Maandelijks archief: september 2015

Negatieve rente is negatief, een platitude?

Er bestaat in de wereld zoiets als beperkte rationaliteit, het wil eenvoudig zeggen dat door een gebrek aan kennis adequate besluitvorming niet mogelijk is. Als gevolg daarvan kunnen besluiten leiden tot perverse effecten van waaruit termen zoals de ‘waan van de dag’ hun geboorte kennen. In dit artikel maken we van rente een WIN-WIN waardoor de (te) oppervlakkige aanname ‘negatieve rente is negatief’ ontkracht wordt. Belangrijker is de sociale impact, de negatieve connotatie induceert vaak een reeks acties die – mits toepassing van co-creatieve rente – totaal onnodig blijken.


Lees verder

Verlevendiging?

Een keertje wat anders, gnostici stellen dat we een tweeledige natuur hebben, wat zegt U? In dit artikel een exploot van de hand van Timothy Freke en Peter Gandy, in hun werk ‘De Lachende Jezus‘ maken ze een onderscheid tussen literalisme en gnosticisme, literalisme handelt vanuit het letterlijk nemen van geschriften en gnosticisme vanuit een innerlijk weten op basis van ervaring. Freke en Gandy aan het woord, ter dialoog en diepgaander reflectie.


Lees verder

Reverse Debt System (I)

Met het Reverse Debt System (RDS) wordt het mogelijk om alle schulden uit het wereldbeeld te laten verdwijnen zonder verlies aan koopkracht of kapitaal, hierover bestaat geen twijfel. Principieel kunnen we het RDS ‘overnacht’ doorvoeren wanneer hierover een consensus zou bereikt worden, de paradox wil dat de maatschappelijke ‘vastgeroestheid’ dat niet zomaar toelaat. De meer dan interessante vraag stelt zich of we geen doorbraak kunnen ‘forceren’ opdat een domino ontstaat, dit idee staat centraal in dit artikel. Wees welkom om hiertoe een bijdrage te leveren, het belang van een vreedzame kritische massa is onontbeerlijk.

Lees verder

Er zijn veel sporen, ook dwaalsporen

Als we lang genoeg iets herhalen dan wordt het waarheid, een uitspraak die alles te maken heeft met de menselijke psyche en ons geheugen. Interferentie daarentegen is in de leerpsychologie het verschijnsel dat een leerling elementen uit het ene leersysteem ten onrechte toepast in het andere. Dit fenomeen geldt evenzeer voor volwassenen wanneer ‘mindsets’ door elkaar heen gebruikt worden, vaak leidend tot ‘non-dialoog’ met bijhorende meningsverschillen. Na een korte informatieve introductie voegen we de daad bij het woord met – inspelend op de actualiteit – praktische voorbeelden, er is hoop.

Lees verder

Het recycleren van schulden?

Nog een artikel van de hand van Werner die inmiddels ook een schrijversaccount heeft dus u zult vast nog meerdere artikelen van hem tegemoet kunnen zien. ūüėÄ

In dit artikel een bijzonder denkexperiment, wat gebeurt er als we afbetaalde schulden recycleren? Als introductie een toepasselijk citaat en de verificatie daarvan, een betoog dat we zo bondig mogelijk maken om het beeld helder te houden. Hoe komen insiders ertoe om de economische crisis te benoemen als een tragische absurditeit? Wat bedoelen we met schulden recycleren?

Lees verder

Het ultieme wapen tegen – Most Evil Corporation of the World – Monsanto

Monsanto werd een paar jaar geleden officieel tot¬†–¬†The Most Evil Corporation of the World¬†– verkozen. En eenieder die zich in Monsanto verdiept (heeft) zal begrijpen waarom. Monsanto heeft een belangrijke rol gespeeld in tenminste 3 genocides.¬†O.a. in Vietnam, India en Argentini√ę. Ondanks dat doet Monsanto nog steeds vrolijk zaken in Nederland. Ze wist zelfs via de Universiteit van Wageningen een voet tussen de deur te krijgen van de Nederlandse Tweede Kamer.

De algemene strategie van Monsanto is om biodiversiteit te beperken in een omgeving en bij voorkeur een monopolie te krijgen op zaden van vooral eenjarige voedsel en andere nutsgewassen. Op deze manier kunnen grote groepen mensen volledig afhankelijk worden van hun en dat kan Monsanto een flinke winst opleveren. 12160.info

Een ultiem wapen tegen Monsanto is het voedselbos. Voedselbossen werken juist met een grote hoeveelheid meerjarige voedsel- en nutsgewassen en stellen dit lokaal beschikbaar voor omringende bewoners. Willen mensen Monsanto bestrijden? Plant dan zo veel mogelijk hoog biodiverse voedselbossen aan! Foodforest Ketelbroek is daarbij een prachtige pionier die meer dan 175 verschillende eetbare soorten hebben aangeplant in hun voedselbos. (zie plantenlijst). Lees verder