Maandelijks archief: september 2015

Verboden in de VS: Poetin legt uit wie ISIS in het zadel houdt

11954787_425339257669781_8278011271624832570_nEen erg helder filmpje waarin Poetin uitlegt wie ISIS in het zadel geholpen heeft en van wie ze tot op de dag van vandaag steun genieten.

Daarnaast legt Poetin kalm, logisch en rustig uit dat de huidige imperialistische rol die de VS op het wereldtoneel speelt niet alleen schadelijk is voor de wereld maar ook zeer schadelijk is voor de VS zelf.

Ik ben benieuwd wanneer de Nederlandse mainstream media dit gaan uitzenden… Lees verder

Biflatie, zo eenvoudig mogelijk?

We hebben het al vaker gezegd, onze economie werd geamputeerd van haar beginselen waardoor een manke besluitvorming eerder een logisch gevolg daarvan wordt. We zijn inmiddels experten in het inflatoire denken en deflatie is als een nachtmerrie voor diep ingeburgerde overtuigingen. Het simultaan gebruik van inflatie EN deflatie brengt ons tot biflatie, het biedt perspectieven die weinigen voor mogelijk achten maar toch ligt hierin een sleutel tot herstel. Met biflatie gaan we naar de bron van onze problemen, met dit artikel nodigen we uit tot diepgaander reflectie, zo eenvoudig mogelijk een introductie.

Lees verder

Felicitatie aan GeenPeil en een kado voor alle 443.000 mensen die hebben getekend!

geloofHet is mooi om te zien dat het GeenPeil gelukt is om een referendum los te krijgen. Hartelijk gefeliciteerd!

En laten we nu ook direct de volgende stap zetten. Speciaal daarom willen we alle 443.000 mensen die GeenPeil hebben ondertekend dit gratis downloadbare boek aanbieden wat Europa en haar democratieschuwe leiders op haar grondvesten zal doen schudden!

Bezorg Jean-Claude Juncker bedplassende nachtmerries door dit vrij downloadbare boek te lezen en te verspreiden onder vrienden, familie, kennissen en vijanden!

Lees verder

Het beste pensioenstelsel ter wereld

Het Chicago Pension Plan is een afgeleide van het Chicago Plan Revisited zoals opgesteld door het IMF, het zegt ons finaal dat er absoluut geen pensioenprobleem is waardoor alle gelieerde beleidsmaatregelen dienen herzien te worden. Deze beleidsmaatregelen berusten op een economisch misverstand zoals het IMF deskundig in kaart brengt. In dit artikel een impressie, de sociale impact is van die orde dat we amper nog kunnen spreken van een ‘economische crisis’ dan wel van een ’tragische absurditeit’. We openen het debat met een video over het hedendaagse pensioenstelsel.

Lees verder

The Story of Solutions

Binnen het levensspel stellen we ons een doel, dit kan voor verschillende spelers anders zijn waardoor conflict eerder een normale situatie wordt. We kunnen trachten deze conflicten op verschillende manieren te belichten opdat een breder begrip ontstaat omtrent het ‘hoe en waarom’, net zoals kennisdeling meer bewustwording toelaat opdat we het conflict vreedzaam kunnen overstijgen. En dit wil niet zeggen dat nieuwe problemen zich niet kunnen voordoen, het leven blijft de homo ludens uitdagen met alle vreugden en pijnen die daar onvermijdelijk bij horen.

Lees verder

Stel al je vragen over en aan Achter de Samenleving!

imagesAchter de Samenleving is inmiddels een jaar oud en er komen hier vele onderwerpen voorbij. Van ons huidige geldsysteem en hoe de mainstream media het volk systematisch voorliegt tot aan het respecteren van de vrije wil en vrijheid van je medemens in de vorm van bijvoorbeeld anarchie en volentarisme.
Daarnaast komen er ook verschillende artikelen voorbij over de aard van ons bestaan, mogelijk contact met multidimensionale/buitenaardse wezens en hoe we frequentionele verantwoordelijkheid kunnen nemen over ons eigen leven.

Op sommige plaatsen waar ik mijn artikelen post zoals op nujij.nl, zaplog.nl, etc. levert dat zo nu en dan ‘interessante’ reacties op. Lees verder

Financiële spitstechnologie of logisch boerenverstand?

Attractors of vlindereffecten kunnen ons leiden naar een zogeheten ‘overkoepelende waarheid‘, het is een overstijgende dimensie waarin strijdende partijen tot verzoening kunnen komen. Dit komt met een aantal voorwaarden, in de eerste plaats is er aandacht en ontvankelijkheid voor nodig, dit is de bereidheid om überhaupt dergelijke impulsen te willen opnemen in het besluitvormingsproces. Zonder deze ontvankelijkheid zullen attractors eerder betekenisloos blijven, hierdoor missen we een kans op meer bewustwording en inzicht. Het gevolg kan zijn dat we perverse effecten blijven cultiveren maar toch liggen allerhande remedies kant en klaar op de tafel, enkel dit stemt tot diepgaander reflectie.

Lees verder

Het Perfecte Antwoord?

In de samenleving treffen we verschillende mensen die zichzelf ‘gerealiseerd’ hebben, elk heeft zo z’n eigen manier om een en ander tot uitdrukking te brengen. Door hun inzicht begrijpen ze maar al te best de dynamiek van ‘klimmen en dalen’, het leven is immers als een roos. De roos weerspiegelt ons levenspad, de doornen geven houvast maar we kunnen ons er ook aan pijnigen. De doornen zijn als de treden die ons tot het hart brengen waarin we onze ware aard hervinden, dat wat we al waren van voor onze geboorte. In dit artikel een dialoog met Andrew Cohen, over dat wat hij ‘Het Perfecte Antwoord’ wil noemen.

Lees verder

Ter diepgaander reflectie, Fisherprice?

Als we het willen hebben over geld dan is de Fishervergelijking bruikbaar, een in de monetaire economie veel gebruikte verkeersvergelijking. Meer inzicht verwerven we met behulp van een eenvoudig simulatiemodel,  we maken tevens gebruik van de ‘ceteris paribus‘ conditie om een aantal tendenzen transparant te maken. We belichten een en ander op een vrij rigide manier,  de doelstelling is om de interesse te wekken opdat meer voeling met het monetaire beleid ontstaat, let’s play monopoly.

Lees verder

Angst voor vrijheid

Het debat is bizar, langs de ene kant kunnen we niet ontkennen dat er voldoende technische middelen zijn om ons te verlossen van allerhande ‘economische’ kwellingen, aan de andere kant blijkt er toch iets dat ons weerhoudt om ze daadwerkelijk toe te passen. Een opmerkelijk paradoxale verklaring vinden we in onze ‘angst voor vrijheid’. Het is als zeggen dat allerhande remedies op de tafel liggen maar toch kennen ze geen doorgang tot het collectieve bewustzijn. We citeren een aantal paragrafen uit een recensie van de hand van Dirk Verhofstadt, handelend over het gelijknamige werk van Erich Fromm.

Lees verder

Reverse Debt System (II)

De introductie heeft ons een indicatie gegeven van hoe schulden uit het wereldbeeld kunnen ‘geschrapt’ worden. Technisch is het Reverse Debt System (RDS) perfect denkbaar maar dat wil niet zeggen dat het ook als vanzelfsprekend wordt aangenomen, het scheppen van een precedent kan helpen opdat meer mensen het idee leren kennen. Een precedent kunnen we actueel maken en dan komt Griekenland als benchmark in aanmerking. In dit artikel simuleren we hoe dit in z’n werk zou kunnen gaan, het belangrijkste is de gehanteerde methode die in kwalitatief opzicht anders is dan we gewend zijn.

Lees verder

De wereldmarkt, een automaat?

Op het niveau van het menselijke bestaan zou het feit dat de nieuwe economie in fundamentele opzichten door machines is gevormd wel eens de meest alarmerende eigenschap ervan kunnen zijn. De zogenaamde ‘wereldmarkt’ is strikt genomen helemaal geen markt, maar een netwerk van machines die op basis van maar één waarde zijn geprogrammeerd, geld verdienen ter wille van het geld, met uitsluiting van alle overige waarden.

Lees verder