10 grote leugens van de zogenaamde “mainstream media”

In plaats van dat de zogenaamde zelfbenoemde ‘mainstream media’ machtskritisch zijn, zoals ze zelf vaak beweren, zijn ze in de realiteit uitermate machtsvolgend en sterker nog, machtsfaciliterend.

De ‘mainstream nieuwsmedia’ zijn niets minder dan een verlengstuk van de huidige machthebbers. Ze dienen, als je kijkt naar wat ze wel maar vooral ook naar wat ze niet rapporteren, de belangen van de elite / heersende klasse en niet die van het volk. Ze dienen als perceptiemanagers van de massa.

Dat doen ze onder meer door de heersende klasse zelf, de mechanismen die deze elite gebruikt, en de overlegclubjes waar ze elkaar ontmoeten, continu buiten het nieuws te houden.

6oclock

Goedenavond, het is 6 uur en hier is wat we graag willen dat u denkt.

Hieronder 10 voorbeelden van interessante machtskritische verhalen die tot op heden massaal door de Nederlandse mainstream, of beter gezegd oude of 1% media, worden vermeden.

1) Werking van ons huidige economische systeem, geld als schuld, rol van rente etc.
Als eerste de systeemwerking van hoe ons huidige geldsysteem daadwerkelijk werkt. Terwijl documentaires als Money as Debt (NL ondertitels), en Zeitgeist Addendum (NL ondertitels) beide miljoenen views hebben op het internet is er buiten 1 keer 30 seconden in Tegenlicht nog geen enkele mainstream media outlet ingegaan op de systeemwerking van ons huidige economische systeem.

Dit terwijl er genoeg, ook bekende Nederlandstalige, economen zijn die dit verhaal prima kunnen vertellen. Denk aan mensen als Ad Broere, Anthony Migchels,  Willem Middelkoop en Bernard Lietaer. Allen gevierde auteurs met bestsellers van boeken hierover in onder meer de Nederlandse taal en vele videolezingen beschikbaar op internet.

10440959_10152520466055522_7484067358637494717_nEr is inmiddels ook een organisatie genaamd onsgeld.nu actief in Nederland, speciaal gericht op bewustwording van de systeemmechanismen van ons geldsysteem. Zij leggen op hun site alles heel helder uit.  De Nederlandse oude media kan dan ook niet zeggen dat de informatie niet beschikbaar is.

Naast de systeemmechanismen blijven ook de echte hoofdrolspelers van de bankenwereld continue buiten beeld. De Rothschilds, de rijkste familie ter wereld, is een naam die maar amper bekend is bij de gewone man, net zoals de belangrijkste centrale bank wereldwijd, de BIS Bank in Zwitserland.

Deze 11 families die de kern van het internationale private bankenkartel vormen zouden best eens doorgelicht mogen worden in een goede documentaire die op prime time wordt uitgezonden op de Nederlandse televisie.

Het belangrijkste machtsmiddel ter wereld is controle over het geldsysteem waarbij, voornamelijk private, banken geld, in de vorm van schulden, uit het niets scheppen en daarover rente mogen ontvangen. Het feit dat, en hoe, dit mechanisme werkt nooit ter sprake komt in de oude media is het grootste verraad van de “mainstream” media tegenover het Nederlandse volk.

Meer info over hoe ons geldsysteem echt werkt op www.onsgeld.nu

Meer info over hoe ons geldsysteem echt werkt op www.onsgeld.nu

2) Rijkste mensen ter wereld blijven anoniem
Inmiddels laten zelfs wetenschappers zien dat de rijkste 67 mensen samen meer geld bezitten dan de 3,5 miljard armsten samen. Ook is inmiddels duidelijk dat 147 bedrijven in de wereld de controle hebben over 40% van de totale rijkdom van 7 miljard mensen. En de mensen die nog altijd geloofden dat deze ongelijkheid alleen buiten Nederland voorkwam werden recent teleurgesteld toen bleek dat de rijkdomverdeling van Nederland eigenlijk niet beter is dan die in de VS. In juni 2014 werd nogmaals duidelijk dat de rijkste 10% van Nederland 61% van al het vermogen bezit terwijl de armste 60% net ongeveer 1% van het totale vermogen bezit.

Waar blijven de namen van de personen en grote aandeelhouders achter die bedrijven? Waar blijven de verhalen hoe deze bedrijven eigenlijk hun geld verdienen? Het is opmerkelijk om te zien hoe weinig de mainstream media zich op deze top van 300 personen en/of 147 bedrijven richten.

Justin Bieber en de mening van Frank de Boer over of voetballers wel of niet uit kast moeten komen lijken nog altijd aanzienlijk belangrijker volgens de mainstream media … Wat helemaal zuur is, is dat Nederland een hoofdrol speelt in het mogelijk maken van belastingontduiking voor deze rijkste top van de wereld. Nederland speelt dus een actieve rol bij het helpen van de rijksten ter wereld om massaal de belasting te ontduiken waardoor de rijkste mensen ter wereld aanzienlijk minder belasting betalen dan mensen met modale inkomens …

mainstream3

3) Bilderbergconferenties
Al sinds 1954 komt de koninklijke, politieke, bedrijfs- en media-elite van de VS, UK en West-Europa samen op de jaarlijkse Bilderbergbijeenkomst. Prins Bernard was mede-oprichter van deze conferenties en ook tijden lang voorzitter; koningin Beatrix nam dit stokje vervolgens een tijd van haar vader over, en wat de rol van koning Willem binnen de Bilderberggroep wordt, moet nog blijken. Het Lockheed-schandaal van Prins Bernard is een direct voortvloeisel van de belangenverstrengeling die voortkomt uit dit soort besloten bijeenkomsten van de elite van de Westerse wereld.

Hoe kan het dat de mainstream media deze jaarlijkse bijeenkomsten van de machtselite van de Westerse wereld achter gesloten deuren al bijna 60 jaar volkomen negeert? En ze kunnen niet zeggen dat ze het niet wisten want ook Nederlandse hoofdredacteuren van grote krantenconcerns kregen zelf regelmatig een uitnodiging en waren aanwezig. De mainstream media zit dus actief bij de elite aan tafel, is bij hun besprekingen en zwijgen vervolgens als het graf in hun media over deze ontmoetingen en wat daar wordt besproken. Hiermee blijkt dat de mainstream media al meer dan 60 jaar lang een verlengstuk van de macht zijn, ondanks dat ze u en mij graag wat anders willen laten geloven.

Malcolm-X

4) The Council on Foreign Relations
De meest invloedrijke denktank in de VS is The Council on Foreign Relations. Deze club is opgericht door de familie Rockefeller, waarvan een telg nog steeds de voorzitter is. De Rockefellers die enorme belangen in de olie-, wapen- en wederopbouwindustrie hebben, hebben met deze commissie een enorme vinger in de pap met betrekking tot wat de VS in het Midden-Oosten doet. De Rockefellers zijn de belangrijkste oorzaak en behoren tot de grootste profiteurs van de vele olie- en oorlogsavonturen van de VS in die regio.

Deze door de Rockefellers gecontroleerde Council on Foreign Relations is daarmee het meest duidelijke en openbare gereedschap van de elite in de VS. Gezien de enorme belangen, de vele miljoenen doden en miljarden belastinggeld die in de oorlogen van de VS in dit gebied gaan zitten, zou deze spil van private invloed vanuit een van de rijkste families ter wereld op het buitenlandse beleid van de zogenaamd democratische VS toch een interessant onderzoeksobject moeten zijn. Maar net als met de Bilderbergconferentie is dit een overlegclub die altijd netjes uit het licht van de mainstream media wordt gehouden.

censorship

 

5) The Trilateral Commission
Het internationale equivalent van The Council on Foreign relations is The Trilateral Commission. Wederom met de Rockefeller-familie als oprichters van de club. Onder andere Nout Wellink was jaren lid van deze club, ook ten tijde van zijn rol bij de Nederlandse centrale bank. Ook Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, beter bekend als de SER was ten tijde van het vervullen van die positie lid van deze club. In 2011 waren er zeven Nederlanders met belangrijke en prominente posities lid van de Trilaterale commissie.

De twee mannen met de belangrijkste posities op economisch gebied zijn ten tijde van hun functie lid van deze in de VS opgezette denktank van de Rockefeller-familie, op het moment dat in Nederland de crisis in volle hevigheid uitbreekt. Men zou zeggen dat daar minstens een paar interessante journalistieke verhalen in zitten. Maar nee, ook deze club lijkt als het om mainstream media aandacht gaat de perfecte camouflage te hebben en mensen lezen nooit over ze in hun krant en horen er nooit over op het 8-uurjournaal.

mainstream5

6) Empire building van de VS
Inmiddels is het met internationale bestsellers als Confessions of an Economic Hitman voor mensen met interesse in deze materie geen geheim meer dat de VS de afgelopen eeuw veruit de grootste agressor en empire builder is geweest in de wereld. Dat ze dit vrij subtiel hebben gedaan via schuldenvallen, het omkopen, intimideren en desnoods vermoorden van politieke leiders, en tot slot een land militair binnenvallen, is inmiddels ook bijna algemene kennis bij mensen die zich laten informeren via de nieuwe media.

Maar wat zou het toch heerlijk zijn dat verhaal een keer bij De Wereld Draait Door, Pauw & Witteman of in Netwerk te zien. En naast de pers zou het ook een verademing zijn om een Kamerlid wat kritische vragen hierover te horen stellen op de tv.  Hoeveel derdewereldlanden zitten tot op de dag van vandaag vast in deze schuldenstroppen? Hoeveel puppetoverheden, geplaatst door de VS, zijn er nog wel niet in o.a. Zuid-Amerika en het Midden-Oosten waar miljoenen mensen nog dagelijks de ellende van ondervinden? En hoeveel oorlogen van de VS op volslagen gelogen gronden tolereert de rest van de wereld nog?

De oude media kijkt braaf toe en durft niets te zeggen van grootschalige openbare misdaden van de VS die ze wereldwijd continu plegen.

mainstream7

7) False flag operaties vanuit de VS op eigen bevolking – Operation Northwoods
Dat bepaalde krachten binnen de VS vooral voor hun eigen belangen werken en niet voor die van het volk van de VS, laat staan voor een eerlijkere en democratische wereld, moge inmiddels duidelijk zijn. Dat wordt echter wel heel pijnlijk duidelijk als False Flag operaties zoals Operation Northwoods in de openbaarheid komen en mensen zien hoe ver deze krachten precies bereid zijn te gaan om hun agenda door te drukken.

Operation Northwoods is een False Flag operatie opgezet door de CIA waarbij het de bedoeling was om aanslagen te plegen tegen het eigen volk in o.a. Florida en Washington. Het plan was om dat vervolgens in de schoenen van Cuba te schuiven om zo een reden te hebben dat regiem omver te werpen en Cuba vervolgens te kunnen toevoegen aan het empire van de VS. Inmiddels is dit dankzij de alternatieve media en Wikipedia overal goed gedocumenteerd te vinden. Toch is het tot nu toe alleen Russia Today geweest die het heeft durven te bespreken in een tv-uitzending.

mainstream6

8) Aanslagen/False Flags van de VS en de NAVO op Europese burgers – Operation Gladio
Waar door president Kennedy in eigen land een stokje voor werd gestoken met Operation Northwoods, was er niemand die dit soort aanslagen/False Flags vanuit de CIA in Europa tegenhield. We hebben het hier over aanslagen op Europese burgerdoelen vanuit de VS en de NAVO die “succesvol”, lees: met gewonde en dode Europese burgers, uitgevoerd zijn in verschillende Europese landen. Deze aanslagen werden vervolgens in de schoenen van communistische extremisten geschoven om zo Europa vooral aansluiting te laten blijven houden bij de VS.

Deze serie aanslagen/False Flag aanvallen staat inmiddels bekend als “Operation Gladio”. En dit viel onder een bredere strategie die vanuit de CIA was opgezet bekend onder de naam “A Strategy of Tension”. Best een interessant verhaal weer zou je zeggen, maar buiten Russia Today die het wel gewoon bespreekt in hun tv-programma, wederom geen enkele mainstream media outlet in Nederland of Europa die hier enige aandacht aan lijkt te willen besteden. Ook best een thema wat een Kamervraagje of zelfs twee waard lijkt …

mainstream2

9) Het bombarderen van journalisten en hun gebouwen door de VS in het Midden-Oosten
De VS heeft verschillende malen journalisten en hun gebouwen gebombardeerd, een oorlogsmisdaad van de bovenste plank. Als China of Rusland zoiets zelfs maar zou overwegen, dan waren de gasten met een mening over hoe erg dat wel niet is niet aan te slepen geweest zijn bij De Wereld Draait Door en bij Pauw en Witteman. Als de VS dit echter meermalen doet, onder andere op 13 november 2001 in Kabul in Afganistan en op 8 april 2003 in Bagdad in Irak dan zwijgt de Nederlandse mainstream media echter als het graf.

10514236_721108074627329_8998992094663603206_o

10) De Nederlandse Joris Demmink affaire
En om af te sluiten de Joris Demmink affaire. In de VS besproken in urenlange op internet na te kijken publieke hoorzittingen. Buitenlandse mensenrechtenorganisaties die puur en alleen om Demmink worden opgezet. Kamervragen die worden verstuurd over Demmink aan alle ministers van Buitenlandse zaken in Europa. Zendtijd op mainstream media tv-kanalen zowel in Turkije als in Rusland waar tientallen miljoenen mensen inmiddels meer weten over de Demmink affaire dan de mensen in Nederland zelf.

Wederom een uitermate duidelijk voorbeeld dat de oude media in Nederland de elite op elke mogelijke manier beschermt door ze koste wat het kost, inclusief de eigen geloofwaardigheid, volledig te grabbel te gooien en uit de publieke aandacht te houden. Succes daarmee met het internet. 🙂 Twee lichtpuntjes in het Katholiek Nieuwsblad en Geenstijl uitgezonderd.

mainstream8

Conclusie: Nederlandse Oude Media zijn een verlengstuk van de macht die het volk bewust voorliegen.
Met deze tien voorbeelden moge het voor mensen duidelijk zijn dat de oude media in Nederland niets minder zijn dan een verlengstuk van de macht in plaats van een kritische volger, die de elite koste wat het kost beschermen en de grote meerderheid van het volk glashard voorliegen en informatie onthouden wanneer ze daarom gevraagd wordt door de gevestigde orde.

Gelukkig krijgen telkens meer mensen dit door en verdwijnt de geloofwaardigheid van de oude media momenteel dan ook, volledig terecht, als sneeuw voor de zon.

Zelf zou ik geen reden kunnen verzinnen waarom je in Nederland nog geld voor een krant zou uitgeven als je de bovenstaande zaken kent. Sterker nog, door deze oude media financieel te steunen en nog langer serieus te nemen terwijl je bekend bent met bovenstaande zaken is jezelf medeplichtig maken aan deze poppenkast. Zeg je krant dus op en zap vrolijk voorbij het journaal.

what_can_we_do_to_lessen_the_grip_of_fear_from_terrorism-156063

Oplossingen(?)

Denk heel goed na of je nog wel tijd, energie en geld wilt steken in de oude of 1% media. Een krant is zo opgezegd, een tv zo weggedaan. Daarbij zijn alternatieve nieuwsmedia met dank aan het internet inmiddels in overvloed aanwezig en groeit deze tak nog steeds aanzienlijk. Overzichten hiervan zijn o.a. te vinden via: hoezithetnuecht.nl, zaplog.nl & nieuwemedianieuws.nl.

Voor mensen die de negativiteit van veel media zat zijn en zich meer willen richten op goed en hoopvol nieuws zijn de sites happynews.nl en hetkanwel.net een goed vertrekpunt. En voor mensen die vooral van humor houden zijn “nieuws” websites als speld.nl en het Engelse TheOnion.com een mooi startpunt.

Een krant is zo opgezegd en een tv is zo weggedaan.

Een interessante open source nieuwssite met burgerjournalistiek in het Engels is: www.corbettreport.com. Dit is een mooi platform waar iedereen kan meehelpen met het uitzoeken van bepaalde zaken. Zeer de moeite waard om je eens wat verder in te verdiepen.

Qua internationale nieuwssites zijn Russia TodayAl Jazeera, Press TVThe Real News Network, Natural News en Stratfor aan te raden om een wat breder beeld te krijgen van de situatie in de wereld. Niet dat deze nu zo onafhankelijk zijn maar ze hebben in ieder geval andere politieke belangen dan de bij ons dominante media zoals NOS, BBC en CNN waardoor je in ieder geval wat meer kanten van een verhaal te zien krijgt.

En tegenwoordig zijn er via het internet op veel plekken interessante documentaires te vinden met informatie die de 1% media lang niet altijd halen. Hieronder een aantal:

-) Hollanddoc.nl
-) Filmsforaction.org
-) Topdocumentaryfilms.com
-) Sprword.com
-) Documentarywire.com

Daarnaast zijn er ook websites te vinden met boeiende presentaties uit de wetenschappelijke wereld zoals TED.com. En ook zijn er sites waar je zelf veel kunt leren door zelf online lessen te volgen in verschillende wetenschappen zoals The Khan Academy of leer programmeren met behulp van The Code Academy. Kortom, er zijn tegenwoordig vele manieren om nieuws en kennis op te doen over de wereld naast de 1% media.

Verdere tips voor een meer onafhankelijk nieuwsbeeld zijn van harte welkom in de reacties. Ook de vraag aan de lezers hoe zij tegenover het huidige medialandschap van Nederland staan. Deel ervaringen, kritiek en overpeinzingen in de reacties.

It may be true that you can’t fool all the people all the time,
but it surely seems you can fool enough of them to rule a large country.
~Will Durant

news

Vanuit Achter de Samenleving zijn we een partnerprogramma met Bol.com begonnen. Als je op één van de bovenstaande links klikt en vervolgens binnen 5 dagen iets via bol besteld, dan gaat 6% van het aankoopbedrag naar Achter de Samenleving. Op die manier kun je met het volgen van je eigen nieuwsgierigheid ons ook direct een beetje ondersteunen. Daarnaast kun je ons uiteraard ook direct ondersteunen via een donatie/vrijwillig abonnement. 😀

[bol_product_links block_id=”bol_5700f5221a2a4_selected-products” products=”9200000054623811,9200000032719177,1001004002412120,1001004009904100″ name=”boeken” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”009900″ width=”560″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
13256500_10209005618958232_5110963101724768687_n
Aanverwante artikelen en informatie:
-) Nederlandse mainstream media: Wie betaalt, bepaalt!
-) Mainstream media journalisten worden omgekocht
-) NOS censureert en manipuleert al vele decennia ons nieuws
-) Journalisten worden opgeleid om te liegen
-) NOS bedriegt Nederland en stuurt aan op conflict met Rusland
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijk nieuwsmedia
-) Grote doofpotaffaires in de mainstream media
-) Wikipedia – Concentration of media ownership
-) Nieuws zonde van de tijd
-) Copy-Paste nieuws
-) De strijd over uw verstand
-) De oorlog die je niet ziet op het NOS Journaal
-) 100 jaar mindcontrol experimenten – Human Resources
-) Het parallelle universum van de 1% media
-) Open brief aan de NOS over mensenhandel en kindermisbruik
-) Orwell Rolls in His Grave
-) The Manufacturing of Consent

-) Reclame maakt egoïstisch en depressief
-) Reclameverbod in de openbare ruimte, zinnig of niet?

-) In het licht van voortbestaan
-) Hoe werkt ons huidige economische systeem?
-) Oorlog is cashen voor de 1%
-) Confessions of an Economic Hitman
-) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist
-) Controlemechanismen van de 1% 
-) Snelcursus: Waarom is er Oorlog?
-) Wereldvrede, visionair of utopie?
-) Iran gisteren en vandaag
-) Hernieuwbare energie inplaats van oorlog
-) Armoede in de VS in beeld 
-) The Greatest Truth Never Told
-) The Liberty Academy

 

Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken!

Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennissen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. Graag zelfs. Hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.

Spreading-the-Word

33 gedachten over “10 grote leugens van de zogenaamde “mainstream media”

 1. Hugo

  Hoi, een goede site is http://sgtreport.com/ . Die verzamelen en publiceren een overzicht van ”trending news” van diverse alternatieve Engelstalige media. Met als tagline, ”The corporate propaganda antidote.

  goed weekend!

 2. Barry Voeten

  De trilateral commission…. in deze tekst wordt ook niet duidelijk wat zij echt doen. Ik heb maar 1 site gevonden die daar een echt antwoord op heeft – beetje buiten de comfort zone van de lezer wellicht.
  Maar een mooie start om zelf uit te zoeken in hoeverre dit klopt.

  http://enkispeaks.com/2012/06/29/president-eisenhower-sold-us-out-to-rogue-ets/
  Volgens Enki Speaks is de trilateral commission – de driezijdige commissie – de verbinding tussen de mens en 2 alien soorten, de KRLL en de Draco. En dan is er ook sprake van een Nordic met de naam Enki, die ook de naamgever is van de website waar het op staat. Zijn aanbod werd afgewezen, de trilaterals.
  >>>
  KRLL negotiated a deal on behalf of his controllers, the Dracos to share rule of Earth in an alliance–the Trilateral Commission, which, to this day rules the Earth by divide and control strategies created by religious, media, academic, intelligence, military and black project institution.
  <<<

  1. Nexus

   Hallo Alex,

   Ik ben ook van nujij gehaald, hebben destijds zelfs met mij gebeld over mijn activiteiten o hun forum. De redenatie waarom ik geweerd werd was een commerciële beweerden ze. Ik zat teveel in het vaarwater van de sponsoren. Toen ik vervolgens opmerkte dat mijn artikelen bijna altijd bovenaan stonden en heel veel lezers trekken, bleek dat de werkelijke reden de inhoud van mijn artikelen was.

   @ Douwe,

   Vandaag staat een uitgebreid artikel in de krant over de zogenaamde Panama Papers. Dat gaat over belastingontduiking, ontwijking. Natuurlijk wordt Putin weer als voornaamste man genoemd terwijl ze enkel iemand op de korrel hebben die contacten had of heeft met de Russische president. Dat de vader van de Engelse premier Cameron rechtstreeks betrokken is in een zaak, dat wordt niet vermeld. Het bashen gaat nog een tijdje door vrees ik maar tegelijkertijd merk je aan je water dat het niet meer zo lang kan duren voordat de bom barst.

   1. Aladin

    @Nexus
    Bekend verhaal. Ik kreeg een aantal jaren geleden ook een ban op Nujij. Toen deze twee maanden later was opgeheven kreeg ik er, na een aantal scherpe berichten en commentaren weer een. De trollen konden me waarschijnlijk niet bijbenen. 😀
    Er werd mij zelfs medegedeeld dat “de zwarte busjes mijn straat in zouden rijden”.
    Ik heb gereageerd met: “zoek het dan maar uit met je censuur site, mij zie je hier niet meer.”

   2. Roy Wolsink

    Puttin spreekt voor 80 à 90% de waarheid. Meer tegen de 80% aan. Aangezien meneer het politieke spelletje moet spelen met het westen. Zelf spreek ik voor 95% of meer de waarheid en dit word in deze wereld niet in dank afgenomen, kan ik u vertellen. Ik ben mij ieder geval al aan het voorbereiden op het ergste. Als het nodig is maak ik ze allemaal
    Kapot. Vriendelijke groet Roy Wolsink

 3. stevie wonder

  zeer goed artikel! by the way mh17=een hoax,leugen!! om het over over grote leugens mainstream media te hebben…

 4. Douwe Bericht auteur

  Omgekochte Journalisten:
  http://www.novini.nl/omgekochte-journalisten/

  Udo Ulfkotte: “Ik ben de eerste die zichzelf beschuldigt en die bewijst dat vele anderen medeschuldig zijn.”

  De Duitse journalist Udo Ulfkotte onthult in zijn bestseller Gekaufte Journalisten hoe hem geleerd werd ‘te liegen, te verraden en niet de waarheid te vertellen aan het publiek.’ De voormalige journalist van de Frankfurter Allgemeine Zeitung, één van Duitslands grootste dagbladen, werd stiekem betaald door de CIA en de Bundesnachrichtendienst, om het nieuws te manipuleren in het voordeel van de Verenigde Staten en in het nadeel van de vijanden van Amerika. Volgens Ulfkotte is de Westerse media door en door corrupt. “Sommige media zijn niets meer dan propagandadiensten van politieke partijen, geheime diensten en financiële instellingen.”

  Lees verder op: http://www.novini.nl/omgekochte-journalisten/

  1. Yves Vivaldi

   Geweldig, en helder zou elke inwoner van Nederland moeten lezen en begrijpen, misschien wekelijks op facebook!

 5. Treowd

  Geen speld tusen te krijgen , prima artikel.
  Niet te weerleggen omdat het volledig resoneert met de waarheid.
  De kracht van de waarheid zal het collectief verder doen ontwaken het is onstopbaar en groeiende ,
  ieder uur , minuut en seconde worden er meer wakker. Ook al sijpelt het maar licht door in de mainstream media men kan er op den duur niet meer omheen. Af en toe bekijk ik wat programma’ s via uitzending gemist om nog een bepaald beeld te verkrijgen van wat er speelt in de samenleving en zo ook gisteren heb ik twee uitzendingen bekeken van De Wereld Draait Door en ook daar
  is de kracht van het ontwakende Collectief toch weer even aangestipt. En hoe!
  Men had Joris Luyendijk als gast uitgenodigd om de bancaire wereld te bespreken en tevens zijn boek wat over die wereld in deze (The City of London) gaat naar voren gehaald.
  http://www.npo.nl/de-wereld-draait-door/08-04-2015/VARA_101372568/POMS_VARA_830876
  Maar ook in de uitzending van 09-04-2015 kwam dat onderwerp nog even naar voren naar aanleiding van een eerder kamerdebat waaruit blijkt dat de waarheid duidelijk aan kracht aan het winnen is.
  De afronding vanaf ongeveer het moment 17:36 sprak me het meeste aan 🙂
  http://www.npo.nl/de-wereld-draait-door/09-04-2015/VARA_101372567/POMS_VARA_830882

 6. Math

  De msm is niet een alleen een verlengstuk van de heersende elite. De geschiedenis leert ons dat ze door hunzelf zijn gecreëerd. De geschiedenis word geschreven door de overwinnaars . Napoleon Bonaparte 1769-1821. De geschiedenis zijn de leugens waarover men het eens is. Konrad Adenauer 1876-1967.

 7. Robert

  Een zeer, zeer waardevolle tip om een onafhankelijk beeld van onze wereld te verkrijgen: gebruik je eigen verstand. Of zoals ooit op een poster van Loesje te lezen viel: lees de bijbel, lees de koran, lees Mein kampf maar oordeel zelf.

  Je hoeft geen raketgeleerde of expert te zijn om je los te maken van het keurslijf van onze zogenaamde ‘beschaving’ en het polariserende dogma van ‘goed en fout’. Men hoeft slechts een blik op de gang van zaken in de natuur te werpen om tot de ontdekking te komen dat goed en fout een verzinsel is van de mens om overheersing en onderdrukking te legitimeren.

  1. Hathor

   budh, de ‘mens” zag zichzelf voor het eerst toen ze het een naam konden geven, het ontstaan van het denken en het bewustzijn ligt in de taal.
   De essentie van taal is juist dat ik/niet ik, ik/jij, ik/jij/ander, goed/fout.

 8. Hathor

  Ja en we doen er te vaak zelf aan mee.
  Ik wil graag mijn bijdrage op standpuntnl hier inbrengen: ======>
  Het hele referendum is één grote shit.
  Van te voren:
  – De aanvraag blijkt op een vreemde motivatie te berusten. Ontregelen en vijandschap zaaien. Nou dat is gelukt. En al die “aanvragers” die zijn meegelopen blijven roepen dat ze echt een reden hadden. Ze blijven bedenken hoe ze hun gedrag iets edels kunnen maken, maar het blijft gewoon poep van de draak. Ook partijen die VOOR referenda zijn spreken hoer met een mond vol meel.
  – Als niet de eindverantwoordelijke onderhandelt (wat door dit referendum onmogelijk wordt gemaakt) ben je niet betrouwbaar meer. (Zie laatst die afgeblazen Jumbo onderhandeling). En het blijkt dat andere landen gewoon het verdrag tekenen en dus met de winst gaan strijken. Als u eerst onze regering opdracht geeft te onderhandelen, kunt u er niet opeens zo doorheenfietsen. Dan is een referendum over wie mag onderhandelen of eisen om mee te nemen, het antwoord.
  – Referenda zijn een twijfelachtig goed – zie onder Hathor mijn bijdrage vorige week. Een goede referendumvraag is bijna onmogelijk.
  Het referendum:
  – Niemand weet waar het over gaat. Het is een container waar iedereen zijn eigen invulling aan mag geven en een kanalisatie van vage onlustgevoelens. De vraag is niet eenduidig, het ééne nee (resp. ja) is het andere niet. Dus de uitkomst zegt ook niks. Ja toch: een poepgezicht voor Nederland.
  – Alle “theories of justification”worden erbij gehaald. (Achteraf verklaringen waarom het zo goed zou zijn, omdat je nou eenmaal belangen hebt bij een bepaald standpunt.)
  – Er is een totale “profileringsmolen” gaan draaien. (Hebt u niks beters te doen?)
  – Het is toch te gek dat er een radioreclame is om Poetin-angst aan te jagen. En niemand weet wie hem betaald heeft. (Ja wij de belastingbetaler 40 miljoen).
  – Het is toch te gek dat al weken er geen ander nieuws domineert. (Buiten de aanbidding van Cruyf als nieuwe religie (of brood en spelen?)) Er zijn wel belangrijker zaken.
  – In het doosje zit geen oplossing. Als je niet gaat stemmen, omdat je er gewoon niet genoeg verstand van hebt en helemaal niet weet waar dit over gaat, blijk je toch nog met het opkomstcijfer de stemming te beïnvloeden. Dus waarom komt niemand met een oplossing “out of the box” ?
  Na het referendum:
  – Ook na het referendum alleen maar shit. Niemand weet wat een ja-stem of een nee-stem betekent.
  – De schade voor ons land is groot. (Bij ja en bij nee, intern en extern)
  – Onze democratie zal het democratisch hulpmiddel referendum grote schade hebben toegebracht.

  Dit is mijn antwoord “out of the box”: geef zo weinig mogelijk energie aan dit referendum en haar oneigenlijke discussies. Ga niet stemmen en schrijf degene die u opriep, de burgemeester, een brief dat u niet mee kunt doen omdat van het geheel niks klopt. Wat ontzettend te zien hoe onze hele regering (denkend dat dat democratie is) met reklameborden loopt voor het jakamp inplaats dat ze de dit referendum aan de kaak stelt als een democratisch hulpmiddel dat zo onuitvoerbaar is. Dat ze om de democratie te beschermen ermee door moet gaan, maar het liefst heeft dat iedereen om onze democratie te beschermen een brief aan de burgemeester schrijft. Omdat het hele referendum in haar huidige vorm niks oplost en alleen maar schade veroorzaakt. Dus vervul uw democratische plicht, maar lever een derde optie buiten de box om de poep van de draak zichtbaar te maken, inplaats van overal die poep te spetteren. (En u op de TV belachelijk te maken door erin te roeren).

  Dus, wat mij betreft, kies optie 3: ga niet stemmen opdat de drempel niet wordt gehaald en schrijf uw burgemeester dat u met dit referendum niks kan, opdat uw stem wel gehoord wordt. (en eis betere regels voor referenda !!, al blijft een referendumvraag waarin een ja/nee antwoord wordt gevraagd eigenlijk niet te verwoorden valt in onze complexe wereld)

  KIES OPTIE 3

 9. Aladin

  @Hathor
  Of de uitslag nu met een meerderheid van stemmen: Ja of Nee wordt of er is minder dan 30 % opkomst, het is slechts ‘raadgevend’. Dus, who care’s? Ze trekken zich er überhaupt niets van aan. Ik doe niet mee aan die onzin. En, wanneer heeft de overheid zich ooit iets van haar burgers aangetrokken? Precies!

  Het enige moment dat ik zo snel kan bedenken was na de moord op Pim Fortuyn. Toen mensen massaal en agressief optrokken naar het Binnenhof. Toen knepen onze fijne parlementariërs ‘m als een oude dief.

 10. Bas van Stapelberg

  De fundamenten van de democratie horen zij te zijn, maar helaas. De poortwachtersfunctie is helemaal verdwenen. Zeker de regio omroepen die zijn zo afhankelijk van subsidie, gegeven door de grote vier dat zij niet meer kritiek durven te geven. En ja de NOS en het RTL journaal zijn, samen met de ZDF/WDR/ARD door het Keulse ijs gezakt. Bewezen dat het trouwens georganiseerd werd vanuit moskeeën. Eigenlijk altijd al een verlengstuk geweest van die weekend stenenleggers. Trieste mensen journalisten.

 11. Karel Oosthof

  Super artikel, ADS!

  We zien propaganda dagelijks op de corrupte Journaals en gesponsorde programma’s.
  Nu weer in de overdrive – met het volgen van het communicatieplan van de nazi-Regering, het ASOCIALE akkoord alleen met mooie praatjes ter sprake te brengen.

  Ook liegt onze nazi-Regering, immers als je met nazi gaat samenwerken (associeren) bén je er één. Dus er wordt gelogen over MH17. Dat weet ik uit buitenlandse media. Eerst op Donbass Intern. News Agency; een tweet van Pieter Omtzigt – na de besloten zitting: “Alleen Kiev kon MH17 neerhalen”.
  Dus, … was Rutte een kerel; had hij de hatelijk- en vijandigheden jegens Rusland kunnen staken, en iets constructiefs gaan doen.
  Dezelfde tweet – die onze (collectieve) nationale MIND CONTROL media bewust hebben genegeerd, was ook opgemerkt door het journalisten collectief Voltairenet. http://www.voltairenet.org/article190874.html

  Dat is best ontwakend, die reportages te bestuderen; je leert er ook hoe Rutte c.s. heel Nederland voorliegt mbt. Zaventem, Bataclan, C.H.. Alle Westerse Regeringen – met een inlichtingendienst – weten net zoveel al deze journalisten.
  Net als de schuld – van NAVO-terreur – in de schoenen schuiven van Putin, en de Russen; zo is het ook racistisch om C.H. en de PSYOPs nadien te koppelen aan islam, moslims. Dat doet Rutte omdat dat de opzet is, in NAVO verband.

  Alle oorlogen worden mogelijk gemaakt door de media.

  Zo verzwijgen de corrupte media thans – bewust uiteraard – de grootscheepse militaire manouvres van nazi-VS naar Europa. 4 oorlogsbodems in de Zwarte Zee, 3 B52’s (atoombom-ready) in Noorwegen, 6 F15s in Finland, 12 vandaag van IJsland naar m.n. Leeuwarden overgevlogen – oefening ‘Frisian Flag’ met 70 toestellen, gepaard met aanzwellende oorlogsretoriek en propaganda (denk aan het leugencircus ass. verdrag; m.n. de over-de-top militaire paragrafen daarin –
  wat, conform het communicatie plan, lees: propaganda en mind control, wordt ondergesmoest. Altijd meteen overschakelen op termen als economie, kansen, handel.
  Orwelliaans retorisch spel, professioneel liegen – met alle medewerking van de corrupte media.

  Wij zijn al ver gehersenspoeld, geneigd alles klakkeloos te geloven wat het journaal schetst:
  http://www.ninefornews.nl/beelden-feestende-menigte-groene-plein-tripoli-afkomstig-uit-india/
  Franse TV onthult Mind Control Nederlandse Media: vermeende massagraven bleken kuilen met botten van kamelen te zijn:
  https://www.youtube.com/watch?v=dqHWIeJdSPE
  Operation Mockingbird; kwam vorig eeuw aan het licht; hoe de CIA alle redacties had geïnfiltreerd.
  Duidelijk nog het geval:
  http://www.constantinereport.com/cia-infiltrated-german-media-rt/

  Wat journalisten niet kunnen/durven schrijven toont duidelijk aan welke partij de journalistiek in de houdgreep houdt. Ben tot enige zelfcensuur gedwongen, durf man en paard niet te noemen.
  Daarvan hier een dramatisch voorbeeld. Hoe dergelijke censuur de opmaat is voor fascisme en de totalitaire (‘socialistische’) VN-Heilstaat; met het asociale akkoord met nazi-Kiev in gedachte; let op: bevat schokkende beelden: http://trutzgauer-bote.info/2015/05/22/hellstorm-die-deutsche-fassung/

 12. Douwe Bericht auteur

  Mark Passio laat zien dat de Satanisten deze kennis al heel lang hebben. Hij laat met onderstaande schema zien hoe mensen informatie gebruiken.

  Als je mensen wilt laten doen wat jij wilt en wat in jouw voordeel is inplaats van dat mensen doen wat zij willen en wat in hun voordeel is dan moet je ze dus continue voorzien van afleidende en onware informatie. De mainstream media in bezit van de heersende klasse is dus het belangrijkste instrument om mensen te verwarren, voor te liegen en af te leiden van goede informatie om mensen dom en klein te houden.

  Zodra mensen met echte waarheid in contact komen en dit onderling met elkaar beginnen te delen valt een belangrijk deel van de machtsbasis van de elite weg en die zal dan als ze hun positie willen behouden terug moeten grijpen naar geweld. Dit doen ze ook vaak in de vorm van Valse Vlaggen. Openlijk geweld is een laatste redmiddel maar ook gevaarlijk omdat het dan de tirannie van de heersende klasse laat zien.

 13. Douwe Bericht auteur

  Dat hangt een beetje van je definitie van nietsdoen af.

  Ten eerste kunnen mensen de krant opzeggen en/of de TV wegdoen.
  Ten tweede kunnen ze zich abboneren op verschillende nieuwe media kanalen.
  Op die manier verandert iemand voor zichzelf al sterk de informatie die hij of zij tot zich neemt.

  En ik hou niemand tegen om de hooivorken eens te slijpen.
  Maar als je punt is fysieke actie ondernemen tegen de huidige heersende klasse dan wordt er op dit moment nog niets gedaan.

  En als je met nazisme bedoelt dat mensen de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes van anderen onderdrukken en vernietigen en tegelijkertijd dat mensen niet terugvechten als hun vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken wordt onderdrukt en vernietigd, dan denk ik dat ook dat nog wel even door zal gaan. Helaasch pindakaas.

 14. Florac Bosch

  De EU commissie manipuleert en bedriegt de Autochtone bevolking!

  Turkije is helemaal niet rijp geworden voor de visumvrijheid…
  Moslims komen met honderden duizenden, ze gaan met tientallen terug, dit is een bedrog van EU.
  Stop onmiddellijk met die deal.

  EU is een ongekozen regime, een boevenbende die het volk bedriegt en dicteert, terwijl de grote meerderheid van Europeanen juist anders denkt; Hongarije 94% tegen, Kroatië 83%, Polen 81% tegen, Engeland 64%tegen, Duitsland 58% tegen, Nederland 63% tegen, Oostenrijk 69%tegen ..enz..

  In Turkije gelden mensenrechten alleen voor de Moslims en de persvrijheid bestaat niet meer!
  Er worden nu nog meer journalisten gearresteerd, nog meer Koerden afgeslacht!
  Turkije is de oorzaak van de vluchtelingen probleem en is momenteel nog erger geworden, want hebben ze ook Miljoenen Koerden migrant gemaakt!!

  Een schandelijk EU propaganda, hersenspoeling! Corrupte commissie leden van EU blijven de feiten te verdoezelen! Turkije is het grootste gevaar voor de Europeanen, het kan zich niet ontdoen van het regime dat het zelf gekozen heeft.

  Turkije was al vanaf begin betrokken geweest bij de Syrische burgeroorlog! Turkse militaire eenheden vechten aan de kant van Jihadisten van Al Nusra en andere terroristische organisaties!
  Bijna alle jihadisten gaan en komen via Turkije. Alle Jihadistische organisaties krijgen hulp van Turkije!!
  Terwijl huidige Turkije de echte oorzaak van de vluchtelingen probleem is, blijft de EU ons verraden door de macht van het regime te steunen!
  Hierbij maakt EU commissie de weg vrij voor 2.5 miljoen Syrische+80 Miljoen Turken en 500 miljoen afwachtende Moslims van hele regio… Moslims komen met honderdenduizenden, ze gaan met tientallen terug, dit is een bedrog van EU. Stop onmiddellijk met die deal.

  Terwijl Turkije bezig is een nieuw soort Ottomaans Rijk aan het opzetten met Islamisering in Europa, gaan EU leiders op 4 mei eigen bevolking opnieuw manipuleren dat Turkije goed doet en willen de handhaving van de visum voorwaarden aan Turkije forceren!

  Top bestuurders, zakkenvullers noemen ze zich zelf !

  Door deze dictatoriale bewind en ondemocratisch leiderschap in de EU, kan Turkije nu nog sneller Islamiseren..

  Terwijl de Turken en Marokkanen van de 3e en 4e generatie nog extremer aan het geworden zijn, lokt EU kliek nog meer Turken uit!

  Nu al dreigementen dat er massaal Turkse asielaanvragen deze kant op komen als het visumvrij reizen er niet komt. Beseffen deze mensen wel dat na het verlopen van het visum je hier illegaal bent? Het aantal illegale Turken zal dus drastisch stijgen.
  Geen nood, van uitzetten komt onder het huidige politieke klimaat niets terecht. Per saldo zal het aantal Turken dat de Turkse heilstaat ontvlucht dus toenemen.

  Terwijl de grote meerderheid van de Moslimjeugd zich verbonden voelt met IS, Al Qaeda, Marokkaanse en Turkse anti- democratische machthebbers, gaan EU leiders Europa aantrekkelijker maken voor 80 Miljoen Turken en circa 500 honderd miljoen Pakistaanse en Arabische Moslims die ook via Turkije willen reizen..

  Moslimjongeren in Europa worden steeds militanter en voelen zich als nieuwe bezetters! Ze bedreigen alles die tegen de Islamitische invasie is!

  EU commissie wilt graag de visum plicht naar de Turken afschaffen. Iedereen weet wat voor puinhoop dat gaat geven. Meer dan 500 miljoen moslims uit de regio krijgen ook een kans voor de jihad!

  Helaas zitten we met een rare kliek opgescheept dat alleen opkomt voor de Moslims, waardoor gewone burger zichzelf maar moet redden. En in Europa zitten er nog veel meer die zichzelf maar moeten zien te redden.

  TURKIJE WILT ISLAMITISCHE MEERDERHEID IN EU LANDEN.

  Turkije heeft een gevaarlijke infrastructuur en een contra Europese maatschappij gecreëerd binnen Europa.

  Turken streven naar de parallelle enclaves in EU landen en nu willen ze graag dat hun enclaves uitgebreid worden via nieuwe instroom. Daarom vragen ze eerst een visum vrijheid, terwijl meer geld vragen meest logische stap was!!!

  De lange arm van Turkije is een gevaarlijke fenomeen geworden.

  Erdogan wilt dubbel paspoort, EU maakt meteen een wet voor hem. Erdogan wilt visum vrijheid, EU gaat ten koste van alles dit regelen voor hem!

  Zodra het visumvrij reizen voor Turkije ingaat, krijgt het westen een tsunami van moslims. Salafisten dictator Erdogan en zijn drugsmensensmokkel maffia stuurt alle jihadisten naar EU landen.
  De absurditeit is, dat als de vrijstelling van visumplicht er komt, er juist miljoenen Moslims vanuit Turkije zelf bij zullen komen. Een inhouding is slechts een onderwerping aan het dictatoriale bewind in Turkije. Deze echter kan niet ongestraft blijven in Brussel.

  EU Commissie is een grote ramp voor Europa!

  De grootste corruptie ter wereld, een ongekozen dictatuur, administratie kantoor voor de Olie Salafisten zit in Brussel!
  Tientallen miljoenen pompt de EU in allerlei propagandamachines. Ze willen EU+Turkije deal te laten slikken. Het is werkelijk waar ongelooflijk schandalig. Europese volkeren moeten eerst de grootste bedrog ter wereld ontmaskeren…

  EU COMMISSIE EN SALAFISTEN!

  Salafisten worden op alle terreinen gesteund in Europa! Zelfs na de aanslagen van Parijs en Brussel, worden er eerst de moskeen en islamscholen in bescherming genomen, terwijl de jihadisten nog aan het doden waren!!

  Zoals het lijkt hebben de leiders van de EU zich al voor de volle 100% overgeleverd aan de bevordering en verbreiding van de Salafisme binnen EU grenzen..
  Sunnitisce radicale islam, Salafism en Jihadism die vorm van de islamitische heilige oorlog die de andersdenkenden op de hele Europa wil vernietigen, wordt gefinancierd door de EU leiders!
  Het is dus geen wonder dat deze commissie Turken helpt voor hun massale uittocht naar Europa!!

  Europese volkeren hebben nu feitelijk nep en marionettenregeringen, omdat 90% van wat in het parlement behandeld wordt uit Brussel komt. Wat wij gedaan hebben is onze algemene macht overdragen aan een niet-gekozen groep in Brussel, wat een zichzelf in stand houdende situatie is. Het grote probleem met deze vijand is dat hij op de automatische piloot staat.
  Een systeem van afhankelijkheid, collaboratie en corruptie. Allemaal omdat de droom van de kaste der politici over een Islamitische Europa om moet worden gezet in werkelijkheid.

  Maar het gewone volk valt door de ingewikkelde materie en angsthazerij makkelijker voor de laaghartige zwaar gesubsidieerde pro-Islam propaganda, Brussel wordt daardoor gesteund door de Moslimlanden.

  Een schandelijk EU propaganda, hersenspoeling!

  TURKIJE IS NU NOG ERGER GEWORDEN EN VER VERWIJDERD VAN EUROPA!

  Turkije bestrijd nu alle westerse normen en waarden en zakt steeds verder naar de middeleeuwse barbarij!
  Turkije heeft zich in de laatste dagen nog sterker gemaakt voor de Islamitische barbarij! Islamitische Turken hebben juist nu nog meer journalisten gearresteerd, pers en de oppositie wordt nog meer onderdrukt!

  Massale knokpartij in Turkse parlement, Koerdische HDP leden worden bijna gelyncht door de Salafisten van Erdogan partij!!
  Koerden worden van alle kanten aangevallen en EU zegt dat deze Turkije aan de voorwaarden voldoet!! Turkije gaat juist nu nog harder achteruit! Er worden nu nog meer journalisten gearresteerd, nog meer Koerden vermoordt! Binnen laatste 4 maanden zijn er meer dan de 75 000 Duizenden Koerden gearresteerd, bijna 1.6 Miljoen Koerden worden vanuit hun woongebied verbannen en als nieuwe migrant, klaar gezet voor de Europa!

  EU commissie is een grote leugenaar!

  Terwijl grote meerderheid van Europese volkeren (als voorbeeld; Hongarije 94% tegen, Kroatië 83%, Polen 81% tegen enz…) tegen de visa vrijheid voor Turken is, beweert deze EU commissie dat Turkije rijp is en aan alle voorwaarden voldoet!

  Dit is weer een EU staatsgreep!

  De EU is een pro Islamitische organisatie die het volk manipuleert en bedriegt voor hun eigen doeleinden, namelijk meer macht via Islamitische verbreiding over de rug van het volk en hun land.

  Wordt wakker. Sta op!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *