10 voordelen van gemeenschappelijke eetbare tuinen

Gemeenschapstuinen hebben een heel scala aan voordelen. Het verbetert de voedselzekerheid van een buurt, het bespaart de gemeente geld en het zorgt voor meer sociale contacten en activiteit in een buurt. In dit artikel een helder overzicht van de verschillende voordelen.

risc_roof_garden_3104_jpg_600x

Het document is ook als PDF te downloaden: De voordelen van Gemeenschapstuinen. Altijd handig om eens naar uw gemeentelijke beleidsambtenaar groen-ontwikkeling te sturen.

Hierbij een overzicht van de uiteenlopende voordelen van gemeenschapstuinen.

 1. Besparing gemeentelijke kosten
 2. ‘Parken op zakformaat’
 3. Lichaamsbeweging
 4. Verbeterde diëten
 5. Voedselproductie
 6. Het stedelijke ecosysteem
 7. Jeugdeducatie
 8. Culturele kansen
 9. De therapeutische werking van tuinen
 10. Criminaliteitspreventie

1. Besparing gemeentelijke kosten

community_garden1Gemeenschapstuinen zijn economisch voordelig voor lokale overheden:

 • Het ontwikkelen en onderhouden van gemeenschapstuinen is goedkoper dan het ontwikkelen en onderhouden van parken. Dit komt omdat gemeenschapstuinen door de gemeenschap worden onderhouden waardoor de gemeente kan besparen op arbeidskosten voor het groenonderhoud.
 • In Gemeenschapstuinen wordt gft-afval gecomposteerd en gerecycled. Dit verkleint de afvalberg bij de Gemeentereinigingsdienst.
 • Gemeenschapstuinen bieden mensen ruimte om zich terug te trekken van het lawaai en de drukte van de stedelijke omgeving.
 • Het is aangetoond dat gemeenschapstuinen een waardestijging van huizen in de directe omgeving tot gevolg kan hebben doordat mensen graag in de buurt van gemeenschapstuinen wonen.

 

community_garden22. ‘Parken op zakformaat’

 • Gemeenschapstuinen verfraaien de buurt. Mensen worden zich meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en krijgen meer waardering voor al wat leeft.
 • De belangrijkste componenten voor een fijne leefomgeving zijn veilige straten en toegang tot groene en open plekken, zo bleek uit een peiling onder burgers. In een ander onderzoek gaven eigenaren van kleine bedrijven aan dat de belangrijkste criteria bij het zoeken naar een nieuwe bedrijfslocatie recreatie, parken en open ruimte zijn.
 • Stedelijk groen is echter vaak ongelijk verdeeld en in buurten waar mensen wonen met een laag inkomen is het groen nogal beperkt.

 

3. Lichaamsbeweging

 • balcony gardenTuinen kunnen ruimte bieden aan recreatie en lichaamsbeweging. Volgens het American Journal of Preventive Medicine zorgde de ‘creatie van of verbeterde toegang tot plekken voor lichamelijke activiteit gecombineerd met informatieverstrekking’ voor een 48,4% toename in de frequentie van lichamelijke activiteit bovenop een 5,1% gemiddelde toename in aërobische capaciteit, verminderd lichaamsvet, gewichtsverlies, verbeterde flexibiliteit, en een toename in de ervaren energie.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA4. Verbeterde diëten

 • Onderzoeken (zoals bijvoorbeeld door Lacky and Associates) laten zien dat gemeenschapstuiniers en hun kinderen gezonder eten en meer voedingsstoffen binnen krijgen dan niet tuinierende families.
 • Het eten van lokaal geproduceerd voedsel vermindert het aantal astmagevallen omdat kinderen hanteerbare hoeveelheden van lokale pollen binnenkrijgen, waardoor ze immuniteit opbouwen.
 • Het verhogen van de consumptie van vers lokaal voedsel is een van de beste manieren om loodvergiftiging bij kinderen aan te pakken, evenals blootstelling aan kunstmest en pesticiden.

 

5. Voedselproductie

 • community_garden0Gemeenschapstuinen bieden toegang tot traditionele producten en eten, rijk aan voedingsstoffen, dat anders onbereikbaar zou blijven voor families en personen met een laag inkomen.
 • Gemeenschapstuinen bieden families en personen zonder eigen grond de mogelijkheid om hun eigen voedsel te produceren. Vaak profiteren tuiniers van de ervaring van ouderen om een aanzienlijke hoeveelheid voedsel voor het huishouden te produceren.
 • Stadslandbouw is 3–5 keer zo productief per hectare als traditionele grootschalige landbouw.
 • Lokale landbouw bespaart grondstoffen door de grondstofketen te verkorten, waardoor er minder gebruik gemaakt wordt van transport en verpakkingen en dus minder brandstof. In 1999 verbouwden vijftien New Yorkse tuinen, verzameld onder de vlag van het City Farms Program van de organisatie Just Food, tegen de 5.000 kilo aan verse groente en fruit. Bijna 50% werd gedoneerd aan gaarkeukens en voedselbanken in de buurt.

 

6. Het stedelijke ecosysteem

Tuinen helpen de gezondheid van het stedelijke ecosysteem te verbeteren door:

 • 10307374_10201130800991536_8064708118010282788_nregenwater te filteren. Hierdoor helpen tuinen meren, rivieren en grondwater schoon te houden (planten en de micro-organismen met wie ze in symbiose leven helpen om het water te zuiveren en filteren wanneer het door de bodem sijpelt).
 • bodemerosie en afvloeiing te verminderen, waardoor overstromingen verminderen en de stad geld bespaart.
 • het zuurstofgehalte in de lucht te herstellen en te helpen met het verminderen van luchtvervuiling door middel van de gasuitwisselingssystemen van bladeren en bodem.
 • het ‘warmte-eilandeffect’ te verminderen, zorgen tuinen voor een lager airconditioninggebruik en lagere energierekeningen.
 • De tuinen nemen veel water op en verminderen daarom bij grote en langdurige regenperiodes de overloop van het riool in het oppervlaktewater.

 

7. Jeugdeducatie

 • community_garden3Gemeenschapstuinen kunnen dienen als een leslokaal in de open lucht waar de jeugd waardevolle vaardigheden kan opdoen, zoals biologie, toegepaste wiskunde, communicatie, verantwoordelijkheid, beweging, verbreding kennis voedsel (kennen = eten) en samenwerking. Ze bieden ook de mogelijkheid om te leren over het belang van gemeenschap, rentmeesterschap en ecologische verantwoordelijkheid.
 • De San Fransisco League of Urban Gardeners uit Californië heeft een programma in Alemany, een gemeenschap met een werkloosheid van 84%. Het biedt werk aan 20–25 lokale jongeren gedurende het schooljaar en zo’n 60 in de zomer. Ze zijn opgeleid in tuinieren, landschapsarchitectuur, biotoopherstel, arbeidsvaardigheden en leiderschapsontwikkeling.

 

8. Culturele kansen

 • community_garden4Gemeenschapstuinen bieden unieke kansen om relaties te ontwikkelen binnen en buiten fysieke en sociale grenzen. In plaatsen zoals de Twin Cities, waar grote groepen eerste en tweede generatie immigranten wonen, hebben gemeenschapstuinen gezorgd voor een plek voor:
  – blootstelling aan culturele tradities tussen de generaties
  – culturele uitwisseling met andere tuiniers
  – toegang tot gemeenschappen die een andere taal spreken
 • In tuinen in New York die zijn aangesloten bij gemeenschapstuinenvereniging Greenthumb zitten tuiniers uit 45 verschillende landen en allerlei regio’s van de VS.
 • Uit recent onderzoek is gebleken dat bewoners in groene gebieden eerder geneigd zijn om deze te gebruiken en als gevolg daarvan eerder geneigd zijn om contact te leggen met buren.

 

9. De therapeutische werking van tuinen

 • community_garden6Blootstelling aan de groene ruimte vermindert spanning en verhoogt het gevoel van welbehagen en geborgenheid.
 • ‘Een toename van tien procent aan groene en open ruimte in de buurt bleek een verlaging van gezondheidsklachten tot gevolg te hebben. Gelijkwaardig aan een verlenging van de levensduur van de persoon met vijf jaar.’
 • De Vets Garden in Brentwood (Californië) heeft 35 patiënten in dienst, waarvan velen al sinds de Vietnamoorlog niet in staat zijn geweest om een baan te behouden. Sinds het programma gestart is, zijn klinische verblijven significant afgenomen, boeken de tuiniers sneller vooruitgang en zijn ze beter in staat om deel te nemen aan het gewone leven en over te gaan op banen buiten het ziekenhuis.
 • Werkgelegenheidskansen zoals tuinieren en landschapsarchitectuur in de stad zijn toegankelijk geworden voor veteranen en meerdere deelnemers aan het programma zijn zelfs weer naar school gegaan.

 

10. Criminaliteitspreventie

 • community_garden7Gemeenschapstuinen verhogen een gevoel van gemeenschappelijk eigendom en rentmeesterschap. Ze bevorderen de ontwikkeling van een gemeenschappelijke identiteit en bezieling.
 • Gemeenschapstuinen bieden een focuspunt voor het gemeenschappelijk organiseren en kunnen leiden tot gemeenschappelijke inspanningen om andere sociale problemen op te lossen.
 • Gemeenschapstuinen geven de jeugd een veilige plek om met leeftijdsgenoten om te gaan en kunnen hen bij positieve activiteiten betrekken.
 • Gemeenschapstuinen brengen buurtwachten voort en verhogen de waakzaamheid op straat.
 • Wetenschappelijke studies tonen aan dat criminaliteit afneemt in buurten wanneer de groenruimte toeneemt en dat het aanwezig zijn van groen geestelijke vermoeidheid vermindert, één van de voorlopers van gewelddadig gedrag.
 • Gemeenschappelijk tuinieren wordt door veel politiekorpsen erkend als een effectieve criminaliteitspreventiestrategie.
 • In Philadelphia nam het aantal inbraken en diefstallen af met 90 procent, nadat de politie bewoners hielp om leegstaande kavels op te ruimen en er tuinen aan te planten.

Voor de bronvermelding: bekijk het originele document waar wordt verwezen naar 21 verschillende wetenschappelijke bronnen.
The Multiple Benefits of Community Gardens

Met dank voor de vertaling aan o.a.:
★ Kamiel van Ingen
★ Siemen Cox
★ Annette Kuypers

Tot zover de voordelen van gemeenschapstuinen. Wellicht kan het mensen inspireren om met de buurt aan de gang te gaan!

Aanverwante informatie:
-) De voordelen van Gemeenschapstuinen (PDF)

Vanuit Achter de Samenleving zijn we een partnerprogramma met Bol.com begonnen. Als je een boek koopt via de onderstaande link gaat 6% van de aankoop naar Achter de Samenleving. Op die manier kun je met het volgen van je eigen nieuwsgierigheid ons ook direct een beetje ondersteunen. Daarnaast kun je ons uiteraard ook direct ondersteunen via een donatie/vrijwillig abonnement. 😀

[bol_product_links block_id=”bol_56a0b40876344_selected-products” products=”9200000049771947,9200000028103980,9200000046134604,9200000032860645″ name=”tuinen” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”009900″ width=”560″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Aanverwante artikelen:
-) Permacultuur Facebookgroep 9500+ leden
-) Eetbaar Nederland; lokaal, vers en gezond voedsel voor iedereen!
-) Tuinieren zonder eigen grond
-) Gezonde levende gronden
-) De kruidenspiraal
-) De gemakkelijke moestuin
-) Van grasveld tot groentetuin
-) De buurtmoestuin
-) De 10 voordelen van gemeenschapstuinen
-) De eetbare bostuin
-) Peer to peer zaden- en plantenruilnetwerk
-) Eetbare planten en paddenstoelen database
-) Permacultuur, een introductie
-) Bekijk de vrij downloadbare introductiecursus over Permacultuur
-) Permacultuurnetwerk in het Nederlandse taalgebied

Wellicht is het verstandig dat mensen hun eigen voedsel, energie en geld weer meer onder controle krijgen. Niet de macht hierover verder concentreren en weggeven maar juist decentraliseren en relocaliseren.

Wellicht is het verstandig dat mensen hun eigen voedsel, energie en geld weer meer onder controle krijgen. Niet de macht hierover verder concentreren en weggeven, maar juist decentraliseren en relocaliseren.

6 gedachten over “10 voordelen van gemeenschappelijke eetbare tuinen

  1. Jos

   En/of maerle, zeealgen met kalk.
   Zeealgen zitten vol met alle mineralen, ca.85 die mens, dier en plant nodig hebben.
   Bij gebrek aan mineralen, kunnen vitaminen niet opgebouwd en dus ook niet opgenomen worden.
   De meeste gronden zijn ontdaan van de humuslaag, de vruchtbare bovenlaag waar planten hun voeding uithalen.
   Meeste tuinen en akkerlanden tonen slechts nog de onderlaag, daar waar de planten hun penwortels in vestigen. die ze nodig hebben om overeind te blijven.
   Het is de humusrijke bovenlaag die de plant van voeding voorziet.
   Vandaar dat spitten en ploegen desastreus is voor onze tuinen.
   Het vernietigd het hele bodemleven.
   Is het je wel eens opgevallen dat in de tuinen waar de planten metershoog groeien nooit geploegd of gespit wordt. Kijk naar de bossen.

   Leestip: Mark Shepard, Herstellende Landbouw ISBN 978-90-6224-533-8
   Uitgeverij Jan van Arkel
   Met dank aan Maranke Spoor en Lucas Brouns voor de vertaling.
   Stichting Permacultuur Onderwijs.

   Jos.

   1. Witte Wolf

    dat komt omdat ze in de bossen de bladeren niet weg halen en dat is weer allemaal voeding voor
    andere gewassen.

 1. bernadette

  Mooi dit project van Pete Kanaris ,
  hier met dit voorbeeld daar worden we blij van .

  2-Acre Tropical Food Forest Project: Start to Finish

  https://www.youtube.com/watch?v=4Zy5i8-mfAA

  hoe het project verder loopt ..

  From Lawn Wasteland to EPIC FOOD FOREST in 10 Days!

  https://www.youtube.com/watch?v=2YjSRp_tgqo

  Southeast Gardens | PERMACULTURE HOMESTEAD Backyard Food Forest | Travelogue

  Gewoon even mee kijken 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=KZfBfw4YrB8

 2. Witte Wolf

  idd Budh de zon is al een aantal jaren in kracht aan het toenemen zou het iets te maken kunnen hebben dat we naar aquarius tijd perk aan het shiften zijn ????

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *