Hoe kunnen we het huidige bankensysteem stoppen?

Ik kreeg onderstaande mail doorgestuurd via Pieter Stuurman en aangezien het mij ook zinvol lijkt dat we deze simpele en duidelijke boodschap breed verspreiden deel ik het ook via deze website. 
—-
De nestor van de geldhervormers in Nederland, Ibrahim Khalil heeft een tekst opgeschreven waarmee hij heel graag zoveel mogelijk mensen wil bereiken.  Het is zijn grote wens, dat de ogen opengaan voor waar het geld vandaan komt dat banken aan jou uitlenen.

Het zou fijn zijn als jij deze mail naar minimaal tien mensen in jouw netwerk zou willen doorsturen. Op die manier bereikt de tekst snel veel mensen: 

Jouw handtekening onder het leningscontract dat jij met de bank overeenkomt heeft twee dingen tot gevolg.

 1. Er ontstaat een schuld die jij aan de bank moet terugbetalen met rente door er jarenlang voor te werken, terwijl de bank er verhoudingsgewijs maar weinig tijd voor nodig heeft om het geld uit het niets te creëren en de lening beschikbaar te stellen.
 2. Het geld dat jij aan de bank betaalt is daarentegen gebaseerd op wat jij -bij een hypotheek- dertig jaar lang moet zien te verdienen door ervoor te werken.

Resultaat: Geldcreatie door schuld (jouw handtekening onder het leningscontract) brengt een continue stroom van geld van miljoenen burgers en van de overheid naar de banken teweeg. De meeste, zo niet alle ellende in de wereld, zoals oorlogen, dictatuur, terreur en verwoesting van het milieu heeft zijn oorzaak in het destructieve financiële systeem waarin banken een hoofdrol spelen.

Banken creëren het geld doordat jij een handtekening zet onder het leningscontract. In je onwetendheid houd je in stand dat banken zelf niet veel meer dan een paar uur diensten verlenen, maar wel van jou verwachten dat je dertig jaar lang heel veel uren van jouw werktijd levert om de bank te betalen. Dit is alleen afgelopen als wij massaal weigeren om onze handtekening nog onder zo’n leningscontract te zetten.

Denk niet dat je machteloos bent. Door jouw individuele actie en die van vele anderen zal het collectief bewustzijn gaan veranderen en dat gaat resulteren in een menswaardiger samenleving dan de door de geld gedomineerde maatschappij waarin we nu leven.

66 gedachten over “Hoe kunnen we het huidige bankensysteem stoppen?

  1. Pieter

   De stichting Ons Geld pleit voor geldcreatie door een overheidsinstelling. Ook dit is een top-down constructie, maar dan met een andere bemanning, en een (iets) andere organisatiestructuur.

   Ibrahim pleit er juist voor dat de bevolking zelf de verandering initieert, door niet langer mee te werken aan frauduleuze of (voor vrijwel alles en iedereen) schadelijke systemen. Om hiervoor een motief te laten ontstaan, is het nodig dat er een breed gedragen besef groeit over de kwalijke aard van het huidige systeem.

   Ibrahim is 89 jaar, voorzien van een bijzonder heldere geest, en is erg actief. Hij heeft geen website.

   1. Werner

    Ik vrees dat het voorstel van Stichting Ons Geld nog niet zo goed begrepen wordt, in eerste instantie mag dat zo lijken maar het gaat veel en veel verder dan dat. Zoals altijd is er de directe- en indirecte weg om tot structurele veranderingen te komen, Stichting Ons Geld combineert deze twee wegen.

   2. Werner

    Technisch gezien is het heel eenvoudig, wie hier kennis van neemt zal nuchter mogen concluderen dat we vandaag nog strijden tegen luchtkastelen in de vorm van virtuele schuldenbergen. Ze verdwijnen in het niets op voorwaarde dat we daar anders over denken:

    We staan nu voor de keuze om deze schulden (1) af te lossen of (2) op te lossen, we kiezen voor de tweede optie. Verschillende wegen of opties bieden zich aan, naar het voorstel van Stichting Ons Geld kunnen we een en ander als volgt samenvatten:

    (1) Overheden krijgen de bevoegdheid over de geldschepping en ‘printen’ geld a rato van de schuld. Deze transactie uit zich in credit ‘niets’ @ debet ‘actieve kas’. In werkelijkheid wordt geen geld gedrukt maar slechts getallen ingeschreven in de boekhouding, fysiek geld drukken is immers niet nodig binnen een volledig elektronisch monetair systeem.
    (2) Overheden ‘verkopen’ dit geld aan de banken-schuldeisers, de banken ‘betalen’ voor dit geld door het ‘wegstrepen’ van de vorderingen jegens de verschillende overheden. Voor de bank geldt debet ‘actieve kas’ @ credit ‘vordering’, voor overheden credit ‘actieve kas’ @ debet ‘schuld’.
    (3) Een laatste boeking betreft de vernietiging van de oorspronkelijke geld- en schuldcreatie door banken, deze boeking uit zich in credit ‘actieve kas’ @ debet ‘niets’. De banken kunnen op deze manier al hun schulden jegens ‘niets’ regulariseren, simultaan geschiedt een overdracht van hun bevoegdheden (cfr monopoly) naar overheden.

    https://elaboratie.wordpress.com/burgerinitiatief/directe-triggers/

     1. Werner

      Inderdaad Pieter, ‘overheid’ wil hier zeggen ‘de bevolking’. Het verschil zit natuurlijk in de connotatie, als ‘overheid’ wil zeggen een ‘bende psychopaten’ dan wordt vrijwel onmiddellijk het denkproces gestopt waardoor we geen zicht krijgen op het verdere verloop van de aangeboden alternatieven. Gezien de huidige situatie meer dan begrijpelijk natuurlijk, iets dat drastisch wijzigt wanneer we ‘overheid’ een andere connotatie geven. En ook dat is een kwestie van geloof, het wel/niet cultiveren van deze of gene gedachtenstroom.

     2. Pieter

      We hebben (kunnen) ervaren waar een constructie als “overheid” toe leidt. We hebben (kunnen) ervaren dat “de overheid” per definitie niet hetzelfde is als “de bevolking”. Dat is het nooit geweest en dat zal het nooit zijn.

      Het is juist de positieve connotatie (vertrouwen) die deze misstand mogelijk gemaakt heeft. We zouden daaruit kunnen leren dat dit vertrouwen een misvatting geweest is.

      Wat mij betreft zou het van naïviteit getuigen om te denken (erop te vertrouwen) dat het – als het om geld gaat – deze keer wel goed zal werken.

 1. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Het gebrek aan “kwaliteit” van ons wettig betaalmiddel is het gevaarlijkste wapen dat de nederlandse regering tegen het nederlandse volk heeft ingezet. Als we willen dat ons huidige geperveteerde wettige betaalmiddel wordt vervangen door eerlijk geld dan zullen we dat alleen met geweld kunnen bereiken en ten koste van veel doden onder de burgerbevolking. De hele zaak is nu duidelijk: bankiers maken geperveteerd geld en politici brengen dit zieke geld als wettig betaalmiddel (“wettig”, er is geen ontsnappen mogelijk!) in omloop. En dat is ook in werkelijkheid de enige taak van politici. Behalve dan om de mensen en passant nog even te laten geloven dat er zoiets als politieke partijen bestaan en dat ze echt iets te kiezen hebben.

  Maar kijk eens waar vrije en democratische verkiezingen ons gebracht hebben:

  De nederlandse regering is een criminele organisatie (het misbruik maken van bevoegdheden is een vorm van organisatie-criminaliteit) die met een geperveteerd wettig betaalmiddel als wapen oorlog voert tegen het nederlandse volk dat ze veinzen te vertegenwoordigen.

  Dus beste mensen: blijf in godsnaam stemmen. Geloof de gladde praatjes en de leugens van jullie politici. Ondersteun hen met hun economische aanvalsoorlogen in het Midden-Oosten en laat u geheel belangeloos door hen uitplunderen. Echt, uw politici weten wat het beste voor u is!

 2. Johan Bosman (werktuigkundige)

  En of het nu gaat om ons zieke geld, om muziek, politici, Tv-programma’s, voedsel (vulstof?), “kwaliteits”-media, de rechtspraak, de politieknuppel, het waarschuwingsschot in de nek, de dodelijke arm-klem……de meest weerzinwekkende rotzooi is steeds voor de kleine man.

  1. Werner

   Velen hebben ervoor gewaarschuwd, het enige verschil is dat ze hun verstand gebruiken. Zoals Manuel Castells …

   Het eindresultaat van het proces van financiële mondialisering zal misschien zijn dat we in de kern van onze economieën een automaat hebben gecreëerd die in beslissende mate ons leven conditioneert. De grote nachtmerrie van de mensheid – er getuige van zijn hoe machines onze wereld gaan beheersen – lijkt op elk ogenblik werkelijkheid te kunnen worden, niet in de vorm van robots die banen overbodig maken, of grote regeringscomputers die ons dag en nacht bewaken, maar als een elektronisch systeem van financiële transacties. Deze automaat functioneert volgens een eigen logica die niet de logica is van de regels van onze traditionele markt. Overheden, ondernemingen en financiële instellingen hebben vrijwel geen greep op de dynamiek van de door de automaat in beweging gebrachte geldstromen, ondanks hun rijkdom en macht. Toch is een effectieve regulering van de wereldeconomie technisch denkbaar. Het schort niet aan technologie, maar het draait om menselijke (en dus ook om politieke) waarden. Deze menselijke waarden kunnen veranderen, het zijn geen natuurwetten. Dezelfde elektronische netwerken van informationele en financiële stromen kunnen worden afgestemd op andere waarden.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells

   1. Pieter

    Precies. Daarom is de huidige crisis niet primair een financiële, maar vooral een morele crisis. Deze crisis dwingt ons om onze morele waarden te gaan herzien, en op basis van nieuw besef van die waarden, nieuwe systemen te creëren die deze waarden als uitganspunt hebben.

    Anders gezegd: de feilbaarheid en onhoudbaarheid van de bestaande systemen, tonen ons onze achterliggende morele misvattingen. Dit leidt logischerwijze tot een moreel faillissement van het oude, en dat is nodig. Alleen op dat niveau kunnen werkelijke veranderingen plaatsvinden. Zonder de beleefde noodzaak hiertoe (crisis), zal het namelijk niet gebeuren, en dan blijft het bij repareren of aanpassen van bestaande mechanismen die in essentie onjuist zijn. Omdat ze gebaseerd zijn op basale misvattingen over wie en wat we zijn, wat leven is, en wat de waarde van onze omgeving (de aarde) is.

  2. only you

   Klopt, de kleine man moet het puin ruimen en zij komen er ie ieder e keer mee weg.
   Ruilhandel wordt vaak in nood gecreëerd ?
   Deze elite stoot zo’n hoofd iedere keer en wil geen lering trekken uit de wijze woorden van Luyendijk!

   Vrees niet ze hebben de beste tijd gehad, dit probleem kan zo met en kabinetswisseling vredig opgelost worden!

  3. Annet

   Ja, maar wat doen we eraan, heb je een voorstel, actieplan? We willen toch geen lammetjes blijven die naar de slachtbank worden geleid?

   1. Keyboard

    Geen geld lenen, alternatieve vormen van geld gebruiken als crypto valuta, ruilhandel, of als er echt euros nodig zijn voor het maatschappelijk belang: crowdfunding.

    Verder zijn er ook nog wel wat verschillen tussen banken, verdiep je erin en kies ”de minst slechte”. Bijvoorbeeld een bank die niet verdiend aan wapenhandel of dwangarbeid.
    Daarbij is het zaak zo weinig mogelijk vaste lasten te hebben, en precies genoeg geld op je rekening om deze te betalen. Zet de rest van je geld in op onderstaande zaken;

    Proberen je eigen basisbehoeftes als voedsel, water en energie zelf te produceren.
    Als je dit eenmaal voor elkaar hebt kan je ook gelijk minder werken, en je tijd steken in persoonlijke verlichting. Volgensmij dienen dan de echt relevante oplossingen zich vanzelf wel aan (internet).

    Dit is geen hogere wiskunde en iedereen die maar graag wil kan hier in elk geval een begin mee maken.

 3. Pieter

  Iedere macht – en dus ook financiële macht – heeft de bedoeling zich het potentieel van mensen toe te eigenen. Menselijk potentieel is de enige inzet (de enige buit) van het hele spel van macht en geld.

  Dit betekent dat de drang om geld en macht (en daarmee menselijk potentieel) te vergaren, gebaseerd is op waardering voor dat menselijk potentieel. Op de overtuiging dat dit potentieel waardevol is. En dat het daarom de moeite waard is om het potentieel van zoveel mogelijk mensen te bezitten.

  Maar hierin ligt een basale misvatting. Potentieel afnemen van mensen, kan alleen onder dwang, of in een situatie waarin mensen de waarde van hun eigen potentieel niet beseffen en het daarom verkwanselen. Alleen onder die voorwaarden, staan mensen het af. In beide gevallen leidt het tot het verdwijnen van de waarde van het verlangde.

  Menselijk potentieel kan alleen gedijen in vrijheid en in besef van de waarde ervan. Macht vernietigt beide, en daarmee vernietigt het ook de waarde van hetgeen machthebbers – via hun macht – willen verkrijgen. Het verlangde wordt waardeloos als gevolg van het verlangen.

  Daarom leidt macht uiteindelijk altijd tot genocide; het zo begeerde object wordt een waardeloze last, als gevolg van de begeerte.

  1. Werner

   Inderdaad Pieter, het zijn universele dynamieken die onze continue alertheid vergen. De huidige systeemconfiguratie laat een collectief gedrag ontstaan waardoor we het als een slepende ziekte voor ons uit blijven duwen. Zonder structurele hervormingen kunnen we dat eeuwig blijven volhouden, net zoals ons boekenrek gevuld zal worden met steeds meer boeken die hetzelfde zeggen. Pro forma:

   5. Hogere structuren die kunnen gekaapt worden door lagere impulsen

   Wanneer tribalisme zijn eigen rustige gang kan gaan, is het betrekkelijk mild, eenvoudig omdat de middelen en technologie ervan relatief onschadelijk zijn. De hoeveelheid schade die iemand met pijl en boog kan aanrichten in zijn leefomgeving en bij zijn medemensen is beperkt (en dat gemis aan middelen is niet per definitie een blijk van gezond verstand). Maar de geavanceerde technologieën van het rationalisme kunnen, wanneer ze gekaapt worden door tribalisme en etnocentrische drijfveren, vernietigend zijn. Auschwitz is niet het resultaat van rationalisme. Auschwitz is het resultaat van een irrationeel gebruik van de vele producten van het rationalisme. Auschwitz is rationalisme dat gekaapt is door tribalisme, door een etnocentrische mythologie van Blut und Boden en rassenwaan, geworteld in het land, romantisch van oriëntatie en barbaars in haar etnische zuiveringen. Met pijl en boog behoort genocide niet tot de serieuze mogelijkheden maar met staal en steenkool, verbrandingsmotoren en gaskamers, machinegeweren en atoombommen wel. Dat zijn geen rationele verlangens, hoe men rationaliteit ook definieert – het zijn etnocentrische vormen van tribalisme die zich meester hebben gemaakt van de werktuigen van een geavanceerd bewustzijn en ze voor de allerlaagste doeleinden inzetten. Auschwitz is niet het slotakkoord van de rede, maar van het tribalisme.

   https://vagiwe.wordpress.com/strijd/

   1. Pieter

    Misvattingen zijn nooit het resultaat van de rede. Problemen zijn altijd het resultaat van misvattingen en dus van gebrek aan rede. Macht is een irrationeel verlangen – een misvatting – en daarom leidt het tot problemen.

    Problemen zijn de gematerialiseerde gevolgen van misvattingen. Ze zijn het “levende bewijs” ervan. Ze geven ons de gelegenheid om te beseffen dat het misvattingen ZIJN. En daarmee de gelegenheid ze recht te zetten.

    1. Werner

     Beperkte en/of begrensde rationaliteit heeft ook z’n voordelen Pieter, je kan er een studie over doen en een Nobelprijs mee in de wacht slepen. De prijs staat nu te pronken op de kast en de Rational Fools doen rustig verder alsof er niets aan de hand is. Of hoe pijnlijk tragisch het leven kan zijn, niet? Levende bewijzen? 🙂

     Dat Sen heel anders over economie denkt dan mensen als Friedman en Greenspan is vooral het gevolg van zijn belangstelling voor filosofie en literatuur. Friedman en zijn mannen zijn homo economici, die zijn van top tot teen op economie ingesteld, dat wil zeggen: op het maken van winst. Alsof je helemaal van hout bent. De homo economicus als de beperkte mens, de mens met oogkleppen, is het onderwerp van een vermaard geworden artikel van Sen uit 1977: ‘Rational fools’. Dit is het artikel over ‘de traditionele economische theorie’ waarin de ‘rationele egoïst’ meent dat mensen altijd alleen maar aan hun eigen belang denken, als een wetmatigheid. De rationele gek denkt dat het een algemene neiging is, terwijl het alleen zijn eigen blinde drang is om zijn belang veilig te stellen. Het valt buiten het voorstellingsvermogen van de rationele egoïst dat er zoiets als altruïsme zou kunnen bestaan, dat mensen zich betrokken kunnen voelen bij het lot van grote groepen andere mensen, dichtbij of veraf.

     https://www.vn.nl/amartya-sen-pluralist-tussen-rationele-idioten/

     1. Pieter

      De redenatie van egoïsme gaat uit van de misvatting dat het mogelijk is jezelf te bevoordelen, ten koste van anderen.

      Egoïsme is een rationele redenatie gebaseerd op een irrationeel uitgangspunt. Op basis van een misvatting dus. Misvattingen leveren (op termijn) nooit voordelen op, maar altijd problemen (ongewenste resultaten).

      Misvattingen zijn per definitie irrationeel, maar dat betekent niet dat rationaliteit de remedie is tegen misvattingen.

      Misvattingen zijn het gevolg van gebrek aan basaal besef/bewustzijn. Niet van gebrek aan rationaliteit. Het bestaan van egoïsme illustreert dit helder.

     2. Werner

      Een gebrek aan rationaliteit kan ons ingepeperd worden door het onderwijs dat we ‘genieten’, dit kan hersteld worden waardoor we tot inzichten komen die anders niet of nauwelijks helder zijn. Er is dan misschien wel een ‘buikgevoel’ maar we kunnen er technisch niet altijd de vinger opleggen. En wanneer we dat wel doen dan is het misschien zo eenvoudig dat we het ongeloofwaardig achten, en net daarom terzijde schuiven. De stelling ‘het zit in kleine dingen’ is hierop van toepassing, letterlijk.

 4. Douwe Bericht auteur

  Als niemand nog bereid is zich in de schulden te steken vervalt het huidige systeem vanzelf inderdaad. Simpel en effectief genoeg zou ik zeggen. 😀

  1. Werner

   Is kwestie van creativiteit Douwe en het gebruik van het systeem. Andersom is ook mogelijk, door nu net nog veel meer schulden aan te gaan, kunnen we ook onze belastingen verlagen. Hoezo? Het voordeel van een absurd systeem is dat oplossingen ook absurd lijken, toch is dat allemaal mogelijk. 🙂

  2. Pieter

   Precies Douwe. De enige reden waarom dit dominante systeem bestaat, is vanwege het bestaande brede draagvlak ervoor. Het wordt er letterlijk door gedagen. Hoe smaller dat draagvlak, hoe minder dominant het zal worden.

  3. only you

   Jammer genoeg hebben een te grote groep gedacht, zich tot hun nek in de schulden te steken, ondanks de vele waarschuwing en !
   En daar is een heLe bevolking bijna debet AAN?

 5. voluntarist

  Duizend mensen die afspreken niet meer financieel bij te dragen aan een moorddadig en corrupt systeem EN bereid zijn bij elkaar voor de deur te gaan staan als de belastingdienst haar gederfde roofinkomsten komt claimen lijkt mij voldoende voor een nationaal hoorbaar signaal, wat wellicht navolging krijgt.
  Aan de andere kant, elke actie creëert een (soms moeilijk te voorspellen) tegenreactie.
  Eén agent provocateur in de groep die geweld gebruikt en het hele idee kan afgeserveerd worden.

   1. Werner

    Er bestaat ook zoiets als aangeleerde hulpeloosheid, het is koren op de molen van een politiek die niet ten dienste staat van de bevolking.

    In de dagelijkse praktijk is het concept van “aangeleerde hulpeloosheid” belangrijk bij de opvoeding van kinderen, maar ook in ziekenhuizen, verpleeghuizen, gevangenissen, in rampsituaties als hongersnood en oorlog en in concentratiekampen. Niet ieder mens reageert op hulpeloosheid met passiviteit en depressie. Dit is mede afhankelijk van de attributie, dat wil zeggen waar iemand de oorzaak van zijn lijden zoekt: in zichzelf of buiten zichzelf.

    https://nl.wikipedia.org/wiki/Aangeleerde_hulpeloosheid

    1. Pieter

     Precies. De enige remedie tegen aangeleerde hulpeloosheid (waaraan de politiek inderdaad haar macht ontleent), is het besef niet hulpeloos te zijn. Besef van het eigen potentieel dus. Potentieel dat iedereen gewoon heeft.

     1. Werner

      Uiteraard volkomen mee eens, er is veel meer mogelijk dan we voor nu misschien kunnen bevatten. Toegepast op ons tijdsgewricht is het geloof verzet (schulden)bergen, met een muisklik zijn ze immers weg. Nu die muisklik nog natuurlijk. 🙂

     2. Pieter

      Het punt is dat het huidige systeem niet “bij vergissing” tot stand gekomen is, maar dat het moedwillig zo is ingericht door degenen die er profijt van menen te hebben. Het is dus niet “per ongeluk” zo gekomen. Net zomin als oplichters “per ongeluk” oplichten.

      Het systeem heeft de bedenkers en uitvoerders ervan enorm veel geld en macht opgeleverd. Zolang zij (of hun handlangers) aan de (muis)knoppen zitten, zullen ze die muisklik dus niet uitvoeren.

      Degenen die nu de meeste zeggenschap hebben, zijn degenen die profiteren van de schuldenbergen. Zolang wij ze die zeggenschap blijven verlenen, zal dat zo blijven. Dan zal ieder aangedragen alternatief stranden.

      Als we werkelijk verandering willen, dan zit er niks anders op dan ze die zeggenschap niet langer te verlenen. Dat kan alleen door – in voldoende aantallen – niet langer deel te nemen aan hun frauduleuze systeem.

     3. Werner

      Dat is de vraag die in het artikel ‘econognostiek’ gesteld wordt Pieter, kan je iemand z’n onwetendheid verwijten? Anders gezegd, die ‘moedwilligheid’ ligt mi besloten binnen de drijfveren van het onvolwassen bewustzijn dat zich vertaald naar manipulatie in het eigen belang met in het verlengde de perverse effecten zoals we ze kennen. Vanuit een ruimer perspectief lijkt dat doelbewust en niet ‘per ongeluk’, psychonomisch (cfr wetten van de ziel) is het echter ‘doodnormaal’, iets waar wakkere burgers best op regeaeren opdat we straks niet in een scenario van collectieve zelfmoord belanden. Het spel van bewustzijn is wonderbaarlijk, zij het ook pijnlijk tragisch. 🙂

     4. Werner

      Leuk interludium, nu we toch over (zelf)bedrog bezig zijn. 🙂

      Wat leren de barbaarse passages uit de Bijbel en de Koran? De parallel tussen de Koran en de Bijbel wordt graag gemaakt naar aanleiding van zulke passages, maar ze is wel vals. Wat telt is namelijk de betekenis die de gewone (diep)gelovige lezer daaraan geeft. En die is helemaal niet vergelijkbaar.

      Het YouTube-kanaal ‘Dit is Normaal’, en op basis daarvan ook De Morgen, Knack, Newsmonkey, Metro, Humo, Gazet Van Antwerpen en Het Laatste Nieuws zijn duidelijk niet vies van een potje desinformatie, of beter gezegd: boerenbedrog. ‘Dit is Normaal’ publiceerde een luchtige reportage waarin een Bijbel wordt vermomd als een Koran. Dan worden er enkele van de barbaarse passages in Den Haag aan willekeurige mensen voorgelezen en wordt hen commentaar gevraagd. Daarna wordt de echte bron bekend gemaakt, de Bijbel.

      http://www.express.be/articles/?action=view&cat=column&item=koran-bijbel-en-boerenbedrog-voor-dummies&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

     5. Pieter

      Tja, een ander moedwillig proberen te beschadigen of onderuit te halen, is het gevolg van gebrek aan bewustzijn. Het maakt niet uit of die moedwillige poging gerechtvaardigd wordt vanuit de Bijbel, de Koran, of tegenstanders daarvan, over en weer.

      Ook hier dus weer een mooie illustratie van het verschil tussen moedwillig en bewust. 🙂

     6. Werner

      Inderdaad Pieter, vond hier overigens nog een sierlijk synoniem, de ‘malicieuze’ bankier. Misschien moeten we dat gebruiken, de bankier zal misschien denken dat het een compliment is. 🙂

      1) Arglistig 2) Boosaardig 3) Guitig 4) Kwaadwillig 5) Moedwillig 6) Ondeugend 7) Schalks 8) Verraderlijk 9) Vilein

      http://www.encyclo.nl/begrip/malicieus

 6. Werner

  Met de groeten van Ewald 🙂 …

  Het tekent de absurditeit van Corpocratië. Marx en Engels schetsten in 1848 in hun onvolprezen Communistisch manifest het beeld van een kapitalistische klasse die aan zijn eigen patsers ten onder zou gaan. Competitie leidt tot afnemende winsten en toenemende uitbuiting. Op die manier zou de bourgeoisie haar eigen doodgravers baren: het proletariaat dat met hooivorken de vermaatschappelijking van het kapitaal zou afdwingen. Hoewel de hooivorken tot nog toe in de
  schuur zijn gebleven, loopt het kapitalisme in de 21ste eeuw het gevaar alsnog aan zijn eigen cognitieve dissonantie ten onder te gaan. Publieksenquêtes en peilingen leren dat schulden, werkloosheid en sociale daling al lang onderwerpen als migratie, integratie en Zwarte Piet van de agenda hebben verdreven. Het wachten is op de politieke entrepreneur die deze zorgen mobiliseert.

  http://ewaldengelen.blogspot.b

 7. Mammon

  Wij als Massa kunnen de banken in Nederland binnen een week op de knieen krijgen!
  Ze hebben maar 3% buffer in huis, dus als we werkelijk ALLEMAAL, AL ons geld cash bij
  de banken gaan halen klappen ze 100% gegarandeerd om!

  Kwestie van ALLEMAAL meedoen!

  en dat gaat hem dus niet worden, er zullen teveel eigenwijzen zijn die niet willen of durven!

  1. Douwe Bericht auteur

   En wat schiet je ermee op zolang er niet een nieuwe infrastructuur is om uitwisseling op grote schaal tussen mensen te faciliteren.

   1. Werner

    Dat is wat de chaostheoretici trachten duidelijk te maken Douwe, uiteindelijk hebben we geen nieuwe infrastructuur nodig maar ‘slechts’ minieme aanpassingen om het systeem terug vlot te trekken. En dat betekent de spreekwoordelijke knop omdraaien, het systeem en onze manier van denken gaan hier hand in hand. Vlindereffectjes, je weet wel. 🙂

    In de moderne systeemtheorie bepaalt chaos de toestand van een systeem waarin zijn stabiele cycli plaatsruimen voor complexe, schijnbaar ordeloze gedragingen. Een chaos-venster is een periode waarin iedere invloed of prikkel van buitenaf tot dusdanige proporties kan worden ‘opgeblazen’ dat bestaande tendensen erdoor worden veranderd en er nieuwe tendensen ontstaan. Het ‘chaospunt’ is de cruciale toestand waarop tendensen die tot de huidige toestand van het systeem hebben geleid ineenstorten en het systeem niet meer kan terugkeren tot zijn vroegere toestanden en gedragsmodi, maar onomkeerbaar wordt gelanceerd langs een traject met een aangepaste structuur en bijhorende modus operandi.

    http://www.bol.com/nl/p/het-chaos-punt/1001004004464047/

    1. Pieter

     De crisis van 1929 vind ik wel een mooi voorbeeld.

     Er was meer dan genoeg vraag naar producten (mensen hadden honger).
     Er was meer dan genoeg productiecapaciteit (mensen wilden werken).
     Het enige dat ontbrak, was geld.
     Daarom stopten mensen met werken.
     Daarom stopten mensen met produceren.
     Daarom was er vrijwel niets beschikbaar en leden diezelfde mensen honger.

     Ze wilden werken, ze wilden eten. Maar ze deden beide niet meer, alleen maar omdat er geen geld was.

     Gedachte: zonder geld, komen we tekort.
     Emotie: angst voor tekort
     Handelen: niet werken als we niet betaald worden
     Realiteit: er worden geen producten meer gemaakt en die zijn dus ook niet meer verkrijgbaar
     Bevestiging: Zie je wel! Zonder geld te krijgen, komen we tekort

     De misvatting is dat het tekort niet het gevolg was van ontbreken van geld, maar het gevolg van het feit dat ze stopten met produceren en er dus vrijwel niks meer gemaakt, en dus niks beschikbaar was. Als ze gewoon waren blijven werken, en daarmee waren blijven maken wat ze nodig hadden en dat over en weer beschikbaar gesteld hadden, was er geen crisis (en geen honger) geweest.

     Het enige dat ze de das omdeed, was hun overtuiging dat ze geld nodig hadden om te kunnen produceren en te kunnen consumeren. Terwijl ze dat toch echt (ook voor de crisis) allebei ZELF deden.

     1. Werner

      1929? Wees maar zeker Pieter, het is als actie en reactie maar wel steeds binnen hetzelfde cirkeltje. Ik herinner me nog een fijn gesprek van destijds, gewoon op wikipedia te vinden:

      (1) Keynes’ bezoek aan het Witte Huis in 1934 om Roosevelt te bewegen meer tekort op te bouwen door uitgaven was een debacle.
      (2) Een verbijsterde en overweldigde Roosevelt beklaagde zich bij minister voor Werkgelegenheid Francis Perkins met de woorden “Hij heeft hier een hele cijferbrij achtergelaten… hij is vast een wiskundige en niet een politiek econoom”.
      (3) Keynes, al even gefrustreerd door het verloop van de ontmoeting, vertelde minister Perkins later dat hij ervan uitgegaan was dat “… de President meer geletterd zou zijn, op economisch vlak”.

      http://nl.wikipedia.org/wiki/New_Deal_%28Verenigde_Staten%29

      Vandaag blijken een aantal nog slimmer dan toen, het is niet enkel alle sociale alternatieven negeren maar ook de technologische revolutie van de 20ste eeuw. Het is nu terug langer werken omdat er niet genoeg geld is, de overproductie van goederen een toevallig neveneffect die je nog wel verkocht en geconsumeerd moet krijgen. Wanneer is de volgende klimaatconferentie?

     2. Pieter

      Ook nu is het onze overtuiging/misvatting dat we geld nodig hebben om te kunnen leven, die de problemen veroorzaakt. Het maakt ons afhankelijk van geld, en dus van de eigenaren van het geldsysteem.

      Dat die eigenaren misbruik maken van onze misvatting (en die bij voorkeur ook nog aanwakkeren) is misschien niet aardig van ze, maar ergens wel te begrijpen.

      Maar uiteindelijk zijn wij zelf verantwoordelijk voor onze eigen overtuigingen, en dus ook voor onze misvattingen.

     3. Werner

      Voor de reële economie hebben we inderdaad geen geld nodig, het was ooit een praktisch ruilmiddel en ook niet meer dan dat. Vandaag zien we de pathologische versie van dat wat ooit een gezond principe was, op dat moment kunnen we geld gebruiken als neutralisator. Beter is te zeggen dat ‘niets’ de neutralisator is, maatregelen die zich baseren op een vermeend tekort aan geld kennen immers geen ecnomische rechtsgeldigheid. Ja, zoals je het zegt, het is een misvatting van jewelste maar toch blijven we ons hieraan verankeren alsof het een collectieve denkstoornis betreft.

  2. only you

   Je kun t de goedbedoelenden niet de klos laten zijn van de fouten vd bankiers, want die zorgen dat ze hun schaapjes wel op het droge Hebben!
   De straat op en afdwingen die Handel?

 8. Wunjo

  Ik zag dat de vraag nog niet beantwoord is. (in de titel)
  Het lijkt me beter onze energie daarop te richten.
  Ik zag ergens het idee voorbijkomen; door de banken overbodig te maken. Dit lijkt me een goede insteek. Beginnen met zaken op persoonlijk niveau onderling regelen. Hiervoor zijn al verschillende systemen beschikbaar. Van bitcoins tot ruilhandel en alles wat er tussen ligt. Verder natuurlijk zoveel mogelijk schuldloos leven.
  Het belangrijkste lijkt me dat je hier zelf mee begint en niet langer je energie weggeeft aan “dat wat anderen allemaal verkeerd doen”.

  1. Werner

   Ik vrees dat die vraag al meermaals beantwoord is, het ontbreekt niet aan oplossingen dan wel worden we geteisterd door een aantal misvattingen zoals Pieter terecht naar verwijst. En hier wordt door velen vakkundig over gerapporteerd, die ‘alignment’ blijkt – ondanks de eenvoud – bijzonder moeilijk te zijn.

   Gaston Bachelard stelde dat de geschiedenis van de wetenschap gekenmerkt wordt door een confrontatie met epistemologische obstakels die de vooruitgang van het denken verhinderen. Deze worden niet opgeworpen door de complexiteit van de wereld of de beperkingen van de mens, maar door de manier waarop wordt gedacht.

   https://eilandmodel.wordpress.com/denksporen/

 9. Ibrahim Khalil

  Geldcreatie door schuld (jouw handtekening onder het leningscontract) brengt een continue stroom van geld van miljoenen burgers en van de overheid naar de banken teweeg. De meeste, zo niet alle ellende in de wereld, zoals oorlogen, dictatuur, terreur en verwoesting van het milieu heeft zijn oorzaak in het destructieve financiële systeem waarin banken een hoofdrol spelen. Is dit waar?? Zijn we accord???? Zo Ja,
  Laat ons gaan samenwerken aan wat kunnen/willen we doen om realiseren wat meer dan 90% van de mensheid verlangt naar, met name, liefde, vrede en harmonie in een gezond en met eeuwig overvloed aarde..

 10. tbr

  De burgers zijn ontevreden. Ze verlangen naar verbetering. In dezelfde tijd weten ze niet waar komt alle de ellende van daar. De grote heren hebben geen antworp of grip over de situatie . Zijn ook dood bang. Het is de taak, niet te zeggen de verplicht, om de kennis die hebben “we” bij de burger te brengen. Dat process moet twee factoren hebben. Heel duideleck feiten die de burger begrijpen zonder veel ‘jargon “.voorbeeld :
  De oorzaak van de wereld economisch crisis in 10 minuten.
  De tweede factor is ombuiging van wat is in zijn hoofd van slaaf naar medeschepper en van hulpeloos naar bron van macht die heeft uithand gegeven aan statuten die hebben him door verkocht aan de hoogste aanbidders, die nu in ons samenleving, zjn voornaamste, privé commercieel banken. Waneer ieder bewust individu, groep, religie, dorp, stad, land ga dat doen op zijn manier en tempo, gaat de collectieve bewust zijn ombuig naar liefde, vrede en harmonie. Laaten we gebruik maken van dit gelegenheid om van elkaar te leren en stimuleren .

 11. Chiel Wieringa

  De McDonalds in Duitsland is ook een stuk beter dan de McDonalds hier in Nederland. Of eigenlijk kan je veel beter naar Burger King gaan in plaats van McDonalds.

  Excuus voor mijn sarcasme.

 12. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Van de banken komen we alleen op een vreedzame manier af door geen zaken meer met ze doen. Dus geen lening (hypotheek), uw spaargeld omzetten in fysiek edelmetaal en niet meer naar de stembus gaan.
  Mijn vrouw en ikzelf voldoen aan deze drie punten.

  Nu de rest van Nederland nog!

  Maar -het kan ook anders- óók gewapend verzet behoort tot de legitieme mogelijkheden.
  “Legitiem” omdat NIEMAND het recht heeft om het nederlandse volk duurzaam uit te laten plunderen door een internationaal opererende bende van gokverslaafde bankiers die bij hun plundertochten serviel worden geassisteerd door hun even criminele handlangers in de wereld van de politiek. De RAF heeft te vroeg gelijk gehad. En dan werkt het niet. Maar de tijden zijn veranderd en tegenwoordig zou de RAF de handen vol hebben aan alle EU-landen. Ik herinner er nog even aan hoe de RAF ontstaan is. Een grote groep Duitse studenten had scherp voor ogen dat hun volksvertegenwoordigers niet het volk maar de banken vertegenwoordigde en dat het nog steeds dezelfde lamzakken waren als tijdens het NAZI-bewind. Nog steeds werden er in Duitsland allerlei sleutelposities bekleed door oud-SS-ers en -Nazi’s. Veel studenten, beducht voor een terugval in de Nazi-tijd, demonstreerden hier vreedzaam tegen. Maar toen schoot de Duitse regering studentenleider Rudy Dutschke in het hoofd. Vanaf dat moment is de RAF zich gaan bewapenen en hebben ze de Duitse regering nog dertig jaar lang diepe angst ingeboezemd. Deze groep studenten is door de MSM altijd weggezet als “terroristen” maar het waren vrijheidsstrijders. Hun regeringsleiders waren de werkelijke terroristen.

  1. Markus

   Dus als ik een woning heb gekocht zou ik hem eigenlijk moeten verkopen?
   En waar moet ik daarna gaan wonen zonder een hypotheek aan te gaan?
   Als je huurt betaal je veel meer aan ook al bewezen criminele organisatie’s: de woningbouw verenigen……
   Ik sta open voor advies.

   1. Johan Bosman (werktuigkundige)

    Het is natuurlijk triest en het zou niet zo mogen zijn maar aan vrijheid hangt een fors prijskaartje. Dat prijskaartje konden mijn vrouw en ik betalen.

   2. ongezouten

    mijn advies, verlaat nederland en koop (zonder hypotheeek) een huis in hongarije of bulgarije.
    Of als je meer geld hebt, panama, costa rica of uruquay.
    In bulgarije kan de prijs van een bewoonbare boerderij gelijk zijn aan een tv in nederland.
    Voor de liefhebber: ik heb nog een huis in bulgarije, wat gebruikt kan worden (gratis en voor niks)
    is misschien handig om te kijken of dit land wat voor je is. Ook is er hier werk voor nederlandstaligen in call centra (met een uitstekend salaris)

 13. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Pim Fortuin was niet mijn politieke man maar de moord op Pim was bovenal de moord op het laatste restje aan democratie in ons land. Ze laten het natuurlijk nooit naar buiten komen maar van Pim Fortuin en zijn exponentieel toenemende aanhang zijn ze heel erg geschrokken in politiek Den Haag. Stel je voor: iemand die democratie en bonafide banken wil! Nee, dan wordt zo’n iemand wel even op een heel vieze manier kaltgestellt. Met de groetjes uit Den Haag.

  1. only you

   Dat deze mensen niet inzien dat parasiteren in de huid van een systeem, die dit alleen maar aanmoedigt, doemt tot de ondergang!

 14. formidabele

  conclusie na 2 jaar: Het wordt er allemaal niet beter op, banken hebben niks geleerd, die zogenaamde redding van DRaghi is alleen redding van de banken, waarvan de burger weer, door de gecreeerde zeepbel, de zoveelste keer de klos is?

 15. peter

  Rente extreem laag…hypotheek-rente middelen..de boete in het schuld=contract opnemen en in ruil hiervoor een lager maand bedrag met een hogere schuld….conclusie: weer genaaid door de bank want boete te hoog bereken (in het voordeel van de bank)….politiek zegt oh..ah…maar….alles gaat gewoon weer door.

  IK blijf naar de horizon staren wachtend op die git zwarte rook kolommen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *