Wat is ‘First Contact / Disclosure’

Ik mijn tweede channel/chatsessie met mijn multidimensionale aspecten wilde ik meer weten over het onderwerp van First Contact of Disclosure, oftewel contact met non-menselijke intelligente wezens. Hierbij de reflecties die dat opleverde.

Hoe zou je first contact/disclosure omschrijven?
Het kan worden gezien als de realisatie van mensen dat ze niet alleen maar een mens zijn. Zodra een individu ophoudt zichzelf puur te identificeren met het huidige lichaam en zich realiseert dat het daarnaast ook een onderdeel is van het al bewustzijn, van All That Is, zou je dat als een vorm van disclosure/first contact kunnen zien.

Veel mensen zijn zo gefixeerd geraakt in de fysieke wereld waarin ze leven dat ze volledig geloven dat zij daar een onderdeel van zijn inplaats van een stukje bewustzijn die op dit moment fysieke realiteit ervaart door een specifiek gezichtspunt. Je zou kunnen zeggen dat veel mensen in die zin “te gefixeerd” zijn geraakt en daardoor zichzelf gedeeltelijk mis-identificeren met hun huidige fysieke gezichtspunt. Of beter gezegd ze identificeren zichzelf te beperkt. Ze zijn meer, ze zijn breder, ze zijn meer multidimensionaal dan hun huidige lichaam in de fysieke realiteit. 

Op het moment dat mensen die mis-identificatie los laten kunnen ze ervaren dat ze veel meer dan hun fysieke gezichtspunt zijn en dat ze ook contact hebben met veel meer dimensies dan de fysieke dimensie. Vanaf dat moment kunnen ze ook gemakkelijker contact maken met hun eigen multidimensionale aspecten en hoe meer ze dat doen hoe meer ze inzien dat ze veel breder zijn dan ze tot nu toe wellicht dachten te zijn.

Ze ervaren dat ze toegang hebben tot een menselijk gezichtspunt en dat ze toegang hebben tot andere gezichtspunten in andere tijden, in andere dimensies, op andere planeten. Ze begrijpen meer en meer dat ze toegang hebben tot meerdere identiteiten in aanvulling op hun toegang tot hun menselijke gezichtspunt en allen zijn verbonden via het al bewustzijn, via All That Is.

10378935_909374292493241_6460863157936446785_n

In die zin heeft first contact niet zoveel te maken met het ontmoeten van buitenaardse wezens maar meer met de realisatie dat mensen naast dit aardse gezichtspunt ook toegang hebben tot andere, niet aardse gezichtspunten. Het is bewustzijn dat zich realiseert dat het toegang heeft tot meerdere gezichtspunten en vanuit dat bewustzijn kan zowel het menselijke gezichtspunt als het buitenaardse gezichtspunt geïntegreerd worden in dat bewustzijn waardoor iets optreedt dat je wellicht first contact of disclosure zou noemen vanuit het menselijke gezichtspunt. Het huidige geïdentificeerde aardse gezichtspunt kan dan namelijk informatie gaan uitwisselen met de gezichtspunten uit andere tijden, andere dimensies, andere planeten etc.

In die zin komt disclosure dus van binnenuit en niet van buitenaf? 
Absoluut. First contact kan op individueel niveau alleen maar plaatsvinden door naar binnen te gaan, je frequentie te verhogen en contact te maken met je eigen multidimensionale aspecten. Als mensen inzien dat ze naast hun menselijke gezichtspunt ook onderdeel zijn van het al bewustzijn, van All That Is, dan kunnen er verdere stappen gezet worden om vanuit dat eenheidsbewustzijn verschillende gezichtspunten te integreren. Dit wordt soms ook als ascentie omschreven. Het gaat om integratie van het eigen, dominant geïdentificeerde menselijke gezichtspunt in het meer overkoepelende al bewustzijn.

Hoe kunnen mensen persoonlijke disclosure vooruit helpen als ze die wens hebben?
Door simpelweg hun nieuwsgierigheid, interesse en passie te volgen. Door hun eigen resonantie te volgen. Mensen zullen op die manier alles wat nodig is op de snelste manier integreren om disclosure/first contact voor zichzelf mogelijk te maken.

12705292_193065144384728_4720874410997954832_n

Tot zover mijn tweede channelsessie. Mochten mensen nog vragen hebben hierover stel ze vooral in de comments. En mochten mensen vragen hebben over andere zaken stel die ook vooral dan kan ik dat ook eens voorleggen en kijken wat voor reflecties er terug komen.

Aanverwante artikel en informatie:
-) Eerste Channelsessie: Dienstbaarheid
-) Innerlijke vrede, je passie volgen en multidimensionaliteit
-) Voorbij vorige levens – Simultane parallelle incarnaties
-) Maak zelf contact met je eigen simultane parallelle incarnaties
-) Maak van binnenuit contact met interdimensionale wezens
-) Zelf contact maken met je multidimensionale / interdimensionale aspecten
-) Gigi Young legt helder uit waarom ‘Aliëns’ en Starseeds belangrijk zijn
-) Channeling Erik laat twee methoden van channelen zien
-) Bashar legt uit hoe mensen zelf kunnen leren channelen

[bol_product_links block_id=”bol_56d05e2b08d17_selected-products” products=”1001004000722836,1001004002193452″ name=”douwe” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”009900″ width=”560″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

10169245_311943515628488_5836977733614385919_n

8 gedachten over “Wat is ‘First Contact / Disclosure’

  1. Joke Wijsbeek

   Ik heb wel een vraag maar het is meer een overweging waar ik niet naar tevredenheid uitkom.
   Wij mensen hebben een “idee” dat we een vrije wil hebben, dat we ons eigen leven bepalen/creeren.
   Nu vind ik het erg moeilijk om om te gaan met leed en onrecht en waar het lijkt dat wij er niets aan kunnen doen. Neem armoede/onderdrukking/geweld enz. Je kan er voor kiezen daar je levenswerk van te maken om het te bevechten,bevrijden of te begrijpen. Maar er blijft een schrijnende bijwerking, je bent zo in gevecht dat je leven lijkt of het alleen daarover gaat. Rond lopen roepen “Alles is volmaakt zoals het is” voelt voor mij een beetje disaccosiatief. Soms weet ik niet of ik op de hoeken moet gaan staan schreeuwen Open je ogen zie wat er om je heen gebeurd maar ik denk dat mijn leven dan niet dezelfde kwaliteit heeft als nu. maar het voelt ook alsof ik in een bubble leef en me afsluit voor wat er om me heen gebeurd. Is er nu een vraag gesteld? IK denk: Hoe ga je met de onrust om die onstaat als je het onrecht kunt zien maar er geen invloed op kan uitoefenen?

   1. Douwe Bericht auteur

    Hallo Joke,

    Een goed punt waar ikzelf ook lang mee heb gezeten en ook nog niet helemaal uit ben maar hierbij wat ik tot nu toe heb gevonden.

    Ten eerste is het goed om dit soort zaken zo concreet mogelijk te krijgen. Welke persoon lijdt volgens jou precies en wat is de oorzaak ervan? En wat heeft deze persoon concreet nodig om dat lijden op te lossen op de korte en eventueel lange termijn? Kennis, skills, tijd, geld, iets anders? Door dat te doen voorkom je dat je verdrinkt in algemene ellende wat soms bewust over ons heen wordt gestort via de mainstream media precies met als doel om ons in negatieve emotie te storten en ons machteloos te laten voelen zodat we onze eigen kracht weggeven aan externe autoriteiten die zeggen het voor ons op te zullen lossen. Door het concreet te maken sluit je dat soort manipulaties zo goed mogelijk als je kunt uit. Een ander voordeel van het concreet maken is dat je vaak zult zien dat je wel degelijk zelf iets kunt betekenen als je het concreet tot op persoonlijk niveau maakt.

    Ten tweede is lijden zelf nuttig in de zin dat het mensen met de neus op de feiten drukt dat ze iets dienen te veranderen. Lijden zet in die zin aan dat mensen vragen gaan stellen en bereidheid kweken om hun eigen denken en doen te veranderen. Om een concreet voorbeeld te geven deze video over de vergroening van de hooglanden van Ethiopië. Juist doordat er daar een hongersnood plaatsvond begonnen mensen zich vragen te stellen hoe ze hun situatie op voedselgebied konden verbeteren. Daardoor zijn ze permacultuur principes gaan implementeren en daardoor is dat gebied in mijn ogen nu beter bezig dan vele eerste wereld landen, bijv de VS en de verdroging in Californië. https://www.youtube.com/watch?v=nak-UUZnvPI Lijden is in die zin vaak een essentiële stap in groei en vooruitgang.

    Hetzelfde zien we nu met alle crisissen in Europa en Nederland met armoede wat zich begint uit te breiden. Opeens gaan mensen wel vragen stellen over hoe ons geldsysteem eigenlijk werkt, hoe het kan dat 62 mensen meer geld bezitten dan de 3.5 miljard armsten en hoe het kan dat de top 1% tegenwoordig bijna meer bezit dan de andere 99%. En doordat mensen nu massaal dit zelf ervaren en er vragen over stellen begint er draagvlak te ontstaan voor systeemveranderingen. In die zin moeten mensen praktisch gezien vaak eerst tegen de muur lopen, lijden ervaren, voordat ze bereid zijn hun denken en doen aan te passen.

    Als derde is dit artikel wellicht ook interessant en dan vooral de reacties daaronder, daar wordt ook enigszins ingegaan op precies dit onderwerp van jezelf goed voelen en je eigen passie volgen en hoe dat wel of niet samengaat met andere mensen helpen.
    http://achterdesamenleving.nl/10-manieren-hoe-mensen-zichzelf-goed-beter-laten-voelen/#.VuAQQZzhCUk

    En tot slot kwam ik recent een channeling van Adronis tegen die uitgebreid ingaat op globaal first contact maar wat wij mensen daarvoor eerst zelf dienen op te lossen. Er wordt aangegeven dat een heleboel instituten hier op aarde grondig herzien moeten worden omdat deze op dit moment allemaal instrumenten tot overheersing zijn, ze worden gebruikt om de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken te onderdrukken en te beperken. Ons globale economische systeem is daar wellicht de belangrijkste van.
    https://youtu.be/fCefti9RBb8?t=10m27s

    Ik zal het daarnaast ook nog eens voorleggen aan mijn multidimensionale aspecten en kijken of daar nog verdere informatie uit naar voren komt. Maar hoop dat je hiermee eerst vast vooruit kunt.

   2. Pieter Stuurman

    Beste Joke,

    Je vraag is erg interessant, al was het maar omdat veel mensen hiermee worstelen.

    Het begrip “vrije wil” wordt vaak verkeerd begrepen, net als het begrip vrijheid zelf. Vrijheid betekent dat we de vrijheid hebben om onze eigen keuzes te maken. Maar dat betekent niet dat iedere keuze ook per definitie het gewenste resultaat oplevert.

    Dit komt omdat we te maken hebben met de wetmatigheden der natuur (natuurwetten / natural law). We zijn vrij om met deze wetmatigheden rekening te houden, of niet. Maar al dan niet rekening houden hiermee, heeft wel consequenties.

    Anders gezegd: mensen zijn altijd vrij om te kiezen, maar nooit vrij van de consequenties van hun keuze(s). Dat komt dus omdat we te maken hebben met onveranderbare wetmatigheden, die niet beïnvloedbaar zijn door onze wil.

    Vrije keuze bestaat daarom wel, maar “vrije wil” (strikt genomen) niet. Wanneer we bijvoorbeeld zouden willen dat onze keuzes geen consequenties hebben, dan is dat onmogelijk te verwezenlijken. Het is een niet-bestaande mogelijkheid.

    Om de vrije keuze te kunnen aanwenden op een manier die gewenste resultaten oplevert, is het dus nodig dat we besef hebben van bestaande mogelijkheden en van de wetmatigheden der natuur. Een ander woord voor besef van bestaande mogelijkheden, is bewustzijn.

    Bewustzijn is dus besef van bestaande mogelijkheden. Daarvoor is het nodig te weten wat je eigen mogelijkheden zijn, oftewel wat je menselijk potentieel is. Bewustzijn begint daarom met bewustzijn van wat je bent/niet bent en wat je kunt/niet kunt.

    We zijn individuen EN onderdeel van het grote geheel (zoals Douwe in zijn artikel ook zo mooi beschrijft). Met onze keuzes, richten we ons eigen leven in EN dragen we bij aan de inrichting van het grotere geheel: de wereld.

    Zaken als armoede/onderdrukking/oorlog etc. zijn collectieve consequenties van de collectieve inrichting van de wereld. Deze dingen zijn het gevolg van collectieve keuzes (keuzes die heel veel mensen gemaakt hebben). Als collectieve keuzes collectieve problemen opleveren, dan kan dat alleen veranderen als genoeg mensen andere keuzes maken. Je kunt dat dus niet als individu (in je eentje) volledig veranderen.

    Een collectief probleem is niet individueel oplosbaar. Ook al is dat je intentie. Dit is dus een wetmatigheid.

    Het enige dat je kunt doen aan je gewenste verandering (je intenties), is je eigen bijdrage veranderen, en proberen om andere mensen te inspireren dat ook te doen. Dat kun je doen door die anderen te laten zien (ervan bewust te maken) dat kiezen voor een andere bijdrage, een andere (betere, of meer gewenste) consequentie zal hebben. Een resultaat dat ook beter bij hun intenties past.

    Hier houdt je bereik, en daarmee ook je verantwoordelijkheid op.

    Je kunt zo ook mooi zien dat vrijheid (keuzevrijheid), bewustzijn (van bestaande (on)mogelijkheden), en verantwoordelijkheid (voor je eigen welzijn, en voor je bijdrage aan het welzijn van het geheel) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als één van de drie ontbreekt, zullen de resultaten/consequenties niet overeenstemmen met de intenties.

   3. Douwe Bericht auteur

    Ik heb het ook even voorgelegd aan mijn multidimensionale aspecten. Hier die reflecties.

    Mensen hebben vaak vele negatieve gedachten, geloven en geloofssystemen rond het thema van de dood. Dit is echter volkomen onterecht. Net als geboorte is de dood slechts een scharnierpunt van een ziel tussen verschillende dimensies. Er is niets negatiefs aan doodgaan, helemaal niets. Het is een volkomen neutraal iets.

    Daarnaast is het een kwestie van vertrouwen hebben. Vertrouw je erop dat de fysieke realiteit een perfecte spiegel is? Je kunt er altijd vanuit gaan dat wat is, perfect is. Wellicht weet je niet waarom maar nederigheid is hier op zijn plaats. Je weet niet wat voor zielencontract een ander heeft, je weet niet hoe deze ervaring voor die persoon relevant en leerzaam is. Maar je kunt erop vertrouwen dat de realiteit altijd een perfect spiegelbeeld is. Realiteit maakt geen fouten.

    Dit betekend niet dat je niet zelf een voorkeur kunt ontwikkelen om mensen te vragen of ze hulp nodig hebben en dan te kiezen om die hulp te bieden of niet maar geloven dat de realiteit anders zou moeten zijn dan deze is is een kenmerk van dat je eigen gezichtspunt op de realiteit niet in overeenkomst is met hoe je hogere aspecten het bekijken. En dat zal lijden in jezelf veroorzaken wat mensen vervolgens vaak projecteren op de materie waar ze een verkeerde kijk op hebben. Ze projecteren het eigen lijden wat voortkomt vanuit hun mis-alignment op de externe situatie en houden die omstandigheid vervolgens verantwoordelijk voor hun staat van zijn inplaats van zichzelf.
    —-

    Wellicht dat je daar ook nog wat mee kunt.

    1. Douwe Bericht auteur

     Het kan inderdaad heel nuttig zijn om jezelf in de dood te verdiepen, boeken erover te lezen, verschillende gezichtspunten erop tot je te nemen etc. Op die manier kan de angst ervoor afnemen en als we het niet als iets slechts zien vallen alle negatieve oordelen die we er (wellicht onbewust) over hebben ook weg.

     Ben zelf nu met dit boek van Dolores Cannon bezig, erg leerzaam en interessant.

     http://www.dolorescannon.com/book/between-death-and-life

     What happens at the point of death? Where do we go afterwards? Does one’s personality survive after death? How are the good and the bad experiences of life accounted for? What is the purpose of life? These are questions everybody asks and no one is more capable of providing accurate answers than Dolores Cannon. Between Death And Life presents a vast body of information that Dolores accumulated during sessions with clients who relived their dying experiences in past lives where hundreds of subjects reported the same memories. The similarity and sincerity of their recollections are too convincing to be ignored. This book is a good introduction to the death experience, to guides and guardian angels, ghosts and walk-ins. It examines different levels of existence in the spirit realms, the healing places for damaged souls, the schools where you integrate lessons learned on Earth and where you discover the laws of the Universe, how you plan your next incarnation, the lessons to be learned and future karmic relationships before birth.

     Dolores Cannon talks about her Book Between Death and Life
     https://www.youtube.com/watch?v=R_HfDUwgU3o

   4. Lente

    Hoi Joke,

    Volgens mij is dit inderdaad een heel groot struikelblok voor veel mensen die nog gevoel hebben.
    Mas Sajady ‘ziet’ oa dat er bij veel mensen overleden(en) (familieleden) meeliften en belasten omdat ze de weg kwijt zijn of niet kunnen loslaten. Zij hebben hierdoor een grote invloed op ons leven, en onze vrije wil, mentaal/door DNA en fysiek. Ik geloof inderdaad dat dit een grote rol speelt. Wil je er meer over lezen/zien.
    http://www.mas-sajady.com er is op YT ook het een en ander te vinden.

    Lente

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *