Een blunder van Willem Middelkoop?

Sinds de financiële crisis in 2008 worden we overstelpt door analyses en suggesties om het tij te keren. De ene analyse is nog mooier dan de andere. Maar ook veel desinformatie bereikt het collectieve bewustzijn. Zo bestaat het idee van een Big Reset, waarover – beslist geen onbekende op het terrein – Willem Middelkoop een boek geschreven heeft.  Als referentie nemen we een interview (15 min) met hem, over een blunder van wereldformaat?

https://youtu.be/Cbq0Lh0SV1A

Analyse

Speciale aandacht besteden we vanaf minuut 4:OO. De interviewer stelt een aantal belangrijke vragen waarop het antwoord eerder dubieus te noemen is. Middelkoop bevestigt dat schulden slechts getallen in een computer zijn en dat een oplossing technisch zeer eenvoudig is. Tot hier kunnen we het roerend eens zijn. Echter, per minuut 4:25 stelt Middelkoop dat bij een Big Reset de schulden (passiva) weggestreept worden tegenover spaartegoeden en pensioenfondsen (activa). Dit is op zich niet onmogelijk, dan wel een zeer misleidende stelling die berust op halve waarheden.

Big Reset

In Middelkoops versie zouden spaargelden en pensioenfondsen geofferd worden om het vertrouwen in het courante geldsysteem niet in gevaar te brengen, dit is geen Big Reset maar een Big Holdup. Wat hij predikt is onvergelijkbaar anders dan opties zoals het Reverse Debt System. Een en ander kunnen we transparant maken middels een vereenvoudigd model. Gemakshalve nemen we aan dat de schulden gelijk zijn aan de optelsom van de spaargelden en de pensioenfondsen, zie het schrille contrast in onderstaande voorstelling. In de kolom ‘reset’ zien we de boekhoudkundige ingreep die mogelijk is om schulden te herleiden tot nihil, we beperken ons tot twee varianten.

Wereld van verschil

Het beeld spreekt voor zich, in beide gevallen is het schuldencomplex (vorderingen en schulden) tot nihil herleid. Echter, in Middelkoops versie zien we dat de schuldeisers hun vorderingen niet ontvangen en de pensioenkas leeg is. Dit staat in schril contrast met het Reverse Debt System, waarbij dit niet het geval is.  Op deze manier zien we hoe belangrijk kennisdeling en communicatie is. Beide opties resulteren dan wel in een reset van het schuldencomplex, toch zijn ze van een kwalitatief andere orde. Anders gezegd: beide opties vallen onder de noemer ‘Big Reset’, maar de uitkomst is totaal verschillend. Hoe kan Middelkoop dit over het hoofd zien?

Reset versus Holdup

Zonder dialoog met Middelkoop kunnen we z’n drijfveren natuurlijk niet kennen. Op basis van het interview kunnen we slechts vermoeden dat hij een Big Holdup predikt i.p.v. een Big Reset. Dat mensen weigerachtig staan jegens een dergelijk voorstel is dan ook meer dan begrijpelijk. Hoe dienen we dit te interpreteren? Missen we iets fundamenteel in ons verhaal? Of mist Middelkoop iets in zijn verhaal? Mogen/moeten we z’n uitspraken nog geloofwaardig achten en wat voor kansen missen we door er blind geloof aan te hechten?

Misleidend

Op z’n minst kunnen we stellen dat de misleiding/verwarring groots is, het is als zeggen dat oplossingen op de tafel liggen maar het verhaal dermate ‘verkrachten’ dat de uitkomst totaal averechts uitpakt. Idealiter komt er meer toelichting van Willem Middelkoop, tot nader order lijkt het echter op een blunder van wereldformaat. En voor de goede orde, we waarderen het werk van Middelkoop ten zeerste, het gaat hier over een methodisch andere denkpiste die veel minder negatief is dan wat hij in het interview laat blijken.

30 gedachten over “Een blunder van Willem Middelkoop?

  1. Werner Bericht auteur

   Graag gedaan Wunjo, wat we hier zien is bijzonder en best niet te onderschatten in het kader van onze ‘economische’ verzuchtingen. Het idee van een ‘big reset’ vergt in de eerste plaats aandacht en ontvankelijkheid, pas als aan deze primaire voorwaarde voldaan is dan kunnen we het debat openen. Middelkoop stelt het idee bijzonder negatief voor waardoor we misschien geneigd zijn om het gewoon terug in de schuif te leggen, niet onbegrijpelijk. En zo zien we dat zelfs economisch verantwoorde oplossingen de nek worden omgewrongen, ook in toekomstige dialogen wanneer ‘big reset’ telkens geassocieerd wordt met de negatieve voorstelling van Middelkoop. Ook om deze redenen kunnen/mogen we spreken van een tragische absurditeit, het is een stelling die berust op empirisch bewijsmateriaal, derhalve niet zomaar een boutade in het wildeweg.

 1. maup

  De basis is heel simpel, al het geld in omloop is RENTE DRAGENDE SCHULD wat gewoon niet terug is te betalen is,dan is er geen geld meer in omloop en de rente op dat geld staat nog open. Middelkoop zit er lekker omheen te praten. Een reset veranderd niets aan de basis van het systeem het gaat dan gewoon weer opnieuw door,dat al het geld in omloop nog steeds rente dragende schuld is. Een oplossing kan zijn dat er een 4e macht word gekreerd die schuldvrij geld in omloop brengt in balans met het bruto nationaal product en de banken alleen geld uitlenen wat ze werkelijk in kas hebben,dus geen fractie reserve bankieren mogen toepassen.

  1. Werner Bericht auteur

   Inderdaad Maup, er bestaan verschillende varianten van een ‘reset’, het is ook veel meer dan enkel een reset van de schulden. Een reset van de schulden is natuurlijk een mijlpaal om in het verlengde – zoals je voorstelt – tot structurele hervormingen te komen. M’n bezorgdheid ging vooral uit naar de ‘holdup’ die Middelkoop hier predikt, me afvragend of hij werkelijk niet beter weet dan dat. Nodigen hem graag uit tot een volwassen debat hierover maar hoe krijg je zoiets voor elkaar?

  2. Monty

   Hi Maup, alleen het geld van private banken (ING, RABO, ABN etc..) is rentedragend. Eurobankbiljetten zijn afkomstig van de ECB en zijn niet rentedragend.

    1. Monty

     De aandeelhouders van de ECB zijn de deelnemende Nationale Centrale banken. Elk van deze deelnemende centrale banken moesten een paar ton fysiek goud (totaal 550 ton) storten bij de ECB in ruil voor eurobankbiljetten. Geen rente over bankbiljetten dus. Staat gewoon open en bloot op de ECB balans.

     1. Werner Bericht auteur

      De meningen daarover zullen uiterst verdeeld zijn gezien de achterliggende ‘private’ structuur. Los daarvan, op basis van schuld- en intrestvrij geld zou ons probleem snel kunnen opgelost worden, het voorstel van Stichting Ons Geld toont dat aan.

     2. Werner Bericht auteur

      Eén van de opties bij een reset is het idee van een ‘voorwaardelijke lotto’, iedereen krijgt dan een berg geld om op te gaan zitten. De bedoeling is om te mediteren over wat geld is, net zoals over dat vreemde begrip ‘economie’. 🙂

     3. Werner Bericht auteur

      Dat is wat een reset ook betekent, niet enkel het systeem is hier onderhevig aan maar ook onze manier van denken. We hebben nood aan een mentaliteitswijziging, een monetaire reset faciliteert dit proces. Middelkoop maakt er een ‘big holdup’ van waardoor je niet veel geïnteresseerden zal vinden om er diepgaander over te willen nadenken, hij blokkeert hiermee elke vorm van waarachtige progressie. Vervolgens zeggen dat het crisis is?

 2. formidabele

  Pensioenen worden afgewaardeerd, spaarders kunnen de beursen gaan onderhouden. Terwijl de beleggers raak gokken? Zie hem al hangen, mooi iet gauw al het geld over banken verdelen!

  1. Werner Bericht auteur

   Inderdaad, zoals Middelkoop ook in het interview stelt wil hij graag profiteren van de situatie. Misschien wil hij bekomen dat iedereen z’n spaargelden snel gaat omzetten in goud en zilverklompjes, z’n winkel zou goed beginnen draaien op die manier. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat een expert zoals Middelkoop niet op de hoogte zou zijn van initiatieven zoals Stichting Ons Geld voorstelt, is onvergelijkbaar anders.

 3. Wat is waar

  Blunder van Middelkoop? Middelkoop heeft helemaal niets te vertellen. Wat hij hier zegt heeft hij zelf niet bedacht. Hij geeft alleen maar aan hoe hij denkt dat dat de banksters het spel gaan spelen. Het is zijn plan niet. Maar goed, met zijn voorspelling zit hij tot nu toe mis, want de goudprijs is nog steeds is nog steeds rond de $ 1.100 terwijl hij voorspelde dat het nu $ 2.000 zou zijn. Ik weet verder niet of hij een rol heeft in de desinformatie of hij werkelijk zegt wat hij denkt.

  1. Werner Bericht auteur

   Die bedenking hebben we ons ook gemaakt WIW, waarom vertelt hij halve waarheden over zo’n belangrijk thema? Is hij daar onwetend over of wil hij enkel mensen angst aanjagen opdat z’n goudwinkel blijft draaien en groeien? We kunnen het dan wel hebben over de malafide praktijken van een vermeende machtselite, op deze manier wordt iedereen – of zij die er blind geloof aan hechten – meegezogen in een verhaal dat geenszins de mogelijkheden van een reset weerspiegelt. Anders gezegd, we blijven dan in het geldafhankelijke-, ver weg van het geldonafhankelijke verhaal waarnaar een reset toe kan/wil leiden.

 4. Wat is waar

  Is hij daar onwetend over of wil hij enkel mensen angst aanjagen opdat z’n goudwinkel blijft draaien en groeien?

  De goudwinkel heeft hij al in 2011 verkocht. Hij heeft nu een handel in aandelen van voornamelijk goud en zilvermijnen. Naar mijn idee jaagt hij de mensen geen angst aan, maar zijn het van zijn kant reële verwachtingen van de toekomst. En persoonlijk denk ik inderdaad dat er een reset gaat komen. En geen reset zoals jij graag zou willen. Dat is enkel wishful thinking. De banksters gaan hun macht niet goedschiks afstaan.

  We kunnen het dan wel hebben over de malafide praktijken van een vermeende machtselite, op deze manier wordt iedereen – zij die er blind geloof aan hechten – meegezogen in een verhaal dat geenszins de mogelijkheden van een reset weerspiegelt. Anders gezegd, we blijven dan in het geldafhankelijke-, ver weg van het geldonafhankelijke verhaal waarnaar een reset toe kan/wil leiden.

  Daar gaat zijn verhaal niet over. Hij vertelt alleen wat hij denkt dat de banksters gaan doen in de toekomst. Of hij is zeer overtuigd en probeert te anticiperen of hij liegt alles aan elkaar om wat geld te verdienen. Gezien wat er aan de hand is op de financiële markten denk ik dat hij daadwerkelijk gelooft dat er een reset komt. Ik denk dat hij wel eens gelijk kan hebben. De vraag is wanneer.

  1. Werner Bericht auteur

   Waar hij wellicht naar verwijst zijn de monetaire resets die doorheen de geschiedenis meermaals werden doorgevoerd, de vraag stelt zich waarom hij ook niet de andere varianten deelt met het publiek. Wat dat betreft gaat het over correcte informatieverstrekking opdat mensen hier over kunnen nadenken, zo kan het gebrek aan informatie leiden tot zeer perverse gevolgen voor de gehele samenleving. Wat het zegt is dat er wel degelijk verschillende scenario’s bestaan, WOII zindert nog na in de collectieve genen, gaan we morgen dan hetzelfde doen of een keertje iets anders proberen? Een monetaire reset is ook maar een middel, de menselijke – en daarom ook politieke – keuze bepaalt wat het worden zal. Van een tijdje geleden:

   Hoge schuldenniveaus en kwijtscheldingsprogramma’s zijn van alle tijden. Zo’n 2000 jaar voor aanvang van onze jaartelling – ten tijde van de Egyptische farao’s en het koninkrijk van Mesopotamië – speelde dit ook al. Bekend is bijvoorbeeld de code van Hammurabi, koning van Babel, daterend uit 1762 voor Christus. In deze code is vastgelegd dat onder bepaalde omstandigheden schulden worden kwijtgescholden. Destijds waren de kwijtscheldingen functioneel om de stabiliteit van de leefgemeen­schap te continueren. Heersers wilden de sociale cohesie behouden door te voor­komen dat mensen te veel schulden of eigendommen hadden. Vandaag de dag kan schuldannulering een pragmatisch onderdeel zijn van een monetaire reset.

   http://www.economie-macht-maatschappij.com/debt-jubilee.html

   1. Wat is waar

    Zoals jouw denken vast zit aan een ander systeem met geld, zo zit Middelkoop nog steeds vast aan een geldsysteem met goud. Maar dat zijn geen werkelijke systeemveranderingen. Het is een aanpassing van hetzelfde systeem. Dus meer van hetzelfde.

    Alle kwijtscheldingsprogramma´s hebben niet geleid tot een ander systeem. De kwijtscheldingsprogramma´s hebben er juist voor gezorgd dat we nog steeds vast zitten aan een geldsysteem. En in het verleden bleek uit de kwijtscheldingsprogramma´s ook al dat het systeem niet echt houdbaar is. Telkens moet er weer ingegrepen worden om het geldsysteem in stand te houden.

    P.S. In de Bijbel worden die kwijtscheldingsprogramma´s ook al beschreven. Om de 50 jaar moest alle land en huizen terug gegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar of diens bloedverwanten. Het zogenaamde jubeljaar. Daar is jubilee ook van afgeleid.

     1. Wat is waar

      Het is makkelijker de bevolking te bedriegen dan om ze uit te leggen dat ze bedrogen worden (Mark Twain)

      Dat komt omdat mooie woorden niet waar zijn en ware woorden niet mooi. De meeste mensen kiezen voor de mooie verhalen (woorden).

    1. Werner Bericht auteur

     P.S. In de Bijbel worden die kwijtscheldingsprogramma´s ook al beschreven. Om de 50 jaar moest alle land en huizen terug gegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar of diens bloedverwanten. Het zogenaamde jubeljaar. Daar is jubilee ook van afgeleid.

     Interessant, wie zijn dan de oorspronkelijke eigenaars en diens bloedverwanten? Leuk voor een machtselite die dat graag zullen claimen en daarmee de bevolking kunnen blijven onderdrukken/manipuleren.

     1. Wat is waar

      Dat was ingesteld door God via Jozua toen het volk Israël het land Kanaän veroverde. Toen kreeg iedere stam van Israël door loting een gebied toegewezen. En dat gebied kreeg iedere familie van die stam grond toegewezen. Jozua 14 en verder. De instelling van de jubeljaren staat beschreven in Leviticus 25.

     2. Werner Bericht auteur

      Interessant WIW, stel dat we dat vandaag opnieuw toepassen, hoe zou je dat praktisch realiseren? Je laat het vermoeden dat alle Christenen dan voorstander zouden moeten zijn van een reset, dit zou het herstel aanzienlijk kunnen versnellen.

    2. Monty

     Als al het geld zonder waarde, ( d.w.z. het geld verkregen d.m.v. winst ) is omgezet in echte goederen i.p.v. rentedragende beloftes is de reset een feit. Spaarders van rentedragende beloftes zijn het probleem, niet de leners!!!!

 5. s.ace

  er zijn meerdere types economie

  hier even 3 voor het gemak

  cost based – budget rekenarij
  is gelijk aan rule based

  moral built – conduct based

  mind thrown – open communications

  Welke is je favoriete ?
  kun je ze willekeurig nutten in variante netwerken ??

  1. Werner Bericht auteur

   Interessante opdeling, komen ‘cost based’ (cfr ‘winst’ als doel?) en ‘moral built’ niet in conflict met elkaar? Wat bedoel je exact met ‘mind thrown’, het delen van kennis en expertise in functie van het geheel? Voor nu, m’n favoriete zou een combinatie zijn, wellicht komt dat met een herdefinitie van de term ‘winst’.

 6. Wat is waar

  Je laat het vermoeden dat alle Christenen dan voorstander zouden moeten zijn van een reset, dit zou het herstel aanzienlijk kunnen versnellen.

  De leiding van de grootste “christelijke” kerk (rk kerk) zijn de grootste graaiers. Daar hoef je dus niets van te verwachten. Israëlieten vroeger en Joden later brachten het ook nooit in de praktijk. Kennelijk is de hebzucht groter dan de moraal. Uiteindelijk gaat het de meeste leiders om macht. En dan is veel bezit en geld erg handig om de zaken naar je hand te zetten. Terug geven past niet in hun straatje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *