De essentie van Advaita Vedanta – Het einde van kennis

Advaita vedanta is een filosofisch-religieuze onderschool binnen de vedanta en is een non-dualistische manier van denken. A-dvaita (niet-tweeheid) duidt op non-dualisme.

In de advaita vedanta ligt de nadruk op jnana-yoga. Jnana yoga betekent letterlijk kennis yoga of eenwording door kennis. Het is de tak van de yoga waarbij men tracht via kennisverwerving over de aard van het bewustzijn tot zelfverwerkelijking of realisatie van de ware aard van atman (het zelf ontdaan van alle illusies omtrent de eigen aard) te komen.

Advaita Vedanta is one of the schools of Hindu Vedantic philosophy and is based on the concept that the higher or true Self is identical to Brahman, the Absolute Reality. The term comes from the Sanskrit advaita, meaning “not two,” veda, meaning “knowledge,” and anta, meaning “end” or “goal.” It is non-dualism based on the Vedas, the ancient Hindu texts, specifically the Upanishads.

In Advaita Vedanta, Jnana yoga is the path of knowledge to moksha, or liberation from the cycle of life, death and rebirth. Ashtanga yoga is also a viable path in Advaita Vedanta because it helps the yogi control the senses and direct awareness inward.

Aanverwante informatie en artikelen:
-) YouTube kanaal van de Vedanta Society van New York
-) Van identificatie met de probleemoplosser in je hoofd naar verlichting met een open hart met Loch Kelly
-) Massale verlichting in 2023 van individuele mensen. Is het mogelijk?
-) Aanverwante artikelen over Non Dualiteit op deze site

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *