De wereldmarkt, een automaat?

Op het niveau van het menselijke bestaan zou het feit dat de nieuwe economie in fundamentele opzichten door machines is gevormd wel eens de meest alarmerende eigenschap ervan kunnen zijn. De zogenaamde ‘wereldmarkt’ is strikt genomen helemaal geen markt, maar een netwerk van machines die op basis van maar één waarde zijn geprogrammeerd, geld verdienen ter wille van het geld, met uitsluiting van alle overige waarden.

Nachtmerrie

Het eindresultaat van het proces van financiële mondialisering zal misschien zijn dat we in de kern van onze economieën een automaat hebben gecreëerd die in beslissende mate ons leven conditioneert. De grote nachtmerrie van de mensheid – er getuige van zijn hoe machines onze wereld gaan beheersen – lijkt op elk ogenblik werkelijkheid te kunnen worden, niet in de vorm van robots die banen overbodig maken, of grote regeringscomputers die ons dag en nacht bewaken, maar als een elektronisch systeem van financiële transacties.

Out of control

Deze automaat functioneert volgens een eigen logica die niet de logica is van de regels van onze traditionele markt. Overheden, ondernemingen en financiële instellingen hebben vrijwel geen greep op de dynamiek van de door de automaat in beweging gebrachte geldstromen, ondanks hun rijkdom en macht. Toch is – op grond van de enorme veelzijdigheid en accuratesse van de nieuwe informatie en communicatietechnologie – een effectieve regulering van de wereldeconomie technisch denkbaar.

Blind

Het schort niet aan technologie, maar het draait om menselijke (en dus ook om politieke) waarden. Deze menselijke waarden kunnen veranderen, het zijn geen natuurwetten. Dezelfde elektronische netwerken van informationele en financiële stromen kunnen worden afgestemd op andere waarden. Een belangrijke consequentie van het zich blindstaren op winst en waarde voor aandeelhouders in het nieuwe mondiale kapitalisme is de huidige manie ten aanzien van bedrijfsfusies en –overnames.

Wereldcasino

In het elektronische wereldcasino zal elk aandeel dat verhandelbaar is tegen een hogere winst inderdaad worden verhandeld, en dit wordt de grondslag van het standaardscenario van vijandige overnames. Als een onderneming een ander bedrijf wil overnemen, hoeft zij alleen maar een hogere koers voor de aandelen van dat bedrijf te bieden. Het legioen van effectenmakelaars – wier taak erin bestaat de markt onophoudelijk af te zoeken naar beleggings- en winstmogelijkheden – zal er als de kippen bij zijn om contact met de aandeelhouders op te nemen en erop aan te dringen dat zij hun aandelen tegen een hogere koers van de hand doen.

Infectie

Toen deze vijandige overnames eenmaal mogelijk werden, gebruikten de grote ondernemingen ze om zich toegang te verschaffen tot nieuwe markten, speciale technologieën die door het overgenomen bedrijf werden ontwikkeld over te nemen, of eenvoudigweg verder te groeien en zo het ondernemingsprestige te verhogen. Daarentegen werden de kleinere ondernemingen beducht voor de kans dat ze zouden werden opgeslokt, zodat zij – om zichzelf te beschermen – zelf ook kleinere bedrijven begonnen over te nemen om groter te worden en zo minder kwetsbaar te zijn voor een vijandelijke overname. Op die manier is de fusiemanie ontstaan, en er lijkt geen eind aan te komen.

Destructie

Het ziet er niet naar uit dat het merendeel van de fusies of overnames daadwerkelijk voordeel zal brengen in termen van meer efficiëntie of een hogere winst, maar het staat vast dat ze gepaard gaan met dramatische, snelle structurele veranderingen waarop de desbetreffende mensen volstrekt onvoorbereid zijn, zodat deze blootstaan aan enorme stress en … veel moeilijkheden. (bron)

21 gedachten over “De wereldmarkt, een automaat?

   1. Jos

    ‘The public might instinctively feel that something is wrong, but because of the technical nature of the silent weapon, they cannot express their feeling in a rational way, or handle the problem with intelligence. Therefore, they do not know how to cry for help, and do not know how to associate with others to defend themselves against it.’

    En: ‘In this structure, credit, presented as a pure circuit element called “currency”, has the appearance of capital, but is, in fact, negative capital. Hence, it has the appearance of service, but is, in fact, indebtedness or debt. It is therefore an economic inductance instead of an economic capacitance, and if balanced in no other way, will be balanced by the negation of population (war, genocide). The total goods and services represents real capital called the gross national product, and currency may be printed up to this level and still represent economic capacitance; but currency printed beyond this level is subtractive, represents the introduction of economic inductance, and constitutes notes of indebtedness. War is therefore the balancing of the system by killing the true creditors (the public which we have taught to exchange true value for inflated currency) and falling back on whatever is left of the resources of nature and the regeneration of those resources.’

    Clear now?: DIVERSION, THE PRIMARY STRATEGY

    Experience has proven that the simplest method of securing a silent weapon and gaining control of the public is to keep the public undisciplined and ignorant of basic systems principles on the one hand, while keeping them confused, disorganized, and distracted with matters of no real importance on the other hand.

    This is achieved by:

    (1) Disengaging their minds, sabotaging their mental activities, by providing a low quality program of public education in mathematics, logic, systems design, and economics, and by discouraging technical creativity.

    (2) Engaging their emotions, increasing their self-indulgence and their indulgence in emotional and physical activities, by:

    (a) unrelenting emotional affrontations and attacks (mental and emotional rape) by way of a constant barrage of sex, violence, and wars in the media – especially the T.V. and the newspapers.

    (b) giving them what they desire – in excess – “junk food for thought” and depriving them of what they really need.

    (3) Rewriting history and law and subjecting the public to the deviant creation, thus being able to shift their thinking from personal needs to highly fabricated outside priorities.

    These preclude their interest in and discovery of the silent weapons of social automation technology.

    The general rule is that there is profit in confusion; the more confusion, the more profit. Therefore, the best approach is to create problems and then offer the solutions.

    Know your enemy,

    Stay Human,

    Jos.

 1. Pieter Stuurman

  Mooi Werner!

  De huidige crisis is in essentie daarom geen financiële, maar een morele crisis. Die crisis zal ons dwingen onze morele waarden te gaan herzien. En opnieuw vast te stellen wat we nu eigenlijk belangrijker vinden: geld of menselijk welzijn.

  1. Jos

   Gezien dat geld een verzinsel is en menselijk wel-zijn niet, lijkt mij de uitkomst voorspelbaar.
   De vraag is tegen welke prijs?
   Ik tracht met zo weinig mogelijk geld te leven.
   Ik heb geen schulden, een eigen boerderij, eigen eten.
   Ik tracht vanuit mijn bewuste zijn met zo weinig mogelijk tevreden te zijn, en verrek, het geeft mij een rijk gevoel.
   Echter velen zijn in de val getrapt te leven van andermans geld, waarmee men dus in de macht is van die ander, wie betaald, wie bepaald.
   Het lijkt mij verstandiger hier vanuit het bewuste zijn verandering in te brengen dan vanuit dwang, c.q. een opgelegde crisis.
   Men creëert zijn eigen onvrijheid dus door het eigen leven uit handen te geven.
   Een mens heeft feitelijk maar 3 dingen nodig om te kunnen leven, schoon water, gezond voedsel en een goed dak boven het hoofd
   De rest kan handig zijn, maar is niet noodzakelijk om te kunnen leven.
   Heel mijn leven valt het me al op dat hoe meer iemand bezit des te minder bereid om te delen.
   Dus stop met je aandacht te geven aan dingen die je niet bevallen, maak jezelf er bewust van, en verander je aandacht naar de dingen die wel belangrijk zijn.
   After all ben je zelf de architect van jouw leven, je creërt het zelf.
   Vandaar dat wij creatures worden genoemd……..

   Stay Human,
   Jos.

    1. Jos

     Doen dan Douwe, of ben je er al mee bezig?
     Wij eten het ganse jaar van onze tuinen.
     Wat ’teveel’ is geven we weg, ruilen het of maken het in.
     Wij hebben voor twee jaar eten in de kelder liggen.
     De boerderij wordt steeds meer zelfvoorzienend, en dat geeft een rijk gevoel, ja.
     temeer omdat er genoeg is het ook met anderen te delen.
     Laat je leven niet afhangen van anderen, draai het om, zorg voor overvloed en deel het met je naasten.
     Een goed voorbeeld doet nou eenmaal goed volgen.
     Verdieping in de permacultuur, minder input, meer output biedt een goede ondersteuning en motivatie.

     Jos.

  2. Werner Bericht auteur

   Ik vrees zelfs dat het probleem nog fundamenteler ligt, onderzoek naar een aantal onbewuste belemmeringen toont dat aan. Het is alsof ‘het systeem’ de mensheid heeft overgenomen, de perverse effecten zijn daar slechts de praktische getuigenis van. Het is werkelijk een tragisch absurde situatie, zonder meer.

   1. Jos

    “Het is werkelijk een tragisch absurde situatie, zonder meer.”

    Dingen kunnen alleen dan veranderen als ze niet meer voldoen.
    Als alles goed is, waarom zou men dan de dingen veranderen?
    Klaarblijkelijk dient alles te gaan zoals het nu gaat.
    Een opeenstapeling van alle dwaaltochten die de mens tot nu toe begaan heeft.
    Om uiteindelijk dat er uit te kunnen kristalliseren voor wat het werkelijke doel is.
    En dus kan men alles wat men waarneemt terug betrekken op het eigen leven.
    Je bent er immers zelf het middelpunt van.
    De wereld is zoals jij deze aanschouwt, be-leefd.
    En dus begint alles bij je Zelf.
    Dus verander dat wat geen waarde meer voor je heeft, geef het een nieuwe waarde en creëer de wereld die je graag wilt zien, vanuit je Hart.
    Enjoy your life,

    Stay Human,

    Jos.

   2. Pieter Stuurman

    Het hele concept “geld” is gebaseerd op de overtuiging (de misvatting) dat geld een voorwaarde is om te kunnen leven. Dat er eerst geld moet zijn, en er dan pas geleefd kan worden dus. Om die reden wil iedereen geld van elkaar hebben, en om die reden moet iedereen geld aan elkaar betalen. Geld krijgt zo een hogere waarde toebedeeld dan leven en welzijn. Eerst komt geld, dan pas leven….

    Een tragische en absurde situatie inderdaad. Een ander woord voor een tragische en absurde situatie, is “probleem”. Ieder probleem is het gevolg van een misvatting. En iedere misvatting is gebaseerd op dezelfde overtuiging, namelijk de overtuiging dat we gebrekkige schepselen zijn en daarom vanuit onszelf ontoereikend zijn om (goed) te kunnen leven. En daar dus “iets” voor nodig hebben. In dit geval geld…

    Hiervan zijn we ons inderdaad veelal niet bewust. Deze morele crisis daagt ons daarom uit om hiervan nu juist wel bewust te worden. Anders gezegd: wat onbewust is, hoeft niet perse onbewust te blijven.

    1. Werner Bericht auteur

     Ben ik het mee eens Pieter, langs de andere kant wordt bewustwording niet steeds als prettig ervaren. Het is als wakker worden in een mensonterend spel waaraan we eerder – voor deze bewustwording – hebben deelgenomen. Het is vaak een zwaar ethische dobber om even te verwerken, enigszins begrijpelijk gezien de impact. Het staat in zoveel boeken, niets nieuws onder de zon natuurlijk. Geld is een stukje papier met getallen op.

     1. Pieter Stuurman

      Dat klopt Werner. Vernieuwing is altijd het gevolg van vernieuwend bewustzijn, oftewel bewustwording van hetgeen voorheen nog niet bewust was.

      Vernieuwing is verandering. Mensen verzetten zich vaak tegen verandering.

      Die weerstand heeft een heel eenvoudige reden: om iets beter te willen doen, moet je eerst beseffen en onderkennen dat je het voorheen minder goed deed. Dat heet verantwoordelijkheid nemen. Maar mensen verwarren verantwoordelijkheid nemen, vaak met de schuld krijgen.

      Dus, in plaats van het voortaan op een betere manier te doen, denken ze zichzelf te straffen omdat ze het voorheen niet goed deden. En dat schuldgevoel hebben mensen liever niet. Dat voelt (inderdaad) als onprettig.

      Sterker nog: ze zijn vaak liever bereid om een ongewenste situatie te accepteren (en daarmee te continueren) dan er verantwoordelijkheid voor te nemen. In de veronderstelling dat verantwoordelijkheid hetzelfde is als schuld. En die wil men ontlopen…

      Een misvatting. En DUS blijft het probleem in stand.

     2. Jos

      ” Geld is een stukje papier met getallen op.”

      De Noord Amerikaanse indianen noemden het ‘groene kikkervellen.
      Het misplaatste belang ervan heeft hun bestaan tot dramatische proporties teruggebracht.
      Stel je eens voor hoe de wereld er nu uit had kunnen zien als wij in verbondenheid met hen hadden geleefd….

      Walk in balance,

      Jos.

     3. Hans

      //Ik vrees zelfs dat het probleem nog fundamenteler ligt, onderzoek naar een aantal onbewuste belemmeringen toont dat aan. Het is alsof ‘het systeem’ de mensheid heeft overgenomen, de perverse effecten zijn daar slechts de praktische getuigenis van. Het is werkelijk een tragisch absurde situatie, zonder meer.//

      //Sterker nog: ze zijn vaak liever bereid om een ongewenste situatie te accepteren (en daarmee te continueren) dan er verantwoordelijkheid voor te nemen. In de veronderstelling dat verantwoordelijkheid hetzelfde is als schuld. En die wil men ontlopen…//

      Zoist..

      Het verantwoording nemen in deze is niet zozeer verantwoording nemen over je daden en de invulling van het leven maar de verantwoording accepteren dat JIJ dat leven bent, één op één.
      Zolang wij rondjes draaien in het nemen van verantwoording over onze alledaagse beslommeringen geven we nog steeds de macht uit handen, de macht aan diegene die volgens ons verantwoordelijk zijn voor dit en het toekomstige leven waarin wij ons rondje meedraaien.

      Het is juist andersom..

      Wij ZIJN verantwoordelijk, stuk voor stuk

     4. Werner Bericht auteur

      Zo is dat Pieter, het doet me denken aan een werkdocument dat we (als Belgen nota bene) in 2006 aan de Nederlandse Twee Kamer hebben overhandigd. Dat document heeft de notulen gehaald, ook het archief. 🙂

     5. Werner Bericht auteur

      Het onderstaande zal ook wel geen nieuws zijn, voor wie het ondertussen vergeten moest zijn. In het jaar 2500 kost een brood ongeveer 4.000.000€, kwestie van lange termijndenken. 🙂

      In de monetaire economie, een deelgebied van de economie, slaat geldillusie op de neiging van mensen om over geld in nominale-, en niet in reële termen te denken. Met andere woorden, de numerieke waarde, die op een geldbiljet staat, wordt verward met de koopkracht (reële waarde) van dit geldbiljet.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Geldillusie

     6. Pieter Stuurman

      Om de weerstand tegen het nemen van verantwoordelijkheid te verminderen of weg te nemen, is het handig om te beseffen dat verantwoordelijkheid en schuld, tegengesteld zijn aan elkaar. En dus niet hetzelfde zijn.

      Schuld is gericht op hetgeen voorheen verkeerd gedaan is, op het verleden dus. Het wijst mensen op hun onvolkomenheid.

      Verantwoordelijkheid is gericht op hetgeen voortaan (vanaf nu) beter gedaan kan worden. Het wijst mensen op hun potentieel.

      Om die reden hebben machthebbers altijd de nadruk gelegd op schuld (morele schuld, financiële schuld – het maakt niet uit). Dit voorkomt dat mensen kennis maken met hun potentieel. En dat willen ze niet, want als mensen hun potentieel leren kennen, is het gedaan met hun macht.

     7. Werner Bericht auteur

      Volledig met je eens Pieter, het is een subtiel verschil dat nogal vaak anders gepercipieerd wordt. Het nemen van onze verantwoordelijkheid komt van binnenuit, een evolutionaire impuls die spontaan oprijst. Het verleden is geweest, het gaat vandaag over onze toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *