Voor wie het de interesse geniet (VII)

Stichting Ons Geld pleit voor de invoering van ‘volgeld‘ en daarmee ook het afschaffen van het fractioneel bankieren. Bij fractioneel bankieren wordt bij leningen geld uit het niets geschapen, wanneer de lening afbetaald wordt dan verdwijnt het geld terug naar het niets. Dit fractioneel bankieren wordt daarom gezien als de grote boosdoener die zeepbellen doet ontstaan, de meningen hierover zijn verdeeld. Als variant kunnen we daarom een EN/EN methode introduceren, dit wil zeggen dat bij afbetaling van de schuld het geld niet verdwijnt maar doorgestort wordt naar de overheid.

Dynamiek

Ook deze minieme – doch structurele – wijziging levert ons een heel andere kijk op de zaken, het betekent dat de overheid haar inkomsten kan halen uit de vrije markt waar continu leningen worden afgesloten. Anders gezegd, het fractioneel bankieren wordt hiermee – in tegenstelling tot de radicale afschaffing – de vriend van de gemeenschap. Dit EN/EN perspectief kunnen we makkelijk in een beeld vangen, het principe is verbluffend eenvoudig waardoor een korte toelichting volstaat om de dynamiek transparant te maken:

  1. leningen worden afgesloten, de bank boekt een vordering jegens de ontlener die het als een schuld inschrijft in z’n boekhouding. Het geld voor de lening wordt onttrokken aan het niets waardoor de totale geldhoeveelheid vermeerdert.
  2. de schuldenaar betaalt z’n schuld, hierdoor verdwijnt zowel de vordering als de schuld in het niets. Het eerder uit het niets gecreëerde geld wordt hierdoor vernietigd waardoor de totale geldhoeveelheid vermindert.
  3. als sociale innovatie wordt nu dit geld niet vernietigd maar doorgestort naar overheden of de gemeenschap, het schijngeld wordt hierdoor volgeld maar het fractioneel bankieren blijft bestaan.
  4. overheden ontvangen a rato van de schuldaflossingen continu geld vanuit de vrije markt die ze voor diverse doeleinden kunnen aanwenden, hierdoor ontstaat een WIN-WIN en de gemeenschap wordt gediend.

Rente

Door deze structurele aanpassing rijzen er spontaan bijkomende vragen en/of bieden meerdere opties zich aan, zo kunnen we ons bijvoorbeeld inbeelden dat de rente aan de bank voortaan betaald wordt door de overheid. Op deze manier financieren overheden de banken waardoor ze leningen rentevrij kunnen aanbieden. Dit alles is een kwestie van systeemsetup en consensus, finaal een kwestie van organisatie en synchronisatie. Ook deze optie staat open voor debat, op dit niveau primeert de kwalitatieve methode op de kwantitatieve data.

Modus operandi

In algemene zin creëren we hiermee een WIN-WIN bolide waardoor concurrentie kan omgebogen worden naar een co-creatieve modus operandi, niet langer is monetaire winst de drijfveer dan wel wordt het geldsysteem afgestemd op het algemeen belang. Dit EN/EN perspectief laat initieel alle opties open waarna – indien dat gepast is – minder aangepaste methoden uit het wereldbeeld kunnen verdwijnen. Aangezien banken mondiaal verspreid zijn, zal ook een mondiale aanpak adviseerbaar zijn – dit met een directe weerslag op het lokale beleid.

Transformatie

Met dit werkdocument openen we graag een fijn debat, een debat dat in kwalitatief opzicht anders is dan we gewend zijn. Elke systeemsetup herbergt immers andere interpretatieregels, dit is een bijzonder aandachtspunt teneinde tal van misverstanden te voorkomen. Het is daarom belangrijk de twee systemen of mindsets niet door elkaar te halen, de nieuwe setup vereist echter wel een mentaliteitswijziging om het totaalbeeld helder te krijgen. Door het EN/EN perspectief kan deze transformatie vloeiender en vreedzaam verlopen, dit met als doel een waarachtig sociaal duurzame samenleving. Voor wie het de interesse geniet.

Eerder verschenen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *