Fiskale gijzeling, omslagpunt?

Een ‘chaospunt’ is het punt waarop een systeem onhoudbaar wordt en plaats ruimt voor een ander systeem met aangepaste modus operandi (denken en handelen). Er is echter geen zekerheid hoe een dergelijke omslag zich zal voltrekken, verschillende stuwkrachten werken conflicterend waardoor een volgend wereldconflict niet onwaarschijnlijk wordt. Dit is allerminst een prettig vooruitzicht, deskundigen waarschuwen en mainstream wordt belangrijke informatie verdonkeremaand door allerhande desinformatie. Ter getuigenis een exploot uit het werk van Ervin Laszlo, handelend over het financiële omslagpunt.

Gijzeling?

Amerikaanse dollars zijn nu nog een gewaardeerde muntsoort. Meer dan tweederde deel van de mondiale geldreserve wordt aangehouden in dollars. Daarom kunnen oplopende schulden van de Verenigde Staten worden gefinancierd door meer dollars uit te lenen. Centrale banken met grote reserves aan buitenlandse valuta, zoals China, Japan en andere Aziatische landen, worden in feite gegijzeld door de Amerikaanse fiscale politiek.

Hoe lang nog?

Zij beseffen dat een weigering om hun dollarreserve verder te laten groeien – om van een vermindering daarvan maar te zwijgen – de dollarkoers onder zware druk zou zetten, waardoor zij enorme verliezen op hun reserves zou lijden. Daar komt nog bij dat een dollar met geringere koopkracht hun export naar de VS zou afremmen, hetgeen tot werkloosheid zou leiden en het gevaar van een recessie kan uitlokken. Dat zijn allesbehalve welkome vooruitzichten. Echter, hoe lang blijft de wereld nog bereid de Amerikaanse overbestedingen te financieren?

Ineenstorting?

Het financiële evenwicht raakt steeds verder verstoord en het is slechts een kwestie van tijd voordat het punt is bereikt waarop er een correctie MOET plaatsvinden. De centrale bankiers beseffen heel goed dat er maar één alternatief is voor een plotselinge en pijnlijke correctie, namelijk een radicale overstap naar een andere reservemunt. Als dat gebeurt, zouden de Amerikanen hun tekorten in dollars niet meer kunnen financieren, waardoor de Amerikaanse economie met een schok zou worden geconfronteerd die vergelijkbaar is met die welke recentelijk tot de ineenstorting van de Argentijnse economie heeft geleid. Dit zou wereldwijde repercussies hebben.

Hoe?

In de Economic Outlook 2005 van het IMF wordt erop gewezen dat het niet langer de vraag is of de wereldeconomie zich zal aanpassen, alleen hoe deze aanpassing zich zal voltrekken. Als er met de nodige maatregelen voor een geleidelijke aanpassing wordt getalmd, zal dat tot een abrupte correctie leiden. Zoiets zou deel uitmaken van het omslagpunt voor de volledige wereldeconomie, of deze omslag misschien zelfs uitlokken.

5 gedachten over “Fiskale gijzeling, omslagpunt?

 1. only you

  De interventie van de Russen in Syrië is het begin van het omslagpunt? Daarbij ontwikkeling van de Bricks als tegenhanger VD dollar!

  1. Werner Bericht auteur

   De interventie van de Russen in Syrië is het begin van het omslagpunt? Daarbij ontwikkeling van de Bricks als tegenhanger VD dollar!

   Dat kunnen we zo zien inderdaad, het is dan maar de vraag hoe ‘bedreigde’ partijen zich gaan gedragen. Het alternatief vinden we in visieverruimende/visionaire ideeën zoals de invoering van een eenheidsmunt (bv bancor). Dit komt simultaan met andere maatregelen, zie hier waarom het burgerinitiatief van Stichting Ons Geld zo interessant wordt/is, het kent een mondiale dimensie. Anders gezegd, het voorgestelde principe is ook toepasbaar in de VS waardoor we een heel andere uitkomst zouden krijgen.

 2. Germen Roding

  Met chaospunt bedoelt schrijver waarschijnlijk bifurcatiepunt, het punt waarop een systeem van periodiek naar chaotisch gedrag schakelt. Er zijn denk ik enkele haalbare strategieën waarmee de US Dollar nog even als wereldmunt gered kan worden. Ten eerste het opblazen van de euro, door de EU te destabiliseren. De vluhtelingencrisis nu en de ring van chaos rond de EU die door het Amerikaanse beleid is gecreëerd,helpt hier bij. Hiermee wordt het voornaamste alternatief van de Amerikaanse dollar de nek omgedraaid. Ten tweede het de nek omdraaien van alternatieve energie, waardoor de zgn. petrodollar behouden blijft.

  1. Werner Bericht auteur

   Met chaospunt bedoelt schrijver waarschijnlijk bifurcatiepunt, het punt waarop een systeem van periodiek naar chaotisch gedrag schakelt.

   Wat betreft ‘chaospunt‘ : “In de moderne systeemtheorie bepaalt chaos de toestand van een systeem waarin zijn stabiele cycli plaatsruimen voor complexe, schijnbaar ordeloze gedragingen. Een chaos-venster is een periode waarin iedere invloed of prikkel van buitenaf tot dusdanige proporties kan worden ‘opgeblazen’ dat bestaande tendensen erdoor worden veranderd en er nieuwe tendensen ontstaan. Het ‘chaospunt’ is de cruciale toestand waarop tendensen die tot de huidige toestand van het systeem hebben geleid ineenstorten en het systeem niet meer kan terugkeren tot zijn vroegere toestanden en gedragsmodi, maar onomkeerbaar wordt gelanceerd langs een traject met een aangepaste structuur en bijhorende modus operandi.”

  2. Werner Bericht auteur

   Er zijn denk ik enkele haalbare strategieën waarmee de US Dollar nog even als wereldmunt gered kan worden. Ten eerste het opblazen van de euro, door de EU te destabiliseren. De vluhtelingencrisis nu en de ring van chaos rond de EU die door het Amerikaanse beleid is gecreëerd,helpt hier bij. Hiermee wordt het voornaamste alternatief van de Amerikaanse dollar de nek omgedraaid. Ten tweede het de nek omdraaien van alternatieve energie, waardoor de zgn. petrodollar behouden blijft.

   Dit is mogelijk, het behoort tot de negatieve stuwkrachten die de maatschappelijke spanning op de spits drijven waardoor een volgende wereldoorlog geen doemgedachte zal blijken. In schril contrast hebben we ook positieve stuwkrachten die het doorbraakscenario bekrachtigen, leidend tot een waarachtige paradigmashift. Veel – zoniet alles – hangt af van een kritische massa die hier aandacht voor krijgt en daarin haar morele verantwoordelijkheid neemt. Het is vandaag als een dubbeltje op z’n kant, naar welke kant het zal vallen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *