Gastvlog over Corona, Overheidsdwang en Vrijheid door Kees van de Water

Een gastvlog door Kees van de Water.
De tekst is een transcript van het filmpje.

Er treden steeds meer corona wetten in werking: QR paspoorten, avondklok, lockdowns etc.

Dat raakt enorm aan vrijheid – aan mijn vrijheid. En vrijheid is één van mijn belangrijkste waarden.

Daarom ben ik al een aantal jaar op zoek naar het antwoord op de vraag: “Als wij allemaal geschapen zijn naar de gelijkenis van God,
en we dus allemaal gelijk zijn: hoe kan het, dat iemand anders iets over mij te zeggen heeft, zonder dat we dat hebben afgesproken?

Ik heb de vraag ook anders gesteld/positief geformuleerd: “Hoe kan ik mezelf bevrijden van iedereen die en alles dat claimt een aanspraak zonder afspraak op mij te hebben?”

Ik ben deze Corona tijd heel dankbaar ben; die heeft me het laatste zetje gegeven om de vraag tot het gaatje te beantwoorden.
Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet ik eerst weten hoe het zit.
Dus: “Hoe werkt dat precies, dat de overheid mij kan dwingen iets te doen wat ik niet wil?”

Het korte antwoord is: de overheid kán jou en mij als mens, niet dwingen. De overheid kan dat alleen met een ‘natuurlijke persoon’.

Voordat ik dat ga uiteggen: laat ik mezelf eerst even voorstellen: mijn naam – die niet mijn naam is – is Kees van de Water

Zoals jullie kunnen zien, ben ik een levende mens. Dat ben ik vanaf mijn geboorte, en sinds die tijd is er niet veel veranderd.

Mijn vader heeft aangifte gedaan van mijn geboorte , en daarvan is een akte opgemaakt: de ‘geboorteakte’.

Die ‘geboorteakte’ is opgemaakt door een ‘ambtenaar’ van de ‘overheid’.

Daarmee is een ‘juridische, oftewel een legale persoon’ opgericht(opgericht: dat zeg ik met opzet op die manier): de ‘natuurlijke persoon’. Die ‘natuurlijke persoon’ is vervolgens aan mij als mens gekoppeld. Onthou dit even.

Daarom is mijn náám niet mijn naam; die is van de ‘overheid’. De ‘overheid’ heeft het ‘auteursrecht’ op ‘mijn naam’.

De term ‘natuurlijke persoon’ is verschrikkelijk goed gekozen: hij koppelt een dood ding – een masker – aan “natuurlijk”; iets levends. NLP-technisch gesproken is de term zo goed gekozen, dat mensen zich makkelijk met de ‘natuurlijke persoon’ vereenzelvigen.
En daar zit ‘m de kneep.

Terug naar de vraag: waarom kan de overheid
mij dwingen iets te doen wat ik niet wil?

Dit beeld is behulpzaam bij het beantwoorden van die vraag;

 1. God schiep de mens – en als je met het begrip “God” niet zoveel kunt: iets heeft ons gemaakt, daar ga ik vanuit;

 2. De mensen hebben de ‘overheid’ geschapen;

 3. En de ‘overheid’ heeft de ‘natuurlijke persoon’ gecreëerd

Zoals te zien is in het beeld: de mens staat boven de overheid, en de ‘overheid’ staat weer boven de ‘natuurlijke persoon’. Wat je maakt, wat je creëert is jouw eigendom. Dat is van jou totdat je het vervreemdt – oftewel verkoopt, of weggeeft. En je kunt ermee doen wat je wilt; het is van jou.

Mijn verbinding met de bron, met mijn schepper, is direct en on-middellijk. Er is geen vertegenwoordiger van god op aarde, die mij zou kunnen dwingen om iets te doen, te laten of te dulden – zonder dat we dat wederzijds afgesproken hebben.
Geen mens kan dat, laat staan een
fictie.

Wij kunnen als mens niet tegen God zeggen wat-ie moet doen. De ‘overheid’ kan ook niet tegen de mens – zijn schepper – zeggen, wat-ie moet doen.

Maar de ‘overheid’ kan wel tegen zijn eigen creatie – de ‘natuurlijke persoon’ – zeggen wat die moet doen.

Wetten – alle wetten – hebben betrekking op de ‘natuurlijke persoon’;
dus niet op mij en jou als
méns.

Wat is de ‘natuurlijke persoon’? Een akte, een fictie, een ding.
Een dood ding.
Dode dingen zijn niet tot handelen in staat, een ‘natuurlijke persoon’ dus ook niet. Daar heb je de mens voor nodig.
Om de ‘natuurlijke persoon’ iets te laten
doen, moet de mens in actie komen – dat kan niet anders.

Hetzelfde geldt voor de ‘overheid’: dat is ook een fictie, een gedachte.

Die gedachte krijgt vorm doordat mensen iets doen.

Hoe is die gedachte, die fictie, tot stand gekomen? Wij als mensen hebben de overheid macht gegeven. Waarom: omdat we daar veiligheid voor terug krijgen.
We zijn en worden geconditioneerd om te denken dat we het zelf niet kunnen,
we geloven dat de overheid voor ons zorgt, het voor ons regelt en het oplost.
=> Dus we hebben onze eigen autoriteit ingeleverd bij de ‘autoriteiten’.

Er is een permanente massa hypnose waardoor mensen voortdurend in angst zijn: voor de dood, om ziek te worden, geen geld te hebben. Daardoor vinden we het lastig om zelf verantwoordelijkheid te nemen dus geven ze die ook aan de ‘overheid’. En dan moet je ook wel geloven dat die het beste met je voorheeft…., tóch…?

Die angst is zodanig sterk verankerd, dat mensen niet meer durven te kijken hoe het werkelijk zit

Dus, weer terug naar hoe het zit:
de
méns is niet gelijk aan de ‘natuurlijke persoon’.

Ik ben een mens en ik héb een ‘natuurlijke persoon’.
Maar: de ‘overheid’ spreekt mij altijd aan als ‘natuurlijke persoon’, nooit als
mens.

En nou komt er iets heel belangrijks: Dat komt door het zogenaamde ‘legale vermoeden’: de ‘overheid’ gaat uit van het vermoeden dat jij als mens de ‘natuurlijke persoon’ bent, dat jij het orgaan achter de ‘natuurlijke persoon’ bent
(
ook dat ‘vermoeden‘ is trouwens een fictie).

En omdat mensen daarmee instemmen
stilzwijgend en onbewust,
– omdat ze niet beter weten –
gedrágen ze zich ook als de ‘natuurlijke persoon’ en kan de ‘overheid’ ze ook als zodanig aanspreken.

Hoe gedragen ‘natuurlijke personen’ zich, dan: ze stemmen, hebben een ziektekostenverzekering, tonen hun AiDie en hun QR code, betalen belasting, hebben een BSN, demonstreren, etc.

Dus wat moeten we doen om de ‘overheid’ bewust te maken dat we weten dat we een levende mens zijn: we moeten het ‘legale vermoeden’ herroepen dat wij ‘onze’ ‘natuurlijke persoon’ zijn en daarmee onze instemming herroepen met alles dat daaraan vast hangt.

Dus bij deze;
Ten eerste:

Ik herroep elke instemming met het legale vermoeden dat de levende mens die hier zit, gelijkgesteld is aan de ‘natuurlijke persoon’ Cornelis Adrianus van de Water.

En ik herroep elke stilzwijgende en elke andere onbewuste instemming met elke claim die de ‘overheid’ op mij als levende mens legt én die gebaseerd is op dit rechtsvermoeden.

Ik ben een mens en ik héb een ‘natuurlijke persoon’.

Ik handel als mens, en
als en wanneer ik dat kies – in de rol van ‘natuurlijke persoon,’ in contracten met andere mensen, natuurlijke- en rechtspersonen,
gebaseerd op wederzijdse wilsovereenstemming
– en alleen
dán.

Ten tweede:
Zijnde mede schepper van de fictie ‘overheid’, en daarmee mede-eigenaar ervan, constateer ik dat ik, als levende mens, de beschikking heb en zal hebben over de door de ‘overheid’ gecreëerde ‘natuurlijke persoon’.

Ten slotte: deze “coronacrisis” waar we nu in zitten is niets anders dan een bewustzijnscrisis. Een crisis in het bewustzijn in de mens, de mensheid, over wie je als mens bent.
Nu zijn mensen nog geneigd om een
leider te volgen, dat zit de aard van het beestje – nog. Om dit patroon te kunnen doorbreken, is het noodzakelijk dat we zelf verantwoordelijkheid nemen.
Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De mens is een enorm krachtig wezen, heeft een enorme creatiekracht. Dat hoeven we ons alleen maar bewust te worden. Te zijn. Deze “crisis” hééft ook al een enorme bewustzijnsgroei tot stand gebracht.

Daarmee komen we binnenkort als een feniks uit deze puinhoop tevoorschijn.

Dankjewel voor je aandacht – en wordt vervolgd.

ps:

Jij, mens, bent vrij,
Dat ben je altijd geweest en je zult het altijd zijn.
Luister dit net zo vaak, totdat het bewustzijn over je vrijheid
in je botten en je DNA zit
– en het
gebeurt.

Eén gedachte op “Gastvlog over Corona, Overheidsdwang en Vrijheid door Kees van de Water

 1. Germen

  “Jij, mens, bent vrij,
  Dat ben je altijd geweest en je zult het altijd zijn.
  Luister dit net zo vaak, totdat het bewustzijn over je vrijheid
  in je botten en je DNA zit
  – en het gebeurt.”
  Leuk theoretisch verhaal, maar ik zie alleen maar pinguïns op het stateloze gebied Antarctica, geen “autonome” individuen. Dus blijkbaar valt het toch een beetje tegen, die vrijheid.
  https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/stateloos-stateloosheid-droom-nachtmerrie/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *