Gratis rijk met computerscript?

In dit artikel wat misschien uw ongeloof mag tarten, we gaan (1) lenen aan onszelf om miljonair te worden en (2) het monetaire evenwicht herstellen zonder dat de rijken iets van hun kapitaal moeten afstaan. Het Reverse Debt System (RDS) biedt ons al deze flexibiliteit, om deze reden dan ook als neutraliserend en vreedzaam te beschouwen. Geloof niets zomaar, het is verbluffend eenvoudig.

Monopoly

Om ons inlevingsvermogen te vergroten nemen we een monopolyspel in gedachten, bij aanvang ontvangt elke speler een startkapitaal. We hebben een aantal spelers, dit zijn onze economische agenten. In ons geval geven we elke speler een niet gelijk startkapitaal. De boekhoudkundige openingspost is credit ‘eigen vermogen’ aan debet ‘actieve kas’, de balans houden we eenvoudig en het spel kan beginnen.

Intern

In consensus wordt beslist dat elke speler mag lenen aan zichzelf, dit lijkt vreemd maar het is perfect mogelijk. Elke speler kan maar lenen voor het bedrag dat hij in kas heeft. De boeking is eenvoudig, zowel de rekening ‘vordering’ als ‘schuld’ worden gemuteerd voor het bedrag van de respectievelijke kassen. Voor de schuld wordt dat credit, de vordering debet. Aangezien het een lening aan onszelf betreft, blijft de kas ongewijzigd.

Reverse Debt System

Bij de volgende stap passen we het RDS toe, de schuldenaar boekt debet ‘schuld’ aan credit ‘eigen vermogen’, de schuldeiser credit ‘vordering’ aan debet ‘kas’. Deze boeking gebeurt nu binnen de eigen boekhouding voor de lening aan onszelf. Op deze manier kan elke speler z’n startkapitaal verdubbelen, deze boeking gebeurt achterliggend waardoor onderstaande consolidatie tot stand komt.

Computerscript

Deze oefening kunnen we naar hartelust herhalen, dit is het voordeel van een volledig electronisch systeem. Anders gezegd, een computerscript volstaat om ons allen miljonair te maken. We laten het computerscript een aantal maal lopen, voor elke speler gelijk. Door het ongelijke startkapitaal wordt logischerwijs de kloof tussen rijk en arm steeds groter, dit zien we in onderstaande consolidatie.

Herverdeling

Door de monetaire kloof kunnen we nu gaan denken aan herverdeling, met hetzelfde computerscript kunnen we gradueel de kloof dichten zonder dat de rijken geld moeten afstaan. Praktischer, voor speler E laten we het computerscript iets langer lopen dan voor speler B, voor de andere spelers (exclusief A) hetzelfde principe. Het versnelt het monetaire evenwicht en toch blijft de consolidatie schuldenvrij.

Neutraliteit van geld

Al het voorgaande is af te leiden uit de boekjes ‘basic economics’, zo is de neutraliteit van geld een economisch grondbeginsel dat velen schijnbaar vergeten zijn. De neutraliteit van geld wil zeggen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de goederen- en geldstromen. Het RDS is hierbij slechts een economische tool die we kunnen gebruiken, of ook niet.

3 gedachten over “Gratis rijk met computerscript?

 1. Werner Bericht auteur

  Dit denkexperiment komt met een hint. 🙂

  De nous is bijvoorbeeld aan het werk als je bepaalde ideeën ineens begrijpt, alsof je de werkelijkheid en waarde ervan plots ‘ziet’. De nous vertegenwoordigt als het ware een zelfstandig oog van contemplatie, dat in staat is tot een meer holistische, rechtstreekse manier van kennen van de werkelijkheid, en dus niet mag worden verward met een speculatief, analytisch nadenken over de werkelijkheid. De rijke betekenis van de term nous (of het Latijnse intellectus) kan niet volledig door ‘denkvermogen’ of ‘verstand’ worden weergegeven, tenzij we dit nader kwalificeren door het bijvoorbeeld een ‘geestelijk’ of ‘intuïtief’ denkvermogen te noemen.

  http://www.noetischwetenschappelijki…/Noetisch.html

 2. Wunjo

  Je snapt het pas als je het door hebt 🙂 Cruyff. Wat je laat zien is dat het economisch systeem totaal losgekoppeld is van de invloed van menselijke energie, iets wat werkelijke waarde heeft. Pure ratio 🙂 De oude zeerovers vs. de wet van het land. Wil je de link aanpassen?

  1. Werner Bericht auteur

   Wat bedoel je met link aanpassen? Wat we laten zien is dat gebruik van die ratio tot heel andere uitkomsten leidt, op basis daarvan zien we ook dat miljoenen mensen in de reële economie getroffen worden door de elementen van beperkte- en begrensde rationaliteit. We verkwisten derhalve heel veel van die menselijke energie, energie die we nu net nodig hebben om onze economie te herstellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *