Henk en Ingrid vertrouwen de mainstream media niet meer

Goed nieuws, sterker nog het is tijd voor een feestje! Het lijkt erop dat de NOS en de MSM (Main Stream Media) zelfs bij de gemiddelde Nederlander hun geloofwaardigheid verloren hebben. Als zelfs tante Rita en ome Koos niet meer in de manipulaties van de NOS trappen dan zijn dat hoopvolle tekenen!

6oclock

Goedenavond, het is 6 uur en hier is wat we graag willen dat u gelooft.

Waar Henk en Ingrid een paar jaar geleden de leugens van de MSM nog als zoete koek aannamen lijkt het erop dat nu de kritieke massa bereikt is qua mensen die door de onzin van de MSM heenkijken. Hier een artikel om door te sturen aan die paar verdwaasde mensen in je omgeving die de NOS en MSM nog wel serieus nemen. Kunnen ze eens goed over deze onderstaande 10 punten nadenken en dan de krant en eventueel TV ook wegdoen.
—-

De zichzelfbenoemde ‘mainstream nieuwsmedia’ zijn niets minder dan een verlengstuk van de huidige machthebbers. Ze dienen, als je kijkt naar wat ze wel maar vooral ook naar wat ze niet rapporteren, de belangen van de elite / heersende klasse en niet die van het volk.

Dat doen ze onder meer door de heersende klasse zelf, de mechanismen die deze elite gebruikt, en de overlegclubjes waar ze elkaar ontmoeten, continu buiten het nieuws te houden.

Hieronder 10 voorbeelden van interessante machtskritische verhalen die tot op heden massaal door de Nederlandse mainstream, of beter gezegd oude of 1% media, worden vermeden.

1) Werking van ons huidige economische systeem, geld als schuld, rol van rente etc.
Als eerste de systeemwerking van hoe ons huidige geldsysteem daadwerkelijk werkt. Terwijl documentaires als Money as Debt (NL ondertitels), en Zeitgeist Addendum (NL ondertitels) beide miljoenen views hebben op het internet is er buiten 1 keer 30 seconden in Tegenlicht nog geen enkele mainstream media outlet ingegaan op de systeemwerking van ons huidige economische systeem.

Dit terwijl er genoeg, ook bekende Nederlandstalige, economen zijn die dit verhaal prima kunnen vertellen. Denk aan mensen als Ad Broere, Anthony Migchels,  Willem Middelkoop en Bernard Lietaer. Allen gevierde auteurs met bestsellers van boeken hierover in onder meer de Nederlandse taal en vele videolezingen beschikbaar op internet.

10440959_10152520466055522_7484067358637494717_nEr is inmiddels ook een organisatie genaamd onsgeld.nu actief in Nederland, speciaal gericht op bewustwording van de systeemmechanismen van ons geldsysteem. Zij leggen op hun site alles heel helder uit.  De Nederlandse oude media kan dan ook niet zeggen dat de informatie niet beschikbaar is.

Naast de systeemmechanismen blijven ook de echte hoofdrolspelers van de bankenwereld continue buiten beeld. De Rothschilds, de rijkste familie ter wereld, is een naam die maar amper bekend is bij de gewone man, net zoals de belangrijkste centrale bank wereldwijd, de BIS Bank in Zwitserland.

Deze 11 families die de kern van het internationale private bankenkartel vormen zouden best eens doorgelicht mogen worden in een goede documentaire die op prime time wordt uitgezonden op de Nederlandse televisie.

Het belangrijkste machtsmiddel ter wereld is controle over het geldsysteem waarbij, voornamelijk private banken geld, in de vorm van schulden, uit het niets scheppen en daarover rente mogen ontvangen. Het feit dat, en hoe, dit mechanisme werkt nooit ter sprake komt in de oude media is het grootste verraad van de “mainstream” media tegenover het Nederlandse volk.

Meer info over hoe ons geldsysteem echt werkt op www.onsgeld.nu

Meer info over hoe ons geldsysteem echt werkt op www.onsgeld.nu

2) Rijkste mensen ter wereld blijven anoniem
Inmiddels laten zelfs wetenschappers zien dat de rijkste 300 mensen samen meer geld bezitten dan de 3 miljard armsten samen. Ook is inmiddels duidelijk dat 147 bedrijven in de wereld de controle hebben over 40% van de totale rijkdom van 7 miljard mensen. En de mensen die nog altijd geloofden dat deze ongelijkheid alleen buiten Nederland voorkwam werden recent teleurgesteld toen bleek dat de rijkdomverdeling van Nederland eigenlijk niet beter is dan die in de VS. In juni 2014 werd nogmaals duidelijk dat de rijkste 10% van Nederland 61% van al het vermogen bezit terwijl de armste 60% net ongeveer 1% van het totale vermogen bezit.

Waar blijven de namen van de personen en grote aandeelhouders achter die bedrijven? Waar blijven de verhalen hoe deze bedrijven eigenlijk hun geld verdienen? Het is opmerkelijk om te zien hoe weinig de mainstream media zich op deze top van 300 personen en/of 147 bedrijven richten.

Justin Bieber en de mening van Frank de Boer over of voetballers wel of niet uit kast moeten komen lijken nog altijd aanzienlijk belangrijker volgens de mainstream media … Wat helemaal zuur is, is dat Nederland een hoofdrol speelt in het mogelijk maken van belastingontduiking voor deze rijkste top van de wereld. Nederland speelt dus een actieve rol bij het helpen van de rijksten ter wereld om massaal de belastingen te ontduiken waardoor de rijkste mensen ter wereld aanzienlijk minder belasting betalen dan mensen met modale inkomens …

mainstream3

3) Bilderbergconferenties
Al sinds 1954 komt de koninklijke, politieke, bedrijfs- en media-elite van de VS, UK en West-Europa samen op de jaarlijkse Bilderbergbijeenkomst. Prins Bernard was mede-oprichter van deze conferenties en ook tijden lang voorzitter; koningin Beatrix nam dit stokje vervolgens een tijd van haar vader over, en wat de rol van koning Willem binnen de Bilderberggroep wordt, moet nog blijken. Het Lockheed-schandaal van Prins Bernard is een direct voortvloeisel van de belangenverstrengeling die voortkomt uit dit soort besloten bijeenkomsten van de elite van de Westerse wereld.

Hoe kan het dat de mainstream media deze jaarlijkse bijeenkomsten van de machtselite van de Westerse wereld achter gesloten deuren al bijna 60 jaar volkomen negeert? En ze kunnen niet zeggen dat ze het niet wisten want ook Nederlandse hoofdredacteuren van grote krantenconcerns kregen zelf regelmatig een uitnodiging en waren aanwezig. De mainstream media zit dus actief bij de elite aan tafel, is bij hun besprekingen en zwijgen vervolgens als het graf in hun media over deze ontmoetingen en wat daar wordt besproken. Hiermee blijkt dat de mainstream media al meer dan 60 jaar lang een verlengstuk van de macht zijn, ondanks dat ze u en mij graag wat anders willen laten geloven.

Malcolm-X

4) The Council on Foreign Relations
De meest invloedrijke denktank in de VS is The Council on Foreign Relations. Deze club is opgericht door de familie Rockefeller, waarvan een telg nog steeds de voorzitter is. De Rockefellers die enorme belangen in de olie-, wapen- en wederopbouwindustrie hebben, hebben met deze commissie een enorme vinger in de pap met betrekking tot wat de VS in het Midden-Oosten doet. De Rockefellers zijn de belangrijkste oorzaak en behoren tot de grootste profiteurs van de vele olie- en oorlogsavonturen van de VS in die regio.

Deze door de Rockefellers gecontroleerde Council on Foreign Relations is daarmee het meest duidelijke en openbare gereedschap van de elite in de VS. Gezien de enorme belangen, de vele miljoenen doden en miljarden belastinggeld die in de oorlogen van de VS in dit gebied gaan zitten, zou deze spil van private invloed vanuit een van de rijkste families ter wereld op het buitenlandse beleid van de zogenaamd democratische VS toch een interessant onderzoeksobject moeten zijn. Maar net als met de Bilderbergconferentie is dit een overlegclub die altijd netjes uit het licht van de mainstream media wordt gehouden.

censorship

 

5) The Trilateral Commission
Het internationale equivalent van The Council on Foreign relations is The Trilateral Commission. Wederom met de Rockefeller-familie als oprichters van de club. Onder andere Nout Wellink was jaren lid van deze club, ook ten tijde van zijn rol bij de Nederlandse centrale bank. Ook Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, beter bekend als de SER was ten tijde van het vervullen van die positie lid van deze club. In 2011 waren er zeven Nederlanders met belangrijke en prominente posities lid van de Trilaterale commissie.

De twee mannen met de belangrijkste posities op economisch gebied zijn ten tijde van hun functie lid van deze in de VS opgezette denktank van de Rockefeller-familie, op het moment dat in Nederland de crisis in volle hevigheid uitbreekt. Men zou zeggen dat daar minstens een paar interessante journalistieke verhalen in zitten. Maar nee, ook deze club lijkt als het om mainstream media aandacht gaat de perfecte camouflage te hebben en mensen lezen nooit over ze in hun krant en horen er nooit over op het 8-uurjournaal.

mainstream5

6) Empire building van de VS
Inmiddels is het met internationale bestsellers als Confessions of an Economic Hitman voor mensen met interesse in deze materie geen geheim meer dat de VS de afgelopen eeuw veruit de grootste agressor en empire builder is geweest in de wereld. Dat ze dit vrij subtiel hebben gedaan via schuldenvallen, het omkopen, intimideren en desnoods vermoorden van politieke leiders, en tot slot een land militair binnenvallen, is inmiddels ook bijna algemene kennis bij mensen die zich laten informeren via de nieuwe media.

Maar wat zou het toch heerlijk zijn dat verhaal een keer bij De Wereld Draait Door, Pauw & Witteman of in Netwerk te zien. En naast de pers zou het ook een verademing zijn om een Kamerlid wat kritische vragen hierover te horen stellen op de tv.  Hoeveel derdewereldlanden zitten tot op de dag van vandaag vast in deze schuldenstroppen? Hoeveel puppetoverheden, geplaatst door de VS, zijn er nog wel niet in o.a. Zuid-Amerika en het Midden-Oosten waar miljoenen mensen nog dagelijks de ellende van ondervinden? En hoeveel oorlogen van de VS op volslagen gelogen gronden tolereert de rest van de wereld nog?

De oude media kijkt braaf toe en durft niets te zeggen van de grootschalige openbare misdaden van de VS die ze wereldwijd continu plegen.

mainstream7

7) False flag operaties vanuit de VS op eigen bevolking – Operation Northwoods
Dat bepaalde krachten binnen de VS vooral voor hun eigen belangen werken en niet voor die van het volk van de VS, laat staan voor een eerlijkere en democratische wereld, moge inmiddels duidelijk zijn. Dat wordt echter wel heel pijnlijk duidelijk als False Flag operaties zoals Operation Northwoods in de openbaarheid komen en mensen zien hoe ver deze krachten precies bereid zijn te gaan om hun agenda door te drukken.

Operation Northwoods is een False Flag operatie opgezet door de CIA waarbij het de bedoeling was om aanslagen te plegen tegen het eigen volk in o.a. Florida en Washington. Het plan was om dat vervolgens in de schoenen van Cuba te schuiven om zo een reden te hebben dat regiem omver te werpen en Cuba vervolgens te kunnen toevoegen aan het empire van de VS. Inmiddels is dit dankzij de alternatieve media en Wikipedia overal goed gedocumenteerd te vinden. Toch is het tot nu toe alleen Russia Today geweest die het heeft durven te bespreken in een tv-uitzending.

mainstream6

8) Aanslagen/False Flags van de VS en de NAVO op Europese burgers – Operation Gladio
Waar door president Kennedy in eigen land een stokje voor werd gestoken met Operation Northwoods, was er niemand die dit soort aanslagen/False Flags vanuit de CIA in Europa tegenhield. We hebben het hier over aanslagen op Europese burgerdoelen vanuit de VS en de NAVO die “succesvol”, lees: met gewonde en dode Europese burgers, uitgevoerd zijn in verschillende Europese landen. Deze aanslagen werden vervolgens in de schoenen van communistische extremisten geschoven om zo Europa vooral aansluiting te laten blijven houden bij de VS.

Deze serie aanslagen/False Flag aanvallen staat inmiddels bekend als “Operation Gladio”. En dit viel onder een bredere strategie die vanuit de CIA was opgezet bekend onder de naam “A Strategy of Tension”. Best een interessant verhaal weer zou je zeggen, maar buiten Russia Today die het wel gewoon bespreekt in hun tv-programma, wederom geen enkele mainstream media outlet in Nederland of Europa die hier enige aandacht aan lijkt te willen besteden. Ook best een thema wat een Kamervraagje of zelfs twee waard lijkt …

mainstream2

9) Het bombarderen van journalisten en hun gebouwen door de VS in het Midden-Oosten
De VS heeft verschillende malen journalisten en hun gebouwen gebombardeerd, een oorlogsmisdaad van de bovenste plank. Als China of Rusland zoiets zelfs maar zou overwegen, dan waren de gasten met een mening over hoe erg dat wel niet is niet aan te slepen geweest zijn bij De Wereld Draait Door en bij Pauw en Witteman. Als de VS dit echter meermalen doet, onder andere op 13 november 2001 in Kabul in Afganistan en op 8 april 2003 in Bagdad in Irak dan zwijgt de Nederlandse mainstream media echter als het graf.

10514236_721108074627329_8998992094663603206_o

10) De Nederlandse Joris Demmink affaire
En om af te sluiten de Joris Demmink affaire. In de VS besproken in urenlange op internet na te kijken publieke hoorzittingen. Buitenlandse mensenrechtenorganisaties die puur en alleen om Demmink worden opgezet. Kamervragen die worden verstuurd over Demmink aan alle ministers van Buitenlandse zaken in Europa. Zendtijd op mainstream media tv-kanalen zowel in Turkije als in Rusland waar tientallen miljoenen mensen inmiddels meer weten over de Demmink affaire dan de mensen in Nederland zelf.

Wederom een uitermate duidelijk voorbeeld dat de oude media in Nederland de elite op elke mogelijke manier beschermt door ze koste wat het kost, inclusief de eigen geloofwaardigheid volledig te grabbel te gooien, uit de publieke aandacht te houden. Succes daarmee met het internet. 🙂 Twee lichtpuntjes in het Katholiek Nieuwsblad en Geenstijl uitgezonderd.

mainstream8

Conclusie: Nederlandse Oude Media zijn een verlengstuk van de macht die het volk bewust voorliegen.
Met deze tien voorbeelden moge het voor mensen duidelijk zijn dat de oude media in Nederland niets minder zijn dan een verlengstuk van de macht in plaats van een kritische volger, die de elite koste wat het kost beschermen en de grote meerderheid van het volk glashard voorliegen en informatie onthouden wanneer ze daarom gevraagd wordt door de gevestigde orde.

Gelukkig krijgen telkens meer mensen dit door en verdwijnt de geloofwaardigheid van de oude media momenteel dan ook, volledig terecht, als sneeuw voor de zon.

Zelf zou ik geen reden kunnen verzinnen waarom je in Nederland nog geld voor een krant zou uitgeven als je de bovenstaande zaken kent. Sterker nog, door deze oude media financieel te steunen en nog langer serieus te nemen terwijl je bekend bent met bovenstaande zaken is jezelf medeplichtig maken aan deze poppenkast. Zeg je krant dus op en zap vrolijk voorbij het journaal.

what_can_we_do_to_lessen_the_grip_of_fear_from_terrorism-156063

Oplossingen(?)

Denk heel goed na of je nog wel tijd, energie en geld wilt steken in de oude of 1% media. Een krant is zo opgezegd, een tv zo weggedaan. Daarbij zijn alternatieve nieuwsmedia met dank aan het internet inmiddels in overvloed aanwezig en groeit deze tak nog steeds aanzienlijk. Overzichten hiervan zijn o.a. te vinden via: hoezithetnuecht.nl, zaplog.nl & nieuwemedianieuws.nl.

Voor mensen die de negativiteit van veel media zat zijn en zich meer willen richten op goed en hoopvol nieuws zijn de sites happynews.nl en hetkanwel.net een goed vertrekpunt. En voor mensen die vooral van humor houden zijn “nieuws” websites als speld.nl en het Engelse TheOnion.com een mooi startpunt.

Een krant is zo opgezegd en een tv is zo weggedaan.

Een interessante open source nieuwssite met burgerjournalistiek in het Engels is: www.corbettreport.com. Dit is een mooi platform waar iedereen kan meehelpen met het uitzoeken van bepaalde zaken. Zeer de moeite waard om je eens wat verder in te verdiepen.

Qua internationale nieuwssites zijn Russia TodayAl Jazeera, Press TVThe Real News Network, Natural News en Stratfor aan te raden om een wat breder beeld te krijgen van de situatie in de wereld. Niet dat deze nu zo onafhankelijk zijn maar ze hebben in ieder geval andere politieke belangen dan de bij ons dominante media zoals NOS, BBC en CNN waardoor je in ieder geval wat meer kanten van een verhaal te zien krijgt.

En tegenwoordig zijn er via het internet op veel plekken interessante documentaires te vinden met informatie die de 1% media lang niet altijd halen. Hieronder een aantal:

-) Hollanddoc.nl
-) Filmsforaction.org
-) Topdocumentaryfilms.com
-) Sprword.com
-) Documentarywire.com

Daarnaast zijn er ook websites te vinden met boeiende presentaties uit de wetenschappelijke wereld zoals TED.com. En ook zijn er sites waar je zelf veel kunt leren door zelf online lessen te volgen in verschillende wetenschappen zoals The Khan Academy of leer programmeren met behulp van The Code Academy. Kortom, er zijn tegenwoordig vele manieren om nieuws en kennis op te doen over de wereld naast de 1% media.

Verdere tips voor een meer onafhankelijk nieuwsbeeld zijn van harte welkom in de reacties. Ook de vraag aan de lezers hoe zij tegenover het huidige medialandschap van Nederland staan. Deel ervaringen, kritiek en overpeinzingen in de reacties.

It may be true that you can’t fool all the people all the time,
but it surely seems you can fool enough of them to rule a large country.
~Will Durant

newsOp de hoogte blijven van nieuwe berichten? Like ons op Facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie of vrijwillig abonnement.

[bol_product_links block_id=”bol_5835a4015e437_selected-products” products=”9200000054623811,9200000052047763,9200000051539612,9200000031387720″ name=”nieuws” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”009900″ width=”555″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Nederlandse mainstream media: Wie betaalt, bepaalt!
-) Mainstream media journalisten worden omgekocht
-) NOS censureert en manipuleert al vele decennia ons nieuws
-) Journalisten worden opgeleid om te liegen
-) NOS bedriegt Nederland en stuurt aan op conflict met Rusland
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijk nieuwsmedia
-) Grote doofpotaffaires in de mainstream media
-) Wikipedia – Concentration of media ownership
-) Nieuws zonde van de tijd
-) Copy-Paste nieuws
-) De strijd over uw verstand
-) De oorlog die je niet ziet op het NOS Journaal
-) 100 jaar mindcontrol experimenten – Human Resources
-) Het parallelle universum van de 1% media
-) Open brief aan de NOS over mensenhandel en kindermisbruik
-) Orwell Rolls in His Grave
-) The Manufacturing of Consent

-) Reclame maakt egoïstisch en depressief
-) Reclameverbod in de openbare ruimte, zinnig of niet?

-) In het licht van voortbestaan
-) Hoe werkt ons huidige economische systeem?
-) Oorlog is cashen voor de 1%
-) Confessions of an Economic Hitman
-) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist
-) Controlemechanismen van de 1% 
-) Snelcursus: Waarom is er Oorlog?
-) Wereldvrede, visionair of utopie?
-) Iran gisteren en vandaag
-) Hernieuwbare energie inplaats van oorlog
-) Armoede in de VS in beeld 
-) The Greatest Truth Never Told
-) The Liberty Academy

20 gedachten over “Henk en Ingrid vertrouwen de mainstream media niet meer

 1. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Wie de weg kent op het internet kan al spoedig zeggen dat datgene wat niet op het NOS-journaal komt het echte nieuws is. Wat er verder nog aan TV-programma’s te zien is zijn goedkope en afstompende campingprogramma’s die uw tijd moeten stelen. En dwars door alles heen de knalharde overdosis aan wetenschappelijk doordachte leugens die ons als “reclameblokjes” worden aangeboden. Kortom: staats-TV in haar eindstadium met als absoluut dieptepunt ’s nachts een oudere mevrouw (het is “oma”) die met haar hand in haar broekje zit en kermt: “Ik kom klaar, ik kom klaar! Bel mij op!”

  Moeten we ons nog verder laten vernederen?

  Gooi je TV het raam uit en keil de telegraaf er achter aan. Zoek het echte nieuws op het internet en stel het zelf samen. Ook het duitstalige DWN (Deutsche Wirtschafts Nachrichten) is zeer de moeite waard en dat geldt ook voor de comments.

  En niet meer naar de stembus mensen. Laat ze het daar in Den Haag maar eens goed voelen!

  1. Douwe Bericht auteur

   Zo is het maar net.

   Hier een helder artikel van SoChicken vol met goede redenen om je TV abbonement op te zeggen.

   7 redenen om je tv abonnement nu op te zeggen
   https://sochicken.nl/geen-tv-abonnement

   En daarnaast zeggen mensen al massaal de krant op. En de stripjes en Sudoku puzzels kun je inmiddels ook gewoon via het internet wel vinden.

   Hier een leuke site met 315 stripjes waaronder Garfield, Calvin & Hobbes en nog veel meer.
   http://www.gocomics.com/features

  2. Willie

   Ik kijk geen TV meer, allang niet meer. Maar is dit waar van wat je schrijft over die oudere mevrouw (“oma”)? Zo ja? Hoe diep zijn we gezonken! Ik mis dus helemaal niks.
   Het niveau kan dus nog steeds lager , grover en sensationeler/smeriger.

  3. formidabele

   Na een interview van Melkert door dhr Kokkenmans, gisteravond, is de burger toch ook meer dan duidelijk dat de politieke partijen met alle winden meedraait, je wordt er bijna kotsmisselijk van!

   En nog beweren dat met de tien zetels die ze hebben, hierop 25 % van de bevolking(41/2 miljoen?) op gestemd hebben, Melkert kan een paard laten lachen! En dat ie van het buitenlandse avontuur veeeeeel ervaring opgedaan heeft?HAHA!

   En zo makkelijk Samson van de ene op de andere dag inbindt, ja dan ga je toch achter je oren krabben?
   Ben ik nou zo kritisch?

  1. Douwe Bericht auteur

   Ja het is maar belastinggeld tenslotte… 🙁 Ik moet zeggen dat ik onze opperperceptiemanager Matthijs van Nieuwkerk altijd wel een sympathieke vent vond en dat zal het ook wel zijn. Maar ik moet zeggen dat hij en ook Lubach toch wel beide flink onderuit gegaan zijn na het zien van dit filmpje.

   Identiek interview met Olaf Koens, in DWDD en ZML
   https://www.youtube.com/watch?v=I-Y_Rfad3X4

   Beide heren draaien letterlijk precies hetzelfde interview met dezelfde gast over hetzelfde onderwerp (Rusland en waarom we daar bang voor moeten zijn, wat een verassing).

   Blijkbaar zijn de perceptiemanagers van Nederland nu al dusdanig lui geworden dat ze precies hetzelfde script gewoon bij verschillende presentatoren afdraaien. Ze nemen niet eens de moeite de vragen in een andere volgorde te stellen…

    1. Douwe Bericht auteur

     Ja idd, dat is natuurlijk ook zo. lieg groot en herhaal dat zo vaak mogelijk. Het laat zien dat juist dat soort ‘populaire opinieprogramma’s’ precies doen wat ze zeggen. Mensen programmeren met de gewenste opinie. En daar mag dan blijkbaar meer dan een half miljoen salaris van belastinggeld tegenover staan… Het is toch te bizar voor woorden dat deze perceptiemanagers met geld wat onder dwang en dreiging van geweld van mensen is afgenomen, worden betaald, om datzelfde volk zo volkomen voor de gek te houden.

   1. formidabele

    Ooit van trollen gehoord, nou precies, zij moeten de boel een beetje naar de propaganda voor het westen goedpraten

   2. Charlie

    Nee Douwe,
    Dat was nu net de clou. Lubach stak de draak met de DWDD en het Nederlandse volk. Het vergt wel wat voorbereiding om een interview exact te copiëren.
    Het geeft wel aan hoe kritiekloos het volk tv kijkt. Als er verder geen aandacht aan was besteed, was het niemand opgevallen.

    Mooi artikel overigens, bovenstaand. Ga ik zeker delen.

    Charlie

    1. Douwe Bericht auteur

     Wat is er de draak steken daaraan, dat ontgaat me een beetje. Klinkt eerder als een dom excuus omdat ze door de mand gevallen zijn.
     Daarnaast zie je dit soort zaken wel vaker. Hier nog wat andere schrikbarende voorbeelden uit de VS, wat laat zien dat MSM vooral een grote papegaaienfabriek is.
     Die nieuwslezers die wij zien die lezen gewoon het scriptje af wat ze krijgen.

     Conan O’Brien Proves American Media his Biggest JOKE
     https://www.youtube.com/watch?v=1o9x-yDyN78

     En nog een soortgelijk voorbeeld.

     Media Brainwashing – News simply repeats the same taglines & phrases OVER and OVER
     https://www.youtube.com/watch?v=jH8dejYGa5A

 2. Indoubt

  Klinkt interessant dit en toch twijfel ik altijd nog.
  Ik ben misschien toch te naief, te goedgeloving dat mensen dit soort dingen niet doen.
  Anderszijds voel ik het kruipen maar het is zo lastig om echte bewijzen te krijgen voor mijn gevoel.
  Alhoewel ik de verhalen van Edward Snoden schokkend en toch niet zo verrassend vindt. Maar goed ook deze werden door MSM gebracht.
  In de MSM las ik wel een stuk over de 138 rijkste families die met oliedollars de presidentcampagne financieren. De vraag is of een president dan geen praatpop van de lobbyisten gaat vormen, voor wat hoort wat.
  Ben ik te naief als ik deze dat ik nog steeds hoop dat het niet waar is.
  Of is dat mezelf tegen beter weten in voor de gekhouden.

  En mijn 2e ding is altijd, wanneer gaan we er dan iets aan doen.
  Wat gaan we er aan doen, als we de ander zoveel macht laten hebben, hoe halen we deze weg.
  Zijn zij niet in staat om ook het internet te domineren of uit te zetten, onze mails te filteren en o.b.v. daarvan mooi verhalen te verspreiden zowel op MSM als op internet want waarom zouden zij ook op internet niet hun mooie praatjes kunt voorhouden.
  En hoe gaan wij “van de nieuwe orde” dan onze informatie delen.

  1. Douwe Bericht auteur

   Zit maar 1 ding op, zelf gaan nadenken en op eigen onderzoek uit gaan.

   Je hebt zelf alle macht, het punt is alleen dat als mensen je voorliegen je niet de goede informatie hebt en je dan wellicht dingen doet die vooral in het belang zijn van degene die je die leugens hebben weten te verkopen.

   De oplossing is vrij simpel, voor jezelf nagaan of je de mainstream media wel of niet wilt blijven gebruiken als informatiebron. En als je dat niet wilt gewoon de krant wegdoen en je tv abbonment opzeggen. Houdt je een heleboel tijd en wat geld over om te besteden aan zaken waar je blij van wordt en nieuwsgierig naar bent.

 3. Douwe Bericht auteur

  Must Watch!!!! – Why You Should Never Trust The Mainstream Media

  As an alternative news journalist, I have a respect for real journalism as it should be. However, in this day and age, media is hijacked to be nothing more than an increasingly dishonest propaganda machine for hidden agendas. As time goes on, it only keeps getting worse. The only way to counter-attack the unremitting brainwashing is through awareness.

  https://youtu.be/khwERBhf1eE

 4. Douwe Bericht auteur

  Astroturf and manipulation of media messages | Sharyl Attkisson | TEDx

  In this eye-opening talk, veteran investigative journalist Sharyl Attkisson shows how astroturf, or fake grassroots movements funded by political, corporate, or other special interests very effectively manipulate and distort media messages.

  Sharyl Attkisson is an investigative journalist based in Washington D.C. She is currently writing a book entitled Stonewalled (Harper Collins), which addresses the unseen influences of corporations and special interests on the information and images the public receives every day in the news and elsewhere.

  For twenty years (through March 2014), Attkisson was a correspondent for CBS News. In 2013, she received an Emmy Award for Outstanding Investigative Journalism for her reporting on “The Business of Congress,” which included an undercover investigation into fundraising by Republican freshmen. She also received Emmy nominations in 2013 for Benghazi: Dying for Security and Green Energy Going Red. Additionally, Attkisson received a 2013 Daytime Emmy Award as part of the CBS Sunday Morning team’s entry for Outstanding Morning Program for her report: “Washington Lobbying: K-Street Behind Closed Doors.” In September 2012, Attkisson also received an Emmy for Oustanding Investigative Journalism for the “Gunwalker: Fast and Furious” story. She received the RTNDA Edward R. Murrow Award for Excellence in Investigative Reporting for the same story. Attkisson received an Investigative Emmy Award in 2009 for her exclusive investigations into TARP and the bank bailout. She received an Investigative Emmy Award in 2002 for her series of exclusive reports about mismanagement at the Red Cross.

  https://youtu.be/-bYAQ-ZZtEU

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *