Het recycleren van schulden?

Nog een artikel van de hand van Werner die inmiddels ook een schrijversaccount heeft dus u zult vast nog meerdere artikelen van hem tegemoet kunnen zien. 😀

In dit artikel een bijzonder denkexperiment, wat gebeurt er als we afbetaalde schulden recycleren? Als introductie een toepasselijk citaat en de verificatie daarvan, een betoog dat we zo bondig mogelijk maken om het beeld helder te houden. Hoe komen insiders ertoe om de economische crisis te benoemen als een tragische absurditeit? Wat bedoelen we met schulden recycleren?

Tragische absurditeit

Het is een onthutsende gedachte, als alle schulden worden afgelost zou niemand nog geld hebben. We zijn compleet afhankelijk van de commerciële banken, elke dollar die we in circulatie hebben moet geleend worden, zowel cash als krediet. Als de banken volop kunstmatig geld creëren leven we in voorspoed, zoniet dan is het bittere armoe. We zijn absoluut zonder permanent geldsysteem. Als men het complete plaatje doorziet, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast ongelooflijk, maar toch waar. Het is een hoogst belangrijk onderwerp waar intelligente mensen onderzoek naar zouden moeten doen. Het is zelfs zo belangrijk dat onze huidige beschaving in elkaar kan storten, tenzij dit alom bekend raakt en begrepen wordt, en we er snel iets aan doen. (Robert H. Hemphill 1934)

Fractioneel bankieren

Fractioneel bankieren laat toe om geld uit het niets te scheppen. Het principe is eenvoudig, we starten met 1000 uit het ‘niets’ die we als schuld op de bank plaatsen. De bank mag dit geld uitlenen maar moet een reserve in kas houden, in dit voorbeeld 10%. Bij de eerste stap leent de bank 900 aan de schuldenaar die het geld op z’n rekening plaatst, dit legitimeert zijn bank om hetzelfde te doen. Bij de tweede stap leent de bank 810 en houdt 90 in reserve enzoverder.

Na een aantal stappen wordt het duidelijk wat er gebeurt, als we alle bankrekeningen optellen (6513) dan blijkt dat bedrag veel groter dan de oorspronkelijke 1000 bij start. Als iedereen z’n geld afhaalt dan heeft de bank logischerwijs een probleem, de vrees voor een bankrun vloeit hieruit voort. Het neveneffect is dat fysiek geld stilaan uit het wereldbeeld verdwijnt, vanaf hier kunnen we alles electronisch regelen.

Schuldaflossing

In een schuldgedreven wereld worden er continu leningen afgesloten, net zoals schulden worden afbetaald. Oppervlakkig bekeken is er niet zoveel aan de hand maar wat gebeurt er als iedereen z’n schulden zou afbetalen? Het antwoord daarop is eenvoudig, er zou simpelweg geen geld meer zijn. Onderstaande simulatie is de getuigenis daarvan, uiterst links onze bankrekening voor-, uiterst rechts het saldo na betaling van de schulden.

In eerste instantie mag dit vreemd lijken, toch is het de logica zelve. Geld komt uit het ‘niets’ en is derhalve onuitputtelijk, als we dat ‘niets’ koppelen aan ‘schuld’ dan ontstaat deze situatie. Zo gezien is het beter om onze schulden niet af te lossen aangezien we finaal niets meer zouden kunnen kopen. Deze dynamiek brengt ons wel op ideeën want stel dat we alle schuldaflossingen een andere wending geven? In vergelijking met het courante systeem komt dit neer op het recycleren van geld, we dumpen het niet terug in het spreekwoordelijke ‘niets’ maar geven het een andere bestemming.

Interpretatie

Wanneer we zeggen dat schulden gerecycleerd worden dan bedoelen we dat  – in tegenstelling tot courant –  afgelopen leningscontracten niet vernietigd worden, ze worden daarentegen gecollecteerd in een reservefonds. Praktisch gezien leggen we dus alle afgehandelde overeenkomsten op een stapel, toegepast op ons voorbeeld zien we nu (uiterst rechts) een reserve ontstaan:

Wettig betaalmiddel

De voormalige schuldbekentenissen (reservefonds) beschouwen we vanaf hier als wettig betaalmiddel, dat geld is nu herbruikbaar voor andere doeleinden. Deze ingreep is niet courant en vergt wellicht enig denkwerk om hieraan te wennen, het is technisch denkbaar en derhalve praktisch toepasbaar. Denkt u even mee, mogen we nu wel/niet spreken van een tragische absurditeit?

41 gedachten over “Het recycleren van schulden?

 1. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Een aantal jaren geleden heb ik mij noodgedwongen in de kwaliteit van ons “wettig” (we worden gedwongen het te gebruiken!) betaalmiddel moeten verdiepen. Dat bleek een behoorlijke klus maar ik denk dat ik toch wel een paar juiste conclusies heb getrokken:

  Duidelijk werd mij dat gezond geld (dat is gedekt geld zonder rente en zonder de mogelijkheid tot onzinnige want economie-ontwrichtende ophopingen) helemaal geen bankiers en politici als tussenhandelaren nodig heeft. Dus gebruik ik sindsdien het nergens door gedekte fiat-geld niet dan voor de lopende zaken en ons kleine bedrijfskapitaal dat ik noodgedwongen achter de hand moet houden (op machines kun je nu eenmaal werk aannemen) heeft volledige dekking. Ook ben ik a-politiek geworden want stemmen bleek bij nader inzien zaken doen met terroristen en kiezen uit 17 verschillende soorten poep. Later dit jaar gaan we nog onderzoeken hoe we ons van onze hypotheek kunnen ontdoen en dan zijn we er verder wel zo’n beetje klaar mee.

  Overigens is dit item van AdS van uiterst belang. Geld is één van de grote uitvindingen van de mensheid. Daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Maar ons geld is geperveteerd: het geld zèlf is tot een imperium gemaakt. En imperia leven nu eenmaal van militaire afpersing en gappen. Vandaar ook de vele “vredesmissies” (het zijn economische aanvalsoorlogen waar Nederland serviel aan meedoet) van de NATO.

    1. Werner Bericht auteur

     Heb het filmpje niet uitgekeken omdat ik wellicht geen Duits begrijp. Bedoel je dat je goud koopt en daar ook een voorstander van bent?

   1. Marco

    Beste Anne,
    Dit doen we door het recht op geldcreatie/geldschepping bij de overheid neer te leggen.
    In Canada was de Central Bank tot 1976 eigendom van de Canadese overheid en bedroeg de staatschuld ongeveer 15 miljard. Voor een land als Canada is dit peanuts, na de “privatisering” (lees=overname CB door het private bankenkartel) liep de staatschuld binnen drie jaar op naar ruim 60 miljard. Dit enkel veroorzaakt door de rente die vanaf 1976 in rekening werd gebracht.
    Hetzelfde euvel is in Nederland en de rest van de wereld alle centrale banken worden gecontroleerd door het internationale bankenkartel en de multinationals uiteraard. Kijk maar eens wie er in de Raad van Bestuur zitten bij de DNB; luitjes van de ABN-AMRO,ING Shell, Akzo Nobel en ga zo maar door. Dus zo onafhankelijk is ons monetair systeem, politci weten dit maar spelen het spelletje mee. In ruil voor toekomstige commissariaatjes verkopen ze hun ziel maar onze portmonee!!!

  1. Werner Bericht auteur

   Misschien neemt het systeem nu een loopje met de mensheid en wij vervolgens achter geld uit onzekerheid? Op deze manier komen we tot een auto-immuunziekte, eentje die wordt opgelost door een totaal andere wending te nemen. Pro forma:

   In de monetaire economie, een deelgebied van de economie, slaat geldillusie op de neiging van mensen om over geld in nominale-, en niet in reële termen te denken. Met andere woorden, de numerieke waarde, die op een geldbiljet staat, wordt verward met de koopkracht (reële waarde) van dit geldbiljet. Dat is onjuist aangezien modern fiduciair geld geen intrinsieke waarde heeft en de reële waarde ervan alleen maar afhangt van hun geschikheid/acceptatie om geruild te worden voor goederen of in transacties met de overheid voor het betalen van belastingen.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Geldillusie

   1. Treowd

    Wij als mensheid kunnen alle kanten uit Werner, van variatie met complementair geld tot geen geld. Een algehele reset , of uitstel van executie voor de aanstuurders. (schema)
    Hetzelfde zoals de Boedha zei: No Self , no worries, kan je dat toepassen op geld? Geen geld , geen zorgen. Dat is wat versimpliceert maar het draagt zowat dezelfde uitkomst. Voorzichtigheid geboden bij welke route de mensheid zal kiezen, kiezen we als mensheid om het ‘ oude’ geld te laten meespelen dan hebben zij die vandaag de dag voor de problemen zorgen wederom een gevaarlijke voorsprong. Dat is vanuit een oud paridigma denken, maar dat zul je nu eenmaal moeten meenemen als een geleerde uitkomst richting een nieuwe start, blind vertrouwen kan ervoor zorgen dat diezelfde steen weer in de weg kan liggen en dan stoten we ons als mensheid weer aan diezelfde steen. En daar hebben ze een spreekwoord voor…..

    Maar ik zie en begrijp de richting waarin je wenst te gaan en de intentie lijkt me oprecht te zijn,
    wellicht zijn er enkelen van ons niet op schema wakker geworden maar juist eerder en zullen we lijdzaam moeten toezien. ‘ satan ‘ wil even, al is het kort, op de troon voordat de christ-consiousness arriveert en de mensheid in zijn geheel doet ontwaken. Of is het een spel om te shockeren en te doen ontwaken? Het verleden van de bloedlijnen van de aanstuurders en het huidige gedrag doet anders vermoeden. Zit men gevangen in het eigen spel of is het de overtuiging vanuit een religie?

    De planeten om ons heen hebben hun positie al ingenomen om het paradijs te laten re-incarneren,( Aquarius tijdperk, bronzen tijdperk) het chemische verzurende voedsel en de media houdt er nog velen gevangen in hun oude frequenties door verzuring en hypnose en energie afgifte in plaats van energie ontvangst, het dna is er klaar voor. Volgens de wetten van het Universum waarin tijd een aardse gecreerde illusie is, is die ontwaking gebonden aan de ontvankelijkheid voor energieen van de batterijen, aka mensheid (elektric Universe) en een paar jaar meer of minder is als een tel in eeuwigheid te beschouwen.

    1. Werner Bericht auteur

     Dank, kan ik me allemaal wel in vinden, het onderstaande om de ‘mosterd’ wat kleur te even. Het recycleren van schulden (dit artikel) is daar slechts een voorbeeld van, hiermee is oa het pensioenprobleem opgelost, hoezo?

     In de moderne systeemtheorie bepaalt chaos de toestand van een systeem waarin zijn stabiele cycli plaatsruimen voor complexe, schijnbaar ordeloze gedragingen. Een chaos-venster is een periode waarin iedere invloed of prikkel van buitenaf tot dusdanige proporties kan worden ‘opgeblazen’ dat bestaande tendensen erdoor worden veranderd en er nieuwe tendensen ontstaan. Het ‘chaospunt’ is de cruciale toestand waarop tendensen die tot de huidige toestand van het systeem hebben geleid ineenstorten en het systeem niet meer kan terugkeren tot zijn vroegere toestanden en gedragsmodi, maar onomkeerbaar wordt gelanceerd langs een traject met een aangepaste structuur en bijhorende modus operandi.

     http://www.bol.com/nl/p/het-chaos-punt/1001004004464047/

 2. Treowd

  ” In de moderne systeemtheorie bepaalt chaos de toestand van een systeem waarin zijn stabiele cycli plaatsruimen voor complexe, schijnbaar ordeloze gedragingen.”

  Daar volg ik niet helemaal in, door de monocultuur die men heeft nagestreeft was het systeem alles behalve stabiel te noemen, geen enkele flexibilliteit of veerkracht waardoor de efficientie ervan ver te zoeken was.
  Op de randen van die inefficientie heeft men vele ‘ crisis-kaarten’ uitgespeelt evenals uit de ontstane monopoly vorming, hetgeen het controlekader vormde ter implementatie.
  Reden: geen diversiteit of een te lage diversiteit door die monocultuur waardoor complexe netwerken bijna geen veerkracht hadden of nog steeds niet hebben.

  ” Het ‘chaospunt’ is de cruciale toestand waarop tendensen die tot de huidige toestand van het systeem hebben geleid ineenstorten en het systeem niet meer kan terugkeren tot zijn vroegere toestanden en gedragsmodi, maar onomkeerbaar wordt gelanceerd langs een traject met een aangepaste structuur en bijhorende modus operandi. ”

  Mee eens ! Toch zou die aangepaste structuur nauw en strikt bekeken moeten worden, want het fundament moet een nieuwe zuivere start hebben en kennen. De modus operandi moet ethisch zuiver zijn
  en de juiste moraliteit in zich dragen.

  1. Werner Bericht auteur

   Kan ik het ‘slechts’ mee eens zijn, wat we nodig hebben is een ethische upgrade van het totale pakket (denken en handelen) zoals je terecht stelt. Vandaag heb je inderdaad een levensecht monopolyspel, dit spel heeft ons vruchten afgeworpen maar inmiddels (nogmaals?) verworden tot z’n pathologische vorm, de vrucht bitter. Het risico op een derde wereldoorlog is dan ook latent aanwezig. Beter is mi te zeggen dat die oorlog al bezig is, de bommen en granaten komen pas op het eind maar dat is een boodschap die we misschien niet graag horen. Het positieve nieuws is dat er geen gebrek is aan middelen om het tij te keren, klein minpunt is dat weinigen zich hierom bekommeren. Ik denk hier graag aan Schopenhauer die daar het volgende over zei: Elke ‘waarheid’ doorloopt drie fasen, namelijk;

   (1) ze wordt belachelijk gemaakt
   (2) ze wordt krachtdadig tegengewerkt
   (3) ze wordt als vanzelfsprekend aangenomen

 3. Douwe

  Maar hoe zou dit precies in de praktijk werken. In principe geef je nu geld dan twee keer uit toch? Je leent een bedrag en betaald dat terug en als het eenmaal afbetaald is heb je het afbetaalde bedrag vervolgens nog een keer om te gebruiken, of begrijp ik nu iets heel erg verkeerd?

  Over de tragische absurditeit van het huidige geld als schuld gebaseerde geldsysteem ben ik het volledig eens.

  1. Werner Bericht auteur

   Er zijn verschillende opties te bedenken en alles is afhankelijk van de menselijke keuze of besluitvorming, als grondslag of wetenschappelijke onderbouw nemen we de chaostheorie. Herhaal dit graag even om zeker te zijn dat we op dezelfde golflengte zitten, de chaostheorie stelt dat minieme fluctuaties een systeem kunnen ‘opblazen’ opdat er ruimte komt voor een ander systeem (ic een sociaal duurzame samenleving als te realiseren doel). In antwoord op je vraag:

   (1) het is de bank die de afgelopen overeenkomsten in een bakje legt, jouw schuld staat op 0
   (2) de optelsom van die overeenkomsten blijft geld, het wordt niet vernietigd zoals traditioneel
   (3) wat kunnen we doen met dat geld? => bv geld voor de pensioenen

   En dit is vooral een kwestie van bewustwording (cfr tragische absurditeit), door deze eenvoudige ingreep is elk debat over pensioenstekorten ‘onwaar’.

 4. Jos

  Prima artikel Guido,

  Als men na het lezen ervan nog niet begrijpt hoe de (EU) hazen lopen weet ik het ook niet meer.
  Ik kwam laatst in Belgïe op een bemand tankstation, maar kon alleen maar tanken met een bankpas.
  Alle pompen(8) waren uitgerust met een betaalautomaat.
  Tanken en cash betalen was niet mogelijk.
  Een vriend van mij vertelde dat hij bij een Carrefour in Antwerpen alleen nog met een pas kon betalen.
  De ‘ontwikkeling’ van een cashloze ‘samenleving’ is dus reeds in volle gang, beetje bij beetje wordt het ons dus onmogelijk gemaakt gewoon geld nog te gebruiken.
  Ruilhandel en lokaal geld mogen dan wel alternatieven zijn, echter de grote bedrijven gaan daar natuurlijk niet in mee.
  Het hele plan is inderdaad subliem opgezet, en als ik zo eens om mij heen kijk is de massa zich hier nog steeds niet van bewust.
  Men draait aan op een revolutie van geweld onder het volk, echter wat ons, de mensen werkelijk nodig hebben, is een revolutie in het bewustzijn en die is naar mijn idee erg ver te zoeken.
  De angst en leugen regeert, alles is 180° graden omgedraaid.
  Vrijheid begint bij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid over het leven op alle niveau’s.
  Iets wat nog maar weinig mensen geleerd hebben en beseffen.
  In zowat alles wat een roverheid verbiedt, zijn ze zelf heer en meester in het negeren ervan.
  Zorg goed voor jezelf en je naasten.
  Herstel zoveel mogelijk de authentieke waarden van het leven.
  Stop het monster te voeden wat jou opeet…..

  Stay Human,
  Jos.

  1. Jos

   Ps, mijn geplaatste reactie had ik eerder al op WantToknow geplaatst vandaar de aanhef naar Guido gericht.
   Ik vond deze echter ook hier gepast als reactie op bovenstaand artikel van Werner.
   Excuus voor enig ontstaande verwarring.

   Jos.

  2. Werner Bericht auteur

   Denk dat je hier mi twee zaken aanhaalt:

   (1) technologische revolutie => alle financiële transacties electronisch
   (2) monopolyspel => hedendaagse setup economie, denken en handelen

   Persoonlijk heb ik geen probleem met (1) op voorwaarde dat (2) aan een ethische upgrade onderworpen wordt. Het grote voordeel van een electronisch systeem dat herstel (cfr monetaire reset) veel sneller kan geregeld worden. Als echter (2) van kracht blijft …

   1. Treowd

    ” Het grote voordeel van een electronisch systeem dat herstel (cfr monetaire reset) veel sneller kan geregeld worden. ”

    Precies evenals het veranderen van richting in de verkeerde richting, (elektronische dictatuur) volgens mij hoeft er daarvoor (dus voor een algehele reset) dus echt geen volledig elektronisch syteem in gebruik genomen te worden. Juist het tastbare fysieke geld geeft op dit moment de enige garantie dat er een vorm menselijjke controle blijft. De aanstuurders van het huidige systeem vetrouw ik echt niet op de kleur van hun ogen gezien het huidige gedrag en hun gedrag in het verleden. Zie het artikel op WanttoKnow wat wijst op ontwikkelingen van de huidige aanstuurders van het monetaire systeem om dat volledige elektronische systeem als het ware er doorheen te drukken en te forceren door hun manipulaties. http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/waarom-handjecontantje-org-en-wat-eraan-te-doen/

    1. Werner Bericht auteur

     Anders gezegd, we leven in absoluut wantrouwen waardoor we allerhande zijdelingse systemen moeten bedenken. En ook dat is duidelijk geen garantie op succes, zie bv de karikatuur die men van het Bitcoinverhaal gemaakt heeft. Slechts diepe pijn in het nederige hart rest bij het aanzien van dit alles, bijna ongeloofwaardig dat zoiets anno 2015 nog steeds gebeurt. Bottom line, herstel van vertrouwen hebben we nodig, de theorie is altijd eenvoudig, de praktijk daarentegen. Angstvallig benieuwd wat dit alles nog worden zal.

    2. Werner Bericht auteur

     Overigens weer interessant initiatief, ik stel me soms de vraag hoeveel van dergelijke initiatieven er inmiddels zijn. Wat als we deze allemaal zouden oplijsten en bundelen tot een globale beweging? Is het niet net de versnippering daarvan dat een doorbraak ondermijnt?

     1. Treowd

      Dat zou mooi zijn, een globale gebundelde beweging. Die versnippering wijst op het feit dat men de macht heeft vele initiatieven de kop in te drukken, ze (de aanstuurders) hebben de wetgevingen aangepast en volgens mij is dit de beperking en daarmee tevens de ruimte waarin men mag opereren. In behoorlijke onevenredigheid, waar zij gesteunt worden door het grote geld en de wetten zelfs kunnen manipuleren en kunnen aanpassen binnen hun netwerken.

      Er zijn vele initiatieven dat is het nieuwe paradigma dat laat zich wel al zien, het is hun agenda die voor de stagnatie blijft zorgen en tegelijk geeft het beweging bij de ontwakenden die de waarheid die zich afspiegelt in de manipulaties en leugens gaan zien en kunnen achterhalen. Dat is de werking van de kracht van waarheid die Is en die valt niet te wijzigen, volgens de wet oorzaak en gevolg 1 van de wetten van het Universum.

     2. Werner Bericht auteur

      Het is iets dat weinig mensen doorhebben, de vrijheid van meningsuiting die als repressiemiddel wordt gebruikt. Beetje als zeggen: “zolang de bevolking onderling blijft ruzie maken, is er geen vuiltje aan de lucht voor de machthebbers.” Hetzelfde voor die versnippering, eens met je dus.

      Repressieve tolerantie is een term die werd bedacht door Herbert Marcuse. Marcuse was van mening dat de media ten onrechte evenveel aandacht besteden aan echt nieuws als aan non-nieuws. Deze vorm van tolerantie voor irrelevant nieuws beschouwde Marcuse als repressief, omdat het het relatieve belang van het echte nieuws doet afnemen. Tegenwoordig verstaat men onder repressieve tolerantie iets anders: het zou een door een heersende macht toegepaste techniek zijn waarbij ideeën of organisaties die voor die macht ongewenst zijn, juist een plaats wordt gegund om ze zodoende onschadelijk te maken. In de jaren zeventig zouden autoriteiten dit middel gebruikt hebben om maatschappelijk verzet te institutionaliseren en zo uit te hollen. Repressieve tolerantie is dan geen echte tolerantie, maar een strategie om niet-getolereerde ideeën te bestrijden.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Repressieve_tolerantie

  3. Hans

   //Zorg goed voor jezelf en je naasten.
   Herstel zoveel mogelijk de authentieke waarden van het leven.
   Stop het monster te voeden wat jou opeet…..//

   Mooi onder woorden gebracht Jos.
   Stop jezelf te voeden met monstermindvoedsel, en het monster verhongert..

 5. Martijn Drogin

  We kunnen we heel boos gaan worden op de Rothschilds, de Illuminati en weet ik veel wat van boeven, maar is het niet zo dat de meeste mensen het wel best vinden? Ze kiezen er immers voor in euro’s te betalen en te lenen, in plaats van in hun eigen valuta. Inclusief eigen betaalpassen, verkooppunten etc. Vooral die pipo’s die het hardste roepen te joepen doen niks. Wat dat betreft valt het hier een beetje tegen.

  1. Douwe

   Zolang overheden met geweld het monopolie van de Euro afdwingen doordat je verplicht ben hun belastingen erin te betalen en je anders het geweld van de staat op je dak krijgt dan is er ook niet zo heel veel keuze. Verder kunnen mensen natuurlijk al prima alternatieve systemen gebruiken en zwart werken maar zolang de macht van het monopolie op geldschepping van private banken samen blijft werken met het monopolie op geweld van overheden dan is bewustzijnsverandering nog steeds een van de belangrijkste onderdelen. Omdat er vanuit die instituten maar amper ruimte wordt gegeven aan alternatieven wat ook logisch is omdat zij hun macht grotendeels aan het het monopolie van het huidige geldsysteem te danken hebben.

   1. Werner Bericht auteur

    Kan ik weinig aan toevoegen Douwe, het is finaal een ‘als-dan’ verhaal en het ontbreekt niet aan oplossingen, wel het valoriseren daarvan. Kennisdeling is alvast een eerste stap in de goede richting, bewustwording duidelijk nog wat anders. Boeiende tijden, zoveel is zeker.

    1. Douwe

     Ja, ik denk dat er door het internet en de bewustzijnsverandering die er de afgelopen 5 jaar is geweest onder gewone sukkels zoals mijzelf over het bankensysteem is ontstaan de uitgangsposities totaal verandert zijn. Tuurlijk de banken hebben nog de macht in handen maar een groot deel van Nederland snapt inmiddels wat voor totale oplichting ons bankensysteem is als private partijen geld als schuld uit het niets mogen scheppen en daar ook nog rente over mogen vragen. Het draagvlak en legitimiteit voor het huidige geldsysteem vermindert met de dag.

     Daarnaast met de opkomst van internettechnologie zijn oplossingen ook telkens gemakkelijker door te voeren. Bitcoin is een mooi voorbeeld, The Silk Road was een mooi voorbeeld en inmiddels de kop ingedrukt maar als ik het begrijp zijn er alweer verschillende alternatieven.

     En laten we wel wezen, controle over het huidige bankensysteem via de BIS en alle centrale banken daaronder is letterlijk de hoofdschakel van het hele controle spel van de globale maffia. Als we daar doorheen weten te breken of omheen weten te werken dan kan het wel eens heel snel de goede richting op gaan.

     1. Werner Bericht auteur

      Mee eens Douwe, het is als de systeemknop omdraaien, in theorie is dat zeer eenvoudig maar dan pas zien we hoe fundamenteel ons probleem is. Het systeem heeft het menselijke denken overgenomen, bijna onwaarschijnlijk voor wie het aandacht geeft.

     2. Hans

      Inderdaad Werner, het systeem heeft het menselijk denken “overgenomen”.
      In die zin dat de wijze waarop het systeem nu ons denken in een bepaalde frequentie, een bepaalde stand houdt onze beleving van alles bepaald.
      Daar zit mi dan ook de kneep in deze fase, zolang wij alles vanuit deze mindset blijven benaderen zullen we niet snel uit die cirkel breken.
      De manier waarop wij denken en dus onze betekenis aan in dit geval geld geven bepaald werkelijk de kracht en macht die het over ons heeft.

     3. Douwe

      Ja hier twee mooie plaatjes daarover. We zijn massaal in ieder geval 300 jaar voor de gek gehouden. Dat is niet leuk om achter te komen en toe te moeten geven. Van de andere kant het is beter dan er nog 300 jaar een slaaf van te blijven.

   1. Douwe

    Prachtig artikel inderdaad en raakt precies de kern ook van anarchisme en zelfeigenaarschap. Een paar alineas.

    Immuniteit

    Mensen ontvluchten hun persoonlijke verantwoordelijkheid en daarmee eigenlijk ook hun vrijheid en keuzemogelijkheden. Het is alsof ze bang zijn voor die vrijheid. Dit idee werd ontwikkeld door Jean Paul Sartre die in ‘L’existentialisme est un humanisme’ wees op het feit dat de mens tot de vrijheid veroordeeld is en derhalve van die vrijheid verlost wil worden door te geloven. Daarbij geeft de mens zich over aan religieuze en etnische denkbeelden die het hem aldus ‘houvast’ bieden. Deze psychologische ingesteldheid werd uitstekend aangetoond door Erich Fromm in zijn boek ‘De angst voor vrijheid’.

    Frisheid

    Alhoewel neergeschreven in 1941 heeft dit boek nog niets aan actualiteitswaarde verloren. Het beschrijft de paradox van de vrijheid die hand in hand gaat met autoritarisme, destructivisme en conformisme. De mens zit voortdurend geklemd tussen zijn hang naar meer vrijheid en de vlucht voor diezelfde vrijheid. Die vlucht uit zich in de vrijwillige onderwerping aan fundamentalistische religies en aan politieke ideologieën, in de neiging tot zinloos geweld, en in de maatschappelijke aandrift tot sociale aanpassing en maatschappelijk conformisme.

    Pieter Stuurman heeft ook een mooi artikel over dit gedachtegoed geschreven. http://achterdesamenleving.nl/verantwoordelijkheid-is-vrijheid/#.VelMqvbtlBc

    1. Hans

     De mens is inderdaad bang voor zijn eigen vrijheid en het idee om volledig zelf verantwoordelijk te zijn en verantwoording te nemen over zijn eigen leven.
     Sinds lange tijd zijn we in een positie waarin we van een bepaalde mate tot bijna volledige afhankelijkheid gemanoeuvreerd zijn.
     En dat heeft weer alles met angst te maken, we zijn bang om op te staan en ons recht in eigen hand te nemen.
     Dan is er niemand om naar te wijzen als het finaal fout loopt, die angst, die ongefundeerde afhankelijkheid zit zo diep in ons ingebakken.
     We geven letterlijk onze kracht, onze zelfbeschikking weg en zelfs daar geven we een ander de schuld van.

     1. Treowd

      Vergeet ook niet dat het systeem onze mogelijkheden beperkt om te kunnen reageren , iedere actie die succesvol zou kunnen worden en het bestaande systeem ondermijnt wordt hardhandig de kop ingedrukt. Om nog maar te zwijgen van de mogelijke cognitieve dissonatie van een grote groep die nog wel gelooft in statisme en die daardoor de boodschappers als het ware als vijanden gaat bezien.
      Cognitieve dissonantie https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantie

 6. Werner Bericht auteur

  In z’n algemeenheid, verheugend om al deze reacies te lezen. Het probleem zit inderdaad niet in het gebrek aan technische oplossingen dan wel de menselijke psyche die op deze of gene manier geconfigureerd werd. Fenomenen zoals cognitieve dissonatie, angst voor vrijheid, rationalisering, epistemologische obstakels … en nog veel meer wijzen allemaal in de richting van dogmatisme, met in het verlengde de potentie tot een waarachtige paradigmashift. Laat ons beschouwen en cultiveren, niet enkel in woord maar ook in daad.

 7. Hans

  //Vergeet ook niet dat het systeem onze mogelijkheden beperkt om te kunnen reageren , iedere actie die succesvol zou kunnen worden en het bestaande systeem ondermijnt wordt hardhandig de kop ingedrukt//

  En dan kom je weer op het puntje angst uit..
  Om het heel zwart-wit te stellen:
  Zolang de mens uit angst inbindt en niet wilt reageren om te voorkomen dat hardhandig zijn kop wordt ingedrukt, kiest hij er vrijwillig voor om dit systeem in stand te houden.
  Het zal je verbazen dat wanneer je die angst met VOLLE overtuiging overwint er niet veel deuken in je kop zullen ontstaan.
  Juist die angst hiervoor, onze overtuiging nu, zorgt voor de mogelijke deuken in je kop.

  We hebben angst voor hardhandige onderdrukking en we hebben een nog grotere angst voor het idee dat opstaan tegen hardhandige onderdrukking wel eens nog meer pijn kan gaan doen..

  1. Treowd

   Het zit hem niet zozeer in de angst denk ik , het heeft weinig nut om je als het ware op te offeren. Zoals bekend is maakt men individueel niet echt veel verschil daarvoor is men echt afhankelijk van het collectief. Die tijd gaat wel komen, maar er wordt nu nog te weinig gehoor gegeven aan demonstraties in het land omdat het collectief nog gehypnotiseerd is door t.v. e.d.. Conditionering speelt ook een rol. Nu is het zo dat door het ontbreken van gehoor en gevolg geven door het collectief alsof je als Don Quichotte tegen de windmolens in gaat.

   Heel apart vind ik het gehoor dat wordt gegeven aan waar je mag en kunt demonstreren. Hoe genereer je dan juist de aandacht die je nodig hebt ? Tegelijk als men daaraan niet voldoet wordt men hardhandig zonder pardon aangepakt, zonder enige schaamte of gevoel dat men ook een vreedzaam mens tegenover zich heeft. Want de demonstraties zijn vredig en oprecht. Tegelijk is het ook zichtbaar met hoevelen de in de straten op de pleinen manifesterende wakkeren zijn, het collectief is nog niet voldoende geraakt om massaal de straat op te gaan of ziet niet in dat er daardoor verandering zou kunnen komen. De wakkeren zijn nog steeds in de minderheid, en velen zijn er ook die het niet willen of kunnen bevatten. Geen zin om er tijd in te steken, te ingewikkeld, of niet genoeg entertainment gehalte voor ze.

   Wellicht is het per laag van de bevolking anders , maar hoe vaak ik al heb gehoord ” Wat wil je eraan doen? Het heeft toch geen nut , ze doen toch wat ze willen daar hebben wij geen inbreng in ” dat is mogelijk de uitwerking van de conditionering door school, media, tv ,
   waar autoriteit als een noodzakelijk iets naar voren geschoven wordt en dat geeft ook velen een aangeleerde hulpeloosheids mentaliteit http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/12893-aangeleerde-hulpeloosheid.html

 8. Hans

  //Het zit hem niet zozeer in de angst denk ik , het heeft weinig nut om je als het ware op te offeren. Zoals bekend is maakt men individueel niet echt veel verschil daarvoor is men echt afhankelijk van het collectief.//

  ?? hiermee leg je dus volledig je eigen verantwoordelijkheid af en naast je neer..
  Het maakt alle verschil, we zijn met ons allen energetisch verbonden zoals je weet.
  Elke actie van jou vanuit gedachte, geloof en handeling voegt zich in het collectieve bewustzijnsveld, juist die overtuigende gedachte van “in m’n eentje maak ik niets” is killing.

  ///Wellicht is het per laag van de bevolking anders , maar hoe vaak ik al heb gehoord ” Wat wil je eraan doen? Het heeft toch geen nut , ze doen toch wat ze willen daar hebben wij geen inbreng in ” dat is mogelijk de uitwerking van de conditionering door school, media, tv ,
  waar autoriteit als een noodzakelijk iets naar voren geschoven wordt en dat geeft ook velen een aangeleerde hulpeloosheids mentaliteit///

  Precies..

  1. Treowd

   Dit lijkt op reversed psychology beste Hans, Ik leg geen verantwoording langs me neer, maar ik wens ook geen martelaar te worden die daarbij ook nog eens een alluminium hoedje lijkt te dragen.

 9. Hans

  Een ieder maakt zijn keuze gebaseerd op zijn overtuigingen en geloofssysteem.
  Mijn reactie hiervoor is overigens geen persoonlijke aanval op jou maar ik denk dat dit een heel treffende discussie is over hoe we als mens individueel in deze situatie staan.
  Elke keuze die iemand hierin maakt respecteer ik en begrijp de gedachte volledig waarop iemand zijn keuze maakt indachtig de eventuele gevolgen.
  Het verleden laat wat dat betreft met genoeg voorbeelden zien wat een “martelaar” is en wat zijn invloed op de rest is geweest.
  Het is en blijft echter een vorm van angst.
  Want als er totaal geen kans op martelaarschap in het opeisen van zelfeigenaarschap, en dus een vorm van tegen de gevestigde orde opstaan, zou zitten stonden we allang met ons allen, onafhankelijk en één voor één naast elkaar op de barricades.
  Er zal altijd één de eerste moeten zijn.

  Een aluhoedje gaat dan denk ik ook niet werken.. 🙂

  1. Treowd

   Ik begrijp je redenering zonder meer en de richting waarin je wenst te gaan en je haalt goede punten aan, verder kan van dat persoonlijke aanvallen kan geen sprake zijn als men los gekomen is van het ego 😉
   Wellicht moet men ook risico’s durven nemen om veranderingen te forceren . De opkomst bij demonstraties is minimaal te noemen dat is in Brazillie wel heel anders https://youtu.be/b5f2qYCf2bk

 10. Hans

  Hoe meer men bezit, hoe groter de angst.
  Het is een feit dat mensen wie het water aan de lippen staat en niet veel meer hebben om te verliezen hun angst voor de gevestigde orde en eventuele gevolgen daarmee ook verliezen.
  Dat is de hele valkuil van onze gehechtheid aan een bepaalde levensstandaard, onze gehechtheid aan materie, onze maatschappelijke en sociale positie en onze eigenwaarde die we daar aan ophangen.
  We zijn volledig afhankelijk geworden in onze geluksstandaard van onze zelf gecreëerde luchtballon.

  We hebben het nu over protesteren en op de barricades gaan ed. maar zolang we individueel nog geen afscheid kunnen nemen van onze zwaarbevochte levenstandaard hebben we ook niets te zoeken op die barricades.
  Dat is wat ik bedoel met zelfverantwoordelijkheid nemen.
  Om een persoonlijke noot hier aan toe te voegen.. mijn dagelijks leven is in zoverre uitgekleed van maatschappelijk afhankelijke factoren dat de gemiddelde Nederlander absoluut niet jaloers zal zijn op mijn uiterlijke levensstandaard..
  Maar ik voel me in ieder geval een stuk vrijer en onafhankelijker binnen deze maatschappij om te spreken en te doen wat mijn hart mij ingeeft, zonder angst.
  Dat is mijn keuze.

  Wat ik hiermee wil aangeven is dat het wel degelijk een keuze is die bij de persoon zelf begint.
  En een ieder kiest daarin volledig legitiem zijn eigen weg en tempo maar zal dan ook afhankelijk daarvan zijn vrijheid in die mate beleven.
  Wij allemaal als losse onderdelen vormen het geheel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *