Ons huidige geldsysteem schept systematisch verschillen tussen arm en rijk

Sommige mensen denken nog steeds dat commerciële banken spaargeld van spaarders gebruiken om dit vervolgens uit te lenen aan anderen en de inkomsten uit de rentemarge halen. De realiteit is dat commerciële banken het uitgeleende geld creëren uit het niets. Zie deze korte uitleg van TROS Radar daarover:

Meer dan 95% van al het geld dat circuleert in de wereldeconomie wordt op deze manier gecreëerd door commerciële banken. De overige 5% zijn munten en bankbiljetten. Die worden gecreëerd door derden. Wat in bovenstaande video alleen niet wordt verteld, is dat over ál het geld dat overheden, bedrijven en burgers lenen bij commerciële banken, ook (samengestelde) rente moet worden betaald. Dat is geld door schuld. Bij het aangaan van een lening wordt echter alleen de hoofdsom in omloop gebracht, en niet de rente die daarover zal moeten worden betaald. Gaat er bij u nu een belletje rinkelen? Nee? Nog niet? Lees dan het onderstaande voorbeeld:

”Stel, 12 personen spoelen aan op een onbewoond eiland. Een van hen stelt voor om een afstemmingssysteem in het leven te roepen, waarbij de hulp die ze elkaar onderling bieden centraal wordt verrekend via eiro’s. De initiatiefnemer stelt voor dat hij de eiro’s zal administreren tegen een kleine vergoeding en dat hij verder geen andere taak heeft. Hij noemt zichzelf bankier. De eiro’s komen niet fysiek in omloop, maar worden slechts administratief bijgehouden door de bankier.

Zodra een van de eilandbewoners eiro’s bezit, kan hij of zij hulp vragen aan bewoners die eiro’s willen bemachtigen. Eiro’s zijn op twee manieren te verkrijgen. Allereerst als tegenprestatie voor een geleverde dienst en daarnaast als lening bij de bankier. Verder wordt afgesproken dat de bankier 5% per jaar ontvangt over de eiro’s die bij hem geleend worden. Alle eilandbewoners starten zonder eiro’s.

Een van de bewoners neemt vervolgens het initiatief tot het bouwen van een huis met twaalf kamers. Alle andere bewoners helpen hem, behalve de bankier. Na een jaar is het huis af en leent de huizenbezitter 1.000 eiro’s van de bankier om aan ieder van zijn helpers 100 eiro’s te betalen. De bankier noteert dit in zijn bankboek en heeft zelf aan ieder van de huizenbouwers een schuld van 100 eiro’s. Per saldo heeft de bankier zelf namelijk geen eiro’s verworven. De eigenaar van het huis verhuurt vervolgens 11 kamers aan de overige bewoners voor 5 eiro’s per jaar.

Vanaf het tweede jaar ontvangt de eigenaar van het huis 55 eiro’s per jaar van zijn huurders, waarvan hij 50 eiro’s aan de bankier moet afdragen als rentevergoeding. Stel nu dat er verder geen eiro’s meer worden opgeno­men bij de bank en dat er onderling geen andere diensten meer zijn geleverd waarvoor eiro’s betaald worden. Na 20 jaar lang 5 eiro’s per jaar huur te hebben betaald, hebben de huurders geen eiro’s meer over. De bankier heeft inmiddels 1000 eiro’s aan rente ontvangen en 100 eiro’s aan huur betaald. Per saldo heeft de bankier 900 eiro’s.

De huisbezitter is het slechtst af. Hij begon met 1.000 eiro’s schuld en heeft ieder jaar 55 eiro’s huur ontvangen en 50 eiro’s rente moeten betalen. Hij heeft nu 900 eiro’s schuld aan de bankier en geen huurders meer. De bankier ziet dat de bezitter van het huis zijn verplichtingen niet meer kan nakomen en doet een afwikkelingsvoorstel. Hij stelt voor dat de huiseigenaar het huis aan hem verkoopt voor 900 eiro’s, zodat diens schuld aan hem vereffend wordt.

Door deze transactie zijn alle eiro-posities gladgestreken en heeft de bankier het huis in eigendom. Hij heeft nu – in de vorm van het huis – alle bezittingen op het eiland naar zich toe getrokken en is tevens de enige eilandbewoner die geen arbeid heeft geleverd om het huis te bouwen!”

Follow the money

Bovenstaande tekst komt uit het artikel ‘Wat is er mis met ons geldsysteem‘ en laat zien dat, terwijl de geldhoeveelheid hetzelfde blijft, door rente te rekenen uiteindelijk degene die het geld tegen een vergoeding als schuld in omloop heeft gebracht, het eigendom naar zich toe trekt (2).

Eigendom geeft stemrecht aan aandeelhouders. Dat is hoe aandeelhouders controle uitoefenen op de onderneming waarin zij belang hebben. Het spreekt vanzelf dat hoe groter het aandelenbezit, des te krachtiger de controle is. Er zijn modellen ontwikkeld waarmee kan worden berekend hoe de verhouding werkt met aandelenbezit en macht. In juli 2011 hebben onderzoekers van een Zwitserse universiteit (Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich) uitgezocht in hoeverre grote bedrijven onderling verweven zijn. Met het gebruik van een supercomputer hebben deze wetenschappers alle verhoudingen in kaart gebracht tussen multinationale ondernemingen (bedrijven die over grenzen heen opereren).

De gegevens van meer dan 43.000 multinationals zijn hierbij in kaart gebracht. Dit was voor het eerst in de geschiedenis mogelijk vanwege het gebruik van een superdatabase, genaamd “de Orbis”. Er werd in het bijzonder gekeken naar eigendomsverhoudingen of het hebben van een controlerend belang. Een controlerend belang houdt in: een belang waarmee wezenlijk invloed kan worden uitgeoefend. Veel aandeelhouders met name, passen in de multinationals uitermate schimmige constructies toe om eigendomsverhoudingen te camoufleren. Door de enorme rekenkracht van de computer was het voor het eerst mogelijk om de werkelijkheid door de constructies en camouflages heen bloot te leggen.

Wie zijn nu echt de 1%?

Uit het onderzoek kwam naar voren dat 1.318 bedrijven ongeveer 60% van het totale wereldinkomen vertegenwoordigen. Deze bedrijven zijn zodanig verweven dat ze via dezelfde aandeelhouders en belangen in elkaar feitelijk de markt kunnen controleren.

global-control-1-300x147

Omgerekend vertegenwoordigen deze 1.318 bedrijven slechts 3% van de totale groep van 43.000 bedrijven. En nog verder geanalyseerd kwam er uiteindelijk een lijst naar boven met slechts 147 superbedrijven (=0,03% van 43.000!) die de 43.000 multinationals controleren en daardoor 40% van het wereldinkomen. Het zal geen verbazing wekken dat het merendeel van deze super-entiteiten financiële instellingen zijn:

TEDX
(1) Voor meer informatie over het scheppen van chartaal geld klik hier.

(2) Het voorbeeld van het onbewoonde eiland is natuurlijk een simplificatie van de werkelijkheid. Voor meer informatie over de effecten van rente klik hier en hier.

Dit bericht is geschreven door Niels die mede initiatiefnemer is van onsgeld.nu.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Blog – monetaire hervormingen nu
-) Tros Radar documentaire over hoe geld schuld is
-) Meer artikelen van Niels
-) Stichting Ons Geld
-) De florijn, een nieuw geldsysteem in handen van de burger!
-) Hoe werkt ons huidige economische systeem eigenlijk?

Op de hoogt blijven van nieuwe berichten? Like ons op facebook en/of volg ons op Twitter!

modern-american-proverb-capitalism-government-media-military-police

10 gedachten over “Ons huidige geldsysteem schept systematisch verschillen tussen arm en rijk

 1. Walliebie

  Hier nog zo’n verhaaltje over hoe de economie werkt.

  Er loopt een reiziger een hotelletje binnen in een dorpje en vraagt de eigenaar of hij een kamer mag bekijken. De eigenaar stemt in mits de reiziger €100,- borg betaald.
  Na de €100,- betaald te hebben gaat de reiziger naar boven om de kamer te bekijken, ondertussen rent de hoteleigenaar met de €100,- naar de slagerij tegenover het hotel om zijn schuld van €100,- af te lossen, de slager pakt de €100,- en rent naar de bakker ernaast om zijn schuld van €100,-af te lossen, die meteen naar de groenteboer aan de overkant van de straat rent om zijn schuld van €100,- af te lossen, deze rent vervolgens naar de prostituee op de hoek om ook zijn schuld van €100,- te betalen.
  Als laatste rent de prostituee naar het hotel om haar schuld van €100,- te betalen.
  Wanneer vervolgens de reiziger naar beneden komt en besluit om de kamer toch maar niet te nemen geeft de eigenaar de €100,- van de prostituee weer terug aan de reiziger die vervolgens vertrekt.
  5 mensen hebben hun schuld afgelost en niemand heeft ook maar €1,- uitgegeven.

  Zo krom werkt de economie.

  1. Douwe Bericht auteur

   Dat is een mooi verhaal idd, maar in de praktijk hebben mensen vaak geen schulden bij elkaar maar heeft iedereen vooral schulden bij de bank.
   Of laten we het zo zeggen, de bank heeft het recht om geld uit het niets in de vorm van schuld te scheppen. Iets wat de hoteleigenaar, groenteboer etc. allemaal niet hebben.

   http://www.onsgeld.nu/ Legt de materie heel helder en grondig uit.

   1. Walliebie

    Beste Douwe,

    Bedankt voor uw reactie,
    U heeft gelijk en inderdaad de banken zijn de enige die uit het niets geld mogen creëren, ieder ander wordt direct afgestraft.
    Nog even en iedereen betaald altijd aan de bank, want als je geld op de bank hebt dan betaal je straks negatieven rente, en als je rood staat betaal je zowiezo boete.
    Daar komt dan nog bij dat als je geld op je rekening stort, dat de bank dan vanaf dat moment eigenaar is van jou geld, met het gevolg dat je alles kwijt bent bij een bank crash, iets wat de meeste mensen niet weten.
    Ik zorg altijd dat ik zo min mogelijk op mijn rekening heb staan, dus laat de zooi maar klappen dan gaan ze in ieder geval niet met mijn geld lachen :-).

 2. Hathor

  Ja dit is een belangrijk iets. En een scharnierpunt in de verdere ontwikkeling van onze beschaving.
  Laatst zag ik een grafiekje (heb het helaas niet opgeslagen en kan dus ook een alternatieve waarheid zijn) waarin de toename van de geldhoeveelheid van de wereld werd uitgezet de laatste 15 ? jaren. Het bestond uit een rechte lijn die onder 45 graden een diagonaal in het plaatje was (het plaatje was zo gesneden) die de geldhoeveelheid weer gaf. En helemaal onderaan bij het beginpunt van de diagonaal liepen wat horizontale lijnen die de geldhoeveelheid van de muntsoorten weergaven. Daar was helemaal nauwelijks stijging te zien. Als we de waarden van onze wereld in geld uitdrukken dan bezit u dus bijna niks meer. Je kunt het plaatje ook anders laten zien: de diagonaal maak je een hoge horizontale lijn en de muntgelden-lijn loopt dan dus hard naar beneden van linksboven tot bijna beneden. Dus er is een groot waardenverlies van ons eigen muntgeld. Het grootste deel van onze “waarden” ligt dus verborgen op onbekende eilanden. En het gekke is dat als onze regering over inflatie praat ze het alleen maar binnen onze muntsoort (voor mijn kleine pensioentje is 2 % al desastreus, over 10 jaar zit ik in de bijstand). Maar over die inflatie van ons deel in de geldhoeveelheid wordt niet gepraat. Een die “omkering”is al veel te ver gegaan. Alleen een totale andere uitdrukking van de “waarden”uitwisseling kan nog iets betekenen. Niks is meer van u!
  En daar heb ik weinig hoop, Al de geldhervormers blijven ”economische” termen gebruiken, ook in hun denken over een nieuw “geldsysteem”/waardenuitwisselingsysteem. Het gaat niet over geld, het gaat over waarden en hun uitwisseling. En dat heeft weer alles te maken met ons geloof. (Geloven in een externe God zijn nu vervangen door een geloof over hoe de wereld eruit ziet/zou moeten zien. Zo is de meest aanbeden God nu Het Wetenschappelijk Paradigma. Mijn geloof is wat ik Quantumdenken heb genoemd. Maar paradigma’s blijven altijd “geloven”). Daarom:
  Om de huidige Nederlandse politiek in kaart te brengen voor mezelf heb ik een 2 assig plaatje gemaakt. Met links het geloof van de AynRandKerk en rechts de GaiaKerk. De vertikale as bestaat uit onderin eéndimensionaliteit en bovenin multi-dimensionaliteit. In mijn denken hierover kwam ik het volgende tegen: Ons onbewuste geloof in het huidige geld- en waardenuitwisselingssysteem werkt uitsluitend de AynRandKerk in de hand. De GaiaKerk zal nooit iets kunnen zolang dit economisch geloof in stand blijft. En tot u toe kom ik bij het heruitvinden van ons geld toch alleen maar woorden tegen die in dit onbewuste geloof thuishoren.
  Ik ben dus op zoek naar een systeem dat zowel de AynRandKerk als de GaiaKerk kan ondersteunen. Mijn Utopie is een gulden snede (70% / 30% ) tussen beide systemen. En wie mij kent weet dat ik van de GaiaKerk ben.
  Als we dit niet oplossen hebben we niet alleen straks een Neuro en een Zeuro, maar ook twee rassen, quantumdenkers en de 1 dimensionale onderklasse, waar de frontale kwabben zich niet ontwikkelen.

  Je zult de wereld vinden die je in je geest koestert, dus koester schoonheid en liefde. Hathor

  PS1: Ik weet niks van geld en economie, mijn weten ligt beneden “de Kern deel 1”. Maar natuurlijke systemen komen me aanwaaien.
  PS2: Het begrip AynRandKerk betekent voor mij: Een Russische immigrante die het communisme haatte werd in de USA een gevierd schrijfster en drukte een groot stempel op het Amerikaanse- en werelddenken. In haar boeken gaat het over gezellige bijeenkomsten van gelijkgestemde succesvolle mensen die hun succes helemaal aan zichzelf denken te danken. En een cultuur van egoïsme, wij zijn er alleen voor onszelf, werd verheerlijkt. En niemand vertelt over Ayn Rand dat toen ze oud en ziek werd en niet langer succesvol was, al deze fijne vrienden uit haar soirees haar lieten vallen. En ze moest van de sociale dienst haar ziekenhuis einde beleven. Aldus haar theorieën en utopia’s ontkrachtend. Maar impliciet beheerst haar beeld nog het denken van veel mensen en culturen en landen.
  Het begrip GaiaKerk betekent voor mij: We kunnen wel elkaar blijven bevechten (elkaar de koppen inslaan over de waterputten als in de jaren 700 toen de Bijbel en Koran ontstonden). Maar mensen die meer dan 1 dimensie kunnen overzien en ook met uitgestelde beloning kunnen werken, zien dat vooruitgang ligt in vreedzame co-existentie. Want als de adrenaline raast is er geen leren/vooruitgang mogelijk. En als ze dat voor het samenleven hebben gezien, merken ze dat die co-existentie voor onze hele aarde (en onze comos) geldt.
  Grappig die discussie in de USA, dat de professoren links zijn. Maar misschien is het wel zo dat als je verder kunt denken dat je dan vaak links wordt.
  Grappig die roep om meer vrouwelijke professoren, maar de animus wil ivoren torens bouwen en de anima, …. die zoekt best practices.

 3. only you

  Als je geld hebt zul je er wel mee moeten schuiven, anders wordt je naar verloop van tijd ongewenst toch van af geholpen!

 4. bernadette

  Karel Bagchus dacht dat hij vrij en soeverein kon leven ,
  maar kwam er al gauw achter dat er veel niet klopte op deze Planeet.
  In 2014 vroeg hij enige hulp van Steve Brown , wat had hij zoal te melden ;
  Karel Bagchus ;

  Ik wil je om hulp vragen voor het volgende; Aanstaande donderdag 12 juni
  wordt mijn woning onder dreiging van geweld ontruimd en wordt tegelijkertijd om
  10:30 uur mijn Natuurlijk Persoon berecht in de rechtbank amsterdam voor
  het niet hebben van Nederlandse kentekens op mijn voertuigen,
  en ‘belediging’ van een agent. Ik heb die dag je hulp nodig om mee te gaan naar de rechtbank
  zodat ik niet ontvoerd/gegijzeld wordt voor het verdedigen van mijn Natuurlijk Persoon, of bij het tegenhouden van de ontruiming van mijn woning op het moment dat ik in de rechtbank ben.
  De reden voor de huisontruiming is dat ik de woningbouwvereniging Ymere betrapt heb op facturatiefraude. Hoe gaat deze facturatiefraude in zijn werk?

  De overheid verhandelt geboorteactes op de commerciele beurs als beleggingsfonds,
  de zogenaamde Cestui Que TRUST. Investeerders beleggen in die fondsen om
  daarna 80% van onze toekomstige belastingen te ontvangen als dividend.
  Het geld dat van de investeerders is opgehaald wordt door de Staat der Nederlanden
  namens ons belegd in multinationals als Shell, KPN, etc.
  Het dividend wat hiervan terug komt komt terug in het Cestui Que TRUST.
  De naam van deze TRUST wordt geschreven in CURSIEVE HOOFDLETTERS.
  Dit kan je nagaan omdat bij de bank de naam van kinderen jonger dan 7 jaar
  op deze wijze geschreven wordt.

  Als kinderen 7 jaar zijn klaagt de bank namens de private investeerders
  dat de zekerheidsstelling (het 7-jarig kind) van het Cestui Que TRUST fund al 7 jaar zoek is.
  Hierop wordt middels matitiem Admiralty Law het kind “vermist op zee, en mogelijk overleden” verklaard. Er wordt dan een nieuwe (lege) TRUST opgericht, ditmaal het Cestui Que Vie TRUST
  met de naam in NORMALE HOOFDLETTERS.
  Dat is wat wij kennen als “de Persoon”.
  De hoeveelheid geld in zo’n Cestui Que TRUST kan enkele miljoenen euro’s bevatten.
  De overheid is van mening dat dit geld hen toekomt.
  Maar omdat de overheid deze Cestui Que in TRUST genomen heeft
  mag het zelf daar geen greep uit doen, dat zou diefstal en strafbaar zijn.
  Daar hebben ze het volgende op bedacht:
  Alle semi-overheidsbedrijven zoals gas- en electra-leveranciers, waterleveranciers, woningbouwverenigingen en alle overheidsdiensten zoals belastingdienst en rechtbanken
  sturen hun (vette) factuur naar deze Cestui Que TRUST om die zo af te romen.
  Je kan deze “afroom” bedrijven herkennen omdat je alleen klant bij hen kan worden
  als je je Burger Slaven Nummer (BSN) aan hen kenbaar maakt.
  Met het BSN kunnen ze nagaan naar welke Cestui Que TRUST de factuur voor de
  afgenomen diensten gestuurd moet worden.
  Nadat de betaling is afgeschreven van de Cestui Que TRUST ontvangt de klant hiervan
  een STATEMENT zonder factuurnummer en een acceptgiro.
  Een factuur (met factuurnummer) vermeld wat verschuldigd is,
  en een statement vermeld enkel wat er reeds betaald is.
  Wij worden onder dreiging van vuurwapengeweld (wat een huisuitzetting is) gedwongen
  deze reeds betaalde kosten nog een keer van onze eigen bankrekening te betalen.
  TWEE KEER DUS!

  Ik heb de afgelopen maanden Woningbouwvereniging Ymere maandelijks toestemming verleend
  het bedrag van mijn Cestui Que TRUST af te schrijven, en indien er sprake is van een betalingsachterstand Ymere gevraagd om een ORIGINELE FACTUUR,
  met de vermelding dat ik die direct zou betalen.
  Die kunnen ze niet opsturen want die is al gestuurd aan mijn Cestui Que TRUST,
  dus negeerden zij mijn correspondentie. Fiscaal-technisch is er geen sprake van een betalingsachterstand als er geen factuur (met factuurnummer) verstuurd is.
  Wat er zich in nederland op grote schaal afspeelt is pure oplichting
  door het regime van Van Amsberg.
  Omdat ik hun fraude aan de kaak stel willen ze mij zo snel mogelijk van mij af komen.
  De corrupte rechter Terwee tekende daarom het ontruimingsvonnis met kennis
  van de 47 ingestuurde producties die het bewijs daarvoor leveren,
  zonder daar een woord aan te wijden of mij daarin te horen.
  Ik ben invalide en zit al anderhalf jaar noodgedwongen in de ziektewet.
  En ik heb een zorgindicatie voor 4 uur huishoudelijke hulp per week.
  Ik raak niet alleen mijn woning kwijt maar ook mijn inschrijfadres,
  wat weer tot gevolg heb dat mijn thuiszorg en ziektewetuitkering gestopt gaan worden,
  en daarmee ook mijn mogelijkheid om over 6 maanden
  een WIA (arbeidsongeschiktheids-)uitkering te krijgen.
  Deze NAZI overheid is bezig mij te vermoorden door al mijn levensvoorzieningen te vernietigen.

  En ze zullen dat bij iedereen doen die tegen deze NAZI dictatuur in opstand komt.

  Groetjes, Karel

  https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/06/08/staatsterreur-tegen-soeverein-karel-bagchus-kent-geen-grenzen/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *