Hoe werkt ons huidige economische systeem eigenlijk?

Het is maar goed dat de mensen van ons land niet begrijpen hoe ons banken en geldsysteem werkt. Want ik geloof dat als ze dat wel deden er voor morgenochtend een revolutie uit zou breken. – Henry Ford

Met behulp van de –geloof niets, maar probeer zoveel mogelijk te begrijpen als je kunt– strategie ben ik de afgelopen tijd druk bezig geweest om verschillende zaken van het economische systeem uit te pluizen. Dit was leerzaam, avontuurlijk en soms begreep ik opeens wat ze bedoelen met de doos van Pandora. Ik deel hier graag mijn reis- en leerverslag in de hoop dat het andere mensen kan helpen om een beter begrip van ons huidige economische systeem te krijgen.

Hoe werkt ons huidige economische systeem?
Waarschijnlijk heeft 99% van de mensen geen enkel idee hoe het huidige economische systeem is ingericht. Bijna niemand kent de precieze mechanismen van hoe geld gemaakt wordt, door wie dit wordt gedaan, hoeveel geld er in totaal in omloop is, wie aan de touwtjes trekt van het geldsysteem, wat voor invloed rente heeft in een systeem, etc. De overige “1%” lijkt goed van deze onwetendheid te profiteren.

Maar weinig mensen weten hoe ons huidige geldsysteem werkt. Het wordt de hoogste tijd daar verandering in te brengen.

Geld is Schuld
Geld wordt gemaakt als schuld in de vorm van leningen aan personen, bedrijven en overheden, geld is schuld. Hiermee zijn de partijen die het recht hebben schulden te creëren in de vorm van leningen degenen die het recht hebben om geld te maken. Private banken zijn in het huidige economische systeem verreweg de grootste geldscheppers. Ook de Nederlandse Centrale Bank is vanaf 1998 volledig afhankelijk van private banken om aan geld te komen. Overheden produceren slechts de tastbare vorm van geld zoals de munten en briefjes. Het zijn private banken die de hoeveelheid geld in omloop bepalen afhankelijk van de hoeveelheid schulden die ze scheppen in de vorm van leningen aan personen, bedrijven en overheden.

Geld wordt geschapen schuld op het moment dat personen, bedrijven of overheden leningen aangaan.

Geld wordt geschapen in de vorm van schuld op het moment dat personen, bedrijven of overheden leningen aangaan bij banken.

Het meest voorkomende misverstand is dat mensen denken als ze geld lenen bij een bank dat dit het spaargeld is van andere mensen. Dit klopt echter niet. Banken scheppen de schulden die mensen aangaan “uit het niets”, gebonden aan regels bepaald door de centrale bank. Dit systeem wordt ook wel fractional reserve banking genoemd. Zo is het mogelijk dat zowel personen, bedrijven en overheden allemaal schulden kunnen hebben bij de bank.

Er was echter een cruciaal verschil tussen een gewone lening en een banklening. Wanneer iemand een lening afsloot bij een handelaar, kreeg hij een zak goud. Wanneer dezelfde persoon een lening afsloot bij een bankier kreeg hij papiergeld.

Voor de persoon die een lening afsloot maakte het geen verschil of hij nu goud kreeg of waardepapieren – hij kon met beiden immers even goed betalen. Toch was er een fundamenteel verschil: de lening van de gewone handelaar bestond immers uit bestaand geld (goud), terwijl bij de lening van de bankier sprake was van geldcreatie (er werd nieuw papiergeld gedrukt).
(Tegenwoordig wordt er simpelweg een getal in de computer ingetypt door een bankmedewerker, red.)

Universiteit van Leiden – Hfst. 7 Monetair beleid

Nederland heeft een totale schuld van 400% van het BNP.  Het gaat hier over de schuld van de overheid, het bedrijfsleven en private personen bij elkaar. In concrete cijfers komt dit neer op 2380 miljard Euro. Als we dit omzetten komt dit op een gemiddelde schuld van 143.000 Euro per Nederlander.

Rente vragen over “uit het niets” gecreëerde schulden
Dat banken geld mogen creëren als schuld in de vorm van leningen is voor velen wellicht nieuw, wat dit recht interessant maakt is het feit dat banken rente over deze door hun gecreëerde schulden mogen vragen.

Als we ervan uit gaan dat de gemiddelde rente op alle uitstaande schuld 5% is, dan verdienen de banken jaarlijks 119 miljard Euro aan rentekosten aan de totale Nederlandse uitstaande schuld. Dit komt neer op 7125 Euro per Nederlander. Het gemiddelde inkomen in Nederland in 2011 was 32.500 Euro. Oftewel elke Nederlander van jong tot oud betaalt jaarlijks 22% van een gemiddeld Nederlands inkomen puur en alleen aan rentelasten. Dit zijn directe rentelasten over bijv. een studielening, een hypotheek en/of persoonlijke leningen. Maar ook indirecte rentelasten die berekend zitten in producten van bedrijven die rente aan banken moeten betalen voor hun bedrijfslening, en ook zitten er indirecte rentelasten in de belastingen om de rente op overheidsleningen en de Nederlandse staatsschuld te kunnen betalen. Als je dit in tijd om zou zetten, werkt elke Nederlander van jong tot oud jaarlijks 81 dagen “gratis” voor de mensen die deze rente opstrijken.

Zo wordt duidelijk dat banken veel geld verdienen doordat ze rente vragen over geld wat ze in de vorm van schulden zelf “uit het niets” hebben gecreëerd. Banken keren gemiddeld 80% van hun winsten uit dit systeem direct uit in bonussen en aan aandeelhouders zodat winsten op jaarlijkse basis worden geprivatiseerd. Dit verklaart hun luxe bedrijfspanden op de mooiste locaties, de goede salarissen en de bizar hoge bonussen voor hun zogenaamde zelfbenoemde “topbestuurders”.

Zij die het voorrecht hebben om te weten hebben de verantwoordelijkheid om te handelen.

Rente zorgt voor continue geldschaarste
De rente die bankiers vragen over het door hen gecreëerde geld in de vorm van schulden zorgt ook voor een aantal systematische problemen. Om dit te begrijpen moeten we terug naar het principe dat geld schuld is.

Banken creëren schulden voor mensen, maar mensen moeten naast het terugbetalen van de schuld ook rente betalen over die schuld, en het geld om die rente te betalen is nooit gecreëerd. Hierdoor is er altijd meer schuld (de gecreëerde schuld plus de benodigde rente) dan dat er geld (eerder gecreëerde schuld in de vorm van leningen) in het systeem aanwezig is.

Dit mechanisme zorgt ervoor dat er altijd een schaarste aan geld is. En hierdoor wordt competitie tussen personen en bedrijven geforceerd door het systeem, want ze moeten proberen het geld van elkaar binnen te krijgen omdat er niet genoeg geld is in het hele systeem.

Degene die niet op tijd genoeg geld van anderen weet te pakken te krijgen zal failliet gaan. En als bedrijven failliet gaan of personen niet meer hun hypotheek betalen, wie krijgt dan de daadwerkelijke waardevolle zaken voor het voortbestaan in handen zoals het bedrijf of de woning? Inderdaad de banken.

Schadelijke gevolgen van het geld is schuld systeem voor mens en natuur
Een andere fundamentele systeemfout van dit mechanisme is  dat het exponentieel  moet blijven groeien door de werking van rente. Het systeem moet telkens meer nieuwe schulden maken, om de telkens groter wordende “oude” schuldenberg plus benodigde rente daarover te kunnen voldoen want anders implodeert het systeem. En hoewel private banken op de computer prima de schulden exponentieel kunnen laten doorgroeien, (alleen maar meer rente inkomsten voor hen immers), kunnen de echte waardevolle goederen in de fysieke wereld die de samenleving daar tegenover moet zetten dit niet.

Doordat er systeemtechnisch gezien telkens meer geld nodig is dwingt ons huidige economische systeem de gebruikers ervan om continue meer zaken van de aarde op één of andere manier in het geldsysteem uit te drukken om er zo op korte termijn aan te kunnen verdienen, van kinderen die worden gezien als goedkope werkkracht tot oerwouden die voor snelle winsten worden gekapt. Langzaam maar zeker wordt op alles en iedereen een prijskaartje geplakt. En zodra dat is gebeurd profiteren de banken daar weer van omdat vanaf dat moment zij de rente ervan beginnen af te romen.

Systematische schaarste aan geld, faillissementen, competitie tussen mensen en uitbuiting van de aarde en haar vele bewoners zitten hiermee allemaal in het huidige economische systeem ingebouwd. Net als de uiteindelijke implosie van het systeem. En raar genoeg is een implosie van het systeem voor de eigenaars van het systeem helemaal niet zo nadelig als mensen wellicht zouden denken.

Het is makkelijker om mensen te bedriegen dan ze te overtuigen dat ze bedrogen zijn.

Oneerlijke verdeling van de lusten en de lasten
De lusten, risico`s en lasten van het huidige systeem zijn namelijk ook nog eens buitengewoon oneerlijk verdeeld. Als de mensen niet langer hun schulden kunnen betalen komt hun werkelijke bezit in handen van de banken. Als de banken failliet gaan, red de politiek ze met publiek geld, althans als je als bank de goede vriendjes hebt weten te maken.

Voor banken is dit dubbel cashen omdat de overheid en daarmee het hele volk dan nog verder in de schulden bij banken komen te staan, en ze zo nog meer aan jaarlijkse rentelasten aan de banken moeten overdragen.

In Nederland is de staatsschuld door alle reddingsacties met bijna 100 miljard Euro omhoog gegaan. Ook hierover zal rente moeten worden betaald in de komende generaties aan private banken die onze overheden wisten te overtuigen dat deze reddingsacties “noodzakelijk” waren. Zo weten banken slim de voordelen van dit systeem te privatiseren en weten ze de ellende als dit systeem in elkaar klapt slim te socialiseren over verschillende generaties belastingbetalers.

10563105_799657150084691_3076845089440874786_n

En het kan raar genoeg nog gekker. Bizar genoeg is het voor het internationale private bankenkartel buitengewoon interessant om oorlogen te financieren. Het liefste aan zo veel mogelijk kanten tegelijk, want hoe verder nationale overheden in de schuld staan bij banken hoe meer geld de banken aan rente op de door hun “uit het niets” gecreëerde staatsleningen verdienen. En laat oorlog nou een ideaal instrument zijn om meerdere overheden tegelijkertijd in de schulden te krijgen. Er is hierbij weinig risico voor de banken want de overheid laat de bevolking van het land de leningen terugbetalen via de belastingen. Oorlog is voor de banken big business.

Overigens werkt het ook om landen te overtuigen dat zij verdere schulden moeten nemen bij banken om zo andere landen die schulden hebben bij hetzelfde bankenkartel te helpen. Een truc die momenteel wordt gebruikt om alle overheden van de deelnemende Eurolanden verder afhankelijk te maken van dit internationale private bankenkartel. Europa zakt zo als geheel telkens dieper weg in een schuldenmoeras waarbij de rentebetalingen over die toenemende schulden voornamelijk naar dit private bankenkartel gaan.

Rente zorgt voor een continue welvaartsverschuiving van 80% van de armsten naar de 10% rijksten van het systeem.

Rente, welvaartsverschuiving van de armen naar de rijken
Uit onderzoek blijkt daarnaast dat de werking van rente continue zorgt voor een verschuiving van rijkdom van de armste 80% van de bevolking naar de rijkste 10% van de bevolking. De overige 10% betaalt en ontvangt ongeveer evenveel rente tijdens het leven. We zagen eerder dat iedere Nederlander gemiddeld jaarlijks in totaal 7125 Euro aan directe en indirecte rentelasten betaalt. Dit komt neer op rond de 20 Euro per dag. De 80% van de armste Nederlanders betalen dus dagelijks 20 Euro aan de rijkste 10% die hiermee 160 Euro per dag verdienen.

Als iemand wil profiteren van dit systeem moet die persoon minimaal 7125 Euro aan rente weten te vangen over het eigen vermogen. Als dit wordt berekend uitgaande van een positief rentepercentage van 3%, dan is er een eigen vermogen nodig van rond de 240.000 Euro, zonder enige eigen schulden uiteraard, voordat mensen quitte  gaan spelen. Verdubbel dit vermogen nogmaals, dus rond de 500.000 Euro, en dan beginnen mensen eigenlijk pas echt te profiteren van de werking van rente in ons huidige economische systeem.

Het zijn de allerrijksten die op het huidige economische systeem parasiteren via de werking van rente.

Als schrijver van dit stuk moest ik constateren dat ik bij de 80% armsten hoor die via dit systeem de rijksten sponsoren.  Wat belangrijk is om te beseffen is dat hoe verder dit mechanisme schuift hoe sterker deze effecten worden. Uiteindelijk zullen er telkens meer mensen van de 80% zijn die niet meer hun leningen kunnen betalen waardoor ze hun bezittingen gedwongen moeten verkopen. Deze bezittingen die in tegenstelling tot het door banken gecreëerde geld in de vorm van schulden een echte waarde hebben voor het voortbestaan kunnen dan vervolgens goedkoop worden opgekocht door de rijkste 10%. En zo krijgt deze elite uiteindelijk ook alles van echte waarde in handen.

De werking van dit mechanisme zorgt momenteel in de VS en Europa voor de systematische afbraak van de middenklasse. Armen worden armer en rijken worden rijker door de werking van rente.

Dit klinkt wellicht ongeloofwaardig maar dit zijn de systeemmechanismen waarmee ons huidige economische systeem in opzet werkt.  Als je dit systeem begrijpt dan is het ook te verklaren dat 147 bedrijven 40% van de totale rijkdom van de wereld in handen kunnen krijgen (origineel onderzoek). Als we de top 20 van deze bedrijven bekijken zien we dat dit bijna uitsluitend private bedrijven zijn die het recht hebben om geld te creëren “uit het niets”  als schuld in de vorm van leningen, en hier vervolgens rente over vragen waarmee ze een boel geld verdienen.

Bronnen voor meer informatie:
-) Willem Middelkoop over  het proces van geldcreatie (Nederlands)
-) Monetair beleid – Universiteit Leiden (Nederlands)
-) Transitiecultuur afl. 4: Economie (Nederlands)
-) 
90 minuten Willem Middelkoop over het huidige bankensysteem. (Nederlands)
-) Room for Discussion met Willem Middelkoop (Nederlands)
-) Ex bankier Ad Broere doet een boekje open (Nederlands)
-) Ad Broere op Duurzaam 24 (Nederlands)
-) Ad Broere, Geld komt uit het Niets (Nederlands)
-) The Money Fix (NL ondertiteling)

-) Money as Debt I (NL ondertiteling)
-) Zeitgeist Addendum (NL ondertiteling)
-) Zeitgeist III, Moving Forward (NL ondertiteling)
-) The American Dream (NL Ondertiteling)
-) Arm door Geld  (pdf Nederlands)
-) Money as Debt II, Promises Unleashed (Engels)
-) Money as Debt III, Evolution beyond Money (Engels)
-) Bernard Lietaer – What about Money (Engels)
-) Het belang van diversiteit in economische systemen – Bernard Lietaer (Engels)
-) Interest and Inflation Free Money by Margrit Kennedy (pdf Engels)
-) Modern Money Mechanics (pdf Engels)
-) The Crash Course Economy – Chris Martenson (Engels)
-) Why we Fight (Grand Jury Prize at the 2005 Sundance Film Festival) (Engels)
-) Monopoly Men; Federal Reserve Fraud (Engels)

Wie heeft het recht op geldcreatie en waarom?
Het recht op geldcreatie in de vorm van schuld en daar rente over mogen vragen is wellicht het grootste voorrecht dat iemand kan hebben. Voor wie wil weten hoe er in het verleden gevochten is tussen vorsten, overheden en private bankiers om dit recht op geldcreatie in handen te krijgen is de documentaire The Money Masters een absolute aanrader, net als de tijdlijn the History of the Money Changers. Zij laten zien dat er meer dan een paar Europese koningshuizen en presidenten in de VS voor om het leven zijn gebracht en dat er verschillende oorlogen om zijn gevoerd zowel in Europa als de VS in de afgelopen 2000 jaar.

Het feit is dat de private bankiers op dit moment in de geschiedenis gewonnen hebben. En dat hadden we net al gezien aangezien het zo mogelijk is voor slechts 147 bedrijven om 40% van de wereldrijkdom van meer dan 7 miljard mensen in bezit te hebben. Het lijkt de strijd dus waard te zijn geweest.

Hoe dieper personen, bedrijven en overheden in de schuld staan hoe meer geld de banken eraan verdienen. En mochten mensen, bedrijven of overheden de lening niet meer kunnen betalen dan gaan de goederen die echte waarde hebben automatisch over naar bankiers die dit dan voor spotprijzen op kunnen kopen. Zo kun je zelfs landen motiveren om staatsbedrijven, oude cultuurschatten of eilanden te verkopen…

In Nederland zijn de meeste banken in private handen en staan onder toezicht en controle van de centrale bank met de misleidende titel van De Nederlandsche Bank. Want wie heeft eigenlijk de controle over De Nederlandsche Bank? Interessant of dubieus genoeg blijken dit vooral de rijkste bedrijven, (o.a. Shell, Phillips, ING) en steenrijke Nederlandse families zoals Fentener van Vlissingen en tot voor kort ook onze koninklijke familie te zijn. De Nederlandse overheid levert slechts 1 van de 10 bestuursleden en kan maximaal een inbreng van 33% hebben… Lees hier het hele artikel. Wat daarbij interessant is om te vermelden is dat Koning Willem de Derde van Oranje (zie 3 min 43 sec) in 1694 ervoor zorgde dat de controle over de centrale bank van Engeland van de overheid werd verplaatst naar private bankiers.

Na de invoering van de Euro, zijn alle centrale banken van deelnemende landen weer geconcentreerd in de Europese Centrale Bank en hoewel de naam doet vermoeden dat deze onder invloed en controle van de Europese regering staat is dit niet het geval, aangezien alle leden stuk voor stuk worden voorgedragen uit de private bankensector. En de overige onderdelen van Europa expliciet geen invloed mogen uitoefenen op de ECB of de “nationale” centrale banken.
“Members of the Executive Board are appointed from private banking circles, by agreement of heads of government of member states after “consultation” with the Council of Ministers and the European Parliament.  This is the most powerful institution in the E.U. It has total and independent control over the amount of money and credit in circulation, and thus the general level of economic activity, at a given time throughout those member states who sign up for monetary union.” Lees hier het hele stuk.

Alle nationale centrale banken, de Europese centrale bank (ECB) en ook de  Federal Reserve (FED), de centrale bank in de VS, staan effectief gezien onder controle van de rijkste 1%. Al deze centrale banken zijn overigens weer gecentraliseerd in de Bank of International Settlements ook wel de BIS genoemd. De BIS, die een buitengewoon dubieuze rol speelde in de 2de wereld oorlog, is met hun huidige rol het centrale punt van het hedendaagse bankensysteem. Geheel volgens patroon is ook op deze bank geen enkele democratische invloed mogelijk.

Ik moet eerlijk zeggen dat het mij niet duidelijk is of dit iets is waar we ons zorgen over moeten maken of niet. Maar het is op zijn minst opmerkelijk dat het geldcreatie proces en de banken die hier de rechten op hebben onder controle staan van de rijkste 1%.  Daarbij vond ik het zeer vreemd om erachter te komen dat mensen en zelfs overheden praktisch gezien helemaal geen controle hebben over, of zelfs maar enige invloed kunnen uitoefenen op het geldsysteem waar ze gebruik van maken. De komst van de Euro heeft daarbij de macht van de eigenaren van het geldsysteem nog veel verder geconcentreerd en de mogelijke invloed van burgers en nationale overheden hierop nog veel kleiner gemaakt.

Bronnen voor meer informatie:
-) De Wereld in Gijzeling, deel 1234 en 5 (Nederlands)
-) Inside Job (oscaarwinnaar beste documentaire 2010) (Engels)
-) The Money Masters (Engels)
-) The Secret of Oz (Engels)
-) The Greatest Truth Never Told (Engels)
-) The Liberty Academy (Engels)

-) The Power of the Purse part 1 & part 2 (Engels)
-) Ring of Power: Empire of the City (Engels)

Tot slot
Tot zover een verslag van mijn zoektocht in het begrijpen van het huidige economische systeem. Ik begrijp dat mijn begrip verre van perfect kan zijn dus constructieve opmerkingen en aanvullende informatie is zeer welkom. Ik zou echter iedereen willen aanraden om zichzelf echt in deze materie te gaan verdiepen.

Gemiddeld betaalt iedere Nederlander van jong tot oud jaarlijks meer dan 7000 Euro (22% van een gemiddeld inkomen) aan rentelasten. Als je jaarlijks niet minstens net zoveel rente ontvangt dan hoor jij bij de 80% die de nadelen van ons huidige geldsysteem ondervindt. Gemiddeld werkt elke Nederlander jaarlijks “gratis” 81 dagen voor de rijkste 1% door de werking van rente in ons huidige economische systeem.

Door samen dit systeem zo goed en scherp mogelijk in beeld te krijgen kunnen we het systeem verbeteren of wellicht een nieuw systeem opzetten en ervoor zorgen dat geld optimaal zijn oorspronkelijke doel vervult. Het uitwisselen van waardevolle zaken tussen mensen voor het verbeteren van het voortbestaan van ons allen.

Op de hoogt blijven van nieuwe berichten? Like ons op facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

Aanverwante artikelen:
-) In het licht van voortbestaan
-) Hoe werkt rente? (deel 1 & deel 2).
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd
-) De doodspiraal van ons economische systeem
-) Hoe 147 bedrijven 40% van de wereldwijde rijkdom onder controle hebben
-) Nederlands gezin daagt bankensysteem uit
-) Wat als de Euro zou instorten?
-) Tegenlicht – Het Brein van de Bankier
-) Teledoc – Ik wil mijn geld terug
-) Tegenlicht – The Tax Free Tour – Hoe Nederland een spil is in de corporate belastingontduiking

-) De toekomst van onze economie deel 12 & 3
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Hernationaliseer het recht op geldcreatie 
-) Straatkinderen in India zetten eigen banksysteem op, nu wij nog!
-) Breek het monopolie van geld als enige ruilmiddel
-) Het belang van diversiteit in economische systemen – Bernard Lietaer
-) Bernard Lietaer – What about Money

-) Een financiële historie van de wereld
-) Schulden, de eerste 5000 jaar
-) 2000 jaar strijd over de controle van het geldsysteem
-) Nederland, wieg van de corporatie en wereldbank
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De top van de geldpiramide, de Rothschilds
-) Griekenland is kaalgeplukt, op naar de volgende
-) Het militair industrieel complex
-) Oorlog is cashen voor de 1% 
-) Rijk worden via politiek, oorlog en olie
-) Snelcursus: Waarom is er Oorlog?
-) Controlemechanismen van de 1% 
-) The Revolution Business
-) Wanneer gaat een bank nou failliet?

-) The Greatest Truth Never Told
-) The Liberty Academy

Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! 

Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter.  Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.

Spreading-the-Word

48 gedachten over “Hoe werkt ons huidige economische systeem eigenlijk?

 1. Ben

  De titel van je stuk is: “Hoe werkt ons huidige economische systeem eigenlijk?” Een loffelijke poging om ons huidige geldsysteem te begrijpen. Met economie heeft dit weinig van doen. Economie is dat wat wij mensen in samenhang met de natuur tot stand brengen en dat heeft weinig tot niets met geld te maken. Dat dat wel zo lijkt doet er verder niet toe. Dat we in deze een maatschappelijk probleem hebben is zonneklaar en blijkt duidelijk uit je verhaal en dat dat ons boven het hoofd zou hangen dat was Karl Marx al zo een 150 jaar geleden volkomen duidelijk. De vraag is natuurlijk vooral: hoe raken we af van deze narigheid? Dat moet een fluitje van een cent zijn voor een paar slimme economen als het alleen om het geldprobleem zou gaan: nationalisering van banken, afschaffing van rente en zo nog een paar en het is gepiept. Het echte probleem is natuurlijk dat de geldmaniakken tegelijk de heersende elite zijn en dat laat zich wat moeilijker verdrijven zoals we uit de geschiedenisboeken weten.

  Groeten, Ben

  1. J.G. Bosman (werktuigkundige)

   Je raakt hier de kern Ben. Ons “wettig” (we mogen geen ander gebruiken!) betaalmiddel is niet alleen het handige ruilmiddel dat het had moeten zijn maar ook zo ingericht dat het een (ongelimiteerd!) doel op zich kan zijn. En door dit laatste aspect van ons geld gaat het natuurlijk heel erg mis.

   “Gezond” geld kan helemaal geen bankiers en politici als tussenhandelaren gebruiken. Daarom kunnen de huidige problemen ook nooit door bankiers en politici worden opgelost. Bankiers “maken” immers met kwade opzet geperveteerd geld en hun criminele handlangers in de politiek brengen dit geld als wettig betaalmiddel in omloop.

   De onderdrukking der mensheid wordt uitgevoerd met en door het geld.

 2. Paul

  Het punt is dat de heersende elite met minder zijn, wat zich makkelijker laat organiseren. Neemt niet weg dat er wel wat tegen te doen is. Alleen moet de focus niet zijn op de heersende elite verdrijven. Dan ga je een strijd aan en over het algemeen kent een strijd alleen verliezers. Maar wanneer mensen buiten de heersende elite zich ook gaan organiseren in kleine zelfvoorzienende lokale gemeenschappen (net als de heersende elite een kleine zelfvoorzienende gemeenschap is), bereik je mijns inziens 2 doelen. Namelijk dat we inderdaad weer in samenhang met de natuur iets moois tot stand brengen. En je maakt de heersende elite overbodig, simpelweg omdat je ze dan niet meer nodig hebt. Als er meer dan genoeg van dat soort gemeenschappen ontstaan, creëer je een lawine die zelfs door de heersende elite niet meer valt te stoppen. Macht van het getal, is dat ook geen economisch principe? 😉 Geweldig stuk dit, trouwens.

 3. Qesto

  @Paul De kwestie is dat als het gros van de bevolking in kleine consistente gemeenschappen gaat organiseren, de overheid aka de elite dit zal tegenwerken in de vorm van wetten, verboden, het moeilijker maken en in laatste instantie met geweld, oorlog dus of gewoon de politie aan de deur die het hele korenveld neermaait, daarbij nog wat burgers van die gemeenschap meenemen, Collateral damage noemen ze dat dan.

  Het kan allen maar als het gros -zeg ca 70% dit doet en volhoudt, wet, geweld of niet!

 4. Atotsm

  Hoi,

  Prachtig stuk!! Het beste stuk dat ik al in het Nederlands gevonden heb!

  We moeten inderdaad een economie hebben die exponetieel groeit om de macro-inflatie te kunnen volgen. Geld creeren uit het niets laat namelijk de waarde van dat geld dalen, en dit in ons huidig systeem quasi exponentieel. En dan komen we weer met de overproductie te zitten, dus moeten we maar spullen produceren die snel genoeg kapot gaan of mensen kopen niet snel genoeg (planned obsolescense)

  Dit systeem zorgt er ook voor dat bedrijven met meer sociopatisch gehalte net ietsje beter kunnen overleven. Beetje per beetje meer. (The corporation)

  Mensen worden systematisch dom gehouden anders zouden ze te kritisch worden om die advertisement media nog te geloven. (Numbing Down Society)

  Deeltjes van de oplossingen zo zijn er al meerdere die elk hun deeltje gaan doen. Een en en verhaal.

  Graag zou ik met jou hier over verder praten.

  Met een vriendelijke groet

  Atotsm

 5. joke alink

  Wraak van de rijken
  https://m.youtube.com/watch?v=Vvt4pSVXN9w

  reportage van brandpunt waarin zichtbaar word gemaakt wat eigenlijk de grote oorzaak is van de huidige crisis,en dan meer in het bijzonder de invloed daarvan op onze sector waarin roofbouw op mensen steeds normaler word om een kleine onvoorstelbaar rijke elite nog rijker te maken. Nog meer verontrustend is het dat onze mogelijkheid dit te keren eigenlijk teniet is gedaan doordat de politiek niet is opgewassen tegen ongelimiteerde financiele middelen.

  De 85 rijkste mensen ter wereld bezitten nu de halve aarde. 85 mannen en vrouwen, ze passen zo in een gemiddeld restaurant. De kloof tussen de top en de rest was nog nooit zo groot. De strijd is gestreden, de rijken hebben gewonnen. Zegt Jean-Louis Serban-Schreiber; Frans journalist, mediamagnaat en filosoof. Hij waarschuwt voor de extreme scheefgroei, de wraak van de rijken noemt hij het. Henk van der Aa over hoe een kleine toplaag de afgelopen dertig jaar op alle fronten de macht naar zich toe wist te trekken. En waarom ze niet meer af te remmen zijn.

 6. Hans

  Ze zijn ook niet meer af te remmen vanuit de maatschappij waarin we leven.
  Zijn ze nooit geweest alleen nu zijn we er allemaal van doordrongen en overtuigd.
  Een heel maatschappelijk en economisch systeem wat op en rond de deelnemers daarvan is opgebouwd is dus niet meer door die deelnemers door acties binnen dat systeem om te buigen.
  Wij zijn het slachtoffer/slaaf en het cement van het systeem.
  Niet alleen op maatschappelijk, economisch en financieel gebied zijn we volledig ingebouwd, ook psychologisch en farmaceutisch zitten we volledig in de greep.
  Het is het schier onmogelijk om op wat voor manier dan ook je kont in de kribben te gooien, tot in de kleinste details heeft elke actie een gevolg wat zorgt dat vanuit je maatschappelijke en familiare verantwoordelijkheden geen kant op kan.
  Leukste is dat we het vrolijk allemaal hebben toegelaten en er zelfs aan hebben bijgedragen, via veel misleiding en puur bedrog wel is waar maar we zijn er altijd zelf bij geweest.

  Hoe kan dit omgedraaid worden?
  Als al het cement, of in ieder geval een zeer groot gedeelte beslist dat het genoeg is geweest.
  Soms is een gedrocht zo ver uitgegroeid, dan is ineenstorting het enige wat nog rest.
  Klinkt vrij resoluut maar rest er iets anders? Tot in de kleinste details van dit systeem is de corruptie en heerschappij doorgedrongen, we houden het zelf in stand.
  Iedereen op welke trede van de ladder dan ook heeft zijn verplichtingen, niemand kan individueel verzaken.

  Het systeem, de maatschappij in zijn huidige vorm is vrij onkwetsbaar juist omdat diegene die slachtoffer zijn die maatschappij vormen.
  Alleen als de mens zich in een collectieve vorm onttrekt aan dat systeem zal het z’n controle en macht verliezen, zonder cement stort het ineen.

  1. Douwe Bericht auteur

   Ja dat vraag ik me inmiddels ook al een paar jaar af, hoe oplossingen te vinden. Input van harte welkom.

   Ik kom eerlijk gezegd niet veel verder dan gemeenschapstuinen, voedselbossen, en lokale hernieuwbarre energie.

 7. Hans

  //Ja dat vraag ik me inmiddels ook al een paar jaar af, hoe oplossingen te vinden. Input van harte welkom. Ik kom eerlijk gezegd niet veel verder dan gemeenschapstuinen, voedselbossen, en lokale hernieuwbare energie.//

  Ik denk, weet zeker, dat er genoeg toepasbare ideeën en initiatieven zijn en technieken bestaan die wanneer toegepast een absolute verbetering en oplossing kunnen bieden.
  De dingen die jij opnoemt, Tesla’s energieoplossingen, verregaande financiële, economische en humane hervormingen.. ik denk dat zo’n beetje alle oplossingen wel verzonnen zijn en ook voorhanden zijn.

  Probleem zit ‘m daar dan ook niet in, de krachten die zorgen dat het maatschappelijke, economische, financiële etc. systeem zoals het nu is zien daar niet graag een verandering in komen…
  Zolang de zogenaamde Elite en het hele machtsstelsel op hun plaats en in werking blijft zal er niets kunnen veranderen.
  Het enige wat je gegeven wordt is hoop en een klein speelplaatsje waar je deze ideeën mag en kan toepassen. Iedereen weer voor even tevreden maar het is hoogstens een beetje verplaatsen ipv. daadwerkelijk duurzame en progressieve veranderingen initiëren.

  Als jij thuis al je honden eindelijk netjes hebt afgericht en ze doen precies wat jij wilt wat ze doen dan geef je ook geen vinger méér, je laat de teugels niet meer vieren, je weet wat er van gaat komen.
  Misschien een compleet uit zijn verband staand voorbeeld maar het principe is gewoon hetzelfde.

  Als je ziet, en het wordt steeds transparanter, tot in welke details dat systeem doorwerkt, hoe tot in de hoogste regionen van de door ons gekozen vertegenwoordigers dit doorwerkt dan zal je begrijpen dat binnen dat zelfde systeem door ons niets valt te veranderen.
  Dan praat je nu alleen nog maar over wat wij als mens zien wat er gebeurt, en ik denk dat dat nog niet de helft is van hoe het systeem, de maatschappij daadwerkelijk geconstrueerd en aangestuurd wordt.
  Pas als wij met ons allen een einde kunnen maken aan die vorm van heerschappij, aan die hele opzet van het systeem komt er ruimte en mogelijkheden om daadwerkelijk veranderingen te gaan toepassen.

  Wij hebben een speelruimte gekregen waarin wij de illusie mogen beleven dat we vrije en authentieke wereldburgers zijn met recht van inspraak, vrije meningsuiting en vrije wilsbeschikking.
  Maar daar blijft het dan ook bij..
  We zijn zelf de brandstof voor dit systeem, als wij als mensheid nu besluiten a la minuut om niet meer te bewegen staat alles stil.

 8. Hans

  Een vervolg op m’n vorige bericht..

  //We zijn zelf de brandstof voor dit systeem, als wij als mensheid nu besluiten a la minuut om niet meer te bewegen staat alles stil.//

  Stel dat iedereen alleen al in Nederland per nu besluit, collectief, om geen huur, hypotheek meer te betalen.
  Iedereen, een gecoördineerd besluit dat op één of andere manier geïnitieerd en georganiseerd is.
  Het is behoorlijk hypothetisch maar het is mogelijk want je kan het je voorstellen..

  Als individu loopt je dus het risico om op straat te worden gezet met heel je handeltje.
  Dus als individu sta je machteloos, de bank wikt en weegt en besluit..
  Maar als heel Nederland dat doet?
  Stel je voor wat dat teweegbrengt, de bank wikt en weegt maar kan niet besluiten want iedereen de straat op geeft de bank geen enkel pressiemiddel meer wat in de huidige individuele situatie zou beteken dat jij onder de brug kan gaan liggen omdat de volgende bewoner al weer klaarstaat..
  Stel je dit scenario en alle eventuele gevolgen die dit heeft op het hele maatschappelijke belang eens voor..

  Het is natuurlijk een hele losse flodder die ik zo opper maar het gaat om het voorstelbare effect wat een gecoördineerde collectieve actie kan betekenen.
  Want vergeet niet.. De mens is zowel de pineut als het cement waar heel het systeem uit op is gebouwd.
  Het systeem kan alleen bestaan als wij er aan mee werken, goedschiks dan wel kwaadschiks.

  Wat houdt de mens dan tegen om zulke acties te initiëren? De mens heeft wel gekkere dingen gedaan in de hele geschiedenis van diezelfde mens.
  Als ik iemand kan en mag vermoorden voor lands eer in crisis en oorlogstijd, wat over het algemeen een belang van die sturende macht behartigt, dan is de huur niet meer betalen behoorlijk braaf.

  Angst…
  De mens is compleet geïndoctrineerd met de overtuiging dat een ieder op zichzelf staat.
  We zijn afgescheiden persoonlijkheden en staan er altijd alleen voor.
  Zorg voor een hiërarchisch systeem waarin de één het beter heeft dan de ander en zeggenschap heeft over de ander door een beloningssysteem op basis van geïnvesteerde vrije wil van de persoon in onderwijs, ambitie en carrière.
  Je vrije wil ben je kwijt maar je hebt er een plek voor terug in de maatschappij, je bent iemand.
  En een ander iemand is dus altijd of een bedreiging, of een maatstaf voor jou om je ten koste van die ander een betere plaats toe te eigenen binnen die maatschappij door de regels van die maatschappij.
  En dat hebben we vaak zelf nog niet eens in de gaten.

  Zolang wij overtuigd zijn dat we er alleen voor staan en vanuit die overtuiging denken en handelen zijn we zo mak als een lammetje.

  1. Douwe Bericht auteur

   Het vergt begrip van het systeem, en het vergt moed en vertrouwen in jezelf en je medemens.

   Maar het lijkt mij een prima actie. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen over dit soort zaken gaan spreken met hun familie en vrienden en kennissen. Praat over hoe totaal corrupt en idioot ons huidige geldsysteem werkt. Bekijk documentaires waarin wordt gesproken over oplossingen, lees boeken over nieuwe economische systemen en discuseer erover met elkaar.

   1. Wat is waar

    Heel veel mensen willen het juist niet weten. En dan zijn discussies, informatie ect. nutteloos. Ze zullen het af wimpelen, uit de weg gaan, je voor gek verklaren of over iets anders beginnen. Mensen die willen weten gaan wel op zoek. die zullen onder andere op deze website terecht komen. Accepteer wat IS. Alles komt zoals het komen moet. Je kunt er wel aan meehelpen, maar je kunt het niet afdwingen. Alles heeft tijd nodig en alles komt op het moment als de tijd daar rijp voor is. So be it en accept it.

    Van tevoren bedachte oplossingen werken so wie so niet want dan hanteer je het systeem waarmee we ook in deze shit zijn terecht gekomen. De oplossingen zal zich vanzelf openbaren, daar hoeven we niets voor te doen. Allen maar te omarmen als het zich aandient.

    Gooi er eventueel nog eens wat WORK van Byron Katie tegenaan. Dan wordt het allemaal wat beter verteerbaar.

    1. Douwe Bericht auteur

     Je kunt vanuit een plaats van voorkeur prima jezelf voor betere systemen inzetten als daar je passie ligt. Uiteraad zonder verwachtingen :).

     I don’t mind but I do care om Pieter Stuurman maar eens te citeren. 😀

 9. Jan Appelschiller

  Goede uitleg. Het huidige geldsysteem is 1 grote scam. Er kan geld gecreeerd worden zoveel als de banken willen, en vervolgens wordt dit door hen met rente uitgeleend. Het is allemaal gebaseerd op niets, en toch eigenlijk ook weer wel, op vertrouwen.

 10. Treowd

  Er zijn ook best wat mensen die weten dat er iets goed fout zit hetgeen ze o.a. voelen als ze zich gechanteert voelen door het systeem om b.v overuren te maken , meer productie te leveren e.d . Het geluid wat ik dan hoor is; Wat moet ik dan ? Wat kan ik doen? Als ik niet meer voldoe of niet meer ga werken verlies ik alles , mijn gezin moet ook leven en eten en de hypotheek moet ook afgelost worden, daar heb ik nou eenmaal voor gekozen daar zit ik aan vast. Men zit vast in de mallemolen van het leven, men heeft innerlijk het gevoel dat het niet helemaal klopt maar door de drukke en volle agenda krijgt men niet eens tijd om echt op onderzoek te gaan en gaat men op onderzoek uit dan ziet men door de overvolle infobomen het bos niet meer. Dit artikel is daarin trouwens zeer zeker een aanrader. maar best pittig veel info , for starts. En vergis je niet in de afstomping van het brein door het supermarktvoedsel en de invloed van de media e.d ik zie zeer veel gevallen van cognitieve dissonantie tot aan frustratie en boosheid toe als je aan de veilig gewaande paradigma’s en kaders durft te komen. Moeilijk hoor!
  Anderszijds zijn we vanuit het ijzeren tijdperk (Iron Age) in 2012 overgegaan naar het bronzen tijdperk en dat heeft zeker invloed op de mensheid evenals het monetair systeem, dus verandering is iets wat echt wel komt of het nog eerst moet gaan stormen dat is afwachten. Rond 29 sept van dit jaar gaan we het weten. https://jdreport.com/waar-bereidt-de-elite-zich-op-voor-ineenstorting-in-september/
  Volg ook even de link naar ZeroHedge.
  De mogelijkheid bestaat dat Amerika ophoudt te bestaan of misschien betreft dat slechts het aandeel van Amerika als reserve currency maar als de markten instorten door het wegvallen van de dollar kan het chaotisch worden.

 11. Douwe Bericht auteur

  Dit werd me toegestuurd via de facebook.
  —–

  Alsjeblieft! Bronnen voor je webpagina “Hoe werkt ons huidige economische systeem eigenlijk?”:

  SG Archief | Geld Komt Uit Het Niets | Ad Broere
  https://www.youtube.com/watch?v=CMVkZyxcTEY&feature=share

  Mike Maloney’s Hidden Secrets Of Money
  http://www.hiddensecretsofmoney.com

  The Case for $20,000 oz Gold – Debt Collapse by Mike Maloney
  https://www.youtube.com/watch?v=tj2s6vzErqY

  Prof Franz Hörmann most brilliant 15 minutes banned ted talk
  https://www.youtube.com/watch?v=NZBRJU6YLtY

  Chris Martenson’s presentation at the Gold & Silver Meeting in Madrid
  https://www.youtube.com/watch?v=8WBiTnBwSWc

  Jekyll Island Truth Behind the Federal Reserve 2013
  https://www.youtube.com/watch?v=_OHDB4snuLY

  Century of Enslavement: The History of The Federal Reserve
  https://www.youtube.com/watch?v=5IJeemTQ7Vk

  The International Banking Cartel
  Deel 1: https://www.youtube.com/watch?v=7OU9AGUv4lk
  Deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=kadN7bzBGnQ
  Deel 3: https://www.youtube.com/watch?v=izg1T5aKQT8

  Bank Of England “Money creation in the modern economy”
  http://www.bankofengland.co.uk/publications/documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf

  1. Treowd

   Ook dit gesprek tussen Sean Stone en James Corbett is de moeite waard om te bekijken om de huidige stand van zaken aangaande het economische systeem en de mogelijke richting waarin het zal gaan wat duidelijker te krijgen.
   Economic Meltdown + Matrix Tracking Cryptocurrency with James Corbett
   https://youtu.be/WIhipYQjGb8

 12. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Dit is nog steeds een actuele en uitstekende uitleg over het monetaire systeem. Het geld dat we allemaal verplicht moeten gebruiken (want “wettig” betaalmiddel) is geperverteerd. Aangezien geen enkele volksvertegenwoordiger is deze misdadige perversiteit ter discussie zal stellen -uit welbegrepen eigenbelang!- stel ik het volgende voor als zijnde het beste voornemen voor de komende jaren:

  GA NOOIT MEER STEMMEN!

  Want de lezer moet nu toch wel begrepen hebben dat je kunt stemmen waarop je wilt maar dat je ALTIJD stemt op een criminele handlanger van Goldman Sachs. Het enige dat je bij de stembus bereikt is dat je de carrière van een smerige misdadiger financiert. Dieren hebben geen geld nodig om te leven en daarom staan ze buiten de wet. Dit lijkt misschien onbelangrijk maar dat is het niet want hieruit blijkt duidelijk dat ons geperverteerde wettige betaalmiddel ook aan de basis van ons rechtssysteem staat.

  Zieker kan het niet!

  Nogmaals: ga niet meer naar de stembus. Zeg het voort in je vrienden- en kennissenkring en maak hen ook duidelijk waarom. Echt, het is van het grootste belang!

  1. Johan Bosman (werktuigkundige)

   Hier nog zo iemand, een kleine 30 jaar geleden voor het laatst gestemd. Op de SP. Het zal niet bij toeval zijn dat Baudet de VVD, D66, PvdA, GroenLinks en het CDA het kartel noemt. Dit zijn precies de partijen die het ESM-verdrag ondertekend hebben en -op z’n minst even erg!- heel de “oppositie” zwijgt als het graf! Vaak beginnen politieke partijen goed maar uiteindelijk blijken ze allemaal te koop te zijn. De moord op Pim Fortuin bracht definitief licht in de duisternis. Hij was niet mijn politieke man maar hij was er wel echt voor het Nederlandse volk. En dan wordt je doodgeschoten. Baudet wacht in de toekomst precies hetzelfde lot als zijn partij te groot wordt en hij zich niet laat corrumperen. Ik weet precies waar we mee te maken hebben!

   Hartelijke groet van Johan.

 13. bernadette

  Hoe werkt ons huidige economische systeem eigenlijk .
  Waar loopt het naar toe ..
  Ga er even relaxed bij zitten… 2 uurtjes kennis erbij 🙂
  Zet er groot beeld bij op, zodat je het goed kan zien

  Will Work For Free is a documentary by Sam Vallely on the subject of technological unemployment.
  Will Work For Free | OFFICIAL RELEASE
  https://www.youtube.com/watch?v=0SuGRgdJA_c

 14. bernadette

  @ Jan

  Alan Watts geeft ons een mooie weerspiegeling voor ons zelfbeeld.

  Wat dat Obey ..Obey ons gebracht heeft aan een autoriteit , makes no sence at all .

  De economie illusie ..
  waar we met ons allen onterecht veel Tax money voor hebben af moeten dragen
  zien we hieronder in een vogelvlucht.

  AT LEAST WE DIDN’T WASTE MONEY ON FOOD STAMPS

  https://www.youtube.com/watch?v=4rIctk4QOO4

 15. jan

  T volk is misleid, dat kun je ze niet kwalijk nemen.
  Maar heel veel weten ervan en betalen nog steeds.
  Verzekering
  hypotheek
  belasting
  Noem maar op.

  En een ieder die nog steeds betaald, draagt bij aan oorlogsvoering, big brother en meer.
  De mens betaalt en houd daarmee in stand dat ze steeds meer gevangen en vergiftigd worden.

  Heel simpel stoppen met betalen!!!

  Ojaa, en niet bang zijn voor deurwaarders die je op straat zetten en de hele poppenkast er om heen.

  1. Johan Bosman (werktuigkundige)

   Het volk is zeker misleid Jan maar ik neem dat volk toch wel iets kwalijk. Want dat volk wil niets weten. Iedereen moet nu al jarenlang de uiterst bedenkelijke ontwikkelingen ondergaan die door onze volksvertegenwoordigers in opdracht van hun bovenbazen bij de banken opgelegd worden: grote sociale achteruitgang, oorlogs-ophitsing, liegende politici, censuur, bespionering….met als hoogtepunt duizenden Nederlandse Ostfront-vrijwilligers die samen met hun Duitse vrienden en Duitse tanks opnieuw aan de Russische grens staan. Of ze ook nog SS-divisies gaan vormen om de “agressieve” Russen aan te vallen weten we nog niet. Toch was de opkomst bij de verkiezingen dit jaar groter dan vorige keer (men heeft dus méér vertrouwen in de politiek gekregen!) en werd de VVD opnieuw de grootste partij. Dat volk is dus niet alleen zwaar gehersenspoeld maar ook bijzonder dom. Ik ben bezorgd omdat ik weet dat de Dollar alleen nog maar door het voeren van oorlog gered kan worden terwijl Wilders met succes in troebel water vist en het Nederlandse volk niet verder komt dan wat demonstreren vóór of tegen Zwarte Piet.

   Hier op het internet zitten veel wakkeren. Maar we vormen misschien net een half procent van de bevolking: we trekken aan een dood paard.

 16. bernadette

  @ Johan,

  Zeker zijn de mensen misleid .
  En we zijn ons er van bewust ,.. dat er tijdens verkiezingen flink gefraudeerd werd / wordt ,
  met het manipuleren van alle stem tellingen in stem lokalen in alle gemeentes van provinciën .
  Dus dat VVD weer de grootste partij werd , was vooraf de verkiezingen plaats vonden al gepland.
  Alle leden van politieke partijen moeten een eed afleggen aan de kroon voordat zij als lid
  in de eerste en tweede kamer kunnen deelnemen , dus kan men nagaan dat zij ten diensten staan
  van de Overheid – Bilderberg- koninklijk huis – Bankensysteem .
  Welke partijen ( VVD , CDA , PVDA , PVV , D66 , CU , SP , Groen Links )
  er momenteel ook proberen de lakens uit te delen ,
  ze komen allemaal uit dezelfde kasten van het carousel .
  Heeft het volk daar inspraak op ? Nee
  Hebben zij ons – het volk enig voordeel gebracht ? Nee
  Leven zij van een riant maandelijks salaris door het volk opgehoeste belasting geld ? Ja
  Zijn zij van enig nut ? Nee
  Kan de samenleving zonder hen ? Ja
  Moeten al deze partijen voor eens en altijd verdwijnen ,? Dat is het aller beste

  Who Owns You
  https://www.youtube.com/watch?v=qpcfZzx8xY0

  1. Johan Bosman (werktuigkundige)

   Nu je het toevallig over verkiezingsfraude hebt: ikzelf kreeg hier mijn stembiljet pas twee maanden na de verkiezingen in de bus! En misschien ben ik niet de enige geweest. We hebben er maar om gelachen want stemmen dat doe ik toch niet. Maar ook dat voze toneelstukje van een heldhaftige Mark Rutte tegen Erdogan vlak vóór de verkiezingen is een natuurlijk een vorm van verkiezingsfraude. Ikzelf ben helemaal klaar met Nederland. De enige betrekking die ik nog met dat vieze stink-land met zijn gore NSB-mentaliteit heb is dat mijn vrouw en ik hier in Hongarije de ernstig getraumatiseerde slachtoffers van het Nederlandse justitie- en politietuig opvangen in de hoop die mensen weer een beetje op de rails te krijgen met de schamele restanten van wat eens hun leven was.

   1. jan

    Mooi Johan.
    Hongarije zal ze goed doen.
    Heb m,n plekje in het matragebergte.
    Waar ik vaak kom, samen met/of bij andere oorlogsveteranen.
    Totale rust, stilte, zuivere lucht en goed eten (uit de tuin en/of bos).

 17. bernadette

  Hier een rondreisje .. December 2016

  Van Hypotheek laan naar Daklozenlaan ,

  Los Angele is a fun place, Hollywood,universal studio,Disney,Warner Brothers and studios, Music and film industry but this city with all attractions has dark sides too this video show you Homeless life in downtown ,

  https://www.youtube.com/watch?v=E7HozzSGakA

  2017 – 1 jaar verder….

  https://www.youtube.com/watch?v=e8fsfwo6R-Y

  Just follow the Money.
  Waar zouden deze Aardse bewoners hun geld van trekken ?

  https://www.youtube.com/watch?v=Gtb8DNLZfIM

 18. Witte Wolf

  hoe werkt het huidige geld systeem ? uuuu.. nou volgens mij werkt het voor geen meter zover was het mij wel duidelijk .
  Doe dan maar helemaal geen geld of beloning systeem , moeder schenkt ons alles wat we nodig hebben op aarde dus waarom beloning of geld of ruilhandel .
  Naar mijn mening willen mensen ALLES NU EN WEL GRAAG ALLEMAAL TE GELIJK WANT STEL JE VOOR DAT JE WAT MIS LOOPT !!
  En dan durven te beweren dat je het leven lief hebt moet niet gekker worden .

 19. Witte Wolf

  Sorry voor mijn uit haal hierboven mensen maar soms wordt deze eindeloze discussie een beetje zat want volgens mij hebben we het hier al zo vaak over gehad en we blijven maar in cirkeltjes rond draaien
  en om dat ik geen vis ben met het geheugen van 3 sec (hu een torentje…hu een torentje…hu torentje ) wordt ik wel eens moe van al die herhalingen , die zie al genoeg op de beeldbuis.
  misschien zouden we in plaats van te typen op deze site ook met onze focus gedachtes en gevoel iets resoneren naar de schepping om ons heen hoe het dan wel zou kunnen.
  Want deze site wordt maar door beperkt aantal mensen bekeken er zijn zo ie zo toch geen correcte woorden voor wat er in ons hart afspeelt dus beter stoppen met praten in beperking .

  dat was het eigenlijk wel .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *