Voor wie het de interesse geniet (V)

Sociale innovatie is in grote mate een proces van creatieve destructie, dit wil zeggen dat we tal van overtuigingen en handelspraktijken dienen te herzien. Het burgerinitiatief is hier een perfect voorbeeld van, startend met een eenvoudig idee openbaren zich nog veel meer opties die anders niet of nauwelijks gezien worden. In dit artikel nemen we aan dat de schulden van overheden inmiddels tot nihil herleid werden en de private schulden zijn nog onderwerp van debat. Onze rudimentaire schets kan dan ook aangepast worden, overheden hebben nu heel wat meer tijd om zich met andere zaken bezig te houden, de situatie is nu onvergelijkbaar anders.

Nieuw geld

Een van de kenmerken binnen het burgerinitiatief is het genereren van nieuw geld dat banken overkopen en als betaling worden de schulden weggestreept, op deze manier valt de schuld- en intrestlast voor overheden weg. Het idee is dermate doeltreffend dat het op een wonder lijkt, hoe konden we deze eenvoud heel de tijd niet zien? Maar er is meer, het genereren van nieuw geld doet ons ook denken aan de invoering van een eenheidsmunt. Ook dit hoeven we niet complexer te maken dan nodig, simultaan wordt de aandacht gevestigd op de thans heersende goud- en valutaoorlogen die we toevoegen aan onze mindmap.

Radicaliteit

Het burgerinitiatief van Stichting Ons geld zegt dus veel meer dan wat op eerste zicht mag lijken, zonder degelijke integratie van de aangeboden remedies zal het echter eerder vaag blijven. Ook de invoering van een eenheidsmunt betekent een radicale ommekeer van hoe we naar de toekomst kunnen kijken, principieel worden hiermee de mainstream goud- en valutaoorlogen met een ruk overstegen. Ook dat is een wereld van verschil, niet enkel overheidsschulden maar ook deze oorlogen kunnen – zij het vooralsnog in gedachten – uit het wereldbeeld geschrapt worden.

Wereldmunt

Merk vooral op, een eenheidsmunt is geen nieuw idee maar wordt al geopperd sinds WOII, het stemt dan ook tot diepgaander reflectie waarom hier niet eerder actie in ondernomen werd. Pro forma, hoewel het IMF denkt dat de invoering van deze wereldmunt pas op de lange termijn zal kunnen plaatsvinden, wordt er één voorbehoud gemaakt waardoor dit mogelijk toch veel sneller zou kunnen gaan gebeuren: … mits een dramatische verandering in de wil voor meer internationale samenwerking. Een dergelijke ‘dramatische verandering’ zou er natuurlijk heel goed kunnen komen als inderdaad blijkt dat het huidige zogenaamde economische ‘herstel’ vals blijkt … lees meer.

Proef op de som

We hebben nu een idee van hoe creatieve destructie in praktijk werkt, het idee ‘eenheidsmunt’ is eenvoudig en de sociale impact draconisch. Maar hoe reageren we individueel op dergelijke berichten? In de eerste plaats vergt het al heel wat verbeeldingskracht om ons een wereld zonder goud en wisselkoersen voor te stellen, in tweede aanleg bedenken we misschien allerhande excuses waarom dit niet zou kunnen.  Het burgerinitiatief van Stichting Ons Geld zegt ons finaal nog veel meer, in dit betoog hebben we enkel getracht om de dynamiek bij sociale innovaties te schetsen. Het mag nu interessant worden om de proef op de som eens effectief te maken. Uw mening?

Eerder verschenen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *