Buitenaardse wezens vragen jou persoonlijk: “Wil je dat we ons laten zien?”

Met hartelijke dank aan Willemijn van www.hier-en-daar.nl voor de vertaling.
De Engelse versie is hier te vinden. 

Zie de onderstaande boodschap vooral als een gedachtenexperiment. Het is de moeite waard het geheel door te lezen, ongeacht of je nu in het bestaan van buitenaardse wezens / sterrenfamilie gelooft of niet. 😀 Op www.StarSeedHub.com kunnen mensen contact maken met anderen met  interesse in dit onderwerp.

Buitenaardse wezens vragen individuele mensen: “Wil je dat we onszelf laten zien?”

13974_814303488637627_5729555159589773132_n

Art by: www.vashta.com

Ieder van jullie wil je vrije wil gebruiken en geluk ervaren. Je vrije wil is afhankelijk van de kennis die je hebt van je eigen kracht. Je geluk hangt af van de liefde die je geeft en ontvangt. Zoals veel bewuste rassen in dit stadium van vooruitgang, kun je jezelf geïsoleerd voelen op jouw planeet. Deze indruk geeft je een bepaald beeld van je lot. Toch bevind je jezelf op de rand van grote omwentelingen waarvan slechts een minderheid zich bewust is.

Het is niet onze verantwoordelijkheid om jouw toekomst te wijzigen zonder dat jij daarvoor kiest. Dus beschouw dit bericht als een wereldwijd referendum, en jouw antwoord als een stembiljet.

Noch jullie wetenschappers noch jullie religieuze vertegenwoordigers spreken met kennis van zaken over bepaalde onverklaarbare gebeurtenissen in de lucht en hemel die de mensheid al duizenden jaren heeft aanschouwd. Om de waarheid te kennen moet men deze onder ogen zien zonder het filter van iemands geloof of dogma’s, hoe respectabel deze ook kunnen zijn.

Een groeiend aantal van jullie anonieme onderzoekers zijn nieuwe wegen van kennis aan het verkennen en zijn heel dicht bij de realiteit aan het komen. Vandaag de dag wordt jullie beschaving overstroomd door een golf aan informatie waarvan slechts een klein deel, het minst schokkende deel, verspreid wordt. Houd in gedachten dat wat in jullie geschiedenis belachelijk of onwaarschijnlijk leek, vaak mogelijk is geworden en daarna gerealiseerd is, vooral in de afgelopen vijftig jaar. Wees je bewust dat de toekomst zelfs nog verrassender zal zijn. Je zult zowel het slechtste als het beste ontdekken. Veel van diegenen die onze verschijningen bestuderen, wijzen naar lichtjes in de nacht, maar zonder de weg te verlichten. Vaak denken ze in termen van objecten terwijl het allemaal gaat om bewuste wezens.

Wie zijn wij?

Net als miljarden anderen in deze Melkweg, zijn we bewuste wezens, die door sommigen “buitenaardsen” worden genoemd, ondanks dat de realiteit subtieler is.

Er is geen fundamenteel verschil tussen jullie en ons, behalve dat wij bepaalde stadia van evolutie hebben ervaren. Net als bij elke andere georganiseerde samenleving bestaat er een hiërarchie in onze interne verhoudingen. Die van ons is echter gebaseerd op de wijsheid van verschillende rassen. Wij wenden ons tot jullie met toestemming van deze hiërarchie.

Zoals de meesten van jullie, zijn wij op zoek naar de opperste “staat van zijn”. We zijn daarom geen goden of mindere goden, maar vrijwel jullie gelijken in de Kosmische Broederschap. Fysiek zijn we wat verschillend van jullie, maar de meesten van ons zijn menselijk gevormd. We zijn niet alleen maar waarnemingen; we zijn bewustzijnseenheden, net als jullie. Ons bestaan is een realiteit, maar de meerderheid van jullie neemt dat nog niet waar omdat we meestal onzichtbaar blijven voor jullie zintuigen en meetinstrumenten. We willen deze leegte op dit moment in jullie geschiedenis vullen. We hebben deze beslissing collectief gemaakt aan onze kant, maar dit is niet genoeg – we hebben jullie beslissing ook nodig.

Door dit bericht kunnen jullie besluitvormers worden. Jij persoonlijk. We hebben geen menselijke vertegenwoordiger op aarde die jullie beslissing zou kunnen leiden.

Waarom zijn we niet zichtbaar?

In bepaalde stadia van de evolutie ontdekken kosmische menswetenschappers bepaalde wetenschappelijke principes over materie, zoals bijvoorbeeld gestructureerde dematerialisatie en materialisatie. Jullie mensheid heeft dit in een paar laboratoria bereikt, in nauwe samenwerking met andere buitenaardse wezens – ten koste van gevaarlijke compromissen die met opzet verborgen blijven voor jullie door enkelen van jullie vertegenwoordigers.

In aanvulling op de op lucht of ruimte gebaseerde objecten of verschijnselen, die bekend staan als fysieke “Ufo’s” in jullie wetenschappelijke gemeenschap, zijn er in wezen multidimensionaal vervaardigde ruimteschepen die deze uitgebreide capaciteiten hebben. Veel mensen hebben visueel, auditief, tactiel of psychisch contact met dergelijke schepen gehad – waarvan sommige, dient te worden opgemerkt met de nodige voorzichtigheid, onder invloed zijn van verborgen krachten die jou regeren, die we vaak “de derde partij” noemen.  Dat jullie ze niet zo vaak waarnemen, ligt aan de gedematerialiseerde staat van deze schepen.  Niet in staat om ze zelf te zien, kunnen jullie hun bestaan niet erkennen. Wij begrijpen dat volledig.

De meeste waarnemingen die zich voordoen, zijn georganiseerd op individuele basis, bedoeld om de individuele ziel aan te raken. We willen geen invloed uitoefenen op welk georganiseerd sociaal systeem dan ook of ons daarin mengen. Dit is bewust van de kant van de verschillende rassen die jullie omringen, maar om verschillende redenen en resultaten. Voor negatieve multidimensionale wezens die een rol spelen in de uitoefening van macht in de schaduw van de menselijke oligarchie, wordt deze discretie gemotiveerd door hun verlangen om hun bestaan onbekend te houden. De reden voor onze discretie is ons respect voor de menselijke vrije wil die mensen kunnen uitoefenen om hun eigen zaken te beheren zodat ze zelf technische en spirituele volwassenheid kunnen bereiken.

01 Man & UniverseEr wordt echter sterk uitgekeken naar de entree van de mensheid in de familie van galactische beschavingen. We kunnen op klaarlichte dag verschijnen om jullie te helpen deze vereniging te bereiken. Maar we hebben dat tot nu toe nog niet gedaan, omdat te weinig van jullie het werkelijk gewenst hebben. Dat komt door onwetendheid, onverschilligheid of angst. En ook omdat de urgentie van de situatie het niet rechtvaardigde.

Wie ben jij?

Jij bent de nakomeling van vele tradities die door de tijden heen elkaar wederzijds hebben verrijkt door elkaars bijdragen.

Je doel is om te verenigen, met respect voor deze verschillende ‘roots’, om een gemeenschappelijk doel te verwezenlijken, een gezamenlijk project. De verschijningsvormen van jullie cultuur houden jullie gescheiden omdat jullie die veel belangrijker vinden dan je diepere innerlijke wezens. De vorm wordt belangrijker geacht dan de essentie van jullie subtiele aard. Voor de controlerende bevoegdheden vormt deze nadruk op de verschillen een bolwerk tegen elke vorm van positieve verandering.

Je wordt nu opgeroepen om de identificatie met de vorm te overwinnen, terwijl je nog wel steeds respect hebt voor zijn rijkdom en schoonheid. Als je het bewustzijn achter de vorm begrijpt, sta je jezelf toe om van alle verschillende mensen te houden. Vrede betekent niet simpelweg geen oorlog voeren. Het bestaat eruit wat jullie, collectief, in werkelijkheid zijn: een broederschap.

a9Mz91Z_700b

De oplossingen die beschikbaar zijn om dit te bereiken, zijn aan het verminderen, maar een die nog werkt zou zijn: open contact met een ander ras dat het beeld van wat je in een diepere realiteit bent, kan reflecteren. Behalve in zeldzame gelegenheden, hadden onze vorige interventies opzettelijk zeer weinig invloed op jullie vermogen om collectieve en individuele beslissingen te nemen over je eigen toekomst. Dat werd ingegeven door onze kennis van jullie diepe psychologische mechanismes. We zijn tot de conclusie gekomen dat vrijheid elke dag opgebouwd wordt wanneer een wezen zich bewust wordt van zichzelf en van zijn omgeving, door het geleidelijk wegwerken van belemmeringen en inertie (traagheid, laksheid), wat die dan ook mogen zijn.

Echter, ondanks de acties van talrijke dappere en bereidwillige menselijke zielen, is deze inertie met succes gehandhaafd ten behoeve van een groeiende, gecentraliseerde macht.

Wat is jullie situatie?

Tot voor kort leefde de mens tevreden in controle van zijn beslissingen. Maar hij verliest meer en meer de controle over zijn eigen lot, mede door het toenemende gebruik van geavanceerde technologieën die zowel lichaam als geest beïnvloeden en uiteindelijk onomkeerbaar dodelijke gevolgen zullen hebben voor de aardse en menselijke ecosystemen.

Onafhankelijk van je eigen wil zal je veerkracht kunstmatig verminderen en zul je langzaam maar zeker je buitengewone capaciteit verliezen om het leven aantrekkelijk te maken. Zulke plannen zijn onderweg. Zou er geen collectieve reactie van grote omvang plaatsvinden, dan is de individuele macht gedoemd te verdwijnen. De komende periode zal er een van breuk zijn. Deze breuk kan echter een positieve breuk met het verleden zijn, als je maar de creatieve macht in jou levend houdt. Zelfs als het samenwoont, voor het moment, met de duistere bedoelingen van jullie potentiële ‘heren’.

Wat nu? Moet je tot het laatste moment wachten om oplossingen te vinden? Moet je anticiperen op pijn of pijn ondergaan? Jullie geschiedenis staat bol van ontmoetingen tussen volkeren, wier ontdekking van elkaar leidde tot conflict en veroveringen. De aarde is nu een dorp waarin iedereen iedereen kent, maar conflicten bestaan nog steeds en allerlei soorten dreigingen worden erger in intensiteit en duur. Personen met veel potentiële capaciteiten kunnen deze niet met waardigheid uitoefenen. Dit is het geval voor het grootste deel van jullie, om redenen van geopolitieke aard.

Er zijn enkele miljarden van jullie, maar de opvoeding van jullie kinderen en jullie levensomstandigheden alsmede  die van talrijke dieren en planten, zitten onder de duim van een klein aantal van jullie politieke, financiële, militaire en religieuze vertegenwoordigers. Jullie gedachten en overtuigingen worden gemodelleerd naar partijbelangen, terwijl ze tegelijkertijd jullie het gevoel geven dat jullie volledige controle over je eigen lot hebt – wat in essentie waar is, maar er is een lange weg tussen een wens en een feit als de werkelijke regels van het spel verborgen worden gehouden.

12079608_10207263631927398_2266616297296110920_nMaar deze keer ben je niet de overwinnaar. Het verspreiden van onjuiste informatie is een effectieve strategie om mensen te manipuleren. Gedachten en emoties induceren of zelfs organismen creëren die niet bij jou horen, is een nog oudere strategie. Een grote rolgolf is aan de horizon. Het brengt positieve dingen met zich mee, maar kan ook negatief zijn. Op dit moment staan prachtige kansen van vooruitgang zij aan zij met de dreiging van vernietiging. Je kunt echter alleen waarnemen wat aan jou getoond wordt. Het afnemen van veel natuurlijke bronnen is onvermijdelijk en er is nog geen collectieve langetermijnoplossing van start gegaan. Uitputting van het ecosysteem heeft onomkeerbare grenzen overschreden. De schaarste van hulpbronnen waarvan de prijs dagelijks zal stijgen – en hun oneerlijke verdeling – zal op grote schaal leiden tot broedermoordgevechten, vanuit het hart van de steden tot het platteland aan toe. Dit is de reden, meer dan ooit in jullie geschiedenis, waarom jouw beslissingen van vandaag direct en significant impact zullen hebben op jouw overleving van morgen.

Haat groeit … maar dat doet liefde ook. En dat zal jullie vertrouwen blijven geven in jullie vermogen om oplossingen te vinden. Echter, het menselijk gedrag, dat gevormd is vanuit oude gewoonten en trainingen uit het verleden, heeft een grote inertie (traagheid, laksheid) die tot een doodlopende weg leidt. De kritische massa is nog niet bereikt, terwijl het sabotagewerk slim en efficiënt wordt uitgevoerd. Jullie vertrouwen je problemen toe aan de vertegenwoordigers wier bewustzijn van het gemeenschappelijke welzijn onverbiddelijk wegvaagt ten gunste van zakelijke belangen. Deze vermeende dienstbaren van de mensen debatteren veel vaker over de vorm dan over de inhoud. Precies op het moment dat er actie moet worden ondernomen, stapelen de vertragingen zich op tot het punt dat men zich dient te onderwerpen in plaats van te kiezen.

Deze inertie is in veel opzichten een typisch voorbeeld van elke beschaving. Welke gebeurtenis zou dat radicaal kunnen wijzigen? Waarvandaan zou een collectief en verenigend bewustzijn komen dat het blinde vooruit haasten stopt?

Stammen, bevolkingen en menselijke naties hebben elkaar altijd ontmoet en hebben zich met elkaar onderhouden. Geconfronteerd met de bedreigingen die zwaar wegen op de menselijke familie, is het misschien tijd geworden voor een grotere interactie. Er zijn twee manieren om een kosmisch contact met een andere beschaving te vestigen: via zijn regerende vertegenwoordigers of rechtstreeks met gewone mensen.

12185173_1688409361390360_5363452058726206290_oDe eerste manier brengt gevechten om belangen met zich mee. De tweede manier brengt bewustzijn. De eerste manier werd gekozen door een groep van rassen die gemotiveerd werd door de mensen in slavernij te houden en daarmee controle houdt over de rijkdommen van de aarde, haar genenpoel en het merendeel van de menselijke emotionele energie.

De tweede manier werd gekozen door een groep van rassen die verbonden zijn met de aangelegenheid van de Geest van de Dienstbaarheid. Enkele jaren geleden hebben we onszelf geïntroduceerd aan vertegenwoordigers van de menselijke machtsstructuur, maar zij weigerden onze uitgestrekte hand gebaseerd op belangen die onverenigbaar waren met hun strategische visie.

Dat is de reden dat vandaag de dag individuele mensen de keuze moeten maken zonder dat vertegenwoordigers zich hiermee bemoeien. Wat we in het verleden hebben voorgesteld aan diegenen van wie wij geloofden dat ze capabel waren om bij te dragen aan jullie geluk, stellen we nu voor – aan jou.

Weinigen van jullie zijn zich ervan bewust dat niet-menselijke wezens betrokken zijn geweest bij het centraliseren van de macht in jullie wereld, en bij het op subtiele wijze uitoefenen van controle. Deze wezens verblijven niet noodzakelijkerwijs op jullie materiële vlak en dat is precies wat hen extreem efficiënt en beangstigend kan maken in de nabije toekomst.

Echter, wees je er ook bewust van dat heel wat van jullie vertegenwoordigers in feite de strijd tegen dit gevaar zijn aangegaan; dat niet alle buitenaardse ontvoeringen in jullie nadeel worden uitgevoerd; en dat ook weerstand bestaat onder de rassen die georiënteerd zijn op dominantie.

10655312_10205865194097603_3370441315764032120_oVrede en hereniging van jullie volkeren zou een eerste stap zijn in de richting van harmonie met andere beschavingen. Dat is precies wat diegenen die jullie achter de schermen manipuleren uit alle macht willen vermijden, want door verdeling te zaaien, regeren zij. Ze regeren ook over degenen die meer zichtbaar regeren over jullie. Hun kracht komt van hun capaciteit om wantrouwen en angst aan te jagen. Dit schaadt jullie kosmische natuur aanzienlijk.

Dit bericht zou niet van belang zijn als de invloed van deze manipulatoren niet zijn hoogtepunt aan het bereiken was en als hun misleidende en moorddadige plannen zich niet binnen een paar jaar vanaf nu zouden materialiseren. Hun deadlines zijn dichtbij en de mensheid zal ongekende moeilijkheden ondergaan de komende tien cycli (jaren?). Om jezelf te verdedigen tegen deze agressie die geen gezicht heeft, moet je op zijn minst genoeg informatie hebben die jou naar een oplossing wijst. Ook hier zal uiterlijke verschijning en lichaamstype niet genoeg zijn om de overheerser van de bondgenoot te onderscheiden. In jullie huidige staat van psychische ontwikkeling is het extreem moeilijk voor jullie om tussen hen onderscheid te maken. Aanvullend op je intuïtie zal training noodzakelijk zijn als de tijd is gekomen. Bewust zijnde van de onschatbare waarde van de vrije wil, nodigen wij je uit tot een alternatief.

Wat bieden wij?

resized_ancient-aliens-invisible-something-meme-generator-i-m-not-saying-it-s-aliens-but-it-s-aliens-3fda19Wij kunnen jullie een meer holistische visie bieden van het universum en van het leven, constructieve interacties en de ervaring van eerlijke en broederlijke relaties, bevrijdende technische kennis, de uitroeiing van het lijden, beheerste uitoefening van individuele bevoegdheden, toegang tot nieuwe vormen van energie en, ten slotte, een beter begrip van bewustzijn.

We kunnen je niet helpen om je individuele en collectieve angsten te overwinnen, of jou wetten brengen die je niet zou hebben gekozen. Jullie moeten ook aan jezelf werken en individuele en collectieve inspanningen leveren om de wereld te bouwen die je wenst, en de wil manifesteren om te zoeken naar nieuwe werelden.

Wat zouden we ontvangen?

Mocht je besluiten dat een dergelijk contact plaats kan vinden, dan zouden we ons verheugen over de bescherming van broederlijk evenwicht in deze regio van het universum, vruchtbare diplomatieke uitwisselingen, en de intense vreugde van de wetenschap dat jullie zijn verenigd om te bereiken waartoe je in staat bent. Het vreugdegevoel wordt intens gezocht in het universum, want die energie is goddelijk. Wat is de vraag die we je stellen?

“WIL JE DAT WIJ VERSCHIJNEN?”

Hoe kun je deze vraag beantwoorden? De waarheid van de ziel kan telepathisch worden gelezen, dus je hoeft alleen maar duidelijk jezelf deze vraag te stellen en je antwoord zo duidelijk mogelijk te geven, alleen of in een groep, wat je wilt. Of je nu in het hart van een stad zit of te midden van een woestijn, dit heeft geen impact op de efficiëntie van je antwoord. JA of NEE. Doe gewoon alsof je tegen jezelf praat, terwijl je aan de boodschap denkt. Dit is een universele vraag, en deze enkele woorden hebben een krachtige betekenis in hun context. Dit is waarom je er rustig over na moet denken, naar eer en geweten. Om je antwoord perfect te associëren met de vraag, wordt het aanbevolen dat je antwoordt nadat je dit bericht nogmaals zorgvuldig hebt gelezen. Haast je niet om te antwoorden. Adem en laat de kracht van jouw vrije wil in je doordringen. Wees trots op wat je bent! Laat daarna geen twijfel in de weg komen.

12108736_10153230575471687_6463650433573934429_nAlledaagse beslommeringen die je hebt, kunnen je verzwakken. Om jezelf te zijn, moet je ze voor enkele minuten aan de kant zetten. Voel de kracht die in je opspringt. Jij bent in controle over jezelf!

Een enkele gedachte, een enkel antwoord kan je nabije toekomst drastisch veranderen, op welke manier dan ook. Jouw individuele beslissing om aan je innerlijk te vragen dat wij ons laten zien op jouw materiële vlak en op klaarlichte dag, is kostbaar en essentieel voor ons.

Ook al kun je de manier kiezen die het beste bij je past, rituelen zijn per definitie nutteloos. Een oprecht verzoek dat je met je hart hebt gemaakt en met je eigen wil, zal altijd worden waargenomen door diegenen onder ons aan wie het wordt verzonden.  In je eigen privé-stemhokje van jouw geheime wil zul jij de toekomst bepalen.

Wat is het hefboomeffect?

Deze beslissing moet worden gemaakt door het grootst mogelijke aantal onder jullie, zelfs als het misschien een minderheid zal lijken. Wij bevelen aan om deze boodschap op allerlei manieren en in zoveel mogelijk talen te verspreiden aan de mensen om je heen, of ze nu wel of niet open staan voor deze nieuwe visie van de toekomst. Doe het met behulp van een humoristische toon of spot als dat jou kan helpen. Je kunt het zelfs openlijk en publiekelijk belachelijk maken als je je daardoor beter voelt, maar wees niet onverschillig, want op z’n minst zul je je vrije wil hebben uitgeoefend. Vergeet de valse profeten en de overtuigingen die over ons aan jou zijn overgedragen.

12241414_434500026738932_7080714180859138282_nDit verzoek is een van de meest intieme dingen die aan jou gevraagd kunnen worden. Het maken van een eigen beslissing, als een individu, is jouw recht en jouw verantwoordelijkheid. Passiviteit leidt alleen maar tot de afwezigheid van vrijheid.

Op dezelfde manier is besluiteloosheid nooit efficiënt. Als je werkelijk wilt vasthouden aan jouw overtuigingen, wat iets is wat wij begrijpen, zeg dan krachtig NEE. Als je niet weet wat je moet kiezen, zeg dan niet louter uit nieuwsgierigheid JA. Dit is geen show, dit is echt het dagelijkse leven. Wij bestaan. Wij leven.

Jullie geschiedenis had veel gebeurtenissen waar vastberaden mannen en vrouwen in staat waren om gebeurtenissen te beïnvloeden, ondanks dat ze maar met weinigen waren. Net zoals een klein aantal genoeg is om tijdelijk de macht over de aarde te nemen en de toekomst van de meerderheid te beïnvloeden, zo kan een klein aantal van jullie je eigen lot radicaal veranderen als een antwoord op de onmacht in het gezicht van zoveel inertie en zo veel hindernissen. Je kunt voor de mensheid de geboorte tot Broederschap verlichten.

Een van jullie denkers zei ooit: “Geef me een houvast en ik zal de aarde verhogen.”

Het verspreiden van deze boodschap zal de versterking van het houvast zijn. We zullen de hefboom zijn van lichtjaren lang en jullie zullen de ambachtslieden zijn om “de aarde te verhogen” als gevolg van onze verschijning.

Wat zouden de gevolgen zijn van een positieve beslissing?

Voor ons zou het onmiddellijke gevolg van een collectief gunstig besluit de materialisatie zijn van vele schepen, in jullie hemel en op aarde.

Voor jou zou het directe effect, het snelle verdwijnen van vele zekerheden en overtuigingen zijn. Een eenvoudig overtuigend visueel contact zou enorme gevolgen voor jullie toekomst hebben. Veel kennis zou voor altijd worden gewijzigd. De organisatie van jullie samenlevingen zou voor altijd diep opgetild/veranderd worden, op alle gebieden van activiteit. Macht zou individueel worden omdat je zelf zou zien dat wij bestaan als levende wezens. En dat je dit niet op het woord van een externe autoriteit moet accepteren of verwerpen. Concreet zou je de maatstaf van jouw waarden veranderen.

Voor ons is het belangrijkste dat de mensheid één familie zou vormen  voor deze “onbekenden” die we zouden vertegenwoordigen!

Gevaar zou langzaam wegsmelten van jullie huizen omdat jullie indirect de ongewensten (degenen die we de “derde partij” noemen) zouden forceren zich te laten zien en te verdwijnen. Jullie zouden allemaal dezelfde naam dragen en dezelfde ‘roots’ delen: de mensheid.

Later zouden vreedzame en respectvolle uitwisselingen dus mogelijk zijn als dat jullie wens is. Want nu kan hij die honger heeft, niet lachen en hij die bang is, kan ons niet verwelkomen. Wij zijn verdrietig om mannen, vrouwen en kinderen te zien lijden in een dergelijke mate, lichamelijk en in hun hart, terwijl ze zo’n innerlijk licht bij zich dragen. Dit licht kan jullie toekomst zijn.

Onze betrekkingen kunnen zich in fasen ontwikkelen. Verschillende stadia van enkele jaren of decennia zouden kunnen voorkomen: demonstratieve verschijning van onze schepen, fysieke verschijning naast mensen, samenwerking in jullie technische en spirituele evolutie, ontdekking van delen van de Melkweg.

Bij elke nieuwe fase zouden nieuwe keuzes aan jou worden aangeboden. Je zou dan zelf kunnen beslissen om de nieuwe fase aan te gaan als je denkt dat het nodig is voor jouw uiterlijke en innerlijke welbevinden. Geen inmenging zou eenzijdig worden besloten. We zouden vertrekken zodra jullie collectief zouden wensen dat we dat doen.

Afhankelijk van de snelheid om deze boodschap over de wereld te verspreiden, zullen enkele jaren of zelfs enkele decennia nodig zijn voor onze “grote verschijning”, als de beslissing zo wordt genomen door de meerderheid van diegenen die hun mogelijkheid om te kiezen hebben gebruikt. En als deze boodschap de nodige ondersteuning ontvangt.

Het belangrijkste verschil tussen je dagelijkse gebeden tot entiteiten van een strikt geestelijke aard en je huidige beslissing is uiterst eenvoudig: wij zijn technisch uitgerust om (ons?) te materialiseren.aliens

Waarom zo’n historisch dilemma?

We weten dat “buitenlanders” worden beschouwd als vijanden, zolang ze het “onbekende” belichamen. In een eerste fase zal de emotie die onze verschijning zal genereren, jullie relaties versterken op wereldwijde schaal. Hoe kun je weten of onze komst het gevolg is van jullie collectieve keuze? Om de eenvoudige reden dat we anders al veel eerder opgedaagd zouden zijn op jouw bestaansniveau. Als we er nog niet zijn, dan is dat omdat jullie nog niet expliciet een dergelijke keuze hebben gemaakt.

Sommigen onder jullie denken misschien dat we jullie zouden doen geloven in een bewuste keuze van jou om zo onze aankomst te rechtvaardigen, hoewel dit niet waar zou zijn. Als dat het geval was, welk belang zouden we erbij hebben om jullie openlijk toegang te geven tot deze mogelijkheden voor het voordeel van de meesten van jullie?

Hoe kun je er zeker van zijn dat dit niet weer een andere subtiele manoeuvre van de “derde partij” is om je beter te onderwerpen?

Omdat men altijd efficiënter iets bestrijdt dat is geïdentificeerd dan iets wat verborgen wordt gehouden. Is het niet het terrorisme dat je een flagrant voorbeeld geeft?

Hoe dan ook, jij bent de enige rechter in jouw eigen hart en ziel. Wat je ook kiest, het zal respectabel zijn en worden gerespecteerd. In de afwezigheid van menselijke vertegenwoordigers die je mogelijk zouden kunnen verleiden tot een fout, negeer je alles over ons, maar ook over diegenen die jou zonder je toestemming manipuleren.

In jullie huidige situatie heeft het voorzorgsbeginsel dat bestaat uit niet proberen om ons te ontdekken, niet meer de overhand. Je zit al in Pandora’s box die de “derde partij” om jou heen heeft gecreëerd. Wat je beslissing dan ook zal zijn, je zult uit die doos moeten.

In het gezicht van een dergelijk dilemma, de ene onwetendheid tegen een andere, moet je je intuïtie vragen.  Wil je ons met je eigen ogen zien, of wil je simpelweg geloven wat jullie “autoriteiten” zeggen? Dat is de echte vraag! Na duizenden jaren zou op een dag deze keuze onvermijdelijk zijn: kiezen tussen twee onbekenden.

Waarom zo’n boodschap verspreiden onder elkaar?

Vertaal en verspreid deze boodschap op grote schaal. Deze actie zal je toekomst beïnvloeden op een onomkeerbare en historische manier op de schaal van millennia. Anders zal het een nieuwe kans om te kiezen tot enkele decennia later uitstellen – op zijn minst een generatie, als die generatie kan overleven.

Niet kiezen staat voor het ondergaan van andermans keuze. Niet informeren van anderen staat voor het risico lopen dat er een resultaat wordt verkregen dat in strijd is met je verwachtingen. Onverschillig blijven betekent het opgeven van je vrije wil.

Het gaat allemaal over jouw toekomst. Het gaat allemaal over jouw evolutie. Het is mogelijk dat deze uitnodiging niet jullie collectieve instemming zal ontvangen en in de wind zal worden geslagen. Toch gaat geen enkele individuele wens verloren in het universum.

Stel je voor dat we morgen aankomen. Duizenden schepen. Een unieke culturele schok in de geschiedenis van de hedendaagse mens. Het zal dan te laat zijn om spijt te hebben geen keuze te hebben gemaakt en de boodschap niet te hebben verspreid omdat deze ontdekking onomkeerbaar zal zijn.

We dringen erop aan dat je niet overhaast erin gaat, maar denk erover … en beslis. De grote media zullen niet per se geïnteresseerd zijn in het verspreiden van deze boodschap. Het is daarom jouw taak, als een anoniem maar een buitengewoon denkend en liefhebbend wezen, om het te verzenden.

Jullie zijn nog steeds de architecten van jullie eigen lot…

“WIL JE WIL DAT WIJ VERSCHIJNEN?”

alien0

Voor mensen die interesse hebben om zelf contacten te leggen met buitenaardse en multidimensionale wezens heb ik een website gestart die mensen daarin kunnen assisteren. De site is te vinden op: www.InnerPeaceOuterJoy.com

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Zijn wij genetisch gerelateerd aan buitenaardse wezens?
-) Langdurig contact met buitenaardse/multidimensionale wezens – Jacqueline Fiolet & Joël
-) Langdurig contact met buitenaardse/multidimensionale wezens – Pim Smit & Lamané
-) Aliën week: The Greys / Zeta’s
-) Aliën week: The Pleiadians
-) Aliën week: The Arcturians
-) Aliën week: The Reptilians
-) Aliën week: Lion beings
-) Aliën week: Mantid beings
-) Vraag 1: Waarom landen buitenaardse wezens niet gewoon op de aarde om zich te introduceren?
-) Vraag 2: Waarom zijn buitenaardsen geïnteresseerd om contact maken met planeet aarde en haar bewoners?
-) Vraag 3: Hoe zijn buitenaardse wezens in staat sneller dan het licht te reizen?
-) Vraag 4: Hoe zouden buitenaardsen willen dat wij ze ontvangen, zouden begroeten op aarde?
-) Vraag 5: Op wat voor manier zijn wij mensen verbonden met buitenaardse wezens?
-) Innerlijke vrede, je passie volgen en multidimensionaliteit
-) Zelf contact maken met je multidimensionale / interdimensionale aspecten-) Maak contact met je innerlijke buitenaardse wezens
-) Overige artikelen over sterrenfamilie op Achter de Samenleving

 Deze tekst mag vrij worden overgenomen door eenieder op eigen blogs, sites, etc.

111 gedachten over “Buitenaardse wezens vragen jou persoonlijk: “Wil je dat we ons laten zien?”

   1. Douwe Bericht auteur

    The Disclosure Project is wellicht interessant om je verder in te verdiepen.
    http://www.disclosureproject.org/index.shtml Hier is ook hun YouTube kanaal: https://m.youtube.com/user/csetiweb

    Welcome to the Mutual UFO Network
    As the world’s oldest and largest investigative body into the UFO phenomenon, we aim to be the refuge for inquisitive minds seeking answers to that most ancient of questions,
    “Are we alone in the universe?”
    http://www.mufon.com/

    We are a collective of more than 5000 peaceful groups and individuals from 50+ countries who join once a month to make coordinated, interactive and united contact with numerous loving and peaceful ET civilizations.
    http://etletstalk.org/

   2. Anoniem

    Ik weet en wil immortal, eeuwig een zuivere mijn eigen wil,in telepathisch term: simpel broeders en zusters,ja ik accepteer en weet kennis sinds mijn geboorte en adoptie door gekregen wijsheid en aliens wij allen zijn samen met elkaar 1 kern en Angeles universeel verbonden yohua,ameno, contact me please en help me uit de onwetenden sommigen lagere intuïtieve mensen volk,help mij ze te onderwerpen aan onze frequentie, THX barruch attah adonai amen thank you Jezus Christus amen amen 💖💖💖 greetings,see you soon Nico Janssens 🙏🙏🙏🤝👁️👁️❤️

  1. C J de Vries

   Wil graag in contact komen met mensen die net als ik bezocht zijn door aliens. Op 10 Novemver 2013 ben ik bezocht door 4 aliens die mij een soort van licht operatie hebben gegeven. Op het moment ze zichzelf lieten zien hebben ze voor dat moment emoties bij mij weg gehaald… Ik had geen angst, rende niet naar een camera om een foto te maken. Was niet overdreven happy niks van dat. Wat ze doen is een enorm OK gevoel geven en daarna laat ’teminste ik’alles toe. Ik ga hier niet in details treden maar heb ze helaas een keer gezien. 4 van de zelfde soort, heb een tunnel van licht gezien en de puurste vorm van liefde die ik ooit heb gevoeld kwam eruit. Daarna de dagen erna is er het een en ander met me gebeurt. Zo heb ik eens op een avond gevoeld hoe energie door me aderen stroomde… voelde alsof ik een tekenfilm figuur was… omdat het echt door me lichaan stroomde… Ook kreeg ik snachts een drukkend gevoel rond me hoofd… Dit drukkende gevoel ging van onderaan me hoofd langzaam naar boven… tot dat ik het gevoel kreeg dat me kruin open ging… Eerste keer was dit best eng en nieuw… dacht… krijg ik nou een hersen bloeding als ik dit toestaat? Maar nee ik liet het toe, gegeven moment kwam ik in een soort trance en lag ik niet meer in bed… heel vreemd… Ben serieus… ik wil heel graag mensen spreken die ook bezocht zijn door aliens.. en samen onze ervaringen delen en het process waar we in zitten. Hoop dat ik via deze weg contact kan maken zodat we elkaar kunnen helpen naar de volgende evolutie voor de mens.

    1. C J de Vries

     Ben ik even blij dat ik deze pagina had opgeslagen in me favorieten.
     Anders had ik nooit geweten dat je met mij in gesprek wil gaan over onze ervaring.

     Ik heb je ondertussen een e-mail gestuurd.

     Vriendelijke groet

     In licht en balans.

     Corné

    1. C J de Vries

     Hallo Douwe,

     Is er een manier waar we makkelijker kunnen praten en onze kennis met elkaar kunnen delen?

     Ik heb oa een facebook daar zouden we elkaar toe kunnen voegen:)

     Vriendelijke groet

     In licht en liefde

     Corné

     1. Douwe Bericht auteur

      Hallo Corné,

      Ik zit op facebook onder douwebeerda en je kunt me mailen op douwebeerda apenstaartje gmail.com

      lijkt me leuk om kennis en ervaringen uit te wisselen.

   1. jolanda

    Beste CJ de Vries

    ook ik heb contact gehad ergens in het jaar 2013

    bij nader inzien heb ik ze ook zelf gevraagd om hulp
    ik wilde graag zwanger worden en dat lukte me maar niet
    toen na een jaar heb ik gevraagd god wil u er voor zorgen dat alles goed loopt bij mijn zodat ik zwanger kan raken , als jullie aliens mijn kunnen helpen om zwanger te kunnen raken , ben ik jullie zeer dankbaar
    En na een maand was ik zwanger

    Ik geloof in mijn Here Jezus God , niet zo in de hele bijbel of een kerk
    bij mijn zit de kerk in mijn hart daar waar het goddelijke welkom is

    Alleen wist ik in de wetenschap, dat ik zelf om hulp heb gevraagd
    op de dag dag mijn dochter zo erg aan het afzetten was en ik geen controle meer had over de situatie en mijn enorm grote zorgen maakte om mijn dochter , heb ik gevraagd om hulp en vroeg als jullie aliens mijn toen hebben geholpen zouden jullie me dan nu ook een dienst kunnen bewijzen door te helpen om mijn dochter haar inzichten te kunnen geven zodat zei alles weer helder kan zien , zodat zij weer kan gaan aarde en in ziet dat ik erg van haar houd en juist dat doet voor haar wat voor haar nodig is , help haar en begeleid haar bij waar ze is

    Na nog geen twee dagen , lag ik midden in de nacht te dromen en werd langzaam in een sluier moment wakker , ik kon niet zeggen dat ik droomde of wakker was , ik zag mijn vriend voor me leggen in bed en ik zag een soort vensterraam met een gezicht en twee aliens een mannelijk en een vrouwelijk , die aliens spraken tegen mijn in hun taal , en nu het mooiste ik sprak hun taal , heel veel worden ik kon het alleen niet zo goed vertalen in gewoon Nederlands het bleef een verzoek naar mijn aan hun en hun zouden me gaan helpen , ze kwam thuis en het is goed gekomen ze heeft nu zelf een kindje en ik mag me de gelukkige oma noemen , soms had ik het idee dat mijn dochter haar leven te danken heeft aan deze aliens , daar waar ik ze heel erg dankbaar voor ben , ze vertelde in mijn sluimer toestand dat alles goed zou komen , precies zoals ze zeiden kwam het inderdaad goed , ik sprak zelf vloeiend aliens , mijn vriend lag op dat moment wakker en schrok van mijn hard op gepraat , hij zei dat het heel erg demonies over kwam , terwijl ik juist hun taal sprak en het deed me goed om bij hun te zijn , ik zag twee gezichten in een ik heb daar een schets van gemaakt prachtig gewoon , en zoals ze al zeiden het zou goed komen , ik kon de woorden niet vertalen maar ik voelde dat alles goed zou komen , mijn vriend vond het een mooie ervaring , maar wel een beetje griezelig , ik niet ik was erg sereen op dat moment , in ieder geval ik zegt volmondig ja en bedankt voor jullie hulp <3 😉

    1. Ada braat

     Dag meneer, mevrouw Nescio,

     Uw naam betekent toch”ik weet niet”?
     Mijn ervaring is dat mensen die niet zoveel woorden ter beschikking hebben, dislectisch zijn,
     Of niet “doorgeleerd” hebben, soms ontvankelijker zijn. Ze ondervinden misschien minder belemmeringen veroorzaakt door hun verstand. Hun gevoel is soms sterker ontwikkeld. De denkmensen moeten dat gevoel weer leren toestaan. Ik kan er helemaal naast zitten, geeft niet. Zelf ben ik erg gevoelig voor woorden. Zou het liefst in reine poëzie spreken. Voel me dan ook al mijn leven lang ontheemd op deze planeet. Hartelijke groeten, Ada (echte naam)

     1. bernadette

      @ Ada

      Je bent niet het enige wezen die zich altijd al ontheemd heeft gevoelt
      op deze planeet , die blijkbaar / schijnbaar gekaapt is.
      We hebben allemaal ,,het gevoel ,, dat we hier niet thuis horen .
      Wij allen wereldwijd gaan zich dat met de dag meer beseffen .
      Het begon al met de indianen , maori’s , aboriginals
      en andere mensenstammen zoals in delen van Africa enz..
      ,,Gewoon,, van hun stukken bewoonbare land berooft.

      Dat ook jij gevoelig bent voor woorden is begrijpelijk en normaal.
      Woorden kunnen zeker schaden ,
      en ons in een oorlogstemming brengen met alles en iedereen

      Terwijl we innerlijke Vrede zijn met alles wat leeft op deze aarde.
      Hier heb ik Dick Schreinder voor je , met reine poëzie
      wellicht vind je hem ook mooi en met innerlijk gevoel zingen

      https://www.dickschreinders.nl/

      https://www.youtube.com/watch?v=Gs7mrBF_820

      https://www.youtube.com/watch?v=Vwsw87SEppk

   2. Pedro-Richard DEBELS

    Ik ben al vele jaren bezig de Mystiek te bestuderen. Ik heb mij verdiept in de Bijbel ook in de Bagatha Gita…….en ook in teksten betreffende uitspraken van wijzen aldus nu zeker betreft Boedhisme……. al deze teksten zijn permanent in gebruik…… ook heb ik bij de Rozenkruisers van de Aloude Mystieke Orde heel wat mogen bestuderen……maar ook het Rozenkruisers Genootschap is mij niet vreemd; ook de Universele witte Broederschap is mij niet onbekend….. ik weet dat alle Religies/Godsdiensten spreken over in essentie hetzelfde het Kosmische Bewustzijn (K.B)….Het geeft verschillende namen voornamelijk door de mensen gegeven als God…Jehova..Jahwe….Adonia…Krishna…. en ga maar door…..Ik evolueer steeds verder…en krijg meer en meer inzicht……vele zaken dat ik zie waar de mensen zelfs de leiders niets van begrijpen zijn mij duidelijk en kan ik beknopt een oplossing aan bieden…ik zit echter niet op de plaats dat ik deze oplossingen zou kunnen aanreiken…dus werk ik individueel plaatselijk waar ik kan! ! ! Maar enkele dagen geleden kreeg ik een gedachte….. dat het moet mogelijk zijn om persoonlijk buitenaardse bewoners van het Universum te ontmoeten.. zeker is het dat zij verder zijn in ontwikkeling dan wij hier……..Ik wil hen inderdaad spreken en ik ben bereid met hen ten Goede samen te werken…….Zelfs gelijk op welke plaats in het universum……… Ik ben ook verschillende keren getuige geweest van het waarnemen van een vliegende schotel ik wil niet gebruiken U.F.O. ik sluit niet uit dat wij mensen in het geheim zoiets hebben gerealiseerd . Maar zo een tuigen worden normaal gelinkt aan buitenaardse wezens, ook is het duidelijk dat de overheden zoveel mogelijk alles wat betreft buitenaardse wezens ook aliens genoemd . Willen wegstoppen …willen verzwijgen…… Nu dat is een beknopte kennismaking die ik naar jullie stuur. Ik hoop reeel de mensen en zelfs de buitenaardsen die aan dit kontakt hier gewerkt hebben te ontmoeten…….JA is dus mijn antwoord…. betreft elkaar te ontmoeten……. Ik wil vermijden dat winstbejag , Geld(winst) hier mee te maken heeft….. Voor mij is het niet zo maar Bla Bla Bla Bla een reeele samenwerking samenleven moet mogelijk zijn……. vele malen hebben de Buitenaardsen bewezen onze planeet te bezoeken en hebben zich niet agressief gedragen…. in het tegendeel als er films worden gemaakt betreft Aliens is het precies ofdat de mensheid word aangevallen……en dat de mensheid zich moet verdedigen daartegen…… infeite komt de agressiviteit meer van de mensen dus de aardbewoners……! ! ! ! ! ! ! Ik sluit niet uit dat er dus negatieve buitenaardsen zijn zoals genoemd de Greys …….maar blijkbaar worden die goed in het toom gehouden door de positieve rassen……..aldus met deze laatsten wil ik samen werken…….Leven……… Zo ik verwacht van jullie zo snel mogelijk een antwoord en zo kan onze conversatie verder gaan………..ter voorbereiding op een reeel contact…….. Bij het beantwoorden van dit bericht… zal ik op je antwoord dan mijn verdere coordinaten doorgeven…….PS: Ik ga dan eens dichterbij ook deze boeken die je aanbied bekijken en ben bereid ze te lezen zodat ik meer kennis opdoe betreffende de buitenaardse rassen…….. die infeite onze Broeders (zusters) zijn dit ten positieve natuurlijk………….. m v g, Pedro,-

    1. Douwe Bericht auteur

     Hallo Pedro,

     Dank voor je reactie! Voor mensen die interesse hebben om zelf contacten te leggen met buitenaardse en multidimensionale wezens heb ik een website gestart die mensen helpt om dat voor elkaar te krijgen. Je kunt deze vinden op: http://www.StarseedHub.com.

     Groet Douwe

   3. Kiki

    Wij worden ook regelmatig bezocht hoe wilt u hier in contact in is dat wel de bedoeling

    Budh Luister naar de stilte in je innerlijk zelf?
    Communicatie in Telepathie gaat vaak via ’t-innerlijk Hoofd en/of Harts gewelf.

    1. Aad

     Wij hebben ook in ons huis aliens.
     Ik had al heel lang altijd pijn aan de zijkant van mijn rug en meerdere voelde ik iets of iemand onder mijn rug met een soort warmte en mijn pijn was over. Er gebeuren hier genoeg vreemde dingen. Ze zijn hier zelfs per ongeluk gefilmd, ik heb ze dus zwevend op film staan.

   4. Billy

    ik heb verschillende jaren terug ongeveer het zelfde mee gemaakt.
    ik reed met mijn jeep van een vergadering naar huis, door een donkere bos. En plots was er een innemend wit licht rond de jeep. ik keek verschokt omhoog en zag een witte driehoek met een mega cirkel er omheen.
    Deze driehoek met cirkel bleef zo ’n 50.M. boven mij hangen, en heeft me de weg verlicht tot ik uit de bos was. een korte tijd daar na ong.2.5.Min reed ik midden op de weg, en bleef maar omhoog kijken, of ik die driehoek weer zag. en plots hing hij weer boven mijn jeep.
    Zo reed ik ongeveer nog 5.Min verder tot aan een straat lantaren. ik stapte uit om eens tegoei te kunnen zien wat dat eigenlijk voor ding was. Want het maakte geen geluid of niets, het gaf (me) enkel (wit)licht.
    En toe ik mijn linkervoet buiten zette een flits een witte streep in de lucht en weg was het.
    Maar ik herinner me de figuur (van hun voertuig) nog of het gisteren was,
    Het was precies een piramide (driehoek, kegel) met van onder en van achter een grote cirkel, waar licht en ik denk ook warmte uit kwam.
    Na dien heb ik deze wezens nog gezien, maar dan met andere voertuigen of hoe moet ge zo iets noemen. Een tijdje terug was ik met mijn vrouw in Vilvoorde en daar zagen we weer zo ’n vliegend voor werp. En nadien heb ik van verschillende te horen gekregen dat ook zij deze driehoek gezien hebben.
    Dus er bestaat toch leven buiten de aarde.

    Mvg. Billy

   5. Olivier Weers

    Hoi, ik voel me eerder verlaten, het is al jaren geleden, dat ik aan het plafond in de huiskamer een
    Kortstondige ufo waarneming deed. Toen ik vol belangstellend op keek, explodeerde het geruisloos
    spatte het uiteen naar alle kanten. Lange tijd ervoor werd ik wakker , ik was nog een kind, met mutelated gelaat van een persoon, op mijn netvliezen gebrand, zoals ook in het boek strange harvest door Linda Moulton howe wordt beschreven. Alien harvest is een andere titel. Zoals er catle mutalations of van andere dieren wereld wijd bestaan, ondergaan ook mensen het het zelfde lot en wordt het waarschijnlijk gedaan om dna materiaal hier op deze planeet te oogsten.
    De gehele kwestie wordt normaliter n de nieuwmedia geweerd, maar is het op het internet best wel actueel, wordt het in buitenlandse radio progamma,s juist wel regelmatig behandeld.
    De boer uit Brazielie is een bekend geval, foto’s van de verminkte naakte man is op het internet te zien,…het Diatlof pas incident in Rusland, een groepje wetenschappers die vaker dat uitstapje deden en ook tijdelijk verdwenen,…enkela daarvan, ook teelbal tong, oogbal, klieren, daarbij lichaam van alle bloed ontdaan, ook daar tussen de cellen in gesneden. Het geval van Jack the Ripper, waardoor de slachtoffers met chirurgiese precisie onder handen waren genomen, alleen konden ze dat wel vaststellen in die tijd, maar niet dat er met grootse precisie tussen de cellen in was gesneden,geen cel geraakt,…
    maar ook deze zaak voldoet verder wel aan alle criteria, van dit werelwijd fenomeen,
    zoals het wegnemen van de genitaliën baarmoeder en eirstokken, drained of blood etc.
    Dit is ook mede de reden waarom de bekendmaking over de ufo crash te Roswell New Mexico is gestagneerd. Mede door de shockerende inhoud der aangetroffen containers Efin,…. Philip Corso kolonel van het Amerikaanse leger, o.a.adviseur van President Reagan, Corso mag over the ufo crash 10% onthullen in zijn book, niet vertaald in het Nederlands, “The Day Afther Roswell” Stelt u zich op de hoogte, svp,.?,.. wie the alien J Rod was die onder een cleansphere leefde, Dan Burich een wetenschapper die de alien in leven trachtte te houden en de reis daardoor naar Cerpo en nog veel en veel meer wetenswaardigheden , dit alles niet zodanig via niewsmedia op te lepelen, te liken and te disliken ,…
    dus doe uw own reserarge , je eigen onderzoek, hetgene Paul Hellyer adviseert, voormalig Defencie minister, die zijn ministriele kennis met je deelt, een man van Caliber, neem gerust meneer de Vries,…..dit alles wat hij beweerd,….van hem aan. Eerst in Canada, daarna opnieuw in Europa, bekleed hij de functie als Defencie minister, ministeriële kennis die hij met al zijn vrienden en kennissen deelt. Doe het ook, doe het snel Paul is al op leeftijd, mensen zoals hij worden naar het leven gestaan, want dit alles ligt nogal gevoelig en mag u eigenlijk helemaal niet weten

 1. Douwe Bericht auteur

  Het lijkt mij eerlijk gezegd wel gezond wat breder contact. Ik denk dat het mensen een stukje nederiger en tegelijkertijd wellicht ook dankbaarder maakt over hun eigen rol in het universum.

  Wat praktische voorbeelden hoe we een aantal zaken beter zouden kunnen gaan regelen op humaan en technisch niveau zou daarbij ook niet vervelend zijn.

  Bashar reflecteert hier ook nog wel wat interessante informatie over.

  Bashar Channeled ET Agenda on Disclosure & Contact 1
  https://www.youtube.com/watch?v=tSbC0ppqR9g

  Bashar Channeled ET Agenda on Disclosure & Contact 2
  https://www.youtube.com/watch?v=e4juznhkBGA

  Zolang ze geen geweld initieren zijn ze wat mij betreft hartelijk welkom om hallo te komen zeggen. Ik geef ze graag een rondleiding 😀

  1. Douwe Bericht auteur

   ja helaas, de Bashar copyright maffia is wat te fanatiek. Denk eerlijk gezegd niet dat het nog ergens vrij online te vinden is.

 2. Douwe Bericht auteur

  Via facebook kwam dit bericht voorbij.
  Wellicht interessant voor mensen met interesse in deze materie:

  ‘Buitenaards contact is werkelijkheid’..!
  http://www.wanttoknow.nl/aanbieding/lezingenserie-buitenaards-contact-is-werkelijkheid/

  Martijn van Staveren onderzoekt al meer dan 30 jaar het UFO fenomeen en doet dit als ervaringskundige op het gebied van Buitenaardse Contacten en Ontvoeringen. Op zijn site http://www.buitenaardscontact.nl/, beschrijft hij hoe verschillende inter-dimensionale buitenaardse rassen strijden om het behoud en de zeggenschap over Planeet Aarde in onze parallelle wereld en hoe dit onderwerp verweven is met de huidige Aardse wereldwijde gebeurtenissen.

 3. Micha Beuger

  Zojuist op http://www.buitenaards.net/actueel.html links geplaatst naar zowel de Engelse als jullie – volgens mij veel treffendere – Nederlandse vertaling. Met de kanttekening dat – vooral voor ons aller veiligheid – alle Disclosure activiteiten momenteel centraal intergalactisch worden gecoördineerd en dat wij, als prima opgeleid grondpersoneel, hierbij intensief kunnen worden ingeschakeld. Micha Beuger.

 4. Douwe Bericht auteur

  Toch lijkt het me vooral verstandig hier juist zelf eens goed over na te denken even ongeacht wat andere mensen er van vinden.

  Kanttekeningen zijn begrijpelijk. Daarom zou ik het ook vooral als een gedachten experiment benaderen. Wat doet het met je, wat zegt je intuïtie, etc.

  Kijk puur naar de gereflecteerde inhoud en kijk dan of je er wat mee kunt of niet. Ik denk dat het in een bepaalde mate alleen al nuttig is dat mensen zich realiseren dat ieder individu wel degelijk macht heeft om zelf te sturen welke kant we op willen. De acties van elk persoon hebben een invloed op de richting van het eigen leven en dat ook op de richting van het collectief.

  Voor mijzelf zit dit bericht heel erg tussen stap 3 en 4 in van The Natural Law.

  -) Een einde aan de slavernij, stap 3: Soevereiniteit & Verwarring
  -) Een einde aan de slavernij, stap 4: Vrijheid & Controle

    1. Douwe Bericht auteur

     Super hartelijk dank.
     Misschien dat iemand die het Frans meester is het origineel en de huidige Nederlandse vertaling nog eens naast elkaar wil leggen om te kijken of er via de twee vertaalstappen niet per ongeluk wat foutjes in geslopen zijn.

 5. Hydra

  Alle reacties aangaande dit interessante stuk vind ik verhelderend. We leven op dit ogenblik in zo’n informatie-oorlog dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Hoe meer mensen meehelpen een stuk te interpreteren hoe beter. Zo kan de lezer voor zichzelf een beter beeld vormen van de boodschap.

 6. Nestor Cappaert

  Het is de derde of vierde keer dat ik soortgelijk bericht onder ogen krijg. Volgens mij is het pure misleiding. De vorige keren heb ik niet geantwoord, want ik was in mijn jonge tijd redelijk goed in begrijpend lezen. Er staat duidelijk dat ze telepathisch je antwoord kennen. Dus reageren is niet nodig. Alle hulp is welkom, gezien de veel omvattende problemen in de wereld, dus ik sta positief. Maar ik heb nog geen reactie gehad, niet telepathisch noch fysiek. Trouwens, wie telepathisch kan communiceren, heeft geen artikel nodig om contact te maken. Zeker niet met beperkte talenkennis, waardoor het nog eens dient vertaald te worden. Ik blijf nogal nuchter bij alle desinfo die verschijnt. Ik heb hun beweringen getest en geen reactie gekregen.

  1. Douwe Bericht auteur

   Zie het als een gedachten experiment. Lees de inhoud rustig en goed door en kijk of het je aanspreekt en kies dan je antwoord. Ik zou bij een ja niet direct verwachten dat de Greys morgen een kopje koffie bij je komen doen.

 7. John

  Ben een voorstander van contact met alle vredelievenden, Universal Love, als we elkaar in respect tegemoet zouden kunnen komen zouden we kunnen leren ervaren dat juist onze onderlinge verschillen onze schatkisten zouden kunnen zijn. Zoals de spaken in een wiel het geheel met de as en de rollagertjes en de velg vormen voor de perfecte rollende werking. Ongeacht ras, afkomst of kleur, ik geloof in de gelijke waarde van iedere ziel , iedereen is waardevol, als een druppel deel uitmakend van de materie en leegte in het Universum. Zonder hulp zal de weg wat langer zijn om onze problemen op te lossen op deze aarde maar komen doen we er, de kracht van de waarheid zal overwinnen omdat die met de juiste intentie voortgedragen wordt, ondersteunt door de wetten van Universum. 🙂

 8. John

  Weet niet of het toegestaan zal zijn en of het zo wil lukken, maar zou graag deze video met jullie delen.
  Een fijne dag verder toegwenst !

 9. netschka

  Mmmm…. je eigen geschapen aliën creaties ?

  Buiten mij (= zijn wij allen!!) j is er niets………..

  Eenheid dus. Een constante herinnering om uw geheugen weer eens op te frissen van wie u nu echt in heden, verleden en toekomst bent geweest.

  En voor alle duidelijkheid.

  Uw toekomst is hetzelfde als uw verleden wanneer u deze niet verwerkt c.q. opschoont.

  Verleden is dus hetzelfde als Toekomst voor de “sterfelijken” onder ons.

  Een eindeloze herhaling van hetzelfde dus.

  Wanneer u echter in dit leven al begonnen bent om de tegenstrijdige gedachten in uzelf los te laten waardoor het directe contact met uw onsterfelijke bewustzijn stapje voor stapje hersteld wordt dan stapt u letterlijk en figuurlijk uit het wiel en spiraal van Incarnatie………..

  http://wegaannaarhuis.nl/blog/voorbij-de-sterfelijke-werelden/

  1. Douwe Bericht auteur

   Dank voor je input Netschka.

   Ik ben zelf nu een boel met zelf regressie therapie bezig via YouTube van Brian Weiss, en heb er al verschillende interessante ervaringen mee opgedaan. En inderdaad, volgens mij kun je je buitenaardsen ontmoeten door bij jezelf naar binnen te gaan. Het zijn andere aspecten van je ‘eigen’ ziel die je kunt gaan verkennen. Starseeds is de algemene term daarvoor en iedereen zou incarnaties in andere werelden hebben als ik het goed begrijp.

   Brian Weiss: Past-Life Regression Session
   https://www.youtube.com/watch?v=xTnAqDPBsoY

   1. Hans

    Mi. heb je dat zeker goed begrepen en het is zelfs vanzelfsprekend.
    Deze aarde die we nu beleven is een 3e dimensionale beleving, het bestaat in deze vorm, deze hoedanigheid alleen in deze dimensie.
    Voor je incarnatie vanuit je essentie in de 3e dimensie heb je dus altijd op andere werelden het leven beleefd, net als alle andere zielen hier op aarde.
    Regressie is “teruggaan” naar wie je was, terug naar een voorgaande fase van je uiting van je ziels-evolutie in dit universum.

    1. Douwe Bericht auteur

     Bashar beantwoord de vraag hoeveel mensen starseeds zijn.

     En hij geeft aan dat ieder mens incarnaties heeft op buitenaardse werelden maar dat de mate waarin mensen zich er bewust van zijn is waar het om draait. Dus mensen die zich bewust worden van hun buitenaardse simultane incarnaties worden meer en meer starseed. Bewustzijn en buitenaardsen zijn in die zin dus direct aan elkaar gekoppeld.

     Bashar on Starseeds
     https://www.youtube.com/watch?v=gaGsNIjvf7w

     Bashar answers the question “Who is my Starseed family – where do I come from?
     http://www.ustream.tv/recorded/27252299/highlight/307045

     Dolores Cannon is een persoon waar ik de afgelopen tijd wat boeken van aan het lezen ben en zij heeft vele decennia mensen geholpen met regressietherapy en via dat werk is ze ook in het buitenaardse verhaal gerold.
     Dolores Cannon at Starseed Summit Online Conference
     https://www.youtube.com/watch?v=FHEsgjBhr-w

     Hetzelfde voor Barbara Lamb, ook zij was therapeut die met regressie werkte en rolde zo ook in het buitenaardse verhaal
     Barbara Lamb ETs and Hybrids for the Bases project
     https://www.youtube.com/watch?v=0UV6JI_2ehM

     En ook Mary Rodwell, precies hetzelfde, therapeut die onder andere met regressietherapie werkte en ook zij kwam tot de ontdekking dat ervaringen van buiten de aarde volkomen echt zijn en bijna bij iedereen in hun ‘oversoul’ aanwezig zijn.
     Mary Rodwell about Starchildren & Starseeds
     https://www.youtube.com/watch?v=BvK0Lac9Peo

     En regressie is tegenwoordig gewoon door mensen zelf te doen op de bank met een YouTube… Dus mensen kunnen dit volledig gratis thuis voor zichzelf op de bank uittesten als hier hun interesse ligt.

     Maar iedereen die wil kan dit dus voor zichzelf op een vrij simpele manier gaan onderzoeken en uitproberen. 😀

     1. Werner

      Of waar regressie toe leidt?

      Maar als het moment is gekomen dat het sterrenwezen kan worden “aangezet’, geactiveerd kan worden. Zal dit wezen direct kunnen handelen. De periode van “wakker worden” zal zeer snel en heftig verlopen. Op neurologisch, mentaal, energetisch en fysiek gebied zal alles gedecodeerd moeten worden. Dit kan zeer verschillend zijn, er zijn immers vele diverse varieteiten en vormen van sterrenwezens en starseeds die op aarde zijn gereincarneerd en geintergreerd. Vanuit diverse planeten en dimensies. Allen met een andere blauwdruk.

      Sommige zijn al met hun taak begonnen. In verpakte vorm bieden ze hun verborgen boodschap aan. Want als de boodschap niet goed wordt verpakt, wordt deze niet gehoord of gezien door de mensvorm op aarde. Ook het tijdstip, te vroeg of te laat de boodschap verspreidde levert een negatief resultaat op. Ze worden dan genegeert of niet begrepen.

      http://www.nieuwetijdskind.com/starseeds-sterrenzaden/

     2. Douwe Bericht auteur

      Dat is niet echt hoe ik het begrijp Werner, al dank ik je voor de info en de link naar het interessante artikel.

      Hier wat niet met de informatie die ik heb overeen komt.

      Ten eerste voor de duidelijkheid, iedereen heeft incarnaties in buitenaardse beschavingen als ik het goed heb begrijpen. Letterlijk iedereen omdat we allemaal onderdeel vormen van hetzelfde onsterfelijke eenheidsbewustzijn.

      Maar net als het herinneren van simultane parallelle incarnaties in de zin van vorige levens niet per se relevant is voor andere mensen is dat hetzelde met het herinneren van incarnaties in buitenaardse beschavingen. Gigi Young geeft daarbij aan in haar video over The Reptilians dat dit een bewustzijnlaag is waar iedereen in die zin toegang tot heeft maar dat mensen prima hun leven kunnen leiden zonder daar ooit op in te tappen. Niets moet of hoeft en alles mag kortom.

      Er is in die zin dus ook geen haast. En er is ook geen urgentie. De vrije wil van individuen gaat boven alles en zal altijd worden gerespecteerd.

      Ook zal de periode van wakker worden niet zeer snel en heftig verlopen. Wakker worden of zoals Bentinho het noemt meer verlicht worden, meer bewust worden gebeurt continue al. En pas als je een bepaald bewustzijn hebt gerealiseerd wordt dit relevant volgens mij en in die zin gaat er dus niets snel en heftig. Bij elke stressvolle gedachte die wordt onderzocht groeien mensen hun bewustzijn al. Elke keer dat mensen bewust een goed voelende gedachte kiezen groeit hun bewustzijn al.

      Daar is dus niets snels aan en ook weinig heftigs.

      Iets waarom ik overigens eenieder aanraadt uitgebreid ervaring op te doen met The Work van Byron Katie omdat je dan altijd een gereedschap achter de hand hebt om geloven die opkomen bij je expansie simpel en systematisch te kunnen onderzoeken.

      Maar ik denk dat meer en meer mensen inmiddels wel een beetje klaar zijn met de huidige matrix die continue angstporno en brood en spelen gebruikt om mensen af te leiden van zichzelf en in die zin bewustzijnsmatig klein te houden. Als mensen dat genoeg hebben verkend en nu zin hebben meer te worden van wie ze zijn dan is die weg er en volgens mij is de weg gemakkelijk, en tevens volledig gratis begaanbaar. Dus mocht het idee van starseeds je aanspreken dan kun je voor jezelf onderzoek doen en kijken of je zelf meer en meer van dit soort zaken kunt herinneren.

     3. Werner

      Soms staat het zoeken het vinden in de weg, er is de lokroep die tot overgave leidt waardoor zal blijken dat de zoeker het gezochte is. Op goede weg, dit proces kan je best niet onderschatten Douwe, het gaat door merg en been, letterlijk.

     4. Werner

      Die urgentie wordt bepaald door de psychosociale factoren in de buitenwereld, dit zijn de stressvolle gedachten die om neutralisatie verzoeken middels gerichte acties. “Jullie zijn nog steeds de architecten van jullie eigen lot… ” (dixit de Aliëns).

      De waarden, wereldbeelden en ethiek van een kritische volksmassa in de samenleving bieden weerstand aan veranderingen of veranderen te langzaam, waarbij de gevestigde instituties te weerbarstig zijn voor een tijdig voltooide transformatie. Ongelijkheden en conflicten, samen met een verarmd milieu creëren onbeheersbare spanningen. De maatschappelijke ordening degenereert en valt ten prooi aan conflicten en geweld.

     5. Douwe Bericht auteur

      Je doet alsof je zelf een expert bent op dit gebied Werner. Heb je zelf toegang tot je Simultane Parallelle Incarnaties van op aarde en buiten de aarde?

      En als dit het geval is kun je dan omschrijven wat je eigen pad daarnaartoe was?

      En als je geen eigen ervaringen hebt wat is dan de reden dat je dit soort reflecties deelt?

      Mijn eigen pad is als volgt. Een flink aantal jaar geleden ben ik met The Work begonnen van Byron Katie en toen heb ik een boel geleerd over mijn eigen bewustzijn, de invloed van gedachten en hoe deze mijn wereld scheppen etc.

      Ik denk dat ik een jaar of drie geleden in contact kwam iemand via het Zeitgeist netwerk die me in contact bracht met Bashar. Die reflecties spraken me zeer aan en het idee van je eigen nieuwsgierigheid volgen ben ik meer en meer gaan toepassen voor mezelf. Sinds Bashar ben ik vervolgens ook tegen andere interessante bronnen van informatie opgelopen. Abraham Hicks bijvoorbeeld, Mark Passio, en sinds vorig jaar lijkt alles nog weer wat versneld te zijn doordat Treowd hier Bentinho tipte en ik via Bentinho ook bij Teal Swan en anderen weer uitkwam.

      En recent ontvouwd het hele starseed verhaal zich voor mijzelf meer en meer en op verschillende lagen en in vele diverse aspecten voor me. Ik ben er zelf mee aan het experimenten via zelfregressie. https://www.youtube.com/watch?v=xTnAqDPBsoY

      Maar ook een boel informatie via internet wat ik aan het bestuderen ben. En wat ik interessant en relevant vind deel ik hier via mijn website zodat anderen die reflecties ook tot zich kunnen nemen.

      Dat is mijn persoonlijke pad en vanuit mijn persoonlijke ervaring is de timing altijd perfect. Er is geen haast, geen urgentie, en vrije wil wordt altijd gerespecteerd. Mensen kunnen prima leven zonder deze ervaringen en inzichten maar als het je nieuwsgierigheid heeft zijn er paden die er naartoe leiden zodat mensen er voor zichzelf in hun eigen tempo kennis van kunnen opdoen.

      Ik ben benieuwd naar je eigen verhaal Werner en eventuele bronnen die jou daarbij tot dienst zijn geweest. Ik denk dat ik daar wat meer mee kan dan de reflecties die je nu deelt die ik eerlijk gezegd qua inhoud de plank zie misslaan vanuit mijn eigen ervaring. En daarom twijfel ik een beetje aan de integriteit vanwaaruit je dat deelt. Maar goed, wellicht kun je je eigen verhaal hier delen zodat dat allemaal wat helderder wordt.

     6. Werner

      Het is perfect zoals je het zegt Douwe, vanuit je eigen ervaring en beleving van de werkelijkheid kan het lijken dat anderen de plank totaal misslaan. Het geeft aan dat er een proces naar wasdom werkzaam is, dit is voor ieder individu anders en dat in hoeverre al herkend wordt dat een dergelijk groeiproces werkzaam is binnen de dualiteit. Heb zelf nooit gezocht op de manier zoals je het doet, een en ander als gevolg van een bijna dood ervaring. Op dat moment betreden we de transpersoonlijke domeinen waar heel andere angsten spelen dan die in duale ‘platlandse’ zin begrepen worden. Je kan er wat over lezen her en der, zonder de ervaring zelf zal het wellicht weinig tot niets betekenen, het kan wel de interesse wekken tot nader onderzoek (net zoals een totale afkeer omwille van het onderwerp ‘dood’). Pro forma:

      Bij mijn onderzoek naar bijna-dood ervaringen (BDE’s) gedurende meer dan twintig jaar, heb ik ontelbare mensen ondervraagd die mij fascinerende verhalen verteld hebben over hun ontmoetingen met verblindend licht en met figuren van licht die direct voort lijken te komen uit het hart van de bijna-dood ervaring zelf. Natuurlijk zijn dit soort verhalen nu deel gaan uitmaken van onze algemene kennis over hoe het is om te sterven, en collectief hebben zij een nieuwe en immens troostende visie teweeg gebracht op wat ons te wachten staat wanneer wij de overgang maken naar de dood. Ofschoon velen van ons diep geroerd zijn door het lezen van zulke verslagen, heeft bijna niemand begrip voor het feit dat deze verhalen niettemin voorbeelden zijn van incomplete of gedeeltelijke BDE’s. Dat wil zeggen, ze nemen ons een heel eind mee in de eerste stadia van de dood, maar zij laten ons niet de hele weg zien.

      http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/bijnadood.html

 10. Douwe Bericht auteur

  @ Werner

  Dank voor het delen, je bent in die zin ervaringsdeskundige vanuit het zelf ervaren van een bijna dood ervaring begrijp ik? Interessant om te horen. En dan kan ik het zelf allemaal wat beter plaatsen. Zou je daar eventueel wat meer over willen vertellen want dat is iets waar ik zelf geen ervaring mee heb maar wat me wel altijd gefascineerd heeft.

  Voel je veplicht tot niets uiteraard als het wellicht te persoonlijk is, maar mocht je er meer over kwijt willen dan hoor ik er graag meer over. Als in wat de omstandigheden waren, wat je zelf hebt meegemaakt en hoe dit je perspectief op het leven heeft verandert. etc.

  1. Werner

   Goh Douwe, een dergelijke ervaring is amper in woorden te omschrijven, je wordt dan overmand door een liefde die door merg en been gaat. Het draait je wereld op z’n kop waardoor heel je visie op het leven radicaal verandert, tegelijkertijd verandert er niets omdat het altijd al zo was. Het is een ervaring die je iedereen wil gunnen, ondanks vele pogingen onmogelijk in woorden te bevatten, een gevoel van vrijheid die je ook laat beseffen hoe we ons als mensheid gevangen houden door onszelf te beperken. De omstandigheden doen er eigenlijk niet veel toe, het was in een periode toen ik zowat alles kwijt was. Een periode van diepe zelfreflectie over het leven en het waarom van allerhande dingen. Vandaar Douwe, het leven is een tragische absurditeit, niet omdat het leven geen wonder is maar omdat we dat wonder niet zien door alsmaar strijd te leveren tegen elkaar. Utopische gespletenheid, je weet wel.

   1. Douwe Bericht auteur

    Dank voor het delen.

    Ik heb zelf wellicht een klein beetje ervaren wat dat is in een zelfregressietherapie. Er was zo veel liefde, zo allesomvattend dat het bijna pijnlijk was om vervolgens weer terug te keren in het dagelijkse waakbewustzijn.

    Wat ik heb begrepen is dat het ‘het doel’ is om die liefde waar we altlijd op in kunnen tappen als we willen hier meer en meer beschikbaar te maken. Dit is wellicht ook wel wat ze ascentie noemen?

    1. Werner

     Dat geloof ik graag Douwe, er ontstaat een soort van heimwee en je wil niks meer te maken hebben met al die stresserende toestanden, begrijpelijk. Dat is een beetje wat ik bedoel met dat klimmende en dalende pad, we kunnen ook terug inzakken om ruimte te scheppen opdat steeds meer mensen de imaginaire brug naar een nieuw tijdperk kunnen oversteken. Zelfregressie zal mi op hetzelfde neerkomen, het is immers terugkeren naar de bron van wie je al was van voor je geboorte was. Vanuit dat ruimere inzicht wordt alles veel eenvoudiger, het wordt jammer genoeg – om verschillende redenen – niet altijd begrepen. De pijn deel ik met je Douwe, ook daarom dat bewustwording vaak als een ‘vergiftid geschenk’ gezien wordt.

    2. Werner

     Internet is handig, wat betreft ascentie-symptomen. Kan ook wat stress met zich meebrengen. 🙂

     We zijn diep in een Matrix van ontelbare waarschijnlijke uitkomsten. Dus, welkom naar het sferische manifesteren … het volgende niveau in onze evolutie. Er zijn zoveel mogelijkheden, dat wij ons volledig verloren en overweldigd kunnen voelen. Sommige van deze uitkomsten in de matrix zijn depressief en kunnen zelfs diepe ongegronde kernangst, verwarring, depressie, verontrusting en een doordringend gevoel van hopeloosheid veroorzaken. Andere uitkomsten in deze matrix zijn waar wij (diegenen die dit lezen) voor gepland hebben en verwacht hebben … gelukzaligheid, gebalanceerd, voedend/koesterend/gezond en als je groot gedroomd hebt … eenvoudigweg miraculeus, magisch en verbijsterend verbazingwekkend! De grote kwestie is deze … We voelen ALLE waarschijnlijke uitkomsten tegelijkertijd nu. Geen wonder dat we zo omgekeerd en verward zijn. We gaan nu het centrale kernpunt binnen waar wij nu onze stem in kunnen zetten aangaande in welke uitkomst wij arriveren. Maar ik ontving ook het inzicht dat het pad verderop en onze uitkomst een verrassing zullen zijn en voorbij alles dat we ons tot datum voorgesteld hebben.

     http://www.lichtboodschappen.nl/57385799

     1. Werner

      Dank Treowd, wist eerder niet dat Pluto hier iets mee te maken had, het is moeite doen om er naast te kijken. 🙂

      Right now, Pluto’s drama is playing out in the realm of finances, government and the environment. We’re seeing desperate, compulsive and obsessive behavior come into the light, as more suffer from a system that’s been revealed as unsound. Pluto’s probing uncovers distorted thinking, and power being wielded destructively. The truth comes out, and in the financial world, we see a value-system that is poisoned by greed. It’s based on a sick psychological foundation, one not in harmony with the cycles of life. Pluto has a way of using extremes to bring a point home. With the bailout, we see the truth made clear — we have a hopelessly corrupt government, in cahoots with the banking interests.

      http://astrology.about.com/od/plutoincapricornto2023/qt/PlutoCap.htm

 11. Treowd

  Graag gedaan, we worden meer beinvloedt door de hemellichamen om ons heen dan we weten of er ons bewust van zijn. Toch maken hun energieen deel uit van macro-kosmos in verbinding met energieen in de micro-kosmos. As above so below, as within so without.

  1. Werner

   Dank voor de link, zie er een verwijzing in naar de hermetiek. Uiteindelijk komen we steeds tot dat punt van ‘wakker worden’, hopen nu alleen dat die ‘dronkenschap’ tot niet teveel ongelukken leidt. 🙂

   In de hermetiek wordt de mens het derde levende wezen genoemd en hij overtreft alle andere op aarde levende wezens. Hij heeft een tweeledige natuur: naar zijn lichaam is hij stoffelijk, sterfelijk en tot het kwade geneigd, maar naar zijn innerlijke wezen is hij geestelijk, onsterfelijk en geneigd tot het goede. In zijn stoffelijke lichaam bevindt zich ook de ware, geestelijke mens, die gekenmerkt wordt door verstand (logos) en geest (nous). De gangbare opvatting is dat het verstand de mens doet begrijpen en dat de geest hem het intuïtieve inzicht in de eenheid der dingen geeft. Deze twee kunnen door de begeerten van het lichaam in een staat van onbewustheid gebracht worden, een toestand die als diepe slaap of dronkenschap ervaren wordt.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermetisme

 12. Hans

  Werner,

  Heb met interesse je persoonlijke verhaal gelezen voor wat betreft je BDE ervaring.
  Ik vind het tof dat je dit hier plaatst omdat zoals Douwe ook al aangeeft dit veel meer begrip geeft in het interpreteren van de inhoud van je berichten.
  Echter gezien die ervaring wil ik je juist vragen, uit oprechte benieuwdheid, waarom je focus van het willen veranderen van de maatschappij juist zo op die externe fysieke realiteit gericht is ipv de bron waaruit die werkelijkheid onstaat.
  Ik heb zelf veel te maken gehad met BDE ervaringen van anderen en heb zelf dit in mijn vroege jeugd ook meegemaakt toen ik als kleuter in een sloot terecht kwam.
  De herinneringen en (her)beleving hiervan zijn bij mij op latere leeftijd pas weer in mijn bewuste herinnering teruggekomen.

  Deze beleving is voor mij, en de mensen met wie ik hier over in contact ben geweest, eerder een katalysator geweest in besef en doorvoeld weten dat de aard der fysieke realiteit zijn oorsprong en rede vindt in de energetische innerlijke kosmologische werkelijkheid en niet in de fysieke werkelijkheid die zich daar uit manifesteerd als onze dagelijkse realiteit.

  1. Werner

   Dat antwoord is principiel eenvoudig Hans, innerlijke groei kan bevorderd worden door uiterlijke obstakels weg te nemen. Het is een proces van alle niveaus, zowel innerlijk als uiterlijk waartussen altijd een wisselwerking bestaat. Het behoeft denkelijk geen betoog dat vandaag de collectieve geest volledig geconsumeerd wordt geld en het verwerven van materiële rijkdom. Wanneer we dat systeem van binnenuit bekijken dan is het technisch zeer eenvoudig om tal van monetaire verzuchtingen te laten oplossen alsof ze niet bestaan, het vereist slechts een andere manier van denken wat op zich niets te maken heeft met het transpersoonlijke maar het kan er wel bij helpen, dit omwille van de onthechting die daar deel van uitmaakt. Kortom, als mensheid houden we onszelf gevangen door de manier waarop gedacht wordt, vandaar de tragische absurdietit waarvan sprake, dit is niet zomaar een boutade in het wildeweg.

 13. Treowd

  Vond even geleden een link op youtube een video met een wat religeuze verpakking omdat de bijbel als leidraad de uitleg en richting waarin gedacht wordt lijkt te onderschrijven. Alhoewel de video wat lijkt te leunen op het oude kerkelijke dogma zijn de gedachtes erin best interessant te noemen, meerdere visies kunnen inspirerend werken 🙂 The Nephilim and Christ Within With Mark Cordova

  1. Werner

   De term ‘religie’ roept vrijwel automatisch negatieve associaties op, wellicht daarom dat men andere termen heeft verzonnen om hetzelfde te zeggen of te onderzoeken? 🙂

   Universele wetenschappers zijn degenen met de grotere visies gebaseerd op Wijsheid. Ze zijn intuïtief en mogelijk geïnspireerd. Ze begrijpen verschijnselen door een benadering van binnenuit. Ze zijn universeel en beheersen verschillende vakgebieden. Ze combineren filosofische en religieuze aspecten in hun overwegingen. Ze zijn de echte universele wetenschappers.

   http://www.noetischwetenschappelijkinitiatief.nl/Artikel-Universele-of-gespecialiseerde-wetenschap.html

  2. Werner

   Een aantal fragmenten beluisterd, deed me spontaan denken aan een fijn boek. Dit voor de technici die zich niet schuwen om de hersenen te kraken. Ik weet echter niet hoe de Aliëns daarover denken, misschien net hetzelfde? 🙂

   ‘Hoe is het mogelijk dat de wiskunde, een verzinsel van de menselijke geest, zo goed past bij allerlei concrete objecten in de werkelijke wereld’, vroeg Albert Einstein zich ooit af. Inderdaad, het is opmerkelijk: hoe kan het dat de baan van planeten, de werking van ons brein, de beweging van de beurzen en de vormen van schelpen en bloemen allemaal in die ene wiskundige taal zijn te beschrijven? In dit boek laat Mario Livio zien hoe filosofen, logici, theologen en wiskundigen hierover hebben gedacht. Misschien is wiskunde wel de taal waarin God de wereld heeft bedacht, opperde een van hen.

   http://www.bol.com/nl/p/is-god-een-wiskundige/1001004007506903/

 14. Treowd

  Dank voor die verwijzing Werner , inderdaad het lijkt ook de richting van het syncretisme aan te geven het zijn slechts verschillende labels als het ware. Juist met het oog op die negatieve associatie dacht ik ook die video op die wijze en inleiding naar voren te brengen. 🙂

  1. Werner

   Syncretisme inderdaad, from within verschijnt alles aan de oppervlakte en dat geven we een label, pas nadien worden het slagwapens waardoor ‘within’ volledig uit de aandacht verdwijnt. Vroeg of laat gaan we terug ‘within’ waardoor duidelijk wordt wat syncretisme wil zeggen, niets anders dan religie in de zin van her-verbinding. Mensen zijn als zandkorrels, strijdend om een stukje strand. 🙂

 15. bernadette

  Douwe..

  Ben jij bekent met Benjamin Creme ?

  Ik vernam van Ronald Jan Heijn dat hij op 2 November over-leden is op 93 jarige leeftijd

  http://www.helloaquarius.org/

  Als Soul Sterren zijn wij hier op deze aarde geland in dit grote Universum.
  We schijnen allemaal te wachten op de speciale Ster die ons de Goddelijke energie gaat schenken ?
  In de grote transformatie die wereldwijd , individueel via ons innerlijk kanaal door ons heen zullen
  gaan ontvangen zodat we allemaal gezamenlijk in Liefde en Harmonie met elkaar gaan samenleven.
  De Gouden eeuw zou spoedig zijn intrede gaan doen ?
  Hier is Benjamin Creme met zijn boodschap ;

  https://www.youtube.com/watch?v=9JihYJhfAs4

  Hier over de de speciale sterren die wereldwijd verschijnen en op camera vastgelegd zijn.
  Sommige laten zich als licht UFO’s zien ?

  For over 30 years author, lecturer and artist Benjamin Creme has been preparing the way for the emergence of Maitreya, the World Teacher.
  On 12 December 2008 Share International Foundation distributed a news release announcing that in the very near future a large, bright star would appear in the sky visible throughout the world, night and day, heralding the imminent appearance of Maitreya in His first interview on US television. Since then sightings of the ‘star’ have been reported all over the world, on YouTube and blogs, and hundreds of photographs have been sent to Share International magazine.
  Take part in this extraordinary event by looking for the ‘star’. If you photograph or video the ‘star’, please report it to the media or Share International magazine and help create an open media debate about its meaning and purpose.
  For more information: http://www.share-international.org

  https://www.youtube.com/watch?v=hX2ujTDVdII

  Ikzelf houd dit innerlijk als reserve wat komen gaat in het nieuwe tijdperk .

  Wat vindt jij ervan Douwe ?
  Resoneert dit (ook) met jou innerlijk gevoel ?

  1. Douwe

   Klinkt mij vooral als een nieuw wachten op iets in de externe spiegel. Oftewel de verandering buiten jezelf zoeken. Mijn ervaring is dat die mensen vaak lang kunnen wachten.

   Het gaat in mijn ervaring andersom. Verhoog je eigen frequentie zo veel mogelijk als je kunt en als relevant voor je is en dan zie je je nieuwe staat van intern zijn vroeger of later vanzelf gereflecteerd in de spiegel die we externe realiteit noemen. Of niet… No expectations 🙂

   Wij zijn daarbij nu al onderdeel van – All That Is – of we ons dat nu realiseren of niet. Er is in die zin niets buiten – All That Is, en daarmee is alles dus per definitie al goddelijk als je het zo wilt noemen. Het goddelijke is niet buiten ons en wij zijn niet buiten het goddelijke. Dat iets externs ons dus goddelijke energie zou schenken lijkt me niet nodig, we hoeven ons alleeen te realiseren dat we zelf al goddelijk zijn. Net als alles overigens.

   Maar dat is puur een eerste indruk. Heb me er nog niet echt in verdiept.

 16. Suzanne

  Hoe raar is dit……
  Ik zat op mijn hangmat buiten naar de sterren te kijken. Ergens kwam er in mijn gedachte, Als er aliens zijn, please neem me mee ofzo. Niet veel later zag ik een lichtflits (dacht eerst een ontploffende ster, maar dat blijkt extreem onwaarschijnlijk te zijn). Natuurlijk kan t best n sateliet oid geweest zijn, toch kwam ik bij deze post terecht…. Tijdens t lezen ook n kippenvel moment over mn hele lichaam. Heel weird.
  Die gedachten waar er over gesproken word daarbij denk ik altijd aan Engelen.
  Eigenlijk zou t best logisch zijn als er veel meer verschillende levensvormen zijn. Nu toch echt gaan slapen!

 17. Stijn

  Beste mensen,

  We worden niet bezocht door aliens.

  Overtuigende aanwijzingen of bewijzen voor de hypothese dat onze planeet bezoek heeft gehad van buitenaardse ruimteschepen met intelligente wezens aan boord, ontbreken echter. Het lijkt dan ook verstandiger om een echte, onverklaarbare UFO voorlopig gewoon te laten voor wat het is: een ongeïdentificeerd vliegend object (we weten nu eenmaal niet alles!), in plaats van een vergezochte ‘verklaring’ te presenteren als definitieve oplossing van het raadsel.

  http://www.allesoversterrenkunde.nl/!/sterrenkunde/vraag-en-antwoord/_detail/gli/wat-zijn-ufos/

  1. Douwe Bericht auteur

   Jij wordt wellicht niet bezocht door buitenaardse wezens. Ga uit van je eigen ervaringen. Lijkt me niet nodig om voor anderen te bepalen wat ze wel of niet meemaken en wie hun wel of niet bezoeken.

   Verder is dit wel een mooie introductie in het UFO en ET fenomeen. Ik kan het iedereen aanraden deze samenvatting eens rustig door te nemen en vervolgens vooral ook je eigen onderzoek te gaan doen. Er staan een heleboel bronnen in dit artikel onder de YouTube zelf:

   Compilation of the best UFO and ET evidence (with sources)
   http://www.starseedhub.com/compilation-of-the-best-et-and-ufo-evidence/

 18. valo

  IK BEN ER ZEKER VAN DAT BUITENAARDSE WEZENS AL LANG ONDER ONS ZIJN
  Het doel van de aliens (greys) onder ons, is de mensheid stap per stap te laten evolueren en te streven naar de intelligentie waarover zij beschikken. Er zijn al heel veel verhalen van mensen die beweren dat ze ontvoerd zijn geweest door aliens. Dit is al jaren lang aan de gang.
  Kortom komen we tot de vaststelling dat de wezens vredelievend zijn, nieuwsgierig en langzaam aan zich aan het integreren zijn in onze maatschappij.
  Lees verder op: https://aliensonderons.blogspot.com

 19. Niet

  Ik heb contact gehad. Had er niet om gevraagd
  Het leek meer een geestelijk onderzoek
  Door lichte heftige flits. Ik kon ze verstaan
  Maar werdt terug gestuurd omdat ik niet belangerijk was 😂

 20. Johannes, Johannah en José

  Eerst hebben de mensen goden en God bedacht en nu komen ze met griezelige buitenaardse wezens.
  Wie zulke griezeltjes bedenkt is zelf niet pluis. Ziek!
  Dit bewijst ons nu juist o.a. dat we er allemaal aan gaan.

 21. bernadette

  Jo Conrad unterhält sich mit Gabriele-Kathlen Kowalski und Reiner Feistle
  über ihr Buch “Starborn”, das Sternengeborene an ihre Herkunft erinnern und Hilfe
  zum Bewältigung ihrer Missionen geben soll. Zudem wird der
  All Stern Kongress am 21. April angekündigt. .

  Sternenkinder
  https://www.youtube.com/watch?v=7ZSWEiUGC-4

 22. bernadette

  In Respons op David Icke ,

  Remember who we are ….

  Waarom wilden men de Baby’s graag gedoopt hebben met Doop Namen,
  en registreren in een gedwongen geboorte register met een BSN Nummer / Slaven systeem
  Het oneindige bewustzijn kan niet geboren zijn met een naam .
  Daarom…

  BABYLON IS FALLEN

  https://www.youtube.com/watch?v=RnKjAiiKtdc

 23. bernadette

  My dear Budh ,

  Wat bedoel je hier mee te uiten.
  Wat mag hier uit ontspruiten ?
  Verklaar je nader in dit kader 🙂

 24. bernadette

  @ Budh.

  Even reageren op deze cropcircle image hierboven.
  Zit ik net de foto’s te bekijken van het afgelopen UBUNTU festival
  ,Kijk eens wat er op het zwarte Tshirt van Michael Tellinger staat voor een image,
  is dat niet hetzelfde symbool ?
  Ben ik wel benieuwt wat daar de betekenis van is .. 🙂

  https://photos.google.com/share/AF1QipNlCZifSS6FqhaWd0Zca3rqcrCLsKgsNDZophUNAswI5qfnC1boujZuAhzazs1syA?key=UlUxSGQydUd1STI0ZWlPSi1ieGFpbzhZVW1VY0Z3

  En hier hebben we Bruce Lipton nog met een bericht ,

  Jedi Master Bruce Lipton – Balancing The Force – Star Wars, Polarity & Holism

  https://www.youtube.com/watch?v=lTl8XS7jCT0

 25. bernadette

  A 75,000 year-old stone calendar – In the cradle of humankind. A new discovery of an ancient circular monolithic stone calendar site in Mpumalanga has proven to be at least 75,000 years old, pre-dating any other structure found to date. Southern Africa holds some of the deepest mysteries in all of human history. What we are told is that at around 60,000 years ago the early humans migrated from Africa and populated the rest of the world.

  Who were these first humans? What did they do? And where did they disappear to?

  It estimated that there are over 100 000 ancient stone ruins scattered throughout the mountains of southern Africa. Artefacts that have been recovered from these ruins show a long and extended period of settlement that spans to over 200,000 years. The most spectacular examples of these ancient ruins are RIGHT HERE within walking distance. Modern historians have been speculating about the origins of these ruins, often calling them ‘cattle kraal of little historic importance’.

  The truth of the matter is that closer scientific inspection shows that we actually know very little about these spectacular ancient ruins. It is a great tragedy that thousands have already been destroyed through sheer ignorance but forestry and farmers have now started to protect these ruin. Adam’s Calendar is the flagship among these ruins because we can date this monolithic calendar with relative certainty to at least 75,000 years of age based on a number of scientific evaluations.

  Adam’s Calendar also presents the first tangible evidence of consciousness among the earliest humans in the ‘Cradle of humankind’. The site is built along the same longitudinal line as Great Zimbabwe and the Great Pyramid. It is also aligned with the rise of Orion’s belt some 75,000 years ago.

  Adam’s Calendar: This is possibly the only example of a functional, mostly in-tact monolithic stone calendar in the world. The founder of Adam’s Calendar, Johan Heine, observes as the shadow of the setting sun on the summer solstice 21 Dec. As the sun sets the shadow slides off the edge – only to resume its path back to the opposite edge where it stops on the winter solstice, 21 June

  https://www.ubuntushopusa.com/collections/ebooks/products/adam-s-calendar-ebook

  Michael Tellinger – Powerful EM Fields at Adam’s Calendar

  https://www.youtube.com/watch?v=WA9M_Y8rlDs

  Dan nog even .. wat als enter tainment

  Geluid- trilling frequenties wat doet dat met ons levende wezens op Aarde
  Een buitenaardse vogel zingt binnenshuis 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=hDwUO3b58zI

  1. Douwe

   The original source of this information appears to be by Mr. Jean Ederman, now 49, of France, who evidently works in the field of aviation.

   He claims to have been a military jet pilot, air traffic controller and airport manager, and to have a masters in economics. He also claims to have had a number of anomalous experiences since the age of six, which later included a number of UFO sightings and ET contacts.

   He writes: “… after having learned how to mentally project myself to a place in the presence of benevolent extraterrestrials, I received the following message…”

 26. Mary Margaret Ossevoort de Carrera.

  Volgens mij klopt het niet dat er geen andere vertalingen zijn dan alleen Nederlands en Engels van deze belangrijke boodschap aan onze aarde! Ik dacht dat dit voor de hele mensheid gold. Zij willen dat iedereen JA of NEE beantwoorden maar dat schijnt dus niet zo te zijn, jammer!!! Kan ik mijn Spaanstalige man niet mee laten beslissen. Of is er misschien iemand die heel goed kan vertalen van Engels naar Spaans??? Zou ik heel erg fijn vinden want ik ben nog niet zo ver dat ik zo’n heel verhaal in het Spaans kan vertalen. Het gaat tenminste iedereen aan op deze planeet, toch? En Spaans is de derde wereld taal.

 27. Bernhard Schat

  Ohm namo narai !

  En het kleine ondeugende Engeltje uit de Hemel op aarde sprak in 2019 nogmaals tot de Mensen en zeidde : Als ik lief met mijn Tsunamietjes , aardbevinkjes , en bliksembuitjes aan het spelen ben dan wil daar wel eens gedonder van komen !
  Maar….

  We hebben ze verslagen in een wedstrijdje van nog geen 2x een half uur, met een kwartiertje pauze.
  De wedstrijd begon zoals hij eindigde en eindigde zoals hij begon, maar dan andersom.
  De eerste helft eindigde zoals de tweede begon en de tweede helft begon zoals de eerste was geëindigd!
  Er werd gelijk in de eerste en tot slot in de laatste minuut geschoord.
  Het gedonder aan het eind van de eerste helft was ongeveer hetzelfde als het gebliksem aan het begin van de tweede…
  Gelijk in de eerste minuut werd er gescoord met een aardbeving bij Ternate [Ambon]
  13/14 juli 2019.
  Aan het eind van de eerste helft was het even bliksems gedonder, met hagel
  [13 augustus]
  PAUZE…
  Na de pauze direct aan het begin van de tweede helft donders gebliksem, met hagel
  [28 augustus…]
  In de laatste minuut werd er met een omhaal nogmaals gescoord met die aardbeving op Ambon [bij Ternate] 26 September.
  Zo eindigde de wedstrijd zoals hij begon en begon zoals geëindigd maar dan andersom !
  Precies twee en een halve maand later..

  Als ik het goed heb geobserveerd hebben hiermee de satanisten verloren van de Gelovigen en de Gelovigen hebben gewonnen van de satanisten!

  Aldus het kleine Engeltje…

  Sri sri Magnitude / Tsunami Giri Babba.
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksem predikant

 28. Maitreya-Kalki.

  Je hebt positieve ET’s met Ufo’s e.d. en vertegenwoordigers van het Licht etc…. en zo ook negatieve Duistere krachten[ de derde partij ] en als zijnde ET’s met Ufo’s e.d.; Zeg ik “Ja” tegen “Aliens” en wil ik beiden “ET-krachten” ontmoeten, schaar ik mij wel achter de “ET-Licht krachten” en gaat naar hen ook specifiek mijn voorkeur uit! Temeer de positieve Licht-ET-Aliens ons garanties geven bij o.a. diverse aardse-rampen(van nucleair-, natuur-, kosmisch- rampen) ons te zullen gaan redden en o.a. via levitatie-teleportatie-technologie(vooral dit naar hun ruimteschep/’starships’) en zo ook te evacueren(o.a. [tijdelijk in veel gevallen] naar diverse ET-thuisplaneten): dus wees geinformeerd, gewaarschuwd en bereid je NU voor in wel deze “EINDTIJD-OORLOG” en welke wel een [niet 1-voudige] transit dient te gaan maken naar een GOUDEN TOEKOMST – wees daarom allen co-scheppers en dit samen met de ET-co-scheppers!: O.A. https://www.facebook.com/Belevingswereld.net/ & https://eventnl.wordpress.com/2020/04/03/ascentie-tijdlijn-einde-van-coronavirus-meditatie-info-en-interview-tijdstip-van-de-meditatie-in-nederland-5-april-2020-om-04-45-uur/#respond

 29. ron

  Ik ben ook zeer geintresseerd in de buitenaarde beschaving en alien wezens de goed bedoelde aliens van het licht die ons geen kwaad willen doen . zoek naar een manier om in contact te komen met aliens via de telepatische weg of via het innerlijke .en ze graag willen zien . ik sta er helemaal voor open
  zijn er hier meer mensen die dit ook hebben zou graag in contact komen met mensen die dit ook zouden willen

 30. noud

  Mijn antwoord op de vraag over ,,laten zien” is ja. Maar daarmee heb ik geen zicht op de gevolgen daarvan. Als u even een scan kan doen, dan graag dat het niet leidt tot een hoop ellende. Als het kan leiden tot wat ik zou noemen opschudding door terechte doelen in het belang van de mensheid (en/of is de buitenaardse mensheid voor nu en hier) dan is het iets anders.

 31. noud

  O nu heb ik ,,ja” gezegd zonder alles gelezen te hebben en omdat ik al een aantal dingen wist. Dat over ,,een scan” komt nu een beetje zinloos over, want dat is al gedekt in het artikel.

 32. noud

  Aan de andere kant mooi dit allemaal. Maar de schrijver of plaatser van dit artikel, wat weet of kan die? Het komt te weinig capabel of betrouwbaar over in het licht van de inhoud van het artikel. Hoe komt dat? Wat zit daar achter in de zin van zo’n artikel kunnen plaatsen maar de plaatser of schrijver lijkt niet te zijn wat zoiets zeggen of plaatsen zou moeten zijn.

  1. Douwe Bericht auteur

   Wat bedoel je precies, de originele persoon die deze boodschap doorgeef staat erbij toch. Je kunt dat als startpunt voor je eigen onderzoek gebruiken als je dat wilt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *