Opgeruimd staat netjes, een SPV?

Als we het willen hebben over sociale innovaties en auto-conformisme dan is het beslist handig om weten dat er zoiets bestaat als een ‘Special Purpose Vehicle’ (SPV), dit is een organisme waarnaar (financiële) risico’s getransformeerd kunnen worden. Een SPV is echter weinig gekende materie, het biedt ons wel alle modaliteiten om het economische herstel in te luiden. Binnen een SPV gelden niet dezelfde regels van de traditionele markt, ook om deze reden ‘buitenbalansvehikel’ genoemd. Laat ons eerst even kijken wat wikipedia hierover stelt:

Isolatie risico’s

Een Special Purpose Vehicle (SPV) of buitenbalansvehikel is een vennootschap die slechts voor een enkele transactie wordt opgericht en gebruikt. Men spreekt ook wel van SPC (Special Purpose Company) of SPE (Special Purpose Entity). Er kunnen verschillende redenen zijn waarom men een bepaalde transactie of project in een aparte vennootschap wil onderbengen. De reden kan zijn dat men het risico op deze transactie wil isoleren van de andere activa en passiva van het bedrijf. Ook kunnen er competitieve redenen achter zitten. Een nieuwe vennootschap zal namelijk niet gebonden zijn aan bepaalde licencing-agreements die het bestaande bedrijf heeft, dus kan het bedrijf bepaalde intellectuele eigendommen hierin onderbrengen. Tevens kunnen er belastingtechnische redenen bestaan voor het gebruik van een SPV.

Schoon

En last but not least zal een “schoon” vennootschap minder lastige (publiekrechtelijke, effectenrechtelijke en andere) toetsingsprocedures hoeven te doorlopen voor het aan de transactie mag deelnemen. Om deze reden wordt een SPV vrijwel nooit herbruikt, maar altijd geliquideerd. Een bedrijf kan SPV’s zelf beheren, maar kan hier ook een speciale dienstverlener voor gebruiken, een trustkantoor. De volgende elementen zijn van belang voor een SPV:

 • De entiteit kan snel worden opgericht
 • De registratie bij de belastingdienst en het handelsregister verloopt vlot
 • De entiteit kwalificeert als fiscaal inwoner van het land en kan gebruik maken van verdragsvoordelen
 • De entiteit kan met een minimum aan administratieve rompslomp direct aan het rechtsverkeer deelnemen

Interpretatie

Een SPV leent zich dus voor verschillende doeleinden en steeds afhankelijk van menselijke keuzes. De doelstelling kan divers zijn, met de economisch crisis indachtig biedt een SPV alle modaliteiten die we nodig hebben om een andere realiteit tot stand te brengen, niet enkel in woord maar ook in daad.

Pro forma

Indicatief kunnen we deze methodiek voorstellen, in dit voorbeeld richten we de aandacht op het mondiale schuldencomplex. We veronderstellen een wereld met vijf economische agenten en maken een momentopname, dit vertaalt zich naar een consolidatie (moment X+0). Vervolgens passen we het Reverse Debt System toe, dit resulteert in een wereldbeeld zonder schulden of vorderingen (moment x+1). Buiten balans wordt deze journaalpost weerspiegeld in de SPV zoals onderstaand beeld aangeeft:

Evaluatie

Technisch gezien is er geen restrictie om alle schulden naar de SPV te transfereren, hierna kan deze SPV geliquideerd worden en wanneer nodig roepen we een nieuwe in het leven.  Bovenstaande voorstelling weerspiegelt een radicale – opgeruimd staat netjes – benadering, praktisch gezien zal een gefaseerde aanpak raadzamer zijn. Hoe dan ook, een SPV geeft ons alle middelen die we nodig hebben om het economische herstel in versneld tempo te realiseren met tal van neveneffecten. Een SPV is een beleidsinstrument zoals vele anderen, we maken er gebruik van of ook niet.

38 gedachten over “Opgeruimd staat netjes, een SPV?

 1. Wat is waar

  Werner, je probeert het systeem van binnen uit te veranderen. De geschiedenis leert dat dit zinloos is. Einstein zei al: We kunnen problemen niet oplossen met de denkwijze die de problemen veroorzaakt heeft. (Daarom ben ik het ook met je eens: “opgeruimd staat netjes”. Ik zou er aan toe willen voegen: “en vergeet het niet weg te gooien”. Even een paar vragen, enkel om er achter te komen wat je gedachtenwereld is: Waarom wil je een geldsysteem blijven houden? Is er geen paradigmashift nodig, om werkelijk iets te laten ontstaan die de nadelen van geld niet heeft?

  1. Werner Bericht auteur

   Je probeert het systeem van binnen uit te veranderen. De geschiedenis leert dat dit zinloos is. Einstein zei al: We kunnen problemen niet oplossen met de denkwijze die de problemen veroorzaakt heeft. (Daarom ben ik het ook met je eens: “opgeruimd staat netjes”. Ik zou er aan toe willen voegen: “en vergeet het niet weg te gooien”.

   Volledig eens met de stelling van Einstein, de Financiële Relativiteitstheorie is daarop gebaseerd.

   Even een paar vragen, enkel om er achter te komen wat je gedachtenwereld is: Waarom wil je een geldsysteem blijven houden?

   Geld is naar z’n oorsprong een praktisch ruilmiddel, het is een handig meetinstrument. Dat we het goede hebben ‘omgetoverd’ tot een levensecht monopolyspel (geld, bezit & macht) is een andere kwestie, dit maakt ons geldafhankelijk (schuld, rente …) met alle gevolgen van dien. Finaal is dat een getuigenis van economische irrationaliteit, dit is wat we aantonen door alternatieve opties aan te reiken. (cfr Einstein)

   Is er geen paradigmashift nodig, om werkelijk iets te laten ontstaan die de nadelen van geld niet heeft?

   Inderdaad, de hier voorgestelde optie van de SPV bevindt zich op de breuklijn van een dergelijke shift, van ‘geldafhankelijk’ naar ‘geldonafhankelijk’. Net omwille van de (niet gebruikte) alternatieve opties kunnen we besluiten dat we strijden tegen ‘windmolens’, dit als een probleem dat niet bestaat als we daar anders over zouden denken. Ergo, ons probleem zit dus grotendeels in ons hoofd, niet anders dan auto-conformisme waarover we ons – zij het een minderheid – geen vragen meer stellen. (cfr dogma)

   1. Wat is waar

    Geld heeft een aantal uitgangspunten. Het belangrijkste uitgangspunt is waardering van arbeid. En laat daar nu ook net het grootste probleem zitten. Wie geld heeft kan de waardering van arbeid beinvloeden. Hij moet geld geven aan de have not’s. Daardoor heeft/krijgt hij en machtspositie. Daarmee zit er een machtsongelijkheid in het systeem wat nooit op te lossen valt, tenzij geld geen waarde heeft. Maar dat is nu juist het hoofddoel van geld; waardevergelijking van produkten. Door de machtsongelijkheid zal het systeem altijd ontsporen. Dat is de wortel van alle kwaad. Dat is het moreel verwerpelijke aan geld. Daarom moeten we naar een geldloos systeem. Ik heb vroeger ook altijd gedacht dat het een verdelingsvraagstuk was. Nu weet ik dat het door het waarderingsuitgangspunt van geld een machtvraagstuk is.

    P.S. Ik waardeer het ten zeerste dat je het schuldenprobleem wilt oplossen. En alle voorstellen en ideeën die je aandraagt zijn stuk voor stuk een verbetering. Maar uiteindelijk is het een machtsprobleem wat door het waarderingsuitgangspunt van geld wordt veroorzaakt. En dat valt niet op te lossen zolang geld als waarderingsmiddel wilt blijven behouden. Jezus zei: nieuwe wijn (ideeën) moet je niet in oude zakken (systemen) doen. Oude zakken barsten en dan gaat de wijn verloren.

    1. Werner Bericht auteur

     Ik wil op basis van proefondervindelijk onderzoek nog een stapje verder gaan, onwetendheid, dwalen, dronkenschap, onzekerheid, angst … kunnen ook tot machtswellust leiden. Als we a priori niet alle beschikbare opties kennen dan kunnen we er ons ook geen voorstelling van maken, dit in schril contrast met hedendaagse – mainstream- geplogenheden. Een en ander brengt ons tot wat we de econo-gnostiek genoemd hebben, hiermee zeggend dat ons probleem veel fundamenteler is dan wat het vaak (te) oppervlakkige debat laat vermoeden.

     Anders gezegd, ik ben het niet oneens met je maar hoeveel mensen kennen alle beschikbare opties en tot welke gevolgen ze kunnen leiden? Op zich niet nieuws uiteraard, denk maar aan Abe Lincoln die al bezig was met de Bitcoin (cfr zilvermunten). Er stelt zich (voor mij dan) enkel de vraag of we ons vandaag alweer zullen laten ‘ringeloren’, dit bepalen we zelf. Ons telkens opnieuw verankeren aan (verschuilen achter?) de machtselite zal ons mi niet verder helpen, we verliezen er enkel kostbare tijd mee.

     1. Wat is waar

      Ik wil op basis van proefondervindelijk onderzoek nog een stapje verder gaan, onwetendheid, dwalen, dronkenschap, onzekerheid, angst … kunnen ook tot machtswellust leiden.

      Dit is een drogredenering. Ooit van oorzaak en gevolg gehoord? De oorzaken van boven genoemde problemen hebben in principe niets met geld te maken, maar geld kan wel een rol spelen bij deze problemen.

      Als we a priori niet alle beschikbare opties kennen dan kunnen we er ons ook geen voorstelling van maken, dit in schril contrast met hedendaagse – mainstream – geplogenheden.

      Je zult nooit alle beschikbare opties kennen. En dat is ook helemaal niet nodig. Het is alleen nodig de oorzaak van het probleem te kennen. Dan kunnen de meeste opties uitgesloten worden!!!!

      Een en ander brengt ons tot wat we de econo-gnostiek genoemd hebben, hiermee zeggend dat ons probleem veel fundamenteler is dan wat het vaak (te) oppervlakkige debat laat vermoeden.

      Dat het allemaal niet zo lekker loopt en dat de mens zich zelf heeft kwijt geraakt dat heeft diepere oorzaken zoals je schrijft hebt in je artikel. Dat ben ik wel met je eens. Maar we hebben het nu even over het geldsysteem en niet over dat we vervreemd zijn van ons zelf. Ons geloof in geld is juist een oorzaak dat we vervreemden van ons ware zelf. En ik heb een poging gedaan waarom dat is. En dat is volgens mij komt dat door het waarderingsuitgangspunt van geld. In wezen wordt door geld vastgelegd wat je waard bent voor de maatschappij. En dat is absoluut onwaar. Niemand is in geld uit te drukken. Dit maakt dat we steeds meer van onszelf vervreemden. Doordat geld een steeds grotere rol speelt in de maatschappij vervreemden we steeds verder van ons zelf als mensheid. Dit is de kern van mijn reaktie. Helaas reageer je daar niet op. Op die manier wordt ik natuurlijk ook niet wijzer. En dat is wel mijn doel.

     2. Werner Bericht auteur

      Dit is een drogredenering. Ooit van oorzaak en gevolg gehoord? De oorzaken van boven genoemde problemen hebben in principe niets met geld te maken, maar geld kan wel een rol spelen bij deze problemen. Je zult nooit alle beschikbare opties kennen. En dat is ook helemaal niet nodig. Het is alleen nodig de oorzaak van het probleem te kennen. Dan kunnen de meeste opties uitgesloten worden!!!!

      Ben het roerend met je eens dat veel opties uitgesloten kunnen worden, deze conclusie is afhankelijk van een doelstelling waarin oorzaak en gevolg een rol speelt. Wat opties, keuzes en doel betreft, ik maak nogal eens gebruik van de besluitvormingstheorie van Herbert Simon waarin ‘onwetendheid’ (ea) een rol spelen. De proef op de som maakt snel duidelijk hoe deze dynamieken werken, niet steeds prettig om te ervaren.

      Dat het allemaal niet zo lekker loopt en dat de mens zich zelf heeft kwijt geraakt dat heeft diepere oorzaken zoals je schrijft hebt in je artikel. Dat ben ik wel met je eens. Maar we hebben het nu even over het geldsysteem en niet over dat we vervreemd zijn van ons zelf. Ons geloof in geld is juist een oorzaak dat we vervreemden van ons ware zelf. En ik heb een poging gedaan waarom dat is. En dat is volgens mij komt dat door het waarderingsuitgangspunt van geld. In wezen wordt door geld vastgelegd wat je waard bent voor de maatschappij. En dat is absoluut onwaar. Niemand is in geld uit te drukken. Dit maakt dat we steeds meer van onszelf vervreemden. Doordat geld een steeds grotere rol speelt in de maatschappij vervreemden we steeds verder van ons zelf als mensheid. Dit is de kern van mijn reaktie. Helaas reageer je daar niet op. Op die manier wordt ik natuurlijk ook niet wijzer. En dat is wel mijn doel.

      Ik ben het eens met je, dat is niet het probleem. Het probleem aan de bron (h)erkennen kan iedereen en op zich helemaal zo moeilijk niet, net zoals de sociale alternatieven niet zo moeilijk zijn om te begrijpen. De grote massa blijkt dit toch niet te weten en/of is zich niet bewust van de catastrofale gevolgen daarvan, op deze manier blijven we dus in een pijnlijke impasse zitten. Aan verklaringen hiervoor is ook geen gebrek, wat is er volgens jou dan wel nodig om het tij te keren? Ik zie het graag gebeuren, liever gisteren dan morgen gezien het doemscenario waar we middenin zitten.

    2. Werner Bericht auteur

     Daarom moeten we naar een geldloos systeem.

     Kan je dat in het kort toelichten hoe dat zou werken, ben ik oprecht benieuwd naar.

     1. Wat is waar

      Kan je dat in het kort toelichten hoe dat zou werken, ben ik oprecht benieuwd naar.

      Dit kan het begin zijn van een paradigma shift. Je vraagt nu en ik neem aan dat je het jezelf ook afvraagt Hiermee is een stap gezet om op een ander spoor te komen. Daar had je zelf ook al over geschreven. (http://achterdesamenleving.nl/er-sporen-ook-dwaalsporen/). Daarom ben ik blij dat je oprechte interesse toont.

      Ik probeer stap voor stap aan te geven hoe ik tot de overtuiging gekomen ben dat we naar een geld en bezitloze samenleving moeten. Met bezit bedoel ik persoonlijke bezit, zoals huizen, land, goud etc. Het komt er op neer dat alles van iedereen is. Dat je alles mag gebruiken, maar niets persoonlijk bezit.

      De eerste vraag die ik had was: Kan ik het geldsysteem zodanig veranderen dat het geen nadelen meer kent. Antwoord was; Nee want geld is gebaseerd op een waarderingssyteem en het waarderingssysteem wordt bepaald door de mensen die geld of bezit hebben. En daarmee zijn we overgeleverd aan de moraliteit van die mensen.
      Conclusie: Om een rechtvaardige samenleving te moeten we geld en “bezit” afschaffen of laten verdwijnen.

      Vraag 2. Hoe kan een samenleving zonder geld en “bezit” er uitzien en is dat aantrekkelijk?

      Michael Tellinger laat aan het eind in deze video zien hoe het er uit kan zien. Hij begint met de oorsprong van geld en waarom het geld het probleem is en nooit een oplossing kan zijn:
      https://www.youtube.com/watch?v=4sxwXjqawEw
      een uitgebreidere versie kun je hier vinden: https://www.youtube.com/watch?v=YW4fX77ycgA

      Als je het idee omarmd dan komt de volgende vraag: Hoe kunnen we een geldloze samenleving creeëren? Daar heb ik wel ideeën over, maar het heeft geen zin om dit hier uit de doeken te doen als je het idee van een geldloze samenleving niet ziet zitten.

     2. Werner Bericht auteur

      Dank voor je reactie, wellicht kunnen we een aantal stapjes overslaan aangezien ik dat proces al eens doorlopen heb, zitten daarmee alvast – tenzij wat nuances – op dezelfde golflengte. Vraag stelt zich hoe we van de ene wereld naar de andere komen, ik geef je een paar speerpunten die technisch perfect mogelijk zijn:

      (1) modern debt jubilee
      (2) voorwaardelijke lotto
      (3) herstel of synchronisatie koopkrachtpariteit
      (4) arbeidsdeling ifv van behoeften (bv in eerste aanleg arbeidsweken van 20hr)
      (5) schuld- en renteloos monetair beleid
      (6) …

      Deze ideeën hebben tot doel te onthechten van geld en bezit (cfr monopolyspel), dit als inleiding tot het nieuwe paradigma. Vooralsnog zie ik geld as such niet als een probleem, wel hoe we daar mee omgaan (cfr rationaliteit). Dit even als interludium opdat we de context duidelijker hebben, het hedendaagse schuldenprobleem (bancair systeem als geheel) zien we als een mijlpaal, vandaar de focus daarop. Omarmen doen we al lang, ik bekijk nu even Mark Tellinger.

     3. Douwe

      @ Wat is Waar, je mag je idee altijd eens uiteen zetten in een gastartikel als je dat wat lijkt. Als iets aanzet tot nadenken is dat altijd de moeite in mijn opinie 😀

     4. Werner Bericht auteur

      Volledig met je eens Douwe, laat ons die koek verdelen. Inmiddels de intro van Hellinger bekeken, het is de evidentie zelve en berustend op logische (evolutionair) boerenverstand. Het zit in kleine dingen, letterlijk. 🙂

 2. Pieter Stuurman

  Werken (arbeid) heeft twee mogelijke bedoelingen (motieven):

  1- Het tot stand brengen en beschikbaar maken van de producten en diensten die mensen nodig hebben.

  2- Het verkrijgen van geld.

  Het eerste motief is: het beschikbaar maken van het benodigde (producten en diensten).
  Het tweede motief is: het verkrijgen van het benodigde (producten en diensten) via geld.

  Op dit moment is het tweede motief (geld krijgen) veruit dominant. Vrijwel iedereen werkt met de bedoeling, het hoofdmotief, er geld voor te krijgen. En VIA dat geld ontstaat toegang tot het benodigde.

  Deze omweg maakt geld tot een levensvoorwaarde. Het krijgt een poortwachtersfunctie. En dat geeft de eigenaren van het geldsysteem, de macht over de toegang tot het benodigde. Daarnaast bestaat hierdoor de mogelijkheid dat sommigen (zoals de eigenaren van het geldsysteem, en de eigenaren/aandeelhouders van de bedrijven waar mensen het benodigde produceren) grote hoeveelheden geld naar zich toe kunnen trekken, zonder zelf bij te dragen aan het tot stand komen van dat benodigde. Dit geld (en de bijbehorende toegang tot het benodigde) is dan niet langer beschikbaar voor de rest van de mensheid.

  ALLE huidige financiële/economische/monetaire problemen zijn hier, direct of indirect, het gevolg van.

  Zolang het de dominante overtuiging blijft, dat werken bedoeld is om dingen te verkrijgen, in plaats van dingen beschikbaar te maken, zal ieder systeem deze dominante gedachte weerspiegelen.

  1. Werner Bericht auteur

   Werken (arbeid) heeft twee mogelijke bedoelingen (motieven):

   1- Het tot stand brengen en beschikbaar maken van de producten en diensten die mensen nodig hebben.
   2- Het verkrijgen van geld.

   Dat is correct Pieter, momenteel ben ik werkloos en had eens voorgesteld om bedrijven gratis te helpen. Guess what, ik mocht dat niet aangezien het zou leiden tot concurrentievervalsing. Ander probleem zou zijn dat ik als systeemdenker veel meer werkloosheid zou creëren. Dit is geen grap, wat we vandaag zien is werkelijk tragisch absurd, niet zomaar een boutade om erbij te horen. 🙂

   1. Wat is waar

    Ander probleem zou zijn dat ik als systeemdenker veel meer werkloosheid zou creëren. Dit is geen grap, wat we vandaag zien is werkelijk tragisch absurd, niet zomaar een boutade om erbij te horen. 🙂

    Verwonderd mij niets dat jij een systeemdenker bent. Die mensen zijn we broodnodig. Alleen dan niet ten dienste van het geldsysteem, maar ten dienste van alle mensen. Voor zover ik kan zien is dat eigenlijk precies het domein waar jij je nuttig wilt maken. Kun je misschien doordat je geen betaald werk hebt wel nuttiger maken dan met betaald werk. Elk nadeel heb zijn voordeel. 🙂

    1. Werner Bericht auteur

     Daar lijkt het sterk op, werkloosheid lijkt een gevaar voor de maatschappij aangezien je dan tijd krijgt om na te denken. Gelukkig ook niet te hard, anderen hebben het al eens voorgedaan en dan kom je tot het onderstaande, het is verbluffend eenvoudig. 🙂

     In de moderne systeemtheorie bepaalt chaos de toestand van een systeem waarin zijn stabiele cycli plaatsruimen voor complexe, schijnbaar ordeloze gedragingen. Een chaos-venster is een periode waarin iedere invloed of prikkel van buitenaf tot dusdanige proporties kan worden ‘opgeblazen’ dat bestaande tendensen erdoor worden veranderd en er nieuwe tendensen ontstaan. Het ‘chaospunt’ is de cruciale toestand waarop tendensen die tot de huidige toestand van het systeem hebben geleid ineenstorten en het systeem niet meer kan terugkeren tot zijn vroegere toestanden en gedragsmodi, maar onomkeerbaar wordt gelanceerd langs een traject met een aangepaste structuur en bijhorende modus operandi. (bron)

   2. Douwe

    Ik denk zelf graag in voortbestaan en wat we allemaal nodig hebben is schoon drinkwater, voedsel en als het even kan een dak boven het hoofd. Het is daarbij te preferen om dit te doen op een morele manier wat wil zeggen, met respect voor de mens en met respect voor de aarde. Dat is precies waarom ik zo een fan ben van permacultuur. Ik weet niet of je bekend bent met permacultuur maar als systeemdenkenr zal dat je zeker ook aanspreken volgens mij. En er is een heleboel werk te verzetten in Nederland op dit gebied. Mocht je tijd over hebben kun je eens overwegen om een gemeenschapstuin of een voedselbos in je eigen buurt te beginnen. 😀 Dan maak je met je arbeid een boel nuttigs beschikbaar. Op http://www.permacultuurnederland.org kun je een boel informatie vinden over permacultuur, gemeenschapstuinen en voedselbossen. 😀

    1. Werner Bericht auteur

     Is gekende materie Douwe, hier achter m’n hoek te vinden onder de naam Transitie Ekeren. Ben zelf nogal begaan met die vermaledijde schuldenberg die niet bestaat als we er anders over zouden denken, kwestie van ruimte scheppen opdat veel nobele initiatieven vlotter doorgang zouden kennen. 🙂

 3. Hans

  Werken (arbeid) heeft twee mogelijke bedoelingen (motieven IN DEZE REALITEIT):

  1- Het tot stand brengen en beschikbaar maken van de producten en diensten die mensen nodig hebben.
  2- Het verkrijgen van geld.

  Arbeid (werken) heeft twee mogelijke bedoelingen (motieven BUITEN DEZE REALITEIT):

  1- Het tot stand brengen en beschikbaar maken van de producten en diensten die mensen ZELF nodig hebben.
  2- Het verkrijgen van overvloed, vrijheid en zelfbeschikking. (waarin overvloed staat voor: alle het benodigde in de juiste hoeveelheid op het juiste moment)

  Zolang het de dominante overtuiging blijft, dat werken bedoeld is om dingen te verkrijgen, is plaats van dingen beschikbaar te maken, zal ieder systeem deze dominante gedachte weerspiegelen.

  Dat is de energie wat de overtuiging maakt dat geld is..

 4. Pieter Stuurman

  Wanneer het leidend motief om te werken, verschuift van het verkrijgen van geld, naar het beschikbaar maken van het benodigde, KAN het niet anders dan leiden tot overvloed voor iedereen.

  Andersom, als het verkrijgen van geld het leidend motief blijft, KAN het niet anders dan leiden tot toenemende schaarste voor vrijwel iedereen.

  1. Hans

   Inderdaad, we zitten in een cirkeltje.. 🙂 Het is zo duidelijk en tegelijkertijd zo onbereikbaar nu.. dus maar hopen dat de onvermijdelijke crash gauw gaat beginnen. Kijken hoe de realiteit er dan uit gaat zien zodat we gaan weten in welke richting het werk of de arbeid zich gaat ontwikkelen..

 5. Wat is waar

  @Werner

  Zolang je de oplossing zoekt in:

  (1) modern debt jubilee
  (2) voorwaardelijke lotto
  (3) herstel of synchronisatie koopkrachtpariteit
  (4) arbeidsdeling ifv van behoeften (bv in eerste aanleg arbeidsweken van 20hr)
  (5) schuld- en renteloos monetair beleid

  en denkt

  Vooralsnog zie ik geld as such niet als een probleem, wel hoe we daar mee omgaan (cfr rationaliteit).

  blijf je in geld denken en zit je niet op dezelfde golflengte als mij. Ik twijfel niet aan je oprechte intenties, maar denk dat je een geldloze samenleving nog niet voor kunt stellen, tenminste niet je voorstelling maakt of ziet zoals ik die zie.

  Met de “oplossingen” die jij aandraagt blijft geld de samenleving domineren. In principe zie ik niets in een samenwerking met mensen die onze moderne slavernij veroorzaken en in stand houden. als je jouw punten wilt uitvoeren zul je daar niet aan ontkomen. Die mensen zullen alle oplossingen waardoor ze macht verliezen torpederen zolang ze macht hebben. Daarom moet de oplossing niet aan de geld kant gezocht worden. In mijn optiek kun je geld alleen inzetten om het af te schaffen. Dat lijkt tegenstrijdig maar is voor zover ik nu kan zien zelfs een voorwaarde.

  Maar de eerste voorwaarde om een verandering te creëren is om mensen bekent te maken en te laten nadenken over een geldloze maatschappij. Mensen de mogelijkheden te laten zien. Daarom is het goed de video’s van Michael Tellinger te delen. Hij is een begenadigd spreken en kan mooie toekomstbeelden scheppen. Helaas dat is nu niet meteen mijn grootste talent. Als je de video’s bekeken hebt begrijp je waarschijnlijk ook beter wat mijn gedachtes over geld zijn. Het probleem van Tellinger is dat er te weinig mensen in een klein gebied zijn ideeën omarmen. Daarom blijft het een beperkt experiment. Gezien het aantal mensen wat zijn video’s bekijkt op youtube ( 5.000 tot 8.000) zal het voorlopig ook niet zo’n vaart lopen.

  Deze ideeën hebben tot doel te onthechten van geld en bezit (cfr monopolyspel), dit als inleiding tot het nieuwe paradigma. Dit even als interludium opdat we de context duidelijker hebben, het hedendaagse schuldenprobleem (bancair systeem als geheel) zien we als een mijlpaal, vandaar de focus daarop. Omarmen doen we al lang, ik bekijk nu even Mark Tellinger.

  Bij een geldloze samenleving gaat het niet zozeer om te onthechten van geld, maar om te laten zien en te laten geloven dat geld juist een sta in de weg is om een samenleving te creëren waar overvloed, geluk en vrede heerst. Waar je je talenten kunt ontplooien op een manier waarvan jij gelukkig wordt en je medemensen van profiteren doordat ze er in delen. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. In wezen probeer ik je eerst mee te nemen in mijn denkwijze voordat ik volgende stappen ga zetten. Want als jij niet gelooft waar ik in geloof zul jij de volgende stap niet uit overtuiging zetten als je hem al zet. Dan is het paarlen voor de zwijnen gooien ( Niet verkeerd bedoeld)

  1. Werner Bericht auteur

   Ik begrijp wat je wil zeggen, geen probleem daarmee. Zie het misschien even anders, een drugsverslaafde blijft verslaafd tot hij een overdosis neemt, met het idee van een ‘voorwaardelijke lotto’ doen we iets soortgelijks maar dat komt met pre- en postnatale depressies. Anders gezegd, een dogma is bijzonder weerbarstig. Ik stel me meer de vraag hoe je ongeveer 7 miljard mensen gaat kunnen overtuigen, inhoudelijk heb ik geen probleem met je voorgestelde ideeën, integendeel.

   1. Wat is waar

    Ik stel me meer de vraag hoe je ongeveer 7 miljard mensen gaat kunnen overtuigen, inhoudelijk heb ik geen probleem met je voorgestelde ideeën, integendeel.

    Jij hoeft geen 7 miljard mensen te overtuigen. Er moet een minimaal aantal mensen overtuigd worden om een start te kunnen maken. Hoeveel dat er moeten zijn weet ik niet. Maar het moet een min of meer zelfvoorzienende gemeenschap worden, waar alle professies vertegenwoordigd zijn. Bovendien kun je ook werk voor de samenleving doen zodat er toch geld binnen komt. Daarmee kun je de zaken kopen die zelf niet kunt maken of aar je de kennis niet voorhebt. Als dat lukt dan zullen de anderen overtuigd worden door wat ze zien en zal de gemeenschap zich als een vlek uitbreiden. Bovendien zullen er elders nieuwe gemeenschappen opgezet worden. Het begin is het probleem. Hoe krijg je de wagen aan het rollen. Ik heb eens geschreven dat de mensen het eerst nog slechter moeten krijgen voordat ze het uberhaupt iets nieuws willen proberen. Onder het motto iets is meer dan niets. De politici zijn drukdoende om de sociale zekerheid om zeep te helpen, dus in die zin zullen zij de aanjager van de geldloze maatschappij worden. Michael Tellinger laat zien hoe zo’n gemeenschap kan gaan werken als het eenmaal draait. Maar dat zal in de opstartfase nog niet aan de orde zijn. Dan is iedereen blij dat hij/zij te eten en te drinken heeft en een dak boven zijn hoofd.

    1. Werner Bericht auteur

     Misschien interessant hoe dat proces verloopt, nog maar net verschenen bij ‘Het verschijnen van innovaties‘. Wat ‘olievlek’ betreft hebben we eens een berekening gemaakt, als jij begint en je vertelt tegen twee mensen iets over Tellinger, en zij (inclusief jezelf) doen vervolgens hetzelfde … na 21 stappen zit je aan 7 miljard mensen. Dit is zonder media gerekend die een veel groter bereik hebben. Op zich de eenvoud zelve, de verbazing en verontrusting wordt gewekt wanneer je naar het resultaat gaat kijken. Misschien kunnen we dat eens als een project opstarten? En ja, waar zijn politici mee bezig?

 6. Wat is waar

  Hallo Douwe,

  @ Wat is Waar, je mag je idee altijd eens uiteen zetten in een gastartikel als je dat wat lijkt. Als iets aanzet tot nadenken is dat altijd de moeite in mijn opinie 😀

  Bedankt voor je aanbod. Zoals al wel weet ben ik niet zo’n briljant schrijver. Bovendien bewaar ik nooit mijn reakties. Het zit voornamelijk in mijn hoofd op een niet al te gestructureerde manier. Maar alles wat ik wil vertellen komt wel in mijn reakties. Wie weet zet ik het allemaal nog eens op een rijtje. Trouwens Michael Tellinger heeft nog veel meer goede ideeen. Over de functies van piramides, Stonehengde, etc. Als je een 2 uur durende lezing van hem bekijkt komt dat allemaal aan bod. Dit is de website van de door hem opgerichte UBUNTU organisatie http://www.ubuntuplanet.org/

  1. Douwe

   Briljant schrijversschap is geen vereiste 😀 Maar hou het aanbod in ieder geval in je achterhoofd. Via reacties is idd ook en boel informatie uit te wisselen. Is er een goede introvideo van Michael Tellinger in deze materie die je kunt aanbevelen?

     1. Wat is waar

      Ik neem aan dat je op arbeidsproductiviteit doelt?

      Ik weet het niet. Ik zie Michael Tellinger niet als mijn leermeester. Ik speelde zelf met het idee van een geldloze samenleving in een reakie op deze site. En toen kreeg ik een tip van iemand dat Tellinger dat ook promoot. Ik heb kennis genomen van zijn ideeen en samen met de ideeen die ik zelf heb krijgt steeds meer een plaatje hoe een geldloze samenleving zou kunnen werken. (Dat een geldloze samenleving een vernieuwend idee is blijkt wel uit het feit dat WORD het woord geldloze of geldloos nog niet kent)

      Als ik een systeem zou opzetten zou ik juist niet meten. Dat moedigt alleen. In onze samenleving meten we alles. Doordat meten ontstaat er concurrentie. Het beter willen zijn dan anderen. Helaas is dat een verkeerde drijfveer. In onze samenleving zorgt concurrentie er namelijk voor dat waardering krijgt als je beter bent dan een ander. Je wordt gewaardeerd om wat een ander niet is of kan en niet om wat je doet en wie je bent. Als een ander ook kan wat jij kunt dan wordt de waardering meteen minder. Dat is de reden waarom zelfs de mensen die de beste zijn in hun vak toch depressief kunnen worden. Zij moeten altijd de beste zijn en blijven anders worden ze niet meer gewaardeerd. Dat brengt voor velen heel veel stress met zich mee. Aan de andere moedigt concurrentie verkeerde ambitie aan. En als gevolg daarvan is hoogmoedig gedrag, zich beter voelen als een ander die minder getalenteerd is of minder capaciteiten heeft in bepaalde zaken. Het is niet de bedoeling dat dat gestimuleerd wordt. Het is juist de bedoeling dat iedereen met plezier het werk doet waar hij goed in is en leuk vind.

      Dat brengt me op de volgende ideeën hoe het systeem er uit kan zien: Ieder mag doen wat hij leuk vind om te doen. Er wordt vanuit gegaan dat je werkt naar je vermogen en talenten. Dat kan dus betekenen dat de een meer doet dan een ander in dezelfde tijd. Maar als iemand zijn werk met plezier doet is kan dat nooit een probleem zijn. Werk wat niemand wil doen, maar wat wel belangrijk is dat het gedaan wordt voor de gemeenschap, doen we samen. Dus niet altijd dezelfde persoon. Daarom is het belangrijk om mensen van allerlei verschillende interesses bij elkaar te krijgen. Hoe groter de diversiteit tussen mensen, hoe groter de kans dat er iemand tussen zit die werk wat de meesten niet prefereren wel plezierig vinden om te doen. Al het werk is in principe vrijwilligers werk. Maar wie mee wil delen in de opbrengsten zal zelf ook een steentje moeten bijdragen. Zo niet en er is geen grond waarom je geen bijdrage levert, dan zal de gemeenschap afscheid van je nemen.

      Ik verwacht dat de opbouw van de gemeenschap het nodige werk kost, maar als het eenmaal draait, zal het veel minder werk kosten dan nu het geval is. Er hoeft namelijk geen onzin en allerlei hebbedingetjes, wapens, geproduceerd te worden. Het meeste kantoorwerk komt te vervallen. Er zijn geen commerciele, boekhoudkundige en kwaliteits afdelingen meer nodig. Bovendien is kan iedereen in principe overal gebruik van maken, dus waarom zou iemand de niet dagelijks benodigde apparatuur allemaal zelf willen hebben. Verder kun je makkelijk een beroep doen op anderen bij klussen die je zelf niet leuk vind om te doen. Dus blijven bijvoorbeeld alleen de doe-het-zelvers over voor wie het hun ziel en zaligheid is om te klussen. Je kan zelf nog heel veel zaken toevoegen aan overbodig werk wat nu gedaan wordt enkel ten behoeve van de staat en haar wetten.

     2. Werner Bericht auteur

      Ieder mag doen wat hij leuk vind om te doen.

      Ik kom er nog uitgebreider op terug, het bovenstaande onthou ik van het deel dat geschrapt mocht worden. De Rotchilds vinden dat wel leuk. 🙂

     3. Werner Bericht auteur

      Kan me zeer goed vinden in je betoog, er is veel meer mogelijk wanneer we ‘geldloos’ zouden denken en handelen. Het ‘meten’ zie ik als een gezond instrument om te blijven evalueren dat we goed bezig zijn, de invulling is dan wel anders. Volledig met je eens, we kunnen heel veel productie simpelweg schrappen omwille van zinloos als gevolg het ‘monopolyspel’ zoals we het vandaag zien. Inmiddels artikel ‘UBUNTU-brainstorm (I)‘ opgemaakt, beslist de moeite waard om het wat verder uit te diepen.

 7. Wat is waar

  🙂 Vergeten bij te vermelden dat je mag doen wat je leuk vind zolang het een ander niet schaadt. Gelukkig begrijp jij dat wel. Maar jij hebt dan ook geen opvoeding bij de Rotshild gehad :). Maar ja wat is de kans dat er een Roschild wil deelnemen aan een geldloze samenleving?

  1. Werner Bericht auteur

   Maar ja wat is de kans dat er een Roschild wil deelnemen aan een geldloze samenleving?

   Je stelt hier een heel interessante vraag, ik neem aan dat ze daar – door hun pre-occupatie – nog niet eens over nagedacht hebben. En dat geldt niet alleen voor de Rotschilds. Ken je ‘The Giving Pledge‘ van Melinda & Bill Gates?

   1. Wat is waar

    Nee ik kende dat dat niet. Toen ik het zag dacht ik wel meteen dat ik de mensen die ik er van ken meer associeer met de bestaande misstanden in de wereld dan met goedheid.

    1. Werner Bericht auteur

     Systemen zijn maar systemen, we gebruiken ze malafide of bonafide. Het is een beetje als ‘heb je vijand lief’, zelfde methode maar andere doelstelling. Het kind en het badwater, je weet wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *