Oproep tot participatie

Een nieuwe economie kan niet zonder fundamentele hervormingen, ideeën zoals een Modern Debt Jubilee, een Monetaire Reset, het Chicago Plan Revisited (IMF) en/of het Reverse Debt System dragen hiertoe bij. Een gelijkaardige trend wordt gepromoot door het Belgische Open VLD, een politieke partij die de bevolking oproept om daadwerkelijk te participeren in het vinden van oplossingen. Het geeft ons een unieke kans om een en ander op de politieke agenda te plaatsen, wie doet mee?

Oproep Open VLD

Tegenover een continu vernieuwende economie staan immer statische regels en wetten. Hoe worden we weer baas over eigen tijd, werk en loopbaan? Anderen machtigen om keuzes in jouw plaats te maken, dat was democratie gisteren. Vandaag en morgen kunnen we zoveel meer samen beslissen, toch? De dingen zelf doen, dat is de vrijheid om zelf je koers te bepalen. Maar op eigen benen staan, is niet altijd of voor iedereen evident. Hoe maken we alle mensen sterker? Lees meer over deze oproep.

Actie tussen 22/10 en 22/11

Open VLD heeft een actie gelanceerd die loopt tot 22/11/2015, burgers kunnen ideeën opperen die via een forum ter dialoog gesteld worden. Het idee is eenvoudig, de ideeën die het meest tot ‘leven’ komen worden meegenomen ter bespreking op het partijcongres dat doorgaat op 27-28/11/2015. Tot ‘leven’ komen wordt op verschillende manieren beoordeeld, gaande van het aantal ‘likes’ tot aantal reacties en de kwaliteit van de inhoudelijke argumentatie. Dit alles staat in functie van het algemeen belang zoals het een democratie waardig is, inmiddels werd onderhavig conceptidee ingediend.

Conceptidee ingediend per 26/10/2015

Met het Reverse Debt System (RDS) wordt het mogelijk om alle schulden uit het wereldbeeld te laten verdwijnen zonder verlies aan koopkracht of kapitaal, hierover bestaat geen twijfel. Principieel kunnen we het RDS ‘overnacht’ doorvoeren wanneer hierover een consensus zou bereikt worden, een grensoverschrijdend plan van aanpak en politieke daadkracht zijn dan ook onontbeerlijk. Via deze link komt u rechtstreeks naar dit conceptvoorstel.

Benchmarks

Dit conceptidee wordt geflankeerd door een aantal niet limitatieve benchmarks die we binnen dezelfde denksfeer kunnen begrijpen, enerzijds (1) een interview met Steve Keen omtrent het idee van een Modern Debt Jubilee en anderzijds (2) de opname van het Rondetafelgesprek nav het burgerinitiatief van de Nederlandse Stichting Ons Geld. Theorie en praktijk groeten elkaar in deze oefening, een proces waarin openheid en correcte communicatie succesfactoren zijn. Deze benchmarks brengen ons onmiddellijk in de juiste sfeer, het maatschappelijk belang mag hieruit blijken.

Modern Debt Jubilee (Steve Keen)

Rondetafelgesprek Tweede Kamer (Burgerinitiatief)

Uitdaging

Hiermee oprecht vriendelijke uitnodiging tot participatie aan al wie zich kan vinden in dit gedachtengoed, dit naar het voorbeeld van Stichting Ons Geld dat ons diepste respect verdient. De uitdaging is om finaal een en ander bespreekbaar te krijgen op het bovenvermelde partijcongres.

Participeren?

Participatie kan op verschillende manieren, enerzijds via ‘likes’ en het delen informatie via diverse mediakanalen, anderzijds door constructief deel te nemen aan het debat. Deelnemen aan het debat vergt het aanmaken van een deelnemersaccount, dit onder eigen naam en derhalve niet onder een pseudo. Alvast veel dank, kansen worden geboden, het is nu aan ons om ze ook te benutten, niet?

12 gedachten over “Oproep tot participatie

 1. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Dat de wereld van gezond geld als handig ruilmiddel (en niet als doel op zich) wordt voorzien is van een oneindig veel groter belang dan menigeen denk. Ons huidige wettige (we zijn verplicht het te gebruiken!) betaalmiddel is met kwade opzet geperveteerd en wordt desondanks door onze politici met alle mogelijke middelen -en desnoods gewapenderhand- in omloop gehouden. De vraag aan politiek Den Haag moet dus zijn: Is een minister-president die de belangen van criminele bankiers en van geperveteerd geld prevaleert boven de belangen van het nederlandse volk een “gewone” organisatie-crimineel of een landverrader?

  1. Werner Bericht auteur

   Met dit topic willen we evalueren of netwerking nu écht werkt, de balans onder het topic ‘nieuwe economie‘ is per vandaag:

   Vandaag veel besproken : plaats 3
   Ideeën die leven : plaats 12
   Meest recente : plaats 7

   De intentie is om een regelmatig een voortgangsrapport te maken, een mooie uitdaging.

 2. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Is in dit ronde tafelgesprek ook maar één keer de rente op het geld aan de orde geweest? Ik weet genoeg. Ad Broere trouwens ook: die heeft zich er niet eens toe verlaagd om aan te schuiven.

  1. Werner Bericht auteur

   Rente komt nog aan bod, het is een item dat zichzelf oplost naargelang de voortgang van het debat. Jammer dus dat Ad Broere heeft afgehaakt, dat weet hij toch ook? Of niet?

 3. Werner Bericht auteur

  Zoveel ineteresse blijkt er nu ook weer niet te zijn, toch een update

  Vandaag veel besproken : plaats 4
  Ideeën die leven : plaats 9
  Meest recente : plaats 8

  Straks zal het politiek weer zijn. 🙂

 4. Werner Bericht auteur

  Blijkbaar moet je eerst inloggen/registreren om te kunnen liken, wellicht plaatst dat een rem op de vrijwillige participatie. Antwoord dat ik achterliggend mocht ontvangen nav bijkomende vraag hierover, delen op facebook … telt niet mee.

  Om te liken wel. Om te delen via sociale media niet. Maar omdat er technisch geen link is tussen ons platform en de API’s van facebook of twitter, zullen shares en retweets op deze platformen niet worden meegeteld voor de totaalscore. Dat leek ons bij de conceptontwikkeling ook niet aan te raden, vermits mensen met een ruimer sociaal digitaal netwerk (bvb bekende mensen) meer stemmen kunnen ronselen dan wie een kleiner netwerk heeft, ongeacht de kwaliteit van het idee.

 5. Werner Bericht auteur

  Update nav van het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, warm houden en doorzetten is de boodschap

  Agendapunt: Verdere wijze van behandeling van het burgerinitiatief “Ons Geld”

  Zaak: Stafnotitie – griffier, R.F. Berck – 22 oktober 2015 – Stafnotitie verdere wijze van behandeling van het burgerinitiatief “Ons Geld” – 2015Z19664
  Besluit: Besloten wordt over het burgerinitiatief aan de Kamer verslag uit te brengen en het burgerinitiatief aan te melden voor plenaire behandeling.

  Noot: De leden van de commissie Financiën worden schriftelijk geïnformeerd over het procedurele verloop van een plenair debat over een burgerinitiatief. De Stichting Ons Geld wordt geïnformeerd over haar bijdrage aan het plenaire debat.
  Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht om tijdig voorafgaand aan de plenaire behandeling een kabinetsreactie op het burgerinitiatief aan de Tweede Kamer toe te sturen.

  Zaak: Brief derden – Stichting Ons Geld te Utrecht – 20 oktober 2015Reactie Stichting Ons Geld n.a.v. hoorzitting / rondetafelgesprek Geldstelsel d.d. 14 oktober 2015 – 2015Z19661
  Besluit: De commissie Financiën ziet de brief met de verdere bijdrage van de Stichting Ons Geld, zoals omschreven in haar brief van 20 oktober 2015, met belangstelling tegemoet. De Stichting Ons Geld zal worden verzocht in haar brief ook zo duidelijk mogelijk te formuleren welk concreet besluit zij de Tweede Kamer verzoekt te nemen.

 6. Treowd

  Dank je voor die update Werner 🙂 Klopt inderdaad dat je moet registreren alvorens je kunt inloggen om te liken, daarnaast is men behoorlijk ijverig aan het tracken. Aangezien ik behoorlijk burgelijk ongehoorzaam ben al jaren omdat ik denk dat dat een juist signaal is, wens ik anoniem en vrij op het internet te blijven en dat is ook verder een deel van die ongehoorzaamheid daarom zijn mijn net-instellingen niet ideaal om een account aan te maken en deze vervolgens te kunnen bevestigen. Maar ik blijf het zoals vele zaken op de voet volgen.

  1. Werner Bericht auteur

   Geen probleem Treowd, ik probeer achterliggend ook de mensen van Ons Geld te charmeren om even deel te nemen aldaar. Heb nog geen reactie terug gekregen, ik blijf het opvolgen.

  1. Werner Bericht auteur

   Veel dank Treowd, is zeker een helder document. Dit is voor iedereen begrijpelijk, we hebben echt al die complexe redevoeringen niet nodig om de essentie en noodzaak tot structurele hervormingen te bevatten.

 7. Werner Bericht auteur

  Zoals enigszins verwacht, ideeën zoals Sichting Ons Geld ze voorstelt liggen nog ver buiten de collectieve aandacht en/of begripsvermogen. Verklaringen hiervoor zijn terug te vinden in een immens aanbod aan nobel studiewerk, de negatie hiervan bepaalt wel de aanhoudende maatschappelijke malaise. Maar ook goed nieuws, het ‘basisinkomen’ heeft het gehaald als programmapunt, om dit idee te faciliteren is een monetaire reset raadzaam.

  http://www.openvldcongres.be/ideeen-2/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *