Van reageren naar zelf creëren – Een uitleg van Philip en zijn ET gids

Dit blog is in overleg overgenomen van Beyond Medicine. Het is tot stand gekomen door een samenwerking van Philip met zijn gids Ezraël.


VAN REACTIE NAAR CREATIE … DO YOU “C” IT ?

Niets heeft betekenis, tot het moment dat wij er betekenis aan geven. Iedere ervaring heeft geen betekenis vanuit zichzelf. Ze zijn neutraal. Wij wijzen er een betekenis aan toe, projecteren er een betekenis naar toe en dit gaat zo snel en automatisch dat we ons er niet eens van bewust zijn en denken dat de situatie de betekenis automatisch met zich meedraagt, maar niets is minder waar…

De transformatie is in volle gang, zowel in onszelf op individueel niveau als om ons heen, hetgeen niets minder is dan een reflectie van de veranderingen in ons collectieve bewustzijn. Veel mensen hunkeren naar deze veranderingen en anderen mensen hebben het er zwaar mee en voelt het als chaos. Boeiend, want waar komt dit gevoel van chaos dan vandaan?

Chaos betekent in zijn algemeenheid dat ‘niets’ meer hetzelfde is zoals het was, of gaat zoals het ging. En dan niet één dingetje, maar ogenschijnlijk ‘alles’ is anders en loopt als het ware door elkaar.

In de ‘mind’ gebeuren dan interessante dingen. Onze programmering, zeg maar de automatische piloot, zijn een perfect mechaniek waarmee we moeiteloos en onbewust gedrag kunnen herhalen in situaties en omgevingen die sterk op elkaar lijken. En nu de (innerlijke én uiterlijke) omgeving zo sterk verandert weet die automatische piloot het even niet meer hoe te reageren en zullen wij als stuurman van ons leven zelf weer het roer dienen over te nemen en te navigeren op ons innerlijk kompas, onze intuïtie.

Kan het gevoel van chaos dan te maken hebben met het niet willen verliezen van het gemak en comfort dat we ervaren wanneer alles hetzelfde blijft en we in een soort bekende omgeving verblijven waar we ogenschijnlijk controle op hebben en alles automatisch en moeiteloos gaat?
Kan het te maken hebben met een gebrek aan vertrouwen in onszelf omdat we niet weten hoe te reageren op deze nieuwe omstandigheden en we bang zijn het ‘fout’ te doen? Kan het te maken hebben dat we op het punt staan ons te herinneren dat onze uiterlijke omstandigheden er niet toevallig zijn en dat ons gevoel niet alleen een reactie is op wat er buiten gebeurd, maar dat de omstandigheden daar zijn omdat die een creatie zijn van onder andere ons gevoel?

Laten we eens nader kijken wat nu werkelijk het verschil is tussen een reactie en een creatie, want werkelijk, deze liggen zo dicht tegen elkaar aan.

HET PROCES VAN ‘WAAR’-NEMING

Een interessant gegeven is dat verschillende mensen dezelfde situatie of omstandigheden op een verschillende manier kunnen ervaren.  En ook dat ieder van ons een vergelijkbare situatie op verschillende momenten compleet verschillend kan ervaren. Dit is een algemeen bekend, en voor iedereen een herkenbaar fenomeen, maar hoe kan dat, hoe verloopt dit proces van ‘waar’nemen nu precies.

Binnen de leer van NLP wordt dit uitgelegd aan de hand van het ‘communicatie-model’ en mijn buitenaardse vriend Ezraël heeft me geholpen dit bekende model uit te breiden en te integreren met informatie die onder andere via Bashar tot me is gekomen door me een ‘beeld‘ te downloaden en daarbij een zin “van reactie naar creatie, de C gaat vier stappen terug”.
En zoals meestal is zo’n download het begin van een openbaring die wil ik graag met je delen.

Het beeld dat doorkwam beschreef dat waarneming gebaseerd is op twee spiegels en een filter daar tussen. Waar het proces begint lijkt de vraag van de kip en het ei, vandaar dat we uit de overweging van herkenbaarheid starten met de ‘realiteit’ buiten ons, de buitenspiegel aan de rechterkant.
Via deze spiegel buiten ons, voor het gemak de 3D-‘realiteit’ genoemd, komt informatie bij ons naar binnen. En niet een beetje informatie, miljoenen bits aan informatie per seconde! Echt giga(bits) veel.

Deze data wordt verzameld uit deze omgeving door je zintuigen, waarvan de wetenschap zegt dat we er 5 hebben (zicht, gehoor, smaak, reuk en tast) en waarvan de buitenaardsen aangeven dat we 7 zintuigen hebben. Daarbij is belangrijk te beseffen dat de zintuigen waarmee we de buitenwereld verkennen ook een interne extensie hebben. We hebben allemaal het vermogen om interne beelden, geluiden, gevoel, geur en smaak te ervaren.

De twee nog niet erkende zingtuigen zijn intuïtie en het vermogen om richting te bepalen, te weten welke richting energie heeft. Overigens komt er bij iedereen informatie via deze zintuigen binnen, maar velen zijn meester in het negeren deze informatie, hetgeen niet hetzelfde is als dat het er niet is.

Deze miljoenen bits aan informatie worden ontvangen (‘receiver’) door onze hersenen (physical brain), dit is letterlijk een supercomputer! Gelukkig zijn we ons niet bewust van al deze informatie, het zou gewoon weg ‘too much information’ zijn, dus het wordt gefilterd. Alleen datgene dat voor ons relevant is wordt doorgelaten.

De psycholoog George Miller heeft aangetoond dat we in staat zijn per seconde tussen de 5 en 9 eenheden aan informatie bewust te verwerken. Er komt dus relatief weinig van de oorspronkelijke informatie (data) door het filter en wat er doorkomt is voor iedereen anders, want iedereen heeft andere filters. Zelfs het filter van één persoon verschilt van moment tot moment en is niet één statisch, gefixeerd mechaniek, filters zijn heel dynamisch. Dit maakt dat je op verschillende momenten eenzelfde situatie volkomen anders kunt ervaren.

WAT ZIJN DAN DIE FILTERS ?

Zoals aangegeven bepalen die filters welke informatie er op welke momenten relevant zijn voor jou.  Deze filters heb je zelf (veelal onbewust) de instructies gegeven wat dan ‘re-levant’ voor jou is. Relevant betekent dan ook ‘opnieuw oplichten’, ‘zich verheffend boven iets anders’.
Veel filters worden overgeleverd van generatie naar generatie en daarom zijn veel filters ook zo onbewust … als je kind bent en iedereen in je omgeving kijkt op dezelfde manier naar de wereld dan is dat kennelijk hoe de wereld is. Als je jong bent pas je je filters heel makkelijk aan omdat de ‘community’ van groot belang is voor je overleving.

Ken je het fenomeen dat als je net je zonnebril opzet, dan ben je je gewaar dat de wereld er ineens bruiner (of welke kleur dan ook) uit ziet. Na een half uurtje ben je je hier in het geheel niet meer bewust van. De zonnebril (het filter) haalt informatie weg (sommige bruine objecten zijn nog nauwelijks zichtbaar, vervormt de informatie (het gras is ineens niet meer groen, de hemel is niet meer blauw) en gegeneraliseerd (alles krijgt een kleurdeken). En na verloop van tijd hebben we dit niet eens meer in de gaten.

Als we vervolgens de zonnebril afzetten, heeft ons systeem ook weer even tijd nodig om te wennen aan de extra hoeveelheid informatie die weer tot ons komt. Zo werken filters.

Dit filter mechanisme ligt opgeslagen in metaprogramma’s, overtuigingen (geloofsystemen), waarden en normen (definities), herinneringen en nog een aantal andere mechanieken zoals taal (!) en tijd/ruimte.
Het is een enorm complex en dat moet ook wel als het uit al die informatie alleen datgene moet filteren wat voor jou belangrijk is en het is een onvoorstelbaar snel proces dat wel onbewust moet gebeuren.

Metaprogramma’s kun je vergelijken als een soort besturingsysteem (Windows, DOS, macOS) op je computer. Het is een basisprogramma waarop later nog veel programma’s gaan draaien (overtuigingen) en afhankelijk van wat wel of niet ‘compatible’ is met jou metaprogramma’s. Metaprogramma’s lijken haast wel voorgeïnstalleerd te zijn op onze harde schijven en zijn lastiger te wijzigen dan definities en overtuigingen.

Waarden zijn ‘zaken’ die je belangrijk vindt in het leven. Ze motiveren je van binnenuit om te doen wat je doet en achteraf evalueren ze hoe tevreden je bent met het resultaat.
Ze sturen ieder moment van de dag op onbewust niveau waar jij in je ‘waar’neming aandacht aan besteedt.

Overtuigingen zijn machtige en krachtige werkingsmechanismen die onze waarneming over onszelf en de wereld ieder moment van de dag sturen en ons wereldmodel in stand houden. Overtuigingen geven ons enerzijds zekerheid in ons leven, terwijl het tegelijkertijd onze valkuil kan zijn omdat we niet meer open staan (letterlijk onze filters niet meer open staan) voor iets anders.

Zoals gezegd verwijderen deze filters grote delen van de informatie, maar deze filters kunnen de informatie ook vervormen en generaliseren. Een bekend voorbeeld van vervormen is het touw dat in het donker wordt ‘waar’genomen als een slang en een angst reactie oproept.
Generaliseren is het proces waarin nieuwe informatie in een bestaand kader (mal) wordt geperst waarbij de unieke informatie verdwijnt, zelfs niet wordt waargenomen.
We noemen dit proces herkennen, maar in het proces van herkennen verdwijnt veel unieke informatie, tenzij je heel bewust observeert.

Besef dat deze mechanieken ons enorm veel baat geven in ons dagelijkse leven.
Dit is geen beschrijving van goed of fout ! Zonder dit mechaniek is er geen ervaring mogelijk in een fysieke, tijd-ruimte realiteit als het onze !

Het gaat erom dat we de werking van deze filters beseffen, dat zij volledig op de achtergrond werkzaam zijn en in hoge mate je beleving (je perceptie) bepalen. En dat we ze bewust kunnen aanpassen als we willen, want veel van deze filters hebben we overgenomen, maar zijn niet echt in alignment met onze werkelijke kern en filteren dus veel relevante informatie weg die nodig zijn voor de ultieme ervaring van ons leven.

Bashar noemt dit deel van ons dat de informatie filtert en projecteert op de binnenspiegel ‘the physical mind ~ the perceiver’.  Zeg maar de ‘waar’nemer.
Ook in het beeld dat Ezraël me liet zien gaat de informatie vanuit de spiegel van de buitenwereld, door de filters heen en vormt een beeld op de spiegel van de binnenwereld.
Dit beeld bevat dus slechts een deel van de informatie, waardoor het als het ware mogelijk wordt om door een microscoop te kijken naar ‘de realiteit’ en alleen datgene te zien wat wij (onze filters) belangrijk vinden.

Briljante mechaniek, is het niet ?
Maar dit is nog lang niet alles, het wordt nóg beter !

STEMMING EN FREQUENTIE

Op het moment dat het beeld op de innerlijke spiegel verschijnt, resulteert dit in een ervaring met daarbij een gevoel, een stemming. Het doet iets met je energie, je frequentie, je vibratie en dit bepaalt direct de stand van je filters.

Wederom een briljante mechaniek … want worden we op enig moment happy en stijgt onze frequentie dan gaat bij de meeste mensen direct de filters open om nog meer van deze informatie binnen te laten en andersom met een situatie waarin we niet happy worden.

Onze frequentie bepaalt dus welke informatie we gaan ‘waar’nemen! Bashar zegt hierover “You cannot perceive what you are not the vibration off, first”. Ga dit ook voor jezelf maar eens na. Geniale constructie.

Tegelijkertijd bepaalt onze stemming, onze frequentie, onze vibratie hoe wij onze ‘waar’neming vervolgens vertalen in gedrag naar de buitenwereld, ook weer gebruik makend van deze filters.
Want als je ongelooflijk happy bent, mogen we dat dan ongeremd laten zien? Of als we droevig zijn, mogen we dat dan ongeremd laten zien? Het effect van ons gedrag in de buitenwereld komt via de buitenspiegel weer terug, via onze zintuigen door onze filters weer op de spiegel van de binnenwereld en zo is deze cirkel rond.

Mensen die nog lekker slapen zijn zich nog niet echt bewust van dit proces van ervaren en kunnen eindeloos situaties herhalen (recreëren) en zullen voornamelijk pogen middels hun gedrag (output) de buitenspiegel te veranderen teneinde prettige ervaring op de binnenspiegel te krijgen, hetgeen niet eenvoudig is omdat de buitenspiegel een collectieve overeenkomst is en er feitelijk medewerking van andere betrokkenen nodig is.

We hebben alle zeggenschap over onze binnenspiegel, maar niet over de buitenspiegel.
De buitenspiegel is een gezamenlijke spiegel.


Op dit moment zijn er veel mensen die al de eerste tekenen van het nieuwe (dag-)licht hebben gezien en beginnen te ontwaken om zich voor te bereiden op een hele nieuwe tijd. Dit ontwaken heeft van alles te maken met het ontdekken van wie we werkelijk zijn en loslaten wat niet meer met ons resoneert. Het is niet voor niets dat Bashar zo hamert op onze ‘beliefs and definitions’ omdat die werkelijk bepalen wat we kunnen ‘waar’nemen zodra we onze ogen open doen.

‘HIGHER MIND’

En daarbij komt dat er niet alleen informatie uit deze 3D-realiteit komt, maar uit allerlei realiteiten via onze Hogere Zelf, de ‘Higher Mind’, ofwel ‘the conceiver’ zoals Bashar het noemt.   ‘To conceive’ en ‘conception’ refereert naar ontvangen, ontvangenis, zwanger raken, bevruchten en is het werkelijke moment van creatie. Het contactpunt met creatie.

Er komt via dit Hogere Zelf voortdurend informatie binnen in onze ‘Physical Mind’ die veel verder reikt dan wat de fysieke zintuigen kunnen ontvangen uit de 3D-realiteit via de ‘Physical Brain’. Zoals Bashar zo mooi zegt, “de ‘physical mind’ loopt op het pad in de vallei en ziet de bijtjes en de bloemetjes in detail, terwijl de ‘higher mind’ weet waar niet alleen dit pad, maar alle paden in de vallei naar toe gaan omdat het boven op de berg zit, de gehele vallei kan overzien en van daaruit veel beter in staat is de richting aan te geven”.

Besef dat ook de informatie die via de ‘Higher Mind’ binnenkomt, door onze filters heengaat.
Dit geldt ook voor channelen, mind you!

En alleen bij de juiste frequentie kan voldoende informatie uit die andere realiteiten door onze filters heenkomen om deel uit te maken van onze perceptie, onze stemming en daarmee ons gedrag. Bij vele ontwakers stijgt de persoonlijke frequentie door onder andere de activatie van ons multidimensionale DNA (meer hierover een ander keer) en dat maakt dat allerlei oude stukken in onze filters in het bewustzijn komen.

Oude herinneringen en overtuigingen, verouderde definities … ze ploppen gewoon op. En geven ons de kans opnieuw te bepalen of deze nog functioneel is in de nieuwe ‘ik’ of niet. En dit is een proces van creatie! Wat er dus bottom-line gebeurd is dat de ontwakers uit het proces van reactie op de buitenspiegel stappen en in het proces van creatie stappen waardoor er een ander beeld op de binnenspiegel verschijnt.

En wat dan gebeurd is dat iedereen in dit proces nog meer in frequentie stijgt omdat de nieuwe perceptie een lichtere stemming tot gevolg heeft met een veel hogere vibratie, die vervolgens de filters zo instelt dat er nog meer van deze informatie binnen kan laten. Dit maakt dat het proces gaat in zo’n hoge acceleratie, ogenschijnlijk chaos in de buitenspiegel creërend, maar feitelijk zitten we in een feedback loop met informatie die heel hard aan het veranderen is omdat WIJ zo hard aan het veranderen zijn.

Bashar legt dit fenomeen uit met onder andere ‘the rubber band analogy’ waarin hij uitlegt dat de mensheid zo lang en zo diep in het duister heeft gezeten, zo ver het elastiek heeft uitgerekt, dat na het loslaten ervan deze onvoorstelbaar hard de andere kant, de kant van het licht opgaat.

Cruciaal hier is het erkennen en herkennen van onze ‘Higher Mind’ en deze toe te staan meer regie te hebben. Te beseffen dat de kracht van onze ‘Physical Mind’ is nadenken, met andere woorden, de kracht van de ‘Physical Mind’ zit niet in de creatie, niet in het weten hoe het gaat gebeuren, maar dat de kracht van de ‘Physical Mind’ zit in de evaluatie ervan in de 3D realiteit.

Door meer regie en vertrouwen te geven aan onze ‘Higher Mind’, schakelen we over op een creatief proces waarvan we het resultaat kunnen ‘waar’nemen in onze fysieke realiteit met behulp van de ‘Physical Mind’.

VAN REACTIE NAAR CREATIE, DE C GAAT VIER STAPPEN TERUG

Als we het proces van REACTIE in lineaire stappen zetten, dan ziet het er zo uit Als we het proces van CREATIE in lineaire stappen zetten, dan ziet het er zo uit
1. Reflectie van de buitenspiegel 1. Connectie met de ‘Higher Mind’ (CREATIE)
2. Ontvangst door ‘Physical Brain’ (Receiver) 2. Ontvangst door ‘Physical Brain’ (Receiver)
3. Waarneming door ‘Physical Mind’ (Perceiver) 3. Waarneming door ‘Physical Mind’ (Perceiver)
4. Aanpassing van je stemming, vibratie, frequentie 4. Aanpassing van je stemming, vibratie, frequentie
5. Vertaling naar gedrag (REACTIE) 5. Vertaling naar gedrag

Niet alleen gaat de letter C letterlijk vier plekken terug in het woord om van reactie het woord creatie te maken. Het gaat ook vier stappen terug in het proces om van het reactie-proces het creatie-proces te maken.
Zie je het ook ? Do You “C” it ?

Thanks Ezraël

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website Beyond Medicine
-) Filosoferen met buitenaardse wezens
-) De 5 stappencyclus van creatie; Hoe onze gedachten onze realiteit beïnvloeden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *