Reverse Debt System (I)

Met het Reverse Debt System (RDS) wordt het mogelijk om alle schulden uit het wereldbeeld te laten verdwijnen zonder verlies aan koopkracht of kapitaal, hierover bestaat geen twijfel. Principieel kunnen we het RDS ‘overnacht’ doorvoeren wanneer hierover een consensus zou bereikt worden, de paradox wil dat de maatschappelijke ‘vastgeroestheid’ dat niet zomaar toelaat. De meer dan interessante vraag stelt zich of we geen doorbraak kunnen ‘forceren’ opdat een domino ontstaat, dit idee staat centraal in dit artikel. Wees welkom om hiertoe een bijdrage te leveren, het belang van een vreedzame kritische massa is onontbeerlijk.

Evolutionaire context

Anno 2015 staat onze samenleving voor zwaarwichtige keuzes die vergelijkbaar zijn met de periode van net voor WOII, verschillende herstelplannen werden destijds genegeerd waarna een mondiale catastrofe zich heeft afgespeeld. Zo werd het zogeheten Chicago Plan door economische experten aangeboden maar niet ontvankelijk verklaard, vandaag zien we hetzelfde scenario met de indringende vraag of de geschiedenis zich zal herhalen of we ervan geleerd hebben. Alles is afhankelijk van menselijke keuzes en correcte informatieverstrekking, deze evolutionaire context kunnen we in een beeld vangen, naargelang deze of gene keuze stort onze samenleving in elkaar of kan het economische herstel in versneld tempo z’n intrede doen.

Reverse Debt System (RDS)

Voor dit denkexperiment starten we met een willekeurige consolidatie waarin een aantal spelers weerspiegeld worden, in werkelijkheid kan dit uitgebreid worden naar evenveel mensen dan er op aarde rondlopen. Deze balansen zijn stuk voor stuk voor interpretatie vatbaar, onze aandacht gaat naar het schuldencomplex en logischerwijs zijn de schulden gelijk aan de openstaande vorderingen. In onderstaand beeld zien we het RDS in z’n meest radicale vorm, dit vormt onderwerp van debat. Het principe is eenvoudig, er worden twee boekhoudkundige rekeningen aangemaakt waar schulden en vorderingen naar getransfereerd worden. Deze rekeningen zijn ‘eigen vermogen (reset)’ en ‘reset kas’, afgeleiden zijn mogelijk maar methodisch blijft het principe hetzelfde. Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Ontkoppeling schuldrelatie

Een belangrijk voordeel is dat de schuldrelatie ontkoppeld wordt, dit wil zeggen dat elke transactie afzonderlijk en onafhankelijk kan doorgevoerd worden. Het RDS biedt ons alle flexibiliteit om het schuldenprobleem op te lossen waardoor niemand de dupe hoeft te worden van andermans schulden, het laat toe om schulden partieel weg te boeken, net zoals we per schuldsoort kunnen werken. Voor de vorderingen geldt hetzelfde verhaal, door de ontkoppeling wordt de wederzijdse afhankelijkheid doorbroken. Gemakshalve kunnen we bv prioriteit geven aan overheidsschulden opdat de maatschappelijke druk geluwd kan worden, dit alles is een kwestie van beleid en consensus. Anders gezegd, technisch vormt er zich geen probleem, ter indicatie een aantal voorbeelden.

Doelstelling

Het Reverse Debt System leidt inherent tot een aantal neveneffecten, dit is eigen aan vlindereffecten van deze aard. Op basis van dit werkdocument bouwen we verder, een proces van creatieve destructie dat vaak op verzet zal stoten om niet onbegrijpelijke redenen. Veel hedendaagse geplogenheden worden immers in vraag gesteld waardoor een onbehaaglijk gevoel kan ontstaan, het is alsof een wereldbeeld quasi letterlijk wordt afgebroken teneinde een ander toe te laten. Op dit punt wordt het maar al te pijnlijk duidelijk hoe onze samenleving onderhevig is aan dogmatisme, het doorbreken hiervan is geen makkelijk proces dan wel noodzakelijk om een antwoord te bieden op de economisch crisis zoals we anno 2015 ervaren. Hierover gaan we brainstormen om zodoende tot een plan te komen van de minste schade, het doel is een fluweelzachte transformatie opdat het algemene belang gediend wordt.

29 gedachten over “Reverse Debt System (I)

 1. Douwe

  Een reactie van facebook:

  Ik zal wel vastgeroest zitten en vraag hierover dan ook uitleg. Boekhoudkundig snap ik er helemaal niets van. Voor mijn simpele ziel gaat her RDS gewoon over alle schulden kwijtschelden. Ik zie voor een hele grote groep mensen hun zorgen verdwijnen en weer een goede blik op de toekomst, ook denk ik dat er een groep mensen bestaat die nog zoveel geld tegoed hebben dat deze groep hier niet mee akkoord gaat.
  Als ik dit dus niet snap, is het misschien zaak om een meer simpele uitleg te geven.

  1. Werner Bericht auteur

   Met het RDS volgen we een andere denkroute, herinner hier Einstein die stelde dat de mensheid haar problemen niet opgelost krijgt met hetzelfde denken dat ze veroorzaakt. Het begrip ‘kwijtschelden’ is nuanceerbaar, normaal is er dan een gedupeerde, dat is hier niet het geval. Twee perspectieven, ofwel zijn we schuldenaar ofwel schuldeiser, het RDS biedt alle vrijheid. Een voorbeeld vanuit het perspectief van de schuldeiser:

   (1) de schuldeiser krijgt z’n geld terug en boekt => credit vordering 100 @ debet kas 100

   Als we hiervoor kiezen dan staat de schuld bij de schuldenaar nog steeds open maar de schuldeiser kan nu verder, hij kan z’n geld herinvesteren in de economie. Het RDS doorbreekt dus de schuldrelatie (schuldenaar schuldeiser), wat er (in dit geval) met de schuldenaar nog dient te gebeuren is een kwestie van afspraken en menselijke keuze.

   1. Douwe

    En hoe zie je de rol dan van de instanties die het initiele geld als schuld scheppen? Zijn dat nog steeds alleen private bankiers of kunnen dit ook andere partijen zijn?

    En werkt je systeem niet enorme inflatie in de hand?

    1. Werner Bericht auteur

     Als premisse, alles is afhankelijk van menselijke keuzes en de bereidheid tot samenwerking, het ontbreekt niet aan oplossingen (cfr Reverse Debt System). Die instanties kunnen meewerken of ook niet, het RDS doorbreekt het monopoly en bijhorende dogma ‘geld=schuld’. Om te vergelijken kan je misschien best het Bitcoinsysteem in gedachte nemen, dat geld komt in circulatie zonder daar een schuld aan te koppelen.

    2. Werner Bericht auteur

     Wedervraag wat inflatie betreft, wat zijn voor jou de redenen waarom (hyper)inflatie zou optreden? Inflatie is een zeer dubieus gegeven.

     1. Douwe

      Het is mij niet duidelijk wat je in dit artikel precies doet. Ik snap je RDS systeem niet. We hebben nu een systeem waar private banken geld als schuld uit het niets scheppen als mensen, bedrijven of overheden een lening aangaan. Over die geld uit het niets gecreeerde schulden vragen ze ook nog eens rente waardoor er altlijd meer schuld is dan geld in circulatie.

      Hoe onstaat geld in een RDS systeem, wie schept dat geld? Hoe komt geld in een RDS systeem in omloop? Hoe zit het met rente? Hoe verdwijnt het uit de omloop? Verdwijnt het uberhaupt uit de omloop?

      Zeg je in dit RDS systeem we keren alle schulden om in positief geld dus als ik een hypotheek heb van 2 ton dan heb ik opeens 2 ton echt geld?

      Als dat het geval is dan heb je opeens 4 ton extra geld in circulatie van alleen die ene lening. Op het moment dat overal opeens een overvloed aan geld is dan is geld an sich niet zo interessant meer om te bezitten.

      Maar zoals ik al zeg, het is me onduidelijk wat je technisch precies doet in je RDS systeem. Leg het me eens uit alsof ik 6 jaar oud ben en leg me de verschillen in werking eens uit met hoe ons huidige systeem werkt.

     2. Werner Bericht auteur

      Je reactie is begrijpelijk Douwe, zullen het even stap voor stap doen. We hebben een toestand op een gegeven moment (x+0), jij hebt een schuld van 100 aan mij. We gaan even uit vanuit jouw perspectief, jij boekt in jouw boekhouding het volgende:

      100 debet schuld @ 100 credit eigen vermogen (reset)

      Met deze boeking raken we al onmiddellijk aan het fundament van het hedendaagse systeem, de reactie hierop kan per persoon verschillen wat dialoog soms verwarrend maakt. Ik wacht even je reactie af.

     3. Douwe

      Ook nu raak je me helaas al kwijt, kun je het in niet economische termen uitdrukken? Dus in termen die een 6 jarig kind kan begrijpen?

      Als ik 100 Euro schuld aan jou heb in het huidige systeem. Heb ik dan opeens 100 euro van geen schuld aan jou in jouw scenario?

      Mijn reactie is vooral dat ik niet snap wat je precies voorstelt en zolang ik dat niet begrijp is het vrij moeilijk iets te beoordelen.

     4. Werner Bericht auteur

      De boekhoudkundige journaalpost zegt dat jij van je schuld vanaf bent, dit heb je in dit scenario volledig zelfstandig en onafhankelijk van mij geregeld.

     5. Douwe

      Oke, dus je wist gewoon alle uistaande schulden. En dat kunnen private personen zelf doen.

      Dus begrijp ik dan goed dat ieder persoon zelf geld mag scheppen zoals het hem of haar behaagt?

      Ik ben een typische systeemdenker. Dus ik probeer graag het hele plaatje te overzien en dan te zien hoe het systeem draait.

      Dus hoe ontstaat geld in je voorgestelde systeem, hoe komt het in roulatie? Als ik gewoon mijn eigen hoeveelheid geld mag bepalen dan neem ik aan dat iedereen opeens een heleboel geld voor zichzelf gaat maken.

      En als iedereen zelf mag bepalen hoeveel geld ze maken, hoe kan geld dan nog geruild worden tegen de arbeid van andere mensen. Waarom zou ik werken voor geld als ik het met een druk op de knop zelf kan maken?

      Kun je misschien het hele systeem schetsen, dus hoe geld in omloop kan komen, hoe het gaat circuleren en hoe het weer verdwijnt uit de omloop?

     6. Werner Bericht auteur

      Ik denk persoonlijk van wel, misschien anders voorgesteld maar je hebt altijd inkomsten en uitgaven, schulden en vorderingen. šŸ™‚

     7. Werner Bericht auteur

      In principe kan iedereen geld scheppen uit het niets, dat hoeft niet te verdwijnen. Dat ‘verdwijnen’ komt enkel door het dogma ‘geld is schuld’, net hierdoor ontstaat een modus operandi zoals we vandaag zien. Rente stuwt heel het systeem in een bepaalde richting, iets dat overgenomen wordt in onze manier van denken met alle gevolgen van dien. Met het RDS doorbreken we dat dogma, vervolgens kan je gaan denken aan systemen zoals het basisinkomen, ik zeg maar wat.

     8. Douwe

      Om een compleet plaatje voor mezelf te krijgen.

      Kun je misschien het hele systeem schetsen, dus hoe geld in omloop kan komen, hoe het gaat circuleren en hoe het weer verdwijnt uit de omloop als het uberhaupt verdwijnt uit de omloop?

     9. Werner Bericht auteur

      Om het bij de bron en eenvoudig te houden, hoe het geld in het circuit komt? Boekhoudkundig gezien:

      credit kapitaal (geld) @ debet kas

      Anders gezegd, schuld en intrestvrij. Hoe het vervolgens gaat circuleren is afhankelijk van wie het bedient/manipuleert, ik onderscheidt drie niveaus:

      (1) egocentrisme
      (2) etnocentrisme
      (3) wereldcentrisme

      Als (1) en (2) dominant zijn dan krijg je een andere wereld dan vanuit (3) bekeken, een gezond monetair beleid vinden we bij (3). Vanuit dat paradigma kan je bv gaan denken aan het herstel van de koopkrachtpariteit, ondenkbaar (zelfs krachtdadig tegengewerkt) vanuit (1) en (2). Misschien interessant, wat betreft die absurde strijd om ‘niets’, letterlijk

      https://vagiwe.wordpress.com/2015/03/24/een-strijd-om-niets-letterlijk/

     10. Douwe

      Dat snap ik niet. In principe kan iedereen dan oneindig veel geld zelf maken waardoor het als ruilmiddel totaal oninteressante wordt.

      Geld is een technologie om arbied tussen mensen onderling uit te ruilen. Op het moment dat iedereen zelf zo veel mogelijk geld kan scheppen als ze willen lijkt het mij dat het de functie van die technologie verliest.

      Ik weet niet of mijn vraag opmerking helder is? En kun je daar wellicht over uitwijden?

     11. Werner Bericht auteur

      Inderdaad, dat is wat de neutraliteit van geld wil zeggen, er is a priori geen oorzakelijk verband tussen de geld- en goederenstromen. Geld vormt een ‘sluier’ waardoor het heldere denken daarover maar al te vaak vertroebeld wordt. Het is belangrijk dat we de contexten niet gaan mengen met elkaar, het RDS geeft enkel een oplossing voor het schuldenprobleem. Dat probleem is ‘morgen’ weg waarna we terug tot een normale economie kunnen komen. Geld is dan simpelweg een praktisch ruilmiddel, elke waardering is subjectief. Anders gezegd, elke maatregel die zich stoelt op ‘schaarste aan geld’ kent geen economische rechtsgeldigheid.

     12. Douwe

      Ah oke, het is dus in die zin gewoon een methode om alle schulden te wissen maar niet een infrastructuur / nieuw economisch systeem?

      Willem Middelkoop zegt ook heel mooi, laat mij eens zien op welk kamertje alle schulden van de wereld precies liggen? Kortom schuld bestaat in die zin niet echt om te beginnen. Er zijn alleen maar claims van persoon a heeft nog dit tegoed van persoon b. Heel veel van die claims komen overigens totaal te vervallen in moreel oogpunt als je het geldsysteem leert begrijpen.

      Als de bank het monopolie heeft op schulden scheppen en jou dan met een druk op de knop twee ton leent zonder daar zelf een spat arbed voor te hoeven leveren waarom zou je dan in vredesnaam 30 jaar lang allemaal rente aan die persoon moeten betalen. Dat is volkomen immoreel en is gewone ordinaire oplichting.

     13. Werner Bericht auteur

      Exact Douwe, het RDS is een katalysator die ’tijdloos’ is, schulden bestaan enkel uit virtuele getallen in een boekhoudkundig raster. Je hoeft er maar naar te kijken en het probleem is weg, met een pennentrek kan dat op een economisch verantwoorde manier. Zie hier die tragische absurditeit, en dat is nog maar een glimp van de tragedie.

   2. Douwe

    Nog een reactie van facebook:

    Het is mij ook niet duidelijk. We hebben immers meer schuld in ons systeem dan geld. Hoe wordt dat gat van schuld waarvoor geen geld bestaat gedicht? En ik ben redelijk tegen het wegstrepen van de schulden van mensen die boven hun stand leven, en daarmee het probleem mede hebben veroorzaakt, hun mooie spullen en mega villa’s mogen behouden. Terwijl de sober levende mensen en de armen het nakijken hebben.

    1. Werner Bericht auteur

     Visionair bekeken, geld in tastbare vorm is op sterven na dood, 97% van het geld bestaat uit getallen in een computer. Hier maken we handig gebruik van om de schuld te transformeren waarmee een paradigmaverschuiving geĆÆnduceerd wordt, het RDS positioneert zich op de breuklijn tussen twee paradigma’s. De twee paradigma’s zijn amper vergelijkbaar, deze mengen leidt vaak tot verwarring.

     (1) monopoly => huidig systeem, geld omwille van het geld (en bezit)
     (2) sociaal duurzame economie => mens en welzijn staan centraal

     De schuldvraag (cfr boven hun stand) is een ander luik, een kwestie van criteria en rechtvaardigheid. Zie misschien het schema onder ‘ontkoppeling schuldrelatie’, het RDS biedt hierin alle vrijheid.

 2. Treowd

  Het spijt me hoe logisch en juist het ook klinkt of voorgesteld kan worden, dat volledige elektronische geld-systeem blijft me bijten. Heb je daar een mening over en begrijp je dat mensen daarbij hun vollledige vrijheid in zullen leveren? Het fysieke tastbare geld, geeft nu toch wel een bepaalde garantie. Wat voor een garantie of zekerheid komt daar voor terug?

  1. Werner Bericht auteur

   Er bestaan veel meningen, uiteindelijk een kwestie van logica en rationaliteit. Ik maak een duidelijk onderscheid tussen twee zaken:

   (1) technische mogelijkheden => reverse debt system
   (2) perceptie => hoe denken we over iets?

   Ik beschouw zelf het soort geld irrelevant maar begrijp wel wat je wil zeggen, een reactie die mi voortvloeit uit de malafide manipulatie van het systeem. We kunnen echter ook het systeem bonafide gebruiken, in dat geval is een volledig electronisch onze vriend omdat alles veel efficiĆ«nter (en derhalve sneller) kan geregeld worden. Met het Reverse Debt System laten we enkel zien wat er technisch mogelijk is, dit plaatsen we tegenover de mainstream berichtgeving, een wereld van verschil. Je verwees eerder al eens naar het begrip cognitieve dissonantie, hierdoor wordt het debat vaak turbulent maar dat doet geen afbreuk aan de technische mogelijkheden volgens (1). Of zo men zgt, it’s all in the mind.

 3. Douwe

  Het is mij eerlijk gezegd ook onduidelijk wat je nu precies voorstelt. Kun je het wellicht nog eens toelichten aan de hand van hoe het huidige systeem werkt, en wat jij voorstelt en waar de verschillende precies zitten?

  1. Werner Bericht auteur

   Je kan het RDS best zien als een katalysator, het helpt om een probleem (ic schuldenberg) op te lossen. Strikt gesproken zegt het niets over welk systeem we hierna hanteren, dat is een kwestie van maatschappelijke consensus maar het zou (=> gevolgtrekking) redelijk absurd zijn om terug hetzelfde probleem te creĆ«ren. Zie hier ook die tragische absurditeit, het is technisch perfect mogelijk om alle schulden te laten ‘verdwijnen’ maar toch staat de wereld bol van de berichten die anders zeggen. We strijden dus letterlijk tegen een dogma, een probleem dat niet bestaat als we daar anders over zouden denken.

 4. Wat is waar

  Dit zijn wensdromen.
  Het zou in principe mogelijk zijn om dit uit te voeren.
  Echter het vereist de medewerking van de schuldeisers i.e de banken.
  De banken hebben al veel programmaĀ“s gemaakt en uitgevoerd, maar programmaĀ“s waarin ze mededogen betoonden ben ik nog niet tegen gekomen.
  Ik denk dat alle oplossingen die verzonnen worden waarbij banken met hun hand over het hart moeten strijken absoluut kansloos zijn. Griekenland is een mooi voorbeeld hoe ver ze gaan en ik denk dat ze nog wel verder durven gaan om mensen in het onheil te storten. Nutteloze slaven verdienen in hun ogen niet om te leven.

  1. Werner Bericht auteur

   Er zijn zoete dromen en nachtmerries, het blijft een droom. Het RDS is een optie die we gebruiken of ook niet, kwestie van samenwerking inderdaad. Bruikbaar is de besluitvormingstheorie van Herbert Simon;

   (1) de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen
   (2) de alternatieven die hij kent, kan hij niet alle simultaan vergelijken
   (3) als gevolg van de eerste twee axiomaā€™s zal men niet het optimale alternatief kiezen
   (4) de mens beschikt over een set routineacties
   (5) deze routineacties bestaan alle los van elkaar
   (6) elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel en middelen beschouwd
   (7) als gevolg van 4 en 5 zal 2 pas in werking treden als routineacties niet meer volstaan

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Beperkte_rationaliteit

 5. Barry

  Denk-experiment: hoe zou de wereld eruit zien als het berekenen van rente wordt afgeschaft?
  Overigens is het “papiergeld” ooit bedacht door Franse koningen, die hun soldaten niet meer in “klinkende munt” konden betalen. Zij schreven schuldbewijzen uit, die de soldaten vervolgens gebruikten om betalingen mee te doen (de staat stond immers garant!)…

  1. Werner Bericht auteur

   Leuk idee om eens over te brainstormen, heb rente in m’n denkwereld al een tijdje geleden geschrapt om reden van ‘irrelevant’ (nutteloos) in het nieuwe paradigma. Als aanzet, (1) er zou heel wat tijd vrijkomen om ons bezi te houden met het economishe herstel en (2) veel boeken, debatten en bijhorende systemen zouden dan simpelweg geschrapt kunnen worden. Sociale innovaties betekenen dan ook een proces van creatieve destructie, ik spreek me niet uit over het gigantische verzet omdat we iemand z’n speeltje ontnemen. šŸ™‚

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *