Reverse Debt System (II)

De introductie heeft ons een indicatie gegeven van hoe schulden uit het wereldbeeld kunnen ‘geschrapt’ worden. Technisch is het Reverse Debt System (RDS) perfect denkbaar maar dat wil niet zeggen dat het ook als vanzelfsprekend wordt aangenomen, het scheppen van een precedent kan helpen opdat meer mensen het idee leren kennen. Een precedent kunnen we actueel maken en dan komt Griekenland als benchmark in aanmerking. In dit artikel simuleren we hoe dit in z’n werk zou kunnen gaan, het belangrijkste is de gehanteerde methode die in kwalitatief opzicht anders is dan we gewend zijn.

Momentopname

Een overzicht van de stand van zaken kunnen we op internet terugvinden, deze komen in verschillende versies en morgen is de situatie alweer anders dan vandaag. Voor de oefening maken we dan ook een momentopname, de vraag stelt zich (1) hoeveel moet Griekenland nog betalen en (2) aan wie hebben ze nog schuld? Dit resulteert in een schuldenmatrix die we principieel voor heel de wereld kunnen opmaken, inclusief u en uw buurman. De cijfers hoeven voor dit denkexperiment niet correct te zijn, Griekenland heeft een totale schuld van 2500, betaalbaar aan verschillende landen.

Scenario

Griekenland leeft onder zware druk en de regering wil iets doen voor haar bevolking, ze nemen kennis van het RDS en besluiten om hun schulden te transfereren naar het boekhoudkundige ‘eigen vermogen’. Anders gezegd, ze spelen ‘solo slim’ om dan te kijken wat de reactie is van de anderen, met deze actie willen ze tot een doorbraak komen in de aanhoudende economische crisis. Deze transactie geschiedt in de eigen boekhouding, volledig onafhankelijk en hiermee voorbijgaand aan courante afspraken en regels. Dit kunnen we in een beeld vangen, het is de eenvoud zelve en het vergt slechts een basiskennis boekhouden om onderstaande simulatie correct te lezen.

Openheid

De schuld van Griekenland is nu uit de boeken verdwenen en dat laten ze ook in alle openheid zien op hun balans, hierover hebben ze geen geheimen. De schuldeisers merken dit natuurlijk ook op en interpelleren Griekenland over hun non-conforme acties. De Grieken hadden deze reactie natuurlijk wel verwacht en krijgen nu de kans om het volledige verhaal toe te lichten, iets dat niet kon zonder eerst een precedent te scheppen. Ze tonen nu de schuldeisers hoe zij hun vorderingen terug op de rekening kunnen krijgen, het beeld spreekt voor zich.

Domino

Het overleg heeft dus z’n vruchten afgeworpen, een overleg waarin het Chicago Plan Revisited (IMF) als benchmark fungeerde. Alle betrokken partijen zijn tevreden en er is niemand die aan de transacties verlies lijdt, zelfs het totaal tegenovergestelde kan gesteld worden. Niet enkel de Grieken zijn nu verlost van hun schulden, elke overheid is erbij gebaat zodat een heel andere kijk op de economische crisis ontstaat. Deze WIN-WIN brengt overheden dan ook dichter tot elkaar waardoor een domino zich op gang trekt, het RDS fungeert hierin als een neutrale procesversneller. De schuldenmatrix wordt op deze manier volledig opgekuist waardoor een ’tabula rasa’ rest. Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Private schulden

De overheidsschulden zijn nu allemaal opgelost, dezelfde methode kan echter ook toegepast worden voor de private schulden. Door prioriteit te geven aan de staatsschulden komt er nu heel wat tijd vrij om een en ander in goede banen te leiden, langs de andere kant is heel de operatie de bevolking niet ontgaan waardoor het maatschappelijke vertrouwen gunstig gestemd werd. Anders gezegd, het inmiddels grote wantrouwen jegens overheden krijgt nu plots een andere wending, dit is onvergelijkbaar anders dan de aanhoudende onheilsberichten van de afgelopen periode. Onze toekomst ligt nu in handen van een politiek die haar beleid aanpast en de alternatieven effectief valoriseert, geen woorden maar daden.

Neveneffecten

Het RDS heeft nu haar doeltreffendheid bewezen en kan principieel – tenzij hetzelfde probleem terug opduikt – in de schuif gelegd worden. Het RDS is derhalve ‘slechts’ een katalysator die helpt bij het economische herstelproces en dat op een vreedzame manier. Bijzonder is de eenvoud van de oplossing, het kan makkelijk door iedereen begrepen worden en beslist geen raketwetenschap voor nodig. En hier stopt het niet, de situatie is nu onvergelijkbaar anders waardoor ook andere geplogenheden herzien kunnen worden. Tot slot, in dit denkexperiment hebben we Griekenland gekozen als precedent, in werkelijkheid kan dit proces overal op gang gebracht worden, waar ook ter wereld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *