Reverse Debt System (III)

We hebben gaandeweg een indicatie gekregen van de toepassingsmogelijkheden van het Reverse Debt System (RDS), we kunnen nu een en ander evalueren. Sowieso hebben we een kader nodig waarbinnen het RDS z’n rechtmatige plaats kan innemen, net zoals we oog dienen te hebben voor de neveneffecten. Immers, sociale innovaties hebben vaak de neiging om ook tot creatieve destructie te leiden, dit wil zeggen dat beproefde overtuigingen en bijhorende systemen onder druk komen en finaal niet meer nodig blijken. Het is alsof we ze letterlijk kunnen schrappen waardoor ze ook niet langer een obstakel vormen.


Routing

Pro memorie, we zijn gestart met de Financiële Relativiteitstheorie die fungeert als een katalysator, ondanks technisch mogelijk minder praktisch maar het heeft ons wel aan het denken gezet. Vooral het wiskundige bewijs is hierin belangrijk, dit is als een trigger om diepgaander reflectie aan te wakkeren. Het RDS vloeit hieruit voort en elke optie vertoont overeenkomsten met het idee van een kwantitatieve versoepeling. Met het Free Debt System (FDS) gaan we nog een stap verder en wordt de schuldrelatie ontbonden, dit is een afgeleide van het RDS. Cruciaal is de rol van een aantal economische platitudes, als deze niet (h)erkend worden dan zal het debat – eerder onbewust – unfair verlopen. De opties op een rijtje gezet, elke optie heeft haar specifieke kenmerken:

Elaboratie

Sociale innovaties leiden tot een proces van creatieve destructie, dit wekt vaak spanning in het bijhorende debat. Dit is van tijdelijke aard en wordt steeds helderder naarmate we de nieuwe informatie toelaten en achterhaalde denkbeelden loslaten. Het Elaboration Likelihood Model (ELM) geeft ons een schets van dit proces, het doorzien of loslaten van dogmatische stellingen openbaart heel andere inzichten wat als ‘mysterieus’ ervaren kan worden – ook om deze reden dat het vaak de emotie beroert.

Angst en onzekerheid

Paradoxaal genoeg kunnen sociale innovaties ook leiden tot angst en onzekerheid, hierdoor ontstaat de neiging om halsstarrig vast te houden aan het inmiddels achterhaalde wereldbeeld. Op deze manier ontstaat een tragisch absurde situatie en dat alsof er – quasi letterlijk – twee werelden simultaan bestaan, volgens het nieuwe denken is er geen probleem om alle schulden op te lossen, volgens het courante denken blijkt dit (vooralsnog) niet mogelijk. Het elaboratieproces is daarom echt niet te onderschatten, aandacht en ontvankelijkheid zijn primaire voorwaarden tot succes.

Creatieve destructie

Als we het hebben over creatieve destructie dan zal snel duidelijk worden hoe moeilijk een dergelijk proces verloopt, in concreto kunnen we rente als voorbeeld nemen. Rente is op basis van al onze bevindingen eerder – niet arbitrair – ‘absurd’ te noemen, het vertekent heel het economische beeld waardoor een manier van denken ontstaat die onze vrijheid in de weg staat. De logica lijkt hierdoor totaal zoek, het RDS toont dat ook aan. Immers, het RDS genereert onrechtstreeks extra geld, dit is – wanneer we rente absoluut binnen het speelveld willen houden – ook mogelijk voor de rente.

Exit rente

Paradoxaal genoeg, net omwille van deze optie is rente overbodig waardoor we dit element kunnen schrappen. En hier komt de creatieve destructie in de schijnwerpers, alle boeken, opleidingen, systemen en debatten waarin rente voorkomt zouden dan simpelweg komen te vervallen. Het zit in kleine dingen, het schrappen van rente openbaart nog veel meer mogelijkheden die anders niet of nauwelijks gezien worden. Gemakshalve een mindmap met inbegrip van het Elaboration Likelihood Model.

Paradigmabreuk

Enkel al door het idee om rente te schrappen mag duidelijk worden dat een paradigmabreuk nakend of mogelijk is, een proces dat wellicht nogal wat verzet met zich mee zal brengen. Het element van beperkte rationaliteit laat zich ook hier gelden, door het ontbreken van informatie is ons oordeel vaak veel te voorbarig waardoor een rem op ons denken geplaatst wordt. Op deze manier krijgen we geen zicht op de voordelen wat maar al te pijnlijk leidt tot stagnatie en impasse, net zoals mainstream maatregelen als verstikkend ervaren worden. Neem hierbij nog een aantal structurele denkfouten en we hoeven niet veel verder te zoeken naar verklaringen voor de aanhoudende economische crisis.

16 gedachten over “Reverse Debt System (III)

 1. Wat is waar

  Fantastische bespiegelen voor de nerds in hun vakgebieden. Van geen waarde voor iemand die niet bekend is met het jargon dat jij gebruikt. Met andere woorden je bereikt weinig bezoekers die op deze website komen door de ontoegankelijkheid van het verhaal en dat geld ook voor je eerdere verhalen. Je praat vanuit een wetenschappelijke ivoren toren. Probeer eens in algemeen gangbaar Nederland je verhaal uit de doeken te doen a.u.b.

   1. Nika

    Je had beter eerst je vraag kunnen stellen, voordat je iemand van negativiteit beschuldigd. Misschien weet de schrijver zelf niet wat het allemaal precies betekent een heeft gewoon iets vertaald??

   2. Wat is waar

    Het elaboration likelihood model (ELM) stelt dat aandacht en ontvankelijkheid primaire voorwaarden zijn tot succes

    En ik vertel je dat ik mijn aandacht er niet bij kan houden om dat het ontoegankelijk is geschreven. Namelijk in wetenschappelijk jargon. Deze website is niet alleen bedoeld voor wetenschappers op een bepaald vakgebied, maar voor iedereen die in het algemeen vragen stelt bij wat hun in de mainstraim media, wetenschap en politiek wordt verteld.

    ik vrees dat je negatieve houding diepgaander begrip in de weg staat.

    Over argumentum ad hominem gesproken of tewijl op de man spelen. Dat is nu precies wat jij hier doet. Jij zet mij hier weg als een azijnpisser die te beroerd is om zich te verdiepen in de materie. Ik heb daar geen moeite mee. Waar ik wel moeite mee heb, dat je mij niet serieus neemt door mij . Als dit je zienswijze is kap je daarmee elke constructieve discussie af. Waarom zou ik dan nog moeten reageren? Dat ik je laat weten dat je artikelen moeilijk zijn te volgen voor leken,kun je als feedback zien hoe anderen het ervaren. Ik kan je wel verzekeren dat ik niet de enige ben die je artikelen moeilijk vind om te volgen. Ik heb een wetenschappelijke en deels economische opleiding dus ben wel bekent met wetenschappelijke artikelen. Op het moment lees ik ze alleen nog maar globaal door. Ik heb geen tijd en interesse om ze tot op het bot uit te pluizen.

    Je argumentum ad hominem brengt niet veel bij tot het inhoudelijke debat, sorry.

    Ik vermoed dat je bedoelt dat ik stelde dat je vanuit een wetenschappelijke ivoren toren praat. Ik begrijp niet waarom jij dat ervaart als op de man spelen. Ik wil je alleen duidelijk maken hoe ik ervaar wat jij hier op de website plaatst. Namelijk als een artikel voor wetenschappers onderling. Dus niet als een artikel voor relatieve leken. Let wel ik zeg dus niet dat je in een ivoren toren zit, maar dat je vanuit een wetenschappelijke ivoren toren praat. Dat jij het ook anders kan, heb je al bewezen in het artikeltje dat je over Michael Tellinger “Ubuntu brainstorm I” geschreven hebt. Wat ik schrijf heeft helemaal niets met een inhoudelijk debat over de inhoud van artikel te maken. Enkel over de presentatie. Wie de schoen past trekt hem aan ofwel je voelt je kennelijk aangesproken. Ook als je het allemaal onzin vind wat ik schrijf, even goede vrienden.

    1. Werner Bericht auteur

     Misschien wil je aangeven welk stuk in het artikel je niet zou begrijpen, daar dient mi dialoog voor. Als er geen interesse of motivatie voor bestaat dan zal het vaag blijven, dat is nu net waarom het eleboration likelihood model (ELM) mee opgenomen werd in het artikel.

 2. peter

  Ik kan niet anders zeggen dan dat je enigszins een verward verhaal neerzet….altijd kort samenvatten wat je gaat zeggen, dit zeggen en nu zeggen wat je gezegd hebt. Dat bevorderd mijn elaboratieproces!

 3. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Het gebrek aan kwalieit van ons geld is het feitelijke wapen dat de bankiers en politici tegen de mensheid inzetten. Zo leidt de rente die op het geld zit er toe dat we steeds een zaagtandvormig verloop van onze economie zien. De stijgende voorhelling is hol (door die rente) en over de top gaat het dan recht naar beneden. Met oorlog of zoals nu met financiële dwangmaatregelen (een geheel nieuwe vorm van oorlog voeren!) wordt de economie dan vernietigd. Het oude geld wordt ongeldig verklaard en het spel begint van voor adf aan. Door deze zaagtandv

  1. Werner Bericht auteur

   Dat is wat men telkens doet inderdaad, spelen met geldstromen waardoor onze economie continu (soms hier, soms daar) in crisis verkeert. Heeft niets meer met economie te maken zoals veel alternatieven en studiewerken dan ook duiden.

   1. Johan Bosman (werktuigkundige)

    Sorry voor mijn slordige comment van 15:16, dat ging per ongeluk te vroeg de deur uit. Ik denk ook dat onze economie nog maar weinig te maken heeft met de realiteit van alledag. De economie zou ons moeten dienen maar door ons geldsysteem en onze wetgeving zijn wij verplicht de economie te dienen. Maar wat is dat voor economie? Zelfs de goudkoersen zijn fake. Zo is er sind 1971 (het loslaten van de goudstandaard) al meer aan papiergoud verkocht door de Comex dan er op de hele wereld aan fysiek goud aanwezig is. Omdat goud het enige echte geld in de wereld is -het is dat al duizenden jaren- kan ik geen andere conclusie trekken dan dat alle financiële markten verziekt moeten zijn. Wat ons als bankencrisis wordt verkocht is in werkelijkheid een veel dieper gaande systeemcrisis. De bankenwereld staan op drie poten: de volksbanken, de spaarbanken en de geprivatiseerde banken. Het is deze laatste groep die door hun jarenlange malversaties nu met gigantische bedragen aan gemeenschapsgeld overeind moeten worden gehouden. Een even vreemde als misdadige beslissing. En dat wéten ze in Den Haag. Daarom kunnen onze “volksvertegenwoordigers” (het zijn zonder uitzondering organisatie-criminelen) alleen nog maar verzwijgen of liegen: de eerste straf voor misdadigers. Tijdens het uitgeplunderd worden krijgen we wel leuk amusement aangeboden: MH-17, ISIS, Oekraïne, ebola, onthoofdingen, varkensgriep, vluchtelingenstroom, nieuwe amerkaanse kernwapens…de lijst is uitputtend.

    1. Werner Bericht auteur

     Het loslaten van de goudstandaard is niet het probleem, integendeel zelfs. Herinner ten tijde van Abe Lincoln waarin de elite nu net goud heeft opgedrongen om de macht te kunnen behouden. Destijds wou de bevolking zilvermunten als complementaire munt, dit is vergelijkbaar met de bitcoin vandaag dat men ook tracht tegen te werken. Maar dat is lang niet alles, velen blijven ook blind voor oplossingen en dat heeft vooral te maken met wat we ‘psychische inflatie’ noemen. Dit wil zeggen dat we een manier van denken ontwikkeld hebben die niet (of amper) toelaat om ook anders te denken, het is een neveneffect van de hedendaagse systeemconfiguratie. Als er niet de bereidheid gevonden wordt om er dieper over na te denken dan zal het praat voor de vaak blijven. En erger dan dat, het is een door en door psychologisch proces met heel wat valkuilen en verzet dat zich – vaak onbewust daarvan – op verschillende manieren uit, de getuigenissen legio.

 4. Johan Bosman (werktuigkundige)

  De elite heeft ook een heel fijne smaak: wie het tegen bankiers en gehoorzame politici durft op te nemen heeft zijn doodvonnis getekend. Kennedy, Sofie Scholl, Hitler, Fortuin, Ghadaffi, Saddam Hoessein…velen met hen. We moeten ons niet langer door de stroom aan georganiseerd amusement laten afleiden en goed naar de feiten kijken.

  Dus, hier meeglurende politici:

  Jullie vergissen je in het nederlandse volk. Nederlanders zijn geen bavianen met het geheugen van een alzheimerpatiënt maar mensen. Haal op tijd jullie nek uit de strop. Rot op naar jullie vrienden in amerika. Daar zijn alle NAZI’s van harte welkom. En neem jullie kernwapens en je geperveteerde geld mee. Waar wachten jullie nog op?

  1. Werner Bericht auteur

   Vergeet de tirannie van de meerderheid niet, we houden grotendeels dit systeem zelf in stand. Het ontbreekt werkelijk niet aan oplossingen, zelfs meerdere opties bestaan zoals in het overzicht werd meegegeven. Het is echter ook mogelijk om met een hamer een schroef in de muur te timmeren, anderen gebruiken dan weer een schroevendraaier om spijkers in de muur te draaien. Leuke vraag, waar wachten ze op? 🙂

  2. Douwe

   Ik moet altijd zo lachen om dit gezegde omdat het zo waar is.

   “It may be true that you can’t fool all the people all the time,
   but it surely seems you can fool enough of them to rule a large country.“
   ~Will Durant

   En het gaat al helemaal op voor een klein land. Ik denk eerlijk gezegd dat de hele machtsbasis van bankiers en politici heel hard aan het eroderen is in Nederland. Ik zou in ieder geval niet graag in hun schoenen staan. Ik vraag me nog steeds af waarom deze mensen geloven dat zij op de een of andere manier gebaat zijn bij het onderdrukken van de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van miljoenen zo niet miljarden andere mensen.

   1. Werner Bericht auteur

    k denk eerlijk gezegd dat de hele machtsbasis van bankiers en politici heel hard aan het eroderen is in Nederland.

    Via het andere net volgende update : “Vandaag heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden in de Tweede Kamer naar aanleiding van het burgerinitiatief over geldschepping en rente. De initiatiefnemers van Ons Geld konden met enkele deskundigen van onder andere AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) hun mening geven aan de aanwezige kamerleden. De discussie richtte zich op de kritiek van Ons Geld op het […]

 5. Hans

  k vraag me nog steeds af waarom deze mensen dat zij geloven dat zij op de een of andere manier gebaat zijn bij het onderdrukken van de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van miljoenen zo niet miljarden andere mensen.

  Goed en kwaad.. een ieder speelt zijn rol hierin.. Zonder kwaad geen goed enz… Verbanden leggen is het grotere plaatje in betekenis gaan zien. Waarom voelt de één geen compassie en de ander wel vanuit zijn oogpunt? Een ieder zijn pad. Zonder contrast…

  1. Werner Bericht auteur

   Aan nuttige informatie geen gebrek, over de economie van goed en kwaad : Economen hebben zichzelf verlamd door hun gebrek aan academische breedte en hun `wetenschappelijke’ minachting voor het menselijk woord. Sedlácek, die zowel naar het Gilgamesj-epos als de film The Matrix kijkt, kun je moeilijk van kleingeestigheid betichten. Het indrukwekkendst, echter, is de diepgang. Sedlácek dringt door tot de ziel van de economie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *