Reverse Engineering, back to basics?

De Financiële Relativiteitstheorie is het product van een aantal brainstormsessies, via een weg van Reverse Engineering hebben we een toestand kunnen creëren waarin (1) de goudstandaard hersteld werd en (2) alle schulden tot nihil herleid werden. Anders gezegd, de theorie ontbloot de interne werking van het systeem zoals we het nu kennen, hierover kunnen we ons diepgaander vragen stellen en desgevallend aanpassen opdat het algemeen belang gediend wordt. In gecomprimeerde vorm de theorie in onderstaand schema, alle mutaties worden hier in blok voorgesteld onder de noemer ‘monetaire reset’.

Goudstandaard

De eerste vraag handelt over de herinvoering van een goudstandaard, is dit wenselijk of bedachtzaam? De evolutie leert dat geld in verschillende vormen gebruikt werd, gaande van zout, schelpen, goud, papiergeld tot electronisch geld, goud is daarom geen voorwaarde om het geldsysteem te laten functioneren. Om deze reden kunnen we goud als betaalmiddel achterwege laten, de methode hoe we geld – in welke vorm dan ook – gebruiken, is een andere kwestie. Dit betekent dat we ons model kunnen vereenvoudigen, de geldhoeveelheid kunnen we nu gebundeld voorstellen en het onderscheid tussen goud of schijngeld speelt geen rol meer. Het verschil is minimaal, vanaf hier kunnen we alles binnen een volledig electronische context (cfr fiatgeld) beschouwen. De methode – mits uitsluitng van de materialisatie van het schijngeld – blijft hetzelfde, net zoals het resultaat.

Kwantitatieve verruiming

Middels de theorie hebben we neutraal geld gegenereerd uit de reeds bestaande geldhoeveelheid, dit is het logische gevolg wanneer we deflatie toepassen. Deflatie leidt dus tot geldvermeerdering, dit betekent dat we de theorie drastisch kunnen vereenvoudigen en simpelweg kiezen voor een kwantitatieve verruiming. Een kwantitatieve verruiming betekent dat schuldvrij geld wordt toegevoegd aan het economische circuit, in ons geval gelijk aan het bedrag van de schulden. Praktisch gezien, (1) elke schuldenaar ontvangt – à rato van z’n schuld – een deel van deze verruiming en (2) de schuldeiser ontvangt – à rato van z’n vordering – een deel van de verruiming via de schuldenaar. Technisch gezien is het de eenvoud zelve, ons model wordt hierdoor nog transparanter, net zoals de methode efficiënter wordt.

Reverse Debt System

We komen nu op een belangrijk punt, een kwantitatieve verruiming impliceert een beslissing van bevoegde instanties om geld bij te drukken. In een volledig eletronisch geldsysteem valt principieel het fysiek geld drukken weg, derhalve spreken we nog enkel over getallen in een computer wat de flexibiliteit ten goede komt. In het voorgaande blok ‘monetaire reset’ zien we dat schulden en vorderingen simpelweg van plaats verschoven zijn, respectievelijk naar het ‘eigen vermogen’ en de ‘geldhoeveelheid’. Anders gezegd, de kwantitatieve verruiming krijgt hierdoor een kwalitatief andere connotatie in die zin dat we niet meer afhankelijk zijn van een centraal bestuur. Dit brengt ons tot het Reverse Debt System, het resultaat is hetzelfde maar het wordt steeds eenvoudiger om te realiseren.

Free Debt System

Het Reverse Debt System maakt ons onafhankelijk van een centraal bestuur dat wel/niet het maatschappelijk belang dient, met het Free Debt System gaan we nog een stap verder. Het Free Debt System maakt dat schulden en vorderingen volledig los van elkaar kunnen gezien worden, net zoals een partiële benadering mogelijk wordt. Anders gezegd, het Free Debt System laat toe om met rechtvaardige criteria te werken, net zoals schuldeisers niet de dupe hoeven te worden van niet betalende schuldenaars. Andersom geldt ook, schuldenaars zijn niet meer gebonden aan maatregelen opgelegd door de schuldeisers. De schuldrelatie wordt hiermee volledig ontkoppeld, een aantal voorbeelden maken dit duidelijk.

Consensus

Het Free Debt System biedt ons alle vrijheid en flexibiliteit om het schuldenprobleem volledig anders aan te pakken, net zoals nog veel meer opties zich openbaren. Het ideale scenario bestaat eruit dat we hier een maatschappelijke consensus voor vinden, doch niet strikt noodzakelijk net omwille de ontkoppeling van de schuldrelatie. Anders gezegd, het Free Debt System laat toe een domino in gang te zetten die ons bevrijd van een tot dan toe schijnbaar onoplosbaar probleem. Niets blijkt dus minder waar, het is – zoals aangetoond – technisch perfect mogelijk om alle schulden te herleiden tot nihil zonder verlies aan koopkracht of kapitaal.

27 gedachten over “Reverse Engineering, back to basics?

 1. Treowd

  Ik weet het ik val in herhaling maar toch. Theoretisch gezien zijn dit zeer mooie en weloverwogen voorstellen welke praktisch ook zeer zeker haalbar zijn, maar nu komt de maar, in de praktijk kan een volledig elektronisch geldverkeer een probleem op gaan leveren. Nu er nog fysiek geld aanwezig is kan men niet de volledige controle en inzage hebben op ons monetair maar ook privaat gedrag en daarmee in de door jouw voorgestelde toekomst onze bewegingsvrijheid aan banden gaan leggen mocht ons gedrag niet voldoen aan bepaalde eisen. Waarom wijs jij continu op dat volledige elektronische karakter, dat terwijl je ogenschijnlijk behoorlijk intelligent bent ? Verder gebruik je een soort van scapegoat, ( niet als persoonlijke aanval bedoeld ) door er alsmaar naar te verwijzen dat je dat allemaal maar vanuit een ander paradigma moet bekijken ?

  De realiteit laat gewoonweg zien dat als de mensheid haar macht dan volledig afgeeft , we waren al een heel eind op weg maar we worden wakker, waardoor we in de problemen komen omdat mensen aan de top waarschijnlijk niet kunnen omgaan met zoveel absolute macht. Daar zijn legio voorbeelden van aan te halen. Zeker van het soort mensen wat nu aan de macht is op wereldniveau met hun psychopatische kenmerken. Dat gegeven op zich dat absolute macht absoluut corrumpeerd schijnt zelfs een onontkoombaar psychologisch meganisme te kunnen zijn. Of dat nu zo is vanwege zelfzuchtige redenen of politiek gemotiveerd in dit geval is dat fysieke nog aanwezige geld een garantie te noemen dat dit niet kan gebeuren. We zouden zelfs meerdere complementaire gelden kunnen gaan gebruiken ( zie Bernard Lietaer ) die fysiek aanwezig per catagorie ingezet zouden kunnen worden. Dat garandeerd een goede flexibilliteit en daardoor een goede draagkracht / veerkracht voor de aanwezige fluctuaties in het economisch handelsverkeer maar ook sociaal het geeft tevens een garantie dat men niet die volledige macht kan gaan misbruiken, zeker in de toekomst niet.
  Fysiek aanwezig geld, geeft vertrouwen, eigen controle mogelijkheid, een bepaalde onafhankelijkheid t.o.v.
  een orgaan waaraan we ons vertrouwen aan moeten verbinden en dat kan mogelijk wel volgens ware democratische normen, mits dit op etische wijze en moreel gezien op juiste wijze nageleefd wordt.

  Waarom implementeer je die mogelijkheid van complementaire aanwezige geldstromen (fysiek) niet in je theorieen ? Waarom voer je klaarblijkelijk een agenda om een consensus te gaan omarmen van een volledige elektronisch geldverkeer om uit de huidige problemen te komen, dat terwijl dat nu juist een stap in de richting van de guillotine kan zijn voor de mensheid ? En please, 🙂 kom nu niet weer aan met het paradigma verhaal, bediscussieer mijn aangehaalde punten waarvan ik denk dat het gerede punten zijn en er meerdere lezers zijn die ook zo zouden kunnen denken.

  Ben jij ook bereid dezelfde mensen aan de macht en op de posities te houden welke ze nu bekleden? Dat lijkt me meer een vorm van Russich-roulette te zijn. Ik volg je redenering niet helemaal beste Werner
  en heb ook zeer zeker zicht op dat nieuwe paradigma en neem het mee in gedachte. Toch is voorzichtigheid geboden met diezelfde mensen in die machtsposities. Verder ben ik me er bewust van dat alles wat zich de laatste tijd afgespeeld heeft mogelijke shock-doctrines kunnen zijn voor de nog slapenden te bewegen. Als ik dan zou kiezen zou ik nog liever kiezen om van het geld te scheiden en lokaal een nieuwe wereld op te bouwen waardoor die centralisatie weg gaat vallen en die machtsstatus van zelf af zal brokkelen.

 2. Werner Bericht auteur

  Beste Treowd, ik mag/moet steeds hetzelfde antwoorden, een systeem is maar een systeem en zegt niets over het – bonafide of malafide – gebruik ervan. Het gebruik van enkel electronisch geld maakt het – louter technisch gesproken – veel efficiënter, goud, papiergeld, zout of bitcoin is in wezen irrelevant bij het inzichtelijk maken van de beschikbare opties. In dit artikel gaat het enkel over dynamieken en beschikbare oplossingen, dit is een objectief gegeven dat maar al te vaak door de emotie naar de achtergrond verdreven wordt. Anders gezegd, emotionele reacties op een pathologische toestand hebben als vreemd neveneffect dat ook de sociale alternatieven uit de collectieve aandacht gehouden worden. Uiteindelijk is dit koren op de molen van de ‘vijand’ in het verhaal. Maar ik begrijp wel wat je wil zeggen, het is kiezen voor (1) oprecht co-creatieve samenwerking of (2) via een zijweg hetzelfde trachten te realiseren. Het blijft uiteindelijk maar een systeem dat we op deze of gene manier gebruiken, we kunnen echter niet ontkennen dat we vandaag tegen ‘windmolens’ strijden, letterlijk. In algemener zin een kwestie van bewustwording, gezien de verschillende opties hebben we geen gewoon probleem maar een luxeprobleem, keertje wat anders. 🙂

  1. Douwe

   Maar wat bedoel je daar precies mee?

   Als je weet hoe het huidige systeem is opgezet dan weet je ook welke partijen belang hebben bij dat het zo blijft neem ik aan? Het is een beetje raar als je oplossingen aandraagt die door de huidige status quo zou moeten worden uitgevoerd terwijl die juist dolblij met het huidige economische systeem zijn omdat het hun elke dag flink rijker maakt.

   1. Werner Bericht auteur

    Zoals we hier aantonen is de situatie ’tragisch absurd’, dit is geen arbitraire stelling maar dat wat iedereen nuchter kan waarnemen op basis van de aangeleverde argumentatie. Op dit niveau van de oefening hebben we nog niets gewijzigd aan het systeem, een monetaire reset is daarom nog iets anders dan een structurele hervorming. Een monetaire reset biedt nog veel meer mogelijkheden zoals bv het herstel van de koopkrachtpariteit. Je kan misschien de test eens doen en in je omgeving vragen naar kennis omtrent deze opties, het resultaat is – jammer genoeg – onthutsend en uiterst zorgwekkend. Maar wat belangen betreft, ik vind het maar logisch dat de dingen zijn zoals ze zijn, het is vandaag monopoly en dat komt met de neveneffecten zoals we ze zien (en aan den lijve ervaren).

    1. Douwe

     Ik ken in mijn omgeving een heleboel mensen die voorstander zijn van een jubileum. Daarnaast ook een boel mensen die actief bezig zijn met voorlichting en het opzetten van lokalere aanvullende economische systemen. Maar wat ik ook waarneem is dat er in mijn ogen een bewust doodzwijgen is over elke systeemuitleg van hoe ons economische systeem werkt door de mainstream media en dat politici allemaal doen of hun neus bloed. Ik denk dat als we veranderingen willen zien dat we ons moeten realiseren dat wij die zelf zullen moeten gaan uitvinden en implementeren. En zolang de status quo duidelijk nog zo sterk vasthoudt aan hun systeem zie ik niet in hoe we dat kunnen veranderen. Volgens mij zullen we echt een ander systeem zelf moeten gaan opzetten zodat mensen zien dat er werkbare alternatieven zijn en zo uit het monopolie van geld als schuld creatie van de banken en het met geweld afgedwoningen monopolie van 1 munt door de overheid, kunnen stappen.

     1. Werner Bericht auteur

      Heb je hier enig concreet voorstel wat we zouden kunnen doen? Denk dat steeds meer mensen je mening delen, onderhand wordt het zelfs naïef om het te ontkennen en/of te blijven rationaliseren. Heb ooit eens om steun gevraagd bij de lokale vakbond alhier, ik bespaar je het resultaat daarvan. We blijven hopen op meer bewustwording en de bereidheid op co-creatieve samenwerking. 🙂

     2. Hans

      Ik denk dat als we veranderingen willen zien dat we ons moeten realiseren dat wij die zelf zullen moeten gaan uitvinden en implementeren

      Inderdaad, en zoals al veel besproken zijn er een hoop initiatieven die levensvatbaar zijn. Echter m.i. zijn deze initiatieven alleen levensvatbaar als wij deze in volledige vrijheid van onderdrukking kunnen beleven en uitrollen. De hele discussie over inhoudelijke initiatieven en oplossingen is absoluut noodzakelijk en prijzenswaardig maar alleen uitvoerbaar als er een belevingsomgeving, een realiteit is waarin wij de vrijheid hebben om dit te doen. Een gevangenisdirecteur geeft je echt niet de vrijheid en gelegenheid om op de binnenplaats een oase van vrijheid te realiseren. We zullen eerst moeten ontsnappen, want wat is de illusie waard van vrijheid binnen de gevangenismuren? Dat hebben we al lang genoeg meegemaakt.

     3. Douwe

      Het dingen delen komt telkens meer op, van spullen tot auto’s tot huizen en maaltijden wat volgens mij een goede stap is. Er komen telkens meer lokale LETS groepen op gang, wij zijn er zelf eentje in Oslo gestart. En ook zie je dat er landelijke ruilkringen/lets systemen in elkaar worden gezet. http://www.socialtrade.nl/circuitnederland/ is hiervan een voorbeeld.

      Dan heb je nog zaken als de Blije Bank en natuurlijk http://www.onsgeld.nl die nu het onderwerp van geldschepping tot in de tweede kamer hebben weten te krijgen. En ook stichting lokaal geld is bezig met een landelijke uitrol van hun systeem. Voor zover ik het goed begrepen heb zijn ze al actief met een lokale munt voor Gelderland. http://lokaal-geld.nl/#wij

     4. Werner Bericht auteur

      Dat omschrijf je mooi Hans, het doorzien en/of (h)erkennen van de illusie is een megastap vooruit, het geeft ons meer inzicht van hoe we ons – binnen de dualiteit – uit de ‘gevangenis’ (ic het geldsysteem) kunnen bevrijden. Hiervoor kunnen we verschillende denksporen volgen, elke optie heeft een andere intrinsieke waarde maar zal niets baten als we ze niet collectief cultiveren. Aandacht en ontvankelijkheid zijn hierbij primaire voorwaarden, het effectief gebruiken van de opties een volgende stap.

     5. Werner Bericht auteur

      Inderdaad Douwe, er is heel wat in beweging, dergelijke initiatieven zijn me niet ongekend. Al lijkt het voor sommigen misschien naïef, ik blijf hopen dat ook politiek de spreekwoordelijke knop gaat omdraaien opdat deze processen drastisch versneld kunnen worden.

     6. Hans

      ik blijf hopen dat ook politiek de spreekwoordelijke knop gaat omdraaien opdat deze processen drastisch versneld kunnen worden.

      En ik denk dat dit dus niet snel of nooit gaat gebeuren. Politici individueel hebben geen invloed op het beleid in deze, het is DE politiek waar zij onderdeel van zijn en deze politiek is een ingericht en gecreëerd onderdeel van het sturende systeem. Juist de politiek is een uitvoerend middel van hetgeen we niet meer willen, zijn kracht bestaat uit de illusie dat het een uitvoerend democratisch instrument is om de bevolking van een land te dienen en te leiden volgens een illusionair democratisch kiessysteem. Wij geven dus weer geheel volgens de universele principes van vrije wil de macht uit handen, aan hetgeen we willen ontvluchten.

     7. Werner Bericht auteur

      Dank Hans, je reactie weerspiegelt mi een soort van te ontwarren ‘knoop’, ik verwijs dan naar je stelling ‘niet snel’ of ‘nooit’. Naar mijn overtuiging kan ‘niet snel’ versneld worden wanneer een kritische massa ook kennis krijgt van de beschikbare alternatieven, iets dat vandaag nog teveel toebehoort aan een minderheid en om deze reden (nog) niet voldoende draagkracht heeft om door te dringen. Bij ‘nooit’ zouden we alle hoop moeten opgeven, dit zou mi slechts de geopperde ’tragische absurditeit’ bevestigen. Ik stel me nog steeds de vraag of politiek zich hier zelf niet bewust van is, twijfel hierover heerst.

     8. Douwe

      Politiek is uiteindelijk puur poppenkast althans de politiek die wij in Nederland hebben. BV Nederland hangt al sinds de tweede wereldoorlog onder BV Verenigde Staten en echt beleid wordt volgens mij vooral door de banken en de grote bedrijven gedicteerd en er worden wat puppets neergezet om het volk zo die regels te laten accepteren.

      Zelfs al zou de politiek wel willen dan is het nog maar de vraag of het toegestaan wordt. Heb jij ooit de documentaires van Bill Still gezien? Zeer de moeite waard omdat hij ook de politieke dimensie goed meeneemt.

      The Money Masters
      https://www.youtube.com/watch?v=51CvlMEtf1A

      The Secret of Oz
      https://www.youtube.com/watch?v=Qs1V333mE7A

      In beide documentaires komen ook verschillende oplossingen voor trouwens en ze laten ook zien hoe we andere systemen hebben gehad voor eeuwen in verschillende tijden.

     9. Werner Bericht auteur

      Bill Still kende ik nog niet, in algemene zin zie ik het als een kwestie van aandacht en ontvankelijkheid om er überhaupt over te willen nadenken. Op deze manier is ‘plots’ het aanbod aan interessente lectur nog amper te overzien, een andere benchmark is Joseph Schumpeter. Zie vooral z’n term ‘creatieve destructie’ wat finaal wil zeggen dat we veel elementen simpelweg kunnen schrappen uit het wereldbeeld (schrap als voorbeeld ‘rente’ en de ‘poppetjes’ zullen beginnen ‘dansen’). Pro forma:

      Schumpeter en de aangekondigde ondergang van het kapitalisme

      Schumpeters meest gelezen boek is waarschijnlijk Capitalism, Socialism, and Democracy (Kapitalisme, Socialisme en Democratie), waarin hij de theorieën van Karl Marx bespreekt. Schumpeter staat sympathiek tegenover Marx’ analyse, maar concludeert dat het kapitalisme door het socialisme vervangen zal worden om andere redenen dan Marx denkt. In dit boek presenteert Schumpeter ook zijn beroemde concept van creatieve destructie, wat inhoudt dat oude manieren van werken en oude structuren telkens vervangen worden door nieuwe.

      Schumpeter en democratische theorie

      In hetzelfde boek zette Schumpeter een theorie van de democratie uiteen, die tot doel had, dat wat hij de “klassieke leer” noemde, uit te dagen. Hij betwistte het idee dat democratie een proces was, waarbij de kiezers zich identificeren met het algemeen belang, en dat politici dit algemeen belang vervolgens uit naam van de kiezers uitvoerden. Hij betoogde dat dit onrealistisch was, en dat de onwetendheid en de oppervlakkigheid van de mensen betekende dat zij in feite tot op grote hoogte door de politici zouden worden gemanipuleerd. De politici bepaalden de agenda. Dit maakte een ‘regering door het volk’ concept naar zijn mening zowel onwaarschijnlijk als ongewenst. In plaats daarvan bepleitte Schumpeter, sterk beïnvloed door Max Weber, een minimalistisch model, waarbij democratie een mechanisme is voor de concurrentie tussen leiders, vergelijkbaar met een marktstructuur. Hoewel periodieke verkiezingen, waar iedereen zijn stem uitbrengt, regeringen legitimeren en verantwoordelijk houden, is het beleidsprogramma een zaak van de regering en niet van het volk. De participerende rol van individuen is meestal ernstig ingeperkt.

     10. Douwe

      Als je tijd hebt vandaag of deze week zou ik zeker de documentaires van Bill Still doornemen. Zeer informatief, en hij gaat ook uitgebreid op historische zaken in. Zeker voor mensen met interesse in geldhervorming echte must see documentaires.

     11. Werner Bericht auteur

      Ja, die achterliggende dynamieken zijn me bekend, iets waar de Duitsers destijds ook naar verwezen hebben als ‘De Grote Leugen’. Het is zo transparant dat we het amper geloven dat het zo eenvoudig is. Zoals op wikipedia terug te vinden:

      “Dat is natuurlijk nogal pijnlijk voor de betrokkenen. Men zou in de regel haar leugens niet moeten onthullen, omdat men niet weet of en wanneer men ze weer nodig heeft. Het essentiële geheim van Engels leiderschap is niet zozeer afhankelijk van intelligentie. Integendeel, het hangt af van een opmerkelijk dom dik hoofd. De Engelsen houden zich aan het principe dat wanneer men liegt, dan moet het een grote leugen zijn, en deze moet worden volgehouden. Zij houden hun leugens vol, zelfs met het risico ermee voor gek te staan.”

 3. Treowd

  Ik begrijp waarop je doelt, ik laat de ruimte verder, toch baart het me zorgen vanwege de manier waarop men hun agenda lijkt te volgen en wenst te volbrengen, ware verlichting zou het niet op die manier moeten willen forceren met name omdat er zoveel collateral damage plaats vindt. Jammer dat er weinig reactie en discussie ontstaat bij je artikelen over de inhoud ervan. Behalve het gedeelte van het volledig elektronische geld-systeem valt er weinig op aan te merken, ze zijn leerzaam te noemen. Ik ben geen econoom dus de berekeningen liggen me wat zwaar maar inhoudelijk kom ik er wel uit. De tijd zal het leren 🙂

  1. Werner Bericht auteur

   Vandaag wordt het advies gegeven om ‘economen’ niet zomaar te geloven, al wie nog begiftigd is met logisch boerenverstand zal het beamen. Wat electronisch geld betreft, complementaire geldsystemen (cfr bitcoin) zijn ook louter electronisch. Zorgwekkend is het simpele feit dat we blijkbaar niet inzien dat we getallen in een raster van plaats kunnen veranderen, in schril contrast leggen we de last op de reële economie waar jij en ik werkzaam zijn. Met je eens Treowd, de tijd zal leren of we van de geschiedenis geleerd hebben, aan nuttige informatie en prachtig studiewerk van velen ontbreekt het niet, kunnen het slechts bespreekbaar stellen en hopen dat het iets mag betekenen.

 4. Jeroen

  Dit is een wollig verhaal om een heel simpel gegeven: geldcreatie uit het niks (net als de banken nu ook doen). De rekening wordt betaald vanuit het bestaande kapitaal (monetaire inflatie leidt tot prijsinflatie) of dacht u werkelijk dat een free lunch bestaat? Schulden maken en overconsumptie wordt bevorderd en spaarzaamheid afgestraft…

  1. Werner Bericht auteur

   Een Modern Debt Jubilee handelt over de beschikbare opties om schulden op een technische manier weg te werken, het ‘free lunch’ aspect gaat over de reële economie waar we arbeiden in functie van onze behoeften, dit zijn – ondanks verweven – verschillende dingen. Als ‘morgen’ alle schulden weg zijn dan bestaat de reële economie nog steeds, niet langer geplaagd door torenhoge schuldenbergen die op de schouders van de bevolking gelegd worden. Een Modern Debt Jubilee laat ook toe om per schuldsoort te werken, als voorbeeld kan je het enkel toepassen voor overheidsschulden. We kunnen nog veel varianten bedenken, dat is een kwestie van consensus. En ja, geld komt uit het niets, niets nieuws onder de zon.

   1. Treowd

    We kunnen nog veel varianten bedenken, dat is een kwestie van consensus.

    Inderdaad Werner er zijn tal van mogelijkheden. Toch lijkt me de volledige centralisatie van de macht over het geld geen bijster goed idee, het werkt zoals nu al nog verdere monopolyvorming in de hand. Nationaal per land een eigen munt en briefgeld en daarnaast complementaire gelden per onderdeel lijkt me op de ene of ander manier gezonder. Economisch lijkt me het Zwitsers systeem een zeer interessant gegeven om als voorbeeld te nemen, het idee van twee munteenheden die elkaars fluctuaties kunnen opvangen. http://adbroere.nl/web/nl/columns/wat-de-zwitsers-kunnen-dat-kunnen-wir-ook.php Verder kan men digitaal (ook complementair) alle kanten uit voor b.v. luxe en huishoudelijke aankopen, dat lukt nu ook redelijk goed. Er worden wat mensen opgelicht links en rechts maar dat schud ze wakker en zorgt tevens voor de nodige verbeteringen, jammer dat er oplichters zijn maar sommige mensen zijn gewetensloos in hun zucht naar luxe of soms is het een bijwerking van het foute competatieve systeem. En inderdaad zoals Hans ook al aangeeft onze ‘ gevangenis directeuren ‘ geven niet zomaar groen licht, die hebben wat eeuwen werk te verliezen naast hun machtsposities. Dat word een zware dobber misschien. De reset, lost op dat we van schulden af zijn een verse start kunnen maken maar daarmee zijn we niet van een fout systeem af. De scheefgroei neemt tierelierend toe.

    1. Douwe

     Helemaal mee eens, het idee van drie munten spreekt mij zelf erg aan. Een regionale waarin je vooral streekproducten verhandelt als voedsel, bouwmaterialen, lokale arbeid. Dan een soort landelijk systeem of voor je eigen taalgebied, maar net wat prakisch is maar een breder netwerk dus. En tot slot een globaal systeem. Het lokale en landelijke systeem zou ik naast elektronisch ook zeker fysiek geld invoeren zoals papier en munten. Een globaal systeem is wellicht praktischer om alleen elektronisch te doen maar dan wel op een bitcoin / blockchain idee gebaseerd en niet centraal gestuurd zoals we nu hebben met de BIS bank, centrale banken en dan private banken in elk land.

     1. Werner Bericht auteur

      Ben het zeker niet oneens met je, het gaat in deze fase om de transformatie van het hedendaagse (monopoly)systeem. Ik probeer nog een artikel te maken waarin een combinatie gemaakt wordt, coming up. 🙂

    2. Werner Bericht auteur

     Volledig met je eens, een reset is nog geen structurele hervorming maar kan wel tot meer bewustwording (cfr ethische upgrade) leiden, het hangt een beetje samen en/of een reset lokt dit uit. Bottom line, elk systeem kan ‘gekaapt’ worden door ego- en etnocentrisme, dit leidt tot een scheefgroei die we ook kunnen herstellen. Systeemtechnisch is dit relatief eenvoudig maar we horen er mi maatschappelijk nog te weinig over. Of zo men zegt, ongekend is onbemind.

 5. Werner Bericht auteur

  Beste Douwe, ben al 2/3 gevorderd met de video van Bill Still, dank voor de tip!! Mooi om nog maar eens bevestigd te krijgen dat goud een manipulatief element is en derhalve koren op de molen van diegenen die de controle willen houden. Een en ander is af te leiden van de periode toen Abe Lincoln het systeem wou hervormen met ‘fiatgeld’, de elite heeft er toen alles aan gedaan om goud terug in het spel te brengen en zilvermunten te weren. De bitcoin (cfr complementaire munten) is vandaag vergelijkbaar met de zilvermunten destijds, systeemtechnisch geen verschil. De dynamiek is steeds hetzelfde, laat ons hopen dat er steeds meer mensen voor wakker worden opdat waarachtig herstel z’n intrede kan doen.

   1. Werner Bericht auteur

    ‘Ons geld’ ken ik, heb de video mee opgenomen in artikel in de ‘pipeline’. Die manipulatieve dynamieken zijn zo transparant dat het amper geloofwaardig is dat we steeds in dezelfde vallen trappen. Sterker nog, door nabootsing cultiveren we eigenhandig dat soort spelletjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *