The Onion – Exclusief interview met God (satire)

Na de satire van Tim & Eric recent met hun 7 stappen programma naar het worden van een perfect mens nu een komisch filmpje van The Onion News Netwerk (De Speld van de VS) in een 1 op 1 interview met god. šŸ˜€

The infallible Creator of the universe sits down for an intimate eye-opening interview.

Meer van The Onion op: www.theonion.com

4 gedachten over “The Onion – Exclusief interview met God (satire)

  1. Douwe Bericht auteur

   Geloof is dan ook nooit nodig. Bedenk je dat zaken altijd anders kunnen zijn dan je huidige begrip dat je er nu van hebt. Op die manier houdt je de deur altijd open en is er geen plaats voor geloof of dogma.

 1. bernadette

  Correct.. jhon

  Er is tegenwoordig veel kritiek op de berichtgeving van de zogenaamde Main Stream Media. Aan de lopende band verschijnen boeken met kritiek op de journalistiek. Onlangs nog Arnold Karstkens in Nederland met zijn boek – Journalist te koop. Maar eerder al boeken van Udo Ulfkotte – Gekaufte Journalisten – recent verschenen in de Nederlandse vertaling – Gekochte Journalisten – en in eigen land o.a. Janneke Monshouwer met haar boek – Ander Nieuws – wat het journaal niet uitzond.

  Iemand anders die kritisch is op het nieuws en daar op de Universiteit van Nederland college over gaf onder de titel ‘Waarom moet je niet geloven wat er in de krant staat’, is emeritus hoogleraar prof. dr. Cees Hamelink.

  Het past volledig in de tijdgeest van o.a. klokkenluiders als Julian Assange en Edward Snowdon, dat manipulatie en corruptie alom plaats zouden vinden. Maar geheimen kunnen niet langer bewaard worden. Mocht je denken dat dat vroeger beter was, kom dan op deze avond naar Janneke Monshouwer en Cees Hamelink luisteren. De praktijk ontmoet hier de academie. Hamelink doceerde aan de UvA en VU en Monshouwer werkte jarenlang in Hilversum bij het nieuws.

  Coen Vermeeren gaat met hen in gesprek over het nieuws en de betrouwbaarheid van de media aan de hand van historische gebeurtenissen en de actualiteit.

  Onderwerpen die aan bod komen zijn heel divers met onder andere binnen- en buitenlands nieuws van de afgelopen decennia. Van de moord op John F. Kennedy tot de Vietnamoorlog en van Eerste Golfoorlog naar de Tweede. Van Obama naar Putin en van de EU naar de VS. Van Brexit naar Nexit en van de Eurocrisis naar de ecologische crisis. Kortom over van alles en nog wat.

  Een perfecte avond voor iedereen die de complexe gebeurtenissen en de berichtgeving daarover in de wereld wil kunnen duiden.

  JANNEKE MONSHOUWER

  Werkte ruim 30 jaar voor de Nederlandse TV (op de redactie maar ook als journalist). Daarbij stond zij in nauw contact met alle verschillende afdelingen maar ook met overheidsinstellingen, beleidsmakers, wetenschappers, defensie en bijvoorbeeld directeuren van banken en bedrijven. Daarnaast is zij documentairemaakster en schrijfster.

  CEES HAMELINK

  Cees Hamelink is emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar Media, Religie en Cultuur aan de Vrije Universiteit. Professor Hamelink heeft zich op vele terreinen ingezet voor de mensenrechten.

  Hoe betrouwbaar is het nieuws? | Janneke Monshouwer, Cees Hamelink
  https://www.youtube.com/watch?v=8V93dg7mM7Y

 2. bernadette

  Transhumanisme en ethiek

  In een wereld vol oorlog, geweld, crises en chaos zijn slechts weinig mensen ervan op de hoogte dat binnen de wetenschap en de technologie ontwikkelingen plaatsvinden die ons mens-zijn volledig dreigen te veranderen, met zelfs het risico van het einde van de menselijke soort. Talloze topwetenschappers werken momenteel aan de zogenaamde ‘verbetering’ van de mens, aan een nieuw type mens, een soort Ć¼bermensch, een kruising van mens en machine, de cyborg. GeĆÆnspireerd door de ideologie van het transhumanisme trachten zij de ‘beperkingen’ van de mens te overstijgen.

  Transhumanistische wetenschappers zijn van mening dat binnen enkele decennia het punt wordt bereikt van singulariteit: een indrukwekkende sprong in de menselijke evolutie naar iets totaal anders.

  De vraag die gesteld dient te worden is: wie of wat is de mens? Wie of wat zijn we eigenlijk? Wat is trans en wat is human? Met gebruikmaking van onder andere artificiƫle intelligentie, nanotechnologie, robotica, informatica, genetica, biotechnologie en neurowetenschappen werken wetenschappers samen om de transhumanistische ideologie op korte termijn te realiseren. Wie de feiten hieromtrent leert kennen, zal meer dan verwonderd, verbijsterd of geschokt zijn. Is er nog een weg terug? Waarom wordt er over deze essentiƫle materie niet met spoed een openbare discussie in gang gezet?

  Wat wordt er trouwens verbeterd? Rekenkracht? Intellect? Brein? Spieren? Zenuwen?

  Met de kennis om bijvoorbeeld het menselijk genoom te manipuleren, de technologie om stamcellen te exploiteren, designbabyā€™s te ontwerpen en via 3D-technologie organen op bestelling te kunnen printen, met de uiterst geavanceerde kennis van elektronica (chips) en het binnenkort kunnen kopiĆ«ren, uploaden en downloaden van de inhoud van het brein, is de wetenschap straks in staat superintelligente mensachtige machines, zogeheten cyborgs, te creĆ«ren, die aangesloten zullen worden op het artificieel wereldbrein van internet. Ontelbare dingen zullen dan kunstmatig met de cyborgs verbonden zijn, een huiveringwekende mogelijkheid tevens tot totale controle van de mensheid, waarbij de ā€˜nieuwe mensā€™, de cyborg, een volmaakte slaaf dreigt te worden.

  Transhumanisten hebben niet veel op met begrippen als ziel, geest, vrije wil, goddelijke inspiratie. In hun filosofie is niets te lezen over liefde, mededogen, vriendelijkheid, empathie. Het transhumanisme tracht via spitstechnologie eerst Ć­n het menselijk lichaam te komen om de mens daarna van binnenuit te veranderen. Deze materialistische ideologie staat haaks op de visie dat het lichaam een tempel is van de geest, dat bewustzijn geen bijproduct is van het brein en dat het lichaam een instrument is om zich geestelijk te ontwikkelen, om tot realisatie van het hoogste innerlijk potentieel te komen, eeuwenlang door grote wijzen en mystici voorgeleefd.

  Het transhumanisme belooft ons een technologisch paradijs, waarin de ā€˜mensā€™ lichamelijke onsterfelijkheid heeft bereikt en artificiĆ«le intelligentie centraal zal staan. Echter, de mens werd al eens eerder uit een paradijs verdreven, toen hijzelf begon na te denken, een trauma dat diep in het collectief onbewuste schuilt. Reden tot argwaan, en vooral een oproep tot kritisch en ethisch denken. Wordt met het transhumanisme de doos van Pandora geopend of is er voor de lijdende mensheid sprake van een cadeaubon van firma Supertechnologie? Zijn er maatstaven te vinden voor wat heilzaam en niet heilzaam is bij deze ontwikkelingen?

  Antropoloog-filosoof Marcel Messing, auteur van vele boeken en artikelen, bekend van talloze lezingen en themadagen, zal op kritische wijze ingaan op de antropologische, filosofische en vooral ethische aspecten van het transhumanisme (met powerpointpresentatie). In zijn bestseller Worden Wij Wakker? Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel waarschuwde hij al voor bepaalde ontwikkelingen binnen de technologie. Sinds kort woont hij weer in de Franse Pyreneeƫn.

  Voor meer informatie zie http://www.marcelmessing.nl

  De Cyborgtoekomst van de Mensheid | Marcel Messing
  https://www.youtube.com/watch?v=EVo5Wdpj9PQ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *