Bedoelde toespraak Tarik Z. (gijzeling NOS) vrijgegeven door de advocaat

Capture5De advocaat van Tarik Z. heeft de toespraak die hij wilde geven vrijgegeven en is in zijn geheel te vinden op Scribt.

Hieronder ook de tekst.
—-

Informatiedeling met Tarik

Tarik heeft het Nederlandse volk willen waarschuwen voor de onvolledige, onbetrouwbare en eenzijdige informatie – of beter desinformatie – van de media met betrekking tot de fundamenten van het huidige monetaire systeem en de inhumane gevolgen ervan. Volgens Tarik is dit gegeven te verklaren door de uitstrekkende macht van en grootschalige manipulatie door de Nederlandse Omroep Stichting, de NOS.

Tarik heeft dit willen toelichten met een verhaal van de volgende strekking, waarbij hij dit verhaal heeft willen onderbouwen door ten tijde van zijn toespraak op live-televisie zeer betrouwbare data op internet te openbaren.

Het mediapark is van en wordt beheerd door de NOS. Zij gaat dan ook over het hele glasvezelnetwerk dat daar is aangelegd. Bovendien ligt het zogenaamde sterpunt van dit netwerk voor het mediapark (de mediaring) in de kelderruimte van het NOS-gebouw. Hier komen alle fibers (kunststof verbindingen) binnen waar de volgende data overheen gaan:

-audio en video, zowel analoog als digitaal, van alle omroepen op het mediapark; dit betreft binnenkomend en uitgaand verkeer;

-de geregisseerde beelden die naar de kabelboeren (Ziggo, UPC en Caiway) gaan;

-al het internetverkeer vanuit en met bestemming het mediapark.

Daarnaast had de glasvezelring Hilversum, die eigendom is van de gemeente Hilversum, ook twee sterpunten op het mediapark. Het ene sterpunt lag bij Ericsson en het andere bij Infostrada. Deze punten zijn recentelijk echter opgedoekt (afronding maart j.l.). Straks meer over de reden hiervan.

Ericsson en Infostrada werken in opdracht van de NOS, omdat zij zelf lange tijd niet beschikte over de capaciteit en voornamelijk ook de expertise niet in huis had de drie sterpunten op het mediapark en de bijbehorende verbindingen te controleren. Infostrada is wat zelfstandiger en controleerde één sterpunt van de glasvezelring Hilversum. Ericsson is wat afhankelijker van de NOS en beheerde het andere sterpunt, dat overigens tegenover het NOS-gebouw lag, en het NOS-sterpunt. Daarom wordt er ook wel gesproken over het partnerschap NOS/Ericsson.

Eigenaar zijnde van de mediaring, verhuurt NOS/Ericsson ook internetverbindingen op het mediapark. Dit gegeven, in combinatie met het controleren van de sterpunten, maakt het voor de NOS technisch mogelijk alle verbindingen op het mediapark af te luisteren. Dit omvat onder meer standaard IP-verkeer, e-mail, en telefoonverkeer en digitale audio/video streams. Dit zogenaamde ‘monitoren’ gebeurt dan ook en daarom weet de NOS welk verkeer en – nog belangrijker – met welke inhoud dat verkeer over de verbindingen gaat. Volledige controle over de connecties geeft de NOS ook de macht al het dataverkeer te manipuleren.

Een voorbeeld hiervan is ‘catching’. Zij vertraagt bepaalde data, waardoor als het ware een buffer in het sterpunt ontstaat. Zo kan de NOS op selectieve wijze binnenkomende data van bijvoorbeeld persbureaus (ANP, Reuters) door laten stromen naar de andere omroepen op het mediapark. De NOS manipuleert ook uitgaand dataverkeer. Zo vertraagt NOS/Ericsson geregisseerde beelden van andere omroepen tot soms wel enkele minuten – waardoor er geen sprake meer is van live-televisie – en voorziet deze vervolgens van totaal verkeerde vertalingen/ondertitelingen, of zij knipt en plakt zelfs in de beelden met propagandistische bedoelingen.

Een andere verschijningsvorm van de manipulatie door de NOS is het op systematische wijze onklaar maken van fibers door deze doelbewust uit het sterpunt te trekken. De systematische wijze krijgt vorm door het zogenaamde ticketsysteem. De NOS heeft een speciaal e-mailadres noc@nos.nl opgericht – waarbij noc voor network operation centre staat – waar met name hoge functionarissen tickets naartoe sturen. Een ticket is een verzoek om een specifieke fiber uit het sterpunt te trekken, waarbij ook de reden tot handelen en de prioriteit ervan staan aangegeven. De reden betreft meestal een kapotte fiber, die in werkelijkheid helemaal niet kapot is. De prioriteit varieert van een aantal uur tot per direct. De technici van Ericsson (network operation centre) geven na de controle van de fiber terugkoppeling aan de opdrachtgever dat er niks mis is met de verbinding. Vaak komt het voor dat precies hetzelfde ticket wordt teruggestuurd naar het noc. Dit betreft dan geen storing, maar een functionaris die opnieuw opdracht geeft tot sabotage. De NOS saboteert dus doelbewust verbindingen met als gevolg dat een hele omroep eruit ligt of op zwart gaat. Dit gebeurt gemiddeld genomen een aantal keer in de week. Veelal overdag, terwijl de procedure voorschrijft ’s nachts fibers te vervangen. Motieven van de NOS zijn het pesten van concurrerende partijen of om ten tijde van een gebeurtenis met een hoog nieuwsgehalte – zoals een grote ramp – de eerste omroep te zijn die dit bericht naar buiten kan brengen. Besef dat de eerste minuten van het uitzenden van nieuws cruciaal zijn voor zowel het ontvangen van de boodschap als verdere nieuwsverspreiding.

Deze duistere praktijken zijn onder andere aanleiding geweest voor de commerciële omroepen RTL en SBS om hun studio’s gedeeltelijk te verplaatsen naar respectievelijk Aalsmeer en Amsterdam. In eerste instantie hadden de commerciële zenders behoefte aan hun eigen verbindingen, en gemeente Hilversum (en Infostrada) konden in die behoefte voorzien vanwege het Infostrada-sterpunt. Helaas voor de gemeente Hilversum was medewerking van de NOS vereist, omdat het mediapark grondgebied is van de NOS. De NOS was niet bereid samen te werken. Dit gegeven en het feit dat de NOS – op herhaaldelijk verzoek van de gemeente dat niet te doen – ook aan de beveiligde verbindingen van de glasvezelring Hilversum zat: door Ericsson en Infostrada hiertoe opdracht te geven, was voor de gemeente voldoende om de twee sterpunten van hun ring op het mediapark dan maar op te doeken, zoals in het begin van dit verhaal al werd verteld. Deze nieuwe situatie heeft de NOS heer en meester van het mediapark gemaakt, hoewel zij dat in feite al was door als opdrachtgever invloed uit te oefenen op Ericsson en Infostrada. Het gevolg is een steeds leger mediapark vanwege benadeelde en daarom vertrekkende partijen, zoals de eerdergenoemde commerciële zenders RTL en SBS, maar ook Netflix, die ook nog eens veel klanten is verloren.

Naast het zojuist besproken afluisteren en manipuleren van dataverkeer van en voor andere omroepen en het saboteren van fibers met nadelige effecten voor andere partijen, zijn er nog andere schandalen te noemen.

De NOS doet zich voor als Nederlands meest betrouwbare presentator van nieuws omdat zij een publieke omroep is. Het regisseren en met name moniteren is echter lange tijd overgelaten aan het Amerikaanse Fox dat bekendstaat om haar eenzijdige berichtgeving. Fox was zelfs met haar eigen studio’s gehuisvest op de begane grond van het NOS-gebouw. Fox had – naast enkele Nederlandse medewerkers – gewoon haar eigen van origine Amerikaanse team. De NOS is schuldig geweest aan pro-Amerikaanse berichtgeving. Een voorbeeld hiervan is het zo knippen en plakken van beelden dat president Poetin – naar aanleiding van een door een journalist kritisch gestelde vraag over de situatie in Oekraïne – lijkt weg te lopen. In werkelijkheid – zoals op de volledige beelden is te zien – staat hij de pers netjes te woord. De NOS liep overigens te pronken met het binnenhalen van Fox. Fox is echter redelijk recent vertrokken, omdat zij niet tevreden was met de snelheid van de verbindingen van de NOS. Fox is toen overgestapt naar Infostrada, waarna de NOS als wraakactie Fox ging pesten door het saboteren van fibers. Zo heeft in Nederland een tijdje de Super Bowl finale eruit gelegen met een miljoenen schadeclaim tot gevolg.

Er is nog een laatste categorie van schandalen die gekenmerkt wordt door het feit dat in Nederland veel fibers liggen die direct naar het NOS-sterpunt lopen.

Grote providers (KPN, Vodafone, T-mobile) hebben letterlijke connecties met het mediapark om beelden op te nemen voor mobiele radio en televisie van bijvoorbeeld voetbalwedstrijden. Door deze verbindingen heeft de NOS ook controle over delen van het netwerk van deze providers. Dit komt doordat er multicast verkeer over deze verbindingen gaat, zoals videostreams en voice (telefonie). Multicast verkeer is namelijk open verkeer en dus niet beveiligd. Dit maakt het voor de NOS technisch mogelijk telefoongesprekken van klanten van deze providers af te luisteren. KPN heeft zich hier erg druk over gemaakt.

Andere rechtstreekse fibers zijn die vanaf de ANWB in Den Haag, waar de file-informatie overheen loopt. Of vanaf kleine lokale omroepen zoals TV-West en RTV-Utrecht. Of vanaf universiteiten, zoals de Erasmus en de TU Delft, waar ook een broadcast-uitzending kan worden gehouden. Hier is sprake van valse concurrentie ten opzichte van de commerciële zenders die deze rechtstreekse fibers niet hebben. De NOS heeft dus altijd als eerste informatie tot haar beschikking.

Ook vanaf de Tweede Kamer in Den Haag ligt een directe fiber naar het NOS-sterpunt, zodat audio- en videobeelden vanuit het parlement opgenomen kunnen worden. De parlementsleden beseffen niet dat de NOS rechtstreeks privé-vergaderingen of besprekingen kan afluisteren wanneer deze worden gehouden in ruimten die de beschikking hebben over opname- en dus afluisterapparatuur zoals microfoontjes.

Daarnaast doet de NOS zich daar voor als internetprovider. Al het internet van het Binnenhof gaat over dit netwerk. De NOS kan dus al het IP-verkeer en alle e-mailcontacten van parlementsleden afluisteren.

Tarik trekt de volgende conclusie: de NOS fungeert in feite als inlichtingendienst, en in combinatie met de informatieverstrekkende rol is zij een dodelijk wapen dat kan bepalen hoe de massa denkt en deze kan controleren en sturen. Het is aan uzelf of u verder wilt leven in deze leugen of dat u in opstand komt.

Tarik roept door de NOS benadeelde partijen op om naar voren te stappen en een boekje open te doen over hun ervaringen. Daarnaast vraagt hij de NOS de eer aan zichzelf te houden en open en integer over haar praktijken te zijn. Zo niet, dan maken zij het nog moeilijker voor zichzelf. Betrouwbare data over de vernomen praktijken zijn al in handen van derden. Tarik kan niet uitsluiten dat deze informatie op enig moment wordt gelekt.

Toespraak Tarik Z.

—–

Een interessante uiteenzetting van Tarik. Zijn er technici in de zaal die zijn verhaal kunnen bevestigen of ontkennen?..

Dat de NOS willens en wetens het Nederlandse volk voorliegt en onder meer oorlogen op valse gronden verkoopt is gelukkig bij de meeste Nederlanders al duidelijk en anders verzoek ik ze dit artikel over 10 aantoonbare leugens van de mainstream media eens rustig door te lezen.

'Mainstream' media is de mind control van het misdaadsyndicaat over o.a. het Nederlandse volk. Je zet de slaven onderling tegen elkaar op door drie jaar lang te zeuren over zwarte piet terwijl meer dan een miljoen huishoudens een hypotheek hebben die onder water staat en waar ze dus vele jaren van hun tijd aan kwijt zijn om deze uit het niets geschapen schuld door een bank af te betalen.

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten? Like ons op Facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) 10 aantoonbare leugens van de zichzelfbenoemde ‘mainstream media’
-) Nederlandse mainstream media: Wie betaalt, bepaalt!
-) Mainstream media journalisten worden omgekocht
-) NOS censureert en manipuleert al vele decennia ons nieuws
-) Journalisten worden opgeleid om te liegen
-) NOS bedriegt Nederland en stuurt aan op conflict met Rusland
-) Grote doofpotaffaires in de mainstream media

Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!

15 gedachten over “Bedoelde toespraak Tarik Z. (gijzeling NOS) vrijgegeven door de advocaat

 1. Hans Verbeek

  Ik weet niet of het verhaal hierboven klopt. Ik heb de achtergrondkennis niet.
  Wat ik wel weet is: het was een doelbewuste keuze van de NOS-directie (lees Jan de Jong) om Ned. 1 op zwart te zetten. Het was niet nodig.
  Dat de uitzending van het Journaal werd gestaakt, dat snap ik wel. Maar men had gewoon vanaf een andere lokatie het programma “Wie is de Mol?” kunnen instarten. Sterker nog: de geplande uitzendingen staan op een playlist: de content staat opservers en die wordt automatisch afgespeeld en via het glasvezelnetwerk verstuurd. Er zitten geen technici meer die videobanden moeten verwisselen: Het “uitzenden” is volledig geautomatiseerd en kan dag en nacht doorgaan.
  Als een gebouw ontruimd moet worden, dan gaan de geplande uitzendingen(de playlist) gewoon door. En als de playlist op pauze wordt gezet, dan kan hij in dit internet-tijdperk ook van andere lokaties opnieuw worden opgestart. De NOS wil ons doen geloven dat ze geen enkel back-up systeem hebben voor als er brand komt of een stroomstoring…

  Het was een doelbewuste keuze om de finale van “Wie is de mol?” te verhinderen. Precies op die avond, precies op dat tijdstip. Pure aandachttrekkerij.

  1. Evelien

   Leuke reactie maar je praat jezelf tegen.

   Als Tarik inderdaad gelijk heeft en de praktijken van de NOS echt zo erg zijn, is het dan niet juist verdachter als ze het programma door zouden laten gaan. Ze hebben de live beelden van Tarik niet constant afgekapt terwijl hij misschien dingen had kunnen zeggen die voor de NOS schadelijk zouden kunnen zijn.

   Bovendien heeft de NOS verplichtingen om nieuws naar buiten te brengen bij dit soort incidenten. Tarik heeft zich allerlei rare ideeen in zijn hoofd gehaald en als een soort “conspiracy Theory” naar buiten gebracht. We weten allemaal dat de NOS lijntjes heeft bij verschillende instanties en overheden. Dat is logisch aangezien zij verplicht zijn nieuws uit te zenden en verslag te doen van situaties.

 2. Douwe Bericht auteur

  Een interessante reactie van de NuJIJ discussie over dit artikel:

  De NOS gebruikt verschillende methoden om de massa te laten vinden wat ze volgens de NOS moeten vinden. Om er een paar te noemen.

  1. Selectie. Wat laten ze zien? Toen er in Parijs 300.000 mensen op de been waren om te protesteren tegen het homohuwelijk, kregen daar niets van te zien. Als 10 activisten, of Femen in Moskou de confrontatie zoeken met de politie, voor een NOS welgevallige zaak, dan krijgen we dat wel te zien.

  2. De NOS noemt zaken “omstreden” die we niet mogen denken van de NOS. Als een zaak omstreden is, dan zijn er altijd twee uitersten. Door slechts de ene kant “omstreden” te noemen, laat de NOS de massa denken wat zij wil. Iemand vindt bijvoorbeeld dat de Krim van Rusland was en is, en de NOS spreekt dan van “zijn omstreden opvattingen over de Krim”. De massa weet dan, dat mogen we niet denken.

  3. De NOS kan door haar woordgebruikt ons laten denken wat zij wil: als ze kiest voor “weigerambtenaar” in plaats van “gewetensambtenaar” dan is het duidelijk wat we te denken hebben.

  4. De uitgenodigde “deskundigen” verkondigen altijd wat de NOS wil dat zij verkondigen. We zien bij Nieuwsuur en NOS altijd alleen “deskundigen” die bereid zijn Putin als overwegend geestesziek af te schilderen.

  5. NOS kan belangrijk sturen door het stellen van “mee-vragen” of “tegen-vragen”. Dat is dat de NOS mensen stuurt naar het door haar gewenste uiteinde van een kwestie. Voorbeeldje: Ergens moet een weg aangelegd worden. Sommigen zijn tegen, anderen voor. NOS nodigt een betrokkene uit en als de NOS de weg niet wil zal zij een mee-vraag stellen “bent u niet bang dat de natuur onherstelbaar beschadigd wordt”, als de NOS de weg wel wil stelt zij een tegen-vraag “die dagelijkse files, vindt u die niet ook onacceptabel”.

  Zo wordt de massa stelselmatig geprogrammeerd, zonder dat ze het zelf in de gaten heeft.

 3. Dennis B

  Interessante informatie, snap alleen niet dat hij het zichzelf zo moeilijk heeft gemaakt dit op de gedane manier te openbaren. Had via een omweg op de diverse social media – kranten ook moeten lukken.

  1. hydra

   Inderdaad Dennis. Snap ook niet waarom hij dat op deze manier heeft willen vertellen. Zou mooi zijn als de advocaat van Tarik dat uit kan leggen.

   1. Brainstorm

    Eventueel was dit de enige manier om zijn informatie naar buiten te brengen, gezien de NOS/NPO de macht heeft over glasvezelnetwerken en hun inhoud. Het nieuws was live, op deze manier kon het niet in de doofpot verdwijnen. (Tenminste niet helemaal)
    Word wakker voor de Nieuwe Wereld Orde / NWO

 4. Evelien

  wel raar dat je mensen een held noemt als ze met een wapen ergens binnen komen stormen en de halve studio gijzelen… majah, dat kan aan mij liggen.

  1. Douwe Bericht auteur

   Voor de goede orde, het pistool was van plastic en was dus volkomen ongevaarlijk. Hij had geen enkele intentie om mensen te schaden.

 5. Evelien

  Even een paar punten:

  – Tarik is GEEN held… Het is een triest figuur die absoluut geen idee heeft waar hij over praat.

  – We weten ALLEMAAL dat de NOS/NPO nieuws uitzend aan de hand van wat zij selecteren. Er MOETEN keuzes gemaakt worden.

  – De NPO/NOS is onderdeel van onze overheid, misschien zouden we met z’n alleen die kant op moeten kijken als we het er inderdaad over eens zijn dat er eenzijdig, subjectief nieuws wordt uitgezonden.

  – Omdat de NOS verplicht is nieuws uit te zenden als er iets ernstigs is gebeurd is het LOGISCH dat zij allerlei lijntjes hebben naar diverse instanties en/of overheden.

  – RTL zit trouwens NOG STEEDS in HILVERSUM

  – Als je er nu pas achter komt dat als je TV kijkt je genept wordt: Onder welke steen heb jij gelegen?

  – Bovendien worden er in kranten ook keuzes gemaakt om dingen wel of niet te publiceren. Dit is aan de zender/redactie om te bepalen. Als jij als lezer/kijker wilt geloven wat één bron zegt ben je niet goed op je hoofd gevallen.

  – OW en als laatste: Waar is het bewijs van Tarik? Ik zie een heleboel speculaties maar geen bewijzen vanuit bronnen.

  1. Doubtit

   U moet goed begrijpen dat de grootste massa van ons gewoon om acht uur het journaal kijkt en niet de “nieuwe media” opzoekt op het Internet. Dus onder die steen liggen heel veel mensen, en die steen hebben ze niet zelf daar neergelegd.

   Het is erg complexe materie die al decennia een rol spelen tussen de toen NOS en bijvoorbeeld Fox, Reuters en de verschillende data-bedrijven. Zo complex, dat waarschijnlijk men bij de huidige NPO niet beter weet.

   Dat is tevens niet een goedkeuring dat we het moeten accepteren, NOS wordt uit een gemeenschappelijke schatkist betaald waar jij en ik geen bepaling in hebben. Journalistiek is altijd gebaseerd op onafhankelijkheid en transparantie, maar die vaandels zijn al lang geleden verdwenen bij de NPO.

   Naast inderdaad de verplichting van nieuwsverspreiding en “lijntjes naar instanties”, is het niet logisch dat ze het nieuws manipuleren. En begin nou niet over gebrek aan bewijs, het bewijs is juist de aanleiding hier van. Dat u dit niet weet, komt (tadaa!) door nieuwsgiganten als Reuters en Fox. Voorbeeldje van anti-Poetin propaganda door de NPO vorig jaar:

   http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/09/smerige_leugenaars.html

   Daarom mag een Tarik, met zijn misschien naïeve actie, wel een held worden genoemd, omdat ik in schat dat 80% van de Nederlanders hier nog nooit bij stil hebben gestaan, en nu hopelijk wel.

   En ter conclusie, ik denk dat Tarik juist meer kaas heeft gegeten van dit onderwerp dan u!

 6. Lt. Col Remi van Dongen

  Wel grappig dat Tark Z. het heeft over Media als spionagedienst, voor ik iets zou posten met de NU.NL app op android, moet je eens kijken welke bevoegdheden de app heeft. Wat moet de media met JOUW adresboek?

  De media luister i.d.d. op grote schaal af alleen sinds de EU is het nieuws niet Pro-Amerikaans, maar anti-Amerikaans en das geen goede zaak!

  Ik zou nu.nl maar links laten liggen…. Want die doen zeker aan media-manipulatie, iedereen die wel eens EU-critisch op nu.nl heeft gepost weet dat inmiddels.

  Google: “NuJIJ Censuur”

 7. Het vijfde element

  Wie denkt ‘de waarheid’ te moeten verspreiden onder dwang van een (plastic) pistool is niet goed bij zijn hoofd. Tarik Z. heeft precies het tegenovergestelde bereikt van wat hij wilde. Wat rondgaat komt weer bij je terug.

  En ‘waarheid’ bestaat niet in dit soort kwesties. De enige waarheid die we hebben gezien is Tariks waarheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *