Ubuntu-brainstorm (II) – Niets is gratis?

We horen het graag zeggen, geld komt uit het niets. In het verlengde gebeurt er iets dat alle logica overstijgt, uit dat wat oneindig uit het niets komt wordt schaarste gecreëerd op zo een wijze dat mensen geld moeten produceren met als neveneffect een overaanbod aan goederen die we dan ook nog eens dienen te consumeren. Ja, het is een draak van een zin maar zo is het wel, gelukkig kan het ook anders. In de reeks Ubuntu-brainstorm, het is niet zomaar wat.

Brainstorm

Deze denkoefening mag misschien uw ongeloof tarten, we gaan (1) lenen aan onszelf om miljonair te worden en (2) het monetaire evenwicht herstellen zonder dat de rijken iets van hun kapitaal moeten afstaan. Het Reverse Debt System biedt ons al deze flexibiliteit, om deze reden dan ook als neutraliserend te beschouwen. Geloof niets zomaar, het is angstaanjagend eenvoudig.

Monopoly

Om ons inlevingsvermogen te vergroten nemen we een monopolyspel in gedachten, bij aanvang ontvangt elke speler een startkapitaal. We hebben een aantal spelers, dit zijn onze economische agenten. In ons geval geven we elke speler een niet gelijk startkapitaal. De boekhoudkundige openingspost is credit ‘eigen vermogen’ aan debet ‘actieve kas’, de balans houden we eenvoudig en het spel kan beginnen.

Lening aan onszelf

In consensus wordt beslist dat elke speler mag lenen aan zichzelf, dit lijkt vreemd maar het is perfect mogelijk. Elke speler kan maar lenen voor het bedrag dat hij in kas heeft. De boeking is eenvoudig, zowel de rekening ‘vordering’ als ‘schuld’ worden gemuteerd voor het bedrag van de respectievelijke kassen. Voor de schuld wordt dat credit, de vordering debet. Aangezien het een lening aan onszelf betreft, blijft de kas ongewijzigd.

Reverse Debt System (RDS)

Bij de volgende stap passen we het RDS toe, de schuldenaar boekt debet ‘schuld’ aan credit ‘eigen vermogen’, de schuldeiser credit ‘vordering’ aan debet ‘kas’. Deze boeking gebeurt nu binnen de eigen boekhouding voor de lening aan onszelf, op deze manier kan elke speler z’n startkapitaal verdubbelen. Het resultaat van deze boeking spreekt boekdelen, de nieuwe consolidatie is soortgelijk als bij aanvang, de getallen groter.

Computerscript

Deze oefening kunnen we naar hartelust herhalen, dit is het voordeel van een volledig electronisch systeem. Anders gezegd, een computerscript volstaat om ons allen miljonair te maken. We laten het computerscript een aantal maal lopen, voor elke speler gelijk. Door het ongelijke startkapitaal wordt logischerwijs de kloof tussen rijk en arm steeds groter, dit zien we in onderstaande consolidatie.

Herverdeling

Door de monetaire kloof kunnen we nu gaan denken aan herverdeling, met hetzelfde computerscript kunnen we gradueel de kloof dichten zonder dat de rijken geld moeten afstaan. Praktischer, voor speler E laten we het computerscript iets langer lopen dan voor speler B, voor de andere spelers (exclusief A) hetzelfde principe. Deze creatieve ingreep versnelt het monetaire evenwicht en toch blijft de consolidatie schuldenvrij.

Neutraliteit van geld

Al het voorgaande is af te leiden uit de boekjes ‘basic economics’, zo is de neutraliteit van geld een economisch grondbeginsel dat velen schijnbaar vergeten zijn. De neutraliteit van geld wil zeggen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de goederen- en geldstromen, geld werkt als een ‘sluier’. Maar misschien had Mark Twain wel een punt, het is makkelijker de bevolking te bedriegen dan om ze uit te leggen waarom ze bedrogen worden?

34 gedachten over “Ubuntu-brainstorm (II) – Niets is gratis?

 1. Wat is waar

  Een leuk theoretisch spelletje. Maar in de praktijk eet je geld (arbeid) op of verroest of vergaat het weer tot stof. En dan is je activa (bezit) toch echt een lager bedrag als je schuld. Geld is niet neutraal, het vertegenwoordigd arbeid.

  Voorbeeld:
  Stel je hebt een stuk grond. In dat stuk grond zit goud. Maar het is onmogelijk om dat goud te delven. Hoeveel is dat goud dan waard? Op dezelfde grond staat tarwe. De tarwe krijgt pas waarde als het geoogst wordt. En oogsten is arbeid. Als geen arbeid toegevoegd wordt verrot het op het land en heeft geen waarde. Om iets tot waarde te laten komen moet arbeid worden toegevoegd. De relatie tussen geld en goed is dus arbeid.

  Een lening is niets anders dan toekomstige arbeid. Bij een lening aan jezelf beloof je zelf dat je arbeid zult verrichten om het terug te verdienen. Doe je dat niet dan blijf je met een schuld zitten. Een schuld aan jezelf. Bij een lening van de bank beloof dat je arbeid zult verrichten om het terug te verdienen ( je kunt het natuurlijk ook stelen). De bank hoeft geen arbeid voor het uitgeleende geld te verrichten, behalve het registeren van de hoeveelheid terugbetaald geld. Op deze manier stelen zij geld van alle mensen aan wie zij arbeid (geld) uitlenen.

  Bezit is ooit verrichte arbeid. Bezit kun je krijgen door zelf arbeid te verrichten of door schenking. Als geld in principe arbeid is dan is de vraag: Hoeveel arbeid vertegenwoordigd een eenheid geld. Hoeveel arbeid vertegenwoordigd een Euro.

  1. Werner Bericht auteur

   Arbeid is het ‘eigen vermogen’ dat we toevoegen aan het leven om het ons behaaglijk te maken, de gecreëerde waarden vinden we terug op de lijn ‘activa’ in het schema en dat op zich is geheel subjectief. Geld heeft nooit een waarde in het verleden maar altijd in de toekomst, en dat pas wanneer de geest daar een waarde aan toekent. Principieel kunnen we met 1€ miljarden aan waarden creëren, geld werkt hierin als een ‘sluier’. Dit alles kunnen we ook (cfr ubuntu) zonder geld realiseren, geld is – zoals je eerder zei – als een stoorzender. Maar dat heeft op zich niets met geld te maken dan wel met de manier hoe we daarover denken, doelstelling en de graad van volwassenheid (cfr bewustwording).

  2. Werner Bericht auteur

   Bij een lening aan jezelf beloof je zelf dat je arbeid zult verrichten om het terug te verdienen. Doe je dat niet dan blijf je met een schuld zitten. Een schuld aan jezelf.

   Jammer genoeg klopt dit niet, de oefening toont dit aan.

    1. Werner Bericht auteur

     Stel dat jij 100 op je rekening hebt staan, volgende boekingen:

     (1) 100 credit schuld @ 100 debet vordering => lening aan jezelf
     (2) 100 debet schuld @ 100 credit eigen vermogen => reverse debt ‘schuldenaar’
     (3) 100 credit vordering @ 100 debet kas => reverse debt ‘schuldeiser’

     Resultaat is dat je nu 200 in je kas hebt, je schuld is weg zonder arbeid te moeten leveren.

     1. Wat is waar

      Op papier geeft het prachtige resultaten, maar wat is het practisch nut?

     2. Werner Bericht auteur

      Eerst even wedervraag om bijkomende misverstanden te vermijden, zie je nu wel wat je eerder niet zag?

  3. Werner Bericht auteur

   Een lening is niets anders dan toekomstige arbeid.

   Een lening is de toekomst naar het heden halen. Binnen een schuldensysteem laat het toe om in versneld tempo welvaart te creëren, dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat vervolgens het verleden in de weg staat van de toekomst, de arbeid (waarden) werd reeds gepresteerd maar de schuld staat nog open, dit is een ’timing issue’. Deze schuld betreft getallen in een computer die dan ook met een ‘muisklik’ kunnen weggewerkt worden, gewoon een kwestie van het systeem gebruiken. En dat is heel wat anders dan daar fysieke arbeid aan te koppelen, een wereld van verschil zelfs. Een lening hoeft geen toekomstige arbeid te zijn, we kunnen het systeem ook aanwenden om andere redenen.

   1. Hans

    Dit alles kunnen we ook (cfr ubuntu) zonder geld realiseren, geld is – zoals je eerder zei – als een stoorzender. Maar dat heeft op zich niets met geld te maken dan wel met de manier hoe we daarover denken, doelstelling en de graad van volwassenheid (cfr bewustwording).

    Dus anders denken, andere doelstelling en bewustwording zorgt dat geld, en daarmee zijn waarde, geen stoorzender meer is? Dat is m.i. het ombuigen van een negatieve onoverkomelijkheid naar positieve onoverkomelijkheid, het blijft onoverkomelijk maar dan heeft het minder of geen schadelijke invloed meer gezien vanuit onze huidige beperkte graad van volwassenheid (cfr bewustwording). Lijkt mij verdacht veel op een (spirituele) lening.. 🙂

    En dat is heel wat anders dan daar fysieke arbeid aan te koppelen, een wereld van verschil zelfs. Een lening hoeft geen toekomstige arbeid te zijn, we kunnen het systeem ook aanwenden om andere redenen.

    En wie gaan die “we” zijn die het systeem beheren? En wat zijn die andere redenen oa.?

    1. Werner Bericht auteur

     Dus anders denken, andere doelstelling en bewustwording zorgt dat geld, en daarmee zijn waarde, geen stoorzender meer is? Dat is m.i. het ombuigen van een negatieve onoverkomelijkheid naar positieve onoverkomelijkheid, het blijft onoverkomelijk maar dan heeft het minder of geen schadelijke invloed meer gezien vanuit onze huidige beperkte graad van volwassenheid (cfr bewustwording). Lijkt mij verdacht veel op een (spirituele) lening.. 🙂

     Elke lening is spiritueel, geld komt immers uit het occulte niets. 🙂

     En wie gaan die “we” zijn die het systeem beheren?

     Dat mag jij doen, wij houden je in de gaten dan. 🙂

     En wat zijn die andere redenen oa.?

     Zoals in de oefening meegegeven werd, bijvoorbeeld het monetaire evenwicht herstellen.

     1. Hans

      Elke lening is spiritueel, geld komt immers uit het occulte niets.
      Bijvoorbeeld het monetaire evenwicht herstellen.
      Dat mag jij doen, wij houden je in de gaten dan.

      Thanks, ik sla een rondje over 🙂

   2. Wat is waar

    Arbeid is het ‘eigen vermogen’ dat we toevoegen aan het leven om het ons behaaglijk te maken

    Het gaat niet om wat arbeid is, maar wat geld is, of vertegenwoordigd. Ik heb voorbeelden gegeven. Als ze niet juist zijn hoor ik dat graag.

    Geld heeft nooit een waarde in het verleden maar altijd in de toekomst, en dat pas wanneer de geest daar een waarde aan toekent.

    Ik schreef dat de waarde van bezit arbeid vertegenwoordigd. De waarde ligt dus in het heden maar is in het verleden ontstaan. Een huis dat je eigendom is (bezit) vertegenwoordigd een waarde in geld. En dat is gekoppeld aan arbeid. Was er in het verleden geen arbeid verricht dan was er geen huis geweest.

    Principieel kunnen we met 1€ miljarden aan waarden creëren, geld werkt hierin als een ‘sluier’.

    Ik kan het je het sterker vertellen met 0 € kan het ook. Of met 10 aanslagen op een computer. Maar het vertegenwoordigd pas waarde als iets aan gekoppeld is. Vroeger kon je naar de bank om je geld in te wisselen voor goud of zilver. In de jaren zestig bestond geld nog uit goud en zilver. In 1971 is de koppeling van de dollar met goud losgelaten. Als morgen niemand weer gelooft dat geld werkelijk waarde vertegenwoordigd dan is het ook niets meer waard dan de waarde waar het opgedrukt is (intrinsieke waarde).

    Het slechte nieuws is dat vervolgens het verleden in de weg staat van de toekomst, de arbeid (waarden) werd reeds gepresteerd maar de schuld staat nog open, dit is een ‘timing issue’. Deze schuld betreft getallen in een computer die dan ook met een ‘muisklik’ kunnen weggewerkt worden, gewoon een kwestie van het systeem gebruiken.

    Dit is geen “timing issue”. Dit is een machtsvraagstuk. Wie de macht heeft bepaald. Als je dat niet inziet dan zijn we uitgediscuseerd wat betreft dit issue.

    En dat is heel wat anders dan daar fysieke arbeid aan te koppelen, een wereld van verschil zelfs. Een lening hoeft geen toekomstige arbeid te zijn, we kunnen het systeem ook aanwenden om andere redenen.

    Ik snap dat jij arbeid niet wil koppelen aan geld anders zou de stelling dat geld neutraal is niet opgaan. Maar waar is dat op gebaseerd? Tegenwoordig wordt het geldsysteem van allerlei functies toegevoegd die het vroeger niet had, maar de basis blijft arbeid. Als je eerst de stelling dat geld arbeid vertegenwoordigd eens overtuigend weerlegd, dan kunnen we op basis daarvan verder discuseren.

    Even een vraagje: hoe kun je zinnen in de reacties schuin afdrukken?

    1. Werner Bericht auteur

     Ik schreef dat de waarde van bezit arbeid vertegenwoordigd. De waarde ligt dus in het heden maar is in het verleden ontstaan. Een huis dat je eigendom is (bezit) vertegenwoordigd een waarde in geld. En dat is gekoppeld aan arbeid. Was er in het verleden geen arbeid verricht dan was er geen huis geweest.

     Dat is evident, de arbeid ligt in het verleden en zit in het huis tegen een waarde x. Geld zelf heeft enkel waarde in relatie tot een toekomstige gebeurtenis (geplande aankoop, slachtoffer van diefstal, als geldmultiplicator … of wat dan ook).

     1. Wat is waar

      Geld zelf heeft enkel waarde in relatie tot een toekomstige gebeurtenis (geplande aankoop, slachtoffer van diefstal, als geldmultiplicator … of wat dan ook).

      De waarde van geld zelf is de intrinsieke waarde. Voor de rest is het een middel om andere dingen/zaken te waarderen op basis van arbeid. Vroeger was de intrinsieke waarde gelijk aan de waarde die het vertegenwoordigde. Ik zie niet wat dat met de toekomstige gebeurtenissen van doen heeft.

     2. Werner Bericht auteur

      De waarde van geld zelf is de intrinsieke waarde. Voor de rest is het een middel om andere dingen/zaken te waarderen op basis van arbeid. Vroeger was de intrinsieke waarde gelijk aan de waarde die het vertegenwoordigde. Ik zie niet wat dat met de toekomstige gebeurtenissen van doen heeft.

      Dat is eenvoudig WIW, eerder al toegelicht en kwestie van logica:

      (1) je hebt geld
      (2) wat ga je met dat geld doen?

      Punt (2) ligt altijd in de toekomst

    2. Werner Bericht auteur

     Ik snap dat jij arbeid niet wil koppelen aan geld anders zou de stelling dat geld neutraal is niet opgaan. Maar waar is dat op gebaseerd? Tegenwoordig wordt het geldsysteem van allerlei functies toegevoegd die het vroeger niet had, maar de basis blijft arbeid. Als je eerst de stelling dat geld arbeid vertegenwoordigd eens overtuigend weerlegd, dan kunnen we op basis daarvan verder discuseren.

     Het is eerder andersom WIW (voor leesbaarheid afgekort), als je een economie a priori amputeert van haar beginselen dan kom je tot absurde scheeftrekkingen en tal van misinterpretaties. Als we dat herstellen dan is dat niet iets nieuws maar de herinnering aan wat we schijnbaar vergeten zijn. In de psychologie noemt zoiets pro- en retroactieve inhibitie, moeilijke woorden voor iets dat beter gekend staat als een aha-erlebnis. Mensen krijgen geld voor hun arbeid, niemand betwist dat.

     (1) geld ‘vertegenwoordigt’ geleverde arbeid in het verleden
     (2) geld heeft ‘waarde’ voor een toekomstige gebeurtenis

     1. Wat is waar

      Als iets iets afkort geef ik altijd eerst weer waar een afkorting voor staat. In ieder geval als het niet een gangbare afkorting is. Ik heb geen idee waar WIW voor staat.

      als je een economie a priori amputeert van haar beginselen dan kom je tot absurde scheeftrekkingen en tal van misinterpretaties.

      Als de beginselen van een systeem waarop de economie gebaseerd is , dat is geld, a priori al onrechtvaardig is, dan kun je niet anders dan leiden tot absurde scheeftrekkingen en geniepige uitbuiting van de mogelijkheden die het systeem daarvoor bied. Als men weigert daar naar te kijken dan kunnen we van allerlei aanpassingen aan het systeem doen, maar uiteidelijk zal weer gierend uit de hand lopen zoals nu het geval is. Ik merk dat jij daarvoor de kop in het zand steekt en weigert in te gaan op mijn stelling wat geld vertegenwoordig (arbeid) en of je een rechtvaardige algemeen gelden de waarde voor arbeid kan opstellen. Zolang je daar niet op in wilt gaan heeft voor mij een discussie niet zinvol. Als we het over de uitgangspunten niet eens zijn, zullen we over de aanpak van verandering ook niet eens zijn. Dat is vergeefse moeite ofwel parels voor de zwijnen.

     2. Werner Bericht auteur

      Als iets iets afkort geef ik altijd eerst weer waar een afkorting voor staat. In ieder geval als het niet een gangbare afkorting is. Ik heb geen idee waar WIW voor staat.

      Zeer begrijpelijk, WIW staat voor wat ‘Wat is waar’, een pseudo die een beetje lastig is om in een zin te verwerken. 🙂

     3. Werner Bericht auteur

      Als de beginselen van een systeem waarop de economie gebaseerd is , dat is geld, a priori al onrechtvaardig is, dan kun je niet anders dan leiden tot absurde scheeftrekkingen en geniepige uitbuiting van de mogelijkheden die het systeem daarvoor bied. Als men weigert daar naar te kijken dan kunnen we van allerlei aanpassingen aan het systeem doen, maar uiteidelijk zal weer gierend uit de hand lopen zoals nu het geval is. Ik merk dat jij daarvoor de kop in het zand steekt en weigert in te gaan op mijn stelling wat geld vertegenwoordig (arbeid) en of je een rechtvaardige algemeen gelden de waarde voor arbeid kan opstellen. Zolang je daar niet op in wilt gaan heeft voor mij een discussie niet zinvol. Als we het over de uitgangspunten niet eens zijn, zullen we over de aanpak van verandering ook niet eens zijn. Dat is vergeefse moeite ofwel parels voor de zwijnen.

      Niemand steekt z’n kop in het zand WIW, dit artikel gaat inhoudelijk over de monetaire economie waarin de neutraliteit van geld transparant wordt gemaakt. Arbeid wordt verricht in de reële economie die sterk beïnvloed wordt door de malafide praktijken van het monetaire beleid. In dit artikel laten we zien hoe we het monetaire systeem anders kunnen gebruiken, hiermee je stelling ‘geld is het kwaad’ bekrachtigend. Maar nogmaals, geld op zich is niet het kwaad, het is de gebruiker die het in z’n eigen belang manipuleert met een loodzware impact op de reële economie waar mensen arbeid verrichten. Heel het hedendaagse systeem verzaakt aan elementaire economische logica, zelfs arbeid wordt grotendeels uitgesloten van de statistieken waar het beleid op gestoeld is. Je mag me veel verwijten WIW, dit artikel gaat niet over arbeid as such.

    3. Werner Bericht auteur

     Dit is geen “timing issue”. Dit is een machtsvraagstuk. Wie de macht heeft bepaald. Als je dat niet inziet dan zijn we uitgediscuseerd wat betreft dit issue.

     Zal hier nog een apart artikel voor laten verschijnen, los van het machtsvraagstuk kan je dan zelf besluiten of er wel/niet een ’timing issue’ in het gedrang is.

    4. Werner Bericht auteur

     Ik kan het je het sterker vertellen met 0 € kan het ook. Of met 10 aanslagen op een computer. Maar het vertegenwoordigd pas waarde als iets aan gekoppeld is. Vroeger kon je naar de bank om je geld in te wisselen voor goud of zilver. In de jaren zestig bestond geld nog uit goud en zilver. In 1971 is de koppeling van de dollar met goud losgelaten. Als morgen niemand weer gelooft dat geld werkelijk waarde vertegenwoordigd dan is het ook niets meer waard dan de waarde waar het opgedrukt is (intrinsieke waarde).

     Zoals je het zegt, geld heeft geen intrinsieke waarde (tenzij de grondstoffen). Voor goud en zilver geldt – tenzij voor industriële toepassingen – net hetzelfde, geld is slechts een gematerialiseerd idee. Het is de geest die daar een waarde aan toekent, geheel subjectief en relatief. En ja, met O-geld lukt alles prima, negatieve getallen willen niet zeggen dat ze ook negatief zijn.

  1. Werner Bericht auteur

   Niets nieuws onder de zon, blijkbaar moeilijk om te bevatten voor hedendaagse politici. Einstein zei het nog, maak alles zo eenvoudig mogelijk maar niet eenvoudiger dan dat. 🙂

 2. Douwe

  Het is natuurlijk heel erg raar dat we een economische systeem hebben waar een private club mensen de hoeveelheid in omloop mag brengen in de vorm schulden en dat ze daar rente over mogen vragen. Je zag in The Money Masters al wat voor gevechten er in de geschiedenis zijn gevochten om dat voorrecht. Ik geloof dat ze gisteren het hele thema van geldcreatie vanuit Onsgeld bij de tweede kamer hebben besproken. Ben benieuwd wanneer de YouTube daarvan online komt.

  1. Werner Bericht auteur

   Moeten we zeker blijven opvolgen en warm houden, ook Michael Tellinger heeft zo een initiatief lopen overigens. We kunnen politici van veel verwijten, straks weten we pas of dat oordeel correct is. Anders gezegd, dit is echt niet te onderschatten voor onze toekomst.

 3. Wat is waar

  Niemand steekt z’n kop in het zand WIW, dit artikel gaat inhoudelijk over de monetaire economie waarin de neutraliteit van geld transparant wordt gemaakt.

  Jouw artikel gaat daar over, maar onze discussie niet. Die gaat over wat ten grondslag ligt aan geld. In heb beargumenteerd dat het uitgangspunt van geld al niet rechtvaardig is, dus zal alle systemen die als basis geld hebben ook niet rechtvaardig zijn.

  Maar nogmaals, geld op zich is niet het kwaad, het is de gebruiker die het in z’n eigen belang manipuleert met een loodzware impact op de reële economie waar mensen arbeid verrichten

  Je poneert hier een stelling die je als waar bestempeld zonder op de argumenten in te gaan die ik tegen jouw stelling inbreng. Jouw stelling komt op mij over als: Een atoombom is niet slecht, maar de militair die hem gebruikt is slecht. Daarbij negerend waarvoor die atoombom ontwikkeld is.

  Heel het hedendaagse systeem verzaakt aan elementaire economische logica, zelfs arbeid wordt grotendeels uitgesloten van de statistieken waar het beleid op gestoeld is. Je mag me veel verwijten WIW, dit artikel gaat niet over arbeid as such.

  Ik verwijt je niet dat je dit artikel geschreven hebt. Ik verwijt je dat je niet in gaat op mijn argumenten die de basis van het artikel lek schieten. Wat ik verder verwijtbaar en zeer onoprecht vind, dat je het UBUNTU logo op je website gebruikt terwijl niet achter hun belangrijkste uitgangspunt staat. Dat uitgangspunt is een geldloze wereld.

  1. Werner Bericht auteur

   Jouw artikel gaat daar over, maar onze discussie niet. Die gaat over wat ten grondslag ligt aan geld. In heb beargumenteerd dat het uitgangspunt van geld al niet rechtvaardig is, dus zal alle systemen die als basis geld hebben ook niet rechtvaardig zijn.

   Dat mag je mening zijn, misschien kan je even toelichten hoe we van het ene systeem naar het andere (geldloze) systeem gaan evolueren. Wat mij betreft bestaat er zoiets zoals gezond geld, dit berust op gezond verstand en derhalve niet gedreven door de irrationaliteit zoals we dat vandaag nog zien. Anders gezegd, als we morgen plots allemaal tot verstand gekomen zijn dan is er helemaal geen probleem. Op dat moment kan je inderdaad zonder geld verder, dat zou ook betekenen dat we in een co-creatieve samenleving leven. In een dergelijke samenleving maakt het dan evenmin uit of er nu wel of geen geld gebruikt wordt, het kwaad is dan immers verdreven uit de hoofden van mensen. Het blijft dus een ‘als-dan’ verhaaltje, we hebben nog een lange weg te gaan, in de eerste plaats een mentaliteitswijziging waarvan we nu al weten dat dogmatische stellingen bijzonder weerbarstig kunnen zijn.

  2. Werner Bericht auteur

   Je poneert hier een stelling die je als waar bestempeld zonder op de argumenten in te gaan die ik tegen jouw stelling inbreng. Jouw stelling komt op mij over als: Een atoombom is niet slecht, maar de militair die hem gebruikt is slecht. Daarbij negerend waarvoor die atoombom ontwikkeld is.

   Beste WIW, in dit artikel worden enkel wat technische mogelijkheden ter dialoog gesteld, dit om het contrast aan te geven met courante beleidsmaatregelen. Wat je nu bijna vraagt is om een cursus integrale psychologie te postuleren met inbegrip van alle stoornissen die zich binnen tijd en ruimte kunnen voordoen. Kan je nog even aangeven met welke specifieke stelling van mij je nu zo een probleem hebt?

  3. Werner Bericht auteur

   Ik verwijt je niet dat je dit artikel geschreven hebt. Ik verwijt je dat je niet in gaat op mijn argumenten die de basis van het artikel lek schieten. Wat ik verder verwijtbaar en zeer onoprecht vind, dat je het UBUNTU logo op je website gebruikt terwijl niet achter hun belangrijkste uitgangspunt staat. Dat uitgangspunt is een geldloze wereld.

   Er wordt niets lek geschoten WIW, er worden enkel contexten door elkaar heen gebruikt waardoor chaos ontstaat. Het artikel wordt begrepen binnen een context waarin geld nog steeds van kracht is, het positioneert zich op de breuklijn tussen twee paradigma’s. In alle eerlijkheid, het zou je sieren moest je eerst nadenken over de interactie tussen de verschillende contexten en hoe deze kunnen gezien worden in de richting van het Ubuntu-gedachtengoed. Het wordt bijna onfatsoenlijk.

 4. Wat is waar

  Dat mag je mening zijn, misschien kan je even toelichten hoe we van het ene systeem naar het andere (geldloze) systeem gaan evolueren.

  Ik heb al lang een situatie geschetst. Maar kennelijk lees je het niet

  Wat mij betreft bestaat er zoiets zoals gezond geld, dit berust op gezond verstand en derhalve niet gedreven door de irrationaliteit zoals we dat vandaag nog zien.

  Jij doet je huiswerk niet. Luister dan nog maar eens naar Michael Tellinger. Het is voor jou goed om het hele verhaal opnieuw te beluisteren, maar op 1minuut 54 legt hij precies uit wat jongens als jij denken. En hij veroordeelt ook de zienswijze die jij hier etaleert heel scherp.

  Beste WIW, in dit artikel worden enkel wat technische mogelijkheden ter dialoog gesteld, dit om het contrast aan te geven met courante beleidsmaatregelen. Wat je nu bijna vraagt is om een cursus integrale psychologie te postuleren met inbegrip van alle stoornissen die zich binnen tijd en ruimte kunnen voordoen.

  Ik heb geen zin om op dit soort onzin te reageren. Ik heb het je minstens 4 keer geschreven dat geld op zich een niet rechtvaardig systeem is in verschillende bewoordingen. Pas nu kom jij met dit onzinnige argument aanzetten. Totaal ongeloofwaardig.

  Kan je nog even aangeven met welke specifieke stelling van mij je nu zo een probleem hebt?

  Als je het nu nog niet weet, dan denk ik niet dat ik jou dat ooit nog duidelijk kan maken.

  In alle eerlijkheid

  Ik geloof niet meer zonder meer in jouw eerlijkheid gezien de wijze waarop jij discuseert. Zeker niet als je je er op gaat beroepen. Als jij moet zeggen dat je iets eerlijk schrijft, houdt dat in wezen in dat je ook wel eens niet eerlijk schrijft.

  het zou je sieren moest je eerst nadenken over de interactie tussen de verschillende contexten en hoe deze kunnen gezien worden in de richting van het Ubuntu-gedachtengoed. Het wordt bijna onfatsoenlijk.

  In het Ubuntu gedachtengoed is geld op zich slecht en zij kennen niet zoiets als goed geld. Jouw website is er op gericht om het huidige slechte geldsysteem om te zetten een een “goed” geldsysteem. En Michael Tellinger is daar heel duidelijk over. En dat weet je als je de video die ik hierboven heb gelinked, hebt bekeken. Als jij dan toch dat Ubuntu logo voert heb je er niets van begrepen of is het onfatsoenlijk en misleidend om gebruik te maken van iets wat je niet uitdraagt. En zal maar niet schrijven wat jou zou sieren, want als je eerlijk naar jezelf bent, weet jij dat veel beter dan ik ooit zal weten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *