Verborgen historie is niet meer te ontkennen (video’s!)

afbeelding 1

Afb. 1: De megalithische structuren van Sacsayhuaman in Peru.

In het huidige informatietijdperk, het tijdperk van het internet, is informatie steeds makkelijker te vinden. De waarheid of kennis wordt dus niet meer zoals vroeger, compleet beheerd door een wetenschappelijke of religieuze elite, maar eerder door iedereen die zich er mee bezig houd. Dit heeft grote gevolgen voor ons bewustzijn als mens. Het heeft ook een grote invloed op mijn persoonlijke zoektocht naar de verborgen historie van de mensheid. Hieronder mijn verhaal:

De verloren beschaving

Iedereen heeft er wel eens van gehoord; de verloren beschaving. Een hoog ontwikkelde beschaving in de prehistorie, die aan zijn einde is gekomen door een gigantische catastrofe. We kennen allemaal wel de legende van Atlantis of het Bijbelse verhaal van de Ark van Noach. Vorige eeuw restte ons niets anders dan deze legendes te geloven of anders weg te zetten als fictie. Dit is waar ik met mijn onderzoek een einde aan probeer te maken.

afbeelding 2

Afb 2: Er zijn veel aanwijzingen voor globale catastrofes aan het einde van de laatste ijstijd.

Videoserie:”The ancients were mighty”

In de op mijn onderzoek gebaseerde videoserie genaamd: “The ancients were mighty” presenteer ik observeerbare feiten die iedereen kan nagaan. Deze manier van werken  is slechts het begin in een nieuwe periode van onderzoek naar de ware historie van de mens. In het onderstaande stuk vertel ik wat over de inhoud van de video’s. Er is veel beeldmateriaal nodig om tot de conclusies te komen die ik presenteer. Dit is de reden dat ik deze filmpjes vol bewijsmateriaal gemaakt heb. Het kijken van het videomateriaal is noodzakelijk om de dingen die ik vertel ook zelf te herkennen. Geloof niet blindelings wat ik zeg, maar zie zelf of het waar is. Er zijn vast en zeker ook nog andere feiten die mij ontgaan zijn te vinden in het beeldmateriaal.

afbeelding 3

Videoserie: The ancients were mighty

Het begin van de zoektocht:

De legendes van de verloren beschaving zijn zo oud als de beschaving zelf, maar nooit was er zo veel informatie beschikbaar als nu. In de vorige eeuw zijn er boeken en documentaires uitgekomen van onderzoekers als Erich von Däniken en Graham Hancock. Die laatste heeft wat mij betreft de zoektocht naar de verloren beschaving op een serieuze manier bij het grote publiek geïntroduceerd. De TV-documentaire genaamd “Quest for the lost civilisation” werd door miljoenen bekeken. In mijn jonge jaren verwonderde ik mij over de mysterieuze bouwwerken die in deze documentaire in beeld komen. Er is te zien dat we een belangrijk deel van onze historie missen als mens. Zo missen we ook een belangrijk deel van wie we werkelijk zijn en waren als mens, besefte ik. Ondanks het gebruik van betrouwbare bronnen werd Graham Hancock weggezet als charlatan. Deze veroordeling heeft alles te maken met een bepaald paradigma, maar ook de hiërarchische structuur binnen de wetenschap en eigenlijk de gehele maatschappij. Dit gegeven is een heel onderwerp op zichzelf, ik zal hier later een apart artikel aan wijden.

afbeelding 4

Afb. 4: Graham Hancock en “The quest for the lost civilisation”.

De scriptie

In het dagelijkse leven ben ik docent. Voor het afstuderen moest ik een scriptie schrijven. Ik was toen al jaren bezig met de zoektocht naar de verloren beschaving. Tot mijn verbazing kreeg ik van mijn docenten toestemming om over dit onderwerp te schijven. De scriptie moest echter wel wetenschappelijk en aardrijkskundig van aard blijven. Naast mijn fascinatie voor de verloren beschaving was ik ook zeer geïnteresseerd in het fenomeen wetenschap op zich. Ik vond het onbegrijpelijk; Het lijkt voor archeologen verboden om te spelen met het idee van een verloren beschaving. De titel van mijn afstudeerscriptie luidt dan ook: “Wetenschap, pseudowetenschap en de archeologie in de Peruviaanse Andes”. Ik was zeer blij dat ik over iets bijzonders mocht schijven en begon hier meteen aan, bovendien was ik iets op het spoor! De PDF van mijn scriptie is hier te zien:

Scriptie: Wetenschap en pseudowetenschap bij megalithische bouwwerken in Peruviaanse Andes

Geo-archeologie

Mijn scriptie moest geografisch (aardrijkskundig) van aard zijn. Het was de bedoeling dat ik dus de aardrijkskundige onderzoeksmethode zou toepassen. Dit leek eerst een beperking maar bleek later een zegen. Het begin van een dergelijk onderzoek bestaat uit het puur onbevooroordeeld observeren van overeenkomstige verschijnselen. Dit was het resultaat van mijn observaties:

afbeelding 5

afb. 5: Dolmens of hunebedden op heel het noordelijk halfrond.

afbeelding 6

afb. 6: Meer overeenkomsten tussen megalithische structuren op aarde.

De verschijnselen in Peru en Egypte grepen mijn aandacht het meest. Ze zijn anders dan de andere overeenkomsten tussen structuren. De overeenkomsten dolmens te zien op afbeelding 5 kunnen verklaard worden door de eenvoud van de constructie: niet meer dan een paar stenen op elkaar stapelen. Al blijft het een interessant gegeven dat mensen over de hele noordelijk halfrond het nodig vonden om stenen van honderd ton te verplaatsen. De structuren in Peru en Egypte zijn anders en moeilijk na te maken. Er zijn te veel specifieke overeenkomsten tussen deze structuren om dit aan toeval toe te schrijven. De structuren vereisen een hoge mate van kennis en kunde om te creëren en zijn in ieder geval zeer merkwaardig.

afbeelding 7

afb. 7: Zeer veel specifieke overeenkomsten tussen structuren in Peru en Egypte

Mijn onderzoek is dus uniek vanwege het gebruik van de geografische methode. Dit betekent geen geneuzel met verwarrende, eeuwenoude teksten, die op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Deze manier van onderzoeken zorgt er voor dat ik zonder tekstuele culturele kaders mijn onderzoek kan uitvoeren. De bestaande culturele kaders identificeren in dit geval de Inca in Peru in en de Farao’s in Egypte als bouwers van de structuren. Omdat deze duizenden jaren uit elkaar liggen kunnen ze niks met elkaar te maken hebben. Met het gebruik van de geoarcheologische methode kom ik los van de culturele kaders en kan ik objectief observerend te werk gaan.

Het wetenschappelijke kader en de reguliere theorie

De reguliere theorie die geschiedkundigen en archeologen aan houden werkt meestal wel vanuit culturele kaders. Het paradigma van een 6000 jaar oude, langzaam ontwikkelende beschaving met de huidige westerse samenleving als toppunt, is een van die kaders. Men gaat er van uit dat alles wat gevonden wordt, gemaakt is door minder ontwikkelde culturen.

Maar met wetenschap, cultuur of religie op zich, is niks mis. Het is hoe deze toegepast wordt in het dagelijks leven. Zo kwam dit ook naar voren in mijn scriptie. In mijn scriptie gebruikte ik de vereisten voor een wetenschappelijk onderzoek om de validiteit van de bestaande theorieën te toetsen. Een bestaande reguliere theorie is bijvoorbeeld: “De Inca hebben met hun bronstijd-technieken Sacsayhuaman gebouwd”. Er moet een onderzoek zijn geweest waaruit naar voren is gekomen dat dit ook daadwerkelijk kan. In de NOVA-documentaire “Secrets of Lost Empires – Inca” probeert men exact dit te doen. De wetenschappers die het veldwerk/onderzoek uitvoeren hebben artikelen geschreven waar vanuit de reguliere wetenschap vaak naar wordt verwezen. Zo is de algemeen geaccepteerde waarheid vastgesteld. In de videoserie die bij dit artikel te vinden is, is te zien dat het onderzoek compleet faalt om te bewijzen dat de gebouwen met de voorgestelde Inca methodes gebouwd kunnen zijn.

afbeelding 9

afb. 9: Een steen wordt met 250 mensen een stukje door het dorp getrokken.

Het vervoer van de stenen wordt amper uitgevoerd, er wordt geen gebruik gemaakt van Inca technieken, kleine stenen vallen al, en het resultaat is niet vergelijkbaar met Sacsayhuaman. De reguliere theorie faalt en is hier dus ontkracht. Wat het veldwerk in de NOVA-documentaire wel laat zien is hoe onwaarschijnlijk het is dat Sacsayhuaman en de andere genoemde structuren door de Inca zijn gemaakt. De logistieke en bouwkundige waanzin van deze theorie wordt duidelijk.

afbeelding 10

Afb. 10: Het gebruik van stalen beitels. De Inca hadden alleen brons, geen Inca techniek dus!

afbeelding 11

afb. 11: Het resultaat van het veldwerk vergeleken met een megalithische muur.

Wat is er dan wel gebeurd?

Om te kijken wat er wel gebeurd is bij de bouw van de mysterieuze structuren is het belangrijk alle bekende culturele en wetenschappelijke kaders los te laten en simpelweg weer te observeren. Bij deze observaties viel het mij op dat de rotsen uitgesneden leken en de muren ingezakt alsof ze van klei waren. Dit leek een absurd idee, alleen was  het lang niet zo absurd als de reguliere theorie.

afbeelding 12

afb.12: Eigenaardige structuren in Peru, Japan en China

In de documentaire van Jesus Gammara en Jan Peter De Jong’s:
Cosmogony of the three worlds” wordt er een experiment uitgevoerd waarbij voorwerpen in klei  gedrukt worden. De afdruk komt exact overeen met de vreemde vormen in de rotsen. Dit toont aan dat de rotsen zacht zijn geweest en dus gesneden of platgedrukt konden worden. Bovendien kunnen we zien dat op veel plaatsen het oppervlak van de rotsen verglaasd is. De kristalstructuur van de rots heeft een andere vorm aangenomen. Het zachte gesteente en de verglazing verklaren de hoge precisie van de naden in de muren omdat de oppervlakken van de stenen zacht waren bij het plaatsen. Ook worden de verschillende overeenkomende kenmerken op structuren in Egypte en Peru verklaard door de experimenten met klei.

afbeelding 13

afb. 13: Links: Een mooi voorbeeld van verglazing. Rechts en onder: Het experiment met klei en de duidelijke overeenkomsten met structuren in Peru en Egypte.

Vindt je eigen waarheid

Er komen meerdere conclusies naar voren uit mijn zoektocht naar de verloren beschaving. Het begint steeds duidelijker te worden dat we een aanzienlijk deel van onze geschiedenis als mens missen. De overeenkomstige kenmerken en onverklaarbare precisie in de megalithische structuren laten iets zien wat steeds moeilijker te ontkennen valt: het bestaan van een geavanceerde beschaving in de prehistorie. Wat ook duidelijk naar voren komt, is dat de gevestigde orde binnen de wetenschappen dit maar moeilijk kunnen accepteren. Het past niet binnen de bestaande archeologische en geschiedkundige paradigma’s. Je zou je kunnen afvragen of we als moderne mens het concept van de verloren beschaving wel kunnen accepteren? Een mens die mogelijk verder ontwikkeld was dan wij? Zijn we dan nu wel zo goed bezig? En wat kunnen we beter doen? Ons zelfbeeld zou wel eens aangepast moeten worden. Het is duidelijk dat we niet op de reguliere theorie en de bestaande culturele overtuigingen kunnen vertrouwen om ons te vertellen hoe de wereld in elkaar zit. We moeten op zoek gaan naar informatie en daarbij bereid zijn elk idee een kans te geven, hoe waanzinnig het vanuit onze culturele perceptie ook lijkt. Steeds meer waarheden komen dan aan het licht. Het internet kan ons helpen de nodige informatie steeds makkelijker te vinden. Als we ons bestaande paradigma en ons daarbij horend zelfbeeld los laten bouwen we een nieuwe waarheid die van iedereen is. Meer over deze ontwikkeling in mijn volgende artikel en ondertussen: veel plezier met de zoektocht!

32 gedachten over “Verborgen historie is niet meer te ontkennen (video’s!)

 1. Hans

  Interessant artikel wat mi terecht weergeeft dat onze geschiedenisboekjes vooral bedoelt zijn om maar niet de ware geschiedenis van de mens aan het licht te brengen.
  Het past zo geweldig in het grotere plaatje van hoe wij in een realiteit worden gehouden die heel ver af staat van onze oorsprong en ware geschiedenis.
  Het zou misschien goed voor Piet zijn als hij ook zo vol van zichzelf zou zijn, zou de mensheid er een stuk beter voor staan als een ieder zijn eigen oprechte volheid zou opeisen en uitstralen..

  1. Casimir Bericht auteur

   Dank je Hans,

   Ik zat het stuk door te spitten om te kijken waar ik “te vol van mijzelf” ben, zo wil ik niet over komen.
   Het is indd. ongebruikelijk om iets te schrijven vanuit eigen ervaring. Misschien dat ik aan geef dat het gebruik van de aardrijkskundige methode het uniek onderzoek maakt? Jij haalt de belangrijkste dingen voor mij er uit: De verborgen historie en de manier waarop wij met informatie om gaan; Een stukje self-empowerment wat betreft de vinding van “waarheid”, gebaseerd op je eigen ervaring. Verder schijt hebben aan wat de rest vind 🙂

   1. Armonicus

    “Verder schijt hebben aan wat de rest vind :)”

    Absoluut, zeker aan mensen die “Jezeus” aanroepen. 😉

    1. Casimir Bericht auteur

     Je hebt gelijk…Was alleen bang dat het “vol zijn van” af zou leiden van wat ik probeer over te brengen.. Dank voor je reactie, verder:

     Ik ben bezig met het volgende deel van de video’s: Baälbek… Daarna schrijf ik nog een stuk denk ik.

 2. Lizan ten Have

  Duidelijk en interessant artikel, ik heb het zien groeien vanaf een van de eerste versies! Ben nieuwsgierig naar meer, waarvan je aankondigt dat dat nog gaat komen.

 3. Treowd

  Prima artikel, 🙂 heb de docu al eerder gezien van Graham Hancock, interessant om zijn onderzoek te volgen vooral daar waar hij via google terug gegaan is in de tijd zo’n 12.500 jaar geleden en samen met zijn vriend-collega Robert Bauval de connectie wist te leggen van de pyramides met bepaalde sterren en ook de sphinx terug kon dateren vanwege de regen erosie en ook weer een connectie van de sphinx met de melkweg kon ontdekken. Ook de oude oosterse steden en andere gebouwen op aarde (de 7 wereldwonderen) hebben connectie met dezelfde perioede. Er is veel verborgen voor de mensheid, wij als mensheid in het algemeen zouden ons wat meer verbonden moeten – willen voelen met de sterren en hemellichamen om ons heen onze energentische connecties en lichaamswerking zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. As above so below….

  1. Casimir Bericht auteur

   Thanx Treowd!

   “As above so below” 😉 In het filmmateriaal bij het artikel geef ik ook aan dat de sleutel tot het oplossen van deze megalithische puzzels wel eens bij het onderzoeken van metafysische en spirituele kan liggen. Ons gebrek aan begrip en bewustzijn van deze dingen zorgt er wellicht voor dat we de technologie van de ancients niet meer kunnen begrijpen. Laatst sprak ik ook een geschiedenisdocent die over “mana” begon voor de verklaring van deze bouwwerken.

   1. Treowd

    Mooi, die video’s ga ik bekijken. De term mana zegt me nu nog niet zo heel veel, wel – manna maar dat kent weer een verbinding met lichaamsalchemie. De bouwtechniek kan te maken hebben met bepaalde klanken en energiebundeling i.v.m. metalen rods (stafjes) e.d. Er is meer mogelijk tussen hemel en aarde….
    Ik ga het verder volgen en duik verder in het artikel 🙂

   2. Douwe

    Ben je bekend met deze filmpjes, hier komt een deel ‘nieuwe’ technologie voorbij die wellicht gebruikt zou kunnen worden bij het verplaatsen van enorme stenen.

    How can a super-thin 3-inch disk levitate something 70,000 times its own weight? In a riveting demonstration, Boaz Almog shows how a phenomenon known as quantum locking allows a superconductor disk to float over a magnetic rail — completely frictionlessly and with zero energy loss. Experiment: Prof. Guy Deutscher, Mishael Azoulay, Boaz Almog, of the High Tc Superconductivity Group, School of Physics and Astronomy, Tel Aviv University.
    http://www.ted.com/talks/boaz_almog_levitates_a_superconductor#t-202298

    En dit is ook een interessant filmpje vol interessante technieken.

    Amazing Physics: Fluid Dynamics and Quantum Levitation in Action
    https://www.facebook.com/fromquarkstoquasars/videos/893482544071489/?__mref=message_bubble

     1. Treowd

      Zeer interessante materie Douwe, zie jij daarin ook een mogelijke connectie dat men in een van de oude beschavingen mogelijkerwijs gebruik gemaakt zouden kunnen hebben van de magnetische velden van de aarde om genoeg levitatie op te wekken om op die wijze die massieve blokken van de bouwwerken te kunnen verplaatsen ?

     2. Douwe

      Ik weet er eerlijk gezegd te weinig van, maar uit de verschillende zaken die ik tot me neem zoals Bashar, Law of One etc kwam uit verschillende hoeken naar voren dat bijv. de piramides met behulp van levitation devices zijn gebouwd. Vond het wel grappig om nu dit soort technologie bij TED gepresenteerd te zien. Geen idee overigens of wat bij TED gepresenteerd wordt daarvoor gebruikt zou kunnen, ik heb er (nog) te weinig verstand van maar ik legde een connectie in ieder geval. Of die terecht is geen idee 😀

     3. Treowd

      Dank je voor dat verder toe te lichten. ik kreeg bij het zien van de filmpjes ook een soort van idee van een relatie tot het gebruik van magnetisme 🙂
      Het lijkt me in principe dezelfde techniek te zijn maar bij Ted staat die in de kinderschoenen als het ware en maakt men gebruik van een externe
      zelf opgewekte magnetische bron. Ik kan me zo voorstellen dat dit ook mogelijk zou kunnen zijn via de magnetische velden van de aarde / atmosfeer. Vergeet niet dat er per era andere planetaire configuraties plaats vinden ( zie thunderbolt project, youtube) of dat er omgedraaide magnetische velden dat mogelijk zou kunnen maken.

      Het kan zomaar zijn dat daarbij de magnetische velden in sterkte toe kunnen nemen en daarmee ook wel een idealere sterkte had in zo’n periode. Puur theoretisch gezien kan ik me er naartoe verplaatsen en het op die wijze zien. Verder kwam de hieronderstaande video tegen op youtube omdat ik meende ergens gelezen te hebben dat er met de Ankh een relatie zou kunnen zijn, ik zag er afbeeldingen bij e.d. of dat verbinding met elkaar heeft de tijd zal het leren … Ankh 1 African Origin of Electromagnetism https://www.youtube.com/watch?v=Q5vlZkquIxw

     4. Treowd

      Krijg het idee dat een 12 tal arbeiders of meer / minder met mogelijk stevige gouden (legeringen) ankhen best wel eens een groot blok op /boven hun ankhen kunnen hebben gedragen, gebruik makend van een elektro-magnetisch veld. Als je al hoort wat zo’n schijfje zou kunnen dragen in de Ted-presentatie en je dat tegenover ankhen zet van 30 tot 50 cm lang en zo’n 3 tot 5 cm dik, dan kan ik me daar wel een beeld van vormen. Vergeet niet dat het schijfje en daarmee ook de ankhen allerlei hellingen kunnen nemen alvorens onder het blok uitgehaald te worden. Dat kan dan met enige precisie plaatsvinden. De ruimte van / in het magnetische veld biedt daar de ruimte voor. Het kan allemaal zomaar richting een waarschijnlijke mogelijkheid wijzen, maar toch… 🙂

 4. Bas van Stapelberg

  Verborgen archeologie en paleontologie/ zoölogie is helaas verborgen voor de geschiedenisboeken. Er is zoveel overtuigend bewijs van beschavingen die verloren zijn gegaan. Misschien een idee om bij de komende veranderingen, die ze willen doorvoeren in het onderwijs, hier aandacht aan te gaan besteden?

  1. Casimir Bericht auteur

   Hoi Bas,
   Ik ben actief in het onderwijs als Aardrijkskunde docent op een democratische leerschool. Het is mijn plan om samen met de geschiedenisdocenten aandacht te besteden aan dit mysterie! 😀

 5. Treowd

  Moet waarschijnlijk van de theorie van magnetisme in verbinding met de Ankh af stappen en het meer in geluidsfrequenties gaan zoeken, het kan zijn dat beiden verbonden zijn of ik zie dat te symplistisch (meer in de vorm van luidspeakers dat is geluids verplaatsing via magnetisme-respons). Maar of dat dan op zich weer met de Ankh te verbinden is? Nooit geschoten is nooit geraakt……. 🙂
  Omdat er gevraag werd naar een video van Michael Tellinger ben ik op zoek gegaan, blijkbaar hebben beide onderwerpen de Ubuntu beweging en de verborgen historie toch wel wat verbinding met elkaar, een bepaalde sychronisiteit vanuit het Universum brengt dat in dit geval naar voren. Michael Tellinger : Ancient technology and the Ubuntu movement
  https://www.youtube.com/watch?v=gcD1h9DYitg

  1. Treowd

   ” Ja gewoon lekker wat puzzelen toch en dingen nalopen en nagaan. ”

   Inderdaad 🙂 , ja en in dit geval laat het occulte gedeelte dat juist open. Het vaticaan zal wel meer weten en mogelijk de ordes maar die mogen niet in hun eigen hak schieten als het ware.

   Geluid schijnt heel wat voort te kunnen brengen en te bewegen op een gebundelde wijze.
   Heb jij al tijd gehad om de in mijn vorige reactie gelinkte video te bekijken? Reuze interessant te noemen m.b.t. een sound-energie-grid van die oude beschaving van waaruit mogelijk alles op aarde ontstaan is. De mensheid dankt daar mogelijk ook zijn bestaan aan. De moeite waard om te bekijken ik link hem nog een keer.
   Michael Tellinger : Ancient technology and the Ubuntu movement
   https://www.youtube.com/watch?v=gcD1h9DYitg

   1. Casimir Bericht auteur

    Hoi Treowd en Douwe,

    Ik denk dat jullie in de juiste richting aan het zoeken zijn voor het verklaren van de technologie gebruikt bij deze bouwwerken. De geschiedenisdocent waar ik het eerder over had noemde ook de ankh als gereedschap. Er lijken indd. duidelijke verbindingen te zijn tussen het oude Egypte, monotheïstische religies, geheime genootschappen, sacred geometry, en de materialistische staat van bewustzijn waar mensheid nu in zit/gehouden wordt. Ik heb het vermoeden dat “The ancients” een hoger spiritueel bewustzijn hadden. Zij leefden in het nu en niet in een subjectieve ego-illusie van angsten weerspiegeld in de dualistische wereld van het materialisme. In het nu ervaar je werkelijk, je ervaart zonder (materialistisch dualistisch) oordeel. The anciënts waren zeer vaardig met deze voor ons onbekende staten van bewustzijn en ervaren, zij hadden zo meer “zintuigen” tot hun beschikking, een breder spectrum van ervaring. Zij begrepen dat ruimte-tijd en eigenlijk alles uit trillingen van bewustzijn bestaat (check: “What the bleep do we know?”), het principe van resonantie en hoe dit voor een bepaalde samenhang zorgt. Na 10.000den jaren van onderzoek gebaseerd op “spirituele” ervaring wisten zij de trillingen van de realiteit te manipuleren en zo gesteenten heel licht of heel zacht te maken bijv. Een combinatie van latente menselijke krachten en gereedschappen of voorwerpen die een bepaalde lading aan konden nemen of versterken dus. In het laatste filmpje bij deze serie zitten een beetje mijn ideeën over hoe Sacred geometry samenhangt met de realiteit en pyramides. Verder vind ik de volgende bronnen wel interessant als het over deze dingen gaat, veel kennen jullie misschien al:

    https://www.youtube.com/results?search_query=cymatic+music
    https://www.youtube.com/watch?v=D4_eg8bAEt0
    https://www.youtube.com/watch?v=lq0aDf540M0&list=PL5tYYJWBx4j7By_OnkRl2rbNiLPlxsHV9

    1. Treowd

     Dank je voor die verwijzingen en tevens bevestiging Casimir, interessante materie allemaal.
     What the bleep we know, heb ik een aantal jaren geleden al aangeschaft een tweedelig dvd-setje met down the rabbit hole erbij. Ik ben benieuwd naar je volgende artikel 🙂

 6. Hans

  Mag ik er op wijzen dat wij op dit moment een complete werkelijkheid, een complete wereld manifesteren..
  Weliswaar bijna geheel onbewust maar daar hadden de ancients veel minder last van vanuit hun staat van Zijn.

  Probeer geen verklaringen te zoeken vanuit en binnen onze huidige staat van bewustzijn wat zich zowat volledig bevind binnen een kunstmatige matrix belevingsrealiteit waarbinnen de fysieke constructies van “iets” volledig met machines ed. opgebouwd wordt, kunstmatig dus.

  Dit is waar de hele integere spiritualiteit ons op wijst toch, terug naar onze natuurlijke staat van zijn..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *