Verlevendiging?

Een keertje wat anders, gnostici stellen dat we een tweeledige natuur hebben, wat zegt U? In dit artikel een exploot van de hand van Timothy Freke en Peter Gandy, in hun werk ‘De Lachende Jezus‘ maken ze een onderscheid tussen literalisme en gnosticisme, literalisme handelt vanuit het letterlijk nemen van geschriften en gnosticisme vanuit een innerlijk weten op basis van ervaring. Freke en Gandy aan het woord, ter dialoog en diepgaander reflectie.


Verlevendiging

Veel spirituele organisaties noemen het ontwaken tot onze essentiële gezamenlijke natuur ‘verlichting’. In die terminologie kunnen we de staat waarin we ons nog vereenzelvigen met onze schijnbare natuur omschrijven als ‘verduistering’. Helder leven is echter geen verlichting, noch verduistering. Het is ‘Verlevendiging’. Het is werkelijk genieten van het feit dat je een persoon in de levensdroom lijkt te zijn, mogelijk gemaakt doordat we ons OOK bewust zijn van onze essentiële natuur en de grote liefde ervaren. Helder leven is inzicht in de fundamentele polariteit van het bestaan, en daarbij alles zijn wat we zijn.

EN/EN perspectief

Sommige spirituele tradities leren echter dat wij om te kunnen ontwaken tot de eenheid van al wat bestaat, onze individualiteit prijs moeten geven. Dit is een veelvoorkomend misverstand dat voortkomt uit het of/of denken, maar uit de weg wordt geruimd door het adopteren van een en/en perspectief. Verduistering is je bewust zijn van slechts één pool van je tweeledige natuur. Je lost dit niet op door je in de plaats daarvan te vereenzelvigen met alleen die andere pool. Dat doe je door beide polen van onze essentiële natuur – zijnde beschouwend bewustzijn én onze individuele schijnbare natuur als een persoon in de wereld – te omhelzen.

Beschouwend bewustzijn

Spirituele of/of tradities leren echter dat wij om te kunnen ontwaken eerst onze schijnbare natuur in de leegte van sluimerend bewustzijn moeten verliezen. Dat is echter geen ontwaken maar inslapen!! We doen dit iedere nacht als we weer versmelten met de eenheid van sluimerend bewustzijn. Ontwaken is daarentegen het bewust ervaren van onze essentiële natuur. En alleen als we een persoon in de levensdroom lijken te zijn, hebben we bewustzijn, dus alleen door een schijnbare natuur te hebben, kunnen we ons ook bewust worden van onze essentiële natuur als beschouwend bewustzijn.

Bewust leven

Als we verlichting deelachtig zijn geworden, zo leren de of/of tradities ons, zullen we nooit meer hoeven te reïncarneren en kunnen we eindelijk aan dit gruwelijke gedoe van het menszijn ontsnappen. Deze vrome afkeer van het leven is echter geen helder leven. Als we helder dromen houden we niet op te dromen maar beginnen we eenvoudigweg bewust te dromen. Zo ook als we helder leven dan houden we niet op een individuele persoon in de wereld te lijken maar beginnen we alleen bewust te leven.

Onvoldaanheid

Het is echter in spirituele kringen mode te geloven dat we ons ‘ego’ moeten vernietigen om de Verlichting te kunnen bereiken. Het woordje ego wordt door verschillende mensen in uiteenlopende betekenissen gebruikt hetgeen een bron van veel verwarring is. Indien met het woordje ego de matrijs van negatieve persoonlijke gewoonten wordt bedoeld die ons in de levensdroom onbewust houdt, is het inderdaad iets dat een belemmering vormt voor ons ontwaken. Het is een psychische knoop die we moeten ontwarren.

Ontwaken

Vaak echter wordt het woordje ‘ego’ gebruikt als algemene aanduiding voor onze individualiteit. In dat geval is het ego niet iets dat moet vernietigd worden, maar dat moet emanciperen uit z’n illusoire afzondering, zodat we onze individuele identiteit kunnen ervaren als een bestanddeel van het grotere geheel. Er bestaat een gevoel van onvoldaanheid dat ons motiveert tot ontwaken. We voelen dat het leven méér te bieden moet hebben dan alleen de angstvalligheid en afstomping die we in de verduisterde zijnstoestand ervaren. En zo is het ook, er is véél meer. In werkelijkheid omvat onze huidige ervaring al alles wat we zoeken, mits we erin slagen te ontwaken en de ware aard daarvan te leren kennen.

30 gedachten over “Verlevendiging?

 1. Douwe

  En/En denken voor de win. Helder stuk. 😀

  Ego is inderdaad niets wat bestreden dient te worden. Het is heel nuttig om een afgescheiden gezichtspunt te ervaren en inderdaad het is ook heel nuttig om daarnaast te leren inzien dat we ook allemaal onderdeel van het all zijn. Teal Swan legt dat ook heel mooi uit in dit stukje. http://achterdesamenleving.nl/disidentificatie-het-oefenen-van-non-attachment/#.Ve_n-PntlBc

  Daarnaast vind ik de info van Bentinho ook zeer nuttig hoe we zowel innerlijke vrede en rust kunnen vinden door te begrijpen dat we altijd onderdeel van het geheel zijn. En daarnaast passie en enthousiasme kunnen ervaren om je afgescheiden perspectief te doen groeien. Meer daarover in dit stukje: http://achterdesamenleving.nl/drietraps-raket-naar-verlichting/#.Ve_pF_ntlBc

  1. Werner Bericht auteur

   Fijne artikels Douwe, dis-identificatie is mogelijk maar kan soms tot vreemde dingen leiden. Op die manier kan groei ook leiden tot een nachtmerrie waarin de betrokkene z’n weg maar moet vinden. Het is bijzonder.

   1. Douwe

    Twee goede handvaten om op het pad te blijven en vooral positieve vreemde dingen te ervaren is stressvolle gedachten direct ontmantelen en verder zo goed mogelijk je leidraad van je innerlijke zelf volgen. Dus volg vooral wat goed voelt.

    Met die twee zaken in het achterhoofd heb ik tot nu toe mijn vreemde ervaring vrij plezierig kunnen houden. 😀

    1. Werner Bericht auteur

     Dank voor de tip Douwe, het vasthouden aan dat innerlijke weten vormt op zich geen probleem, het probleem is een beetje dat onze samenleving een heel andere richting lijkt uit te gaan. Of zo men zegt, de evolutie loopt over een spoor van dwarsliggers, krijg soms de indruk dat ik daar één van ben. Zijn hier nog dwarsliggers misschien? 🙂

     1. Treowd

      Dat gevoel heb ik ook Werner, dat ik wel op deze wereld ben maar niet van deze wereld zeg maar 🙂

     2. Hans

      Niet te hopen… Zonder de aarde had je als mens niet eens bestaan.
      Het enige waar je in deze tijden zeker van kan en zou moeten zijn is het feit dat je één bent met moedertje aarde.
      In die zin ben ik zeker een dwarsligger, mij krijgen ze er niet vrijwillig vanaf 🙂

     3. Treowd

      Klopt Hans, Moeder Terra dank ik iedere morgen evenals de andere sterren
      van ons sterenstelsel en heb ook een goede band met de Zon, als ik in zijn zicht ben hoor ik zijn frequentie wat omhoog gaan evenals de Maan bij nacht. Als ik eet dank ik de zon oprecht, zonder de Zon + en de aarding – van de aarde geen oogst.
      Te veel om nu op te schrijven maar ik ben dankbaar richting het Universum daarom ben ik zuinig geworden op mijn lichaam. As Above, So Below….

     4. Hans

      Mooi Treowd,
      Alleen die kunstmatige maan kan je in de kliko gooien.
      Dat is nooit een origineel hemellichaam in ons zonnestelsel geweest en is opzettelijk ooit in deze baan gebracht met heel andere bedoelingen.
      Ooit bracht dit hemellichaam in een andere setting leven naar de aarde maar heeft in onze werkelijkheid een heel andere betekenis.
      mi. is het een grootste “wifi” zender waarmee heel andere dingen gedaan worden om ons en de aarde te beïnvloeden dan dat er in de sterrenkunde vermeld staat..

      //Te veel om nu op te schrijven maar ik ben dankbaar richting het Universum daarom ben ik zuinig geworden op mijn lichaam. As Above, So Below….//

      Als je de atomaire samenstelling van ons lichaam afzet tegen het universum dan zal je zien dat het op een bepaald schaalnivo een identieke weergave en opbouw is, of beter andersom, het universum is letterlijk een weergave van onze atomaire samenstelling.
      Onze hele scheppende evolutionaire afdaling door de dimensies van het universum tot aan de diepste dichtheden van de 3e dimensie waar we ons nu bevinden zit besloten in wie wij zijn, wij dragen letterlijk het universum in ons.
      Maar ook dat is weer logisch, wij zijn tenslotte in essentie schepperwezens en de werkelijkheid is een weerspiegeling van wie wij zijn…
      Als je nu in de wereld ziet hoe alles naar een eindpunt toe werkt valt dat perfect samen met ons evolutionaire stadium waarin we als mensheid en aarde het einde van deze 3e dimensionale werkelijkheids cyclus naderen.
      Het speelt zich allemaal uit..

     5. Douwe

      @ Hans,

      Wat bedoel je met eindpunt? Is begin en einde niet een beetje 3D 😀

      1. You exist. You always have and you always will.
      2. Everything is here and now.
      3. The One is All and the All are One.
      4. What you put in is what you get back.
      5. Change is the only constant …

     6. Werner Bericht auteur

      Dank Douwe, ook leuk in deze context is het element van utopische gespletenheid. Eenvoudig vertaald wil dit zeggen dat de geest zich manifesteert in- en doorheen allerhande ‘poppetjes’ die naar geluk streven. Door de vereenzelviging met deze ‘poppetjes’ (mensen zoals we zijn) raken we in verwarring en strijd, de geest blijft fundamenteel als die non-duale essentie die alles bedacht heeft, inclusief de tijdelijke onwetendheid daarover. Geef toe, het is knap staaltje van creativiteit. 🙂

     7. Douwe

      Mooie term utopische gespletenheid.

      Bashar noemt het SPI’s Similar Parrallel Incarnations. Vond ik ook wel een bruikbare term.

     8. Werner Bericht auteur

      Ja, had eerder al eens het idee geopperd om al soortgelijke termen eens op te lijsten, soms raken we erdoor in verwarring. 🙂

     9. Hans

      //Wat bedoel je met eindpunt? Is begin en einde niet een beetje 3D //
      Wat bedoel je met een beetje 3D?
      Een gebeurtenis met een begin en een einde kan alleen in 3D bestaan?
      Dat heeft op zich niets te maken met het Nu of lineaire tijdsbeleving.
      Het heeft alles te maken met onze interpretatie van het verloop van een gebeurtenis, dat is weer iets heel anders en dat wordt bepaald door ons vermogen om boven het oorzaak en gevolg mechanisme van een gebeurtenis te kunnen kijken en de gebeurtenis te interpreteren buiten dat vaste kader van oorzaak en gevolg op basis van geconditioneerde geloof en verwachting.

      Met het eindpunt bedoel ik dat we richting een apotheose van deze manier van samenleven, deze maatschappij gaan.
      Tevens het einde van de aardse cyclus van dit tijdperk, de ascentie enz.
      We willen toch allemaal een nieuw begin? dan zal er eerst iets beëindigd moeten worden toch..
      Het feit dat we hier met ons alleen over praten en de mensheid wakker aan het worden is betekent dat we op een bepaald punt in onze evolutie zijn aanbeland.
      .

 2. Troewd

  Inderdaad een verlichtend artikel, heldere verwoording !
  Eckhart Tolle spreekt van het oplossen van het conceptuele ego, door de indenficatie ermee te doorbreken , alle opkomende en vormenende gedachten los te laten, en de kalmte, de ruimte in het denken, de stilte, de daarvoor in de plaats komende en eigenlijk altijd aanwezige zijnde leegte, , te omarmen.
  Wees de observeerder van alles, zowel inwendige als uitwendige gebeurtenissen.
  Laat de gedachten zijn voor wat ze zijn, opkomend op de achtergornd, volg ze niet, ga ze niet aan.
  Het fictieve zelf zal hierdoor aan kracht verliezen en men zal haar ware Zelf vinden in die stillte – het ZIJN
  How to Use Non-Identification with Form to Dissolve the Ego Self – Eckhart Tolle
  https://www.youtube.com/watch?v=Mvsfn8LL92Q

 3. Hans

  //Ego is inderdaad niets wat bestreden dient te worden. Het is heel nuttig om een afgescheiden gezichtspunt te ervaren en inderdaad het is ook heel nuttig om daarnaast te leren inzien dat we ook allemaal onderdeel van het all zijn//

  EGO is je persoonlijkheid, wie je bent in het hier en nu, de individuatie, de handjes en voetjes in dit leven van je Hogere Zelf.
  Het gaat erom vanuit welke hoedanigheid het EGO wordt geïdentificeerd en aangestuurd.

  Als wij ons identificeren met wie wij zijn vanuit onze mind, dus vanuit aangeleerde conditionering, geloof en overtuiging, dan praten we over het lagere EGO.
  En dat blijkt niet altijd onze grootste vriend te zijn.

  Als wij ons identificeren met wie wij zijn vanuit ons hart, dus vanuit ons pure Zijn zonder een vorm van aangeleerde conditionering, geloof en overtuiging, dan kunnen we praten over het hogere EGO, ook wel intuitie, geweten etc.
  En dat blijkt onze grootste vriend te zijn.

  Het mooie is dan ook dat we kunnen praten over ons EGO als een iets wat we bij ons dragen, dat houdt dus in dat het iets is wat we ons kunnen toekennen.
  Als we dus praten over ons lagere EGO is dat altijd vanuit de mind, een toegevoegde kunstmatige waarde die maakt wie wij denken te zijn in deze realiteit, we kennen ons het toe.
  Het is mind-bewust-zijn

  Het hogere EGO is wie je bent, er komt geen toekennen bij kijken want er is geen toegevoegde kunstmatige waarde die je jezelf kan toe-eigenen, het is wie je bent.
  Het is het hart-bewust-zijn

  //dis-identificatie is mogelijk maar kan soms tot vreemde dingen leiden//

  En daar staat deze site vol mee 🙂

  1. Douwe

   //dis-identificatie is mogelijk maar kan soms tot vreemde dingen leiden//
   // En daar staat deze site vol mee 🙂 //

   Haha. Dat zullen we maar als een compliment zien. 😀

 4. Werner Bericht auteur

  Het aanbod is overweldigend, toch breng ik graag Heraclitus nog even in herinnering. Niets verandert continu 🙂

  Zijn hoofdgedachte is, dat alles voortdurend in stroming is, niets be-staat, niets is blijvend, maar alles vloeit en vervloeit. Alles wat we om ons heen zien, is niet, maar ontstaat, groeit ‘stroomt’. Alles verloopt in een vaste orde, volgens een vaste wet (logos), die immanent is aan het leven zelf (red). Deze logos is eigenlijk ‘de ziel van de wereld’, de wereld is een openbaring van de logos die goddelijk is. De mens alleen heeft (iets van) die logos in zichzelf, hij kan de orde in de wereld begrijpen, dus ermee mee-leven. Heraclitus leerde een zeer dynamische metafysica: “Deze wereld, die dezelfde is voor allen, is door geen van de goden of mensen gemaakt. Zij was altijd, is nu, en zal altijd zijn een eeuwig levend vuur, dat nu eens opflakkert en dan weer uitdooft.”

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Heraclitus

 5. Douwe

  @Hans

  //Als je nu in de wereld ziet hoe alles naar een eindpunt toe werkt valt dat perfect samen met ons evolutionaire stadium waarin we als mensheid en aarde het einde van deze 3e dimensionale werkelijkheids cyclus naderen.//

  Wat bedoel je precies met naar een eindpunt toewerkt? Het einde van wie of wat?

 6. Hans

  Ten eerste het einde van deze manier van samenleving, van deze huidige maatschappelijke vorm die wij als onze werkelijkheid beschouwen.
  De mensheid wordt wakker, je ziet overal om je heen dat mensen een bepaald punt aan het bereiken zijn waarin ze hun plaats en beleving in en van deze werkelijkheid beginnen te door en herzien.
  Waarom wordt de mensheid ineens in dit stadium wakker? waarop is dat moment gebaseerd?
  De aardse cyclus van dit tijdperk loopt ten einde, we gaan een nieuw tijdperk binnen waarin een nieuwe bewustere werkelijkheidsbeleving bepalend wordt voor die nieuwe werkelijkheid.
  De zogenaamde algehele ascentie.

  Dus deze samenleving en de manier waarop wij daar invulling aangeven door middel van onze besef van wie wij zijn is aan het veranderen.
  Dus de huidige opzet van deze samenleving werkt naar een punt toe waarin alles staat te veranderen.

  1. Douwe

   Oke helder, dat klinkt wat minder definitief dan ik het opvatte 😀

   Laat maar komen die transformatie, hoe sneller hoe beter wat mij betreft!

 7. Treowd

  ” De aardse cyclus van dit tijdperk loopt ten einde, we gaan een nieuw tijdperk binnen waarin een nieuwe bewustere werkelijkheidsbeleving bepalend wordt voor die nieuwe werkelijkheid. ”

  Klopt helemaal Hans en Douwe we zitten al in die transformatie het is al even gaande. Dat zijn ook de tekenen van het nieuwe paradigma, het trancenderende wat zich overal laat zien. Het zijn de positive veranderingen die langzaam aan het negative zal doen vervagen. De boodschap van de Maya – kalender was er daarom nu juist en die overgang was rond de 21e dec 2012 en is volgens die kalender berekeningen toen officieel ingegegaan dus het nieuwe tijdperk waarin de Zon het sterrenteken Aquarius / Waterman in gaat komend vanuit het sterrenbeeld Vissen / Pisces. De Zon doorloopt die cycli tegengesteld aan onze horscoop / sterrentekens verbonden aan onze maanden.

 8. Hans

  Je dacht dat ik het einde der tijden aan het voorspellen was? 🙂
  Je zou het zelfs wel zo kunnen noemen.. het einde der lineaire tijdbeleving als enige werkelijkheidsbeleving die we kennen.
  Ons begrip en besef van hoe we de werkelijkheid interpreteren zoals het aan ons verschijnt breidt zich als het ware uit.
  Dit zou je kunnen zien als het overgaan van puur oorzaak en gevolg denken en beleven naar een vorm van beleving vanuit het NU.
  Dat houdt in dat we niet meer geheel afhankelijk zijn van de huidige manier van beleving van een gebeurtenis waarin het begin, verloop en einde volgens een onbewust scenario van conditionering en ervaring verloopt.
  We gaan dus, zoals ik al eens beschreef, een gebeurtenis niet meer volledig zien en beleven in een “logische” tijd en ruimte volgorde van oorzaak en gevolg zoals we dat nu als normaal beschouwen en verwachten.
  Onze manier van denken breidt zich uit en is niet meer volledig afhankelijk van het proces van bijv:

  Dit is gebeurd, dan moet ik nu dit doen want dan gaat het dalijk zo eindigen..
  We ontlenen dus ons besef van de werkelijkheid op basis van geconditioneerde aannames en verwachtingen uit het verleden en ons rotsvaste geloof dat iets op die bepaalde manier moet en zal verlopen.
  En daar kiezen we onze volgende geloven, acties en emoties weer op uit, perfect stuurbaar ook die manier van beleving.

  Die transformatie behelst natuurlijk nog veel meer, maar essentieel is de manier waarop wij de werkelijkheid die aan ons verschijnt als “spiegeling” vanuit wie wij werkelijk zijn gaan interpreteren.
  Nu is het grootste gedeelte van de werkelijkheid die we beleven een gevolg van ons onbewuste besef.
  Daarom lijkt het alsof alles ons overkomt en wij slachtoffer zijn van de omstandigheden die natuurlijk altijd door iets of iemand anders gecreëerd wordt.
  Dat komt omdat wij puur en alleen op een bepaalde manier onze hersenen aansturen en gebruiken waardoor het zo lijkt!
  In deze dimensionale omgeving denken wij vanuit de mind, dit is wat onze hersenen aansturen.
  Dit is wat ook aan deze “matrix” werkelijkheidsbeleving is gekoppeld.
  Even simpel gezegd… wij denken dus dat wij alleen op deze manier moeten en kunnen denken..
  En dan beleven we overeenkomstig de werkelijkheid ook alleen op die manier.

  Ik zal spoedig hier wat verder op door gaan.
  Wat nu precies in mijn ogen die transformatie inhoud en hoe wij daar instaan ook gezien vanuit onze Hogere Zelf.
  Waar gaan we nu naar toe na die ascentie en wat houdt dit nu eigenlijk precies in?
  Hoe gaat het eruit zien als onze galactische vrinden op de koffie komen, wat houdt nu eigenlijk precies dat einde in van die aardse cyclus van +/- 23.000 jaar? Wat gebeurd er met de aarde en de zon, wat gebeurd er met die vervelende reptielen die zo aan het klooien zijn met ons, wat zijn die onderlinge buitenaardse verhoudingen, hoe staat dat tov. de elite hier op aarde? Wat zijn al die verschillende agenda’s? enz.

  We zijn dan wel wakker aan het worden maar voorlopig geven we al weer behoorlijk onze macht uit handen wat betreft de toekomst van de mensheid..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *