Waartoe zijn wij op aarde?

10405444_598852300241429_4490227959141303130_nWaartoe zijn wij op aarde, wat is ons doel, wat dienen we hier te doen? Dit is één van de grote vragen des levens en wellicht dat deze reflectie van Abraham Hicks er een zinvol antwoord op kan geven.

Abraham Hicks geeft aan dat een mens een gefocust stukje bewustzijn is. Ons fysieke universum maakt het beleven van bepaalde ervaringen mogelijk die niet toegankelijk zijn voor andere niet fysieke vormen van bewustzijn en de hoofdreden van een fysiek leven is dan ook simpelweg ervaren wat het is om fysiek te zijn in een fysiek universum. Dus het doel is simpelweg om ervaring op te doen. Ongeacht het type ervaring leert bewustzijn altijd van die ervaringen.

Een extra laag daarbovenop is onze interpretatie van die ervaringen. Hicks geeft aan dat die over het algemeen slechts in twee groepen vallen. Iets voelt goed of iets voelt niet goed. Het belangrijkste nut van die interpretatie is om je toekomstige exploraties van fysieke realiteit te sturen. Als iets onplezierig is, is het waarschijnlijk dat je ophoudt met dat verder te verkennen, als iets plezierig is ga je er waarschijnlijk op inzoomen en zo binnen die nieuwe ervaringen weer bekijken wat daarin meer en minder plezierig is. Dit is hoe bewustzijn continu expandeert. Dit proces van contrast zorg daarnaast onder meer voor de persoonlijke voorkeuren die mensen hebben. En daaruit wordt duidelijk hoe belangrijk diversiteit is en hoe belangrijk het is om voor jezelf uit te zoeken wat je voorkeuren zijn.

Dit proces is wat zij contrast ervaren noemt. En dit is een oneindig proces. Je kunt het daarom nooit verkeerd doen omdat je het nooit volledig gedaan krijgt. 😀

10612849_854481331263049_3580198719751788237_n

In onderstaand YouTube-kanaal geeft Abraham Hicks uitgebreide reflecties over het concept van contrast:


Vragen, reflecties en ervaringen over dit concept van contrast zijn van harte welkom in de reacties.

a40aa1decdd818afa51523b5a15b330d

[bol_product_links block_id=”bol_5896e5c49b515_selected-products” products=”1001004006225545,1001004002999029,9200000064777412,9200000053400018″ name=”kl” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”009900″ width=”555″ cols=”2″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Op de hoogte blijven van nieuwe berichten? Like ons op Facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie of vrijwillig abonnement.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website – abraham-hicks.com
-) Abraham Hicks op YouTube
-) Langere video’s van Abraham Hicks

Meer van Bashar:
-) De vier wetten van creatie
-) Volg je hoogste passie met integriteit en zonder verwachtingen

-) Fysieke realiteit is een vorm van bewustzijn

-) Een einde aan de slavernij, stap 1: Liefde & Angst
-) Een einde aan de slavernij, stap 2: Kennis & Onwetendheid
-) Een einde aan de slavernij, stap 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Een einde aan de slavernij, stap 4: Vrijheid & Controle
-) Een einde aan de slavernij, stap 5: Orde & Chaos

10525827_622693544523971_6814892306707386799_n

 

9 gedachten over “Waartoe zijn wij op aarde?

 1. Pieter Stuurman

  De klassiek vraag “waartoe zijn wij op aarde” is welbeschouwd een vreemde vraag. Waartoe is een plant op aarde? Of een dier? Of bergen? Waartoe bestaat de aarde? Waartoe bestaat wat-dan-ook in het Universum?

  De definitie van het Universum is: Alles-dat-IS (heel-al, heelal). Het is de complete verzameling van alles dat bestaat. Die verzameling bevat dus alles dat bestaat. Inclusief de mensheid. Er kan per definitie niets zijn dat erbuiten valt. Meer dan Alles, kan immers niet bestaan. Bestond dat toch, dan zou het vanzelf weer binnen de verzameling vallen die Universum heet en die dus alles omvat.

  Daarom is er maar één Universum (letterlijk: één versie). Er is dus maar één ding dat het Universum definieert, en dat is dat Universum zelf. Er is verder niets om het mee te vergelijken of aan te relateren. Dat betekent dat het Universum volmaakt beantwoord aan de definitie van het Universum.

  Anders gezegd: het Universum is per definitie volmaakt. Het is per definitie en altijd “in orde”. Alles in het Universum is daarom altijd precies zoals het moet zijn. Alles in het Universum IS er, omdat het er IS. Al die dingen samen, vormen het volmaakte Universum.

  Ook wij mensen maken deel uit van dat Universum. Ook wij ZIJN er omdat we er ZIJN. Omdat in het Universum alles per definitie volmaakt is (er IS niks anders), zijn wij dat ook. In het Universum heeft alles een volmaakte functie in de volmaakte werking van het geheel, en dus hebben wij ook zo’n functie.

  De vraag zou dus kunnen zijn: “Wat is onze functie?”. Het feit dat wij zijn uitgerust met een mate van bewustzijn (bewustzijn dat ons in staat stelt deze vraag te stellen) hoort dus volmaakt bij mensen. Dat bewustzijn is onderdeel van ons en wij zijn onderdeel van het Universum dat volmaakt is. Dat wil zeggen dat onze functie tot de volmaaktheid van het Universum behoort.

  Blijkbaar is het voor de volmaaktheid van het Universum nodig dat iets of iemand zich bewust wordt van de volmaaktheid van het Universum. Ons bewustzijn biedt die mogelijkheid. Wij zijn daarmee het onderdeel van de het Universum dat (hier op aarde), het vermogen heeft om zichzelf in zijn volmaaktheid bewust te beleven.

  Om het begrip volmaaktheid te kunnen beleven en daarvan bewust te worden, is het echter wel noodzakelijk dat we ook het begrip onvolmaaktheid kennen. Wanneer er uitsluitend volmaaktheid zou bestaan, zouden we het niet als zodanig kunnen beleven en waarderen. Net zomin als we het begrip gezondheid zouden kunnen beleven en waarderen als er nooit ziekte zou (hebben) bestaan. Gezondheid zou dan volkomen normaal zijn, we zouden er niet eens en woord voor kunnen hebben.

  Het Universum kan zijn eigen volmaaktheid uitsluitend beleven in relatie tot onvolmaaktheid. Wij kunnen volmaaktheid uitsluitend beleven in relatie tot onvolmaaktheid.

  Toch bestaat er in het Universum uitsluitend volmaaktheid. Dat zou dus betekenen dat die volmaaktheid nooit beleefd zou kunnen worden. Op de vraag: “hoe kan die volmaaktheid dan toch beleefd worden?” heeft het Universum een volmaakte oplossing gevonden:

  Creëer een soort die het vermogen voor bewuste beleving heeft, en daarnaast in staat en vrij is om zelf te creëren. Zodanig vrij, dat die soort ook vrij en in staat is om onvolmaaktheid te creëren. Onvolmaaktheid die door die soort zelf gecreëerd wordt en als zodanig beleefd wordt. En die diezelfde soort in staat stelt om vervolgens de volmaaktheid van het Universum te beleven in relatie tot de (door die soort zelf gecreëerde) onvolmaaktheid.

  Dat betekent dus dat die (door mensen gecreëerde) onvolmaaktheid volmaakt deel uitmaakt van de volmaaktheid van het Universum. Het Universum waarvan wij (hier op aarde) het onderdeel zijn dat zichzelf bewust beleeft. Wij maken deel uit van het (zelf)bewustzijn van het Universum.

  Als relatief jonge soort, hebben we dus eerst kennis moeten maken met onvolmaaktheid (die we zelf gecreëerd hebben), voordat we bewuste waardering voor de volmaaktheid van het Universum (met alles daarin, inclusief onszelf) konden krijgen.

  Persoonlijk denk ik dat we nu voldoende onvolmaaktheid beleefd hebben om de volgende stap te maken naar onze functie binnen de volmaaktheid van het Universum: het Universum (met alles daarin) bewust te gaan beleven en waarderen voor wat het IS: volmaakt. En die volmaaktheid voortaan te gaan gebruiken als voorbeeld om onze eigen creaties daarmee in overeenstemming te laten zijn.

  De vraag die overblijft is dan: “Waartoe bestaat volmaaktheid?”
  Het antwoord daarop is simpel: Er kan niets anders bestaan. Het is de volmaakte waarheid.

  1. Douwe Bericht auteur

   Dank voor deze heldere uiteenzetting Pieter.

   En wat dit stukje betreft:

   Persoonlijk denk ik dat we nu voldoende onvolmaaktheid beleefd hebben om de volgende stap te maken naar onze functie binnen de volmaaktheid van het Universum: het Universum (met alles daarin) bewust te gaan beleven en waarderen voor wat het IS: volmaakt. En die volmaaktheid voortaan te gaan gebruiken als voorbeeld om onze eigen creaties daarmee in overeenstemming te laten zijn.

   Daar sluit ik me graag bij aan, heb jij wellicht reflecties hoe daar te komen op individueel niveau en als je daar eenmaal bent hoe de mensen in je omgeving te helpen daar ook te komen?

   1. Pieter Stuurman

    Om een gewenste realiteit te creëren (een realiteit die we als “in orde” beleven), zijn er 3 stappen noodzakelijk:

    1- Besef DAT we onze realiteit zelf creëren.

    2- Besef van HOE we die realiteit creëren. Zie: http://achterdesamenleving.nl/5-stappen-van-de-cyclus-van-creatie/

    3- Besef van WAT we in het mechanisme moeten stoppen om een gewenste realiteit te creëren.

    Je vraag gaat over het laatste punt.

    Iedere ongewenste realiteit is gebaseerd op een onware gedachte. In het universum bestaat onvolmaaktheid niet. Iedere onvolmaaktheid die we beleven is daarom het gevolg van ons eigen handelen, en dat handelen is gebaseerd op ons denken. Dus, als we een onvolmaaktheid beleven, dan moeten we kijken naar onze achterliggende gedachte.

    Mensen gaan meestal handelen als ze denken dat iets niet-in-orde is. Wanneer ze dat denken terwijl het in werkelijkheid wel in orde was, dan zullen ze iets dat al volmaakt was, proberen aan te passen. En daarmee dus onvolmaakt maken.

    Iedere gedachte over de onvolmaaktheid van iets (oftewel ieder oordeel), levert daarom uiteindelijk een onvolmaakte realiteit op. Een realiteit die niet meer harmonieert met de werkelijke aard (de waarheid) van het Universum.

    Dat Universum wordt gekenmerkt door volmaaktheid. Hierin is dus altijd het perfecte voorbeeld te vinden. Wanneer we onze realiteit als negatief beleven, ligt daar een negatieve gedachte aan ten grondslag. Een gedachte over de imperfectie van iets. Dat is dus per definitie een onware gedachte.

    Omdat in alles (ook in de door onszelf gecreëerde onvolmaakte realiteit) ook volmaaktheid te vinden is, kun je daarop je aandacht richten. Dat gebeurt meestal niet omdat mensen de neiging hebben om hun aandacht juist te richten op hetgeen ze als een “probleem” zien. Op de ONvolmaaktheid van dingen dus. En dat leidt dan weer tot een nieuwe gedachte over onvolmaaktheid, en daarmee (via emotie en handelen) weer tot nieuwe onvolmaakte realiteit. Zo blijven “problemen” in stand.

    De oplossing is dus je gedachten te baseren op de volmaaktheid die in alles ook aanwezig is. Dat betekent dat het nodig is om je aandacht om te buigen van aandacht voor ONvolmaaktheid (problemen) naar aandacht voor volmaaktheid. Zoek bewust naar de volmaaktheid in alles, en je gedachten zullen daarop gebaseerd zijn. En dat zal uiteindelijk een realiteit opleveren die daarbij aansluit.

    Dat betekent niet dat we de door onszelf gecreëerde onvolmaaktheid moeten negeren. Het betekent dat me moeten beseffen dat wij ZELF die onvolmaakte realiteit creëren volgens hetzelfde volmaakte mechanisme waarmee we ook een realiteit kunnen creëren die we WEL als “in orde” beleven. Beseffen dat we daarvoor het volmaakte vermogen bezitten.

    Als we beseffen dat we het perfecte gereedschap daarvoor in handen hebben, en we leren hoe we het kunnen gebruiken, dan kunnen we letterlijk maken wat we willen. Dan kunnen onze creaties dus ook de volmaaktheid van het Universum weerspiegelen. Het volmaakte voorbeeld daarvoor ligt altijd recht voor onze neus.

 2. jeseah

  Life is eternal, like energy.
  The body is made of energy.
  The only thing that can “uncreate” the body, is the disconnection of the soul, that inhabits the body.
  If i quiet my mind, i can hear the soul speak.
  It speaks to me through the heart, my pulsating connection to the soul of the universe.
  Death is nothing to fear, it is a welcome friend, that gives me the chance to create a new body and trie again.
  What i am doing here, in this waveform, is the synthesis of the soul and the body.
  There is no right or wrong way, love is the way.
  Love is unconditional.
  Love is eternal.
  Love is all.
  I am love.
  I AM

 3. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Als het merkwaardig moeilijk is om een zinnig antwoord te krijgen op een vraag dan is het raadzaam om de vraag zèlf eens goed onder de loep te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *