Wie is Sancho? (spelconsole)

Het verhaal van Don Quichote kennen we wellicht allemaal, wat we hier van weten is dat hij tegen windmolens vocht. Tenminste, zo staat het in onze psyche gebrand maar weten we ook nog wie Sancho was? In dit spel gaan we op zoek naar ‘nuchterheid’ aan de hand van een aantal denkoefeningen, moeten we het leven serieus nemen en/of ontdekken we dat we allen een soort van Don Quichote zijn? Tegen wie is het nu dat we zo een strijd leveren, tegen onze eigen wanen of is er meer aan de hand? Speel dit spel alleen, met twee of met nog veel meer, het is gratis.

Spel?

In dit spel ‘Wie is Sancho?’ stellen we ons allerhande vragen en gaan we dieper in op stellingen van diverse pluimage, vaak gaat het over schijnbaar nietsbetekenende opmerkingen of gezegden die mensen eerder onbewust maken. Het is werkelijk verrassend om zien hoe ‘domme’ gezegden na diepgaander beschouwing zeer waardevol blijken te zijn, het is alsof oplossingen voor problemen vooral te vinden zijn binnen een eenvoud die volledig haaks staat op de schijnbare complexiteit van het leven van alledag.

Relevantie?

Zelfreflectie, zelfstudie, kennisdeling, dialoog en bewustwording staan centraal in het spel, een weg die u bewandelt volgens uw eigen ritme, competenties en interesse. Gezien de aanhoudende economische crisis richten we onze aandacht op een aantal epistemologische obstakels, dit is een moeilijke term om aan te geven dat onze manier van denken bepalend is of we problemen wel/niet kunnen oplossen. Veel vaker zijn we ons niet bewust van deze obstakels, ongekend is onbemind en oefening baart kunst.

Hoe starten?

Het spel start steeds op soortgelijke wijze met een eenvoudige stelling, vraag of opdracht met korte omschrijving en doelstelling, deze worden vrij op deze website ter beschikking gesteld. Hiermee gaat u individueel of collectief aan de slag en we geven wanneer nodig bijkomende toelichting maar we kunnen u ook misleiden, het is aan u om dit te ontdekken. Op deze manier dagen we elkaar uit om tot ultieme innovaties te komen. Tijdens dit denkproces wordt het aantal oefeningen uitgebreid, het stellen van de juiste vragen en het combineren van alle oefeningen brengen ons tot meer inzicht.

Creativiteit?

Zo de uitspraak luidt ‘alle wegen leiden naar Rome’ zijn er verschillende manieren om de opdracht aan te vatten, dit bepaalt u (of uw organisatie) zelf. Het voordeel van het spel is dat het op verschillende plaatsen tegelijkertijd gespeeld wordt. Binnen uw omgeving bent u creatief in de organisatie hiervan, u geeft lezingen, organiseert praatavonden, workshops, boekt progressie en maakt verslag via uw eigen website, via andere communicatiemiddelen of wat dan ook. Wees vrij van denken en we horen graag wat uw bevindingen zijn.

Uitdaging?

Het spel wordt gespeeld door al wie daartoe interesse toont en in het beste geval ontdekken we ook wie Sancho is, dat is de finale uitdaging. Als dit volstaat om uw interesse te wekken, speel mee en ontdek zelf waar dit spel uiteindelijk over gaat. Sommige oefeningen lijken misschien te absurd om überhaupt over na te denken maar net dat zou wel eens een vergissing kunnen zijn. Ontdek veel meer tijdens het spelen!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *