Bewust bewustzijn

Dit artikel is geschreven door Hans.

Waarnemen is het proces van het vermogen om van een onderwerp een indruk te laten ontstaan in het innerlijk van de geest zelf, waardoor deze zich er bewust van wordt.
Waarnemen is dus het registreren van zintuiglijke informatie en dit te interpreteren afhankelijk van het perspectief van de waarnemer.

Dus afhankelijk van de mate van bewustzijn en overtuiging wordt bepaald hoe, in welke mate, en met welke betekenis de wereld wordt waargenomen. De kwaliteit van de waarneming is dus voor een zeer groot gedeelte afhankelijk van de waarnemer zelf. Dit impliceert automatisch dat het waargenomene van zichzelf geen autonome identiteit heeft. Die invulling geven wij zelf aan het waargenomene. We nemen allemaal “dezelfde” boom waar, maar we zien allemaal een boom met andere eigenschappen. Jij vind het een grote lelijke boom, ik vind het een mooi boompje…

Screen-Shot-2014-09-09-at-9.59.37-PM-28737xg

We zien de wereld zoals we zijn. We see the world as we are.

Dus, een waarneming is geheel afhankelijk van het perspectief van de waarnemer om zijn betekenis te krijgen, om zo te zijn zoals het is voor de waarnemer. Perspectief is de gever van identiteit aan een waarneming en je perceptie bepaald zijn kwaliteit.

Over het algemeen wordt bij het onderwijzen en bespreken van dit onderwerp altijd ingehaakt op het moment dat de waarneming is gerealiseerd. Dus zodra het is waargenomen wordt het waargenomene onderwerp van discussie. Die gehele interpretatie (geloven, gedachte) en daar op volgend de beleving en uiting van emotie wordt ontrafelt om tot inzicht te komen dat men zelf onderwerp en ontwerper is van zijn eigen overtuigingen en dus invloed heeft op hoe men de werkelijkheid benoemd en beleeft. Hier een bepaalde mate van bewustzijn en dus controle over krijgen zorgt dan immers dat de volgende waarneming die kwaliteit bevat die we voor ogen hebben. Het innerlijke besturingsmechanisme is een perfect middel om hier inzicht in, en sturing over te krijgen.

1969156_320784378076398_1956657386_n

Hoe iets eruit ziet is altijd afhankelijk vanuit welk perspectief het wordt bekeken.

Echter is het dan altijd van belang dat de personen die hierover communiceren weten of aanvoelen vanuit welk perspectief een ieder aan die discussie deelneemt. Het gaat dan immers niet zo zeer om het analytisch en verstandelijk vermogen om dit te doorgronden maar meer om het inzicht en doorvoelen van de materie. Als in het beste geval het “kwartje” dan valt (bewustwording) kan het vanuit een veranderd perspectief opnieuw verstandelijk geanalyseerd worden en verstand,
besef en inzicht op het zelfde niveau verankerd worden. Dit geeft dan weer de basis voor een volgende stap in bewustwording, je perspectief is veranderd. En zo begint het hele feest van waarneming en interpretatie daarvan weer opnieuw.

In de topics hier op de site over het innerlijke besturingsysteem wordt in reacties het waargenomene (fysiek) geplaatst in de realiteit zoals we hem waarnemen. Dat is ook de enige manier om verstandelijk duidelijk te kunnen maken dat er iets plaatsvindt, onze belevng van lineaire tijd en ruimte. De staat van bewustzijn bepaald in hoeverre iemand informatie buiten tijd en ruimte zoals wij het beleven kan bevatten en toepassen.

Naar mijn mening is er geen externe fysieke buitenwereld, er is geen letterlijke projectie en er is geen letterlijk referentiekader waarin wij ons spiegelen.
Er is NIETS buiten ons.
Hier zal een ieder op het pad van zelfrealisatie zich in een bepaalde mate in kunnen vinden, het principe van het NU.

Bijvoorbeeld het schema van de werking van innerlijk sturingssysteem is een perfect middel voor iemand om zijn geloofsystemen en de werking ervan inzichtelijk te maken. Alleen is het geloofsysteem gebaseerd op zintuiglijke receptoren van een externe informatiebron, en de perceptie hierop. Zelfs gedachten presenteren zich als fysieke realiteit, een externe informatiebron. Dus we proberen iets duidelijk te maken, iemand of onszelf iets te laten inzien dat voor een groot gedeelte buiten de menselijke bewuste ervaring ligt. Dat het buiten de menselijke ervaring ligt is ook logisch, dat is de bedoeling van mens zijn in eerste instantie.
We hebben niet voor niets “geheugenverlies” als we op aarde komen en een lineaire beleving van tijd en ruimte.

De grote paradox is dus dat we iets willen doorvoelen wat voorbij de menselijke ervaring is, maar om het duidelijk te kunnen maken plaatsen we het in de menselijke ervaring…

Je ziet dit ook steeds terugkomen in de leringen van de diverse “leraren”. Het is onmogelijk om eenduidig iets uit te leggen wat zich voorbij de menselijke ervaring bevindt als iedereen die luistert een ander perspectief heeft. En het is onmogelijk om te weten wie er luistert en wat zijn perspectief is. Daarom kan het ook allemaal zo verwarrend zijn, het is dus belangrijk om aan te voelen welke informatie aansluit op jouw perspectief.

BnRKckNIgAAsh9oEr bestaat NIETS buiten ons.. En ons is dan niet sec wij als mens, maar wij als bewustzijn..

Dus zelfs onze waarneming van iets bestaat niet buiten ons bewustzijn.
Dus zelfs het waarnemen van de werkelijkheid als projectie van wie wij zijn bestaat niet buiten ons bewustzijn.
Dus de projectie zelf van wie wij zijn bestaat niet buiten ons bewustzijn.
Dus wie wij zijn bestaat niet buiten ons bewustzijn.
Dus wij zijn ons bewustzijn.
Dus wij zijn bewustzijn,

Als alles bestaat door, in en als bewustzijn dan valt er niets waar te nemen maar is alles zoals het is. ALLES / IS / NU.

Verstandelijk het begrip Eenheid voorstellen kan een ieder in zijn mate die op dit pad aan de wandel is. Maar er kan dan een shift in besef, in inzicht komen. Dat hetgeen je (bewustzijn) dus zogenaamd waarneemt puur en alleen jezelf (bewustzijn) is.. Er is geen projectie, er is geen afstand, er is geen indruk, er is niets om waar te nemen!
Dat wat waarneemt is hetgeen wat waargenomen wordt!!
Het is één op één, het is één,

In die zin is het analyseren van je gedachte en emoties en dergelijke op basis van het innerlijk sturingssysteem een aanpassing maken in de voorwaarden die jij gelooft te zijn, die jouw overtuigingen zijn, waarop de realiteit aan je verschijnt. Daar spiegel je je dan weer aan om te “zien”en te “leren” wat in jou niet resoneert en zo ga je weer verder.

Dat is m.i. een perfecte tool om tot een groot inzicht in jezelf te komen en het is een krachtig middel om tot besef te komen dat je je eigen realiteit “creëert”. Echter komt het moment dat je ook hierop gaat vastlopen, er blijft altijd een illusionaire afstand tussen de projectie en jij.
Dat is onoverkomelijk om het principe van waarnemer > waarneming verstandelijk te kunnen doorgronden.

galacticfamilyHet complete doorvoelde besef dat de inhoud van jou reflectie, dus de werkelijkheid die aan jou verschijnt als je je ogen opendoet, geen reflectie is maar jouw bewustzijn is dat zich bewust is van zichzelf. Er is geen beeld, geen projectie, geen werkelijkheid daar “buiten”. Die boom ben jij.. Het verbeeld niet jouw zijn, het is jou met al jou kwaliteiten.

Als bewust bewustzijn betekend het dat waarneming op zichzelf het bestaan IS in de fysieke vorm, er is namelijk niets meer. Ik ben de waarnemer en het waargenomene, er is niets meer en niets minder. Meer verantwoordelijkheid voor het leven kan er niet genomen worden. Beleef jezelf en je beleeft het leven.

Aanverwante artikelen en informatie: 
-) De 5 stappen cyclus van creatie
-) Leer je innerlijke sturingsmechanisme optimaal te gebruiken
-) De moeder van alles stressvolle gedachten, de gedachte dat gebrek kan bestaan
-) Zelfonderzoek – Zelfkennis – Zelfrealisatie
-) Fysieke realiteit is een vorm van bewustzijn

11146373_10152993256988842_99178666580054241_o

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten? Like ons op Facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

 

 

55 gedachten over “Bewust bewustzijn

 1. Douwe Bericht auteur

  Byron Katie zegt ergens ook: It is all you, the whole universe is you attached from within, of zoiets dergelijks. 🙂

  Bashar en ook de andere Essesani, Elan zeggen beide dat onze fysieke realiteit een spiegel is. En dat wij niet in een lichaam of een universum zitten maar dat wij een lichaam en universum in ons hebben. Beiden zeggen ook dat het leven net als een droom is, wederom zeggen ze hier net als bij de spiegel, take us quitte literal when we say this. Het is hun derde wet. What you put in is what you get back. Het fysieke universum, de spiegel reflecteert altijd perfect je huidige staat naar jezelf toe.

  Wij zijn een frequentie en onze fysieke realiteit inclusief ons fysieke lichaam is de weergave van die frequentie. Het is niet of of maar en en. Net zoals rood licht een frequentiespectrum heeft tussen de 400–484 THz en dus ook de kleur rood is, (http://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum) zo zijn wij en onze wereld ook een bepaalde frequentie en weergave van die frequentie.

  Ik vind het interessant dat deze personen zoiets zeggen en op een bepaald punt kan ik het rationeel wel bevatten zoals via het voorbeeld van de frequentie maar echt doorleeft beseffen doe ik het nog niet. Maar dit soort artikelen leveren daar vast een verdere aanzet toe. 🙂

  Ik begrijp een beetje dat zowel ikzelf als mijn ‘externe fysieke wereld’ goed als een spiegel gebruikt kunnen worden. Ik zoek actief wat volgens mij niet deugd in die spiegel en doe de work erop om mezelf er zo mee in overeenstemming te brengen. Dat werkt heel goed en effectief in mijn ervaring. Ik zoek daarnaast actief op wat mijn natuurlijke interesse, passie heeft en verken die gebieden verder. Op die manier via die twee strategien kan ik volgens mij heel effectief van de spiegel leren en dat bevalt me erg goed. Maar in mijn belevingswereld is de fysieke wereld nog sterk gescheiden van mijn persoonlijke gezichtspunt net zoals ik nog niet echt besef dat het fysieke leven ook een soort droomtoestand is. Alle tips en reflecties van anderen van harte welkom iig.

 2. pietje puk

  Leuke maar ook zeer egoïstische kijk op het leven.

  Zo van iedereen heeft zijn eigen kijk op het leven dus alles is toegestaan. Helaas er is namelijk maar één waarheid. Ofwel je kiest voor de ene kant, die van de volslagen materialist ofwel die van de zuiver idealist.

  Aan jou de keus.

  1. Elly

   Het is wat mij betreft het tegenovergestelde van een egoïstische kijk. Aan de andere kant van dit proces kun je vinden dat het universum in feite puur onvoorwaardelijke liefde is.

  1. Hans

   Klopt helemaal wat je zegt, binnen de reflectie van de werkelijkheid zoals iemand het nu vanuit zijn staat van bewustzijn waarneemt is er altijd die keuze.
   En die blijft altijd bestaan, je bent je eigen keuze.

   Iedereen denkt dat hij zijn waarheid heeft, dat is ook de bedoeling, dat vormt je mening, dat geeft je jouw overtuiging van je standpunt over iets.
   Alleen is er een verschil tussen “Waarheid” en “het is waar”
   Waarheid IS, ondeelbaar en één. In WAARHEID is al wat is.
   Het is waar.. geeft een ieder zijn interpretatie van zijn gelijk, Dualisme in optima forma.

   /// Leuke maar ook zeer egoïstische kijk op het leven.///

   JIJ leeft JOUW leven, hoe egoïstisch kan het zijn?
   Jij en alleen jij leeft jouw leven, het is negatieve egoïsme om het te beschouwen als jouw bezit waarin alleen jij beschikt over alles wat er in voorkomt en naar goeddunken kan beslissen om het tot jouw voordeel te maken ten koste van anderen.
   Dan kom je weer op de keuze, materialist of idealist..

 3. Elly

  Mooi artikel! Ik heb er altijd bewondering voor als mensen deze materie goed in woorden kunnen vatten.
  Mede gezien de reactie van Douwe wil ik toevoegen dat er een groot verschil is tussen projectie en reflectie.
  Een projectie kopieert, een reflectie is verdraaid. Stel dat je licht ‘uitzend’ : als het op een projectie-scherm terecht komt heeft dat een ander effect dan als het op een spiegel terecht komt.
  Het verschil tussen door een ruit naar buiten kijken en in een spiegel kijken. Schrijf je naam op een stuk papier en houdt dat voor een spiegel : onleesbaar.
  Interpretatie is maar alles.

 4. pietje puk

  Zou het kunnen dat het bewustzijn zich niet in u bevindt maar dat u zich in het bewustzijn van het universum bevindt?

  1. Hans

   Ja, ook.
   We zijn er allemaal onderdeel van maar we zijn het stuk voor stuk zelf ook allemaal IN ZIJN GEHEEL..
   Iets kan niet buiten of binnen je bestaan want je bent het zelf ook, bewustzijn dus.

   Alle expressies, alle verschijningsvormen bestaan (potentieel) DOOR, IN en ALS bewustzijn..

   Alles kan alleen bestaan DOOR bewustzijn…
   Alles kan alleen bestaan IN bewustzijn..
   Alles kan alleen bestaan ALS bewustzijn.
   Alles bestaat doordat het zich bewust wordt van zichzelf DOOR zichzelf, IN zichzelf, ALS zichzelf.

   Probeer het te zien als een holografische eigenschap, elk deel van het geheel draagt het geheel als geheel in zich.
   Als je van een holografische projectie een stukje afknipt dan behoudt dat stukje de blauwdruk van het geheel in zich en is als stukje dus nog steeds het geheel.
   In tegenstelling tot een gewone projectie, een foto bijvoorbeeld, als je daar een stukje vanaf knipt heb je twee stukken die compleet los van elkaar staan. Elk hun eigen autonome identiteit, afscheiding.

   1. Douwe Bericht auteur

    Mag ik vragen hoe jij tot je inzichten bent gekomen Hans, en heb je wellicht boeken/YouTube tips qua wegwijzers om mezelf verder in te verdiepen?

    En hoe ervaar jij het leven vanuit je huidige besef?

    Dat het fysieke universum een reflectie van me is begrijp ik wel redelijk op het moment maar ben benieuwd hoe ik van daar naar jouw inzichten kan komen. Alle tips, tussenstapjes en reflecties zijn zeer welkom.

    1. Hans

     Goedegmoggge Douwe,

     /// Mag ik vragen hoe jij tot je inzichten bent gekomen///

     Dat is voornamelijk een weg van heel veel lezen, overpeinzen, uitwerken, toepassen, weer lezen, alles zelf op papier zetten, overpeinzen en weer verder..
     Elke stap die je zet opent weer een deur naar nieuwe vragen en uitdagingen.
     Tijdens dat proces groei je ook als het goed is in bewustzijn en besef waardoor dat weer nieuwe inzichten en begrip geeft.
     Op een bepaald moment loop je vast op steeds weer die fundamentele vragen van het bestaan waar alles uit voorkomt en zijn plaats in heeft en zoveel kan verklaren.
     Je voelt en weet dat er zo’n diepte en waarheid achter alles zit wat je met je gewone verstand moeilijk als geheel kan bevatten.

     Tot ik op een gegeven moment tegen het werk van Michael Talbot aanliep, The Holographic Universe.
     Dat heeft mij heel erg geholpen om inzicht te krijgen in de werking van het geheel.
     Hierop aansluitend kwamen er een aantal inzichten en ideeën op dat vlak van Bentinho Massaro op m’n pad waar ik mee aan de gang ging en de lijm werd tussen de losse stukjes, de samenhang tussen theorie en spiritualiteit op dat nivo.

     ///en heb je wellicht boeken/YouTube tips qua wegwijzers om mezelf verder in te verdiepen?///

     Alles waar jij een goed gevoel bij hebt, je weet en voelt welke richting, welke kant je op wilt.
     Dat is de enige goeie kant en die is denk ik voor een ieder verschillend.
     Denk alleen dat het van belang is om jezelf niet dood te gooien met zoveel mogelijk informatie verzamelen.
     Het voelen, het zien, te doorgronden,het je er bewust van worden is waar het uiteindelijk om draait.
     Een boek, een artikel, een inzicht, een idee waar je mee resoneert uitwerken, herschrijven, doorvoelen, beleven.. en dan komt vanzelf die volgende stap, die volgende richting.

     Als ik dan een boek moet aanraden dan zijn The Holographic Universe en The Field van Lynne McTaggart in ieder geval voor mij van waarde geweest om inzicht te krijgen in het grotere geheel, de link tussen spiritualiteit en wetenschap.

     1. Douwe Bericht auteur

      Ja ik moet de boeken nog lezen maar wat ik op youtube kan vinden was zeer logisch en begrijpelijk. Ik ben momenteel een boel aan het uittesten dat alles in mijn beleving van mij is om het zo even te zeggen, mijn speelveld om zaken uit te leren en dat voelt beter dan als ik het niet doe. Uit mijn ervaring is dat een eerste stap tot een ruimer inzicht.

 5. Wat is waar

  Hans,

  //////We nemen allemaal “dezelfde” boom waar, maar we zien allemaal een boom met andere eigenschappen. Jij vind het een grote lelijke boom, ik vind het een mooi boompje…//////

  Doordat we alles zien in de spiegel van ons eigen bewustzijn beleven we de boom allemaal op onze eigen manier. Maar we nemen allemaal we een boom waar. Waar komt die boom dan vandaan?

  Is die boom een projectie uit het bewustzijn waar iedereen op reflecteert?
  Hoe zie jij dat?

  1. Hans

   Stel het je voor als een compleet feestelijk gedekte eettafel waar alleen nog de gerechten en drankjes ontbreken, die mag jij verzinnen en opdienen.

   Er is een intelligentie, een sturing in het universum dat orde en structuur brengt vanuit en als de oneindigheid van ALLES DAT IS.
   De creatie, de schepping..
   Stel je hebt legpuzzel van 1000 stukjes als een berg voor je op tafel liggen, het is een chaotische bende die bij elkaar wel het geheel vormt.
   Als de puzzel in elkaar is gezet dan heb je orde en structuur, een geheel uit de chaos gecreëerd.

   Er bestaat een concept, een plan, een georganiseerde context, de wereld, het heelal, alles wat wij als mens in deze fysieke realiteit kunnen waarnemen.
   Wij als mens geven vorm en belevenis en bewustzijn aan deze realiteit, we vullen het in, we ervaren het.
   In de chaos die het leven is voor een mens creëren wij onze orde, onze structuur.

   /// Is die boom een projectie uit het bewustzijn waar iedereen op reflecteert?///

   Ja, en tevens jij als mens, als individu op deze wereld is een zelfde projectie vanuit het bewustzijn.
   En je BENT zelf ook dat bewustzijn,
   Je bent als mens, als lichaam een facet van je eigen bewustzijn wat vormt door, in en als bewustzijn.

 6. Hans

  Een geheugensteuntje wat het concept van bewustzijn en bestaan (vorm) in onze fysieke realiteit misschien een beetje inzichtelijker maakt..
  Het is dus puur een opstapje, een hulpmiddeltje om een concept inzichtelijk te maken.
  Vorm kan je zien als materie, gedachten etc.

  Vorm kan niet zijn zonder bewustzijn.
  Bewustzijn kan niet zijn zonder vorm.

  – Vorm kan alleen bestaan als iets er zich van bewust is, zonder bewustzijn is er geen vorm om bewust van te zijn.

  – Bewustzijn heeft vorm nodig om zich er bewust van te kunnen zijn, zonder vorm heeft bewustzijn niets om zich bewust van te zijn.

  Het is een eenheid, vorm bestaat in en als bewustzijn, bewustzijn IS.

 7. Wat is waar

  Hans wat jij schets, staat ook in de Bijbel.
  Persoonlijk vind ik dat niet verwonderlijk.
  (Probleem van de Bijbel is dat de kerk alle concepten die daar in staan haar eigen interpretatie heeft onder worpen en die verdogmatiseerd heeft En die dogma´s dienen enkel de leiders van de kerk.)

  Als er een plan is moet er ook een maker van dat plan zijn.
  In hoeverre beïnvloed die plannenmaker de wereld of de mensen of jou of mij persoonlijk volgens jou?

  1. Hans

   Het staat zo’n beetje in alle religieuze boeken in net zoveel verschillende versies als interpretaties daarop.

   De plannenmaker.. 🙂
   Ik denk dat je de plannenmaker kan zien als de sturende intelligentie achter het universum in heel zijn (verschijnings) vorm.

   Dat wat de tafel heeft gedekt en alle tafelmanieren heeft bepaald en hoopt dat alle tafelgasten van hun eigen recepten proeven en genieten en met liefde verneemt of het gesmaakt heeft.

 8. Wat is waar

  Inderdaad staat in alle religieuze boeken. Maar de nadruk ligt bij ieder religieus boek anders. Zeer leerzaam.

  Smaken verschillen maar als ik om heen kijk en mag geloven water zoal te koop is in de wereld worden er heel veel bittere pillen geslikt

  Ik vroeg het voornamelijk omdat als er een plannenmaker is, die wel invloed kan uitoefenen op zijn plan en wellicht hier en daar de zaken “de goede kant” opstuurt zodat het doel wat hij gesteld heeft bereikt wordt .

  Daar staat de Bijbel ook vol mee. Dat kan ik geloven of niet geloven, maar het checken of het waar is dat kan ik niet. Dus gooi ik het maar op zolder, wie weet of het een ontbrekend stukje van de puzzel is

  1. Hans

   //Hans wat jij schets, staat ook in de Bijbel.//
   ///Het staat zo’n beetje in alle religieuze boeken in net zoveel verschillende versies als interpretaties daarop.///

   Wat ik bedoel is dat het hele ontstaan en de werking van het universum via veel verschillende overtuigingen benaderd kan worden.
   Religieus, spiritueel, wetenschappelijk enz. En uiteindelijk gaat het allemaal over hetzelfde fenomeen.
   Het ontstaan en de werking en welke betekenis er aan gegeven kan worden.

   1. Hans

    //Ik vroeg het voornamelijk omdat als er een plannenmaker is, die wel invloed kan uitoefenen op zijn plan en wellicht hier en daar de zaken “de goede kant” opstuurt zodat het doel wat hij gesteld heeft bereikt wordt.//

    “de plannenmaker” in deze context zie ik niet als een sturende of corrigerende factor op het nivo van de invulling die wij als mens aan het leven geven maar als sturende en organiserende intelligentie van en als het Universum in zijn heelheid zelf.

    Het woord “plannenmaker” is daarom ook verwarrend omdat het een “verpersoonlijking”, een entiteit suggereert welke vorm het voornamelijk in de religieuze leren wordt gegeven wat gericht is op het stadium van de menselijke evolutie binnen het geheel.

    1. Pieter Stuurman

     Die “plannenmaker” doet niets. Hij heeft ons een context aangeboden. Een “speeltuin”. We zijn volkomen vrij om in die speeltuin te doen wat we willen. Voor die plannenmaker is alles OK.

     Wel bestaat die speeltuin uit een verzameling wetmatigheden. Die kennen we als de wetmatigheden der natuur (natuurwetten). De plannenmaker heeft niet de minste intentie om het naleven van die wetten af te dwingen. We zijn volkomen vrij om ermee rekening te houden of niet. Beide keuzes hebben gevolgen. Niet voor de plannenmaker, maar voor onszelf.

     Het is helemaal aan onszelf om de wetmatigheden te leren kennen, er al of niet rekening mee te houden, en de gevolgen van die keuzes te beleven. We zijn daarom ook volkomen vrij om die speeltuin te waarderen (ervan te houden), of eronder te lijden (het af te wijzen).

     Bijsturen gaat hij dus niet doen. Dat zou namelijk die vrijheid wegnemen. Het zou betekenen: “Jullie zijn vrij, behalve als…”. Het zou voorwaarden aan die vrijheid stellen. En voorwaardelijke vrijheid is geen vrijheid.

 9. Hans

  Als je in die zin wilt spreken van sturing of bemoeienis vanuit “Hogere” hand in het leven van de mens dan is dat niet in de vorm van een externe kracht die ingrijpt en een wil oplegt in de vorm van geboden.
  Dat zou juist tegen de werkende universele kracht van vrije wil en evolutie ingaan zoals Pieter het ook treffend beschrijft.

  In andere artikelen hier op de site wordt het innerlijk sturingsysteem uitgebreid besproken.
  Dit systeem zou je de functie kunnen toedichten van wat je in het vorige bericht de “plannenmaker” noemt als een STURENDE invloed op de mens.
  Maar dit is nooit een ingrijpen of rechtstreekse bemoeienis.
  Zo is er dus altijd een sturing, een leidraad.
  En ook dit innerlijke sturingsysteem is een universele wet, een universeel principe.
  Je krijgt een “seintje” in de vorm van een slecht gevoel wat INHOUDELIJK niets zegt over hetgeen je op dat moment gelooft, doet of denkt.
  Jouw overtuiging, jouw perspectief bepaald de mate van je vibrationele staat van zijn, je staat van bewustzijn.
  Als je je (te ver) buiten die vibratie die bandbreedte begeeft door wat je op dat moment gelooft, doet en denkt en wat niet in lijn is met jou vibrationele staat van zijn dan voel je dat dus, je bent uit je energie, uit je kracht. En DIE waarschuwing voel je.

  De mens, en alleen de mens zelf heeft de volledige verantwoordelijkheid over het leven van de mens.

  1. Douwe Bericht auteur

   Het universum is een spiegel van onszelf en in die zin kan sturing uit niets anders dan onszelf komen omdat wij alles zijn. Althans dat is wat ik telkens meer ervaar op dit moment. Het idee van een extern afgescheiden god van ons is immers ook een concept geschapen door onszelf.

   1. Pieter Stuurman

    De beleving van de context (het universum – God) is een product van onszelf. Uitsluitend in onze beleving, kunnen we het beleven, en die beleving brengen we zelf tot stand.

    Wij maken deel uit van dat universum, en zijn er dus geenszins van afgescheiden. Wij zijn dus universum. Maar het universum is niet alleen wij. Het bestaat uit meer dan wij alleen.

    Wij beleven onszelf in relatie tot het universum waarvan we zelf deel uitmaken. Omdat we buiten onze beleving, niets kunnen beleven, is die beleving ons universum. Wij zijn (onderdeel van) God die zichzelf beleeft 🙂

   2. Hans

    //Het universum is een spiegel van onszelf en in die zin kan sturing uit niets anders dan onszelf komen omdat wij alles zijn//

    En die (vibrationele) sturing vanuit jezelf is wat er bedoelt wordt in de spiritualiteit met “de stem van je Hogere Zelf”.

    1. Douwe Bericht auteur

     Juist en die is altijd bij iedereen aanwezig in de vorm van emotionele feedback vanuit dat innerlijke sturingmechanisme of hogere zelf etc. maar net hoe je het wilt noemen 😀

     Het is mij opgevallen hoe bizar simpel dit soort dingen blijken te zijn als je ze eenmaal echt begrijpt.
     Misschien ergens ook wel logisch maar het is totaal anders dan mijn verwachtingen een paar jaar geleden waren.
     Als je stressvolle gedachten onderzoekt wat 6 jarige kinderen ook kunnen en je leert luisteren naar je emoties dan kun je enorme groei doormaken.

  2. Wat is waar

   Bedankt Hans,

   Dit is hoe ik het ook min of meer ervaar.
   Maar ik heb ook het gevoel dat we een soort van opdracht hebben in deze wereld, die voor ieder mens verschillend is. Wat voor de één god (wou goed schrijven, maar ik denk dat “god” misschien de lading wel beter dekt) hoeft voor de ander niet go(e)d te zijn.
   Dat zou ook kunnen betekenen dat je dingen te doen hebt, die als het aan je zelf ligt liever niet zou doen.
   Dus zaken waar je in (eerste instantie) niet gelukkig van wordt.

   1. Douwe

    Zou je daar een praktisch voorbeeld van kunnen geven Wat is Waar?

    Dit is wat Bashar erover zegt wat mij persoonlijk erg aanspreekt.

    There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality desired, without having to hurt yourself, or anyone else, to get it. That’s how powerful you are.
    ~Bashar – Quest for Truth

    Hij zegt dus dat jij alles kunt scheppen voor jezelf zonder ooit inbreuk te hoeven maken op de vrijheid en vrije wil van andere mensen. In mijn ervaring is dat niet alleen waar maar ook logisch. Sterker nog op een gegeven moment zie je dat als jij een ander in zijn of haar vrijheid en vrije wil beperkt je daarmee jezelf op een bepaald niveau tekort doet.

    In mijn ogen is dit stap 3, zelfeigenaarschap van jezelf en ieder anders mens begrijpen:
    http://achterdesamenleving.nl/een-einde-aan-de-slavernij-deel-soevereiniteit-verwarring/#.VBnhDfmSyac

   2. Hans

    Wat is Waar, jij en iedereen die meedoet en leest bedankt!

    Ik denk dat je bedoelt dat wanneer jou pad in dit leven jouw confronteert met situaties, “lessen” die je vanuit je standpunt nu niet als positief ziet?
    Als het in lijn ligt met jou “opdracht” dan zal je in eerste instantie dit niet als iets slechts ervaren, je blijft in lijn met je vibrationele staat van zijn.
    Vergeet niet dat goed en slecht oordelen van de mens zijn en niet als zodanig waarheid zijn.
    Waarom kan iemand met een glimlach iets doen zonder centje pijn waar de ander diep triest van wordt?
    Allebei zijn ze OVERTUIGD dat ze het goede doen.

    Dat is het punt van oordelen..
    En allebei hebben ze dus een kans een les te leren, beide kanten van de munt te zien..

    1. Wat is waar

     /////Zou je daar een praktisch voorbeeld van kunnen geven Wat is Waar?/////

     Heel veel mensen hebben wel eens een glimp van de wereld achter deze wereld opgevangen. Bijna dood ervaringen zijn een bekent fenomeen (zelf geen ervaring mee).
     Zolang je zelf die ervaring niet hebt gehad kun je het geloven of niet, maar je kunt het niet beleven of herkennen. Zo is het met alle ervaring die je uit een andere wereld komen, ze vallen voor een buitenstaander niet te verifiëren tenzij je zelf zoiets hebt meegemaakt. Ooit reed ik op een mij bekende weg die door werkverkeer in combinatie met vorst spiegelglad was geworden. Op het laatste moment moest ik een beslissing nemen of rechtdoor het kanaal in of toch proberen de bocht door te komen. Het leek of de tijd even stil stond toen ik rustig een afweging maakte om rechtdoor te rijden. Er was geen angst, enkel nieuwsgierigheid wat er zou gaan gebeuren. De auto bleef half in het kanaal hangen. Ik ben door het raam eruit de auto geklommen en met droge voeten op wal gesprongen. Een paar uur later was de auto nauwelijks meer te zien. Alleen een klein stukje van de kofferbak stak nog boven het water uit.

     Bashar kan van alles zeggen. Ik hoor het aan. Sommige dingen herken ik, andere niet. Wat ik niet herken, maar ergens we een vaag gevoel geeft gooi ik ¨op zolder¨.
     Wachtend op het moment dat ik wel herken of door ervaring tegen kom.

     1. Douwe Bericht auteur

      De wereld wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen. 😀

      En dat lijkt me een hele gezonde benadering. Ik doe het zelf iig ook. Ik ben nu een boel naar The Law of One aan het luisteren en zit een boel tussen van ja het zou zo kunnen zijn… Maar geen idee, ik heb 0 kaders om de informatie aan te kunnen toetsen op een of andere manier en als je het dan gewoon tot je neemt en er verder geen conclusies uit trekt gaat dat prima volgens mij.
      😀

    2. Wat is waar

     /////Ik denk dat je bedoelt dat wanneer jou pad in dit leven jouw confronteert met situaties, “lessen” die je vanuit je standpunt nu niet als positief ziet?/////

     Precies, pas achteraf kun je zien wat het gebracht heeft.
     Ik geloof niet dat het doel van het leven laten we zeggen gelukkig worden in een mooie Ferrari of met een hoop geld is. Hoewel door sommigen zeer gewenst en het veel positieve emoties geeft.

     /////Als het in lijn ligt met jou “opdracht” dan zal je in eerste instantie dit niet als iets slechts ervaren, je blijft in lijn met je vibrationele staat van zijn.
     Vergeet niet dat goed en slecht oordelen van de mens zijn en niet als zodanig waarheid zijn.////

     Ik heb het in eerste instantie niet als positief ervaren en het gaf ook geen positieve emotie. Achteraf kun je dat relativeren en er op een andere manier naar kijken en de waarde er van inzien.

     /////Waarom kan iemand met een glimlach iets doen zonder centje pijn waar de ander diep triest van wordt?
     Allebei zijn ze OVERTUIGD dat ze het goede doen.
     Dat is het punt van oordelen../////
     En allebei hebben ze dus een kans een les te leren, beide kanten van de munt te zien..////

     Je kunt overtuigd zijn, je kunt er plezier aan beleven, maar is het daarmee gezegd dat wat je doet in lijn is met het universeel bewustzijn? En waar nu plezier aan beleefd wordt kan later omslaan in het tegendeel. Ergens moet er wel een besef (moraal) zijn dat wat je doet ik overeenkomstig de wetten van universum is. Dat je onderscheid weet te maken van wat in lijn is met universeel bewustzijn en wat niet.

     Gezien wat er in de wereld gebeurd (de lessen die er te leren zijn) zijn er veel mensen die zeer moeilijk lerend zijn.

     1. Hans

      //Je kunt overtuigd zijn, je kunt er plezier aan beleven, maar is het daarmee gezegd dat wat je doet in lijn is met het universeel bewustzijn? En waar nu plezier aan beleefd wordt kan later omslaan in het tegendeel. Ergens moet er wel een besef (moraal) zijn dat wat je doet ik overeenkomstig de wetten van universum is. Dat je onderscheid weet te maken van wat in lijn is met universeel bewustzijn en wat niet.//

      Het universum kent geen moraal, het universum oordeelt niet.
      Dat is iets wat wij mensen hebben verzonnen.
      Het universeel bewustzijn is ALLES, dus ook minder morele zaken.. anders zouden wij ze niet kunnen beleven.
      Voor het universum is het niet van belang of je iets goeds of slechts doet, dat oordeel kent het universum als zodanig niet.

      Hogere trilling, lagere trilling, dat is hoe het universum “denkt” in deze context.

      Iedereen is in lijn met het universum anders zou je niet bestaan, het gaat erom waar jij beslist te zijn in het universum, in de lagere of de hogere trilling binnen de voor de mens bepaalde dichtheid, dimensie…
      Daar komt die vrije wil weer om de hoek.

      De wetten van het universum bieden ons, de mens een plaats, een kader, een mogelijkheid om te ervaren.
      De wetten verbieden ons niets aangaande hoe wij het willen beleven vanuit een moreel oogpunt.

      //Gezien wat er in de wereld gebeurd (de lessen die er te leren zijn) zijn er veel mensen die zeer moeilijk lerend zijn.//

      Dat is zeker waar 🙂

     2. Douwe Bericht auteur

      Het is ook totaal verschillend wat mensen geluk geeft. Zoek dat vooral voor jezelf uit. Daarom is het zo belangrijk je eigen pad te volgen en je interne sturingssysteem daarin zo goed mogelijk te gebruiken.

      Denken dat anderen sneller of meer moeten leren of minder domme dingen moeten doen zijn allemaal stressvolle gedachten in mijn ervaring en als je ze omkeert kun je er interessante inzichten uit opdoen. 😀

 10. Hans

  Nog even een opmerking nav. van bovenstaande.. om het misschien inzichtelijker te maken.
  Heel kort door de bocht maar het gaat ‘m op de kneep..

  In het universum is alles energie, trilling.
  De hoogste trilling noemt de mens liefde, een hele lage trilling noemt de mens bijv. haat.
  Zo noemen wij het, het is de betekenis die de mens er aan heeft gegeven.
  Het universum is, leeft en denkt in energie, in trilling, dus denkt niet in termen als liefde, haat enz. dat hebben wij als synoniem verzonnen voor het GEVOEL, de belevenis van die trilling.

  De mens en de manier van denken van de mens is maar een miniscuul onderdeel van het universum.
  Het universum denkt niet als een mens in die termen.
  Het universum IS.

  Dus je kan niet de denkwijze in termen en de letterlijke betekenis daarvan van de mens doortrekken op het universum. Die denkt niet als een mens en verwacht dus ook niets van jou in termen als van een mens.

  1. Wat is waar

   Het universum heeft wetten. Want zoals je ook al zei er zit een plan achter. Wie daar tegen in gaat zal de consequenties daarvan ondervinden ook al begrijpen wij vaak niet waarom en hoe.
   En of nu alles bestaat uit energie of voor mijn part stroop doet hier niets aan af.

   Ik denk ook dat alles een frequentie heeft, en als mensen op dezelfde golflengte zitten als het universum we dat vertalen met gelukzaligheid, flow, etc.

   Met moraal bedoel ik in dit verband in overstemming met de universele wetten.
   Helaas begrijpen wij die wetten ook niet echt, tenminste ik begrijp het niet zodanig dat ik ze kan toepassen onder alle omstandigheden.

   In principe ga ik uit van de leringen van Jezus de Christus. En hij laat duidelijk zien dat de dingen niet bij toeval gebeuren. Hij deed wonderen waaruit bleek dat hij wist waarover hij het had. Hij zei dat over God dat zijn wil geschiede. Daaruit blijkt dat achter de schepping een doel zit.

   Nu hoef je dit niet te geloven, maar niets geloven is geen optie. Ergens halen we ideeën vandaan die we steekhoudend vinden en op voortborduren. En hoewel de denkwijze van de mens is beperkt tot deze wereld/realiteit. Alles wat zich buiten deze wereld bevind kan hij alleen ervaren. Ervaringen kun je niet beredeneren. Als ik een bijna dood ervaring niet hebt meegemaakt weet jik niet wat het is. Ik kan er een idee van krijgen wat het zou kunnen zijn. En zo is het ook met het universum. Daarom is het moeilijk te begrijpen wat een ander bedoelt.

   Des al niettemin kan een discussie mij wel op ideeën brengen, en soms ligt er “op zolder” nog een puzzelstukje wat past.

   ////De mens en de manier van denken van de mens is maar een miniscuul onderdeel van het universum.////

   Ik zou het anders willen stellen; De denkwereld van de mens is een miniscuul onderdeel van het universum. in principe zijn we één met het universum, waaruit volgt dat we het universum zijn.

   1. Pieter Stuurman

    We zijn inderdaad één met het universum. Zoals de druppel één is met de oceaan. De druppel is oceaan, maar de oceaan is daarom nog geen druppel. Dat zou een onjuiste omkering zijn.

    Het universum kent inderdaad wetten. Ik noem ze liever wetmatigheden. Er is immers niets of niemand die het naleven ervan afdwingt. We zijn vrij om er al dan niet rekening mee te houden, en beide keuzes hebben andere resultaten.

    Dat een resultaat soms teleurstellend is, betekent niet dat een of andere god (of wat dan ook) een straf uitdeelt. Het betekent dat we niet (of onvoldoende) rekening gehouden hebben met een wetmatigheid. En dat het teleurstellende resultaat daar het gevolg van is.

    Teleurstelling betekent dat ons handelen en onze verwachting, niet overeenstemden. Die dissonantie komt tot uiting in het resultaat. Om de teleurstelling op te lossen, moeten we dan OF ons handelen aanpassen, OF onze verwachting.

 11. Wat is waar

  /////We zijn inderdaad één met het universum. Zoals de druppel één is met de oceaan. De druppel is oceaan, maar de oceaan is daarom nog geen druppel. Dat zou een onjuiste omkering zijn./////

  Als de druppel samenvalt met de oceaan, waar is de druppel dan?

  /////Het universum kent inderdaad wetten. Ik noem ze liever wetmatigheden. Er is immers niets of niemand die het naleven ervan afdwingt. We zijn vrij om er al dan niet rekening mee te houden, en beide keuzes hebben andere resultaten.
  Dat een resultaat soms teleurstellend is, betekent niet dat een of andere god (of wat dan ook) een straf uitdeelt. Het betekent dat we niet (of onvoldoende) rekening gehouden hebben met een wetmatigheid. En dat het teleurstellende resultaat daar het gevolg van is. /////

  Het is terminologie om onderscheid te maken tussen de wetten in onze wereld en het universum. En dat is prima om dat onderscheid te maken of het te verduidelijken. Maar het principe werkt net zo. Wie zich niet aan de wetmatigheden van het universum houdt, krijgt de gevolgen daarvan automatisch op zijn bordje.
  In de wereld ben je ¨vrij¨ om je niet aan de wet te houden met alle gevolgen die dat kan hebben.
  Als ik me niet aan de universele wetmatigheden houd, dan heeft dat eveneens consequenties. Die negatieve gevolgen worden ook wel hel genoemd.

  1. Douwe Bericht auteur

   //Als de druppel samenvalt met de oceaan, waar is de druppel dan?//

   Het is niet of – of het is en – en. Of hoe Bashar het zegt, it isn’t this or that, it is this and that or even further, this is that.

   En op het andere reageren. Zolang je in hel en hemel en goed en kwaad blijft denken zit je nog steeds niet in zelfeigenaarschap. Je externaliseert nog een autoriteitsfiguur die jou beloond of bestafd afhankelijk of je die persoon wel of niet gehoorzaamd. Niet lullig bedoeld maar je zit op dat punt nog in een slavenmindset. Om dat eruit te krijgen zou ik als ik jou was met stap 3 aan de gang gaan.
   http://achterdesamenleving.nl/een-einde-aan-de-slavernij-deel-soevereiniteit-verwarring/#.VBnhDfmSyac

   Jij bent onderdeel van god, er is niet een hoger iets dan jij. Er is dus niets en niemand om een oordeel over je te vellen.

   1. Wat is waar

    /////Zolang je in hel en hemel en goed en kwaad blijft denken zit je nog steeds niet in zelfeigenaarschap. Je externaliseert nog een autoriteitsfiguur die jou beloond of bestafd afhankelijk of je die persoon wel of niet gehoorzaamd. Niet lullig bedoeld maar je zit op dat punt nog in een slavenmindset./////

    Dat is jouw oordeel over wat ik schrijf. Jij geeft inhoud inhoud aan de woorden die ik schrijf die ik er niet aan geef. Daarom begrijp je mij niet. Dat merk ik elke keer weer. Daarom is het ook moeilijk voor mij om met je te discussiëren. We zitten niet op dezelfde golflengte.

    1. Douwe Bericht auteur

     Dat is niet een oordeel dat is een observatie. Het is het punt waar je telkens op terug komt. Geloven dat iets of iemand buiten jou beter dan jou zou weten hoe je je wel of niet dient te gedragen en je dus dient te veroordelen op dat gedrag is een gevolg van een hersenonbalans zoals Mark Passio het uitlegt. Daar is niets mis mee, daar heb ik zelf ook jarenlang last van gehad en 95% van heel Nederland lijdt eraan.

     Maar als je oprecht deze materie wilt begrijpen dan moet je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen groeiproces en het enige wat ik probeer te doen is je de richting in te sturen die mij tot mijn inzichten gelijd hebben om voorbij die slavenmindset te komen die je herhaaldelijk reflecteert.

     Als je dit artikel eens goed doorneemt. http://achterdesamenleving.nl/een-einde-aan-de-slavernij-deel-soevereiniteit-verwarring/#.VBnhDfmSyac
     De 8 uren van Mark Passio bekijkt, het boek van Jermey Locke leest en vervolgens het boek van Larken Rose dan is het extreem moeilijk om die hersenonbalans en slavenmindset instant te houden. Je zult ook autmoatisch anarchist worden in mijn ervaring.

     Doe ermee wat je wilt maar als je stappen vooruit wilt maken dan zul je je gewoon je huiswerk moeten gaan doen.

     1. Wat is waar

      /////Dat is niet een oordeel dat is een observatie. Het is het punt waar je telkens op terug komt. Geloven dat iets of iemand buiten jou beter dan jou zou weten hoe je je wel of niet dient te gedragen en je dus dient te veroordelen op dat gedrag is een gevolg van een hersenonbalans zoals Mark Passio het uitlegt.//////

      Jij bevestigt nu weer precies wat ik schrijf. Wellicht is het beter om eerst te vragen of ik ook bedoel wat jij denkt dat ik bedoel, in plaats van domweg aan te nemen dat je weet wat ik denk en bedoel. Dat kan veel misverstanden uit de wereld helpen.

      By the way ik heb die boeken al lang gelezen of eigenlijk maar voor de helft gelezen, want ik ben niets in tegen gekomen wat ik nog niet wist. Had al wel wat videootjes gezien. Wat voor de één een openbaring is is bij de ander al lang gesneden koek.

      Maar ook herken ik jouw enthousiasme wel. Toen ik voor het eerst tot inzicht kwam over hoe de wereld van wereldse machten in elkaar zat en hoe ze ons manipuleren om ons te laten doen wat zij graag willen, schreeuwde ik dat ook van de daken. Maar dat is zinloos. Ieder maakt zijn eigen proces door en als iemand nog niet zover is kun je praten wat je wilt, hij zal het niet (kunnen) begrijpen. Als de tijd er rijp voor is zal iedereen dat tegenkomen dat voor hem op dat moment belangrijk is om een volgende stap te maken. Als je zoekt is tegenwoordig op internet alles te vinden. Zo niet dan kom je vanzelf iets (b.v. een situatie) of iemand tegen die je het duidelijk maakt of waardoor het je duidelijk wordt. Blijven (af)vragen en zoeken, dan komen de antwoorden vanzelf.

     2. Douwe Bericht auteur

      Ik volg mijn eigen advies al tijden. Een paar weken geleden nog de stressvolle gedachtes onderzocht dat anderen hun stress volle gedachten dienen te onderzoeken en hun innerlijke sturingsmechanisme dienen te volgen.

      Daaruit werd duidelijk dat vrije wil precedent heeft over alles. Als mensen willen lijden is dat volledig prima.

      Elk pad is perfect maar niet elk pad is effectief. Ik leg daarom het meest effectieve pad wat ik ken uit, juist omdat ik het zelf gebruik en ik zeer blij ben met de resultaten.

     3. Douwe Bericht auteur

      Met alle respect maar je straalt vanuit mijn gezichtspunt volledig tegengestelde frequenties uit.

      Je zegt dingen al te kunnen weten zonder ze gelezen te hebben…
      Je geeft aan te begrijpen dat externe autoriteit niet kan bestaan maar ondertussen komt er telkens een extern autoriteitsfiguur in je reacties om de hoek zetten. En dat lijkt je in de weg te staan van begrip in deze materie.

      Ik geloof simpelweg niet wat je zegt omdat wat je zegt niet consequent is met wat je vervolgens in de praktijk reflecteert. Je lijkt jezelf voor de gek te houden vanuit mijn standpunt en dat is niet effectief. Ik spreek dat uit omdat het je wellicht kan helpen de boel te ontwarren.

      Als je volledig gaat varen op je innerlijke sturingssysteem dan moet je heel snel enorme stappen voorwaarts kunnen maken. Ik zie dat zowel in mijn eigen omgeving als in de facebookgroep van Bentinho. Stuk voor stuk zie ik mensen zichzelf lanceren.

      Ik zou als ik jou was voor mezelf eens heel duidelijk reflecteren op je huidige geloofssysteem, onderzoek alles waar je negatieve emotie op voelt met Byron Katie en synchroniseer je zo goed mogelijk met je innerlijke sturingssysteem. Veroordeel mij op elke mogelijk manier en doe daar ook The Work op.

      Een kind van 6 kan stressvolle gedachten onderzoeken, omkeren en transformeren en een kind van 6 kan ook aanvoelen waar het enthousiast van wordt en daarop gaan handelen. Dat zijn de twee simpele ingredienten die het voor eenieder mogelijk maken om enorme stappen te zetten in hun persoonlijke groei. Ik ervaar daar zelf momenteel enorme voordelen en plezier van dus ik gun dat eenieder van harte.

      Sterker nog hoe sneller mensen vanuit hun eigen vrije wil en vrijheid hun wereld gaan scheppen hoe sneller mijn wereld ook mooier, vrijer en beter wordt. In die zin is het volledig zelf belang om deze simpele principes zo breed mogelijk bekend te maken zodat mensen die willen vanuit hun eigen vrije wil en integriteit hiermee aan de gang kunnen.

  2. Pieter Stuurman

   Er is een essentieel verschil tussen de wetmatigheden van het universum, en menselijke wetgeving.

   De wetmatigheden van het universum zijn altijd hetzelfde en consequent. En er is niemand die naleving afdwingt. Daarnaast gelden die wetmatigheden voor iedereen. Ze zijn egalitair. Ze zijn letterlijk een gegeven.

   Menselijke wetgeving is uiterst veranderlijk. Wat nu legaal is, is in een andere tijd of op een andere plek illegaal en andersom. Naleving wordt onder bedreiging van geweld afgedwongen. Daarnaast verlenen menselijke wetten sommige mensen meer “rechten” dan anderen. Ze zijn hiërarchisch. Ze zijn verzonnen.

   1. Wat is waar

    Heb dezelfde gedachte.

    De wereldheersers copieëren het systeem, uitsluitend gericht op ¨eigenbelang¨ tegen alle universele wetmatigheden in.

 12. Hans

  Hoe zei vriend Einstein het ook alweer vrij vertaald?

  “Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde manier van denken als het veroorzaakt heeft”

  Je kunt de betekenis van de relatie Universum > mens voor jou niet ontrafelen vanuit hetzelfde perspectief waarin de betekenis van de relatie in eerste instantie voor jou is ontstaan.

 13. Hans

  Daar zit de kneep..
  Men brengt zijn perspectief niet in kaart, het is juist vanuit het perspectief dat men alles in kaart brengt.
  En als je je beperkingen steeds vanuit hetzelfde perspectief wilt veranderen of in kaart brengen, zal je niets daadwerkelijk veranderen maar hoogstens een beetje verplaatsen.

  Verandering in perspectief is verandering in bewustzijn.
  Dat kan alleen als men bereidt is overtuigingen en geloven te herzien en overboord te gooien.
  Terug naar af en en steeds weer een stap verder voorwaarts dan waar je gebleven was.

  Is dat niet wat het hele principe van het innerlijk sturingssysteem inhoudt? Van het steeds opnieuw “ego” killen? Jezelf steeds opnieuw uit-vinden, zelfrealisatie.

  1. Wat is waar

   Heb je mooi gezegd.

   Ik ervaar het “ego killen” als het ontdekken dat ik eigenlijk niets weet, omdat alles wat ik geleerd heb en daardoor denk te weten opgebouwd is uit waarneming door de zintuigen. En die kunnen mij niets leren. Die vertellen mij uitsluitend wat ik geloof.

   Het is moeilijk om niet elke keer weer opnieuw van uit dat perspectief de wereld te beschouwen.
   De wereld beschouwen vanuit ons innerlijk weten of intuïtie hebben we (ik denk dat bijna voor iedereen geld) verleerd door dat dat bewust wordt genegeerd en afgebroken door het onderwijssysteem.

 14. Wat is waar

  //////Met alle respect maar je straalt vanuit mijn gezichtspunt volledig tegengestelde frequenties uit./////

  Precies vanuit JOUW gezichtspunt. Dat is de moeilijkheid van woorden. Ieder heeft zijn eigen gevoel en geeft zijn eigen inhoud aan woorden en plaats ze in een bepaalde context. Als dat niet overeen komt hoe een ander dat doet krijg je misverstanden.

  /////Je zegt dingen al te kunnen weten zonder ze gelezen te hebben…
  Je geeft aan te begrijpen dat externe autoriteit niet kan bestaan maar ondertussen komt er telkens een extern autoriteitsfiguur in je reacties om de hoek zetten. En dat lijkt je in de weg te staan van begrip in deze materie.//////

  In wezen ben ik altijd alleen maar geïnteresseerd in de kern van de zaak. Als je de kern begrijpt, begrijp je de rest ook. En dat is maar goed ook anders kom ik niet over.
  De wetmatigheden van het universum zijn een interne autoriteit, waar je niet omheen kunt zonder de gevolgen te ervaren. Die interne autoriteit leert mij veel van wat jij uit boeken haalt als ik het goed begrijp.
  Dat zijn de lessen van het leven.

  /////Ik geloof simpelweg niet wat je zegt omdat wat je zegt niet consequent is met wat je vervolgens in de praktijk reflecteert. Je lijkt jezelf voor de gek te houden vanuit mijn standpunt en dat is niet effectief. Ik spreek dat uit omdat het je wellicht kan helpen de boel te ontwarren./////

  Probeer het dan eens vanuit mijn standpunt te benaderen en zet je eigen overtuigingen eens even opzij.

  /////Ik zou als ik jou was voor mezelf eens heel duidelijk reflecteren op je huidige geloofssysteem, onderzoek alles waar je negatieve emotie op voelt met Byron Katie en synchroniseer je zo goed mogelijk met je innerlijke sturingssysteem. Veroordeel mij op elke mogelijk manier en doe daar ook The Work op.////

  Wat je zegt ben jezelf. Niet kwaad bedoelt.
  Een adviseur die niet weet wat en hoe een ander iets bedoelt en beleeft kan geen passend advies geven.
  Die adviseur geeft in wezen zichzelf advies. Succes ermee!!

 15. rudi the fake philosopher

  boeken tip
  Jed McKenna
  Spirituele verlichting? Vergeet het maar!

  Jed McKenna quotes

  “The point is to wake up, not to earn a Ph.D. In waking up.” ~ Jed McKenna

  Wake up first. Wake up, and then you can double back and perhaps be of some use to others if you still have the urge. Wake up first, with pure and unapologetic selfishness, or you’re just another shipwreck victim floundering in the ocean and all the compassion in the world is of absolutely no use to the other victims floundering around you.” ~ Jed McKenna

  “It’s ego – the false self – that exalts the guru and declares the teaching sacred, but nothing is exalted or sacred, only true or not true.” ~ Jed McKenna

  “It is your show.It is your universe.There is no one else here, just you,and nothing is being withheld from you.You are completely on your own.Everything is available for direct knowing.No one else has anything you need.No one else can lead you, pull you, push you or carry you.” ~ Jed McKenna

  “I don’t have something you don’t; you believe something I don’t.” ~ Jed McKenna

  with love
  rudi the fake philosopher

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *