Complotten zijn inherent aan machtsstructuren

Geloof niets maar probeer zo veel mogelijk te begrijpen als je kunt.

Een artikel van de hand van Pieter Stuurman.

Mensen die op onderzoek uit gaan naar de werkelijke inrichting van de wereld van geld en macht worden vaak verweten bezig te zijn met ‘complottheorieën’. Maar is dat wel zo?

Wat is een theorie?

Van Dale:

The-o-rie: 0.2 systeem van denkbeelden of hypothesen ter verklaring van iets ~ 0.3 opvatting in het abstracte, die geen rekening houdt met de praktijk

conspiracytheorist

Een complotter. Iemand die vraagtekens zet bij de woorden van bewezen leugenaars.

In deze definitie staat zowel het doel van een theorie, als de manier waarop dat doel bereikt wordt. Het doel is het verklaren van iets, en dat doel wordt bereikt door middel van abstractie, niet rekening houdend met de praktijk.

Eigenlijk is een theorie daarmee een geloof. Een geloof wil – net als een theorie – iets verklaren zonder rekening te houden met de praktijk.

Als je iets wil verklaren terwijl je wel rekening houdt met de praktijk, dan zul je die praktijk moeten kennen en dus moeten onderzoeken. Door het onderzoeken van de praktijk, kom je dan tot een verklaring.

Als je dus wilt weten hoe iets werkt, dan kun je twee dingen doen: je kunt geloven dat je weet hoe het werkt, dan heb je een theorie en dan hou je geen rekening met de praktijk, of je kunt onderzoeken hoe iets werkt, en dan hou je wel rekening met de praktijk.

conspiracy-theorist-283x300

Een complotter: iemand die minder TV  kijkt dan jij.

Een voorbeeld:
Als je wilt weten hoe een auto werkt, dan zou je kunnen stellen dat een auto wordt voortbewogen door een geest die erin huist. Deze geest drinkt benzine. Dat is een theorie, en je kunt in deze theorie geloven, of niet. Maar of je er wel of niet in gelooft: het zegt in beide gevallen niets over de praktijk (hoe een auto werkt). Je verklaart iets zonder rekening te houden met de praktijk. Je hebt een theorie.

Als je werkelijk, rekening houdend met de praktijk, wilt weten hoe een auto werkt, dan kun je die werking ook onderzoeken. Je kunt hem bijvoorbeeld uit elkaar halen, en van elk onderdeel de functie en werking proberen te begrijpen. En je kunt proberen in te zien welke bijdrage elk onderdeel levert aan het functioneren van het geheel: de auto. Als je dat van elk onderdeel begrijpt, en je weet wat de plaats is van dat onderdeel en waarom, dan begrijp je de werking van de auto.

Nu heb je wel rekening gehouden met de praktijk, en is jouw kennis van die praktijk niet langer een theorie, maar een weten. Je kunt dus zeggen: hoe meer onderzoek, hoe minder theorie.

Ook de mechanismen van macht en geld zijn te onderzoeken. En naarmate dat onderzoek vordert, ontstaat er een steeds completer beeld van de werking hiervan. Door dat onderzoek krijg je niet alleen meer begrip van de werking van de verschillende onderdelen (banken, corporaties, regeringen), maar ook meer begrip van het functioneren van het geheel: de werking van de mondiale machtsstructuur. Je onderzoekt de praktijk, en daarmee leer je die praktijk te begrijpen.

Het is gemakkelijker mensen voor de gek te houden dan ze duidelijk te maken dat ze voor de gek gehouden zijn.

Het is daarom verbazingwekkend dat de mensen die anderen beschuldigen van het hebben van complottheorieën, zelf meestal geen enkel onderzoek hebben gedaan. Het zijn juist deze mensen (mensen die zelf niets onderzocht hebben) die geen andere keuze hebben dan terug te vallen op theorie/geloof. Het zijn juist deze mensen die geloven, in plaats van weten. Het zijn juist deze mensen die de (door de wereld van macht en geld zelf aangeboden) versies van de werking van de wereld geloven. Zonder rekening te houden met de praktijk.

Van Dale:

Com-plot: 0.1 kwaadaardige samenzwering tegen iemand of iets.

Sa-men-zwe-ren: 0.1 zich in het geheim met anderen verbinden om een ander nadeel te berokkenen (en er zelf voordeel bij te hebben – p.s.)

Samenzweren is daarmee het heimelijk ondernemen van iets dat in het belang is van de samenzweerders, ten koste van het belang van anderen. Het is voor het bestaan van een complot dus noodzakelijk dat er een tegengesteld belang bestaat. Als de samenzweerders hetzelfde belang zouden hebben als degenen tegen wie wordt samengezworen, dan zou een complot zinloos zijn. Complotten bestaan alleen omdat er verschillende belangen bestaan.

Het doel van een complot is dus het behartigen van een belang. Een belang dat niet – of minder goed – behartigd zou kunnen worden als dat behartigen openlijk zou gebeuren. Die heimelijkheid is noodzakelijk omdat het belang tegengesteld is aan het belang van anderen. Als dat belang openlijk behartigd zou worden, dan zou dat op weerstand stuiten van de mensen met het tegengestelde belang. Daarom is dat belang beter te behartigen als je het stiekem doet.

1902977_886372328054785_3932376560813866263_n

Conspiricy theorist, niets meer dan een vernederende term om een kritische denker opzij te schuiven.

Het ontkennen van het bestaan van complotten zou dus inhouden, het ontkennen van het bestaan van verschillende belangen, en het ontkennen van de mogelijkheid dat die belangen soms niet openlijk, maar heimelijk nagestreefd worden. Het zou inhouden dat je gelooft (er een theorie op nahoudt) dat iedereen eerlijk is.

Machthebbers hebben een tegengesteld belang ten opzichte van diegenen waarover ze macht willen hebben. Macht is het vermogen om anderen te laten doen wat jij wil. En daarmee kunnen die anderen dus niet meer doen wat ze zelf willen. De macht van de één bestaat uit de onvrijheid van de anderen. De machthebber is gebaat bij onvrijheid van het volk. Het volk is gebaat bij vrijheid. Een tegengesteld belang dus.

Als machthebbers dan weliswaar een ander belang hebben dan het volk, maar desondanks toch altijd eerlijk zouden zijn, dan zouden er geen complotten of samenzweringen bestaan. Voor diegenen die de eerlijkheid van machthebbers gaan onderzoeken, wordt echter al zeer snel duidelijk dat eerlijkheid niet direct het sterkste punt is van machthebbers. En dat is logisch.

Het is moeilijk om mensen te bevrijden van de ketenen die ze vereren.

Machthebbers hebben macht verworven. Ondanks het feit dat hun verworvenheid ten koste gaat van de bevolking. Het volk bestaat altijd uit een grote meerderheid in verhouding tot de machthebbers. Daarmee is list en bedrog de enige mogelijkheid om de vrijheid van de bevolking af te nemen. Uit vrije wil komt het volk haar vrijheid namelijk niet inleveren.

10171658_394416014031818_3615984567017782307_n (1)

Ultieme onwetendheid is het verwerpen van iets waar je niets van af weet en tegelijkertijd weigert het zelf te gaan onderzoeken.

Het bestaan van macht (en de daaruit voortvloeiende onvrijheid) is daarmee het bewijs van het bestaan van complotten. Zonder complot (stiekeme belangenbehartiging) komen machthebbers simpelweg niet aan de macht.
Het ontkennen van het bestaan van complotten kan dus alleen op basis van ontkennen van het bestaan van verschillende belangen en het ontkennen van het bestaan van oneerlijkheid. Het ontkennen van het bestaan van complotten houdt geen rekening met de praktijk. Het ontkennen van het bestaan van complotten is daarmee een geloof. Een theorie.En daarmee zijn degenen die het bestaan van complotten ontkennen, en geen rekening houden met de praktijk, de werkelijke theoretici. Het zijn ‘niet-complottheoretici’.

Degenen die de wereld van macht en geld werkelijk onderzoeken, en die wel rekening houden met de praktijk, zijn daarmee geen theoretici, maar kenners: ‘complotkenners’.

The Term “conspiracy theorist” is a label used by the establishment to dismiss the idea
that powerful people might get together and actually plan anything.
George Carlin

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Weblog Pieter Stuurman
-) Conspiracy Theorists are the most sane of all
-) De ideeën achter Nederland
-) Macht

 

38 gedachten over “Complotten zijn inherent aan machtsstructuren

 1. Karin Beukers

  Maar rechtvaardigt het feit dat de machthebbers complotten bedenken en dit geheim houden, dat je als ‘ complotkenner’ ( wat overigens een zeer suggestieve titel is!) dan soms de meest idiote complot theorieën de wereld in mag gooien.
  Want kan geboeid lezen wat Stuurman of Toolen schrijven, maar soms gaat het me echt te ver. Of valt het dan onder ‘ dichterlijke’ vrijheid. En waarom veroorloof je je die vrijheid dan. Welk doel dient het?
  Waarom?
  Uiteraard heb ik het niet alleen over bovenstaande personen, ik lees en hoor soms de meest idiote theorieën. En dat is jammer, want daarmee ontkracht je de juiste complotten die wij zouden moeten (er) kennen

  1. Douwe Beerda

   @ Karin,

   Je zult altijd zelf naar informatie moeten kijken en je eigen afweging daarin moeten maken.

   Deze twee artikelen gaan hier heel specifiek op in. Op eigen integriteit kennis opdoen is de tweede van de vijf stappen om je bewustzijn te groeien.

   -) Een einde aan de slavernij, deel 1: Liefde & Angst
   -) Een einde aan de slavernij, deel 2: Kennis & Onwetendheid

   Stap 2 gaat heel uitgebreid op je vraag in. Jij bent uiteindelijk de enige persoon die kennis op eigen integriteit dient te integreren of te verwerpen.

 2. Pieter Stuurman Bericht auteur

  Natuurlijk bestaan er idiote theorieën Karin. Theorieën die totaal niet aansluiten bij waarheid. De enige manier om er achter te komen wat waar is (of niet), is er zelf naar te gaan kijken. Het te onderzoeken dus. Iets “idioot” noemen zonder je er zelf in verdiept te hebben, is pas werkelijk idioot.

  1. Hans Verbeek

   Zo is het.
   Je kunt een bepaalde redenering of suggestie direct afdoen als complottheorie, zonder zelf te onderzoeken wat de bewijzen of argumenten voor of tegen die theorie zijn. Maar dat duidt meestal op cognitieve dissonantie: de voorgestelde verklaring botst op het bestaande wereldbeeld en moet verworpen worden om dat wereldbeeld in stand te houden.

   De top van de Mount Everest was ooit zeebodem. Dat klinkt ongeloofwaardig, maar als je gaat kijken vind je bovenop de top kalksteen gemaakt van schelpjes.

   1. Germen

    Een complotheorie is een theorie, die het bestaan van een samenzwering postuleert. Een theorie die een complot veronderstelt. een complottheorie noemen is daarmee niet ‘afdoen’ maar een feitelijke vaststelling. Er zijn echter aantoonbaar juiste, aantoonbaar onjuiste en nog onbesliste complottheorieën.

  1. Johan van Dongen

   Oneliners over Roel Coutinho en Ab Osterhaus. zijn natuurlijk makkelijk te genereren. Vaccinfabrikanten zullen zich nooit negatief uitlaten over hun eigen product. Maar dat eenvandaag zich zo gemakkelijk laat inpakken is ten hemel schreiend. Syphilis en Tuskegee is slechts één voorbeeld en ik kan deze zo met honderden andere wetenschappelijk artikelen (onderbouwde) aanvullen. Bijvoorbeeld met excuses van de Australische premier, na experimenten op Maori’s in Australië. En dan alle onderzoeken met arsacetin op “Humanrats”? Eenvandaag? Riooljournalistiek van de bovenste plank. Vandaar de link met informatie die met duizenden empirische stukken wordt onderbouwd. Géén lekengezeur dus en geschreven door een medisch biologische wetenschapper na 40 jaar research.

   http://secretsofaidsandebola.blogspot.nl/

 3. Germen

  Een theorie is binnen de wetenschappelijke methode essentieel om tot betere waarheidsvinding te komen via de cyclus waarneming->inductie->hypothese->voorspelling d.m.v. deductie->toetsing voorspelling door experiment-> verwerpen of niet -> bijstellen theorie.
  http://www.visionair.nl/wetenschap/protowetenschap-of-pseudowetenchap/
  Om van wetenschappelijke waarde te zijn, moet een theorie in deze cyclus toetsbaar zijn i.e. het moet mogelijk zijjn, de theorie te falsificeren. Daaraan ontbreekt het nogal eens bij samenzweringstheorieën.

  1. Pieter Stuurman

   Natuurlijk ontbreekt het daaraan bij veel theorieën. Maar er is geen enkele theorie nodig om iets te leren kennen. Het enige dat daarvoor nodig is, is naar dat iets kijken. Het waarnemen dus.

   Om iets te leren kennen, is “bewijs” ook totaal overbodig. Er wordt alleen om gevraagd door mensen die de moeite niet (willen) nemen er zelf naar te kijken, en “bewijs” verlangen om het (zonder zelf gekeken te hebben) te kunnen geloven. “Bewijs” gaat dus over geloofwaardigheid. Niet over waarheid.

   1. Germen

    “Maar er is geen enkele theorie nodig om iets te leren kennen. Het enige dat daarvoor nodig is, is naar dat iets kijken. Het waarnemen dus.”
    Waarnemen is slechts de eerste stap, en op zichzelf onvoldoende om iets te leren kennen. Stap twee is theorievorming, het opsporen van een wetmatigheid in wat je waarneemt. Om tot goede waarheidsvinding te komen,is het wel degelijk essentieel, dat dit voorlopige resultaat zowel gebruikt kan worden om tot toetsbare voorspellingen te komen.

    1. Pieter Stuurman

     Natuurlijk leidt waarneming uiteindelijk tot het herkennen van patronen, maar ook daarvoor is theorie niet nodig.

     Theorie is eigenlijk het nemen van een voorschot op toekomstige waarneming. In veel gevallen zal die theorie beschouwd worden als iets van waarde (iets dat beschermd moet worden) en dat zal verdere waarneming kleuren.

 4. Driepinter

  Toetsbaarheid is natuurlijk ook niet altijd objectief als het om samenzweringen gaat. Patronen kunnen voor de één duidelijk te herkennen zijn, terwijl een ander ze niet herkent. Een scheikundige of natuurkundige test is natuurlijk wat minder voor interpretatie vatbaar. Zoiets is dus gemakkelijker hard te maken dan dingen als indoctrinatie, angst, verborgen agenda’s en dergelijke.

  Als je alleen aan kunt nemen wat wetenschappelijke waarde heeft, oftewel wat glashard bewezen is, dan laat je wel een heel groot deel van de zaken die op de wereld spelen buiten beschouwing.

  Toch zal iedereen erkennen dat er dagelijks van alles en nog wat bekokstoofd wordt, en er in achterkamertjes heel wat plannetjes worden gesmeed. Wil je dat eerst allemaal wetenschappelijk getoetst hebben dan moet je even wachten tot de dingen die daar afgesproken zijn, en het weinige wat daarvan is opgeschreven na een jaar of 50 misschien eens een keer openbaar wordt gemaakt.

  1. Germen

   Ik zou in dit geval eerder naar Occams Scheermes grijpen. M.a.w. pas een samenzwering veronderstellen als eenvoudiger verklaringen tekortschieten.

   1. Pieter Stuurman

    Zowel veronderstelling als verklaring zeggen helemaal niets over wat/hoe iets IS. De enige manier om daar kennis mee te maken, is naar dat iets te kijken (waarnemen). Onvoorwaardelijk. Dus zonder vooraf over de uitkomst te speculeren of een bepaalde uitkomst te prefereren.

 5. Driepinter

  Uiteindelijk is er natuurlijk geen enkele grote geest geweest die eerst al zijn gedachten door extern wetenschappelijk onderzoek heeft laten toetsen, voordat hij een volgende denkstap nam.

  De meeste diepe gedachten, en verdergaande filosofieën zijn pas achteraf uitgewerkt en bewezen. De enkele werkelijke visionair was altijd al 100 stappen verder in zijn gedachten voordat de mainstream ‘wetenschappers’ tot erkenning kwamen dat zelfs de honderdste gedachte nog in de goede richting zat.

  1. Germen

   De gedachten zijn vrij. Het product van deze visionaire gedachtengang werd echter wel degelijk aan de rigueur van de wetenschappelijke methode onderworpen. Zo werden Einsteins theorieën pas algemeen aanvaard toen voorspellingen van de relativiteitstheorie, denk aan de precessiebeweging van de baan van Mercurius en het afbuigen van sterrenlicht als gevolg van het zwaartekrachtsveld van de zon, bleken te kloppen.

 6. meedenker

  Je kunt onmogelijk alles zelf proefondervindelijk vaststellen.
  Als elk individu slechts als waarheid aan zou nemen wat hij of zij eigenhandig kon waarnemen, voelen, tasten, proeven, horen, zien, dan zou er geen vooruitgang zijn.

  Je borduurt verder op wat je voorouders en diens voorouders al waargenomen en geleerd hebben. Niks mis mee. Zolang je maar open blijft staan voor de mogelijkheid dat iets ook anders zou kunnen zijn.

  1. Douwe Beerda

   Ik weet niet of dat waar is. Mensen zijn in staat om van anderen te leren maar dat gaat het best doordat die anderen je laten zien hoe de wereld werkt, niet dat die anderen zeggen dat je hen moet geloven op hoe zij zeggen dat de wereld werkt. Mensen kunnen je kortom helpen waar te nemen maar mensen kunnen nooit voor je waarnemen.

   Door ervaringen te delen en mensen op eigen integriteit hun eigen leerproces te gunnen, kun je de leercurve van mensen enorm versnellen. We zijn nu kortom veel beter in staat om ervaringen te delen en daardoor kunnen mensen veel sneller leren.

  2. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Je hoeft niet alles vast te stellen. Je hoeft niet alles te weten. Niet-weten is prima, en oneindig veel gezonder dan denken-te-weten (geloven). Sterker nog: weten niet te weten is een voorwaarde om iets te weten te komen.

 7. Treowd

  Leerzaam artikel ! Goed en duidelijk beschreven.
  Het volgende vond ik ijzersterk :

  Als je dus wilt weten hoe iets werkt, dan kun je twee dingen doen: je kunt geloven dat je weet hoe het werkt, dan heb je een theorie en dan hou je geen rekening met de praktijk, of je kunt onderzoeken hoe iets werkt, en dan hou je wel rekening met de praktijk.

 8. bernadette

  Only you .

  Ga..jij alle sites af… om van die one liner vragen te stellen ?
  Hier op deze site…
  En 1 uurtje geleden op de site van Irma Schiffers

  Kom zelf dan eens met een goed onderbouwde statement !
  Of ben jij een betaalde trol ?

 9. Hydra

  In de betreffende uitzending van EenVandaag stelde Bussemaker dat er 600 leraren zijn die een cursus willen volgen om leerlingen die zogenaamde complot theorieen aanhangen van repliek te kunnen dienen. En dat er steeds meer leraren zijn die bijgeschoold willen worden op dat terrein. Wat opvalt is dat het expliciet ging over jongeren die tot de orde moeten worden geroepen. Het lijkt ook op een vorm van controle. In kaart brengen welke jongeren anders denken.

 10. Aladin

  Het is treurig…
  leraren die zelf niet weten hoe het zit… en leerlingen voorgekauwde verhalen verkopen.
  Of leraren die wel beter weten… en leerlingen bewust dingen op de mouw spelden.

  Ik weet niet wat erger is.

  1. Douwe

   Van de andere kant is het ook wel interessant dat leerlingen blijkbaar informatie hebben die anders is dan de docenten en dat docenten daar niet mee om kunnen gaan klinkt mij vooral in de oren alsof de jeugd de generatie van docenten aan het beinvloeden is op een goede manier.

   Een goede docent zou vragen waarom kinderen dat geloven, en op welke informatie ze dat hebben gebaseerd. Dan dien je als docent dat voor jezelf eens goed te bekijken en dan kan je als docent of uitleggen waarom jij denkt dat die informatie niet klopt of je kunt als docent je eigen horizon verbreden en de leerling bedanken voor de informatie die de ogen van de docent heeft geopend.

   Zolang mensen gewoon open staan voor informatie, zelf hun onderzoek doen en dan hun eigen denk en onderscheidingsvermogen gebruik dan kan er volgens mij weinig misgaan.

   1. Aladin

    Ach Douwe, als de leraar niet de opgedragen lesstof volgt loopt hij risico en dat realiseert hij zich dondersgoed. Hij handelt dus voornamelijk uit angst om geen kritiek op zijn functioneren te krijgen. (net als de rest van de ordervolgers en ja-knikkers in alle gelederen)

    Het mooie van internet, computers en smartphones is dat kinderen de leraar als ze willen direct met de bewijzen om de oren kunnen slaan. 😀

    1. Douwe

     Haha inderdaad. en in die zin is het een mooie ontwikkeling. Dat blijkbaar niet alleen mainstream media niet meer serieus geworden wordt maar dat nu ook zelfs het huidige onderwijssysteem niet meer genoeg is om mensen voldoende te programmeren in een specifieke mindset door een verwarde psychopate elite.

     En laat het een hart onder de riem voor ons allen zijn dat simpelweg informatie delen werkt. We kunnen elkaar inspireren in onze eigen zoektoch naar waarheid en zo een fijner en harmonischer leven zowel op individueel als collectief niveau. 😀

 11. bernadette

  Deze site al bekeken ?

  http://www.realhumans.nl/nederlandse-docenten-krijgen-speciale-training-om-verspreiding-van-complottheorieen-in-de-klas-de-kop-in-te-drukken/

  De waarheid wordt onderdrukt en afgedaan als complottheorieën

  Nu kunnen we misschien ook iets beter begrijpen waarom we in de Euro zijn belandt en vervolgens direct bestolen zijn. Nu kunnen we makkelijk zien waarom we stapje voor stapje de controle over eigen land verliezen aan de EU. We zijn niet vertegenwoordigd maar verkocht als vee binnen de pedocratie, aangevoerd door het koningshuis. Daarom wordt er ook zo voorzichtig met de Oranjes omgegaan. Daarom krijg je geen boete voor het gooien van een waxinelichthoudertje maar twee en een half jaar opsluiting. Daarom moeten de complottheorieën uit het klaslokaal bestreden worden want, als die kinderen al meer weten dan de leraar kan vertellen, dan is er iets heel erg mis in Nederland.

  Kinderen die op school te horen krijgen dat Osama Bin Laden verantwoordelijk is voor het instorten van de ‘Twin Towers’, die raadplegen met gemak het internet en komen met vragen terug waar nog geen enkel officieel kanaal een antwoord op heeft. Gebouw 7 is door geen vliegtuig geraakt en was zelfs extra stevig omdat hier diensten in gehuisvest waren die van daaruit zouden opereren in het geval van crisis. Je hoeft niet lang te zoeken op “Building 7”, om de BBC reporter met het gebouw nog op de achtergrond, te zien en horen vermelden dat dit gebouw is ingestort. 10 minuten later stortte het gebouw plotseling in elkaar terwijl het door geen vliegtuig was geraakt. Kinderen weten dat het officiële rapport de complottheorie is en, dat wil men in het onderwijs tegen gaan.

  http://www.realhumans.nl/koningshuis-vuistdiep-in-de-pedocratie/

  1. Douwe

   De mensheid leeft op het moment gewoon in slavernij. Er is een heel duidelijk aanwijsbare heersende klasse die de grote populatie via leugens, programering en her en der geweld onder de duim houdt. Dat toegeven is voor de meeste mensen nog een te grote schok. Maar meer en meer mensen zien in dat we helemaal niet in vrijheid leven. Dat we in een systeem leven waarin de vrije wil en vrijheid van mensen om hun eigen keuzes te maken helemaal niet wordt gerespecteerd.

   Gelukkig maken we momenteel een volgende stap in Het Patroon van Vrijheid.
   Snelle en goede uitwisseling van informatie tussen individuen is daarbij van primair belang. Je ziet dat alle machtsstructuren die vaak al honderder jaren hebben gewerkt allemaal hun gebreken beginnen te tonen. Het banksysteem, mainstream media, het politieke systeem, staatsonderwijs. En dat is heel goed. Het is een teken dat we aan de vooravond staan van een vrijere en betere wereld.

   Nog nooit eerder in de geschiedenis zijn de elementen zo opgesteld geweest tegen het kwaad, dat zich uit in tirannie en slavernij, als nu het geval is.

   De dromen die branden in de harten van miljarden mensen zijn de laatste millennia steeds sterker geworden.

   De kinderen van deze wereld zijn een bevrijding uit slavernij verschuldigd, die weinigen kunnen begrijpen.

   Dit is het meest opwindende tijdperk in de geschiedenis van de mens; het is het begin van de vrijheid van de mensheid. Het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij.

   Lees het hele gratis beschikbaar gestelde boek:
   -) Het einde van al het kwaad, het tijdperk van de oorlogen is voorbij

 12. bernadette

  Waarom slapen m’n Buren, kennissen nog ?
  Ze hebben het allemaal zo druk met hun 9 tot 5 baantjes ,
  menige staan vaak in files , elke dag maar weer om bij hun baas te moeten presteren.
  Men ziet ze ook weinig meer thuis … s’avonds vlug wat klaar maken in de keuken,
  eventjes met de kinderen spelen (als de tijd daarvoor in zit ) op tijd naar bed.
  want s’morgens weer het zelfde riedeltje .
  Bij elkaar gezellig eens op viste ….ruimte om tijd te maken is behoorlijk schaars.
  Ben zelf nu 60 jaar , en zie nu het patroon na een intensief werkzaam leven.

  The Story of Your Enslavement His💕Story ?
  https://www.youtube.com/watch?v=xwvfjP_5GA4&feature=youtu.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *