Contant geld en vrijheid

Een artikel van Pieter Stuurman

Gemak en veiligheid

portomonnee_geld312_03Het is mij opgevallen dat de meeste mensen de wereld beschouwen vanuit hun eigen perspectief. Vanuit hun eigen zorgen, hun strijd om de eindjes aan elkaar geknoopt te houden, het betalen van de hypotheek of huur, de zorgen over hun baan of hun werkloosheid, de schoolprestaties van de kinderen en alle onzekerheden over hun toekomst.

Het is een belastend en vermoeiend bestaan. De eigen situatie slorpt vrijwel de volledige beschikbare aandacht op. Iedere vorm van aangeboden gemak is dus welkom. Alles dat het leven gemakkelijker maakt, vindt daarom gretig aftrek.

Toch bestaat ook de menselijke behoefte om geïnformeerd te zijn over de toestand in de wereld. Het journaal en de krant bieden een gemakkelijke en hapklare inkijk in die wereld. In een kwartiertje per dag is men weer “op de hoogte”. Het beeld dat die media voorspiegelen, is een wereld die steeds gevaarlijker en bedreigender lijkt te worden.
De boodschap is: wees bang, wees vooral erg bang.

Naast gemak, is daarom ook veiligheid erg gewild. Alles dat het voorgespiegelde gevaar kan bezweren, wordt in de praktijk met graagte omarmd.

De wereld vanuit een ander perspectief

Maar laten we de wereld nu ook eens vanuit een ander perspectief bezien. Deze keer niet vanuit het gebruikelijke perspectief (dat van de meeste mensen) maar vanuit het perspectief van enkelen.

Laten we de wereld nu eens niet bekijken door de ogen van de gewone man of vrouw, maar door de ogen van de meest machtige en rijke mensen op aarde. Zodat we die wereld niet vanuit slechts één kant zien, maar vanuit twee totaal verschillende perspectieven kunnen waarnemen. En daarmee een completer beeld krijgen van de werkelijke inrichting van die wereld.

Macht

jamaican-proverb-quote-if-you-follow-a-fool-youre-a-fool-yourselfIedereen weet dat er machtige mensen bestaan op de wereld. Mensen met enorme invloed. Mensen die hun macht gebruikt hebben om onmetelijk rijk te worden, en hun rijkdom vervolgens gebruiken om nog machtiger te worden. Geld is immers macht.

Macht is het vermogen om het gedrag van andere mensen te bepalen. Te bepalen wat andere mensen doen dus. Macht is de controle over het doen en laten van andere mensen.

Dat betekent dat die andere mensen dat zelf niet meer kunnen bepalen. Wanneer mensen niet zelf kunnen bepalen wat ze doen of laten, zijn ze onvrij. Macht van de één, staat dus gelijk aan de onvrijheid van de anderen. Hoe machtiger iemand is, hoe onvrijer degenen zijn over wie hij macht heeft.

De meest machtige mensen op de wereld zijn degenen die het meeste invloed hebben. Het zijn de mensen die bepalend zijn voor de inrichting van onze wereld en logischerwijze zullen ze die wereld naar hun voordeel willen (laten) inrichten. Deze mensen zijn gebaat bij hun macht en dus gebaat bij onze onvrijheid.

Machtsinstrumenten

Maar macht heb je niet zomaar. Om macht te hebben moet je beschikken over machtsinstrumenten. De meest effectieve machtsinstrumenten zijn: controle over de regeringen, controle over de media, maar vooral controle over geld.

Met hun invloed en rijkdom hebben de machtigen der aarde zich daarom ingekocht in deze branches. Zo zijn ze er eigenaar van geworden. Met name hun controle over het bancaire systeem heeft hun macht enorm doen toenemen.

Zoals we recentelijk hebben kunnen zien in Griekenland, hebben ze het vermogen om hele landen tot de afgrond te drijven als deze ongehoorzaam dreigen te zijn. En daarmee kunnen ze dus ook hun macht uitoefenen over regeringen, die gedwongen worden naar de pijpen te dansen van deze machtselite. Anders gaat de geldkraan dicht. En dan eindigt ook de carrière van de betreffende politici.

Technologie

Geen enkel middel wordt onbenut gelaten om de macht te bestendigen of verder uit te breiden. En daarmee komen we bij een machtsinstrument dat de laatste decennia een steeds belangrijkere rol is gaan spelen: technologie.

Iedere beschikbare nieuwe technologie zal worden aangewend om de controle over de mensheid te vergroten. Met de rijkdom van de machtselite kan deze zich ook hierin eenvoudig inkopen. Het is de revolutie in de beschikbaarheid van digitale technologie die de elite nu wil gebruiken om de totale macht te vestigen over ieder individu. Omdat het kan.

En macht van de één, betekent nu eenmaal de onvrijheid van de anderen.

Met hun zeggenschap over regeringen hebben ze een totale, digitale surveillancestructuur laten opzetten. Volledig geautomatiseerd wordt er een uitgebreid persoons- en gedragsprofiel samengesteld van ieder individu. Ieder door hen gewenst en ongewenst gedrag wordt in kaart gebracht. Dit onder het mom van de (door de bevolking) zo gewenste veiligheid, zodat die bevolking daarmee instemt. Om het gevoel van onveiligheid aan te wakkeren, worden er desnoods werkelijke bedreigingen in het leven geroepen.

Verdwijnen privacy en verdwijnen contant geld

Vervolgens kan de macht van de elite over het monetaire systeem worden aangewend om ieder individu, bij ongewenst gedrag, uit te sluiten van toegang tot de levensbehoeften. Om daarmee het door de machtselite opgelegde gedrag af te dwingen. Wie niet gehoorzaamt, zal niet eten. Het is daarbij echter noodzakelijk dat er voor de bevolking geen ontsnappingsmogelijkheid meer bestaat, en gehoorzamen de enig overgebleven optie wordt.

Van elementair belang voor het plan, is het daarom dat contant geld verdwijnt. Zolang mensen nog hun geld van de bank kunnen halen en er anoniem mee kunnen betalen, kun je mensen niet van specifieke zaken uitsluiten.

Essentieel voor het voltooien van dit plan, is daarom het verdwijnen van contact geld, en het invoeren van volledig digitaal geld. Gecontroleerd door de banken, die weer gecontroleerd worden door de macht. Met het implementeren van dit plan is al decennia geleden gestart, door ons gewend te maken aan pinnen en digitaal bankieren. Het nadert nu de eindfase.

Het verdwijnen van privacy is op zich niet zo’n gevaar. Het verdwijnen van contant geld is op zich ook niet zo’n gevaar. Maar de combinatie, gecontroleerd door dezelfde machtselite, is levensgevaarlijk voor onze vrijheid. Het opent de weg voor totale individuele controle over al ons doen en laten. Over ons leven en ons bestaan. De macht van de machtselite, bestaat nou eenmaal uit onze onvrijheid.

Achilleshiel

hand_geld_bijstand_227340aMaar dit is tevens de achilleshiel van het plan. Wanneer wij het niet toestaan dat contant geld verdwijnt (omdat we het gevaar hiervan inzien) dan kan dit plan niet worden uitgevoerd. Dan kan de totalitaire technocratische wereldhegemonie niet worden ingevoerd. Dan valt het plan in duigen.

Dat is dus het werkelijk belang achter het behoud van de mogelijkheid om anoniem en contant te kunnen blijven betalen voor ons eten en andere levensbehoeften.

Wij hebben de zeggenschap EN de verantwoordelijkheid

Wij hebben hierover de werkelijke zeggenschap. Bij onze weigering te stoppen met contant geld, steken we een dikke stok voor het plan en daarmee voorkomen we het bijbehorende, volledige verlies van onze vrijheid, en de totale wereldmacht van enkelen. Het is daarom essentieel dat we er niet in meegaan.

Natuurlijk zal het “nieuwe geld” worden aangeboden onder de argumenten veiligheid en gemak. De machtselite heeft het voor elkaar gekregen dat we het zodanig moeilijk en druk hebben gekregen, dat we daarvoor gevoelig zijn geworden. Maar laten we voor één keer niet kiezen voor de weg van de minste weerstand. Laten we voor één keer kiezen voor het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onszelf en onze kinderen. Laten we deze laatste en beslissende stap in het proces van steeds verder verdwijnende vrijheid, deze keer niet toestaan.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website – pieterstuurman.blogspot.nl
-) Website – Handje Contantje 
-) Hoe werkt ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Willem Middelkoop spreekt met OnsGeld over ons schimmige geldsysteem
-) De top van de geldpiramide, de Rothschilds
-) Deze 8 to 11 families vormen het internationale private bankenkartel
-) Het huidige geld als schuld systeem is al 5000 jaar oud
-) Geld was ooit een superhandige technologie, waar is het misgegaan?

46 gedachten over “Contant geld en vrijheid

  1. Pieter Bericht auteur

   Contant geld geeft de mogelijkheid om anoniem te betalen, en dus de vrijheid te kopen wat je zelf wilt. Zonder dat je aankoop geregistreerd wordt, en dus ook zonder dat die registratie tegen je gebruikt wordt, of onmogelijk gemaakt kan worden. Dat is meer een praktische zaak dan een gevoelskwestie.

   Zolang contant geld bestaat, zijn banken dus beperkt in het opleggen van individuele dwangmaatregelen. Als ze dat nu toch zouden proberen, gaan we gewoon anoniem contant betalen. Wanneer contant geld verdwijnt, kunnen we niet meer terugvallen op anonieme betaling.

   1. Werner

    Het is altijd een beetje dubbel, als een ‘als-dan’ verhaaltje

    (1) economisch herstel gaat veel sneller middels een electronisch systeem
    (2) de malicieuzen zullen dit nooit toelaten
    (3) keer terug naar contant geld in de hoop dat de malicieuzen spontaan uitsterven

    Anno 2016, de mensheid vliegt naar Mars om water te zoeken. Er is nog hoop. 🙂

    1. Pieter Bericht auteur

     Op zich hoeft er niks mis te zijn met een elektronisch geldsysteem. Maar het huidige geldsysteem is in handen van malicieuzen. Aan hen nu nog meer controlemiddelen verlenen is geen goed idee.

     Precies zoals er met een mes of een bijl op zich niets mis is. Maar in handen van sommigen wel.

     Wanneer we hebben gemerkt dat sommigen slechte zaken voorhebben, dan is het geen goed idee om ze extra bewapening toe te staan. Dit zal hun malicieuze intenties niet wegnemen, maar wel toenemende schade beperken.

     Anders gezegd: als het huis in de fik staat, moet je blussen en de belendende percelen nathouden om erger te voorkomen. En vervolgens nadenken over brandpreventie.

     1. Werner

      Zeker mee eens Pieter, wie zou de Nobelprijzencommissie sponsoren?

      De homo economicus als de beperkte mens, de mens met oogkleppen, is het onderwerp van een vermaard geworden artikel van Sen uit 1977: ‘Rational fools’. Dit is het artikel over ‘de traditionele economische theorie’ waarin de ‘rationele egoïst’ meent dat mensen altijd alleen maar aan hun eigen belang denken, als een wetmatigheid. De rationele gek denkt dat het een algemene neiging is, terwijl het alleen zijn eigen blinde drang is om zijn belang veilig te stellen. Het valt buiten het voorstellingsvermogen van de rationele egoïst dat er zoiets als altruïsme zou kunnen bestaan, dat mensen zich betrokken kunnen voelen bij het lot van grote groepen andere mensen, dichtbij of veraf.

      https://www.vn.nl/amartya-sen-pluralist-tussen-rationele-idioten/

 1. Gerda

  Een kennis van me werkt bij de Belastingdienst. Burgers let op Uw zaak. De overheid kan een loonvordering doen of een Overheidsvordering ( van Uw rekening boeken ). Daarom moet contant geld verdwijnen en kan de roverheid zijn gang gaan !

  1. Pieter Bericht auteur

   Toegewezen zijn op uitsluitend digitaal geld, geeft machtsinstanties gevaarlijk veel meer macht. Dat geldt voor de belastingdienst en overheid, maar zeker niet alleen daarvoor.

 2. frank

  en dan nog zeggen dat INPUT een zelfde output veroorzaakt.
  Hebben we hier niet te maken met een stressvolle gedachte?
  Brengt geheel deze discussie ons niet verder van ons ZELF?

  1. Pieter Bericht auteur

   Stressvolle gedachten uitbannen is niet hetzelfde als zaken negeren.

   Stressvolle gedachte gaan over vermeende eigen ontoereikendheid. Over de overtuiging bepaald situaties (mogelijk) niet te kunnen hanteren.

   Niet voor niets wijs ik erop dat we zelf de zeggenschap hebben. Dat we dus niet ontoereikend zijn.

   De wetenschap dat we bij machte zijn (het potentieel hebben) het tij te keren, is hier dus de input.

   1. frank

    En blijf dus maar hangen in uw vergankelijkheid.
    Met deze aandacht blijf je eeuwig ontoereikend. Want als je het ene situatie oplost (als je dat al zou kunnen ), zal er zich iets nieuws aanbieden. Want dat is uw realiteit, uw input. En je krijgt het terug.
    Ik heb nooit het woord negeren gebruikt. Ik hoef dit excuus niet.
    Ik heb begrip voor die zaken die blijkbaar zo nodig moeten veranderd worden en kan de redeneringen volgen maar VOEL dat het mij niet bij mezelf houdt.

    Is vrijheid niet in essentie het aanvaarden van de beperkingen? Het loslaten?
    En draai aub input en output niet om.

    1. Douwe

     Heb je ooit deze video series gezien Frank? Die gaan wel heel goed in op het type vragen wat je stelt.
     Als je je wereld echt wilt veranderen zul je dat vanuit het hart en met het hoofd moeten doen en uitiendelijk met je handen in de fysieke realiteit verwezenlijken. Je kunt prima vanuit interesse, passie met logisch en rationeel denken de wereld praktisch vorm gaan geven op een manier die meer in lijn is met je voorkeur.

     Mark Passio – New Age Bullshit
     http://achterdesamenleving.nl/new-age-bullshit-mark-passio/#.VpA9PRXhCUk

     Mark Passio – 20 kenmerken van wakkere/bewuste mensen
     http://achterdesamenleving.nl/mark-passio-20-factoren-van-wakkerebewuste-mensen/#.VpA9jxXhCUk

    2. Pieter Bericht auteur

     Vrijheid is het vermogen om zelf keuzes te maken. Daarvoor moet je wel enig besef hebben van keuzemogelijkheden. Dat heet bewustzijn.

     Vrijheid is dus zeker niet alleen het aanvaarden van beperkingen, maar vooral ook het omarmen van mogelijkheden.

     1. Hans

      Het lijkt me dat Frank met beperkingen aanvaarden en loslaten niet zozeer het onderwerp van beperking bedoeld maar de realiteit waarin het onderwerp van beperking bestaat, waar het in kan bestaan.
      Het onderwerp van de beperking of de mogelijkheden bestaan in en als die realiteit en kunnen alleen in en als die realiteit bestaan.
      Veranderingen binnen die realiteit maken altijd plaats voor nieuwe varianten in de zelfde hoedanigheid van beperking of mogelijkheid.

      Om het te verduidelijken:

      Geld is in deze werkelijkheid een financieel gereedschap om de mens te onderdrukken, dat is de realiteit van geld in deze werkelijkheid, deze maatschappij.
      Dus niet de mogelijkheid of beperking ervan, maar het bestaan en de beleving ervan.
      Elke variant hiervan ter vervanging zal ondanks zijn mogelijkheden van dezelfde realiteit zijn en zich als zodanig gaan gedragen.

      Die realiteit is een onderdeel binnen de werkelijkheid wat de output is van onze collectieve staat van zijn.
      Vandaar zijn opmerking:
      “Ik heb begrip voor die zaken die zonodig moeten veranderd worden en kan de redeneringen volgen maar VOEL dat het mij niet bij mijzelf houdt”

      Realiteit is de HOEDANIGHEID van alle aspecten van onze werkelijkheid, van onze maatschappij.
      Deze hoedanigheid is de manifestie van onze staat van zijn en die noemen we nu de 3e dimensie.
      Veranderingen, hoe mooi en integer dan ook, manifesteren zich altijd volgens die hoedanigheid tenzij de mens veranderd, bewust wordt.

     2. Pieter Bericht auteur

      //Veranderingen, hoe mooi en integer dan ook, manifesteren zich altijd volgens die hoedanigheid tenzij de mens veranderd, bewust wordt.//

      Klopt helemaal Hans. Het goede nieuws is: de mens is prima in staat om te veranderen. Om bewust te worden. We hebben dat potentieel gewoon.

      Het wordt op dit moment echter nog overschaduwd door de gangbare overtuiging dit potentieel niet te hebben. Niet alleen de overtuiging in machteloosheid overgeleverd te zijn aan machtige systemen en personen, maar erger nog, de overtuigen deze nodig te hebben.

     3. Hans

      Juist, de menselijke deceptie, de misleiding, de misvatting..
      Hierop is onzehele perceptie van het bestaan gebaseerd.
      De bewust wording hiervan is de menselijke evolutie, het pad naar heling, het pad naar het ervaren van de natuurlijke werkelijkheid.

 3. Treowd

  Dat geeft uiteindelijk dus ook aan waar Werner op doelt , dat we voorbij dit paradigma zouden moeten kijken. Enerzijds begrijpelijk.
  Anderzijds kaart Pieter het in dit artikel ook op een relevant punt aan , het is alsof het inmiddels beschermde vogeltje in het kooitje het sleuteltje aan zijn houder geeft en aangeeft ik vertrouw je wel dat ik er nog wel eens uit mag. Das best veel gevraagd en volgens mij ook niet echt rieel om te vragen gezien het verloop van de historie van macht via geld. Dan nog zit er een addertje in het gras, de machtigen kunnen markten beinvloeden en het geld tot 0 waarde terugbrengen, toch geven we dan net dat sleuteltje als het ware niet aan , wat mogelijk het tij kan doen keren als men lokaal de boel in handen gaat nemen.

 4. Hans

  Het tij keert niet zolang wij proberen om vanaf ons eiland de golven te breken, de golven zullen blijven komen en steeds hoger worden.
  Om het tij te keren zullen wij in moeten zien dat de zee de veroorzaker van de golven is en wij erdoor omringt zijn.
  De zee zal nooit stoppen met golven.. dat is de realiteit.

  1. Werner

   Het decor wijzigt continu, luctor et emergo. 🙂

   Zoals de naam al doet vermoeden heeft Psychonomie veel te maken met Psychologie, de wetenschap die menselijk gedrag bestudeert en probeert de interne processen te begrijpen die aan gedrag ten grondslag liggen. Psychonomie betekent letterlijk “de wetenschap van de wetten (‘nomos’) van de geest (‘psyche’)”. Psychonomie is geen aparte wetenschap maar een benadering binnen de psychologie: psychonomen bestuderen psychologische functies door te zoeken naar wetmatigheden in het menselijke gedrag. Zij gaan hierbij uit van de mens als informatie- of symbool verwerkend systeem.

   http://psychonomie.nl/nvp/psychonomie/

  2. Pieter Bericht auteur

   We zijn prima toegerust om in harmonie met die zee te leven. Het enige dat er voor nodig is, is het ontdekken van ons vermogen om dat te doen.

   Alleen onze collectieve zelfonderschatting verhindert het kennen van ons potentieel, dat daardoor voor een groot deel buitenspel staat. Het is het enige motief achter het verlangen om onze verantwoordelijkheden te delegeren aan “betere” mensen of aangeboden systemen.

   Nadat we hierop vele eeuwen vertrouwd hebben, en even zoveel eeuwen teleurgesteld zijn, wordt het tijd dat we ons bewust gaan worden van onze vermogens en daarmee ook onze (voormalige) misvattingen over onszelf.

   Er bestaat werkelijk geen enkel probleem (ongewenste situatie) waaraan geen overtuiging van ontoereikendheid ten grondslag ligt.

   1. Treowd

    Mee eens Pieter, het is nu slechts moeilijk in te schatten in welk stadium we ons bevinden omdat een groot deel van het Collectief nog niet waker is – aka zich hiervan bewust is. Het Collectieve mind-control programma draait op volle toeren. Mocht ook dat Collectief verder ontwaken en zich daarvan bewust worden zal het zich vanzelf verder uitbreiden , de mensheid en onze planeten in ons sterrenstelsel en mogelijk (beyond) verder dan dat vormen tenslotte 1 interdependent geheel.

   2. Werner

    Het is als ‘go with the flow’, dit is ook van toepassing op de inhoud van dit artikel. Om deze reden hoeven we ook niet terug te keren naar contant (fysiek) geld maar nu net een stapje verder te zetten en de evolutie volgen. Gewoon even onze ketenen losmaken door die door het denken in stand gehouden worden. Change the system. 🙂

    1. Treowd

     Nog steeds vanuit het nieuwe paradigma beredeneerd beste Werner, maar laten we zaken uit het oude paradigma eerst even goed filteren voor we het integreren of meenemen naar het nieuwe. Het verschil tussen theorie en praktijk is dat er bij praktijk ook nog eens het leven zelf even komt kijken daar is betreffende die flow geen theorie tegen opgewassen, zelfs Nostradamus kan wel eens mis zitten. 🙂

     1. Werner

      It’s all in the game, verzet, chaos, oorlog … zal misschien nog nodig zijn om de geesten wakker te maken, afgeweging jegens de bevrijdende alternatieven maakt de situatie des te pijnlijker. 🙂

      Een Nash-evenwicht gaat uit van een spel, waarin iedere speler een strategie heeft. Die strategie geeft precies aan wat een speler in de verschillende fases van een spel doet. Een strategie kan zowel een pure strategie als een gemengde strategie zijn. De verzameling van strategieën van alle spelers die meedoen aan een bepaald spel noemt men een strategieprofiel. In de speltheorie is een Nash-evenwicht een strategieprofiel waarbij het voor geen enkele speler voordelig is daarvan af te wijken, als de andere spelers dat ook niet doen. Het Nash-evenwichtsconcept is een begrip dat vooral toepassing vindt in de economie.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Nash-evenwicht

     2. Hans

      Inderdaad Werner, hoeveel is er nodig om de mens wakker te maken?
      Dus om wakker te worden dient men eerst bewust geconfronteerd te worden met ellende, met crisis.
      Van geluk worden we niet wakker, daar dromen we heerlijk verder van..
      Eerst zal de mens collectief door de drek moeten, net zolang totdat we het doorhebben.
      Proberen dit inhoudelijk door prachtige alternatieven te verlichten is weer een poging om in die lekkere slaaptoestand te komen.

      Dus zolang de intentie is om de ellende te verlichten loop je er van weg, ipv er doorheen te gaan, ontwaken.
      Het ligt dus aan de mens zelf wanneerhier een einde aan komt.
      Zolang wij vechten tegen de ellende door deze ellende te willen verlichten dmv de mooiste alternatieven te implementeren doen we precies het tegenovergestelde..

      Juist de ontwaakte willen de slapende daardoor een mooiere droom bezorgen, ipv ze wakker te schudden.
      Denken de verkeerde kant op, het is evolutie, geen involutie.

     3. Werner

      Het is eenvoudiger dan we denken, oplossingen liggen op de tafel maar misschien laten we ze niet toe tot het denken? Het antwoord zit dus in aandacht en ontvankelijkheid, tijdens dit proces wordt maar al te pijnlijk duidelijk hoe het denken als een spelbreker kan fungeren. De tragische grap is dat enkel het denken zoiets kan bedenken, een aantal denken er blijkbaar nooit over na, doorgaans diegenen die we zelf verkozen hebben om ons te leiden. 🙂

     4. Hans

      //Het is eenvoudiger dan we denken, oplossingen liggen op de tafel maar misschien laten we ze niet toe tot het denken?//

      En zolang je denkt dat die oplossingen de oplossing zijn is je denken en de daaruit volgende invloed en actie gericht op en in de droom, men slaapt.

      Omdat als je nu een verbetering initieert men niet wakker zal worden, je zet de wekker voor ze uit en zegt welterusten..
      Want nog steeds is het dezelfde maatschappij, dezelfde realiteit, je hebt alleen iets aan de inhoud veranderd en niet aan de natuur, zijn hoedanigheid ervan.
      Wat zal ze dan ooit wakker moeten maken als jij steeds het bed mooier opmaakt?
      Je gaat tegen de evolutie van de mens in, je wilt iedereen het mooiste laten beleven maar de zwarte kant liever niet?
      Heelheid bereikt de mensheid door alle aspecten van het leven te doorvoelen en ermee in het reine te komen, totdat het kwartje valt.

     5. Hans

      Niet nodig Werner, als de mens het inzicht krijgt en bereidt is het ontwakingsproces voor zichzelf te doorlopen.
      Ik weet de gevolgen van jouw visie, daar heb ik me in verdiept, ik raad aan dit ook proberen te doen met de gevolgen van de visies die niet de jouwe zijn of die nog niet bewust de jouwe zijn.
      Dan kan er inhoudelijk gediscusieerd worden zonder er slakken als ruilmiddel bij te halen.

      Er zijn hier hoogstwaarschijnlijk lezers die wel met serieuze interesse het verloop willen volgen op basis van doordachte en integere interactie.
      Daar post ik mijn reacties voor.

     6. Werner

      We zijn allen Jihad-strijders. 🙂

      Jihad (Arabisch: جهاد, djihād) is een begrip uit de islam. Het komt van de Arabische woordstam jhd, dat ‘streven’ betekent. Jihad betekent letterlijk ‘inspanning gericht op het realiseren van een bepaald doel’. Er wordt onderscheid gemaakt tussen innerlijke en uiterlijke jihad. Zowel in islamitische als niet-islamitische kringen worden verhitte discussies gevoerd over de precieze betekenis van het begrip.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Jihad

 5. Hans

  //Zij gaan hierbij uit van de mens als informatie- of symbool verwerkend systeem.//

  Inderdaad, en de mens tragisch genoeg ook.

  1. Werner

   Over informatie kunnen we nadenken, het zit in de genen

   Messenger RNA, dat meestal afgekort wordt tot mRNA, speelt een centrale rol in het tot expressie brengen van genetische informatie. Messenger RNA is een vorm van RNA die als ‘boodschapper’ (messenger) twee processen met elkaar verbindt: de transcriptie, waarbij een stuk DNA (een gen) overgeschreven wordt tot mRNA, en de translatie, waarbij het mRNA wordt vertaald naar een keten van aminozuren (een eiwit).

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Messenger_RNA

 6. Qvic

  Digitaal geld heeft geen waarde op zich, het kan op iedere moment gecreëerd worden door simpel een aantal cijfers voor de komma in te typen via een toetsenbord en deze te verplaatsen naar een digitale bankrekening. De kosten voor de bank, zijn eigenlijk enkel de kosten van die persoon qua tijd die hij/zij er mee bezig is. Op deze manier kan elke bank eigenlijk onbeperkt geld uitgeven, die de bank uit niets laat ontstaan, waar wel rente over moet betaald worden. Dit systeem werkt alleen fraude in de hand, want zo kunnen banken alles en iedereen opkopen met hun digitale geld. Als er enkel contant geld zou bestaan, is dat veel moeilijker te verwezenlijken. Maar ook voor bedrijven, want die zouden dan elke werknemer weer een loonzakje moeten overhandigen, als zij het loon uitbetalen.

  1. Werner

   Er bestaat in de wereld zoiets als beperkte rationaliteit, het wil eenvoudig zeggen dat door een gebrek aan kennis adequate besluitvorming niet mogelijk is. Als gevolg daarvan kunnen besluiten leiden tot een averechts effect van waaruit termen zoals de ‘waan van de dag’ hun geboorte kennen. In dit werkdocument maken we van rente een WIN-WIN waardoor de (te) oppervlakkige aanname ‘negatieve rente is negatief’ ontkracht wordt. Belangrijker is de sociale impact, de negatieve connotatie induceert vaak een reeks acties die – mits toepassing van co-creatieve rente – totaal onnodig blijken.

   https://dunningenkruger.wordpress.com/periphere-triggers/epistemologische-obstakels/negatieve-rente-is-negatief/

 7. autonoom

  Verschillende landen hebben al kennis gemaakt met negatieve rente. Wel vervelend dat mensen hun geld van de bank kunnen halen en alles weer contant kunnen gaan doen. Oh wacht…. goed ideee! [/sarc]

  1. Werner

   Velen trappen in de val wanneer het over ‘negatieve rente’ gaat, een aantal onbewuste belemmeringen spelen hierin een rol. Rente bestaat uit verschillende componenten, negatieve rente gekoppeld aan deflatie resulteert – naargelang keuze van de parameters – in een WIN-WIN situatie voor alle partijen. De verbazing wordt natuurlijk gewekt wanneer deze eenvoud niet begrepen wordt, met in het verlengde heel wat acties en veronderstellingen waar elk gezond denkend econoom een punthoofd van krijgt.

   http://achterdesamenleving.nl/negatieve-rente-is-negatief-platitude/#.VpN4uV4oDtR

 8. peter

  Co2 (klimaat hetze) heffing is het nieuwe geld..! U krijgt dadelijk een uitbetaling in loondienst..enz.. in uitstoot biljetten.

  Dat krijg je als mensen te goed gelovig zijn en…ja..op school niks geleerd word, poepin poepuit, geconditioneerde trolletjes.

 9. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Ik denk niet dat contant geld helemaal gaat verdwijnen. Want dan zou ook boven water kunnen komen met welke prostituees onze minister van justitie afrekent of met welke schandknapen onze minister-president afrekent. Dus dat wordt ‘m niet.

  1. peter

   Niemand die op maandagmorgen dat gebouw van dr Dragie dicht last en in de fik steekt…ik tuur al jaren naar de horizon… maar er komt maar geen rook!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *