Wet voor Buitenaards Contact – Voorstel tot wetgeving wat te doen bij ‘First Contact’ met buitenaardse en multidimensionale wezens


Eerder kwamen hier al de volgende artikelen voorbij:

-) Buitenaardse wezens vragen aan jou persoonlijk, wil je dat we ons laten zien?
-) Aardbewoners voor open en vreedzaam contact met buitenaardse, interdimensiale en multidimensionale wezens

Bron: Vashta Narada’s Galactic Art – http://www.vashta.com/

Als logisch vervolg daarop het volgende artikel wat een concreet voorstel is tot wetgeving over hoe wij als aardbewoners ook vanuit de politiek om zouden kunnen gaan met openlijk ‘first contact’ met buitenaardse en multidimensionale wezens.

De onderstaande tekst komt van Darryl Anka en Bashar.  En is door Maria – mariaenbuitenaardsen.blogspot.nl – vertaald naar het Nederlands, waarvoor onze hartelijke dank. De Engelse versie is hier na te lezen.

We delen hier het wetsvoorstel zodat eventuele Nederlandse autoriteiten dit bij een geval voor contact over zouden kunnen nemen.

Daarnaast is het ook interessant om hier met geïnteresseerden in dit onderwerp over de voorgestelde punten te discussiëren en om te kijken of er eventueel nog aanvullingen zijn.
Alle reacties en eventuele aanvullingen zijn van harte welkom onder het artikel.


Wet voor Buitenaards Contact

Het opzetten van een protocol om publieke interactie met buitenaardse intelligenties mogelijk te maken die het verlangen hebben tot vreedzaam contact met de mensen van de Aarde.

SECTIE 1. KORTE TITEL.

Deze wet kan worden aangehaald als de ‘Wet voor Buitenaards Contact’.

SEC. 2. OPSTELLING VAN OPENBARE RECHTEN EN PROCEDURES VOOR DE ACTIVATIE VAN HET CONTACTPROTOCOL.

(1) Bij de inwerkingtreding van deze wet hebben alle leden van het publiek, individueel of in een groep, onmiddellijk –

(a) het onherroepelijke recht om vrij te interageren, te associëren en te communiceren met buitenaardse intelligenties, zowel op als buiten de aarde, binnen de richtlijnen die in het contactprotocol zijn uiteengezet; en

(b) Het onherroepelijke recht om vrijelijk te bespreken, op te nemen, te transcriberen en aan anderen te communiceren binnen de richtlijnen van het Contactprotocol, de aard en inhoud van dergelijke interacties, verenigingen en communicatie met buitenaardse intelligenties.

(2) Bij de verordening van deze wet heeft de Organisatie voor Buitenaardse Contacten (“ECA”) onmiddellijk en onherroepelijk –

(a) het recht om soortgelijke versies van deze wet en haar contactprotocol globaal te promoten en te lobbyen voor de aanname daarvan door andere landen van de Aarde; en

(b) het recht om aanvullingen, verwijderingen en / of andere wijzigingen aan het contactprotocol voor te stellen en het recht te ontvangen en coördinatie van suggesties voor toevoegingen, verwijderingen en / of wijzigingen in het contactprotocol van de burgers van elke natie; en

c) het recht om een ​​internationale stemprocedure vast te stellen, toezicht te houden en te voeren waarbij de leiders van elk volk als vertegenwoordigers van zijn burgers één stem per natie kunnen uitbrengen voor of tegen dergelijke aanvullingen, verwijderingen en / of andere wijzigingen; en

(d) het recht officieel toe te voegen, te verwijderen en / of wijzigingen aan te brengen in het contactprotocol op de bevestiging van de goedkeuring van de meerderheidsverklaring van dergelijke aanvullingen, verwijderingen en / of andere wijzigingen.

SEC. 3. CONTACT PROTOCOL.

Bron: Vashta Narada’s Galactic Art – http://www.vashta.com/

In het geval dat een buitenaardse intelligentie uiting geeft aan het willen maken van vreedzaam contact met de mensen van de Aarde of probeert te maken, zal de Minister President van Nederland –

(1) Alle redelijke inspanningen verrichten om contact te leggen met de buitenaardse intelligentie en tijdig hun vreedzame bedoelingen en bevestigen dat dergelijke Intelligentie geen biologisch gevaar of andere onbedoelde dreiging of schade aan de Aarde veroorzaakt; en

(2) Na bevestiging van de vreedzame bedoelingen van de buitenaardsen en afwezigheid van biologisch of ander gevaar, bedreiging of schade, onmiddellijk opdracht geven tot het staken van alle militaire, agentschappen, departementen, openbare, bedrijfs- of privéactiviteiten die redelijkerwijs door de buitenaardsen als weigering van contact of een bedreiging voor hun veiligheid en zekerheid kunnen worden opgevat; en

(3) onmiddellijk de leiders van alle andere naties informeren, de vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, NASA, SETI en de ECA, via de directeur van de organisatie, over het bestaan ​​en de aard van het buitenaardse contact en om de bovengenoemde individuen en organisaties in iedere discussie te betrekken met respect voor de inhoud van alle publieke aankondigingen die het bestaan ​​of de natuur van het buitenaardse voor het publiek onthullen; en

(4) vervolgens binnen vierentwintig uur een wereldwijde publieke televisiemededeling doen over het bestaan ​​en de aard van het buitenaardse contact; en

(5) plan en vergemakkelijk onmiddellijk een wereldwijde tv-interactie tussen de buitenaardse intelligentie, de president, de vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, NASA, SETI en de ECA om vrijelijk te onderhandelen over een vreedzaam voortzetting, coördinatie en begeleiding van een protocol , wereldwijde en wederzijds voordelige relaties met de buitenaardse intelligentie en zijn respectieve samenleving.

Bij de organisatie van contact en interactie met een buitenaardse intelligentie zal de Organisatie voor Buitenaardse Contacten (“ECA”)

(1) verslag doen van alle details van contact en de voortgang van de interactie met de buitenaardse intelligentie, indien aanwezig, uiterlijk 90 dagen na de aanvang van een dergelijk contact en daarna elke zes maanden voor de duur van de interactie; en

(2) deze verslagen openbaar maken en ter beschikking van het publiek op verzoek beschikbaar stellen tegen een ​​redelijke vergoeding ter dekking van de kosten van duplicatie, mailing, online diensten en andere redelijke kosten; en

(3) Kondig de ontwikkeling van de interactie aan, indien aanwezig, om de zes maanden door middel van televisie- en website-gepubliceerde rapporten.

SEC. 4. DEFINITIES.

(1) De term ‘buitenaardse intelligentie’ betekent elk bewustzijn, entiteit of voelend wezen, hetzij individueel of collectief, fysiek, onstoffelijk, interdimensionaal en/of multidimensionaal, wiens oorsprongpunt anders is dan van het ruimtelijke of tijdelijke bestaansvlak van de aarde.

(2) De term ‘Aarde’ betekent de planeet in haar geheel en haar afzonderlijke componenten, waaronder de mensen van de Aarde en alle natuurlijke en kunstmatige infrastructuur, biosystemen, ecosystemen en geosystemen.

(3) De term ‘biologisch gevaar’ betekent een pathogeen, chemisch of ander organisme, stof, procedure, apparaat of middel die een fysieke bedreiging, schade, dood of vernietiging aan de Aarde, zijn mensen, zijn natuurlijke en kunstmatige infrastructuur, biosystemen , ecosystemen en geosystemen vormt.

(4) De term ‘vreedzaam’ betekent aanzetten tot of voor vrede bestemd; zonder geweld of dwang; zonder gebruik te maken van oorlogs-overeenkomstige methoden.

SEC. 5. VERWANTE ONDERWERPEN IN DEZE WET.

De mogelijke impact en gevolgen van open contact met een buitenaardse intelligentie op de sociale, politieke, economische, religieuze, culturele, psychologische en andere aspecten van de menselijke samenleving zijn moeilijk te voorspellen en dus zijn deze onderwerpen buiten de werkingssfeer van deze wet, behalve dat –

(1) In het begrijpen dat een dergelijk open contact en de daaropvolgende interactie met een buitenaardse intelligentie mogelijk zowel diepgaande als subtiele veranderingen in de bovengenoemde aspecten van de samenleving als geheel of particulieren daarin kan opleveren, is het de bedoeling en het doel van deze Wet dat –

(a) de bepaling daarvan dergelijke veranderingen en / of effecten die schadelijk zijn voor deze aspecten, zal verzachten / verminderen; en

(b) zo’n wetgeving zal bijdragen aan het genereren van positieve en constructieve veranderingen en effecten door de menselijke samenleving vooraf voor te bereiden op dergelijke initiële veranderingen en hun effecten; en

(c) Zo’n verordening zal deze voorbereiding toestaan ​​door het publiek te informeren over de mogelijkheid van contact met buitenaardse intelligentie en door de oprichting en promotie van het contactprotocol dat een officieel, globaal goedgekeurd en uniform antwoord op zo’n contact zal bieden; en

(d) de verordening en / of adoptie ervan vervangt en herplaatst elk ander beleid of de procedure met betrekking tot een dergelijk contact dat momenteel binnen een natie of organisatie is gevestigd; en

(e) De vevordening ervan garandeert het onherroepelijke recht van het publiek om vrij te interageren met buitenaardse intelligenties zonder strafrechtelijke gevolgen van welke aard dan ook, zonder inbreuk te maken op wetten die niet in strijd zijn met het doel en het voornemen van het contactprotocol.


Ik ben benieuwd wat mensen hiervan denken en of ze nog reacties, vragen en eventuele aanvullingen hebben.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Buitenaardse wezens vragen aan jou persoonlijk, wil je dat we ons laten zien?
-) Aardbewoners voor open en vreedzaam contact met buitenaardse, interdimensiale en multidimensionale wezens

-) Vraag 1: Waarom landen buitenaardse wezens niet gewoon op de aarde om zich te introduceren?
-) Vraag 2: Waarom zijn buitenaardsen geinteresseerd om contact maken met planeet aarde en haar bewoners?
-) Vraag 3: Hoe zijn buitenaardse wezens in staat sneller dan het licht te reizen?
-) Vraag 4: Hoe zouden buitenaardsen willen dat wij ze ontvangen, zouden begroeten op aarde?
-) Vraag 5: Op wat voor manier zijn wij mensen verbonden met buitenaardse wezens?

55 gedachten over “Wet voor Buitenaards Contact – Voorstel tot wetgeving wat te doen bij ‘First Contact’ met buitenaardse en multidimensionale wezens

 1. Maria

  Q: (1) verslag doen van alle details van contact en de voortgang van de interactie met de buitenaardse intelligentie, indien aanwezig, uiterlijk 90 dagen na de aanvang van een dergelijk contact.

  Ik ben benieuwd op wat voor gronden een dergelijk lange termijn voor verslaglegging nodig is. Verslagen moeten altijd worden vastgesteld, en zeker bij wat dan een ingrijpende gebeurtenis zal zijn, zullen de geheugens gaten laten vallen. Tenzij we dan natuurlijk zo vol bewustzijn zijn dat dat geen probleem meer zal vormen.

  1. Douwe Beerda

   Ja goede vraag idd, lijkt me ook wat lang in deze huidige tijd van het internet, livestreams, twitter en YouTube. Wellicht is dit iets om een overheid enige tijd te geven om organisatorisch bepaalde zaken op poten te zetten. Maar zou in mijn ogen niet langer hoeven te zijn dan 2 weken. 😀

  2. Marian kerssens

   Kunnen we ze niet gewoon met ons hart verwelkomen. Gewoon normaal gesprekken voeren en mogen ze zelf ook nog wat beslissen in hoe ze met ons omgaan en met wie en waar.

   1. Douwe Bericht auteur

    Uiteraard en volgens mij doen vele mensen dat al op inidividueel niveau. En het lijkt me alleen maar gezond dat mensen daar mee door blijven gaan. En wellicht is dat ook genoeg. Als genoeg mensen voor zichzelf via hun hart contact beginnen te maken met buitenaardse en multidimensionalen dan wordt het wellicht op een gegeven moment dusdanig normaal dat er helemaal geen issue meer is.

    Maar ik krijg het idee dat dit protocol vooral is opgezet om eventuele schokeffecten van een globale collectieve first contact proberen in kaart te brengen en zo harmonieus mogelijk te laten verlopen.

    Stel dat er daadwerkelijk first contact op gaat treden er moet dan toch een of andere reactie vanuit de politiek komen en vanuit de mainstream media. Alhoewel of wellicht wel omdat die beide bewijzen niet echt betrouwbaar te zijn is het volgens mij belangrijk dat dit niet puur aan hun wordt overgelaten en is het denk ik heel verstandig dat de mensen met eigen ervaringen die vanuit hartsenergie komen op zijn minst een soort voorstel klaar hebben liggen hoe de politiek ermee om zou kunnen gaan op een constructieve manier.

    Daarbij is in deze wet een boel openheid en vrijheid opgenomen. Dit voorstel stelt voor om als er contact wordt gemaakt dat overheden uiteraard om de veiligheid dienen te denken maar daar ook niet in door moeten slaan en als het veilig is dan hebben ze niet het recht om informatie achter te houden of om individueel contact tussen ET’s en mensen die dat willen te blokkeren etc.

    Ik heb zelf het idee dat het vooral een verzet is aan overheden om als er een first contact scenario optreedt ze een methode aan te bieden die open, helder en respectvol is naar alle partijen toe. Iets wat helaas helemaal niet zo vanzelfsprekend is als je kijkt naar hoe onze overheid op dit moment handelt in de praktijk.

 2. Indigo Child

  Speel en fantaseer maar lekker verder… het spel om jullie helemaal vast te zetten in the matrix…
  Het is project bleubeam wat jullie zicht zo troubel maakt.
  Advies: Kijk eerst eens op je eigen planeet en maak eerst eens contact met jezelf.
  Denk vrij leef vrij.

  Peace

  1. Douwe Beerda

   Ik kan je reactie betreffende de inhoud van het artikel niet zo goed plaatsen maar wellicht kan ik eerst nog iets verder toelichten waarom we dit hier op Achter de Samenleving plaatsen.

   Ten eerste heb ik zelf contacten gelegd met ten minste drie soorten buitenaardse wezens en daarnaast meerdere soorten multidimensionale wezens. Door mezelf wat meer in deze materie te verdiepen ben ik er daarnaast achter gekomen dat er duizenden mensen in Nederland zijn en honderd duizenden zo niet miljoenen wereldwijd met gelijksoortige ervaringen. Ook op de facebook krijg ik regelmatig berichten van mensen die over hun ervaringen vertellen. Op o.a. http://www.starseedhub.com kun je een boel informatie vinden over deze materie en daarnaast vele youtube kanalen met informatie en interiews over dit onderwerp mocht je oprechte interesse en nieuwsgierigheid hier liggen.

   Daarnaast merk ik zelf, en hoor ik ook van anderen dat dit pesoonlijke contact met ET’s en multidimensionalen momenteel heel snel zich verspreidt. Een boel mensen worden wakken en begrijpen hun eigen multidimensionale potentieel en leren daarmee intappen op andere frequentielagen dan ons zichtbare fysieke universum. Verder heb ik goede redenen om aan te nemen dat die toename alleen maar verder zal groeien de komen jaren en decennia.

   Ik denk daarnaast dat iedereen die een oprechte interesse heeft om zichzelf te leren kennen en hiermee aan de gang gaat zijn of haar eigen multidimensionaliteit kan ontdekken en daarmee erachter komt dat hij of zij in staat is om via die manier contacten te maken met andere intelligente bewustzijns eenheden zoals buitenaardse en multidimensionale wezens.

   Vandaar dat ik denk dat het belangrijk is dat we gaan nadenken zowel individueel als collectief hoe we om kunnen gaan met dit idee van vreedzaam en open contact met buitenaardse en multidimensionale wezens. Aangezien ik zie op wat voor treurige manier onze overheid omgaat met de waarheid in het algemeen betreffende bijvoorbeeld MH17 of de oorlogen in Irak, Libie, Syrie etc. Maar ook hoe ze omgaan met de bankencrisis dan heb ik minder dan weinig vertrouwen in die overheid.

   Het is daarom belangrijk in mijn ogen dat we structuren gaan opzetten vanuit de mensheid zelf die interesse en ervaring met deze materie hebben om zo een eventueel first contact in goede banen te leiden. Want er zullen nogal wat geloofsystemen door elkaar worden geschud op politiek, religieus en wetenschappelijk vlak mocht er openlijk een first contact scenario optreden. En in mijn ogen is het hoogst onveranwoord om als zoiets gebeurt daar volkomen onvoorbereid aan te beginnen.

   Het lijkt me verstandig dat we zo een voorval in ieder geval niet alleen aan onze totaal onvoorbereide huidige overheid overlaten om in goede banen te leiden tenminste. Daar is dit in mijn ogen net wat te belangrijk voor.

   En mocht dit voor mensen zelf nog niet zo reeel zijn, zie het dan als een denk oefening. Hoe zou het zijn als de mensheid open en vreedzaam contact weet te leggen met buitenaardse wezens en hoe zouden we zoiets op een harmonieuze manier kunnen laten verlopen.

   Wellicht kun je dit artikel en deze informatie iets beter plaatsen vanuit deze informatie en voel je vrij je reactie eventueel wat verder toe te lichten. Ik krijg niet het idee dat ik op dit moment goed begrijp wat je precies probeert te communiceren.

    1. Douwe Bericht auteur

     Ik weet niet precies wat je reden is waarom je op zo een onvriendelijke manier reageert. Ik weet niet vanuit wat voor behoefte dat komt maar kijk eens naar dit artikel over Geweldloze/Compassievolle Communicatie. Ik krijg persoonlijk het idee dat je gewoon aan het trollen bent en dat je oprechte interesse niet bij dit onderwerp ligt.

     Als je echter wel oprechte interesse hebt in deze materie dan kan ik je het volgende aanraden.

     Darryl Anka heeft al meer dan 30 jaar contact met een buitenaards wezen Bashar. In dit interview van bijna 2 uur doet hij in detail uit de doeken hoe hij dit ziet.
     -) Darryl Anka (Bashar) – Buddha at the Gas Pump Interview

     Daarnaast zijn er heel veel mensen met soorgelijke ervaringen en contacten. Reuben Langdon heeft een een YouTube kanaal waar hij vele verschillende mensen en hun contacten met buitenaardse extradimensionale en multidimensionale wezens interviewt.
     -) Interview with E.D. (Extra Dimensionals)

     Ik zou zeggen bekijk eens wat van die aangeboden informatie en voel je vervolgens vrij om respectvol en inhoudelijk hier opnieuw te reageren.

     En mocht je oprechte nieuwsgierigheid, interesse en passie niet bij dit onderwerp liggen dan zou ik zeggen krijg helder voor jezelf waar je oprechte nieuwsgierigheid, interesse en passie precies liggen en steek daar je tijd in. 🙂
     -) Volg je nieuwsgierigheid, interesse en passie – met integriteit – en zonder te volharden in een specifieke uitkomst

     1. bernadette

      Wat mooi , Douwe

      Dat je de intentie zet om een ieder – die je site komt bezoeken,
      op rechtvaardige wijze op hun levenspad probeert op weg te helpen.
      Zoals je hierboven de moeite doet om tools aan te geven.

      Het wordt zeker gewaardeerd , Douwe

      Ik zat zo even geleden de opname van Sacha Stone & Patty Greer
      te bekijken en kreeg toch weer de neiging die hier in deze Topic
      te plaatsen zodat o.a Maria en Marian er ook wat aan hebben ?

      Crop Circles with Patty Greer and Sacha Stone
      NewEarths Sacha Stone speaks with veteran crop-circle documentarian Patty Greer on the mysteries of the crop-circle phenomenon.
      https://www.youtube.com/watch?v=eYRBVgkMwOs

      http://www.newearthnation.org
      http://www.pattygreer.net
      https://cropcirclefilms.com/

      Haar nieuwe film ( The Shift Has Hit The fan )
      lijkt mij in ieder geval een gunstige toekomst
      voor de Mensheid en Dierenrijk op deze Aardse Planeet

      Orbs of Light
      https://www.youtube.com/watch?v=Es0VIj_qrN4

      Wat meer duidelijkheid over first contact protocol voorstel ,
      hieronder ;

      https://www.youtube.com/watch?v=wIGdZUB2H18

     2. Douwe Bericht auteur

      Ja dat krijg je ervan als je andere mensen als een reflectie van jezelf gaat zien, en begrijpt dat hun frequentie op het collectief ook van invloed is. Laten we elkaar zo goed mogelijk assisteren in onze persoonlijke ontwikkeling. En verder zo goed mogelijk onze eigen passie te volgen inplaats van elkaar in de weg te gaan zitten.

      Dank voor de links!

  2. A. Booi

   Dit is een manier om straks de mensheid te laten geloven in de false aliendeception. Dit een valstrik van de illimunati, door middel van Project Bluebeam, om op deze manier de NWO op poten te zetten.
   De paus wil zo graag aliëns dopen toch? Dit zijn de demonen, de gevallen engelen, die weer over de aarde zullen gaan in deze eindtijden. Mensen trap er niet is, het is een valsstrik van de satan, wees ewaarschuwd!
   Vele site zijn nu in een rap tempo de aliënagenda aan het pushen, controlled opposite, pas op!

   1. Douwe Bericht auteur

    Het zou fijn zijn als de mensen die in mijn ogen vooral vanuit angst en negativiteit hier reageren op zijn minst de moeite zouden nemen om helder uit te leggen wat ze precies bedoelen. Wederom ik snap niet echt wat je wilt zeggen dus ik reageer er maar even op vanuit mijn eigen begrip en dan moet je daarna maar kijken of je je reactie verder wilt toelichten of op mijn reactie wilt reageren.

    Ten eerste is er wat ik begrijp eventueel een plan van de NWO om een fake ET invasie te veinzen. Ze zouden als het ware doen alsof buitenaardse wezens de aarde zouden aanvallen en dat wij als mensheid ons dienen te verenigen onder 1 wereldregering, uiteraard onder leiding van de NWO mensen, om zo onszelf te kunnen verdedigen tegen deze fake invasie.

    Oftewel het oude recept van de NWO. Probleem – Reactie – Oplossing.
    1) Schep een probleem – Hoax een valse vlag aanval op de aarde van buitenaardse wezens
    2) Stuur de reactie – Maak mensen bang en laat ze hulpeloos voelen zodat ze gaan roepen om een sterke lijder.
    3) Druk jouw geplande oplossing erdoor – In it geval schep 1 tirannieke wereldregering waarin je vraagt van alle mensen dat ze hun eigen vrijheid opofferen zodat deze regering ‘het probleem’ voor je op zal lossen.

    Wat we hier doen met dit artikel gaat echter totaal in tegen dat plan dus in mijn ogen slaat je reactie de plank wat mis en ook dat zal ik proberen toe te lichten.

    Ten eerste zijn er op dit moment al een boel mensen die individueel contact hebben met buitenaardse en multidimensionale wezens. En dit aantal groeit alleen maar verder. Uit grootschalig onderzoek van dit soort mensen met individuele contacten blijkt dat meer dan 90% van die mensen deze contacten buitengewoon fijn vinden en als harmonieus en liefdevol ervaren.

    Deze buitenaardse en multidimensionale wezens zijn spiritueel vaak een stapje verder dan de mensen hier op aarde en ze helpen ons juist om liefdevoller tegenover onszelf te zijn, tegenover andere mensen en tegenover de aarde en alle wezens waar we deze planeet mee delen. Ze helpen ons om ons bewustzijn te expanderen en hoe we onvoorwaardelijke liefde tegenover onszelf en anderen meer en meer kunnen integreren.

    Het idee dat ET’s behoefte zouden hebben om de aarde te veroveren is als je zelf eenmaal contact hebt weten te leggen met deze wezens volkomen lachwekkend. Maar geloof mij niet, kijk vooral of je zelf contact kunt leggen als daar je nieuwsgierigheid, interesse en passie ligt. Op http://www.starseedhub.com/ wordt uitgebreid uitgelegd hoe mensen dat kunnen doen. Want mensen zijn niet uitverkoren voor dit, het is een kwestie van je bewustzijn vergroten en ik ben ervan overtuigd dat op termijn iedereen dit soort contacten zelf kan leggen als die wens er is bij mensen en ze bereid zijn de tijd en moeite erin te steken.

    Mensen die zelf contact hebben met ET’s zullen dus nooit in de stap 1 van deze eventuele valse vlag trappen. Hoe meer mensen zelf contact weten te leggen of mensen kennen die persoonlijke contacten hebben hoe minder mensen er in een eventuele ET false flag aanval zullen trappen opgezet door de NWO.

    Vervolgens is wat we hier doen mensen vragen om zelf na te denken over hoe we vredig contact kunnen hebben met buitenaardsen en hoe we dat via bijv. wetgeving op een harmonieuze kunnen laten verlopen. Door daar zelf nu over na te denken en iets op (digitaal) papier te hebben voorkom je juist dat een NWO straks hun oplossing erdoor probeert te drukken en mensen allerlei rechten en vrijheden gaat afnemen onder de noemer van bescherming tegen een fake ET invasie. Hoe meer mensen hier nu al op voorhand uitgebreid en goed over nadenken hoe kleiner de kans is dat de NWO dus in staat is hun zogenaamde oplossing waar ze dan mee op de proppen komen, erdoor te drukken. We scheppen door hier nu over na te denken een alternatief, het is zelf verantwoordelijkheid nemen inplaats van kijken wat de externe autoriteiten doen.

    In mijn ogen combineer je een aantal zaken en angstige denkbeelden en die projecteer je vervolgens hier wat in mijn ogen de plank mis slaat. Als je vervolgens ook nog over de paus begint en denkbeelden als demonen erbij haalt dan zou ik je vooral aanraden om eerst je eigen gedachten, geloven en geloofssystemen eens onder handen te nemen.

    De gedachten waar je geloof aan hecht hebben een grote invloed op je frequentie. Als je geloof hecht aan angstige en op gebrek gebaseerde gedachten dan zul je dat uitsturen in je eigen frequentie. Je eigen frequentie zul je gereflecteerd zien in je fysieke omgeving. Dus als je zelf een frequentie uitstraalt met een boel angsten en gebrek gedachten dan zul je een wereld om je heen aantrekken die die frequentie reflecteert. Door je eigen gedachten en geloofssystemen te transformeren kun je je eigen frequentie opschonen en zo ook een plezieriger wereld om je heen aantrekken.

    Mensen met veel angst en gebrek gebaseerde gedachten raad ik over het algemeen aan om The Work te doen van Byron Katie. Hier een link naar een heldere uitleg over hoe je dat kunt doen.
    -) Onderzoek je slecht voelende gedachten, leer ervan en transformeer je leven

    Op Starseedhub.com hebben we het eerste deel Inner Peace genoemd en dat is volledig gewijd aan mensen assisteren hoe ze hun angsten en gebrek gedachten kunnen transformeren. Dat is namelijk een belangrijke stap om je frequentie te verhogen en op termijn zo zelf contact te leggen met ET’s en multidimensionale wezens die zich op hogere freqeunties bevinden.

     1. Douwe

      Dank, ik heb het doorgelezen. Volgens mij was mijn uitleg dan best to the point.

      Voor alle duidelijkheid en ik hoop dat dit een hele grote open deur is, maar informatie is niet per definitie waar omdat het gechanneled is net zoals informatie niet per definitie onwaar is omdat het gechanneld is. Net zo goed is informatie die in de bijbel of de koran staat niet per definitie waar omdat het in een voor een bepaalde club heilige boek staat. Ook hier is het zo dat het ook niet per definitie onwaar is wat in die boeken staat omdat sommigen het tot hun heiligie boek benoemd hebben.

      Mensen zullen altijd zelf over informatie dienen na te denken en hun eigen onderscheidingsvermogen daarop dienen te gebruiken. Of het nu gechanneled is, in een heilig boek staat, omdat de nieuwslezer op de NOS het zegt of omdat een man in een witte jas het roept. Je kunt simpelweg je denkproces niet uitbesteden aan een externe autoriteit. Of het kan wel maar bedenk dat je zelf altijd verantwoordelijk bent voor de gevolgen ervan. Zelf nadenken en zelf je onderscheidingsvermogen gebruiken is essentieel wil je niet een slaaf worden van een of andere club psychopaten. Als mensen dat niet snappen of die skill niet hebben dan raad ik ze ten zeerste af om zich met dit soort materie te gaan bezig houden.

      Verder komt het hele stuk frequentieel op mij nogal angstig en proberen te domineren over. Het gaat vooral over hoe kan iemand andere mensen voor de gek houden om ze zo gehoorzaam te laten zijn aan een persoon of een club mensen. Dus domineren door te liegen, door te misleiden, etc.

      Waarom zou je dat uberhaupt willen?

      Alleen al het geloof dat je er zelf voordeel van zult hebben als je een ander voor de gek kunt houden is van een lage frequentie. Als mensen The Work van Byron Katie doen op hun eigen gedachten, geloven en geloofssystemen dan kun je dat soort angst en gebrek gedachten simpelweg voor jezelf onderzoeken, omdraaien en eventueel transformeren.

      Het is in mijn ogen veel verstandiger om mensen eerlijk en oprecht jouw huidige inzicht en waarheden zo helder mogelijk uit te leggen zodat zij dat tot zich kunnen nemen, daar over na kunnen denken en dan eventueel hun eigen reflecties erop kunnen geven waar ikzelf vervolgens dan wellicht weer wat kan leren.

      Ik omring mezelf veel liever met zelfnadenkene en zelf verantwoordelijkheid nemende mensen omdat dat op de lange termijn volgens mij veel beter is voor mijn eigen voortbestaan. 🙂

     2. Hans

      Ik denk dat ze met het onder de aandacht brengen in de reacties van project Bluebeam willen waarschuwen voor het feit dat deze technologie een voor de mens identieke werkelijkheidsbeleving geeft die niet te onderscheiden is van ons “natuurlijke” waarnemingsvermogen en de perceptie daarvan.

      Het geldt voor zowel visuele als de overige (boven)zintuiglijke waarnemingen, we beleven dan individueel/collectief een werkelijke (structurele) gebeurtenis die echter technologisch en misleidend van aard is.
      Dit heeft dan ook weer grote invloed op ons perspectief en perceptie van de werkelijkheid om ons heen..

      En ja, deze technologie bestaat en ook op deze schaal, dus in die zin kan het denk ik geen kwaad om jezelf bewust te zijn dat dit bestaat.
      En dan is het inderdaad ieders eigen verantwoording en bereidwilligheid om zijn reflectie- en onderscheidingsvermogen op zijn werkelijkheidsbeleving en geloofsovertuigingen toe te passen, op zichzelf dus.

     3. Douwe Bericht auteur

      Is dat zo?

      Als mensen zich voornamelijk via angst laten programmeren door hun externe wereld dan kan het goed zo zijn dat mensen inderdaad via die manier geprogrammeerd kunnen worden. Maar dat gebeurt nu al op massale schaal via de mainstream media.

      En ik begin wellicht een beetje in herhaling te vallen. Maar als mensen gewoon actief hun gedachten, geloven en geloofssystemen onderzoeken, omkeren en eventueel ontmantelen voordat ze er geloof aan hechten dan zijn mensen immuun voor dat soort programmering.

      Mensen continue met angst bombarderen en proberen te programeren zoals nu al continue gedaan wordt, heeft als doel om te voorkomen dat mensen hun eigen bewustzijn gaan groeien.

      Dit hele artikel doet in mijn ogen niets anders dan opnieuws angst zaaien. Het heeft in die zin precies hetzelfde doel als alle mainstream media.

      Gelukkig is het niet zo heel moeilijk om je eigen gedachten, geloven en geloofsssytemen te onderzoeken en om te keren. In dit artikel laat een kind van een jaar of zeven zien hoe we dit allemaal vrij gemakkelijk zelf kunnen leren.
      -) Leer je (klein)kinderen hoe ze met hun slecht voelende gedachten kunnen omgaan

      Overigens laat Mark Passio ook prachtig zien in zijn Natural Law lezing waarom psychopaten mensen continue in een frequentie van angst proberen te drukken. Zie daarvoor dit artikel.
      -) Van Slavernij naar Vrijheid – Stap 1 van 5: van Angst naar Liefde, Openheid & Nieuwsgierigheid

      Onze gedachten, geloven en geloofssystemen zijn totaal fundamenteel voor hoe we onze externe wereld ervaren. Ik heb het idee dat heel veel mensen niet begrijpen hoe fundamenteel dat is. Pieter Stuurman schreef er ook een goed stuk over.
      -) De 5 stappen Cylcus van Creatie; Hoe onze gedachten onze realiteit beinvloeden.

      Ik kan eenieder aanraden om hier mee te beginnen want als mensen niet snappen hoe ze zelf controle kunnen nemen over hun gedachten, geloven en geloofssystemen dan zou ik absoluut niet beginnen aan proberen buitenaardse en multidimensionale contacten te leggen. Mensen die geen controle en persoonlijke hygiene uitoefenen over hun denkwereld zijn door elke psychopaat die ze met angstige denkbeelden bombardeert te sturen en te controleren.

      Het artikel en de omschrijving van Project Blue Beam doet bij mij twee rode vlaggen oplichten. De eerste alle angstzaaierij. We dienen bang te zijn voor allerlei complexe technologie die volgens hun bestaat zonder er enig bewijs voor te leveren. De tweede is dat ze een soort mythische vijand scheppen, een soort almachtige overheid waar gewone mensen zoals jij en ik absoluut niet tegen opgewassen zijn. Ik noem dat angstzaaierij en disempowerment en volgens mij speelt dat juist precies in op de agenda van de NWO.

      Als je nieuwsgierigheid, interesse en passie er ligt onderzoek het dan vooral verder maar anders zou ik mensen aanraden gewoon te beginnen met hun eigen passie te gaan volgen en daar actie op te nemen.
      -) Volg je nieuwsgierigheid, interesse en passie – met integriteit – en zonder te volharden in een specifieke uitkomst

     4. Hans

      Het is zo..

      ….En fijn dat je mensen bewust maakt van de duistere zaken die op aarde aan de gang zijn zodat we er als collectief naar kunnen kijken en kunnen gaan transformeren. ….

     5. Douwe Bericht auteur

      //Het geldt voor zowel visuele als de overige (boven)zintuiglijke waarnemingen, we beleven dan individueel/collectief een werkelijke (structurele) gebeurtenis die echter technologisch en misleidend van aard is. Dit heeft dan ook weer grote invloed op ons perspectief en perceptie van de werkelijkheid om ons heen..//

      Voor de duidelijkheid, ik geloof best dat zoiets zou kunnen bestaan al twijfel ik aan de nogal boute claims in het artikel. Ik zou daar graag wat onderbouwing voor willen zien, maar goed dat is verder ook niet helemaal het punt wat in mijn ogen het belangrijkste is.

      Wat eventuele duistere krachten proberen te doen in mijn ogen is mensen continue proberen te programmeren met slecht voelende gedachten zoals angst, boosheid, gebrek etc, zodat ze hun eigen bewustzijnsgroei op slot zetten. Ze doen dit door mensen in dat soort negatieve frequenties te zetten door hun externe wereld te overspoelen met die negatieve frequenties via o.a. mainstream media zodat ze beter te controleren zijn door deze partijen. Mensen worden op deze manier als het ware gehacked.

      Dat projecteren van die angst en doemscenario’s zou wellicht via een Project Blue Beam kunnen in de toekomst maar laten we eerlijk zijn, op dit moment gebeurt deze programmering al continue vanuit de mainstream media, vanuit Hollywood en grotendeels ook vanuit ons huidige onderwijssysteem.

      En de oplossing hiertegen, zowel tegen de huidige mainstream media als tegen een mogelijk toekomstig Projeclt Blue Beam scenario is simpelweg dat mensen ophouden zomaar gedachten, geloven en geloofssystemen van buitenaf aan te nemen zonder deze eerst te onderzoeken en om te keren en te kijken of ze daarmee niet uit elkaar vallen.

      Pieter Stuurman noemde recent in een facebookpost iets over dat we inmiddels goed thuis zijn in het handhaven van een goede fysieke hygiëne en dat het nu de hoogste tijd wordt dat we voor onszelf ook een mentale hygiëne gaan toepassen.

      Als mensen dat zouden doen dan zouden ze hun verstand niet continue laten kapen door externe partijen zoals de NWO en dan zouden deze mensen ook niet als een semirobot/slaaf de agenda van deze partij uitvoeren.

      Ik denk dat als mensen zelf mentale hygiëne zouden toepassen dat zowel de mainstream media als een toekomstig Project Blue Beam bijna volledig hun invloed zouden verliezen over mensen.

      Hier de precieze woorden van Pieter zijn facebookpost:

      Een paar eeuwen geleden zijn we het belang van fysieke hygiëne gaan beseffen.
      Nu wordt het tijd voor mentale hygiëne. Ook hier betekent dat: de vervuiling opruimen.

      Oftewel begrijpen hoe onze gedachten, geloven en geloofssystemen onze beleving van de externe wereld bepalen en een keer heel grondig een bezem halen door al die gedachten, geloven en geloofssystemen die we wellicht van jongs af aan zomaar hebben opgepikt uit onze externe wereld zonder die eerst grondig te onderzoeken. Oftewel zonder enige mentale hygiene erop toe te passen.

      Stap 1 van Starseedhub is dan ook precies gericht op mensen uitleggen en laten zien hoe ze zelf mentale hygiene kunnen gaan toepassen. Dit is onder het kopje: Inner Peace terug te vinden.

      Voor mensen die liever Nederlands hebben is dit artikel een hele heldere introductie in hoe mensen dit kunnen doen.
      -) Innerlijke vrede, je passie volgen en multidimensionaliteit

   2. Thomas

    Disinfo is veel en overal te vinden en als het maar vaak genoeg herhaald wordt geloven velen in die onzin. Ze zijn te blind om te zien dat op alle fronten de waarheid over de buitenaardse aanwezigheid geminimaliseerd wordt. Dat echte getuigen niet gehoord worden.
    Dat vele onzin YT kanalen zoals Turd Face of the Moon gepromoot worden.
    Dat new age als religie is opgezet.
    Shills zoals Wilcock, Goode, Cobra etc…
    De reden waarom zelfs de paus het spel mee speelt zijn de lessen die ze ons kunnen leren.
    Dat er geen instituten guru’s, geld, media, rijke elite, overheden etc.. nodig zijn om te bepalen hoe we leven moeten.
    Maar dat we op een natuurlijke manier van uit ons ware zelf met elkaar omgaan inplaats van onze maskers.
    Meneer Booi voor mij bent u diegene die door de controlled opposite is beetgenomen!

    1. Douwe Bericht auteur

     Precies.

     De eeste stap is dat mensen zelf verantwoordelijkheid leren nemen voor hun gedachten, geloven en geloofssystemen. Mensen die dat doen zijn niet meer te controleren met angst en doemscenario’s. Mensen die dat niet doen zijn een speelbal voor iedere club psychopaten die via angst en doemscenario’s mensen probeert te overtuigen hun kracht weg te geven aan een of andere externe autoriteit die belooft die angst of dat probleem te zullen oplossen voor hen.

     De tweede stap is dat mensen vertrouwen krijgen in hunzelf en hun eigen denkvermogen en onderscheidingsvermogen. Als mensen dat doen lopen ze niet langer achter andere mensen aan maar denken ze zelf over zaken na en nemen ze verantwoordelijkheid voor de acties die ze vanuit hun zelfstandige denken nemen.

     De derde stap is dat mensen begrijpen dat iedereen een vrije wil heeft en de vrijheid om eigen keuzes te maken. En dat ze dat respecteren van zowel zichzelf als van anderen.

     De vierde stap is dat mensen vervolgens vanuit hun eigen vrije wil en vanuit hun eigen hart hun eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie gaan volgen met integriteit en zonder te insisteren op een specifieke uitkomst.

     In mijn ervaring kan stap vijf dan zijn, als de oprechte interesse er ligt bij mensen en als het relevant is voor ze, dat ze contacten kunnen gaan maken met buitenaardse en andere multidimensionale wezens. De ET’s die ik ken ondersteunen mensen juist enorm om zelf na te denken, hun eigen hart te gaan volgen, hun eigen vrije wil te respecteren en die van hun medemensen.

     Als mensen op die manier zouden gaan leven blijft er geen machtsinstituut overeind staan dat van misleiding, dwang en geweld afhankelijk is.

 3. Maria

  Wat me meteen al bekroop was ‘al weer een wet in de maak?’
  Het gaat toch een beetje uit van wantrouwen, van de mogelijkheid dat er gevaar is. Q: ‘gaan nadenken zowel individueel als collectief hoe we om kunnen gaan met dit idee van vreedzaam en open contact met buitenaardse en multidimensionale wezens.’. Daar wordt hier niet van uit gegaan.
  En de meest interessante vraag: hoe gaan we om met beschavingen met een ander bewustzijn. Ik heb gelezen dat die bestaan. Hebben katachtigen een bewustzijn als van katten?
  Inderdaad, alleen liefde is het juiste antwoord. En dan heb je geen wet meer nodig.
  Respect Douwe, respect voor jou dat je dit bespreekbaar maakt.

 4. Pim Smit

  Interessant!
  Eén van de uitdagingen zit volgens mij ook in de definitie van gevaar. Voor velen zal een first contact situatie genoeg angst in boezemen dat ‘mogelijk gevaar’ als ‘gevaar’ wordt gedefinieerd. Kennis is heilig in onze ratio georiënteerde maatschappij, en gebrek aan kennis is gevaar. Hoe stel je vast of er biologisch gevaar is? Niet een vraag die ik snel zou stellen, maar er zijn waarschijnlijk genoeg mensen voor wie dit een flinke issue is.

  Interessant vind ik ook de definitie van buitenaards. In deze definitie valt alles buiten het tijdelijk bestaansvlak in het buitenaardse. Dus ook versies van de aarde zoals die van Lamané. Voelt voor mij erg kloppend, ook al is Lamané een bewoonster van de aarde en dus ergens ook niet buitenaards. Maar gezien haar niet zo menselijke ‘look’, best begrijpelijk om haar buitenaards te noemen 🙂

  1. Douwe Bericht auteur

   Precies, een boel mensen hebben nooit echt diep zelf nagedacht over de mogelijkheid van het bestaan van intelligente wezens buiten henzelf. Het idee dat buitenaardsen en/of multidimensionale wezens bestaan kan een enorme clash zijn met mensen hun huidige geloofssysteem. Zowel in religieuze, als culture en zelfs wetenschappelijke kringen.

   Alleen dat al, het geloofssysteem dat mensen zullen moeten aanpassen bij open contact is voor veel mensen oncomfortabel en angstig en als mensen in de angst schieten kunnen ze ook aggressief gaan reageren etc. Terwijl er in de realiteit helemaal geen reeel gevaar is maar dat wel wordt waargenomen omdat mensen vast blijven houden aan een geloofssysteem waarmee ze zijn geprogrammeerd.

   First contact heeft grote consequenties en het heeft zowel op individueel als collectief vlak nogal wat voeten op de aarde. Vanuit de andere kant begrijpen ze dit maar al te goed en ik denk daarom ook dat Bashar en Darryl Anka dit hebben opgezet juist als een stapje in het proces om dat allemaal wat soepeler en harmonieuzer te laten verlopen als de mensheid als collectief ervoor zou kiezen dat ze open contact willen.

 5. Douwe Bericht auteur

  Hoe zou jij Lamané zelf indelen? Als buitenaards / multidimensinaal of wellicht nog iets anders? En hoe zou ze zelf graag gelabeled willen worden. 🙂

  1. Pim Smit

   Ja goeie vraag. Gebaseerd op haar uiterlijk: buitenaards! En als je buitenaards als buiten onze versie van de aarde beschouwd dan ook. Maar zij voelt zich aards en noemt zichzelf zelfs mens, ondanks dat ze nog maar 20% van het DNA heeft dat wij zien als ‘menselijk’ DNA.

   Het hangt er dus vanaf vanuit welk perspectief je kijkt 🙂

   1. Douwe Bericht auteur

    Ja ik begrijp zelf dat de meeste buitenaardse de voorkeur geven aan de term Star People oftewel Sterrenmensen. Ik lees nu het boek – Being with the Beings waarin verschillende mensen met langdurig contact met een ET gids worden geinterviewd en daar komen ook verschillende namen voorbij. Star People, Entities, Beings, etc.

 6. Barbara

  Wat mij altijd verbaasd de stereotype afbeelding .mijn ervaring is anders .Noem ze Licht wezens gekleed in blauw met zilverglans die warmte en liefde uitstralen contact met telepathie.

  1. Douwe Bericht auteur

   Goed punt, er zijn natuurlijk bizar veel verschillende ET’s in bijna alle kleuren en maten en vanuit serieuze onderzoeken naar ervaringen van mensen in relatie tot deze materie wordt een lichtgevende bal/orb het vaakst genoemd als hoe ze eruit zagen.

   Ik heb in dit geval wat plaatjes gekozen die wat concreter zijn maar als je een mooie afbeelding hebt van wat jij omschrijft dan mag je die altijd even mailen en kan ik die wellicht in dit artikel opnemen.

  1. Douwe Bericht auteur

   Goede vraag, volgens Bashar zijn dat wezens die in een andere dimensie zijn en dus niet echt binnen in onze aarde zitten. In die zin zou ik ze persoonlijk onder de extradimensionalen rekenen, aangezien ze zich waarschijnlijk in en iets andere dimensie bevinden als waar wij ons op aarde op bevinden. Maar wellicht kunnen we het ze het beste zelf vragen. 😀

     1. Maria

      Wat kunnen we ze zelf vragen? ‘Is u ET?’ Dat zijn ze niet want ze zijn dan IT, en als zij dat zijn, zijn wij ET. haha. IT bestaat niet.
      Vanuit het eigen gezichtspunt is niemand ET:) Wat vraag je ze dan?

     2. Maria

      …en is extra dimensionaal ook ET? Bestaat er ook iets als No Terrestrial of heeft alles zijn thuisbasis…

     3. Douwe Bericht auteur

      Er zijn mensen die zeggen in contact te zijn met dat soort groepen, wat jij binnenaarde noemt. Je zou via die mensen het deze wezens zelf kunnen vragen. Wat je ze zou kunnen vragen is hoe ze genoemd willen worden, buitenaards, extradimenisonaal of mede aardbewoners etc. en dan kunnen ze eventueel een uitleg erover geven waarom ze graag zo genoemd willen worden.

      Over het algemeen wordt buitenaards oftewel extraterrestial gezien als van buiten onze aarde als in ruimte en tijd. Bijv van andere planeten.

      Extra dimensionaal gaat meer over het frequentiespectrum waarin wij onze aarde beleven als mensheid. Er zijn echter ook andere frequentiespectra die buiten onze normale beleving liggen. Dat kunnen andere dimensies worden genoemd en wezens die zich daar in bevinden worden vaak extra dimensionaal genoemd. Ze kunnen in die zin op dezelfde plaats en tijd op aarde aanwezig zijn maar ze bevinden zich op een frequentiespectrum wat normaliter buiten onze realiteit ligt.

      Een leuk YouTube kanaal is van Reuben Langdon waar hij een boel Extra Dimensionale wezens waar mensen contact mee hebben interviewt.
      https://www.youtube.com/channel/UCBGN7IH-do3_FowCFw13xSg/videos?sort=p&flow=grid&view=0

     4. Maria

      Ah dank le wel Douwe. Waar heb je al die wijsheid vandaan?
      Ik heb zelf geen contact met binnenaarde (hollow earth/Agartha voor wie het niet kent) maar ben net begonnen met transcripties maken van Zorra van Hollow earth. https://www.zorraofhollowearth.com/home.html
      Daar zou ik het misschien ook kunnen vragen.
      En er is binnenkort een symposium over hollow earth met een binnenaardse inwoonster, https://www.agarthaworldsymposium.com/ (ik dacht effe opzoeken bleek het al honderd jaar geleden aangekondigd. haha Ik ben daar niet handig in.)
      Razend interessant dit allemaal:)

     5. Douwe Bericht auteur

      //Waar heb je al die wijsheid vandaan?//

      Veel boeken lezen, een boel naar Bashar en Abraham luisteren.
      Vaak en veel naar YouTube kijken naar mensen die hierover vertellen en over alles zelf blijven nadenken. En open blijven staan voor nieuwe informatie en je eigen begrip continue blijven bijschuren en begrijpen dat je nooit alles precies zult weten. 😀

      Ja ik vind het ook interessante materie al heb ik voor mezelf wel regelmatig de vraag gesteld van hoe iets relevant is voor mijzelf en wat ik er praktisch mee kan. Er is een boel informatie out there maar binnen welk kader is iets zinnig om te weten. En hoe kun je je praktisch je eigen leven en dat van je medemensen mee verbeteren.

      Er is in mijn ogen ook een boel informatie out there wat prima waar zou kunnen zijn maar waar ik persoonlijk niet zo mee resoneer en ook niet echt de meerwaarde van in zie.

      In mijn ogen is informatie die je over jezelf leert waardevol. Informatie die claimt dat jij of de mensheid of hun groepje uitverkoren en bijzonder en geweldig is, informatie die claimt dat je je autoriteit moet weggegeven, informatie die claimt dat externe autoriteiten onze problemen gaan oplossen zie ik allemaal als rode vlaggen. Dat zijn allemaal dingen die op het ego inspelen en of simpele verdeel en heers technieken zijn. Of het bewuste desinformatie is of niet weet ik niet maar volgens mij is het doel nu juist dat we beter onszelf leren kennen, dat we begrijpen dat wij vrije wil hebben en scheppende wezens zijn en dat wij daar verantwoordelijkheid voor nemen.

      Dus wij moeten onze problemen oplossen. De buitenaardsen gaan dat niet voor ons doen. Wij zijn geen kinderen meer. We moeten als individuen en als collectief volwassen worden als mensheid en als we dat doen en in de praktijk kunnen laten zien dan is er een grote kans dat we als mensheid een volgende stap in onze beschaving kunnen zetten en dan vanuit die staat ook een interplanetaire soort kunnen worden.

     6. Maria

      Dank je wel. Leuk dat je dat uitlegt.
      Mijn insteek is vrij ondoordacht geloof ik. Ik ben ontwaakt, drie jaar lang mee bezig geweest en nu weet ik dus alles. Haha. Maar ik ben inderdaad wel een opportunist. Ik ga in op vragen als ze me aanstaan (zoals die van jou bijv.).; Mijn eigen keuze is het aan het licht brengen van kindermisbruik en -mishandeling via plaatsing van vertaalde artikelen op mijn website. Ik meet alles af aan mijn geweten. Het gaat om de bevrijding van de aarde en dan is dat wel de ergste misdaad, samen met dierenmishandeling. Verder (en dan kom ik er maar niet uit) ook de vertekende waarde van vrouwen door de culturen over de hele wereld. Want die zit zo in elkaar dat we overal misgrijpen en aan het kortste eind trekken. Daarbinnen natuurlijk mijn eigen weg opnieuw plaveien.
      Nou ja, stil zitten is ook niet alles.
      En oh! Buitenaardsen. Daar heb ik nooit een seconde aan getwijfeld:)))

     7. Douwe Bericht auteur

      Leuk, mag ik vragen wat je ontwaking heeft veroorzaakt / getriggerd?

      En fijn dat je mensen bewust maakt van de duistere zaken die op aarde aan de gang zijn zodat we er als collectief naar kunnen kijken en kunnen gaan transformeren.

  1. Douwe Bericht auteur

   Je mag altijd via de facebook contact met me opnemen maar als je input hebt is het handiger als je dat hier in de reacties deelt zodat andere partijen er ook hun voordeel mee kunnen doen.

 7. Maria

  Ik had een interessante gedachte over beleving. In het kader van ET, maar overal toepasbaar, is het belangrijk om een kwestie open hearted en -minded te benaderen. Wij worden altijd gestuurd in de richting van een (negatief) uitgangspunt, bijvoorbeeld buitenaardsen bestaan niet, om vervolgens eigenlijk eerst de hele weg te schonen tot een neutraal uitgangspunt. Het feit dat er woorden voor zijn is al een begin. ‘buitenaardsen bestaan niet’ is een 3d uitgangspunt, en zinloos.
  En is buitenaards buiten onze dampkring of ook alles wat de voetjes van de vloer weet te krijgen, vogels en insecten.

  1. Douwe

   Je ik vind zelf de staat van oprechte nieuwsgierigheid wel een heel goede om alles maar ook dit soort zaken te benaderen. Kijk gewoon met een open en nieuwsgierige blik wat mensen te melden hebben. Je hoeft niets te geloven maar verzamel informatie en denk daar zelf over na, gebruik je eigen onderscheidingsvermogen en kijk wat wel en niet met jezelf resoneert.

   En volg verder vrolijk je interesse en passie zodat je je tijd besteed aan iets waar je plezier aan beleefd. 😀

 8. Maria

  Ik heb een opzet gemaakt voor een mail aan Inner Earth. Het kwam bij me op dat dit natuurlijk ook een kans voor ons allemaal is om vragen te stellen. Ik verzend het maandag.
  Roept u maar!

  I translated a contact protocol for when we get in touch or be visited bij extraterrestrial beings.
  Our discussion was: whom belong to the ET species. Inhabitants of Inner Earth were mentioned as unclear because we think about ET as living in the universe and flying in their spaceships. It is said that you do not really live inside the earth but have a higher dimension.
  It’s hard for us to understand this. We do know the entrance to inner earth, which makes it quite plausible that you are physical. Can you explain this for us please?

   1. Maria

    Ik heb nog geen antwoord. Op de Hollow Earth website staat dat ze heel veel post te verwerken krijgen dus antwoorden wel even op zich kunnen laten wachten. Het heeft de aandacht.

 9. bernadette

  Douwe ,

  De ervaringen van Patty Greer hieronder ,
  hoe men haar boycot en hackt op manieren die best crimineel te noemen zijn.
  Hoor hier haar verhaal op welke wijze achter haar rug om veel geld met haar crop circle films
  verdient wordt door organisaties die er achter verscholen blijken te werken;

  https://www.youtube.com/watch?v=SgR5gJxVHjs

  Wat kon die Patty Prachtig Harp spelen in haar jongere jaren ,
  door een kwikvergiftiging (souvenir van tandarts behandelingen )
  kan zij niet meer de snaren van de Harp bespelen.

  https://www.youtube.com/watch?v=wYjJDMDVYMQ

  https://www.youtube.com/watch?v=409m0C1XnFI

  Moeder Aarde maakt de crop circles zelf ?

  https://www.youtube.com/watch?v=TxYHmz1_Pec

  Plasma energie die al ons voedsel op de akkers weer opwaardeert ?
  En meer ??

  https://www.youtube.com/watch?v=tQpMKphpIKQ&list=PLHtYYLpqy0G463_luE4wkcKtZQmMyubsF

  Time for change ,

  https://www.youtube.com/watch?v=MX9_7ZYsiG4

  Samen verbinding maken en onze eigen communities vormen in alle Vrijheid leven met elkaar.

  https://www.youtube.com/watch?v=brx42fGEUsw&feature=share

  Be Love , Love Truth , Live Purpose , Samen levend in Harmonie met elkaar IS Onze Toekomst

  https://thesovereignsway.com/

  https://thesovereignsway.com/category/videos/

 10. Anoniem

  ────────────────▒▓█████▓▒─────────────── ─────────────▒███▓▓▒▒▒▓▓███▒──────────── ──────────░███▓───────────▓███░───────── ─────────███─────────────────▓██──────── ───────♫██─────────────────────██╫────── ──────▓█▒───────────────────────▒█▓───── ─────▓█┼─────────────────────────░█▓──── ────▓█─────────────────────────────█▒─── ───♫█░─────────────────────────────┼█♫── ───█▓───────────────────────────────▓█── ──▓█─────────────────────────────────█▓─ ──█♫─────────────────────────────────♫█─ ─▓█───────────────────────────────────█▒ ─█▒───────────────────────────────────▒█ ♫█─────────────────────────────────────█ ▓█─────────────────────────────────────█ █▓─────────────────────────────────────▓ █▓─────────────────────────────────────▓ █▓─────────────────────────────────────▓ ▓█─────────────────────────────────────█ ░█─────────────────────────────────────█ ─█▓───────────────────────────────────▒█ ─▒█───╫▒▒───────────────────────░♫────█▒ ──█░─▓██▓▓▒───────────────────▒▓▓██──┼█─ ──▓█─▓█▒─░██♫───────────────♫██──▓█▒─█▓─ ───█─╫███████▓─────────────▓███████──█── ───▓█─█████████───────────█████████─█▓── ────█▒─█████████─────────█████████─▒█─── ────♫█─░████████▓───────█████████──█♫─── ─────▓█─░████████♫─────▒████████──█▓──── ──────█▓──▓██████▓─────███████▓──▓█───── ───────█▒───▓████▒─────▓████▓░──▒█────── ───────░█╫────░╫────────▒▓╫────♫█░────── ────────╫█♫────────▒▒▒────────┼█╫─────── ─────────▒█♫───────█▒█───────♫█▒──────── ──────────╫█▒───────────────▒█▒───────── ───────────░█▓────╫▒▒▒╫────▓█┼────────── ─────────────██░──▓███▓──░██──────────── ──────────────▓█▓───────▓█▓───────────── ────────────────▒█▓▒╫▒▓█▒───────────────

 11. bernadette

  Douwe ,

  Hier op facebook mooie berichten ,

  https://www.facebook.com/Crop-Circles-UFOs-Ancient-Mysteries-Scientific-Speculations-246667595346687/

  o.a deze reactie op de Cropcircle hierboven van 18 july 2017

  Christopher Hobby ;
  Hi, i have just seen the photos of the Warminster MerKaBa Crop Circle and was blown away by the synchronicity of my living not too far away in bournemouth and on the same day I channelled the artwork for this, set to the binaural beat healing frequencies in my partners music composition.

  Gepubliceerd op 24 jul. 2017 By Christopher Hobby

  The Mer-Ka-Ba. The Chariot of God. ”
  The word Merkaba or Merkava – Hebrew ‘Chariot’ or ’to ride an animal, in a chariot’ – is used in the Bible (Ezekiel 1:4-26) to refer to the throne-chariot of God, the four-wheeled vehicle driven by four Cherubim, each of which has four wings and four faces (of a man, lion, ox, and eagle). Merkabah/Merkavah Mysticism (or Chariot mysticism) is a school of early Jewish mysticism, c. 100 BCE-1000 BCE, centered on visions such as those found in the Book of Ezekiel chapter 1, or in the hekhalot (“palaces”) literature, concerning stories of ascents to the heavenly palaces and the Throne of God. The main corpus of the Merkabah literature was composed in Israel in the period 200-700 CE, although later references to the Chariot tradition can also be found in the literature of the Chassidei Ashkenaz in the Middle Ages. A major text in this tradition is the Maaseh Merkabah (Works of the Chariot).
  In Ancient Alien Theory the Chariot is a UFO.”

  https://www.youtube.com/watch?v=z_oPXfmnUpk&feature=youtu.be

  Groot beeld opzetten is ook hier aan bevolen ,

  Wat zie jij hier in , Douwe ?

  1. Douwe Bericht auteur

   Ik vind het hele gebeuren van cropcircles wel boeiend maar niet zo ontopic hier.

   Daarbij als je wat rondzoekt op google kun je inmiddels tientallen mensen vinden die spreken met buitenaardse en multidimensionale wezens.
   Zelf vind ik naar die ideeen en inzichten luisteren interessanter dan speculeren over cropcircles.

   Hier een lijst van mensen met contacten met Buitenaardse en Multidimensionale wezens voor de liefhebbers.
   http://www.starseedhub.com/list-of-good-information-sources/#.WXZjpoiGOMo

   Maar het verzoek om het enigzins ontopic te houden. Dus wat kunnen we eventueel voor set up maken om een ‘First Contact’ scenario harmonieus te laten verlopen. Hoe zit het met de communicatielijnen, hoe zit het met de besluitvorming en op welk niveau dient dit te liggen etc.

 12. bernadette

  Budh..

  Die ,,Alexandra ,, van de Galactic Connection kan het allemaal goed verkopen.

  Op ong. 1.16 minuten begint zij met een stalen gezichtsmasker met haar geraffineerde verkoop trucjes .
  Alle kleurde kleine ,,Toverflesjes ,,kan men bij haar kopen ,
  We schijnen ze állemaal nodig te hebben voordat we met ons allen gaan shiften 🙂
  Mensen moeten wel eerst nog betalen voordat men een Galactische Connectie verbinding
  kan maken met het ,, Grote Licht,,
  Waarom kan ze die allemaal niet Gratis schenken aan de mensen ,
  als zij toch zo speciaal contact heeft ?

  Wij mensen kunnen toch al eeuwenlang Gratis dood gaan terug naar het Grote Licht.
  Daar hebben we die olieflesjes van haar ,,team,, niet voor nodig.

  Het wordt lachen op 1.16 minuten , pak er maar n’ pilsje o.i.d bij als je wil .

  https://www.youtube.com/watch?v=5nu7iasmCdg

  Op haar Hemelse blog , komen we ook nog Cobra tegen .
  Tja…. Who’s fooling Who

  http://galacticconnection.com/healing-products/doterra-oils-for-purchase/how-to-use-essential-oils/

  Galactic Budh ..
  Zullen we samen ook die dozen vol gekleurde Tover – Flesjes bestellen ,
  ( want die ,,schijnen,, van alles te ,,verwezenlijken,, )
  en die hier in Nederland gaan verkopen ? Big Business
  ( Voordat we gaan verdampen in het Niets )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *