Geldschepping, Rente, Banken, Hun Eigenaren, Jouw Vrijheid

Stichting Handjecontantje.org heeft een korte film gemaakt waarin ze in Jip&Janneke taal vertelt hoe geld geschapen wordt, wat de werking en de betekenis van rente is, de rol van banken en hun eigenaren hierin, en wat dat voor jouw en onze vrijheid betekent.

De manier waarop ons geldstelsel in elkaar zit, is een enorme bedreiging voor onze vrijheid. Dat is niet nieuw; dat is eigenlijk al eeuwen oud. Maar we zitten in een eindfase: contant geld verdwijnt. De EU heeft een plan gemaakt om al in 2018 het gebruik van contant geld onmogelijk te maken. Welke “argumenten” de EU hier ook voor gebruikt; het gaat alleen om het krijgen van het laatste stukje macht over de burger: de toegang tot z’n bankrekening. In de film laten ze zien dat de macht van de EU omgekeerd rechtevenredig is met – onze – vrijheid.

Daar willen ze zoveel mogelijk mensen bewust van maken; het is – voor onze vrijheid – van belang dat heel veel mensen dit gaan begrijpen. Het filmpje laat zien hoe het ZIT. De eerste stap van verandering is namelijk altijd BEWUST-WORDING. Dat is het voornaamste doel van Handjecontantje.org. Vanuit die bewustwording kunnen we gaan kijken hoe we het – systeem – nieuw in willen richten. Het filmpje heeft de intentie om het zó simpel uit te leggen, dat iedereen het kan snappen – het IS ook simpel.

Wat “ingewikkeld” is, is de ímpact ervan. Voor mensen voor wie dit nieuw is, vraagt het nogal wat van de rekbaarheid van hun comfort zone. En dat heeft alles te maken met bewustwording.
Dit filmpje is een “keukentafelproduktie” van Stichting Handjecontantje.org. “Keukentafelproduktie”: ze hebben ‘m met beperkte middelen en dito vaardigheden op het gebied van het maken van video’s gemaakt. De techniek is dus niet fantastisch, evenmin als de grafische kwaliteiten. Dat is voor hun niet het belangrijkste; wat wél telt is de boodschap. En die vinden ze wél van een grote kwaliteit.

Wil je hun helpen deze film te verspreiden, door hun met de techniek te helpen en met vertalingen? Laat het ze weten: info@handjecontantje.org

In mijn ogen is de architectuur van ons huidige geldsysteem het belangrijkste punt om over na te denken om grootschalige positieve veranderingen in de wereld te kunnen realiseren. Stel vragen, deel inzichten, praat over dit onderwerp etc.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website: handjecontantje.org
-) Willem Middelkoop spreekt met OnsGeld over ons schimmige geldsysteem
-) De top van de geldpiramide, de Rothschilds
-) Deze 8 to 11 families vormen het internationale private bankenkartel
-) Het huidige geld als schuld systeem is al 5000 jaar oud
-) Update – Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Geld was ooit een superhandige technologie, waar is het misgegaan?

[bol_product_links block_id=”bol_58ce5aad21a15_selected-products” products=”1001004010944918,9200000002250605,9200000065138645,1001004006855809″ name=”fdfa” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”009900″ width=”555″ cols=”2″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

8 gedachten over “Geldschepping, Rente, Banken, Hun Eigenaren, Jouw Vrijheid

 1. Johan Bosman (werktuigkundige)

  De nederlandse bevolking wil hier -gezien de verkiezingsuitslag!- helemaal niets van weten. Daarom zijn de grote overwinnaars van deze verkiezingen diepe onnozelheid en nog meer criminaliteit. Van respectievelijk het falderappes en hun regering.

  Het volk heeft gesproken!

  1. Johan Bosman (werktuigkundige)

   Mijn vrouw en ik hebben wat Nederland vorig jaar voorgoed verlaten. Want de eerste slachtoffers in een kapitaal-fascistische dictatuur zijn altijd de beschaafde mensen.

 2. bernadette

  Hier Facebook van Karin Hudes Lawyer advokaat – whistleblower

  https://www.facebook.com/karen.hudes.10/

  Gepubliceerd op 14 mrt. 2017

  The Seal of the District of Columbia features the date 1871, recognizing the year the District’s government was incorporated
  ….that created the (All Capital Letters) “UNITED STATES OF AMERICA” thereby creating a private U.S. corporation which is its own city-state of its own country with its:
   Own mayor, police force, constitution, post office pays no taxes and is not beholden to any other country. Just like the City of London and the Vatican
   The UNITED STATES OF AMERICA, in all capitals, represents a fictitious corporation. Your birth certificate, drivers license, SSN, bank statements, are all written in capital letters, which means you have registered, submitted and/or applied to be a part of the UNITED STATES OF AMERICA, corporation as a fictitious character.

   The UNITED STATES OF AMERICA is located in the District of Columbia. What is the District of Columbia and what are the other Districts? (Vatican, City of London)
   The Owners of the private corporation, THE UNITED STATES OF AMERICA, are the City of London and the Vatican.
   When we pay taxes we “voluntarily” submit our tax returns to Washington, D.C. yet pay our taxes to the UNITED STATES TREASURY; A private corporation registered in Puerto Rico!
   Henry Paulson, Timothy Geithner, and every treasury secretary since 1913 are appointed but not as cabinet members. The U.S. Secretary of the Treasury is not sworn in and speaks no oath of loyalty or defense of the United States.

  https://s3.amazonaws.com/khudes/Twitter3.18.17.1.pdf

  https://www.youtube.com/watch?v=TTADg4abPxI

 3. Tijn

  Het hervormen van ons geldstelsel is geen reële optie tenzij de wereld en masse wakker wordt; pure fanasie…
  Hoeveel landen waren er in 2000 die geen door private personen geleide centrale bank hadden? Hoeveel zijn het er nu? Afghanistan, Soudan, Irak en Libië lopen inmiddels netjes in het gareel; Cuba, Iran en Noord Korea zullen onherroepelijk volgen. And then there were none…

  1. Douwe Bericht auteur

   Onder andere wijzelf spelen een rol of anderen wel of niet wakker worden. Hoe ben jij ooit wakker geworden? En kun je dat repliceren naar je huidige slapende medemens? Hoe meer verantwoordelijkheid we zelf nemen, hoe groter de kans dat er iets ten positieve kan veranderen. 🙂

 4. Questor

  Sorry maar deze redenatie klopt niet helemaal.
  “Als je je lening aflost verdwijnt het in het niets” is incorrect.

  Als je een lening afsluit word er geld gecreëerd = correct.
  Dit mag een bank doen met goedkeuring van een democratisch gekozen overheid (regel en wetgeving)
  Zeg maar “volksvertegenwoordiging”

  Dit “geld” is eigenlijk een “future option” op arbeid (waarde) die nog verricht moet worden.
  Immers: Je beloofd aan de bank dat jij dit gaat afbetalen maar moet het nog verdienen.
  Hier gaat de bank mee handelen, speculeren, gokken, etc.. Zelf noemt dat bank dat anders..
  Gaat het spelletje fout. Is het verlies voor het volk.
  Gaat het goed. Ziet het volk er niets van terug.

  met dank aan uw “volksvertegenwoordiging”

  Elk volk krijgt immers de regering die het verdient (uhh zelf kiest)

 5. bernadette

  Advokaat / Jurist Sven Ake Hulleman ,
  3 April 2017

  Geachte NVB,
  medewerkers ING, ABN-Amro, Rabobank en SNS Bank N.V.,

  Bijgaand treft u de brief aan waarin wij u nogmaals aansprakelijk stellen voor het veroorzaken van de vele restschulden bij de individuele ‘klanten’ van de hypotheekverstrekkers.

  Uw model van securitisatie een winstvermeerdering tussen 1996 en 2008 heeft geleid tot misleiding van velen. Zij meenden als klant bij u binnen te komen. Echter zij, en hun handtekeningen waren voor u een ‘grondstof’ voor uw nieuwe producten.
  Middels uw off-book transactions wist u wet en regelgeving te omzeilen en heeft u feitelijk een zeepbel opgebouwd. De schade die u bij honderdduizenden mensen heeft veroorzaakt, meent u op hen te mogen verhalen. U heeft het contractrecht op een dusdanige wijze gehanteerd dat wij niet anders kunnen concluderen dat u misbruik van recht pleegt. Uw eigen faillissementen heeft u weten af te wentelen op de samenleving, en u probeert de door u gebouwde zeepbel te laten vullen door de duizenden individuele burgers. Slechts en alleen voor uw eigen winstoogmerk. Uw advocaten geven nimmer antwoord op de in bijgaande brief geciteerde rapporten van Tweede Kamer, De Nederlandsche Bank en de Europese Commissie.
  Zelfs als u hiermee blijft wegkomen, bent en blijft u moreel verantwoordelijk voor het veroorzaken van al deze ellende voor zowel de individuele klanten, als de Nederlandse samenleving en economie als geheel.

  Wij verzoeken u telkenmale om antwoord te geven op de gestelde vragen. Tot op heden heeft u zich echter nimmer uitgelaten over de stellingen. U acht uw macro-economische verantwoordelijkheid niet relevant voor alle individuele schades. Hierover verschillen wij van mening.

  Wij hopen van harte dat de leden van de NVB beslissen om hun verantwoordelijkheid toch te nemen, en restschulden, zoals de financiële sector die heeft veroorzaakt, kwijt te schelden. Zowel u, als de Nederlandse samenleving zouden daar bij gebaat zijn.

  Mocht u hiertoe wensen over te gaan, en uw aansprakelijkheid erkennen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met mr. F.E. Boonstra op fe.boonstra@advoconsult.nl

  met vriendelijke groeten,

  mr. S.P.X. Hulleman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *