Gevoel

85843e560a13b671348831a857c42441Een bericht van de hand van Pieter Stuurman

Ik ben geen emotioneel mens. Spijt, verdriet, verlangen, angst: emoties gaan allemaal over dingen die er niet meer zijn, of er nog niet zijn. Kortom, over de afwezigheid van zaken.

Maar ik ben wel een gevoelig mens. Mijn gevoel heeft mij altijd geduldig gediend. Ik heb er soms niet naar geluisterd – ik verzette me er soms tegen – maar achteraf bleek dat altijd een vergissing te zijn.

Mijn gevoel had steeds gelijk, zonder dat ook maar ééns op te eisen. Mijn gevoel wees mij altijd op de waarheid over de dingen die wel aanwezig waren, zonder me daartoe te dwingen.

Vanavond huilde ik. Ik schrok, ik ben dat niet gewend. De tranen bleven komen en stroomden over de deplorabele staat waarin de mensheid zich bevindt.

Deze geweldige schepselen, die tot zoveel grootsheid is staat zijn, die de vrijheid en de mogelijkheid hebben om als goden op aarde een paradijs te scheppen, die het cadeau van vrijwel oneindig potentieel zomaar ontvingen.

Deze fascinerende, fabelachtige creaturen elkaar te zien vernietigen, vermoorden, naar het leven te staan. Maar het ergste van alles: hun eigen grootsheid te zien ontkennen en zichzelf daarom te verkwanselen aan de minsten onder hen. De minsten die daarom de machtigsten geworden zijn. Letterlijk ten hemel schreiend.

Daarop wees mij mijn gevoel. Dat gevoel dat me nooit in de steek liet. Deze gids die ieder van ons gewoon heeft mogen ontvangen en gebruiken. Onderdeel van het fantastische cadeau dat het leven is. Maar waarvan zo vaak en zo veel wordt geloofd dat het zonder waarde en zonder glans is, en daarom in zoveel gevallen niet eens wordt uitgepakt.

Het is de werkelijke definitie van het woord “zonde”.

5a1fe9c950342076e304606bfdab7ddcMaar tegelijkertijd zei datzelfde gevoel ook dat het cadeau er nog steeds is, dat het nog steeds kan worden uitgepakt en gebruikt. Het is niet te laat. Zolang we leven is het nooit te laat. Dit onnoemelijke menselijke potentieel is geduldig. Net zo geduldig als mijn gevoel.

Het is er altijd en het zal altijd tot onze beschikking staan, zonder het ons kwalijk te nemen dat we het zo lang genegeerd hebben.

Altijd dienstbaar, zonder voorwaarden. Altijd aanwezig, zonder op te dringen. Altijd liefdevol, zonder verwachtingen. Altijd indrukwekkend, zonder trots. Altijd krachtig, zonder geweld. Altijd en voor eeuwig onkwetsbaar, zonder verweer.

Dit besef kent geen verwachting, geen doel en geen plan. Het is niets meer dan een mogelijkheid. Want wij mensen hebben zelfs de vrijheid om onze grootste schatten niet te gebruiken. De mogelijkheid ze in een hoek te gooien en er niet naar om te kijken.

Het is werkelijk, letterlijk en altijd aan ons.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website Pieter Stuurman
-) Onvoorwaardelijke liefde 
-) Overige artikelen van Pieter Stuurman op Achter de Samenleving
-) De Leugen Regeert, interview met Pieter Stuurman

36 gedachten over “Gevoel

 1. Wat is waar

  Gevoel en verstand zijn vaak tegenstrijdig in de mens.
  Het gevoel geeft weer wat waar is en met het verstand kun je je bewust worden waarom het waar is wat je voelt.

  Op school leren we alleen op basis van het verstand. Het gevoel wordt zoveel mogelijk uitgeschakeld.
  Meten is weten, dat is wat er wordt geleerd. En meten daar ben je geen gevoel bij nodig.

  Op de huidige scholen wordt de basis gelegd om te weten op basis van kennis die overgedragen wordt door wat gedicteerd wordt door de overheid/machthebbers. Dus is de overheid ter kwade trouw dan zullen we dingen leren die ons niet zozeer nuttig zijn voor ons zelf, maar vooral nuttig voor de mensen die de macht hebben. Op deze manier werkt ook georganiseerde godsdienst en alles wat een hiërarchische structuur heeft. Het gevoel wordt ontkent en zoveel mogelijk “dood” gemaakt, zodat iedereen op basis van de aangeboden kennis van school, kerk, of media zijn beslissingen neemt.

  Het gevoel werkt met kennis die vanuit ons hart komt en zoals ik het zie uit de bron, die er altijd is maar waar we ons vaak niet van bewust zijn. De kunst is om vanuit de kennis die het gevoel geeft te leven. En dat valt niet mee in een wereld waar het tegenovergestelde van wat het gevoel ingeeft de norm is.

  Ik heb een melkveebedrijf. Alles wordt opgehangen aan volstrekt onzinnige regels. En die regeldruk wordt steeds groter. De regels worden gecontroleerd door mensen die hun “wijsheid” uit boekjes halen, dus geen ervaring (echte geleerdheid) hebben. Voldoe je niet aan de regels dan krijg je hoge boetes en bij blijvende overtreding is het einde oefening.

  De controleurs die wel inzien of aan voelen dat heel veel regels onzinnig zijn blijven toch op die regels toezien omdat ze bang zij hun baan te verliezen. En op die manier is de cirkel rond. Ik voldoe aan de regels omdat ik mijn inkomsten niet wil verliezen en daarom ben ik chantabel. En zo geld dat voor iedereen.

  En tegenwoordig zijn het juist de belangenorganisaties die de regels verzinnen en deels uitvoeren. Eerst deed dat de LTO (Land en Tuinbouw Organisatie en tegenwoordig ook de melkfabrieken. Dat zijn veelal coöperaties dus in principe eigendom van de boeren, maar de directeuren maken de dienst uit. De boerenbestuurders worden aangenomen op basis van hun vermogen om boeren mee te krijgen en rustig te houden.

  Hoe kun je nu zo’n cirkel van angst en gelatenheid (in je eentje kun je het niet) doorbreken? (Want angst is uiteindelijk de drijfveer om niet te doen wat ons gevoel ons ingeeft.)

  1. Werner

   Mee eens WIW, al deze ontwikkelingsprocessen staan vakkundig beschreven, de praktijk bevestigt dat de theorie toch niet zo eenvoudig is dan ze lijkt. Zolang we ons blijven verankeren aan een toxische omgeving (en dito beleid) zal dat proces gestagneerd worden, alsof we de mens uit het verhaal schrijven en vervolgens verbaasd staan te kijken van hoe het nu ver kunnen komen is. Pro forma:

   In zijn conceptualisatie van persoonlijkheid en geestelijke gezondheid was Dąbrowski een uitgesproken tegendenker. Persoonlijkheid is volgens de theorie van positieve desintegratie niet reeds vanaf de geboorte aanwezig. Integendeel, persoonlijkheid is een zelfbepaald, zelfbekrachtigd, van zichzelf bewust, geïntegreerd geheel van de meest essentiële, positieve, menselijke kwaliteiten . Het is daarmee niet een gegeven, maar eerder het resultaat van een tweede geboorte van de persoonlijkheid die door weinigen volledig gerealiseerd wordt. Dit komt doordat de ontwikkeling tot persoonlijkheid een individu de zware taak oplegt om tal van innerlijke conflicten tussen lagere en hogere motivaties in zichzelf permanent tot harmonie te brengen.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie_van_positieve_desintegratie

  2. Jopiek

   Wat is waar,
   ///Hoe kun je nu zo’n cirkel van angst en gelatenheid (in je eentje kun je het niet) doorbreken?///

   Inderdaad, angst is de grootste vijand van de mens – het verlamd ons. Hoe dat te doorbreken?
   Naar mijn overtuiging door daar liefde tegenover te stellen. Liefde genereert een vele malen krachtigere grotere positieve energie dan angst.
   Hoe zit dat dan met liefde? Dat begint volgens mij met eigenliefde van elk individu. Door van het zelf te houden kom je in je kracht te staan en verhef je jezelf.

   Zo bezien is een mens met eigenliefde opgewassen tegen de negatieve lage energie van misschien wel tien angstige mensen en zou aldus ‘slechts’ 10% met eigenliefde de cirkel van angst kunnen verbreken. Is dat geen hoopvolle gedachte in deze turbulente tijd? En zie je wat je in je eentje zou kunnen bereiken?

   Hoe kom je tot eigenliefde?
   Ikzelf zeg al enkele jaren minstens 10 x per dag: ‘Ik hou van mij’ en ‘ik vertrouw op mij’. In de spiegel of waar ook, hardop of met mijn innerlijke stem. Na zes weken zat het in mijn ‘systeem’ en stond het op mijn ‘harde schijf’ en vanaf dat moment ging het automatisch. Al mijn angsten (ik had er vele) zijn geheel of voor het grootste gedeelte verdwenen. Mijn hart en mind openden zich nog meer en meer waardoor ik nog beter ‘out of the box’ kan denken. Ik zie dit echt als de sleutel zie om de cirkel te doorbreken.

   Desgevraagd gaf en geef ik dit advies aan mensen in mijn omgeving en niemand heeft dit tot nu toe afgewezen. Van de meesten weet ik dat ze het opvolgen en die zie ik (spiritueel) groeien en stralen.

   Sommigen of misschien velen zullen wellicht niet kunnen geloven dat het zo eenvoudig is. Er is ons eeuwenlang geleerd vooral niet ‘out of the box’ te denken waardoor we al snel in fatalisme vervallen.

   1. Wat is waar

    Inderdaad liefde voor jezelf en je naaste is de sleutel voor elke verandering ten goede.
    En voorwaarde om een ander lief te hebben is je zelf liefhebben.

  3. Dory

   Ja , zo is het . Totdat je alleen je angst te verliezen hebt.
   IK heb mijn hoop gevestigd op de kinderen . Die zijn beter voorbereid op de nieuwe tijd dan ik. Ondanks dat ze kinderen volproppen met ritalin en het stigmatiseren een hobby is op scholen, zitten ze stevig in elkaar .
   Kinderen kijken dwars door je heen . Ik verbaas me erover hoe goed ze onderscheid kunnen maken in de waarheid en de onzin of ze zien het als een spel op zich . De waarheid is als water . Dan ligt het hier , dan daar. De steeds weer nieuwe regels voor iedere , echt iedere, beroepsgroep , en ook het bang maken is een angstporno industrie op zichzelf. De gezondheidszorg liegt en politici en de schoolboekjes en de banken en de media. Dus tja , een volgende leugen maakt steeds minder indruk, dus dan is het dus een keer afgelopen met de bangmakerij toch? Stel je voor dat je dood bent of dood gaat en leg je erbij neer en je bent onoverwinnelijk. Je bent vrij.
   Kom maar op met die Brave New World.

   D.

   1. Tom

    Angst is een natuurlijk gegeven, een gevoel dat zich met de leeftijd en situatie waarin je verkeert meebeweegt.
    Ik zou niet graag willen leven zonder angst, zoals ik alle gevoelens accepteer.

    “Natuurlijk”wil je het liefst de gevoelens in balans houden, zodat niet de emoties de overhand krijgen, en het denkvermogen verminderen of blokkeren, aan de andere kan kan dat ook weer gelukzalig zijn, verliefd zijn, is zo’n gevoel.

    Dat gevoel is er niet zomaar, het opent de deuren naar een tijdelijke zorgeloosheid, en naar nieuw leven.

    Clip over Anima en Animus
    https://www.youtube.com/watch?v=ZN47s0mPfRU

 2. Hans

  Treffend en roerend Pieter, we preferen het ondergaan van een levende nachtmerrie boven ons vermogen tot het be-leven van de ultieme droom.
  Uit het hart, je verhaal en de levende droom.

  Hoe je dit doorbreekt? Doorbreek je banden ermee en je afhankelijkheid er van.
  Stoppen met roken gaat niet lukken met een brandende peuk in je mond..
  Je WILT je huidige vorm van inkomsten niet verliezen, je KAN het wel verliezen.. de keuze.

  1. Wat is waar

   //// we preferen het ondergaan van een levende nachtmerrie boven ons vermogen tot het be-leven van de ultieme droom./////

   Volgens mij zijn er velen die dat helemaal niet prefereren. Natuurlijk kun je je afsluiten van de wereld om je heen en dan proberen je ultieme droom als kluizenaar te beleven. Maar dat is geen ultieme droom van een ultieme samenleving. Samen leven doe je niet alleen. De vraag is dus hoe kun je het huidige paradigma of systeem doorbreken zodat we als nog onze ultieme droom samen kunnen beleven.

   ////Hoe je dit doorbreekt? Doorbreek je banden ermee en je afhankelijkheid er van.////

   Je kunt je banden niet verbreken, zolang je geregistreerd staat. Alleen als je wordt dood verklaard zijn de banden verbroken. Alleen kun je een heel eind komen, maar als je een gezin hebt leef je niet alleen. Dat is een vorm van zelfbedrog. Theoretisch is alles mogelijk, maar de praktijk is heel wat weerbarstiger. Dit getuigd van weinig praktisch inzicht.

   ////Je WILT je huidige vorm van inkomsten niet verliezen, je KAN het wel verliezen.. de keuze./////

   Ik zou mijn inkomsten graag inwisselen of opgeven voor vrijheid. Helaas de inkomsten kan ik wel inleveren, maar daar krijg ik geen vrijheid voor terug. Bovendien veranderd er helemaal niets aan het systeem. Dat blijft gewoon in stand. Wordt zelf sterker want er is weer een “zwakke schakel” uitgehaald.

   Zolang mensen die het systeem willen veranderen niet gaan samenwerken, dan blijft alles bij het oude. En dan kun je hele mooie theorieen hebben hoe het zou kunnen en wat je moet denken etc. Dat zal de werkelijkheid waarin we nu leven niet veranderen. Enkel en alleen al om dat de mensen binnen de gestelde kader van de machthebbers blijven denken. Dat is de beruchte matrix waarbinnen onze gedachten zich bijna altijd afspelen. Alles is in principe mogelijk, maar niet binnen de matrix blijft alles hetzelfde.

   Voor zover ik het kan zien zal alleen een systeemcrisis alles op zijn kop zetten. Omdat mensen dan niet meer kunnen doen wat ze altijd gewend waren te doen. Dan zullen ze op een andere manier moeten denken en samenwerken om te overleven. En die crisis zit er aan te komen. Het zou mooi zijn dat er dan alternatieven van de plank gehaald konden worden. Maar helaas kom ik zelden alternatieven tegen en al helemaal geen alternatieven die ook gesteund worden door mensen die wel doorhebben dat dit systeem corrupt is. Liever blijven we een beetje wijzen wat er allemaal zo verkeerd is aan het systeem en naar de mensen die dit systeem bedacht hebben en uitvoeren. Dat is slechts een emotionele uitlaatklep, waarmee we niets veranderen. Hooguit kan het mensen bewust maken van de corruptheid van het systeem.

   1. Pieter Bericht auteur

    Om dingen te willen veranderen, hebben mensen een motief nodig. Bewustwording van de corruptie van het bestaande systeem leidt in veel gevallen tot verontwaardiging erover (zoals bij jou, en bij mij). Verontwaardiging is een prima motief.

    Het is inderdaad zo dat je jezelf niet helemaal aan het collectief kunt onttrekken. We zullen het er dus mee moeten doen, maar dat betekent niet dat we geen bijdrage kunnen leveren aan verandering ervan.

    De systemen zijn een weerspiegeling van de gangbare (of dominante) mentaliteit in dat collectief. Verandering van het systeem, kan dus alleen plaatsvinden door verandering van mentaliteit.

    Jouw (en mijn) individuele invloed op verandering wordt dus bepaald door onze invloed op de collectieve mentaliteit.

    Dat kan op twee manieren: ten eerste door zelf niet meer bij te dragen aan de oude mentaliteit, en ten tweede door mensen te laten zien dat het oude niet meer voldoet, zodat die anderen ook een motief krijgen om ook anders te gaan denken.

    Dat is de “span of control” van een individu. Uiteindelijk wordt het resultaat bepaald door hoeveel mensen anders willen gaan denken. Hoe meer mensen dat doen, hoe meer de collectieve mentaliteit zal veranderen en hoe meer dat zich zal vertalen in een andere inrichting van de samenleving. Dit is in eerste instantie een langzaam proces, maar omdat mensen elkaar inspireren, zal het accelereren.

    Maar, ik begrijp je ongeduld 🙂

    1. Werner

     Zo is dat Pieter, het is mogelijk om je tijdelijk te onttrekken door de overstijging van het hedendaags paradigma. Net hierdoor krijgen we meer inzicht in hoe diverse systemen (en handelen) ons als mensheid gevangen houden, het blijft als een molensteen aan ons been hangen tot wanneer we effectief dat systeem transformeren. Tot vervelens toe kunnen we dat slechts herhalen, het ontbreekt werkelijk niet aan sociale alternatieven die we ‘morgen’ kunnen toepassen. Politiek blijft echter andersom prediken, wellicht niet eens bewust van waar dit alles over gaat.

     1. Pieter Bericht auteur

      Precies Werner. Uit het feit dat goede alternatieven nog niet worden omarmd, blijkt dat het in het collectieve denken nog ontbreekt aan besef van urgentie.

      Pas wanneer dat besef ontstaat, zal er niet alleen draagvlak ontstaan voor alternatieven, maar zal ook de menselijke inventiviteit op gang komen. Dat betekent dat niet alleen de aangedragen alternatieven overwogen zullen worden, maar dat er ook nieuwe zullen ontstaan. De sleutel ligt dus (zoals altijd) bij besef.

     2. Werner

      Vanzelfsprekend mee eens Pieter, kunnen slechts hopen dat dat besef iets vroeger mag komen dan te laat. Las hier net nog een interessant artikel, het is als de keuze tussen het dienen van de Mammon of meer menswaardigheid en gezond verstand.

      Sinds begin november hebben 3.000 IJslanders of ruim 1% van de lokale bevolking zich tot het zuïsme bekeerd, een godsdienst die zijn oorsprong vindt in het oude Mesopotamië en dateert van duizenden jaren voor Jezus Christus. Toch heeft die spontane bekering weinig met godsdienst en alles met belastingen te maken, want net als in België moet elke IJslander belasting betalen om de verschillende godsdiensten op het eiland te subsidiëren. In 2016 ging het om 72 euro per IJslander, al wil nog amper 24% van de IJslanders dat systeem in ere houden. De zuïsten hebben het nu op een akkoordje met hun aanhangers gegooid en gaan het geld dat ze als sekte via subsidies kunnen opstrijken gewoon terug onder hun leden verdelen. De IJslandse regering was er als de kippen bij om te melden dat indien dat gebeurt die extra inkomsten ook extra belast zullen worden.

      http://www.express.be/business/?action=view&cat=economy&item=ijslanders-richten-een-religie-op-om-belastingen-te-recupereren&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

    2. Wat is waar

     Het is geen ongeduld, maar meer onbegrip.

     Jij bent al sinds 2009 bezig analyses te schrijven over het hoe, wat en waarom de dingen gebeuren en zijn zoals ze gebeuren en zijn. Veelal voortreffelijke analyses. Chapeau.

     Maar venieuwende “oplossingen” voor wat jij als probleem schetst ben ik helaas nog niet tegen gekomen. Eigenlijk komt het er op neer dat eerst zoveel mensen moeten inzien wat jij ziet, zodat er vanzelf een verandering komt als genoeg mensen dat inzien. De geschiedenis leert dat veranderingen niet op die manier plaatsvinden. Want het grootste gedeelte van de mensheid is bang voor verandering. Want verandering betekent ook onzekerheid en daar deinzen de meeste mensen voor terug.

     Het Milgram experiment laat ook zien dat bij de meeste mensen de omstandigheden bepalen wat ze doen en niet in eerste instantie wat de mensen zelf denken. Daarom moeten er ook omstandigheden zijn waardoor mensen genoodzaakt zijn anders gaan handelen dan in de oude situatie. En uiteindelijk zal dat de trigger zijn waarin verandering tot stand zal en kan komen. Helaas zijn die omstandigheden meestal niet positief, maar pure ellende.

     ////Dat kan op twee manieren: ten eerste door zelf niet meer bij te dragen aan de oude mentaliteit, en ten tweede door mensen te laten zien dat het oude niet meer voldoet, zodat die anderen ook een motief krijgen om ook anders te gaan denken. /////

     Het ligt er maar aan welke waarden en normen iemand heeft. Wat voor de een niet voldoet is voor de ander prima. De meeste mensen zijn van eerst zien en dan geloven en houden at je hebt. Voor die mensen is anders denken helemaal niet aan de orde.

     1. Pieter Bericht auteur

      Het klopt dat anders denken voor veel mensen nog niet aan de orde is. Het klopt ook dat mensen vaak pas anders gaan denken als ze daartoe gedwongen worden. Een situatie waarin mensen gedwongen worden om anders te gaan denken, heet crisis.

      Maar één ding is zeker: zonder anders te gaan denken, zal er geen (werkelijke) verandering komen. Zoals Werner ook aangeeft: er zijn prima oplossingen voorhanden, alleen worden ze niet omarmd. Dat komt omdat mensen denken dat er geen noodzaak is. Het ontbreekt daarom aan draagvlak. Niet aan mogelijke oplossingen.

      Stel, jouw oplossing is “schaf geld af”. Op zich een prima idee, maar hoe ga je dat implementeren als mensen ervan overtuigd zijn (denken dus) dat ze geld nodig hebben? En er daarom niet aan mee willen werken? Je komt dan toch weer terug bij de denkwijze van mensen.

      De enige manier om zonder draagvlak een verandering door te voeren, is via het opleggen/afdwingen van een ideologie. Dwang dus. En dat is nou juist waar we van af willen. Dit soort afgedwongen veranderingen hebben in de geschiedenis vaak plaatsgevonden, maar hebben nooit de beoogde, of beloofde vrijheid opgeleverd. Dwang IS nou eenmaal geen vrijheid.

      Anders denken is simpelweg een voorwaarde om tot werkelijke verandering te komen. Zonder dat, zal de macht misschien een ander gezicht krijgen, een ander jasje en misschien een wat andere bemanning, maar zal de onvrijheid blijven bestaan.

      Dus zolang de gedachte “eerst zien en dan geloven” nog dominant is (zolang men vindt dat anderen het eerst moeten voorkauwen), zal er niets wezenlijks veranderen.

      Linksom of rechtsom: besef (anders denken dus) is de enige sleutel. Of mensen die sleutel gaan oppakken is de vraag. Doen ze dat niet, dan zal de crisis toenemen, en wellicht motiveert dat ze.

     2. Wat is waar

      ////Maar één ding is zeker: zonder anders te gaan denken, zal er geen (werkelijke) verandering komen. ////

      Daar ben ik niet zo zeker van. De omstandigheden kunnen dwingen om dingen anders te doen zonder dat iemand anders gaat denken. Maar puur omdat de manier waarop je het deed op dat moment domweg is uit/afgesloten. Dan wordt je een gedwongen oppertunistisch te werk te gaan zonder dat daar van overtuigd bent. Mochten de omstandigheden weer normaliseren dan gaat men verder met waar men gebleven was.

      De oplossing die Werner voorstelt zijn schijn oplossingen. Ze dragen allemaal hetzelfde probleem met zich mee dan ons huidige stelsel. Gewoon meer van hetzelfde, en geen werkelijke vernieuwende verandering.

      ////Dus zolang de gedachte “eerst zien en dan geloven” nog dominant is (zolang men vindt dat anderen het eerst moeten voorkauwen), zal er niets wezenlijks veranderen. ////

      Het met alle vernieuwingen zo dat ze eerst bedacht moeten worden. Daarna moeten ze omarmd en toegepast worden door een kleine groep (early addopters) gevolgd door een grotere groep (early majority) Werkt het dan zal de rest volgen puur op basis van wat ze zien of om mee te doen, zonder werkelijk over na te denken of ze het wel een goed idee vinden. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatietheorie_van_Rogers). Zo werkt het altijd. Ook bij sociale vernieuwingen.

     3. Pieter Bericht auteur

      //Het met alle vernieuwingen zo dat ze eerst bedacht moeten worden. Daarna moeten ze omarmd en toegepast worden door een kleine groep (early addopters) gevolgd door een grotere groep (early majority) Werkt het dan zal de rest volgen puur op basis van wat ze zien of om mee te doen, zonder werkelijk over na te denken of ze het wel een goed idee vinden.//

      Dat klopt. Het bedenken van een vernieuwing, gaat over denken. Het omarmen zullen mensen alleen doen als ze denken dat het een goed idee is. De groep die volgt, zal volgen omdat ze denken dat meedoen nuttig of nodig is.

      Maar allemaal worden ze gemotiveerd (in beweging gebracht) door denken. Het is altijd de gedachte, die voor het handelen komt. Wat die gedachte dan ook moge wezen.

     4. Werner

      Eigenlijk is de situatie nog tragischer dan we durven vermoeden, het werd namelijk allemaal al eens bedacht. Op dit punt komen we weer tot die primaire voorwaarden in de zin van aandacht en ontvankelijkheid, niet meer dan de bereidheid om er überhaupt over te willen nadenken. En hoe deze processen werken wordt hier veelvuldig gedeeld, nu de daad nog bij het woord voegen waardoor de collectieve bolide op gang kan komen.

   2. Werner

    Zeer pijnlijk maar congruent bericht WIW, wat we onmogelijk kunnen ontkennen is dat die alternatieven daadwerkelijk op de plank liggen. Stichting Ons Geld heeft ze nogmaals op de politieke agenda proberen te plaatsen, de plannen liggen er al meer dan tachtig jaar. Escapisme zal ons niet redden, enkel daadkracht met gezond verstand.

    1. Wat is waar

     Het is een alternatief. Maar geen vernieuwing. Het is een aanpassing van het oude systeem. Voor mij is dat GEEN alternatief. Het past perfect in de huidige denkwijze, de marix waarbinnen ons denken gevangen gehouden wordt. Eigenlijk is het gewoon meer van hetzelfde.

     1. Werner

      Denk gewoon wat verder na WIW, je oordeelt te snel waardoor je voor jezelf een blokkade opwerpt. Het aangeboden alternatief handelt over het doorbreken van het Money Illusion Syndrome, het is uiteraard mogelijk om te hervallen in het oude maar dat zou ons met z’n allen nog dommer maken dan het blinde geloof in wat even blinde economen ons nog trachten wijs te maken. Time to wake up.

     2. Wat is waar

      ////Denk gewoon wat verder na WIW, je oordeelt te snel waardoor je voor jezelf een blokkade opwerpt./////

      Dat is juist wat ik doe. Ik denk verder dan geld. Helaas zie ik dat niet bij jou.

      ////Het aangeboden alternatief handelt over het doorbreken van het Money Illusion Syndrome////

      Ja en? Je wilt ander systeem, maar geld moet blijven. Als dat geen blokkade is, dan moet het wel een illusie zijn.

      ////het is uiteraard mogelijk om te hervallen in het oude maar dat zou ons met z’n allen nog dommer maken dan het blinde geloof in wat even blinde economen ons nog trachten wijs te maken.////

      Voila je geeft zelf het argument wat je vervolgens niet wilt accepteren. Namelijk dat we dom bezig zijn. Je weigert te accepteren dat we zo dom zijn om telkens weer in dezelfde fouten te vervallen. De geschiedenis leert anders. We worden er niet dommer door, we blijven collectief even dom, zodat de gevolgen steeds duidelijker worden. Jouw idee (dat e toch niet nog dommer worden) is de vader van de gedachte.

     3. Werner

      Ik begrijp je ongeduld en frustratie ten zeerste WIW, ik deel in je smart. Principieel en naar idee is die geldloze wereld morgen een feit, dit veronderstelt dat we morgen ook allemaal voorbeeldige koorknaapjes zijn die gewoon samenwerken met het diepste respect voor mens en milieu, of leven in algemene zin. Het is als zeggen dat morgen God himself neerdaalt en ons allen een liefdevolle tik met z’n zenstokje komt geven. De realiteit stelt echter dat afkicken komt met neveneffecten, om deze reden vertalen we die radicale mentaliteitswijziging naar een transformatieplan, in het andere geval zouden we tot de omgekeerde effectiviteit komen, namelijk totale chaos en gekte. Daarom, festina lente (haast je langzaam).

     4. Wat is waar

      ////Ik begrijp je ongeduld en frustratie ten zeerste WIW, ik deel in je smart.////

      Ik heb niet het gevoel dat jij mij begrijpt. Uit je reaktie kan ik dat niet opmaken.

      Ik schreef het volgende aan Pieter in dit topic:

      “Het met alle vernieuwingen zo dat ze eerst bedacht moeten worden. Daarna moeten ze omarmd en toegepast worden door een kleine groep (early addopters) gevolgd door een grotere groep (early majority) Werkt het dan zal de rest volgen puur op basis van wat ze zien of om mee te doen, zonder werkelijk over na te denken of ze het wel een goed idee vinden. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatietheorie_van_Rogers). Zo werkt het altijd. Ook bij sociale vernieuwingen.”

      Daar zou je uit kunnen begrijpen dat ik geen instant verandering verwacht. En dat is flagrante tegenstelling met wat jij schrijft.

      Ik zit in de fase waarin we iets nieuws bedenken. Iets nieuws, een nieuw systeem dat niet gebaseerd is op geld. En ik heb de hoop, gezien de reakties wellicht ijdele hoop, dat anderen daar ook eens hun gedachten of hun gevoel over willen aanspreken voor ideeen voor het ontwerp van nieuw systeem. Niet meer en niet minder.

     5. Werner

      Misschien heb je er wat aan om die pijnlijke groeiprocessen van iets naderbij te beschouwen, dat jij al veel verder bent wil niet zeggen dat plots iedereen zo denkt. Uiteraard sluit ik wonderen niet uit, het zou betekenen dat heel de wereld ontwaakt en zich probleemloos losmaakt van de geldketenen waarover je terecht spreekt. Anders gezegd, het ontbreekt werkelijk niet aan alternatieven, ze blijven simpelwe buiten de collectieve aandacht, er wordt zelfs niet ernstig over nagedacht.

      Op Niveau 1 wordt het functioneren van individuen volledig gedetermineerd door een primitief, geïntegreerd, stereotypisch geheel van biologische impulsen en, voor zover aanwezig, socialisatie. Aanpassing aan de maatschappij is doorgaans hoog, waardoor mogelijke verwachtingen zoals het ‘hogerop komen’ op sociaal en carrièrevlak onkritisch als doel kunnen worden nagestreefd. Omdat op Niveau 1 de mentale structuren van een individu een hoge mate van integratie vertonen, zijn innerlijke conflicten— en daarmee ook zelfreflectie—vrijwel geheel afwezig.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie_van_positieve_desintegratie

 3. Peitje Puk

  Verdeel en heers!

  Dat is het eerste principe dat gehanteerd wordt.

  Compartimentilisatie: Ieder persoon voert een klein stukje uit van het geheel zodat niemand het totale overzicht heeft en van de hoed en de rand weet. Op een hoger niveau in de piramide is dit overzicht er natuurlijk wel en zij hanteren zelf het principe concordia en integrity.

  Verder is er een oerwoud aan regels die er maar al te vaak door allerlei drogredenen zijn doorgevoerd. Het begon al met ID plicht.

  Huilen met de pet op als er zelfs nu nog mensen zijn die zeggen:

  -Ik heb toch niets te verbergen. (totaal naïef dat google (NSA(overheid)+industriëlen) alles al van ze weten (inc welke hardcore sites ze bezoeken e.d.)

  Waarbij de werkelijke satanisten natuurlijk buiten schot blijven want oh jee die verschikkelijke terroristen!

  Het oerwoud aan regels is natuurlijk alleen maar bedoeld voor absolute heerschappij eenieder die dit niet wil zien leeft waarschijnlijk in de veronderstelling dat Nederland nog steeds het land is dat wat te zeggen heeft en realiseert zich niet dat we nu onderdeel zijn van de Verenigde Staten van Europa oftewel de USE.

  Verhuld fascisme alleen dit keer zonder de parades en vlaggen.

  En omdat het grote deel van de bevolking zo gedefragmenteerd is zal eendracht maakt macht moeilijk zijn.

  De vele schrijnende individuele gevallen lijken allemaal op zichzelf te staan en ieder zal zijn eigen boontjes moeten doppen. (Maar kan je de boontjes niet gewoon zonder te doppen, eten?)

 4. Pieter Bericht auteur

  Wij mensen creëren onze eigen realiteit, oftewel de inrichting van onze wereld. Het is het totaal van al onze systemen, gewoonten en geloofsstructuren. Deze dingen brengen beperkingen voort.

  Wanneer we ons focussen op deze zelfopgeworpen beperkingen, dan zullen we ons ernaar blijven gedragen, en daarmee houden we ze in stand. Voor verandering is het dus noodzakelijk dat we de aandacht verleggen van beperkingen, naar mogelijkheden.

  Bijvoorbeeld: het besef dat we de beperkingen zelf creëren, betekent het besef dat we de mogelijkheid hebben om ook iets anders te creëren. Iets beters. Een nieuwe realiteit die vrij is van de eerdere beperkingen. Een realiteit die gekenmerkt wordt door nieuw beleefde vrijheid.

  Besef van ons vermogen om dat te doen (besef van ons potentieel) is noodzakelijk om het ook werkelijk te gaan doen. Dat betekent dat het voor de mensheid nodig is om op te houden met focussen op (en daarmee conformeren aan) zelfopgelegde beperkingen.

  Hoe meer individuen hiertoe bereid zijn, hoe meer de mensheid zich richting verandering zal bewegen. Het totaal (de mensheid) bestaat nu eenmaal nergens anders uit, dan uit individuen. Collectieve verandering kan daarom alleen plaatsvinden als gevolg van individuele verandering.

  Wanneer we collectieve verandering als voorwaarde zien om zelf te veranderen – als we daarop wachten – dan zullen we blijven wachten.

 5. Douwe

  Fijn artikel Pieter,

  Momenteel sta ik er zelf vrij neutraal in. Vroeger geloofde ik dat andere mensen geen domme dingen moesten doen, niet hun stressvolle gedachten moesten geloven en geen geweld tegen anderen zouden dienen te initeren. Na al die gedachten onderzocht te hebben ben ik tot de conclusie gekomen dat het respecteren van de vrij wil het meest belangrijke is. Zelfs als die vrije wil wordt gebruikt om een wereld te scheppen die niet per se mijn voorkeur heeft. Het lijden wat mensen nu veelal zelf veroorzaken door hun stressvolle gedachten te gebruiken als input voor de cyclus van creatie laat ze verlangen naar een ander leven. En als dat verlangen groot genoeg wordt kan het zijn dat ze bereid zijn zich af te vragen hoe hun eigen denken een rol speelt in de creatie die ze om zich heen ervaren.

  En wat heeft de mensheid een potentie, als mensen alleen nog constructieve gedachten zouden gebruiken als input voor de cyclus van creatie. Als mensen in staat waren hun op angst en gebrek gebaseerde gedachten te herkennen en zo snel mogelijk te onderzoeken, om te keren en zo te ontmantelen. Dat ze in staat zijn goed voelende gedachten bewust te kiezen en vanuit het goede gevoel actie ondernemen op hun nieuwsgierigheid, interesse en passie. Als mensen hun eigen vrije wil zouden respecteren en die van anderen. Dat ze hun eigen vrijheid om keuzes te maken zouden omarmen en die van anderen ook.

  Geestelijk lijden zou binnen een jaar van de wereld verdwijnen. Honger, oorlog en armoede ook. Ecosystemen zouden massaal hersteld kunnen worden, hernieuwbare energie in overvloed voor eenieder en als het menselijk potentieel echt loskomt dan kunnen we nu niet de wonderbaarlijke dingen bedenken waar we allemaal nog tot in staat zullen zijn. 😀

  1. Pieter Bericht auteur

   Precies Douwe.

   Vrijheid betekent logischerwijze ook de vrijheid om het onjuiste te doen. En daarvan (eventueel) te leren.

   Leren is ontdekken van potentieel. Ontdekken waartoe we in staat zijn. Als je bij jezelf potentieel ontdekt, kun je aan anderen laten zien hoe je dat gedaan hebt en welke positieve resultaten het voor je opleverde. Dat heet inspireren. Mensen kunnen dat al dan niet ter harte nemen. Daarin zijn ze vrij.

  2. De andere kant

   Momenteel sta ik er zelf vrij neutraal in. Vroeger geloofde ik dat andere mensen domme dingen moesten doen bij mij , ik hun stressvolle gedachten moest geloven en dat ze hun geweld tegen mij zouden dienen te initeren. Na al mijn gedachten onderzocht te hebben ben ik tot de conclusie gekomen dat het respecteren van de vrij wil het meest belangrijke is.

 6. bernadette

  Vrije Energie Creëren en dat doorgeven aan alle mensen op deze Planeet.
  De Energie Revolutie ,

  QT-Pi: ‘The Energy Revolution is Now!’

  https://vimeo.com/219765594?ref=fb-share

  Humanitad is dedicated to inspiring tolerance and goodwill between people of all nations and faiths. It is committed to ushering in a new era of truth, transparency and right-mindedness whilst inspiring growth in the spiritual framework within which we function as a species.
  http://www.humanitad.org/

 7. bernadette

  Prachtige Uitleg , Budh
  Echt prachtig .
  En ik kan het je niet bewijzen ,
  maar je bent me voor geweest met de Jackson Five – Can you Feel it.
  DIE wilde ik er vanmorgen nog bij plaatsen in deze Topic.
  Dus je kan .. denk ik .. wel begrijpen … dat mijn ogen groot als Knikker Bonkers werden
  toen ik net vernam dat Jij die al geplaatst hebt .
  Tja… wat is toeval .

  Hier meerdere puur op Gevoel .
  Duidelijke uitleg wat er te verwachten valt , en wat er nu gaande is .
  Ik denk haast wel zeker , dat jij dit ook volgt , Budh 🙂

  PLANET X LIVE STREAM with JEFF P SOLAR🌚 ECLIPSE BIBLICAL PROPHECY
  https://www.youtube.com/watch?v=a4O6Kjc38Rs

 8. bernadette

  Niemand bezit deze AardBol
  We leven op een Planeet in het Universum

  No one Owns the Water
  No one Owns the Land
  No one Owns the Oceans
  No one Owns the Sand

  These are given by Our Mother Earth
  The Planet Provides for Free

  Ja…De Gouden Eeuw gaan we alvast vieren , Budh
  Nice times are comming up.

  Groot beeld opzetten is aanbevolen voor de view van deze Prachtige Planeet.

  Barry White Tina Turner – In Your Wildest Dream
  https://www.youtube.com/watch?v=c3LjPYFffqk

 9. Witte Wolf

  Wil de pret niet drukku ?…. maar “ZE” komen eraan ?
  Betekent nog steeds dat “ZE”er niet zijn ….wil maar effe duidelijk hebbe!!

  Wees uniek maar sta je eigen evolutie niet in de weg.

  want wij zelf zorgen er voor dat die gouden tijden…. en als we ons nu laten af (lijden) op dat wat komen gaat komt het nooit.

  1. Witte Wolf

   Helemaal juist Budh maar ik heb dan ook niet de woordenschat en inzichten die jij hebt,
   en bedoelde het echt niet negatief maar is soms moeilijk hart’s-denken om te zetten in rationele woorden.
   Ik zou net als jou best wel willen typen in rijm komt het beter over en minder hard.
   Heb dan ook nog lange weg te gaan.

   1. Witte Wolf

    bij die laatste regel krijgt ik wel een gevoel van wat je bedoelt maar is niet helemaal duidelijk.

    Zal daar eens de tijd voor nemen om over na te denken dank Budh

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *