Halbe Zijlstra en Kajsa Ollongren hebben liever niet dat u dit leest

Er circuleert telkens meer informatie op het internet waar de politiek helemaal niet blij mee is.

Het betreft informatie die niet kijkt of D66, de VVD of het Forum voor Democratie de betere politieke partij is. Informatie die zelfs niet de vele corrupte en liegende politici die Nederland op dit moment kent, probeert aan te pakken om zo de politiek te ‘verbeteren’.

Nee, het gaat om informatie die het het hele politieke systeem wat we momenteel kennen volledig ondergraaft. Het type informatie wat voor paradigma veranderingen zorgt als het bekend raakt bij genoeg mensen.

Het is informatie die mensen daarnaast laat ophouden bang te zijn voor de angstporno die wordt verspreid over Poetin, Rusland en crashende beurzen. Informatie die mensen hun eigen waarde leert inzien zodat ze hun onderdrukking vanuit verschillende hoeken simpelweg niet langer accepteren.

Het Patroon van Tirannie

3793800456_915ceb7ea1_zTirannie is vermomd als cultuur en wetgeving. Alles wat het kwaad nastreeft is de vernietiging van vrijheid – om de waarde van mensen kapot te maken.

Het patroon van tirannie is eenvoudig. De doelstelling is om de vrije wil van mensen te breken en ze vervolgens te onderwerpen door een cultuur van gehoorzaamheid te scheppen.

Om de gehoorzaamheid van mensen te krijgen en te behouden moet een proces plaatsvinden. Dit proces is het patroon van de tirannie.

Oorlog

Vóórdat een nieuw gezag; een nieuwe heersende klasse kan worden vastgesteld, moet oorlog plaatsvinden. Oorlog is de implementatie van geweld in de samenleving. Het is het instrument dat het kwaad gebruikt om het gezag te vestigen.

Alle oorlogen in de geschiedenis zijn gevoerd als gevolg van de wens om een nieuw gezag over mensen uit te oefenen. Op kleine schaal gebeurt dit via een proces van bedreiging en berusting. Dat is het gedrag van pestkoppen, misdadigers en maffia. Om het gezag op grote schaal te vestigen loopt het uit op grootschalige, gewelddadige gevechten, oftewel invasies en oorlogen. Dat is het gedrag van volken en naties.

Vijanden

Aan de basis van een heersende klasse ligt gehoorzaamheid. Om een uitweg uit het oorlogsgeweld te bieden zullen nieuwe vormen van gezag de mensen duidelijk maken dat, als ze aan hen gehoorzaam zijn, de oorlog zal eindigen. De autoriteiten conditioneren de mensen tot gehoorzaamheid door hen te beloven dat zij hen zullen beschermen tegen gevaarlijke externe vijanden.

10246724_341235642690550_1723117607620217448_n

Theocratieën benoemden godslasteraars als de ‘vijand’. De Nazi’s kozen de Joden en het communisme had het op de ‘rijken’ voorzien. Er zijn heel veel vijanden bedacht, maar de
meest gebruikelijke is anarchie.

Bescherming

Om een cultuur te scheppen en het vrije denken te manipuleren, moet het kwaad een vijand of een probleem creëren. Het is voor degene die uit is op de macht niet belangrijk wie die vijand is of wat het probleem precies is. Zolang deze vijand of het probleem mensen maar bang maakt.

In ruil voor gehoorzaamheid bieden de mensen die op macht belust zijn bescherming tegen deze ‘vijanden’ of oplossingen voor de ‘problemen’. Het gezag `beschermt´ je tegen de door hun verzonnen vijanden en problemen.

10256244_10202605563006916_2419338985643461878_n (1)

De prijs voor die (ongevraagde) bescherming is gehoorzaamheid aan het gezag. Deze bescherming en bijkomstige vereiste gehoorzaamheid zijn niet vrijwillig. Als het
gezag niet wordt gehoorzaamd dan wordt er teruggegrepen op geweld door het gezag.
De vijand of de problemen zijn alleen maar bedacht om de last van gehoorzaamheid in de gedachten van de mens te verlichten. Culturele vijanden en veel van de grote problemen zijn een illusie.

Benjamin Franklin heeft ons geleerd dat degene die zijn vrijheid opgeeft ter wille van veiligheid, al snel geen van beide zal hebben.

Het patroon van tirannie heeft als doel je ervan te overtuigen dat je behoefte hebt aan veiligheid en je daarvoor je vrijheid moet opgeven in de vorm van gehoorzaamheid aan het gezag. De vraag naar veiligheid wordt aangewakkerd door degenen die aan de macht zijn. Dit is waarom het gezag vaak zijn eigen vijanden en problemen schept. Zie bijvoorbeeld hoe overheden al eeuwen lang valse vlag aanslagen plegen op hun eigen bevolking in deze onderstaande video.

Vergis je niet. Het is niet de vijand waar het gezag op aast. Ze zijn op jouw gehoorzaamheid aan hen uit. De illusie en eigen schepping van culturele vijanden is enkel ontworpen om het denkvermogen van de mens te beperken. Het is ontworpen om de mens ervan te overtuigen dat de échte vijand niet het kwaad is dat over hen heerst, maar een denkbeeldige externe vijand, een soort van demon die hen kwaad zal doen.

Dit is de leugen van de tirannie.
Het vereist je gehoorzaamheid aan het gezag omdat alleen het gezag je zou kunnen beschermen tegen deze ‘vijanden’ en ‘problemen’  .

Sociaal bewijs

Als mensen zich (onder continue bedreiging van geweld) beginnen te onderwerpen aan de wil van het nieuwe gezag, is dit in principe een maatschappelijk bewijs dat het gezag wordt gehoorzaamd en des te waarschijnlijker wordt het dat anderen zullen volgen. Het ‘normaal’ zijn van gehoorzaamheid wordt een deel van het dagelijkse leven.

Het is heel natuurlijk om te willen ontkomen aan het geweld van een gezaghebber. Mensen die leven onder de dreiging en onderdrukking van de staat of misdadigers zullen onvermijdelijk
het aanbod van gehoorzaamheid aan datzelfde gezag aanvaarden.

fable_3_obey_or_die_poster_by_thegeekboutique-d5imwenEen overvaller belooft niet te schieten als je hem je portemonnee overhandigt. Verkrachters beloven je niet te doden als je doet wat zij van je verlangen. De maffia geeft aan je niet te zullen martelen als je netjes op tijd je betaling aan hen doet. Overheden beloven dat je niet zult worden opgesloten of gedood als je de wetten uit hun wetboeken naleeft en braaf je belastingen betaalt.

Iemand die pijn of de dood onder ogen ziet aan de ene kant, en beloofde bescherming tegen een externe `vijand´ aan de andere kant ziet, zal uiteindelijk zijn wil om vrij te zijn verliezen, en gehoorzaamheid gaan tonen aan het nieuwe gezag.

Wetten

Wetten worden geschreven en afgekondigd om gehoorzaamheid te legitimeren.
Een wet uit een wetboek imiteert principes; natuurwetten. Mensen wordt geleerd dat de wet altijd juist is. Er wordt ze niet geleerd te doen wat juist is, maar er wordt ze geleerd om te gehoorzamen aan de wet. En daarmee aan de wil van het gezag.

Het doel van cultuur is mensen ervan te overtuigen dat de wetten van het gezag goed en wenselijk zijn. Dat gehoorzaamheid aan de wetten van het gezag goed, wenselijk en nobel is.

Cultuur gebruikt wetten om de mensen te laten geloven dat zij zonder deze wetten niet in staat zouden zijn om te zoeken naar waarheid of om in vrede met elkaar te leven.
Het gezag leert ons dat de wet goed; legitiem is in plaats van de menselijke vrije wil, dat de wet meer waarde heeft dan jou. Dit is een leugen.

quote-the-whole-aim-of-practical-politics-is-to-keep-the-populace-alarmed-and-hence-clamorous-to-be-led-h-l-mencken-125762

Beperking van de vrijheid van meningsuiting

Het meest essentiële wapen van cultuur is de beperking van de vrijheid van meningsuiting.
Hoewel er in het verleden gewelddadige versies van dit wapen te vinden zijn, bestaat het in elke cultuur als de geldende moraal; datgene wat fatsoenlijk is en men hoort te doen.

Het doel van de beperking van de vrijheid van meningsuiting is om er zeker van te zijn dat diegenen die besloten gehoorzaam te zijn, om zich te voegen naar de wil van het gezag nooit de moed zullen krijgen om terug te kijken.

11924272_1490107084642375_8913626271915484759_nOm ervoor te zorgen dat de gehoorzaamheid behouden blijft, vereist cultuur van iedereen die ze in bedwang heeft dat ze de wil van het gezag opleggen aan degenen rondom hen. Het leert mensen om hun ongehoorzame buren ‘gek’ of ‘gestoord’ te noemen. Het vereist van mensen dat ze zich tegen diegenen keren die niet gehoorzamen aan de culturele voorschriften.
Cultuur veroordeelt iedereen die niet gehoorzaamt aan de culturele voorschriften als, vreemd immoreel en asociaal.

Daarnaast geeft cultuur zijn meest gehoorzame volgers mooie benamingen zoals nobel, eerbiedwaardig en gerespecteerd. Diegenen die het beste de culturele regels volgen, vooral door het veroordelen en bespotten van hun vijanden en het blind gehoorzamen van het gezag, worden beloond voor het stigmatiseren van diegenen die minder makkelijk gehoorzamen aan het gezag.

Dit is de onderdrukking van de menselijke vrije wil die het kwaad van cultuur en de culturele normen bewijst. Diegenen die ongehoorzaamheid aan het gezag vertonen of een opstand tegen het gezag voorstellen, worden gehekeld, bespot en gedemoniseerd. Het kan moeilijk zijn om de eenzaamheid te verdragen die voort kan komen uit de weigering om je te voegen naar de algemene culturele norm, zoals die is uitgezet door het gezag.

Dit is hoe de beperking van de vrijheid van meningsuiting tot wapen gemaakt is om de vrije wil van mensen te breken. Het is een wapen dat ontworpen is om je te dwingen tot
gehoorzaamheid aan een cultuur die altijd het gezag dient.

Zo gauw mensen elkaar dwingen om hun vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen binnen een groep, is de cultuur van het gezag ingesteld. Het heerst nu over de mensen die inmiddels zelf de wil van het gezag afdwingen naar elkaar toe.

Dit is het ontwerp van cultuur, en het gezag kan nu met je doen wat het wil.

1926945_863292163689302_1055313560587540457_n

Handhaving

Er zijn momenten waarop het gezag terug moet vallen op geweld om ervoor te zorgen dat de gehoorzaamheid gehandhaafd wordt en zo behouden blijft. Er zal altijd een kleine minderheid van mensen zijn die haar eigen waarde kent en weigert te gehoorzamen aan de culturele voorschriften en wetten van het gezag.

10614208_880616201950101_9110190598196927803_nDaarom hebben de gezaghebbers altijd een constante stroom van geweld in dienst, die bekend staat onder de naam ordehandhaving of politie en het leger. Dit zijn geen mensen die de vrijheid verdedigen, maar mensen die het gezag; de heersende klasse verdedigen.

Culturen onderwijzen altijd dat vrijheid en het gezag hetzelfde zijn; terwijl het in de realiteit elkaars tegenpolen zijn.

Het hoofddoel van het bestaan van de politie is om als wapen te kunnen worden ingezet door de heersende klasse. Via de politie wordt de benodigde hoeveelheid geweld uitgeoefend om het gezag vanuit de heersende klasse in stand te kunnen houden. Dat is omgekeerd aan wat ons geleerd wordt, namelijk dat de politie er zou zijn om onze vrijheid te verdedigen.

Het gezag moet altijd opnieuw geweld inzetten als een cultuur kapot gaat. In het verleden hebben mensen langzaam maar gestaag meer en meer geleerd over hun eigenwaarde, en derhalve meer en meer vrijheid geëist.

Verschillende culturen zijn gevallen omdat mensen zich realiseerden dat cultuur een leugen is.
Als culturen uit elkaar beginnen te vallen, is dat omdat mensen hun eigen waarde leren kennen. Zulke culturen, en de gezaghebbers die door deze culturen worden beschermd zijn ten dode opgeschreven.

Nog nooit in de geschiedenis is een cultuur die uit elkaar begon te vallen er weer bovenop gekomen. Als gezaghebbers merken dat hun cultuur afbrokkelt, en ze niet meer op de
gehoorzaamheid van de mensen kunnen rekenen, dan antwoorden ze met geweld.

Geweldsuitbarstingen zoals deze in de geschiedenis plaatsvonden waren altijd uitermate meedogenloos. De gewelddadige handhaving van de wet is een teken van aankomende vrijheid. Omdat het laat zien dat de cultuur die mensen onderdrukte is gebroken.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving is het gevaarlijkste idee dat de mensheid ooit is opgelegd. Het leert mensen dat ze minder waard zijn dan de wetten en regels.

Door de eeuwen heen heeft het ontelbaar veel namen gehad. Bij primitievere stammen heet het eerbied voor ouderen. In de tirannie van het vorstendom heet het de adel, geboorterecht en goddelijkheid. In het communisme staat het bekend als de staatssoevereiniteit. In theocratieën als door God geopenbaarde waarheden. In dictatoriale staten staat het
bekend als het tegengif tegen de anarchie. De uiteindelijke les van dit idee is dat je de wet of regels moet gehoorzamen, niet vanwege zijn verdiensten of deugden. Je moet alleen maar gehoorzamen omdat het de wet is, omdat het de regels zijn.

Obeythelaw2

Er wordt verondersteld dat ook als de wet verkeerd is, dat het goed is om die dan toch te
volgen omdat dit het systeem verdedigt, en het systeem is belangrijker dan jij bent.

Om ervoor te zorgen dat intelligente mensen voor het goede kiezen, moeten ze weten
wie er gehoorzaamheid van ze vraagt, ze moeten zich afvragen waarom het van ze gevraagd wordt en wat er van ze gevraagd wordt. Alleen dan kunnen mensen voor zichzelf op eigen integriteit bepalen of het goed is om de wet te volgen of juist niet.

Dit is niet wat de gezaghebber wil. Het gezag is niet geïnteresseerd in wat goed is, het is geïnteresseerd in gehoorzaamheid van mensen aan hun gezag. Cultuur leert dat gehoorzaamheid aan de wetten uit wetboeken en de ongeschreven regels van cultuur een deugd is. Cultuur leert dat als een wet gemaakt is dat dat dan automatisch het goede en wenselijke wordt.

De wet is een wapen. Het wordt gebruikt door het kwaad om zijn prooi en slachtoffers aan te vallen. Of het nou in naam van de plicht aan de koning, van de trouw aan de staat of de wetgeving is, de wet is het wapen dat gebruikt wordt om mensen te dwingen en te overheersen.

Cultuur steunt de verhevenheid van de wet. Cultuur leert dat de wet goed en oprecht is. Het vraagt zich nooit af wie de wet heeft gemaakt; tiran en broeder zijn dezelfde. Cultuur vraagt zich nooit af of de wet goed is. Je moet gehoorzamen, wat de wet ook zegt.

Op deze manier is de wet een krachtig wapen dat tegen jou gebruikt kan worden. Alle overheden maken boekdelen vol wetten die een mensenleven kosten om ze te begrijpen en
legers vol juristen om ze te manipuleren. Al deze wetten zijn wapens in de handen van de machtigen, die ze zullen gebruiken ten koste van jou. De wet heeft alleen waarde voor degenen die ze gecreëerd hebben, en alleen maar omdat jouw cultuur van je vereist dat je die gehoorzaamt.

De zuiverste uitnodiging tot tirannie is jouw toezegging om de wet te gehoorzamen wat die wet ook zegt. Tegen jou wordt de wet een perfect wapen. Wie de wet beheerst, beheerst ook jou.

Jouw waarde voor het gezag wordt afgemeten aan de mate waarin jij gehoorzaamt aan hun wetten. Hoe beter iemand gehoorzaamd, hoe beter het gezag die persoon kan controleren en gebruiken voor haar eigen doelen.

Bovenstaande tekst is een fragment uit het boek: Het einde van al het kwaad.
Bestel het papieren boek of download de gratis beschikbaar gestelde PDF versie om meer te lezen.

Einde van al het kwaad

Hopelijk laten mensen nu ze bekend zijn met Het Patroon van Tirannie zich niet zo gemakkelijk meer bang maken door het gezag die continue de bevolking die ze zelf onderdrukt probeert af te leiden met allerlei externe vijanden en problemen.

En hopelijk leren mensen hun eigen waarde inzien na het lezen van dit gehele boek zodat goede mensen zich niet meer massaal voor de kar laten spannen om kwade doeleinden te bewerkstelligen. Op die manier kan de wereld grote stappen voorwaarts maken.

There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality desired, without having to hurt yourself, or anyone else, to get it. That’s how powerful you are.
~Bashar – Quest for Truth

what_can_we_do_to_lessen_the_grip_of_fear_from_terrorism-156063

[bol_product_links block_id=”bol_56b488623cfb4_selected-products” products=”9200000032958383,9200000026635781,1001004005988830,9200000030101283″ name=”politiek” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”009900″ width=”560″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Aanverwante artikelen en informatie:
-) De wereld als slavenkolonie
-) Wat drijft de psychopaat
-) Het einde van al het kwaad – Het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij
-) Het meest gevaarlijke geloof zorgde voor 262 miljoen doden in de vorige eeuw
-) Goedbedoelende mensen betalen voor hun eigen onderdrukking

11825023_859301684157174_1864597269765350946_n

Diegenen die in staat zijn je absurde dingen te laten geloven zijn ook in staat je gruweldaden te laten plegen.

-) Van slavernij naar vrijheid, stap 1: Liefde & Angst
-) Stap 2: Kennis & Onwetendheid
-) Stap 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Stap 4: Vrijheid & Controle
-) Stap 5: Orde & Chaos

00001

Op het internet hebben de lezers de macht. Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! 

Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, etc. Graag zelfs hoe meer mensen dit weten hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen zich er verder in kunnen verdiepen als ze willen.Spreading-the-Word

 

13 gedachten over “Halbe Zijlstra en Kajsa Ollongren hebben liever niet dat u dit leest

  1. Douwe Bericht auteur

   Haha precies.. Psychopaten werken op alle niveaus altijd op dezelfde manier. Geef je kracht weg aan mij of anders… Wat een treurigheid.

 1. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Hoi Bernadette,

  Om de Nederlandse bevolking te beschermen tegen onjuiste berichtgeving heeft rijkscommisaris Ollongren van de bezette Nederlandse gebieden de video die je ons wilde laten zien verwijderd. Daarom plaats ik hem hier nog even opnieuw:

  https://youtu.be/6dqwLSB4w_k

  Met vriendelijke groet,
  Johan.

 2. bernadette

  @
  Gerrit Stanneveld – je staat nu goed in t’ veld. 🙂

  Heb je Levenspad… visie… opname .. met aandacht beluisterd.
  Bij de Start hier.. voor jou op Aarde als Baby – Peuter – Kleuter – Tiener,
  is er veel gebrek aan Liefde geweest en dan ook nog onderdrukking van de nonnen clan autoriteiten.
  Er is jou toen veel onrecht aangedaan.
  Het is jou daarom echt niet aan te rekenen , wat de gevolgen daarvanuit ..kwamen.
  Dus zeker wordt je per definitie niet als psychopaat geboren als klein mensje.
  Het is de omgeving / indrukken waar je in op groeit

  Dat je nu sinds zo’n 19 jaren een goede oprechte vader bent voor je zoon.
  En hem LIEFDE EN AANDACHT als een goede solide fundering hebt geschonken ,
  en je besefte dat jij hem dat volop kon geven , terwijl jij dat als kleine jongen zo gemist hebt.

  Mooi … dat jou Zoon deze Liefde naar jou toe in Return terug kan schenken.
  Ik gun jou en jou zoon nog vele goede jaren toe .
  Geniet van de fijne momenten samen ,
  dan kunnen jou verdrietige jaren verdampen in het veld van Space.

  Gerrit .. Jij hebt zeker een Goed Hart 🙂

 3. bernadette

  Joe Imbriano heeft ons ..het enige mede – te Delen .
  Ook is hij Vader van kinderen.
  Het verdient de moeite om naar hem eens te luisteren ,
  want dit geldt voor alle Landen ;

  Urgent!
  Forbidden information,a must watch! 5G is a kill grid that will lead to forced vaccinations.

  https://www.youtube.com/watch?v=oY5SReQ2Kqc

  Claudia Schauber , probeert het ons allemaal ook duidelijk te maken,

  Have we all gone mad and forgotten who works for whom?!

  https://www.youtube.com/watch?v=POr43fsjPI4

  Even terug naar Joe Imbriano ;
  maar dan wat gedetailleerder tot einde film opname ;

  Fighting against the weaponized world and living victorious and free

  https://www.youtube.com/watch?v=ycuOZUxmbzo

  Wat is er gaande in het School systeem ,

  Is Troy High School the next Columbine in the making? Joe Imbriano reports on scene

  https://www.youtube.com/watch?v=8mSp4BqAq0I

  Pink Floyd gaf het ook al eens aan ,

  https://www.youtube.com/watch?v=qs35t2xFqdU

 4. bernadette

  Vele Kunstenaars worden dik betaald voor een purpose in opdrachten.
  Wat is de Agenda daar achter..
  Huren worden kunstmatig omhoog gedreven, waardoor nogal wat mensen
  hun huren of Hypotheken niet meer kunnen betalen ,
  waardoor zij Dakloos kunnen geraken en buiten moeten Leven en Slapen.
  Daar is wat on – humanisch op bedacht .
  De Order volgers van publieke werken die dit werk moeten uitvoeren in Steden
  van Gemeentelijke diensten denken schijnbaar ook niet na over de gevolgen
  die zij hun medemensen aandoen ?

  Cities Using ‘Hostile’ ‘Defensive’ Architecture To Keep Untouchables Away

  https://www.youtube.com/watch?v=c6DnSYNhC2c

 5. bernadette

  Mensen onderling zijn almaar druk bezig met apps op hun phone , twitter , tweets.

  Maar wat hebben o.a Vogels ons te melden,

  Video Of Birds Flipping Out In Houston & Dallas & Great Barrington, MA, & Here’s Why

  https://www.youtube.com/watch?v=nejh6Z6__gE

  Waarom begeven Bomen het Leven ,

  It’s Another Mystery -100’s of Huge Trees Fell In Seconds in WA! Sherlock, I’ll Give You A Clue
  op ongeveer 12.27 minuten zien we een boom het Leven laten in Nederland,

  https://www.youtube.com/watch?v=DRDevgC3PiI

  How wireless technology harms people and nature

  https://www.youtube.com/watch?v=SOhbKSe1ecQ&t=158s

  1ste en 2de wereld- oorlog waren Hels te noemen ,
  deze 3de stille oorlog is nog veel gemener … blijkt wel,

  https://www.youtube.com/watch?v=uTgaxpdXf-4

  5G RADIATION IN BABIES BEDROOM.

  https://www.youtube.com/watch?v=ksRGT1vDz6I

  Barrie Trower On 5G Microwaves ; There is No safe Place, No Where To Go

  https://www.youtube.com/watch?v=-2DSKl1ts0w

  Dr. Mercola and Dr. Wunsch on the Dangers of LED Lights

  https://www.youtube.com/watch?v=mOQ2SmaDLOY

 6. Nexus

  Een zeer sterk artikel. Het probleem ligt echter niet in de kennis die mensen hebben van het systeem. Mensen weten precies wat er verkeerd en goed is, ze weten verdomde goed dat onze politieke leiders geen knip voor de neus waard zijn en enkel met eigen belang en politiek belang bezig zijn. Iedereen kan zien hoe over de hele wereld oorlogen gevoerd worden om grondstoffen, macht en esoterische zaken. De meeste mensen weten van alternatieve energiebronnen die al meer dan 100 jaar tegen gehouden worden door organisaties en mensen die daar grote financiële belangen bij hebben en daarmee ook macht. Het probleem, het overgrote deel van de mensen interesseert dit geen ene reet zolang ze zichzelf kunnen bedruipen, op vakantie kunnen gaan, een auto kunnen rijden die hun ego versterkt, die vette horloge om de pols kunnen dragen of luidkeels schreeuwend 11 miljonairs aanmoedigen alsof hun leven ervan af hangt. Als er ooit een “rapture” komt hoop ik dat het die groep mensen is die achter gelaten wordt met hun brood en spelen. Die mensen die altijd roepen, daar kunnen wij toch niets aan doen! Het is altijd zo geweest! Dat is de natuur, het recht van de sterkste! Of die groep die al mediterend met de kop in het zand een liefdevol leven visualiseren voor iedereen terwijl overal op de wereld onschuldige mensen op gruwelijke wijze aan hun einde komen.

  Wat ik nu vooral zie is de aanhef voor een wereldwijde ineenstorting, niet alleen van het financiële systeem maar van alles. Ik zie de aarde als één geheel, inclusief alles wat erop, erin en er rondom leeft, binnen de magnetische invloedssfeer. Als één van deze elementen negatief blijft, of zelfs meerdere elementen negatief blijven voor langere tijd, zal de aarde en hetgeen de aarde energie geeft, een correctie nastreven. Die correctie is volgens mij aanstaande. Het kan onmogelijk zo door blijven gaan, dat voelt iedereen die hiermee bezig is in al zijn cellen, in zijn of haar hele bestaan. Er zijn onvoorstelbaar veel tekenen aan de wand te zien maar zoals eerder gesteld, de meeste mensen zijn bezig met de waan van de dag of steken hun kop simpelweg in het zand.

  Fijn om weer eens een artikel te lezen waarin belangrijke punten uitgelicht worden, punten waarmee elke mens bekend zou moeten zijn. Thanks!

  Oh, en Budh, fijn je weer eens te zien reageren ergens!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *