Handje contantje – De aanslagen in Parijs

Dit artikel is overgenomen van Handje Contantje

Dit artikel gaat over de aanslagen in Parijs. Dit artikel gaat nog meer over wat er werkelijk speelt en wat mensen doen. Het gaat over hoe en van waaruit mensen reageren bij zo’n gebeurtenis.
Wat we willen laten zien, is wat er gebeurt, en hoe je aan de resultaten – de gebeurtenissen – kunt aflezen wat de intenties zijn. “Problem – reaction – solution”. En de bedoeling is dat we je een mogelijkheid bieden om je ogen open te doen – oftewel wakker te worden. Wakker te worden voor de werkelijke agenda achter deze en andere aanslagen.

de gebeurtenis – het beeld dat de media ons geven
Zullen we eens aandachtig kijken naar wat er vrijdag de 13e in Parijs gebeurd is? Er zijn – volgens berichtgeving – 130 mensen omgekomen en meer dan 400 gewond geraakt bij een zestal aanslagen. Het zou gaan om acties van IS. Het “bewijs” hiervoor is een paspoort dat geheel onbeschadigd gevonden is.

111Wikipedia-stock

de reacties vanuit de overheid
Wat zijn de zichtbare gevolgen van de aanslagen? President Hollande heeft de noodtoestand afgekondigd in Frankrijk. Dat houdt in het recht om: welk gebied dan ook ontoegankelijk te maken c.q. af te sluiten; de bewegingsvrijheid van mensen te beperken waar dan ook; publieke gelegenheden (café’s, restaurants, musea, overheidsgebouwen) te sluiten; huisarrest op te leggen; huiszoekingen te doen; de pers onder controle te brengen; websites en sociale media te blokkeren. Dit alles zonder opgaaf van redenen, zonder tussenkomst van een rechter of openbaar ministerie.
Het is de facto oorlog in Frankrijk. Oorlog met wie? Dat is de vraag. In de stad Brussel is het niet veel anders.
Ook in Brussel, bij de Europese instituten, klinkt inmiddels luid de roep om encryptie te verbieden (het versleutelen van onderlinge communicatie zodat die niet afgeluisterd en meegelezen kan worden), en het sterk verminderen van het gebruik van de Bitcoin (een anoniem te gebruiken digitale munt).

liberte

het perspectief
Jaarlijks sterven in Europa 200.000 mensen aan medicijngebruik. Waar is de War on Prescription Drugs?
Per jaar maken in Europa meer dan 80.000 mensen zelf een einde aan hun leven en dat aantal stijgt jaarlijks sterk. Waar is de War on Suicide?
Er zijn nog veel meer voorbeelden te geven.

De afgelopen twintig jaar stierven per jaar gemiddeld nog geen 100 (!) mensen in Europa aan terroristische aanslagen.

de achtergronden
De inlichtingendiensten krijgen miljarden belastinggeld voor “veiligheid”: systemen waarmee ons reisgedrag precies in kaart is (zowel OV als reizen met je eigen auto); er zijn systemen in gebruik waarmee gezichtsherkenning volkomen vanzelfsprekend is. Het is bekend waar jouw gsm zich bevindt. Je uitingen en je relaties op social media zijn bekend. Je koop- en bestedingsgedrag is bekend. Van elke Nederlander is een uitgebreid profiel aangelegd, zowel statisch als dynamisch (je reisgedrag bijv.).
Je kúnt niet eens meer een misdaad ongemerkt plannen zonder dat de overheid het in de gaten heeft, laat staan dat je ‘m kunt plegen.
De enige reden dat je een aanslag kunt plegen, is omdat ze je dat láten doen – met opzet.

De privacy en vrijheid die we nog dachten te hebben, worden door de aanslagen in Parijs ernstig beperkt. Helemaal voor websites die “subversieve” (“terroristsche!”) activiteiten ontplooien. Dus straks ook voor websites die blootleggen wat er werkelijk gebeurt; alternatieve-nieuws websites dus. Handjecontantje.org waarschijnlijk ook.

de werkelijkheid
Twee dagen voor de aanslagen werd er op Wikipedia melding gemaakt van de aanslagen, en van details daarvan (zie voor de bron http://bit.ly/wikiparijs). Op de dag van de aanslagen waren er antiterrorismeoefeningen gaande. Van een pleger van de zelfmoordaanslag in het voetbalstadion is een paspoort gevonden op de plaats delict dat geheel intact is, terwijl er van terror japie zelf niks meer over is. Er zijn geen beelden gemaakt door de aanwezigen in het stadion…… De huilende en bellende jonge vrouw die bij Sandy Hook schietpartij en de Boston marathon aanslag in de media opdook, deed dat in Parijs ook weer.
De hierboven genoemde vreemde zaken vormen een patroon dat je bij alle grote terroristische aanslagen tegenkomt.

“The War On Terror” is niets meer gebleken dan een oorlog tegen onze privacy en vrijheid. Er gaan jaarlijks veel meer mensen dood aan medicijnen, het verkeer, vieze lucht en honger dan aan aanslagen…..
En het gros van de mensheid trapt er in. “Het komt wel erg dichtbij!” Tja, zoals de vraag die een Loesje poster stelt: “Hangt de waarde van een mensenleven af van de plek waar je sterft?”

vrijheidsbeeld chemtrails drones

jouw verhouding daartoe
Waarom hebben mensen vertrouwen in wat de overheid doet? Burgers hebben niet het recht om andere burgers van het even te beroven. Hoe kunnen ze dat recht dan delegeren aan een overheid?
DENK NA! En begin eerst met voelen, niet emotie, maar INTUÏTIE.
Laten we dit werkelijk gebeuren? Laten we onze vrijheid afpakken?

P.s.: Afgelopen donderdag (19-11) werd de noodtoestand met drie maanden verlengd.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website Handje Contantje
-) Aanslagen Parijs passen perfect in het Patroon van Tirannie
-) Is Parijs het meest recente slachtoffer van een valse vlag aanslag?
-) Geheim agenten vertellen over valse vlag operaties, waaronder Operation Gladio
-) Wat drijft de psychopaat
-) De illusie van macht en de macht van illusie

48 gedachten over “Handje contantje – De aanslagen in Parijs

 1. Bobafett

  Douwe, ik vind het een heel goed,nobel,streven om een artikel als dit te maken.
  Al was het maar om herkenning van gedachten te bieden aan gelijkgestemden.

  Helaas is de meute zodanig geconditioneerd,hebzuchtig, dom en volgzaam, dat ik zelf de illusie heb losgelaten mensen te kunnen veranderen van gedachten.
  De keuze van de rode of blauwe pil is ieders eigen keuze, maar de meeste zombies weten niet eens dat er een keuze is en ondertussen denken ze dat ze on vrijheid leven. Het is te triest , en ik ben benieuwd wat er van moet komen.

  1. Observer1964

   onwetendheid is een gevoel van vrijheid, je weet niet waar je je zorgen over zou moeten maken, en dat gevoel beschermen ze door onwetend te blijven.

   1. Werner

    Volledig mee eens Observer, talloze voorbeelden zijn te geven. Kennisdeling is dan ook een uitgesproken middel om ons bewust te worden van de ernst van de zaak, het vergt aandacht en ontvankelijkheid.

   2. Douwe Bericht auteur

    Volgens mij is dat totaal niet waar.

    Als mensen echt kunnen kiezen tussen de waarheid en het niet weten dan kiest in mijn ervaring 90% voor de waarheid. Ik ben ook niet spontaan opeens wakker geworden, ik had ook informatie nodig van mensen die hun kennis deelden met mij. Als je de waarheid tot je neemt kun je betere beslissingen maken en mensen die eenmaal wakker geworden zijn hebben een neiging niet weer terug te gaan in bewustzijn.

    Mensen die eenmaal het bankensysteem snappen gaan dat niet opeens weer volledig steunen, mensen die begrijpen dat de mainstream media systematisch hele volkskuddes voorliegt gaan niet weer opeens daar vol in vertrouwen.

    Ik wordt er eerlijk gezegd een beetje moe van al die mensen die zelf ook moesten wakker worden inplaats van anderen daarbij te helpen proberen de slapende mensen veroordelen. Volgens mij zit daar nog iets voor mensen zelf om te onderzoeken.

    Maak jezelf zo wakker mogelijk en assisteer anderen daar zo goed mogelijk bij door ze informatie toe te sturen die ze daarbij kan helpen.

    1. Werner

     Vergeet de rol van de menselijke psyche niet Douwe, de confrontatie met de realiteit is allerminst een pretje om te moeten (h)erkennen waardoor een aantal psychische afweermechanismen in werking treden. Ontkenning en rationalisering zijn schering en inslag, als dynamisme is het wonderbaarlijk maar de gevolgen kunnen desastreus worden. Wat betreft dissonantie versus consonantie:

     Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennisnemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen. Het gaat met andere woorden om de waarneming van onverenigbaarheid tussen twee cognities, waarbij het woord cognitie kan slaan op kennis, houding, emotie, geloof of gedrag. Volgens de theorie voelen mensen een sterke drang om die dissonanties te verkleinen door hun opvattingen of gedrag aan te passen of te rationaliseren. Het tegenovergestelde van cognitieve dissonantie is cognitieve consonantie.

     https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantie

     1. Pieter

      Cognitieve dissonantie is het bestaan van twee tegenstrijdige, onverenigbare opvattingen of overtuigingen in dezelfde persoon. Daarbij is dus minimaal één van de twee een misvatting. Het is wat Orwell `doublethink` noemde.

      `Onwetendheid is vrijheid` is daar een voorbeeld van. `Verantwoordelijkheid is onvrijheid` ook.

      Dit psychologisch fenomeen komt inderdaad regelmatig voor. Maar het is geen wetmatigheid die onlosmakelijk gekoppeld zou zijn aan de menselijke psyche. De gedachte `mensen zijn nou eenmaal zo (maar IK niet)`, zou ook een cognitieve dissonantie zijn, oftewel een misvatting.

     2. Werner

      De variaties zijn vrijwel oneindig Pieter, sterk afhankelijk vanuit welke context of perceptie we dit willen beschouwen. We zouden ook kunnen stellen dat de psyche een spelletje speelt met zichzelf, een stelling die ons tot de gnostiek zou brengen waarbinnen die basale misvattingen ook worden beschreven. Maar beschrijvingen zijn maar beschrijvingen uiteraard, aan lectuur geen gebrek. 🙂

     3. Douwe Bericht auteur

      Ik ben bekend met de stappen Werner, ik heb ooit een artikeltje geschreven wat wellicht relevant is op dit punt.

      Dat omschrijft de 5 stappen van wakker worden en de verschillende fases die mensen daarin meemaken. Ontkenning is stap 1. Dus zodra je informatie deelt met mensen en zij worden afwijzend daarvan heb je ze net wakker geschud. Als ze dan weer inslapen deel dan weer wat informatie met ze en schud ze weer even wakker. Als je dit 7 tot 10 keer doet met duidelijke heldere informatie dan is dat meestal genoeg om mensen te activeren in hun eigen wakker maak proces.

      En dat mensen boos op je worden is puur een projectie van hun ontkenning. Als je daar bang voor bent dan moet je zelf onderzoek doen maar niet de mensen veroordelen die zogenaamd niet wakker willen worden. 😀

      http://achterdesamenleving.nl/de-5-stappen-van-wakker-worden-bewust-worden/#.VlWNcvkveUk

     4. Werner

      Herkenbaar Douwe, hebben eens een studie gedaan naar de ontvankelijkheid van politici, het resultaat bijzonder. Het is een schrale troost om de bevestiging te krijgen van al het prachtige studiewerk dat hierover verzameld werd. Het lijkt stilaan op een tragikomedie, uiterst pijnlijk voor het mensenhart. We blijven hopen op een goede afloop, gezien de omstandigheden beslist geen garantie. Hoeveel kost geld tegenwoordig? 🙂

     5. Douwe Bericht auteur

      Wat is er precies zo pijnlijk aan in je beleving Werner?

      Afhankelijk van wat mensen weten maken ze bepaalde beslissingen en handelen ze op een bepaalde manier. Door mensen bloot te stellen aan informatie kunnen ze leren en zo andere, hopelijk betere beslissingen maken voor het eigen voortbestaan en dat voor de mensen om hun heen.

      Als we als mensheid blijkbaar nog niet goed genoeg onze stressvolle gedachten kunnen ontmantelen en inplaats daarvan die gaan gebruiken als input voor de cyclus van creatie dan is zelfs die realiteit ons dienstbaar. Het geeft dan een fysieke reflectie van de stressvolle gedachten die we als collectief gebruikt hebben.

      Wel of niet een derde wereldoorlog is beide een perfect resultaat in die zin. Als je iets als treurig ervaart in je beleving zou ik dat serieus eens voor jezelf onderzoeken of daar niet nog een les uit te leren valt voor jezelf. Treurig zijn is namelijk niet goed voelend en daar ligt een gedachte, een perspectief aan ten grondslag wat blijkbaar een beetje out of whack is.

     6. Werner

      Is redelijk eenvoudig Douwe

      Oplossingen zijn maar goed als ze ook maatschappelijk ontvankelijk verklaard worden, dit brengt ons tot de absurde situatie dat problemen terzelfdertijd wel EN niet kunnen bestaan. Voor wie de oplossing kent, is het probleem opgelost, niet voor wie nog naar een oplossing zoekt. Deze dynamiek is van toepassing op alle problemen, naargelang het soort probleem zal enkel de sociale impact zwaarder zijn. Een en ander vinden we ook terug in de besluitvormingstheorie van Herbert Simon, hij formuleerde een aantal axioma’s om het besluitvormingsproces te omschrijven:

      (1) de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen
      (2) de alternatieven die hij kent, kan hij niet alle simultaan vergelijken
      (3) als gevolg van de eerste twee axioma’s zal men niet het optimale alternatief kiezen
      (4) de mens beschikt over een set routineacties
      (5) deze routineacties bestaan alle los van elkaar
      (6) elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel en middelen beschouwd
      (7) als gevolg van 4 en 5 zal 2 pas in werking treden als routineacties niet meer volstaan

      We weten dat tal van sociale alternatieven letterlijk op de tafel liggen maar ze worden vooralsnog niet gevalideerd door het beleid. Dt wil eenvoudig zeggen dat we miljoenen mensen ‘offeren’ voor een probleem dat in wezen (in theorie) al lang opgelost is. Ik weet niet hoe we ‘pijnlijk’ anders moeten vertalen, misschien gewoon wachten op puntje (7)?

     7. Douwe Bericht auteur

      We offeren niemand, die mensen offeren zichzelf.

      Laten we eerlijk zijn, als je in deze tijd van het internet nog steeds niet snapt hoe het bankensysteem werkt dan is dat toch echt gedeeltelijk je eigen co creatie en zullen de mensen daar zelf logischerwijs de consequenties van zien.

      Hetzelfde voor liegende en manipulerende mainstream media en mensen die nog steeds in valse vlag aanvallen trappen. Als mensen op dit moment van al die onderwerpen niets af willen weten dan is het resultaat wat ze daarvan gaan ervaren echt hun co creatie en hun verantwoordelijkheid.

      Wat wij kunnen doen is onszelf zo wakker mogelijk maken en daarbij onszelf leren hoe we onszelf zo goed mogelijk kunnen voelen en een zo plezierig leven kunnen lijden. We kunnen informatie delen om zo anderen te inspireren die ook meer willen weten maar je kunt uiteindelijk niets anders dan de vrije wil van andere mensen respecteren. Wie ben ik tenslotte om te zeggen dat mensen niet van een oorlog zullen leren als ze nu massaal in valse vlaggen trappen en die angst gaan gebruiken om hun wereld te scheppen.

      Abraham Hicks noemt dit Law of Allowance. Je eigen vrije wil en vrijheid respecteren is 1 ding, die van anderen respecteren is een ander. En je goed voelen ondanks dat andere mensen iets scheppen wat jij niet begrijpt en niet voor jezelf zou wensen is in mijn ogen wat we allen dienen te leren. Wat anderen voor hunzelf scheppen uit vrije wil is eerlijk gezegd none of your business. 😀

     8. Pieter

      //We zouden ook kunnen stellen dat de psyche een spelletje speelt met zichzelf//

      De psyche is inderdaad in staat om een spelletje met ons te spelen. Daartegen bestaat maar één remedie: het nemen van verantwoordelijkheid voor onze eigen gedachten.

      Alleen de gedachte dat we daartoe niet in staat zouden zijn, ontneemt ons die mogelijkheid.

     9. Werner

      Wat denk je zelf dat het gaat worden Douwe? Ben het uiteraard volledig met je eens, er is (1) studie over hoe het systeem nu werkt en (2) de alternatieven om het tij te keren. Hoe lang denk je dat de ontkenningsfase nog zal duren? Dit in de veronderstelling dat we niet eerst een mondiale catastrofe moeten trotseren uiteraard, ik heb eerlijk gezegd geen idee wat het nu worden zal.

     10. Pieter

      @ Werner

      Puntje 7 gaat over crisis. De beste definitie van crisis vind ik deze:

      “Crisis is een situatie waarin bestaande overtuigingen niet meer blijken te voldoen.”

      En dus de (op die overtuigingen gebaseerde) routineacties ook niet. Crisis is een noodzakelijk signaal om mensen tot verandering te bewegen. Als alles op rolletjes lijkt te lopen, dan is daar geen motief voor.

      Wel kost het tijd voor mensen om in te zien dat er sprake is van crisis, en wat de aard van de specifieke crisis is. In die fase bevindt de mensheid zich m.i. momenteel grotendeels.

      Het ontbreekt dus niet aan goede oplossingen/alternatieven, maar aan besef van de noodzaak om die goede oplossingen te ondersteunen.

      Het feit dat de groep mensen met besef aan het groeien is, laat zien dat mensen daar in potentie toe in staat zijn.

     11. Werner

      Inderdaad Pieter, dat is die kritische massa. Wat puntje (7) betreft, het is vandaag als een tikkende tijdbom en de middelen om ze neutraliseren kennen we, ze ook gebruiken een kwestie van menselijke keuze. Boeiende tijden, niet waar? Vanop een afstand lijkt het op een film, er middenin doffe ellende.

  2. Douwe Bericht auteur

   @ Bobafett

   Je kunt mensen deze informatie altijd eens via de mail opsturen of delen via de sociale media als je daar gebruik van maakt. Je bent zelf ook op een gegeven moment wakker geworden toch, dat gebeurde ook niet spontaan. Bewustwording gaat volgens mij sneller dan ooit voorheen. Draag bij waar je kunt door andere te inspireren en bloot te stellen aan eerlijkere informatie dan de MSM.

  3. Pieter

   @ Bobafett,

   Met bewustwording komt kennis. Dat leidt onvermijdelijk tot de vraag: “wat ga ik met deze kennis doen?”. Met kennis komt keuze, en dus verantwoordelijkheid.

   Veel mensen proberen dat te vermijden, en blijven daarom liever onwetend. Maar ik zie ook veel “wakkere” mensen die hun verantwoordelijkheid proberen te omzeilen. Meestal onder het argument “anderen zijn te dom” of “het is hopeloos”. Ze leggen daarmee hun verantwoordelijkheid bij de anderen.

   Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het idee dat vrijheid zonder verantwoordelijkheid mogelijk is, is een misvatting. Zowel van degene die liever kennis vermijdt in de illusie daarmee een gevoel van vrijheid te behouden, als van degene die wel kennis heeft en zichzelf voorhoudt dat het onmogelijk is er op verantwoorde wijze mee om te gaan.

 2. Werner

  Wat ik toevallig tegenkwam, het kan er maar bij. Waar gaan we heen? Wakker worden?

  De Russische president Vladimir Poetin is woedend over het neerschieten van een Russisch gevechtsvliegtuig. “We zijn in de rug gestoken door partners van terroristen”, zegt hij in een reactie. “Wat er ook gebeurd is, dat vliegtuig van ons was geen bedreiging voor Turkije”, zegt Poetin. Hij haalt verder uit naar Turkije. Volgens Poetin financiert dat land IS omdat het olie koopt van de terreurorganisatie. Poetin laat weten aan Turkije dat de aanval op het vliegtuig serieuze gevolgen zal hebben voor de betrekkingen tussen de landen. In Moskou is de Turkse militair attaché op het matje geroepen om uitleg te geven over het incident.

  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/poetin-neerhalen-russisch-toestel-door-turkije-steek-de-rug

 3. Douwe Bericht auteur

  Laat ik het zo zeggen, als jij jezelf niet helemaal goed voelt omdat anderen mensen in je ogen nog niet wakker genoeg zijn dan is het tijd om die gedachten op papier te zetten en voor jezelf te onderzoeken.
  Als je gelooft dat andere mensen nog niet wakker genoeg zijn, of niet wakker willen worden dan is er ruimte voor jezelf om nog wakkerder te worden. 😀

   1. Douwe Bericht auteur

    Niet in mijn ervaring. Het is juist een indicatie dat jezelf nog niet helemaal wakker bent en nog in een tussentijdse sluimerfase bevindt.

    Je kunt mensen zelfs effectiever wakker maken als je jezelf niet continue slecht, verdrietig, gedeprimeerd voelt. Zolang je gelooft dat er iets fundamenteels mis is met de wereld om je heen en/of de mensen om je heen. Probeer dat oordeel dan zo helder mogelijk te formuleren en ga dan eens onderzoeken of dat oordeel wat je slecht laat voelen ook vanuit een andere manier bekeken kan worden. Oftewel onderzoeken, omkeringen doen en in mijn ervaring bleek dat er altijd nog een les voor mezelf in zat.

    Je capaciteit om anderen te bereiken en te inspireren neemt alleen maar toe naarmate je jezelf goed kunt voelen onder de huidige omstandigheden en begrijpende dat veranderingen wenselijk zijn.

    Ik hoor je continue woorden als tragedie en tikkende tijdbom gebruiken, dat geeft mij wellicht onterecht een indicatie dat je nogal wat negatieve emotie ervaart als je met deze zaken bezig bent en negatieve emotie put je op de lange termijn uit in mijn ervaring. In die zin is het van het grootste belang dat we ook verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen denkwereld en onze eigen staat van zijn in de wereld. Zo wakker, open en gelukkig mogelijk zou ik zeggen! 😀

    1. Werner

     Mooi gezegd Douwe, het is alsof de collectieve geest lijdt aan een bipolaire stoornis, een denkwereld die ons linea recta naar WOIII leidt, een andere waarin co-creativiteit de normaalste zaak van de wereld is. En dat is ook waarom ik verwijs naar die tragische absurditeit, goed en slecht nieuws dus. Het is gewoon een kwestie van realiteitszin, voor eenieder nuchter waarneembaar als we het aandacht schenken. Vandaar de tikkende tijdbom, naar welke kant zal het dubbeltje vallen? Wie helpt?

     1. Douwe Bericht auteur

      Technisch gezien is een derde wereld oorlog niet een drama. Het is een reflectie van het collectief dat zichzelf niet begrijpt. En de reflectie van een derde wereldoorlog kan mensen dan helpen om ze te laten zien wat ze scheppen als collectief.

      Daarnaast hoef jij persoonlijk niet eens benadeelt te worden door een derde wereld oorlog. Kijk naar de huidige bankiers en elite, die weten er prima hun eigen voordeel mee te doen.

      Wat in mijn ogen het meeste helpt is al je eigen stressvolle / niet goed voelende gedachten simpel en systematisch onderzoeken en omkeren om te kijken of er nog wat uit te leren valt voor jezelf.

      Daarnaast kun je eventueel kijken wat je kunt doen om jezelf en je naasten in geval van een oorlog zo goed mogelijk dat te laten doorstaan. Maar zolang je nog geloof hecht aan stressvolle gedachten is het al oorlog. En die oorlog verstoord je eigen gemoedsrust.

      Dus of het nu oorlog wordt of niet, jij hoeft dat niet bepalend te laten zijn voor je eigen gemoedsrust.

      In mijn ogen is als genoeg mensen simpelweg leren hoe ze met hun gedachten de wereld scheppen en controle gaan nemen over hun eigen angstgebaseerde gedachten een nieuwe oorlog net nodig. Als mensen zichzelf niet snappen dan is de kans groot dat zeker voor die mensen een oorlog zal ontstaan en dit is dan puur als service aan die mensen zelf om ze te confronteren wat ze met hun eigen denkwereld scheppen zodat ze na dat te hebben ervaren wellicht meer verantwoordelijkheid gaan nemen…

      In die zin is het sowieso een win-win, geen of wel oorlog. 🙂

     2. Werner

      Ik weet niet Douwe, het blijft absurd om terug in dezelfde val te trappen wanneer nagenoeg dezelfde oplossingen op de plank liggen. Maar ik weet wel, als we het filosofisch beschouwen dan maakt het niet teveel uit. Het mag om dezelfde reden dan ook een koud kunstje zijn om voor het positieve scenario te kiezen. Snel even regelen? 🙂

     3. Douwe Bericht auteur

      Is het minder absurd dan continue dezelfde stressvolle gedachte te blijven geloven zonder die te gaan onderzoeken en om te keren?

      Mensen doen nu eenmaal wat ze geloven. De gedachten, geloven, en geloofssystemen is de software waarop mensen hun bewuste handelen draait. En een boel mensen mis-identificeren zich zo sterk met hun gedachten, geloven en geloofssystemen dat ze liever een oorlog beginnen dan dat ze hun eigen gedachten eens onderzoeken en omkeren. En dat is dan ook precies wat ze zullen scheppen. Als wij met onze stressvolle gedachten onze wereld gaan vormgeven dan gaan we een stressvolle wereld gereflecteerd zien. Het is nu eenmaal hoe het systeem werkt. Dus als je een oorlog wilt voorkomen zou ik elke stressvolle gedachten die je kunt vinden bij jezelf op papier zetten en gaan onderzoeken en omkeren en zo je eigen software up gaan daten.

      Byron Katie merkt heel terecht op dat er maar 1 persoon is die de oorlog kan stoppen en dat ben jezelf.

      -) Er is maar 1 persoon nodig voor vrede en dat ben jezelf

      En daarnaast kun je anderen proberen te inspireren datzelfde te doen. Iets waar je wellicht van merkt dat ik vrij actief, wellicht tot grote irritatie mee bezig ben. Maar de sleutel ligt nu eenmaal in jezelf en niet de buitenwereld.

     4. Werner

      Niemand spreekt je tegen Douwe, er stelt zich enkel de vraag naar welke kant het dubbeltje zal vallen. Jij en ik kunnen dan wel zeggen dat tal van sociale alternatieven op de tafel liggen, het baat tot niets als ze niet maatschappelijk gehonoreerd worden. Het is en blijft dus tragisch absurd, al het nobele studiewerk hierover wordt simpelweg genegeerd waardoor je natuurlijk veel perverse en stressvolle toestanden krijgt. Het is een wonderbaarlijke dynamiek.

 4. Werner

  Het leven anno 2015, het herstel van de economie gelanceerd

  De beurskoersen van wapenfabrikanten schieten hard omhoog sinds de terreuraanslagen in Parijs. Beleggers zien wel brood in deze fondsen, blijkt uit een inventarisatie van RTL Z. We bekeken het koersverloop van de tien grootste wapenfabrikanten ter wereld (volgens het gerenommeerde Stockholm International Peace Research Institute). Als uitgangspunt namen we de openingskoers op maandag 16 november tot 12.00 uur vandaag. Vooral het Britse BAE, het Amerikaanse Raytheon en het Italiaanse Finmeccanica lijken flink garen te spinnen bij de aangekondigde extra uitgaven van Europese landen aan veiligheid en defensie.

  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/wapenindustrie-de-lift-na-terreuraanslagen-parijs

  1. Douwe Bericht auteur

   Ik heb het ook serieus even overwogen maar toch niet gedaan. Maar goed boel pensioenfondsen en verzekeraars en banken waar mensen hun hypotheek hebben staan zullen vast flink geprofiteerd hebben.
   Oorlog is een prachtige manier om geld van de middenklasse naar de rijksten der aarde te pompen en zolang Henk en Ingrid nog vrolijk in elke valse vlag aanval trappen zal er weinig veranderen.

   -) Wie hebben er baat bij oorlog?

 5. Douwe Bericht auteur

  //Niemand spreekt je tegen Douwe, er stelt zich enkel de vraag naar welke kant het dubbeltje zal vallen.//

  Dat is erg persoonsafhankelijk. Voor de mensen in Irak is het dubbeltje in 2001 al naar de oorlog en ellende kant gevallen. Voor de mensen in Syrie een paar jaar geleden. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Nederland ver genoeg weg zit. Het enige waar wij in Nederland risico mee lopen is vooral valse vlag aanslageven om toch maar onze bijdrage te gaan leveren aan de oorlog.

  Ik kan zelf voor langere tijd de wereld overreizen met Esperanto en met Permacultuur dus mocht de oorlog hier komen kan ik altijd zelf vertrekken. In die zin is hoe het dubbeltje valt dus heel sterk afhankelijk van het individu zelf.

  En voor al die individuen die liever geen oorlog hebben die raad ik aan om al hun eigen stressvolle gedachten te gaan onderzoeken en om te keren om zichzelf op die manier nog verder wakker te maken. In ieder geval tot het punt dat je zelfs al kiezen andere mensen massaal voor oorlog dat jij je daardoor niet slecht zult voelen.

  //Het blijft tragisch absurd//

  Volgens mij niet, het is precies een pefecte afspiegeling van de kwaliteit van de gedachten van het collectief. Het kan niets anders zijn, het kan niets anders reflecteren. We krijgen precies wat mensen willen en zelf scheppen vanuit hun gedachtenwereld.

  Het punt is niet dat de oplossingen er niet zijn. Het punt is dat een boel mensen nog niet snappen wat ze zijn namelijk medescheppende wezens van onze fysieke realiteit. Een flink aantal mensen snappen niet hoe ze zelf hun wereld scheppen aan de hand van de cyclus van creatie. Zij snappen niet hoe ze hun stressvolle gedachtes kunnen onderzoeken, omkeren en zo persoonlijk kunnen groeien door de lessen daaruit te leren. En hierdoor gebruiken een boel mensen hun niet goed voelende gedachten als input voor de cyclus van creatie waardoor je een reflectie van de fysieke realiteit krijgt die hun niet goed voelende gedachten reflecteert.

  Het mechanisme werkt perfect en zal ons in die zin altijd perfect dienstbaar zijn en ons precies leveren wat we scheppen.

  Ik hoop persoonlijk dat zo veel mogelijk mensen meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun denkwereld. Maar goed buiten mensen proberen te inspireren dat te doen kan ik ook alleen maar hun vrije wil respecteren. Als mensen inplaats van hun stressvolle gedachten te onderzoeken liever een oorlog beginnen dan is dat aan hun.

  1. Werner

   Alles is contextueel en persoonsgebonden, mee eens Douwe. Gezien de irrationaliteit van het hedendaagse economische denken weten we echter niet wanneer en waar de bom ontploffen zal, we weten wel dat het absurd zou zijn gezien de sociale alternatieven. Wakker worden is een advies, ben wel benieuwd waar je naartoe zou gaan als die oorlog dan toch een mondiaal evenement zou worden. Ik hoop met je mee dat het iets anders mag worden, die grote beer staat er nog steeds. 🙂

   1. Douwe Bericht auteur

    Heb verschillende adresjes in Costa Rica op het platteland waar ik persoonlijk niet direct verwacht dat er veel van een oorlog gemerkt zal worden. 😀

    En al zit je wel in de oorlog, het ergste wat er kan gebeuren is doodgaan, net alsof dat zo erg is. Ook de angst daarvoor valt gewoon weg als je genoeg stressvolle gedachten onderzoekt en omkeert.

    Ben je bekend met de website van http://preppers.nl/
    Zij bieden mensen een boel manieren om zich voor te bereiden op een eventuele catastrofe.

    Zelf raad ik mensen aan vooral lokaal voedsel te gaan verbouwen in eigen tuin, door het aanleggen van gemeenschapstuinen en voedselbossen, stap zoveel mogelijk over op gedecentaliseerde herniewbare energie, sluit jezelf aan op alternatieve economische netwerken zoals spullendelen.nl en lokale LETS systemen.

    Op het moment dat je je stressvolle gedachten ontmanteld is er opeens heel veel ruimte om concreet naar oplossingen te zoeken en daaraan te gaan deelnemen.

    1. Werner

     Die preppers ken ik, aan oplossingen ontbreekt het niet, dat is het punt niet. We zullen zien wat het wordt Douwe, ik wens je alvast een goede reis naar Costa Rica. 🙂

     1. Douwe Bericht auteur

      Zover is het nog niet 🙂

      En de elite wil duidelijk de oorlog in het midden oosten, en daar is het al decennia grote ellende. Misschien beetje Turkije mee naar de puinhopen helpen waar Turkijke blijbkaar zelf graag ook aan meewerkt…

      Heel eind weg van West Europa, laat staan Noord Europa. Nog verder weg van de VS trouwens en die plukken de meeste vruchten van alle conflicten daar…

      Wat kun je verder doen dan jezelf voorbereiden op het ergste en verder mensen voorlichten over zaken als valse vlaggen, elites die flink cashen bij oorlogen en mensen inspireren tot het onderzoeken van hun eigen stressvolle gedachten, geloven en geloofssystemen?

      En als je niets meer weet wat je extra kunt doen, waarom zou je jezelf er dan al te veel zorgen over maken. Wie schiet daar iets mee op?

      Hier 10 tips om jezelf goed/beter te laten voelen. 😉

     2. Werner

      Het is maar wat je bedoelt met dat onderzoek Douwe 🙂

      Mensen die tot dit besef komen staan voor een zware filosofische vraag: „Moeten we het leven serieus nemen, of zouden we net zo goed zelfmoord kunnen plegen?“ Omdat mensen het instinct hebben geen gewelddadige dood te willen, kiest men meestal voor de eerste optie, waaruit volgens absurdisten de drang naar een religieuze levensinvulling is te verklaren.

      Camus stelt een derde keuzemogelijkheid voor: vrede hebben met het idee dat het leven geen werkelijke betekenis heeft en doorleven. Mensen die voor deze derde optie kiezen zijn volgens Camus absurde helden. In De Mythe van Sisyphus beschrijft hij drie voorbeelden van mensen met deze levensinstelling: de Veroveraar, de Toneelspeler en Don Juan.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Absurdisme

     3. Douwe Bericht auteur

      Daar valt een boel over te zeggen en heeft ook sterk te maken met je eigen definities. Wat is zin hebben, wie bepaalt dat? Is er iets mis met zelfmoord plegen, hoe kijk je daar als persoon zelf tegenaan vanuit welke gedachten, geloven en geloofssystemen.

      Channeling Erik gaat uitgebreid in op het fenomeen zelfmoord omdat als Erik Medhus zichzelf als 20 jarige niet door zijn hoofd had geschoten dat hele blog nooit was geboren.

      Channeling Erik: Erik Describes His Own Death
      https://www.youtube.com/watch?v=ODwwGN4_TFY

      Er zijn tegenwoordig als mensen dit soort zaken willen verkennen als zelfmoord of heeft het leven zin een heleboel reflecties beschikbaar die je kunt gebruiken om je eigen denken op dit punt aan te scherpen. Ik raad eenieder aan dat ook gewoon te doen als je nieuwsgierigheid je hier naartoe lijdt.

      Teal Swan, Bashar en Abraham Hicks hebben ook allemaal eigen interessante gezichtspunten op deze materie die ik persoonlijk wel de moeite vind.

     4. Werner

      Ik weet niet of je zelf ook een BDE’er bent Douwe, op een iets aardser niveau ben je wellicht een HSP’er?

      Aron wijst ook op studies uit de evolutionaire psychologie, waar steeds meer aanwijzingen worden gevonden dat (hoog-)gevoeligheid, empathie en altruïsme een onmisbare functie bezetten in evolutionaire processen. Hooggevoelige kuddedieren zullen hun groep eerder waarschuwen voor dreigend gevaar en de sensitiviteit van ouderdieren voor de behoeften van hun jongen stelt ze meer in staat hen succesvol groot te brengen (een succesvolle groepsleider kan nooit opgroeien als diens ouders niet succesvol in diens eerste levensbehoeften hadden voorzien: zorg, voeding en bescherming).

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogsensitief_persoon

     5. Douwe Bericht auteur

      Zelf geen ervaring met BDE’s wel een boel met lucide dromen en ben recent ook wat zelf regressie therapie bezig met interessante ervaringen. Kan het eenieder aanraden om op een heel simpele manier wat ervaring op te doen met je eigen multidimensionaliteit.

      Brian Weiss: Past-Life Regression Session
      https://www.youtube.com/watch?v=xTnAqDPBsoY

      Verder raad ik mensen vooral aan hun eigen leider te worden en anderen te inspireren ook hun eigen leider te worden. Gebruik je eigen vrije wil en vrijheid en laat anderen hun eigen vrije wil en vrijheid gebruiken.

      En nogmaals, elke gedachte, geloof of geloofssysteem wat niet goed voelt kun je het best gewoon onderzoeken. Geloof niets en niemand, onderwerp elke gedachte, elk geloof, elk geloofssysteem wat je in je leven bewust of onbewust hebt opgepikt aan een grondig onderzoek. Het is verbazingwekkend hoe veel vrijer je kunt worden als je leert hoe je je gedachten, geloven en geloofssystemen die je niet langer dienen los kunt laten.

     6. Werner

      Kunnen het slechts aanbevelen Douwe, finaal zal het allemaal een droom geweest zijn, inclusief nachtmerries die iets minder zoet smaken. 🙂

    2. Werner

     Douwe, dit is wel een leuke vanop de preppersite, wat betreft de tirannie van de meerderheid? 🙂

     Wie had dit kunnen denken. Dat er nog een goudkleurig vervolg zou komen op onze preptalk “17 redenen om fysiek zilver te kopen“. Toch is het de silverbug Chris Duane gelukt ook voor goud een dergelijk mooi overzicht te maken, maar dan gecomprimeerd in 1 youtubeje. Niet zo schitterend uitgewerkt als het eerder genoemde zilveren lijstje, maar ook deze is ook zeker de moeite waard, met zeventien redenen om fysiek goud te bezitten.

     http://preppers.nl/2014/04/17-redenen-om-fysiek-goud-te-kopen/

     1. Douwe Bericht auteur

      Dank kende het nog niet, mooi filmpje idd. Als je na je voedselbos aanplanten en zonnepanelen op je dak leggen nog geld over hebt is zilver en goud zeker niet onverstandig denk ik. 😀

 6. Werner

  Ze zijn er wel, die stressvolle gedachten

  Het kan zo maar gebeuren dat een idioot als NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg miljoenen mensen in een oorlog met Rusland stort terwijl we dit helemaal niet willen! Na overleg met NAVO-lidstaten in Brussel deelt Stoltenberg mee dat de NAVO de Turkse beslissing om een Russische bommenwerper uit de lucht te schieten volledig steunt.

  http://delangemars.nl/2015/11/26/ik-wil-helemaal-geen-oorlog-met-met-rusland/

  1. Douwe Bericht auteur

   Heb je de video van Byron Katie gekeken over Frans Terrorisme?
   Ik denk dat dat wel aardig van toepassing kan zijn op deze materie.

   1. Werner

    Heb ik bekeken Douwe, zeer waardevol. Het is toepasbaar op veel zaken, iets dat pas echt duidelijk wordt wanneer we bereid zijn om deze dynamiek diepgaander te exploreren.

    1. Douwe Bericht auteur

     Ja idd, pas wanneer mensen snappen hoe belangrijk hun eigen gedachtes, geloven en geloofssystemen zijn in de beleving van hun fysieke realiteit en vervolgens de bereidheid hebben om die gedachten, geloven en geloofssystemen te onderzoeken, om te draaien en eventueel los te laten kunnen mensen de wereld veranderen door zichzelf te veranderen.

     Mijn wereld is in ieder geval aardig verschoven sinds ik The Work ben gaan toepassen in mijn eigen leven. Alles is een stuk opener en relaxter geworden.

     1. Werner

      Zo is dat Douwe, je kan een paard wel naar het water leiden, je kan het niet verplichten om te drinken. Met internet kunnen we zelfs het water naar het paard brengen, hiervan drinken is een persoonlijke zaak. En dat is waarom aandacht en ontvankelijkheid zo belangrijk zijn, net zoals het delen van relevante informatie wat diepgaander onderzoek genoodzaakt. Niets is om zomaar te geloven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *