Mark Rutte en zijn moeder hebben liever niet dat u dit leest

Er circuleert telkens meer informatie op het internet waar de politiek helemaal niet blij mee is.

Het betreft informatie die niet kijkt of D66, SP of de PvdA de betere politieke partij is. Informatie die zelfs niet de vele corrupte politici die Nederland op dit moment kent, probeert aan te pakken om zo de politiek te ‘verbeteren’.

Een grappige verklaring over waar het woord politiek vandaan komt ūüėÄ

Nee, het gaat om informatie die het het hele politieke systeem wat we momenteel kennen volledig ondermijnt. Het type informatie wat voor paradigma veranderingen zorgt als het bekend raakt bij genoeg mensen.

Het is informatie die mensen daarnaast laat ophouden bang te zijn voor Poetin, Rusland en crashende beurzen. Informatie die mensen hun eigen waarde leert inzien zodat ze hun onderdrukking vanuit verschillende hoeken simpelweg niet langer accepteren.

Het Patroon van Tirannie

3793800456_915ceb7ea1_zTirannie is vermomd als cultuur en wetgeving.¬†Alles wat het kwaad nastreeft is de vernietiging van vrijheid ‚Äď om de waarde van mensen kapot te maken.

Het patroon van tirannie is eenvoudig. De doelstelling is om de vrije wil van mensen te breken en ze vervolgens te onderwerpen door een cultuur van gehoorzaamheid te scheppen.

Om de gehoorzaamheid van mensen te krijgen en te behouden moet een proces plaatsvinden. Dit proces is het patroon van de tirannie.

Oorlog

Vóórdat een nieuw gezag; een nieuwe heersende klasse kan worden vastgesteld, moet oorlog plaatsvinden. Oorlog is de implementatie van geweld in de samenleving. Het is het instrument dat het kwaad gebruikt om het gezag te vestigen.

Alle oorlogen in de geschiedenis zijn gevoerd als gevolg van de wens om een nieuw gezag over mensen uit te oefenen. Op kleine schaal gebeurt dit via een proces van bedreiging en berusting. Dat is het gedrag van pestkoppen, misdadigers en maffia.

Om het gezag op grote schaal te vestigen loopt het uit op grootschalige, gewelddadige gevechten, oftewel invasies en oorlogen. Dat is het gedrag van volken en naties.

Vijanden

Aan de basis van een heersende klasse; gezag ligt gehoorzaamheid. Om een uitweg uit het oorlogsgeweld te bieden zullen nieuwe vormen van gezag de mensen duidelijk maken dat, als ze aan hen gehoorzaam zijn, de oorlog zal eindigen. De autoriteiten, het gezag, conditioneren de mensen tot gehoorzaamheid door hen te beloven dat zij hen zullen beschermen tegen gevaarlijke externe vijanden.

10246724_341235642690550_1723117607620217448_n

Theocratie√ęn benoemden godslasteraars als de ‚Äėvijand‚Äô. De¬†Nazi‚Äôs kozen de Joden en het communisme had het op de¬†‚Äėrijken‚Äô voorzien. Er zijn heel veel vijanden bedacht, maar de
meest gebruikelijke is anarchie.

Bescherming

Om een cultuur te scheppen en het vrije denken te¬†manipuleren, moet het kwaad een vijand of een probleem cre√ęren. Het is voor¬†degene die uit is op de macht niet belangrijk wie die vijand is of wat het probleem precies is. Zolang deze vijand of het probleem mensen maar bang maakt.

In¬†ruil voor gehoorzaamheid bieden de mensen die op macht¬†belust zijn bescherming tegen deze ‚Äėvijanden‚Äô of oplossingen voor de ‚Äėproblemen‚Äô.¬†Het gezag `beschermt¬ī je tegen de door hun verzonnen¬†vijanden en problemen.

10256244_10202605563006916_2419338985643461878_n (1)

De prijs voor die (ongevraagde) bescherming is gehoorzaamheid aan het gezag. Deze bescherming en bijkomstige vereiste gehoorzaamheid zijn niet vrijwillig. Als het
gezag niet wordt gehoorzaamd dan wordt er teruggegrepen op geweld door het gezag.
De vijand of de problemen zijn alleen maar bedacht om de last van gehoorzaamheid in de gedachten van de mens te verlichten. Culturele vijanden en veel van de grote problemen zijn een illusie.

Benjamin Franklin heeft ons geleerd dat degene die zijn vrijheid opgeeft ter wille van veiligheid, al snel geen van beide zal hebben.

Het patroon van tirannie heeft als doel je ervan te overtuigen dat je behoefte hebt aan veiligheid en je daarvoor je vrijheid moet opgeven in de vorm van gehoorzaamheid aan het gezag. De vraag naar veiligheid wordt aangewakkerd door degenen die aan de macht zijn. Dit is waarom het gezag vaak zijn eigen vijanden en problemen schept.

Vergis je niet. Het is niet de vijand waar het gezag op aast. Ze zijn op jouw gehoorzaamheid aan hen uit. De illusie en eigen schepping van culturele vijanden is enkel ontworpen om het denkvermogen van de mens te beperken. Het is ontworpen om de mens ervan te overtuigen dat de échte vijand niet het kwaad is dat over hen heerst, maar een denkbeeldige externe vijand, een soort van demon die hen kwaad zal doen.

Dit is de leugen van de tirannie.
Het vereist je gehoorzaamheid¬†aan het gezag omdat alleen het gezag je zou kunnen beschermen tegen deze ‚Äėvijanden‚Äô en ‚Äėproblemen‚Äô ¬†.

Sociaal bewijs

Als mensen zich (onder continue bedreiging van geweld) beginnen te¬†onderwerpen aan de wil van het nieuwe gezag, is dit in principe¬†een maatschappelijk bewijs dat het gezag wordt gehoorzaamd¬†en des te waarschijnlijker wordt het dat anderen zullen volgen.¬†Het ‚Äėnormaal‚Äô zijn van gehoorzaamheid wordt een deel van het dagelijkse leven.

Het is heel natuurlijk om te willen ontkomen aan het geweld van een gezaghebber. Mensen die leven onder de dreiging en onderdrukking van de staat of misdadigers zullen onvermijdelijk
het aanbod van gehoorzaamheid aan datzelfde gezag aanvaarden.

fable_3_obey_or_die_poster_by_thegeekboutique-d5imwenEen overvaller belooft niet te schieten als je hem je portemonnee overhandigt. Verkrachters beloven je niet te doden als je doet wat zij van je verlangen. De maffia geeft aan je niet te zullen martelen als je netjes op tijd je betaling aan hen doet. Overheden beloven dat je niet zult worden opgesloten of gedood als je de wetten uit hun wetboeken naleeft en braaf je belastingen betaalt.

Iemand die pijn of de dood onder ogen ziet aan de ene kant, en¬†beloofde bescherming tegen een externe `vijand¬ī aan de andere kant ziet, zal uiteindelijk zijn wil om vrij te zijn verliezen,¬†en gehoorzaamheid gaan tonen aan het nieuwe gezag.

Wetten

Wetten worden geschreven en afgekondigd om gehoorzaamheid te legitimeren.
Een wet uit een wetboek imiteert principes; natuurwetten. Mensen wordt geleerd dat de wet altijd juist is. Er wordt ze niet geleerd te doen wat juist is, maar er wordt ze geleerd om te gehoorzamen aan de wet. En daarmee aan de wil van het gezag.

Het doel van cultuur is mensen ervan te overtuigen dat de wetten van het gezag goed en wenselijk zijn. Dat gehoorzaamheid aan de wetten van het gezag goed, wenselijk en nobel is.

Cultuur gebruikt wetten om de mensen te laten geloven dat zij zonder deze wetten niet in staat zouden zijn om te zoeken naar waarheid of om in vrede met elkaar te leven.
Het gezag leert ons dat de wet goed; legitiem is in plaats van de menselijke vrije wil, dat de wet meer waarde heeft dan jou. Dit is een leugen.

quote-the-whole-aim-of-practical-politics-is-to-keep-the-populace-alarmed-and-hence-clamorous-to-be-led-h-l-mencken-125762

Beperking van de vrijheid van meningsuiting

Het meest essenti√ęle wapen van cultuur is de beperking van¬†de vrijheid van meningsuiting.
Hoewel er in het verleden gewelddadige versies van dit wapen te vinden zijn, bestaat het in elke cultuur als de geldende moraal; datgene wat fatsoenlijk is en men hoort te doen.

Het doel van de beperking van de vrijheid van meningsuiting is om er zeker van te zijn dat diegenen die besloten gehoorzaam te zijn, om zich te voegen naar de wil van het gezag nooit de moed zullen krijgen om terug te kijken.

11924272_1490107084642375_8913626271915484759_nOm ervoor te zorgen dat de gehoorzaamheid behouden blijft,¬†vereist cultuur van iedereen die ze in bedwang heeft dat ze de¬†wil van het gezag opleggen aan degenen rondom hen.¬†Het leert mensen om hun ongehoorzame buren ‚Äėgek‚Äô of¬†‚Äėgestoord‚Äô te noemen. Het vereist van mensen dat ze zich tegen¬†diegenen keren die niet gehoorzamen aan de culturele¬†voorschriften.
Cultuur veroordeelt iedereen die niet gehoorzaamt aan de culturele voorschriften als, vreemd immoreel en asociaal.

Daarnaast geeft cultuur zijn meest gehoorzame volgers mooie benamingen zoals nobel, eerbiedwaardig en gerespecteerd. Diegenen die het beste de culturele regels volgen, vooral door het veroordelen en bespotten van hun vijanden en het blind gehoorzamen van het gezag, worden beloond voor het stigmatiseren van diegenen die minder makkelijk gehoorzamen aan het gezag.

Dit is de onderdrukking van de menselijke vrije wil die het kwaad van cultuur en de culturele normen bewijst. Diegenen die ongehoorzaamheid aan het gezag vertonen of een opstand tegen het gezag voorstellen, worden gehekeld, bespot en gedemoniseerd. Het kan moeilijk zijn om de eenzaamheid te verdragen die voort kan komen uit de weigering om je te voegen naar de algemene culturele norm, zoals die is uitgezet door het gezag.

Dit is hoe de beperking van de vrijheid van meningsuiting tot wapen gemaakt is om de vrije wil van mensen te breken. Het is een wapen dat ontworpen is om je te dwingen tot
gehoorzaamheid aan een cultuur die altijd het gezag dient.

Zo gauw mensen elkaar dwingen om hun vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen binnen een groep, is de cultuur van het gezag ingesteld. Het heerst nu over de mensen die inmiddels zelf de wil van het gezag afdwingen naar elkaar toe.

Dit is het ontwerp van cultuur, en het gezag kan nu met je doen wat het wil.

1926945_863292163689302_1055313560587540457_n

Handhaving

Er zijn momenten waarop het gezag terug moet vallen op geweld om ervoor te zorgen dat de gehoorzaamheid gehandhaafd wordt en zo behouden blijft. Er zal altijd een kleine minderheid van mensen zijn die haar eigen waarde kent en weigert te gehoorzamen aan de culturele voorschriften en wetten van het gezag.

10614208_880616201950101_9110190598196927803_nDaarom hebben de gezaghebbers altijd een constante stroom van geweld in dienst, die bekend staat onder de naam ordehandhaving of politie en het leger. Dit zijn geen mensen die de vrijheid verdedigen, maar mensen die het gezag; de heersende klasse verdedigen.

Culturen onderwijzen altijd dat vrijheid en het gezag hetzelfde zijn; terwijl het in de realiteit elkaars tegenpolen zijn.

Het hoofddoel van het bestaan van de politie is om als wapen te kunnen worden ingezet door de heersende klasse. Via de politie wordt de benodigde hoeveelheid geweld uitgeoefend om het gezag vanuit de heersende klasse in stand te kunnen houden. Dat is omgekeerd aan wat ons geleerd wordt, namelijk dat de politie er zou zijn om onze vrijheid te verdedigen.

Het gezag moet altijd opnieuw geweld inzetten als een cultuur¬†kapot gaat.¬†In het verleden hebben mensen langzaam maar gestaag¬†meer en meer geleerd over hun eigenwaarde, en derhalve¬†meer en meer vrijheid ge√ęist.

Verschillende culturen zijn gevallen omdat mensen zich realiseerden dat cultuur een leugen is.
Als culturen uit elkaar beginnen te vallen, is dat omdat mensen hun eigen waarde leren kennen. Zulke culturen, en de gezaghebbers die door deze culturen worden beschermd zijn ten dode opgeschreven.

Nog nooit in de geschiedenis is een cultuur die uit elkaar begon te vallen er weer bovenop gekomen. Als gezaghebbers merken dat hun cultuur afbrokkelt, en ze niet meer op de
gehoorzaamheid van de mensen kunnen rekenen, dan antwoorden ze met geweld.

Geweldsuitbarstingen zoals deze in de geschiedenis plaatsvonden waren altijd uitermate meedogenloos. De gewelddadige handhaving van de wet is een teken van aankomende vrijheid. Omdat het laat zien dat de cultuur die mensen onderdrukte is gebroken.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving is het gevaarlijkste idee dat de mensheid ooit is opgelegd. Het leert mensen dat ze minder waard zijn dan de wetten en regels.

Door de eeuwen heen heeft het ontelbaar veel namen gehad.¬†Bij primitievere stammen heet het eerbied voor ouderen. In de¬†tirannie van het vorstendom heet het de adel, geboorterecht en¬†goddelijkheid. In het communisme staat het bekend als de¬†staatssoevereiniteit. In theocratie√ęn als door God¬†geopenbaarde waarheden. In dictatoriale staten staat het
bekend als het tegengif tegen de anarchie. De uiteindelijke les van dit idee is dat je de wet of regels moet gehoorzamen, niet vanwege zijn verdiensten of deugden. Je moet alleen maar gehoorzamen omdat het de wet is, omdat het de regels zijn.

Obeythelaw2

Er wordt verondersteld dat ook als de wet verkeerd is, dat het goed is om die dan toch te
volgen omdat dit het systeem verdedigt, en het systeem is belangrijker dan jij bent.

Om ervoor te zorgen dat intelligente mensen voor het goede kiezen, moeten ze weten
wie er gehoorzaamheid van ze vraagt, ze moeten zich afvragen waarom het van ze gevraagd wordt en wat er van ze gevraagd wordt. Alleen dan kunnen mensen voor zichzelf op eigen integriteit bepalen of het goed is om de wet te volgen of juist niet.

Dit is niet wat de gezaghebber wil. Het gezag is niet ge√Įnteresseerd in wat goed is, het is ge√Įnteresseerd in gehoorzaamheid van mensen aan hun gezag. Cultuur leert¬†dat gehoorzaamheid aan de wetten uit wetboeken en de ongeschreven regels van cultuur een deugd is.¬†Cultuur leert dat als een wet gemaakt is dat dat dan automatisch het goede en wenselijke wordt.

De wet is een wapen. Het wordt gebruikt door het kwaad om zijn prooi en slachtoffers aan te vallen. Of het nou in naam van de plicht aan de koning, van de trouw aan de staat of de wetgeving is, de wet is het wapen dat gebruikt wordt om mensen te dwingen en te overheersen.

Cultuur steunt de verhevenheid van de wet. Cultuur leert dat de wet goed en oprecht is. Het vraagt zich nooit af wie de wet heeft gemaakt; tiran en broeder zijn dezelfde. Cultuur vraagt zich nooit af of de wet goed is. Je moet gehoorzamen, wat de wet ook zegt.

Op deze manier is de wet een krachtig wapen dat tegen jou gebruikt kan worden. Alle overheden maken boekdelen vol wetten die een mensenleven kosten om ze te begrijpen en
legers vol juristen om ze te manipuleren. Al deze wetten zijn wapens in de handen van de machtigen, die¬†ze zullen gebruiken ten koste van jou. De wet heeft alleen waarde voor degenen die ze gecre√ęerd hebben, en alleen maar omdat jouw cultuur van je vereist dat je¬†die gehoorzaamt.

De zuiverste uitnodiging tot tirannie is jouw toezegging om de wet te gehoorzamen wat die wet ook zegt. Tegen jou wordt de wet een perfect wapen. Wie de wet beheerst, beheerst ook jou.

Jouw waarde voor het gezag wordt afgemeten aan de mate waarin jij gehoorzaamt aan hun wetten. Hoe beter iemand gehoorzaamd, hoe beter het gezag die persoon kan controleren en gebruiken voor haar eigen doelen.

Bovenstaande tekst is een fragment uit het boek: Het einde van al het kwaad.
Bestel het papieren boek of download de gratis beschikbaar gestelde PDF versie om meer te lezen.

Einde van al het kwaad

Hopelijk laten mensen nu ze bekend zijn met Het Patroon van Tirannie zich niet zo gemakkelijk meer bang maken door het gezag die continue de bevolking die ze zelf onderdrukt probeert af te leiden met allerlei externe vijanden en problemen.

En hopelijk leren mensen hun eigen waarde inzien na het lezen van dit gehele boek zodat goede mensen zich niet meer massaal voor de kar laten spannen om kwade doeleinden te bewerkstelligen. Op die manier kan de wereld grote stappen voorwaarts maken.

There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality desired, without having to hurt yourself, or anyone else, to get it. That’s how powerful you are.
~Bashar ‚Äď Quest for Truth

what_can_we_do_to_lessen_the_grip_of_fear_from_terrorism-156063

[bol_product_links block_id=”bol_56b488623cfb4_selected-products” products=”9200000032958383,9200000026635781,1001004005988830,9200000030101283″ name=”politiek” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”009900″ width=”560″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Aanverwante artikelen en informatie:
-) De wereld als slavenkolonie
-) Wat drijft de psychopaat
-) Het einde van al het kwaad РHet tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij
-) Het meest gevaarlijke geloof zorgde voor 262 miljoen doden in de vorige eeuw
-) Goedbedoelende mensen betalen voor hun eigen onderdrukking

11825023_859301684157174_1864597269765350946_n

Diegenen die in staat zijn je absurde dingen te laten geloven zijn ook in staat je gruweldaden te laten plegen.

-) Van slavernij naar vrijheid, stap 1: Liefde & Angst
-) Stap 2: Kennis & Onwetendheid
-) Stap 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Stap 4: Vrijheid & Controle
-) Stap 5: Orde & Chaos

00001

Op het internet hebben de lezers de macht. Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 ge√Įnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!¬†

Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, etc. Graag zelfs hoe meer mensen dit weten hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen zich er verder in kunnen verdiepen als ze willen.Spreading-the-Word

61 gedachten over “Mark Rutte en zijn moeder hebben liever niet dat u dit leest

 1. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Laten we hopen dat heel veel mensen deze prima en uiterst belangrijke bijdrage van jullie lezen. Ook voor mijzelf zijn een aantal zaken de laatste jaren wel duidelijk geworden. De hele vaderlandse politiek (ja: ook Roemer en Wilders) bestaat uit organisatie-criminelen die het nederlandse volk niet kunnen vertegenwoordigen omdat ze nu eenmaal het banken-monopolie vertegenwoordigen. De meeste mensen kunnen de afschuwelijke waarheid maar nauwlijks onder ogen te zien: steeds weer opnieuw is er n√† de verkiezingen -kwestie van “handig” formeren- een kabinet samengesteld uit organisatie-criminelen die bereid bleken om heimelijk een diktatoriale bezettingsmacht te vormen van criminele bankiers. Zoiets tart natuurlijk ieders verbeelding.

  De waarheid begint ondertussen steeds pijnlijker te worden. Stemmen betekent tegenwoordig dat je zaken gaat doen met terroristen. Dat je gaat kiezen uit 17 verschillende soorten poep.
  En dan nog iets. Pim Fortuin was niet mijn politieke man. Maar wat waren ze bang voor hem in Den Haag. De walgelijke want door politiek Den Haag goed geöliede moord op Pim Fortuin was in eerste instantie een moord op een zuiver democratisch proces. Men vergisse zich niet: wie zich in dit land verheft en om democratie vraagt die wordt vermoord. Zo staan we er voor met ons allen.

  Rest mij slechts om de nederlandse kiezers met dit mooie resultaat hartelijk te feliciteren.

   1. Johan Bosman (werktuigkundige)

    Goed dat je dit vraagt want het blijft natuurlijk altijd mogelijk dat bij de door jou genoemde partijen politici zitten die wel degelijk integer zijn maar die helemaal niet weten wat politiek is. Maar zogauw ook bij hen doordringt wat politiek in feite is en ze desondanks toch maar liever blijven plakken aan het pluche (zij zijn dan de gevangenen van hun inkomen en mooie baantje) dan vallen ook zij hier automatisch onder. Politici en bankiers danken nu eenmaal hun bestaan aan geperveteerd geld. “Gezond” geld heeft namelijk helemaal geen bankiers en politici als tussenhandelaren nodig!

    1. Douwe Bericht auteur

     Ik denk dat een boel politici zelf zich van weinig kwaad bewustzijn omdat ze net als de meeste Nederlanders vanaf hun geboorte gehersenspoelt zijn in de religie van Statisme.

     Net als Larken Rose eerst ook een politiek actief persoon was moet ik eerlijk bekennen dat ik ook een blauwe maandag bij de jeugdafdeling van GroenLinks van Groningen actief was in mijn studententijd.

     Er wordt ons geleerd dat we moeten kiezen wie ons overheerst en wie er geweld tegenover het volk mag initieren. Er wordt ons keuze gegegeven binnen een ondeugdelijk paradigma. Terwijl als je door statisme heen hebt leren kijken dan wordt de vraag opeens waarom zou ik me in vredesnaam laten overheersen en accepteer ik dat er een club geweld tegen heel Nederland initieert.

     Vooral dit specfieke filmpje van Larken Rose over – If You Were King – toont in mijn ogen perfect aan dat elke heersende klasse ongeacht of het nu een dictator, koning of democratische overheid is, die klasse kan altijd alleen maar overleven door continue geweld te initieren tegenover de mensen die ze overheerst. Het huidige paradigma waarin we gehersenspoeld zijn dat mensen overheerst dienen te worden deugd niet. En hoe meer mensen daar leren inzien en begrjpen hoe sneller dat paradigma kan verschuiven en we een wereld kunnen bouwen van gelijkwaardige vrije mensen.

     1. Johan Bosman (werktuigkundige)

      Het is mij ook overkomen Douwe. Ook ik heb me voor de gek laten houden want jaren geleden stemde ik nog braaf op de SP. Overigens ben ik er vast van overtuigd dat verreweg de meeste politici wel degelijk hun misdadige positie beseffen. Het is gewoon een kwestie van allemaal net doen alsof je soms je tongetje kwijt bent. En -voor de waaghalzen onder hen- jezelf niet meer zonder knokploeg in het openbaar vertonen. Frau Dr. Merkel kan in Duitsland al nergens meer komen. Zelfs in een neo-NAZI gat als Heidenau wordt bij haar aankomst enthousiast “Volksverr√§ter” gescandeerd. Zouden de nederlanders hier ook eens met Rutte en consorten moeten doen. Hoogste tijd!

      Tegenwoordig ben ik a-politiek. Ik stem niet, gebruik hun geld niet en maak verder geen gebruik van hun aanbiedingen.

    2. davinci

     Neen Johan
     In den beginnen zullen deze partijtjes overal tegen aantrappen , wanneer ze groot worden zullen zij ook voor de weg van de minste weerstand of te wel voor corruptie kiezen. Dit geldt Idem dito voor P. Fortuin hij had prima plannen , maar in de regel bleek er een financi√ęle oplossing voor dit plan niet in te zitten !

  1. Marc Zandecki

   Dus of ik door het rood rijdt of niet mag ik zelf beslissen. Ik lees dat je een geboren anarchist bent. Maar toch wil ik jou een vraag stellen. Hoe zou je indien je het voor het zeggen had. Reageren indien ik in Jou wereld door het rood zou rijden of erger nog indien ik iemand zou vermoorden. Je wilt een perfecte wereld. Ondanks al de lagen van cultuur is de mens nog altijd een dier. En als we in harmonie met elkaar willen dan moeten we dat dier af en toe teugelen met regels. Door het rood rijden mag niet omdat een of andere zot in Brussel of Den Haag denkt omdat hij/zij op die manier ons de mond kan snoeren maar wel simpelweg omdat je anderen in gevaar brengt. Je moet me niet geloven. Maar de mens is een groepsdier. Ga op YouTube maar eens kijken naar allerlei reportages waar staat wat dat groepsdenken met politiek democratie, gewone meerderheid en 2derde meerderheid te maken heeft.

   1. Douwe Bericht auteur

    Het gaat hier om het systematische geweld en dwang wat overheden altijd moeten gebruiken om hun machtspositie te handhaven.

    Het geloof dat dwang en geweld toevoegen aan een maatschappij en zelfs institutionaliseren in een overheid op de een of andere manier een mooiere en betere wereld maakt is onlogisch en irrationeel. Dat geloof heet Statisme.

 2. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Overigens toont ook wetenschappelijk onderzoek naar een zorgvuldig verzwegen vorm van georganiseerde misdaad (n.l. het misbruik maken van bevoegdheden door overheidspersoneel) aan dat de nederlandse overheid tegenwoordig een grotere bedreiging is voor de nederlandse samenleving dan alle “gewone” misdaad in ons land bij elkaar:

  http://www.sdnl.nl/collusie.htm

  En dit is dan het w√®rkelijk beoogde doel geweest van de aanname van het “Pikmeerarrest” door schrijftafel-crimineel mw. Winnie Sorgdrager (D66) waarmee het overheidspersoneel in 1996 juridische immuniteit heeft verkregen. De uiterst beschamende resultaten van het in 2006 afgesloten onderzoek “overheidscriminaliteit als specimen van organisatie-criminaliteit” zijn inmiddels van het internet weggehaald maar zijn hier nog steeds verkrijgbaar:

  http://www.narcis.nl/research/RecordID/OND1256855/Language/nl

  Kortom: wie onderzoek doet naar het functioneren van onze overheid die is wel gedwongen om af te dalen tot in de diepste gekrogten van de zware criminaliteiit. En dat is verhelderend en leerzaam. Misschien kan het onderzoek eens opgevraagd en -eventueel verkort- geplaatst worden. Want mensen moeten zich bewust worden van het feit door hun grootste bedreiging te worden geregeerd.

  1. Douwe Bericht auteur

   En in aanvulling, het is ook bewezen uit wetenschappelijk onderzoek dat overheden in de vorige eeuw de grootste plegers van genocide op hun eigen bevolkingen waren. Maar liefst 262 miljoen mensen zijn door eigen overheden in de vorige eeuw over de kling gejaagd. Dat is meer dan in alle internationale oorlogen bij elkaar van die eeuw. En dat is meer dan elk conflict aangewakkert door religieuze achtergronden.
   http://achterdesamenleving.nl/het-meest-gevaarlijke-geloof-nu-in-het-nederlands/#.Vd7dw_btlBc

   Het probleem is alleen dat we vanaf onze geboorte onbewust in dit geloof in overheid gehersenspoelt worden en vanaf onze 4de fijn naar hun hersenspoelinstituten gaan, het zogenaamde pruisssische onderwijs.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Prussian_education_system

   Boeken zoals deze van Jeremy Locke over Het Einde van al het Kwaad waar dit artikel ook uit komt is een prachtige sloopkogel om wat tegenwicht te bieden aan een leven van indoctrinatie in Statisme. Daarnaast is het boek van Larken Rose, het meest gevaarlijke geloof ook geweldig om het geloof van Statisme te ontmantelen.

 3. Ankie Cillekens

  Ik snap niet wat de moeder van Mark Rutte hier mee te maken heeft. Dat mens is misschien wel helemaal niet politiek bewust/ingesteld.
  Jullie verhaal is denk ik wel een goed verhaal, moet het nog verder gaan lezen, maar plak er niet van dit soort titels op, dat is sensatie zoekerij die je volgens mij juist niet nodig hebt als je een goed artikel hebt.

  1. Douwe Bericht auteur

   Daar heeft u gelijk in Ankie, het is puur om de titel wat catchier te maken.
   Al zal ze het vast niet leuk vinden als haar zoon geen werk meer zou hebben.
   Zo heel veel heeft Mark Rutte zelf ook niet met het artikel te maken overigens.
   Maar goed het maakte voor een mooiere titel.

   1. Johan Bosman (werktuigkundige)

    Ik denk dat Mark Rutte zijn moeder heeft wijsgemaakt dat hij pianist in een bordeel is. Anders zou ze nooit zijn onderbroekjes wassen.

  2. Frits

   Heb het stuk gelezen en erg indrukwekkend, heb mijn eigen gedachten en zal mijzelf nooit onderwerpen aan gezag

 4. Me

  Goed artikel en de pdf staat al op mijn “also to read list”…lol

  het is ook mij ook al geruime tijd duidelijk hoe de gevestigde orde een psycho gevangenis cre√ęert…

 5. wh hendriks

  Ik denk dat er maar weinig gewone mensen dit lezen of willen snappen. Dit artikel is niet voor de simpele zielen. Dus alles blijft zoals het nu is, en dat weten die witte boorden criminelen .

  1. Douwe Bericht auteur

   Als ik zie hoeveel mensen het delen dan wordt het blijkbaar door best een aantal mensen gelezen. ūüôā

   En het is aan mensen zoals jou en mij en wat wij weer met deze informatie doen. Hoe meer we dit soort informatie verspreiden wat zo gemakkelijk is als het delen via sociale media of een mailtje sturen aan vrienden, familie en kennissen hoe sneller het zal gaan. Dat is ook precies de reden dat we de PDF gratis beschikbaar hebben gemaakt.

   Ik zou de gemiddelde mens niet onderschatten. Zoals dit artikel laat zien worden mensen massaal onderdrukt in hun denkvermogen juist door ze continue te bestoken met een hele serie problemen en vijanden die uit het niets worden verzonnen om ze zo maar bang en gehoorzaam aan het gezag te houden. Als mensen door die leugens heen leren prikken en zo hun eigen waarde leren kennen en denkvermogen toeneemt zijn ze tot veel meer in staat dan we soms voor mogelijk houden.

   Maar ik zou eenieder willen vragen die dit artikel interessant vindt om het zelf verder te delen en eventueel ook over te nemen op eigen blogs etc.
   Elk persoon die dit leest en er wat van opsteekt is meegenomen.

   1. Holiday

    Wil je de gewone mensen iets vertellen, dan mag het hooguit op 2 a4tjes staan, daarna haken de meeste mensen af.

    1. Douwe Bericht auteur

     Dat is prima toch.
     Volg je eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie.

     Wat andere mensen dan wel of niet doen wordt dan relatief onbelangrijk.

  2. Roel

   Dat is een feit! De meute wil alleen maar leven en hebben de instelling, als we maar niet moeilijk doen blijft alles zoals we gewend zijn!

 6. John

  Johan Bosman, waar kan ik ‘overheidscriminaliteit als specimen van organisatie-criminaliteit’ downloaden?
  De link die je geeft levert geen pdf of ander document.

  1. Johan Bosman (werktuigkundige)

   Geen idee John. Het onderzoek heeft zoals ik al eerder te kennen gaf wel in zijn geheel op het internet gestaan maar zal om voor de hand liggende redenen verwijderd zijn. Maar er moet natuurlijk wel aan te komen zijn. In ieder geval is het WODC de leverancier zoals ze zelf aangeven.

 7. jolo

  Als je de waanzin van bepaalde regels aangeeft, dan bent je gelijk het zwarte schaap.
  Het liefst hebben ze iedereen onderaan de buik van het paard hangen!

 8. conny

  Als humanist, voor eigen verantwoordelijkheid en wars van gezag, is dit een mooi stuk om te lezen. Als realist stel ik echter dat er helaas ook mensen zijn die zich als beesten gedragen. Zonder enig gezag geldt het recht van de sterkste. De sterksten zijn niet altijd de slimsten en meest humanen onder ons. Hoe lossen we dat op?

  1. Douwe Bericht auteur

   Er komt een oplossingrichting voorbij in boek het einde van al het kwaad.
   Hier kun je de pdf ervan gratis downloaden: http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/Het_Einde_van_al_het_Kwaad_Eindversie_03.pdf

   En verder geeft dit ondertitelde filmpje ook wel wat interessante punten om in overweging te nemen voor een oplossing.
   Statisme: Het gevaarlijkste geloof (met Larken Rose)
   https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g

   De beesten waar je het over hebt zijn over het algemeen psychopaten. Het kan verstandig zijn te begrijpen wat psychopaten doen, waarom ze dat doen en hoe we daarmee om kunnen gaan.
   Zie daarvoor eventueel dit artikel: Wat drijft de psychopaat.

   Dat zijn in ieder geval richtingen waarin ik oplossingen zie. Ik weet niet of je zelf ook ideeen hebt?

 9. An

  In hart en ziel humanist, de psychopaat van vandaag is morgen de leider,, ook wij komen er niet omheen de leider weer te gaan volgen,, vol idealen , steeds weer ’n stapje toegeven , om er maar te komen, en jezelf te vergeten om het grote doel te bereiken,, human,, human,,

 10. Hans

  //Voluntaristen zien de daden van de overheid als initiatie van geweld en dwang en zijn voorstander van individuele soevereiniteit en de afschaffing van de overheid. Deze vorm van maatschappelijke inrichting gaat onder de naam van anarchokapitalisme en ‘(vrije) markt anarchie.// (Wikipedia)

  Als wij dus in de nabije toekomst een aarde willen waarin wij geheel soeverein zijn en niet onder de spreekwoordelijke duim gehouden willen worden door wat voor soort overheid dan ook dan zullen wij daar zelf invulling aan moeten geven door ons geloof, overtuiging en handelen daarin toch..

  Het beeld wat wij ons nu daarvan voorstellen, en dus vanuit ons geloof, overtuiging en handelen, zal de realiteit van morgen vormen.
  Dus eigenlijk precies hetzelfde hoe wij uiteindelijk in dit leven zelf ook deze werkelijkheid mogelijk hebben gemaakt.
  Ons totale collectieve geloof, overtuiging en ons handelen daarin van hoe de werkelijkheid nu in elkaar steekt maakt de werkelijkheid waarin we leven en die we beleven.

  Onze mind bepaald de werkelijkheid, vandaar mind-controll…
  Mind-controll bepaald hoe en wat we denken en geloven en van daaruit handelen, vandaar deze tirannie…

  1. Treowd

   Inderdaad dat lijkt mij ook een juiste conclusie Hans, maar dat betreft als het ware de mindset van het gehele collectief.
   Individueel zijn de ontwaakten aan het ‘baanbreken’ voor dat collectief, en wordt er getracht ook dat collectief verder te doen ontwaken om zich te ontdoen van het onvoorwaardelijke geloof in statisme.

 11. Roel

  Mooi allemaal! Maar als er wat ondernomen word zoals break the system in Den Haag dan komen er 3000 mensen opdraven en niet meer! En dan word het ook nog neergeslagen door de ME/Politie als we op willen trekken naar het binnenhof! Wat kun je in godsnaam doen met een handjevol mensen als de grote meute zich als schapen naar de slachtbank laat leiden! Ik wil van alles maar “alleen” kunnen we het ook niet veranderen! De samenleving heeft al opgegeven, en wij worden door de meute als onruststokers gezien! Ik weet het ook niet meer, maar deze samenleving maakt me gewoon ziek! Mensen die als willoze zombies alles wat hun opgelegd word nemen, als zijnde onontkoombaar en dat het gewoon zo is! Politie is je vriend? Al lang niet meer, in Den Haag hadden onze “vrienden” er helemaal geen moeite mee om een vakbonds-vertegenwoordiger gewoon met de gummiknuppel op zijn gezicht te slaan en een paar oudere vrouwen van een bankje te vegen, terwijl het ook hun verrotte samenleving is waar ze als marionetten doen wat er van hun gevraagd word.

 12. Treowd

  Protesteren heeft ook niet zo’n veel zin dat klopt, eigenlijk speel je de agressors daarmee in de kaart. De mensheid zal lokaal de gemaskeerde monocultuur moeten doorbreken en lokaal het heft in handen moeten gaan nemen en er zijn best al redelijk wat projecten lopende. Het nieuwe paradigma kondigt zich op vele plekken aan. De onwaakten en bewusten onder ons hebben daar zicht op. Toch zal dat wat meer gevolg moeten krijgen dan doorbreek je uiteindelijk dat grote machtblok door die versplinterende uitwerking van onze macht komend uit het collectieve geheel, hetgeen wat dan een tegenpool gaat vormen voor die monocultuur.

  Al die kleine alternatieve bedrijfjes zullen dan als het ware een ongrijpbare concurrent worden van dat massale consumptie gerichte kapatalistische aan elkaar gelinkte monster. Nee tegen mega-consumptie, mega -festivals, mega-supermarkten, nee tegen mega. Zoveel mogelijk nee tegen supermarkten, zelf telen, biologisch rechtstreek bij boeren inkopen, lokaal de groenteboer wat meer betalen, kleding zelf gaan maken op lokaal niveau, alles wat groots gestructureerd is is in handen van mega corporaties door die te beconcureren en zoveel mogelijk links laten liggen breken wij dat machtsblok. Volg het geld en je ziet de te bewandelen paden. Wij als mensheid zijn tenslotte vaardig genoeg om onze eigen boontjes te doppen, wij zijn uiteindelijk de consumenten en wij hebben die macht en meestal zijn wij ook de makers van vele zaken.

  1. Wat is waar

   Als je protesteert zeg je in wezen ¨jullie (de machthebbers) moeten voor ons zorgen en dat doen jullie niet goed. Ik potesteer tegen hetgeen we van jullie krijgen¨
   Daarmee geef je aan dat je in hun leiderschap gelooft,
   Dat je van hun de verandering , verbetering verwacht,
   Dat je het zelf niet kan,
   Dat je onmachtig bent,
   Dat je het systeem wat ze gecreeerd hebben wel mee kunt leven.

   Dat is dus koren op de molen van de machthebbers.
   Dus protesteren moet je niet doen het werkt averechts.
   Als je wat wilt veranderen moet je het zelf doen. En niet alleen, maar samen met anderen die het ook anders willen.

   Het systeem is rot en dus daarom moet je de ideeen die je hebt om de wereld te veranderen niet met behulp van het rotte systeem willen veranderen. De goede ideeen zullen nooit tot hun recht kunnen komen in een verrot systeem. Lekker eten serveer je ook niet op beschimmelde borden.

   Wil je een nieuw systeem dan kun je niet gebruik maken van het oude systeem. Het oude systeem is gebaseerd op geld. Dus wil je de wereld veranderen dan kun je geen gebruik maken van geld. Want geld heeft er voor gezorgd dat de huidige machthebbers hun macht hebben verkregen. En met een geldsysteem 2.0 kun je uiteindelijk de zelfde problemen verwachten die we nu hebben. Dus geld moet je uitsluiten als je een nieuw systeem wil.

   Helaas zijn er weinig mensen die zich hier bewust van zijn.

   Het is heel simpel;
   Ik doe waar ik goed in ben en plezier aan beleef, wat mijn talent is en laat anderen die behoefte hebben aan wat ik maakt, kan of produceer delen in wat dat oplevert en jij doet waar jij goed in bent en plezier aan beleeft en evenzo anderen die daar behoefte aan hebben in delen.

   Het gaat er om een kritische massa te krijgen van mensen in een regio die dezelfde ideeen hebben.
   Het vergt wel vertrouwen in elkaar. Misschien is dat voorlopig we de grootste bottelnek. Je weet wat je hebt en moet maar zien wat je krijgt.

   1. Treowd

    Er kunnen allerlei kleine ruilsystemen ingevoerd worden, maar ook verschillende munteenheden
    die per catagorie arbeid / product levering, vertrouwen geven, zouden ingevoerd kunnen worden en de diversiteit (complementaire munten) daarin zorgt voor voor de nodige flexibiliteit. Bernard Lietaer spreekt daar ook over tijdens zijn lezingen die ook op youtube te vinden zijn. Een voorbeeld hiervan in de vorm van een artikel http://www.rektoverso.be/artikel/naar-een-nieuwe-cultuur-van-geld-interview-met-bernard-lietaer , in een van zijn lezingen te zien in een video op youtube, onderdeel uitmakend van de vorming en inspiratie van dit voorstel als mogelijke oplossing word dit onderwerp uitgebreid behandeld.

    Ik ga kijken of ik deze video nog kan vinden of er moeten inmiddels andere argumenten aangedragen worden en mij ervan overtuigen dat dit niet meer nodig zou zijn. Dus mogelijk hoeven we het geld niet af te schrijven en moeten we, de mensheid, het slechts op een andere wijze in gaan zetten. Evenals we de wetten aangaande bezit en erfrecht opnieuw moeten gaan bekijken, zoals ook de implementatie van de wetten van odious debt opnieuw bekeken zouden moeten worden, nu dienen de en die wetten het of dat oude geld maar het behoort de mensheid te gaan dienen en die nieuwe verschillende complementaire munten te gaan ondersteunen ter bevordering van het floreren van de gehele mensheid op aarde.

    1. Treowd

     Even als opmerking nog en tevens als richting bedoeld , ik ben absoluut geen voorstander van slechts alleen elektronisch geld omdat de fysieke tastbare manifestatie van het huidige geld de eigen controle mogelijkheden nooit kan uitsluiten. Veiligheid en garantie en vertrouwen moeten het nieuwe geldstelsel dragen, en alleen en uitsluitend op die voorwaarden.

     1. Treowd

      Dit is de youtube video waar ik op doelde : Bernard Lietaer stelt boek ‘Geld en duurzaamheid’ voor in Vooruit https://www.youtube.com/watch?v=ceKkW0bIqoQ

      Overigens wil ik nog wel even aanhalen dat ik ook voorstander zou kunnen zijn van een maatschappij zonder geld maar dat lijkt me op zich een zeer moeilijk te behalen doel.
      Het idee dat geld ook een prachtig instrument kan zijn als het op de juist wijze ingezet zal worden op die wijze zoals al in mijn vorige reacties beschreven lijkt mij ook een goede oplossing te kunnen zijn. Een corrupte maatschappij lokt verdere corruptie uit, een oprecht eerlijke ingedeelde maatschappij zal correct gedrag in de hand werken waarin eerlijkheid en etische oprechtheid als een vanzelfsprekend ‘smeermiddel’ zou kunnen dienen voor een florerende maatschappij en planeet.

 13. Hans

  Inderdaad Treowd! we moeten het heft van ons leven in eigen handen nemen.
  Niet die wereld, dat systeem om ons heen willen veranderen maar de manier hoe wij er mee om gaan.
  Wij bepalen waar we die boerenkool vandaan halen, de cabalsupermakrt of de eerlijke boer.
  Het is aan ons om er een andere invulling aan te geven, niet om het te willen veranderen want dat gaat niet.

 14. Wat is waar

  ////Het idee dat geld ook een prachtig instrument kan zijn als het op de juist wijze ingezet zal worden////

  Geld maakt begeerte wakker en bezit wekt jaloezie op. En die beiden zaaien verdeeldheid.
  Daarom zal het ondanks alle goede bedoelingen op den duur altijd weer vervallen in verdeel en heers, de bezitters en die niet bezitten. Gedoemd te mislukken.

  Alles wat goed is is gratis zeg ik altijd maar.

  ////Overigens wil ik nog wel even aanhalen dat ik ook voorstander zou kunnen zijn van een maatschappij zonder geld maar dat lijkt me op zich een zeer moeilijk te behalen doel.////

  Waarom lijkt je dat zo moeilijk. je kunt klein beginnen. Niet iedereen hoeft meteen mee te doen. Als je het goed doet zullen vooral arme welwillenden graag mee willen doen. En je kunt vele kleine gemeenschappen opzetten die onderling ook weer van elkaars diensten gebruik kunnen maken. Niet ruilen maar gewoon weggeven aan andere gemeen schappen die het nodig hebben en hulpbehoevenden die niets hebben. je plukt elkaars vruchten. En die vruchten zijn zoveel meer en beter als het gedaan wordt door mensen met compassie voor wat ze doen.

  1. Treowd

   ” Geld maakt begeerte wakker en bezit wekt jaloezie op.”

   Wij schelen niet zoveel van gedachten Wat is waar, if it succeeds, or starts, count me in…. en juist omdat ik jouw gedachten meer een altruistische kant uit zie gaan lijkt me dat moeilijk haalbaar. Daar doelde ik op.
   Al die mensen in een gelijke mindset krijgen dat kan nog wel even duren hoor, ik doel op die overgang.
   Het weggeven zal profiteurs kunnen uitlokken hoe beteugel je dat?

   En of je ruilt voor papiertjes van post-it of gescheurt uit een oud schriftje of geld daar zit geen verschil in
   Dus een aangepast geldsysteem kan ook, onder de juiste voorwaardes, het hoeft niet , als we er samen maar uit komen ūüôā

   1. Wat is waar

    Ken je de UBUNTU beweging van Michael Tellinger?

    Hoewel ik het niet wist verwoord hij precies wat ik zelf ook had bedacht (waarschijnlijk niet geheel toevallig) https://www.youtube.com/watch?v=gcD1h9DYitg. Hoewel de rest van zijn verhaal ook interessant is begint zijn UBUNTU verhaal (geldvrije samenleving) ongeveer bij 1uur en 18 minuten.

    1. Treowd

     Ja die ken ik, met Ubuntu heb ik zelf ook contact opgenomen via mail een paar jaar geleden en mede omdat ik de gedachte erachter een mooie vond en vind, om ze succes te wensen in hun streven als dat nu inmiddels verder aan het uitrollen is, mooi !
     Dank je voor de verwijzing.

     1. Wat is waar

      IK heb me ook nog eens wat meer in UBUNTU verdiept.
      Michael Tellinger schets vooral de situatie zoals een toekomst zonder geld er uit zal zien. Hij vergeet echter een plan te maken om die gemeenschappen op te zetten. Want als we morgen een UBUNTU gemeenschap opzetten zullen we in eerste instantie hard moeten werken (in ieder geval meer dan 3 uur per dag) om zijn om het toekomstperspectief dat hij schets te verwezenlijken.

      Hoe de stap tussen droom en de huidige werkelijkheid handen en voeten te geven daar lees ik niets over. En laat dat nu net de belangrijkste stap zijn. Elke reis begint na het plannen maken met de eerste stap.

      Nu is dus de belangrijkste vraag: Hoe zet je zo¬īn UBUNTU gemeenschap op?

 15. Jama

  Als jij voor het opzetten van iets geweldigs, waar je 100% achter staat, 3 uur per dag hard werken vindt, begin er dan alsjeblief niet aan. De stap tussen “droom” en werkelijkheid versmelt automatisch tot een vredige en gelukkige toekomst. Als (volgens u) elke reis zou beginnen na het maken van plannen zouden wij nog ruim voor de oerknal zitten plannen maken.

 16. bernadette

  Zouden Mark Rutten en zijn moeder ook wakker liggen ,
  van de verplichte opgelegde Zorgverzekeringen premies .

  http://act4freedom.media/rechtzaak%2030-11-17!%20afschaffing%20illegale%20zorgverzekering.html

  http://www.doktersrekening.nl/

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2112374/Miljoenen-aan-zorggeld-verdwijnen-in-zakken-directeuren

  Een betaalbare collectieve gezondheidsverzekering waar we allemaal lid van kunnen worden,

  http://gezondheidscooperatief.nl/

  https://www.facebook.com/GezondheidsCooperatiefNederland

 17. bernadette

  Hoe bouwen wij een natuurlijke cultuur met respect voor al onze Dieren.
  Ook Nederland zal moeten gaan beseffen , dat alle dieren hun vrijheid in Leven verdienen.
  Mark als President mag hier ook eens grote aandacht aan gaan besteden.
  Mensen en Dieren opkooien in vakken / categorie√ęn is onnatuurlijk.

  Kippen uit gekooide gevangenissen.
  Varkens uit gekooide betonnen stallen .
  Koeien ( herbivoren ) uit de stal gevangenissen.
  Nertsen fokkerijen die deze diertjes gekooid houden voor geld winsten.
  Alle dieren bevrijd uit de Dierentuinen terug naar hun natuurlijke habitat.

  Joel Salatin solving world problems with farming.

  https://www.youtube.com/watch?v=rjYG4vm7MZ4

 18. bernadette

  Hoe zit het met de Centjes..

  Digitaal – virtueel – elektronische cijfertjes = is geen wettig betaalmiddel.
  Als b.v langdurige elektrische storingen optreden bevinden wij ons dan wereldwijd in chaos .

  https://www.groene.nl/artikel/de-global-war-on-cash

  Deleting cash its all about controle ,

  https://www.youtube.com/watch?v=3SSt_9iD3c4

  http://www.dlmplus.nl/2017/11/11/weet-hoe-regering-werkt-nu-nog-moed-vinden-zonder-gaan/

  Brandstofprijzen / accijns

  http://www.benzine-prijzen.info/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *