Van oorlog naar vrede, vanuit het individu naar het collectief

Een tijdje geleden vroeg ik Pim Smit en zijn gids Lamané het volgende:

Er is nog steeds oorlog op onze planeet in dit tijdspunt. Wat kan een individueel mens bijdragen aan vrede op aarde?

Hier het antwoord daarop wat wellicht meer mensen van dienst kan zijn:

Het eerste dat belangrijk is in deze kwestie, is je definitie van vrede. Zie je vrede als de afwezigheid van oorlog? Of zie je vrede als een staat van zijn die kan bestaan in de aanwezigheid van oorlog? Dit is ook precies wat de individuele mens kan doen voor vrede op aarde. Ook hier geldt weer, het externe is een afspiegeling van het interne. De oorlog die je waarneemt in de wereld is dus een afspiegeling van de oorlog in jezelf. Oorlog is hier misschien een beetje een zwaar begrip, maar noem het strijd. Strijd ontstaat door weerstand op stukken van jezelf die, vaak onbewust, angst in boezemen. Gaat het creëren van vrede voor jou als individuele mens over het wijzen naar daders en maatregelen nemen tegen die daders? Dan is daarin jouw bijdrage aan vrede zichtbaar. Probeer de spiegel te zien. Probeer de liefde te zien. Wat brengt dit mij? Wat zie ik in het externe dat mij iets kan leren over mijn ware Zelf? Vergeet niet, jij geeft alles om je heen bestaansrecht.


Waarom is er nog geen vrede? Omdat innerlijke vrede nog geoefend mag worden. Zorg daarbij voor jezelf, door te blijven voelen wat het externe met je doet. Veel mensen zijn nog niet klaar voor de hele realiteit. Vanuit angst wordt vastgehouden aan systemen die gebaseerd zijn op bedrog. En angst zorgt er ook voor dat mensen de huidige autoriteiten niet kritisch kunnen bekijken.

Vanuit liefde kan er vertrouwen ontstaan. Dus zorg in eerste instantie voor het delen van liefde, verbinding en een gevoel van innerlijke vrede. En voel dan hoeveel openheid er is om te delen over het bedrog van machthebbers. Die volgorde is belangrijk, omdat je anders slechts de angsten voedt, in plaats van meehelpt aan positieve transformatie.

Laat me afsluiten met de volgende tip: heb jezelf lief, zo onvoorwaardelijk mogelijk voor jou in dat specifieke moment. Hoe meer Zelf liefde je kunt creëren, hoe minder innerlijke strijd. Hoe minder innerlijke strijd, hoe minder dit gespiegeld zal worden in het externe. Oftewel, hoe minder oorlog.

Zolang er strijd tegen strijd blijft bestaan, is oorlog de uitkomst. Acceptatie zonder het verlies van verlangen en daadkracht is hier de sleutel. Ik zie de oorlog, accepteer het als deel van mij én voel een krachtig verlangen om dit te transformeren en handel naar dat verlangen. Daadkracht in de praktijk. Dat is belangrijk. Zeer belangrijk. Hier kom ik later op terug.

Dankjewel. Voor je openheid. Voor je verlangen om mijn energie te ontvangen. Alleen daardoor kan ik bestaan. In jouw perceptie van leven. Want in mijn perceptie van leven besta ik door geboorte. Jij bent de schepper van mij in jouw perceptie van leven. Als jij mij ervaart, word ik in jou geboren. En dat werkt twee kanten op, vergeet dat niet. Dankjewel. Dankjewel.

Speelsheid maakt het leven mooi.
Lamané.”

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Er is maar 1 persoon nodig voor (innerlijke) vrede, en die persoon ben jezelf
-) Leer je angsten te transformeren naar liefde, openheid en nieuwsgierigheid
-) De 5 stappen cyclus van creatie: Hoe onze gedachten onze realiteit beïnvloeden
-) Onderzoek je stressvolle gedachten, leer ervan en verbeter je leven
-) Omarm je negatieve emotie, het is je wegwijzer naar meer vrijheid en persoonlijke groei
-) Ho’oponopono – een snelweg via je hart naar innerlijke vrede
-) Superkorte introductie tot mediteren – een heldere uitleg in 2 minuten
-) Mentale en Intuïtieve Reset – De MIR Methode
-) 10 veelgebruikte manieren hoe mensen zichzelf goed / beter laten voelen
-) Volg je nieuwsgierigheid, interesse en passie met integriteit en zonder verwachtingen

-) Wie hebben er baat bij oorlog?
-) Overzicht van 54 valse vlag aanvallen van Zweden tot aan de VS
-) NOS liegt Nederlandse burgers voor en stuurt aan op conflict met Rusland
-) 4 manieren waarmee de psychopate elite miljarden mensen onder de duim weet te houden 
-) Het patroon van tirannie; wees bang, wees bang, wees bang
-) Wat drijft de psychopaat 
-) Goedbedoelende mensen financieren (onbewust) al het kwaad in de wereld
-) Het meest gevaarlijke geloof eiste 262 miljoen slachtoffers in de vorige eeuw
-) Het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij

20 gedachten over “Van oorlog naar vrede, vanuit het individu naar het collectief

 1. Douwe Bericht auteur

  ik heb deze gedachte ook eens onderzoch met The Work van Byron Katie. Hier het resultaat daarvan.

  Stressvolle gedachte:
  Mensen zouden geen oorlogen moeten voeren

  Is deze gedachte waar?
  ja

  Kan ik er absoluut zeker van zijn dat deze gedachte waar is.
  nee

  Wat voel ik als ik deze gedachte geloof?
  Boos, verdrietig, teleurgesteld in de mensheid, afgesloten

  Hoe behandel ik andere mensen als ik deze gedachte geloof?
  Ik zie ze (mensen die oorlogen beginnen) als minderwaardig, onderontwikkeld, ik behandel en benader ze alsof het wilde dieren zijn, ben boos op ze, ik zou ze wel wat aan willen doen.

  Wat voel ik als ik dit verhaal (tijdelijk) loslaat?
  Openheid, sta in mijn eigen centrum, kan simpelweg observeren wat er gebeurt zonder oordeel te geven, voel mezelf vrolijk en verbonden met de rest van de wereld.

  Omkeringen. Maak omkeringen en zoek naar andere invalshoeken op je gedachte die even waar of meer waar zijn voor jezelf . Gebruik mijn denken inplaats van ik of een abstracte zaak bij omkeringen als het niet over anderen gaat.

  – Origineel, Mensen zouden geen oorlog moeten voeren

  Omkering 1, Mensen zouden wel oorlog moeten voeren
  1) Het is de realiteit, oorlog bestaat in de wereld dus het is wat is.
  2) Als mensen om wat voor reden dan ook geloven dat het voeren van oorlog het beste is wat ze kunnen doen in dit moment van de tijd dan is dat wat ze het beste kunnen doenen.
  3) Het geeft alle deelnemende partijen aan oorlog ervaringen met wat het in de praktijk inhoud en doet, zodat ze eventueel kunnen kijken en ervaring kunnen opdoen of het de resultaten oplevert die ze ervan gehoopt, verwacht hadden.

  Omkering 2, Ik zou geen oorlog moeten voeren
  1) Als ik het van anderen verwacht dan is het wellicht verstandig als ik zelf eerst ophoudt met oorlog voeren om zo het goede voorbeeld te kunnen geven.
  2) Ik voer oorlog in mijn gedachten tegen de mensen die oorlog voeren. En die oorlog zit in mijn omdat ik geloof hechtte aan mijn stressvolle gedachten inplaats van ze te onderzoeken zoals ik nu doe
  3) Door vrede te hebben met alle mensen, ook zij die oorlog voeren kan ik de oorlog in mezelf in ieder geval beeindigen.

  Omkering 3, Ik zou geen oorlog moeten voeren met mensen die oorlog voeren
  1) Hier zit de paradox, ik zou zolang ik geloof hecht aan deze gedachten, mensen die oorlog voeren wel wat aan willen doen. Kortom ik voer oorlog tegen de mensen die oorlog voeren. Op die manier blijft de frequentie van oorlog continue voortbestaan, ook in mijzelf waardoor ik bijdraag aan meer oorlog. Zodra ik vrede kan hebben in mezelf en met mensen ongeacht of die nu zelf wel of niet oorlog voeren dan is er vrede in mijn eigen staat van zijn en heb ik mijn interne oorlog in ieder geval beëindigd.
  2) Ik kan de oorlog in mezelf beëindigen door te accepteren dat mensen een vrije wil hebben en die mogen gebruiken zoals ze zelf willen dus ook om oorlog mee te voeren als ze dat een goed idee lijkt omdat ze zelf waarschijnlijk geloof hechten aan hun stressvolle gedachten.
  3) Door zelf mijn stressvolle gedachten te transformeren en daarna mijn eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie zo goed mogelijk te volgen kan ik vrede hebben met alle mensen, ook als ze oorlog voeren en daarnaast draag ik de hoogst mogelijke frequentie in mezelf en kan zo anderen wellicht inspireren om ook hun eigen passie te gaan volgen en wellicht dat dat ze inspireert om wat anders te gaan doen dan oorlog te voeren. (Maar geen verwachtingen 😉 )

  Ik wil nooit meer: het gevoel hebben dat andere geen oorlog dienen te voeren.
  Ik ben bereid om/Ik kijk ernaar uit: dat mensen oorlog voeren.

  Zodra ik iets wil dat in strijd is met wat wordt gereflecteerd in mijn realiteit om mij heen dan ben ik in oorlog met wat is. Dat resulteert altijd in slecht voelende emotie. Het is zo een goede reminder voor mij om naar binnen te gaan en te kijken wat ik nog kan transformeren zodra ik me slecht voel. Waar voer ik op dat moment “oorlog” mee in de wereld?

  Inzichten verkregen bij het onderzoeken en omkeren van deze gedachte:
  Door simpelweg te accepteren en te begrijpen dat iedereen vrije wil heeft kan ik ophouden met het beter te weten dan de realiteit. Mensen die oorlog voeren doen er ervaring mee op en komen zo wellicht tot andere inzichten. Daarbij kan ik voor mezelf bekijken hoe ik vrede in mezelf kan vinden. In die zin was ik zelf in oorlog en wilde ik dat anderen daarmee ophielden, een beetje hypocriet zullen we maar zeggen. Door eerst de oorlog in mezelf te beëindigen leef ik in ieder geval in vrede in de wereld ongeacht of daar oorlog in bestaat of niet. In die zin is er inderdaad maar 1 persoon nodig voor vrede en dat ben ikzelf. En zodra ik geloof hecht aan mijn stressvolle gedachten ben ik in die zin in oorlog met de realiteit, met wat is.

 2. Het vijfde element

  Oorlog is een noodzakelijkheid om via de oorspronkelijke ongedeeldheid via de gedeeldheid weer als individu in de ongedeeldheid te komen. Zonder oorlog zouden we als individu niet kunnen bestaan.

  Voila , geen Byron Katie nodig. Empirische filosofie brengt je verder.

  1. Douwe Bericht auteur

   Ik geloof niet dat ik je begrijp, zou je het iets verder toe kunnen lichten. Liefst alsof je het aan een 6 jarige uitlegt. 🙂

   1. Het vijfde element

    Het denken zélf is duaal van aard. Oorlog is het logische resultaat van denken. Overal zijn tegengestelde belangen aan de orde, welke men uit vecht. Voor bewijzen hoef je niet ver te zoeken, buren voeren al oorlog.

    Je kan stellen (als je zien wilt) dat de mensheid oorzakelijk is aan zichzelf. Dmv oorlogsvoering kwamen de sterkeren telkens weer boven. Meestal was de schade dusdanig dat oorlog even niet zo praktisch was. Totdat de vrede te lang duurde en overal de “sterke mannen” weer boven komen drijven (zie je nu weer).

    Maar ook in het universum zie je hoe tegengestelde krachten werkzaam zijn, chaos veroorzaken en uiteindelijk weer tot orde (ongedeeldheid) keren. Gedeeldheid en ongedeeldheid bestaan uit elkaar en keren telkens weer tot elkaar.

    Op empirische wijze kan je de kosmische wetten ook in je zelf terug vinden. Zodat je een filosofie kan ontwikkelen waarin je tot ‘zien’ komt. Zuivere ongedeeldheid was te vinden in het preëxistente zijn. (zeg maar de toestand voor de oerknal) Maar in de vergeestelijking welke 14 miljard jaar gaande is, is er ruimte geschapen voor individualiteit. Zodoende is het ook mogelijk dat jij zowel het individu als het Geheel bent.

    Nu maar hopen dat het op 6 jarig niveau is;-)

    1. Douwe Bericht auteur

     Het is me in ieder geval iets helderder.

     Maar wat ik niet per se begrijp is waarom dualiteit per defintie zich via oorlog zou moeten uiten. Ik begrijp dat we contrast ervaren, in dit heeft mijn voorkeur en dit heeft niet mijn voorkeur maar je kunt wat niet je voorkeur heeft gewoon laten liggen en je energie richten op het bouwen van wat wel je voorkeur heeft. En als alle mensen dit zouden doen kun je prima een wereld hebben waarin iedereen aan zijn of haar passies werkt zonder dat je elkaar in de weg hoeft te zitten en zonder dat je dus in die zin oorlog hoeft te voeren met andere mensen.

     Wat ik gedeeltelijk inzie maar ik weet niet of dat is wat jij ook bedoelt is doordat we als individu kunnen denken we in die zin altijd kunnen denken dat iets anders zou moeten zijn dan dat het is. En in die zin kan elke gedachte die gelooft dat iets anders zou moeten zijn dan de realiteit als we er geloof aan hechten het begin van oorlog zijn. Maar ook daar is in mijn ervaring omheen te werken door simpelweg te accepteren wat is en van daaruit te gaan werken aan wat je voorkeur heeft.

     Dat is althans mijn ervaring met The Work van Byron Katie dat je je weerstand ten opzichte van de realiteit opgeeft waardoor je meer energie hebt om je eigen nieuwsgierigheid etc verder te volgen.

     Volgens mij kunnen we als individu maar ook als collectief prima een dualiteit ervaren en daar vrede mee hebben. Zowel binnen onszelf maar ook onderling. Maar goed ik weet niet in hoeverre dit precies overlapt of wellicht zelfs in strijd is met wat jij zegt. 🙂

     1. Het vijfde element

      Als individu kunnen we ongedeeldheid ervaren. Dan onttrekken we ons aan de wetmatigheden welke werkzaam zijn. Maar dan moet je wel eerst kijken wat dualiteit is en hoe je vanuit die dualiteit daadwerkelijk en meditatief ongedeeldheid verwezenlijkt. Dat is alleen te verwezenlijken door opheffen van de subject/object splitsing. (wat dualiteit ten diepste is)

      Door je eigen wezen te ontmoeten, ontmoet je tevens het wezenlijke waaruit het gehele universum bestaat. Vanuit die positie zie je ook waarom oorlog en vrede bestaan. Oorlog is noodzakelijk om vrede te verwezenlijken. Dualiteit maakt evolutie (ontwikkeling) mogelijk in het kosmisch bestaan. Op ieder ontwikkelingsniveau moet het goede iets van zichzelf opofferen om het kwade (oorlog in dit geval) mogelijk te maken. Dat is onderdeel van ontwikkeling .

      Jij als mens bent ook oorzakelijk aan je zelf. Je bent het resultaat van al je verleden denken en handelen. Je hebt de vrijheid gekregen om je te ontwikkelen tot een slecht mens en ook tot een goed mens. Juist gedeeldheid maakt die vrijheid mogelijk. Ergo, zonder gedeeldheid had jij niet eens kunnen bestaan!

      Voor de mensheid gaat in wezen hetzelfde op. De mensheid heeft ook de vrijheid om in vrede te leven of in oorlog. Doch voor mij als individu is het veel eenvoudiger om ongedeeldheid te bereiken als voor de som van 7 miljard mensen. Het is juist de vrijheid die het bestaan van oorlog noodzakelijk maakt. Theoretisch is er een kleine kans dat 7 miljard mensen in liefde gaan samen leven en gezamenlijk alle problemen oplossen. Dan kan de mensheid bereiken waar ze voor is bestemd. Namelijk om via gedeeldheid de ongedeeldheid bereiken. Juist omdat d e mens geen robot is, is de kwestie zo lastig. Robotten zouden al snel inzien waarom het handiger is om samen te werken ipv oorlog te voeren. De mens echter is slaaf van de subject/object relatie.

      Mocht de mens falen, dan zal zij verdwijnen. Het universum is een levend en denkend universum. Andere denkende soorten zullen slagen waar wij falen.
      Het is niet bepaald welk soort faalt en welke slaagt. Net zoals de individuele mens soms slaagt om ongedeeldheid te bereiken en een ander niet.

     2. Douwe Bericht auteur

      // Doch voor mij als individu is het veel eenvoudiger om ongedeeldheid te bereiken als voor de som van 7 miljard mensen.//

      Kan ik vragen wat jou als individu geholpen heeft om de ongedeeldheid weer te bereiken. Ik denk dat als individuen hun pad open met elkaar delen het wellicht een stukje gemakkelijker wordt voor andere individuen om het ook te bereiken. En dat vergroot de kansen wellicht ook weer op collectieve schaal. 🙂

 3. Het vijfde element

  @Douwe

  Ik heb geen panklare oplossingen. Het probleem van de mensheid schuilt in het denken. Velen van hen menen al de oplossing te hebben (de idealisten). Maar zij zijn onderdeel van het probleem. Door zijn denken meent de mens dat hij bewustzijn heeft. Het omgekeerde is waar, de mens verschijnt in bewustzijn. Maar ook die wetenschap wordt door velen weer verkeerd begrepen en gehanteerd.

  Het absolute ligt al in ieder mens verborgen. Hij dient zich te ontdoen van de illusionaire wereld waarin hij leeft. Maar dat kan niet via een idee, een ideaal, een perceptie. Dat zijn allemaal mentale producten en in het denken schuilt nu juist het probleem.

 4. bernadette

  Men zou het de Mensen én hun kinderen in Palestina eens moeten kunnen vragen,
  of zij het fijn vinden om in Oorlog te moeten leven of om in vrijheid te kunnen leven in hun land.
  Of wij willen ruilen met hen ?

  http://www.mensenrechten.org/waarom-is-er-oorlog/#.WYo42lLiPx4

  https://www.hogerbesef.nl/is-doel-leven/

  Eenheid daarmee bereiken we wereld vrede.
  Niet elkaar de dood in te rammen. Omdat de andere een andere idee heeft.

  Mooi om dit hieronder eens in het geheel eens door te nemen ;

  http://mindstroom.nl/Filosofie/

  On The wings of Love worden kleine Mensjes geboren op Aarde.
  Dat is onze Missie ( Non Dualiteit )

  ON THE WINGS OF LOVE – Jeffrey Osborne
  https://www.youtube.com/watch?v=H2-d42jGqk0

 5. bernadette

  Ja…dan zitten we weer eventjes Alexandra te bekijken.

  Time to choose / Ja haar aangeboden Toverflesjes $
  The Endgame is near / Ja …. toch wil zij nog vlug even haar Toverflesjes verkopen $
  Doet zij dan niet aan het Endgame mee ? Vraagt m’n innerlijke stem aan mij 🙂

  Vorige keer stelde ik jou voor om hier in Nederland ook die Toverflesjes te gaan verkopen.
  ‘´ Dat was natuurlijk als grapje bedoeld’´
  Want daar trappen ze hier niet in.
  Hoe komt het …dat zij wil , dat wij in die Toverflesjes moeten geloven.
  We worden toch Gratis geboren en we gaan ook weer zomaar Gratis weer dood,
  zoals alle planten en Dieren.
  Wat zit er eigenlijk in haar diverse aangeprezen flesjes ,
  Druppeltje Jasmijn, wat Amber, Roos , Oranje Bloesem , tikkeltje Lotus , én wat vleugjes
  Arabian Nights … Krijgen we onze Digi codes daar mee weg .
  Verdampen daar o.a onze Digi Codes ook mee , Budh.
  Volgens mij … is het Leven .. een Lachtertje , Budh … heb jij ook dat gevoel

  http://galacticconnection.com/customized-egyptian-oils/

 6. bernadette

  Of het goed gaat met …. mij
  Ik zou zo graag deze Tent willen aanschaffen , Budh

  Vredig ontwaak ik dan op een plekje zonder…. dat men dan lastig wordt gevallen
  door b.v Politie die probeert je te beroven van je centjes , omdat je geen vergunning bezit
  om zomaar Gratis te ontwaken op een plekje op Onze Moeder Aarde .
  Wil jij ook zo´n Tent, Budh

  The Tent (2014 Sci-Fi, Time Travel, Teleport Short Film)
  https://www.youtube.com/watch?v=-dBLkWlQedg

 7. bernadette

  Woouw , Brilliant die Hang Tenten .
  Ik had hier nog geen kennis van , Budh
  Ik heb je Zweefhut tenten filmpje naar 2 kennissen gestuurd ,
  die heel graag in de natuur kamperen , die vinden dit zeker ook echt interessant 🙂

  Budh , weet je nog dat president Chirac – Frankrijk toen rond 1995 de opdracht gaf
  voor nuclear ondergrondse testen op Mururoa – Atol
  ( Rondom Fiji eilanden hoge radioactiviteit werd er daarna gemeten )
  De gevolgen waren daar o.a misvormingen bij geboorte van Baby’s )
  Geen Vissen meer te bekennen rondom de Eilanden.

  Amazing underground nuclear test in Mururoa atoll
  https://www.youtube.com/watch?v=FYRARx3qxI0

  Wat is zou de Reden zijn dat Frankrijk daar ook aan mee deed.
  Men verwacht in the near future dat sommige staten van America onder water komen te staan.
  Zou dat hiermee opgewekt kunnen worden ?

  The test was weapons effects related and the yield was 8 kilotons.

  The Hardtack Umbrella event was a Los Alamos and Dept of Defense nuclear weapons explosion shallow depth underwater shot (150 ft.), June 8, 1958, at Enewetak.

  HD atomic bomb Underwater Nuclear Burst finial version tsunami bomb 1958
  原子彈 海嘯核爆

  https://www.youtube.com/watch?v=8pkivjHnD_s

  This is total record about the first man-made massive tsunami cause by an underwater atomic exploding ,rare footage shows the tsunami and it’s effect in 1946
  this compare with 2011 Japan’s earthquake ,the energy of atomic bomb like baby!!

  1946 The First man-made massive tsunami ever recorded in History
  https://www.youtube.com/watch?v=xX8FTGGXjyk

  En dan de Aqua Trails … wat hebben die voor nut ?

  Aquatrails Explained: The Marine Cloud Brightening
  Experiments – ClimateViewer TV Ep. 4

  https://www.youtube.com/watch?v=fS1ZtvxJuSg

  Strange world.. we are living in , Budh

  WeatherModificationHistory.com & Biofuels VS Contrails!
  https://www.youtube.com/watch?v=ZNsz_DfVxV4

 8. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Kijk eens goed om je heen: het geld (de Federal Reserve, een kartel van 14 banken) regeert ons. De Federal Reserve installeert regeringen of verwijdert ze. Leent landen geld uit voor oorlogen èn voor de wederopbouw. Het geld staat aan de basis van oorlog en de vrede sterft al gauw aan haar eigen kwaal: er valt niets aan te verdienen.

  Nog nooit ben ik in een land geweest waarbij ik dacht “het zou een goede zaak zijn als hier eens flink oorlog zou worden gevoerd”. De lezer ook niet. Tot het voeren van oorlog wordt besloten door bankiers. Hun handlangers in de politiek en in de media maken het volk er klaar voor. Een reden om oorlog te voeren wordt gemáákt: “Nine eleven” is gewoon een nieuwe “Pearl harbour”.

  Stap uit dit zieke systeem mensen. Niet stemmen, géén zaken met een bank en laat u niet langer vergiftigen door de media. Hou in gedachte dat een wettig betaalmiddel zonder rente dat iedereen gelijke kansen biedt helemaal geen bankiers en politici als tussenhandelaren gebruiken kan. Want dit betekent dat je kunt stemmen waarop je wilt maar dat je ALTIJD op een criminele handlanger van Goldman Sachs zult stemmen. Geld is een massa-vernietigingswapen. Haal het meteen van de bank. Bewaar het thuis en zet dat gedeelte dat je niet meteen nodig hebt om in fysiek goud. Want geld liegt en goud is eerlijk.

 9. bernadette

  Hoe gaat het momenteel in United Kingdom .

  Are WE Going To Sit Back & Watch OUR OWN DESTRUCTION?

  https://www.youtube.com/watch?v=bPyfbSyz8BY

  In Nederland is ook hetzelfde gaande .

  HIER is het waar het allemaal om te doen is .
  We worden als Baby’s in Vrede geboren ,
  En dan wordt je geregistreerd met een NAAM en BSN nummer.
  Daarna komt de Overheid…. die je achtervolgt met Belasting aanslagen / BTW
  $$ op alle mensenlevens tot aan de dood toe .
  De oorlog op de Mensheid .

  Strawman – The Nature of the Cage (OFFICIAL)

  https://www.youtube.com/watch?v=7sArXw6ajNg&t=13s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *