Ubuntu-brainstorm (III) – demo-shoppen?

In navolging van ‘Is een wereld zonder geld mogelijk?‘ en ‘Niets is gratis‘ kunnen we nog een denkoefening presenteren die de wel/niet storende rol van geld inzichtelijker maakt. Geldloos of geldonafhankelijk denken mag eenvoudig lijken maar is dat aanvankelijk allerminst, de proef op de som maakt dit snel duidelijk. Deze oefening ‘demo-shoppen’ handelt over zinvolheid en duurzaamheid, uw verbazing mag gewekt worden wanneer veel woorden een pragmatische invulling krijgen. In dit artikel wordt wetenschap uitgenodigd om te helpen bij de impactanalyses. Ubuntu-brainstormen, het is niet zomaar wat.

Woestijn schoonvegen?

Het oplossen van de werkloosheid moet zowat de makkelijkste job zijn die er bestaat, geef iedereen een bezem en we kunnen de woestijn gaan schoonvegen, zand genoeg. Super idee, het probleem zal misschien zijn dat er niet genoeg geld is om bezems te kopen, helaas.  Met deze ‘eye opener’ starten we deze oefening, hoe zou het zijn mochten mensen zelf de wereld kiezen waarin ze willen leven?

Met meer minder werken?

De stelling ‘met meer minder werken’ laat ons misschien herinneren aan het spreekwoordelijke steentje dat we in de vorm van arbeid bijdragen tot onze samenleving, het laat alvast niet vermoeden dat het over rotsblokken gaat zoals de perceptie vandaag bestaat (cfr langer en harder). Deze praktische oefening trachten we vooral eenvoudig te houden, een voorstel dat beslist verfijning en/of professionalisering genoodzaakt.

Verschillende smaken?

Zoals altijd zullen smaken verschillen, als blijkt dat mensen diverse producten niet zinvol achten dan zou deze productie geschrapt kunnen worden waardoor ‘met meer minder werken’ in het vizier komt. Andersom geldt ook, als er nog niet genoeg producten zijn dan wordt ‘met meer langer werken’ de boodschap. Zijn deze premissen simplistisch of eenvoudig, waar ligt de grens?

Template?

Hieronder treft u een template ‘invulformulier’,  naargelang keuze kunnen kolommen toegevoegd worden. Belangrijk is bewustwording in algemene zin, hebben we echt 100 verschillende soorten shampoo nodig? In hoeverre zijn we niet nodeloos aan het werken om ‘het systeem’ in stand te houden en welke impact heeft dit op ons leven en welzijn? Om kort te zijn, de vraag bij de oefening is ‘Hebben we dit nu écht nodig?’, meer toelichting volgt.

Hoe?

 • verzamel met een aantal aan een drukke winkelwandelstraat
 • verdeel de blanco invulformulieren
 • stap van winkel tot winkel, noteer winkel, product en bijhorende referenties
 • stel je de vraag ‘hebben we dit nu écht nodig?’
 • vul aan met (1) nodig, (2) twijfel of (3) niet nodig
 • geef de onafhankelijk ingevulde formulieren aan de onderzoeker (wetenschap)
 • bespreek alvast onderling uw bevindingen/bedenkingen
 • wees benieuwd naar het resultaat van het wetenschappelijke onderzoek

Verwachting?

Wat we logischerwijs kunnen verwachten is dat er een differentiatie ontstaat, we kunnen ons voorstellen dat de ‘groenen’ heel wat producten niet nodig vinden waar anderen niet zonder kunnen, dit is geheel subjectief. Dit wil zeggen dat verschillende mensen andere behoeften hebben met een onmiddellijke weerslag op de arbeid die daarvoor noodzakelijk is. Hieruit ontstaan verschillende wereldbeelden, een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Wetenschappelijk onderzoek?

Verschillende scenario’s kunnen zich voordoen, wat als enkel groep (A) de wereld zou bevolken, wat als enkel groep (B), (C) … de economie bepaalt? Welke impact heeft dit op ons milieu, op arbeid, op welzijn? Is het überhaupt mogelijk om een dergelijke oefening wereldwijd te organiseren? Welke obstakels dienen we te trotseren en wat is de invloed lokaal, nationaal, internationaal? Hoe zou het arbeidsmarktbeleid veranderen bij groep (A), bij groep (B), (C) …? Kunnen we groep (A) belasten met de arbeid die nodig is in functie van de meerbehoeften van groep (B)? Wat is de waarde van een democratie als blijkt dat een meerderheid niet gediend is bij de aspiraties van een minderheidsgroep? En diens meer, alvast succes!

17 gedachten over “Ubuntu-brainstorm (III) – demo-shoppen?

 1. only you

  Juist gezegd Werner. Dat dit onrechtmatige kabinet, denkt voor het overgrote deel van de stemmen te hebben en denkt te kunnen regeren, terwijl dit gedachtengoed er met meer dan 60 procent naast zit? In werkelijkheid is dit 10 procent, want de meeste stemmen al sinds jaren niet meer!

  1. Werner Bericht auteur

   We zullen het zien, met het burgerinitiatief krijgen we een realtime precedent, we kijken reikhalzend uit naar 28 oktober. Misschien dat we ons vergissen in ons oordeel en/of is de tijd – ook voor politiek – rijp om een radicaal andere weg in te slaan. Het is vandaag – zoals de chaostheoretici stellen – een kwestie van menselijke keuze, ineenstorten of doorbreken (cfr ethische upgrade).

 2. Wat is waar

  Wat wil je hiermee nu precies bereiken? Heel veel produkten die aangeboden worden zijn niet nodig. Het idee dat ze wel nodig zijn wordt kunstmatig aangewakkerd en opgedrongen. Aangewakkerd en opgedrongen door marketing. Marketing is een gevolg van de aanwezigheid van geld. Door marketing probeer je de mensen aan te zetten tot het kopen van een produkt, waar geld aan verdient kan worden. Er wordt dus niet gekeken of de mensen die produkten nodig hebben, maar enkel of de produkten met winst verkocht kunnen worden. Produkten die de mensen nodig hebben, maar waar geen geld aan verdient kan worden, worden niet ontwikkelt en kunnen niet aangeschaft worden in een wereld met geld. Produkten die mensen niet nodig hebben maar waar wel geld aan verdient kan worden worden wel ontwikkelt en verkocht.

  In een wereld zonder geld wordt alleen dat geproduceerd waar vraag naar is. Die vraag wordt niet kunstmatig opgewekt door marketing. Er zullen zeer veel nieuwe produkten ontwikkelt worden door mensen die innovatieve ideeën hebben. Of ze worden ontwikkelt omdat er vraag naar is vanuit de gebruikers. Kosten zijn er niet aan verbonden dus alles kan verzonnen en geproduceerd worden waar behoefte aan is. De verbeelding en de beschikbare grondstoffen zijn limiterend. Je hoeft dus echt niet de straat op te gaan met wat iedereen zou willen. Wat mensen willen dat zullen ze vragen. Of mensen de dingen niet afnemen die ontwikkeld worden dan is er geen vraag en zullen ze niet worden geproduceerd. Dus alle vraag komt uit de gemeenschap zelf en er hoeft geen zich geen instantie tegen aan bemoeien die dat eens even in kaart gaat brengen. Marketing is overbodig, want er hoeft geen geld aan verdient te worden.

  De enige criterium is: 1) voldoet het produkt, en 2) wat kan beter. Als iemand een vraag heeft naar iets nieuws of een verbeteringvoorstel kan hij/zij zich melden bijvoorbeeld op een marktplaats voor innovaties produkten of ontwikkeling van nieuwe produkten op het internet. Het is dan aan de mensen die dat lezen of ze er mee aan de slag gaan. Daar kan dan ook gebrainstormd worden wat er precies ontwikkeld moet worden, hoe het er moet uitzien, smaken etc., etc,. Als er enthousiaste mensen zijn kunnen ze er gezamenlijk mee aan de slag en ieder op basis van zijn interesses en talenten. In een wereld met geld probeert iedereen zijn ideeën voor zich zelf te houden, zodat als het succesvol is men zelf kan profiteren van de opbrengsten. Dat staat dus een snelle produktontwikkeling in de weg. Iedereen is elkaars concurrent. Als je deelt zorgt dat er voor dat je minder profijt hebt van je idee.

  In een wereld zonder geld probeert iedereen juist zijn ideeën zoveel mogelijk te delen zodat anderen hun ideeën op of aanmerkingen aan toe kunnen toevoegen. Dat zorgt er voor dat een nieuw produkt veel sneller ontwikkeld kan worden en kwalitatief beter zal zijn. Iedeeen is elkaars hulp. Samen ben je sneller en slimmer dan alleen. Want alleen als je deelt en samenwerkt kun je snel profiteren van nieuwe en betere produkten. Octrooien en geheimhouding in een wereld met geld houd dus vooruitgang tegen. Vandaar dat we nog steeds met bijvoorbeeld fossiele brandstoffen zitten opgescheept.

  1. Werner Bericht auteur

   In dit artikel wordt wetenschap uitgenodigd om te helpen bij de impactanalyses. Ken je zelf wetenschappers die ons hierbij kunnen/willen helpen?

   1. Wat is waar

    Waarom wil je een impactanalyse? Wat mij betreft is het doel een samenleving zonder geld. En wat het uiteindelijke resultaat is zien we wel als het zover is. Het resultaat is toch altijd anders dan je kunt bedenken. Ik zie meer in een brainstormsessie over hoe het in de situatie waarin we ons nu bevinden kunnen opstarten. Michael Tellinger is daar al meer dan 5 jaar mee bezig, maar het slaat nog niet echt aan. Al het andere komt later.

    1. Werner Bericht auteur

     Vooreerst, Tellinger is geen uniek fenomeen, er zijn veel meer mensen die dit gedachtengoed delen maar – zoals je terecht stelt – het slaat (nog?) niet aan. Ben het uiteraard met je eens dat we hier meer over zouden moeten brainstormen, vandaar ook deze oefening met vraag om hulp wat betreft de impactanalyses. Deze oefening kent een veel diepere grondslag dan wat de oppervlakkige ‘domheid’ laat vermoeden, de proef op de som maakt snel duidelijk waarom dat zo is. Los van deze oefening, er zijn ook – in schril contrast met Tellinger – destructieve krachten werkzaam, welke garantie hebben we om een volgend wereldconflict te voorkomen?

     1. Wat is waar

      Los van deze oefening, er zijn ook – in schril contrast met Tellinger – destructieve krachten werkzaam

      Ik kan alleen maar beamen dat er destructieve krachten bezig zijn. Ik denk dat we ons daardoor niet moeten laten afleiden. Blijven doen wat goed is en vooral niet tegen deze destructieve krachten gaan strijden. Dat kost ongelofelijk veel energie en dat gaan we toch verliezen. In het dagelijks leven maak ik nooit meer bezwaar tegen de overheidsregels, eisen en verplichtingen (behalve als het duidelijk is dat het een vergissing betreft). Ze winnen het toch. Beter is het om er omheen te werken of er gebruik van te maken. Manieren te vinden dat maakt dat hun regels achterhaald zijn. Dat is vaak mogelijk omdat hun theorieën in wetten gegoten niet aansluiten bij de praktijk en zij de praktijk toch nooit volledig kunnen beschrijven en controleren. De menselijke vindingrijkheid is altijd groter dan de vindingrijkheid van een staatsapparaat.

      Welke garantie hebben we om een volgend wereldconflict te voorkomen?

      Geen!! Het leven geeft geen garanties alleen mogelijkheden.

     2. Werner Bericht auteur

      Je zal het me misschien willen verwijten maar ik geef politiek vooralsnog het voordeel van de twijfel, tijdens het Rondetafelgesprek werd het immers duidelijk dat ze zelf ook (nog) niet veel begrijpen van wat er inhoudelijk gezegd werd. Als argumentatie gebruik ik onderstaande theorie, zie ook en vooral naar ‘doel en middelen’ vis à vis Ubuntu. Wat betreft de besluitvormingstheorie van Herbert Simon, zeer interessant:

      (1) de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen
      (2) de alternatieven die hij kent, kan hij niet alle simultaan vergelijken
      (3) als gevolg van de eerste twee axioma’s zal men niet het optimale alternatief kiezen
      (4) de mens beschikt over een set routineacties
      (5) deze routineacties bestaan alle los van elkaar
      (6) elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel en middelen beschouwd
      (7) als gevolg van 4 en 5 zal 2 pas in werking treden als routineacties niet meer volstaan

      Anders gezegd, als tal van realistische remedies op de tafel liggen en we doen er niets mee, wat verwachten we dan? Maar misschien wordt het na 28/10 heel anders, de proef op de som zal het duidelijk maken.

     3. Wat is waar

      Maar misschien wordt het na 28/10 heel anders

      Wat staat er 28/10 op de planning?

     4. Werner Bericht auteur

      Dan krijgen we het vervolg op het Rondetafelgesprek van 14/10, dit zou wel/niet de bevestiging worden van wat velen vermoeden. Een dag om naar uit te kijken, we zijn alvast benieuwd wat het worden zal.

    2. Werner Bericht auteur

     Waarom wil je een impactanalyse?

     We leven nu eenmaal in een wereld waar alles gemeten wordt, een dergelijke impactanalyse draagt bij tot meer bewustwording maar we kunnen nu al voorspellen dat het zeer confronterend zal zijn. En het is die confrontatie die de oefening bijzonder lastig maakt, dit is werkelijk niet te onderschatten. Geloof niets zomaar, om deze reden werd de oefening op deze manier opgesteld, mensen kunnen ze praktisch eens proberen en dan zelf hun conclusies opstellen.

  1. Werner Bericht auteur

   Sorry, had het even gecomprimeerd om het door m’n frequentiemeter te loodsen, het kwam uit – wat leuk is – op de Schumann-frequentie. Binnen het kader van deze brainstormsessie plaats ik het voor nu binnen paradigma D, kan later nog veranderen naarmate we meer zicht krijgen op de verschillende wereldbeelden die zich zullen manifesteren. Inmiddels terug wat ingedeeld.

 3. formidabele

  Dat gemeet om de waarde te bepalen van iets moet geen voorwaarde zijn om bepaalde wetten door te jassen! Burger initiatief kan hier een halt aan toeroepen, omdat de gevestigde orde denkt voor alles en iedereen te kunnen beslissen. Met het referendum van de grondwet van EU hebben onze ‘leiders’ het wel verprutst. Net als die opblasers op het Maidanplein om te zeggen en oordelen voor de massa. Dat politieonderzoek, loopt ook geheel manco, een topje van de ijsberg is gemeten! Herhaaldelijke interventie van het democratie beslissen van het volk is wel noodzakelijk beleken!

 4. Wat is waar

  Je zal het me misschien willen verwijten maar ik geef politiek vooralsnog het voordeel van de twijfel, tijdens het Rondetafelgesprek werd het immers duidelijk dat ze zelf ook (nog) niet veel begrijpen van wat er inhoudelijk gezegd werd.

  Wat moeten we met mensen die er niet veel van begrijpen of doen alsof ze het niet begrijpen, maar wel de macht hebben. Mijn inziens toont dat heel helder het failliet van de parlementaire democratie aan. Waarom heb jij vertrouwen in deze mensen? Hoe groot acht jij de kans als ze het wel begrijpen dat ze het systeem veranderen? Met andere woorden hoe betrouwbaar acht jij politici? Wil jij wel een geldloze samenleving? Zo ja, wat is jou beeld/idee hoe dat dan tot stand moet komen?

  1. Werner Bericht auteur

   Kan je iemand z’n onwetendheid verwijten? Kan slechts voor mezelf spreken en dacht er vroeger ook niet dieper over na, ik beschouw politici ook als mensen die hun mening kunnen herzien, net zoals we dat allemaal kunnen doen. Met het burgerinitiatief krijgen we gratis de pap in de mond, het is lekkere pap maar dat vereist dat we er ook van moeten durven proeven. Kennis nemen van hoe dergelijke processen verlopen is alvast meegenomen opdat we niet het averechtse effect genereren. Zie bv ‘het verschijnen van innovaties‘, een mens kan maar beter voorbereid zijn. Idealiter wordt het een fluweelzachte revolutie maar – zoals je eerder terecht stelde – geen garantie op succes. Op agenda voor 28/10 dus, vertel het verder. 🙂

  2. Werner Bericht auteur

   Wat moeten we met mensen die er niet veel van begrijpen of doen alsof ze het niet begrijpen, maar wel de macht hebben. Mijn inziens toont dat heel helder het failliet van de parlementaire democratie aan.

   Misschien dienen we te spreken van een democratische heropleving, het terug in herinnering brengen van wat normen, waarden en ethiek is. Aan inspirerende lectuur ontbreekt het niet, exploot van de Ubuntu-webstek.

   “De Raad van Ouderen (Council Of Elders) zijn wijze mensen van integriteit. Het eerste dat elke community zou moeten doen is het aanwijzen van hun eigen vertegenwoordigende kern. Hun hoofddoel is om het belang van de community in de gaten te houden. De nieuwe raad zou een groep mensen moeten zijn die bekend is bij de community en volwaardig gerespecteerd worden voor hun kennis en wijsheid. We noemen een dergelijke kern de “Raad van Ouderen”, maar het hoeven natuurlijk niet oudere mensen te zijn. Het is de eerste en meest belangrijke stap in het vormen van een gezamenlijk front voor elke community, die hen in staat stelt snel beslissingen te maken namens de mensen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *