Verenigde Eenheid

Als we meer grond zouden hebben om samen op te staan als gemeenschap dan zou het leven op deze wereld een stuk gemakkelijker zijn voor ons allen. Eenheid is het doel van de mensheid. Dat weten de onderdrukkers ook. Vandaar dat we belemmerd worden. We blijven tegenover elkaar staan en komen steeds dichterbij elkaar.. alleen als vijand in plaats van bondgenoot.  En zo hoort het niet te zijn mensen..


Alle oude wereldrijken zijn gebouwd met de kennis en de kracht van het kwaad. Deze kracht wordt al duizenden jaren angstvallig geheim gehouden door verschillende families die zich verheven voelen boven de rest van de mensheid door hun pact met de demonen.

Deze families hebben dan ook wapenschilden met draken en reptielen. Alle Hollywood films en verhalen geschreven over dino’s, draken en demonen zijn er om ons op het verkeerde been te zetten. Fictie en fantasie zijn gecreëerd om ons te dicteren wat nep is. Als we hedendaags willen weten wat waar is komen we dichter in de buurt van de waarheid door alles wat ons geleerd is om te draaien. Mythologie en Science Fiction zijn eerder echt en waargebeurd. Geschiedenis slechts gefabriceerd met duistere motieven.

ourfakehistorylogoscaledNu we op een andere denktoer zijn zal het mogelijk worden om het geheel te bevatten.

De meeste theorieën waar wij tegenwoordig al onze meningen en principes op hebben gebouwd zijn veelal geschreven tussen 1776 en 1976. In deze 200 jaar is er heel veel duidelijk geworden over alles waar we naar giste voorheen.. denken we. De kennis was er al, alleen de jasjes en spreekbuizen veranderen. Dus juist in deze jaren zijn we beroofd van onze echte geschiedenis. Hier is de rechtvaardiging van onderdrukking begonnen alsmede de vernietiging van ware kennis. De vooraanstaande auteurs, filosofen en wetenschappers stonden allemaal op de loonlijst bij de mensen van de draak. Deze mensen sturen de wereld in tegennatuurlijke richting. Deze mensen stellen zich arrogant op naar de schepper en zullen hem tegenwerken zolang ze leven. In de 3 heilige boeken wordt veelvuldig gesproken over deze mensen. Deze mensen kennen de waarheid, maar werken bewust tegen alles wat goed is. Dat zijn de ongelovigen. Niet een atheïst die toevallig zo geworden is door zijn of haar omgeving, want de omgeving is Goddeloos dankzij de onderdrukkers. Niet-gelovig is een ander begrip. Je moet er nog toe komen. Onwetendheid is geen hoofdzonde en elke dag is er een nieuwe kans om nederig te zijn.

olive_green__22621.1344460591.1050.1050_edit_edit1Ongelovigen zijn de mensen die zich als uitverkoren volk gedragen en alle kennis die ze vernomen hebben van de Demonen uitbuiten, achterhouden en verdraaien. Deze mensen hebben het ware geloof verdeeld en zijn geïnfiltreerd tot alle uithoeken van de wereld.

De mensen van de draak zijn 1. De mensen van God niet. Als we logisch nadenken en kunnen inzien dat elke religie, mythe en sage een deel is van de waarheid dan komen we tot besef. Het ware geloof is beïnvloed en in religies verdeeld. Dit is aangevuld met sekten om de mensen nog meer te verdelen. In iedere religie zijn dingen veranderd. Dit is gedaan door mensen die vroegtijdig in naam van de draak zijn geïnfiltreerd. Het motief is duidelijk. Als de mens haar ware geloof kwijt is zullen ze automatisch geloven in dat wat de machthebber hun wijs maakt en God zal ze niet helpen omdat ze niet op zijn pad lopen. Dit is ingecalculeerd. ‎

Het Satanisme is dus geïnfiltreerd in de hoofdreligies. Andere religies zijn Satanisch vanaf de start. Einddoel is dat niemand meer in God gelooft doordat blijkt dat religie niet klopt.‎ Ook ingecalculeerd.

Dit is een enge gewaarwording, maar helaas waar. De fout die we maken als mensen is  geloven in wat ons aangeleerd wordt, want velen praten de mensen na die het slecht met ons voor hebben. Satanisme is moeilijk te begrijpen voor iemand die niet gelooft. Het is een religie van arglist en verdorvenheid die al millennia bestaat. In het Satanisme en alle aanverwante ‘religies’ worden demonische geesten (idolen) aanbeden. Satanisme heeft vele vormen, vele “Goden” en nog veel meer rituelen. Het doel is de aarde, de mensheid, de natuur en alles wat niet door hun geschapen is vernietigen. God heeft de mens gecreëerd in zijn evenbeeld. De demonen willen de mens omvormen tot het evenbeeld van kwaad. Omvormen tot een kwaadaardige aap min of meer. Vandaar dat Darwin ons heeft laten afstammen van apen. De evolutietheorie is een groots opgezette fraude theorie om de waarheid achter de wereldheersers te verbergen voor de mensheid. De evolutietheorie maakt het ook aannemelijk dat de wereld al miljoenen jaren bestaat. Voor de mensen die niet willen dat de waarheid boven water komt is het alleen maar gunstig als wij onverschillig staan ten opzichte van de geschiedenis. Als de wereld al zo lang bestaat dan hebben wij niet het gevoel dat we verbonden zijn en hierbij verliezen we ons verantwoordelijksgevoel en de wortels. Maar als we allemaal zouden leren om in te zien dat het begin ongeveer 6000 jaar geleden was dan zou dat ons meer verbondenheid en plichtsbesef geven.

Satanisme omvangt handgebaren, symbolen, rituelen en magie. Daarnaast is alles rondom moderne wetenschap ontsproten uit het Satanisme en dus om ons een alternatief geloof of alternatieve verklaring van de wereld te geven. De wijze van uitbreiding van dit geloof gaat voornamelijk door infiltratie. Zo heeft elke cultuur hedendaags wel een vorm van voodoo of zwarte magie. Ook wettenstelsels werken voor het Satanisme. Zo wordt verboden wat verplicht gemaakt is en toegelaten wat verboden is door de schepper.

Om Satanist te zijn hoef je heel weinig te doen in deze wereld. Het decor staat er al. Wie meeloopt en niet kritisch gelooft is hoogstwaarschijnlijk beland op het verkeerde pad. We laten ons onderdrukken door wat religieuze leiders, overheden en idolen voor ons als regels, normen en waarden hebben opgesteld. Wie objectief en vredelievend kijkt doorziet de immoraliteit.

De vervalsing van de geschiedenis heeft ervoor gezorgd dat we denken dat het normaal is hoe de wereld is vandaag de dag. Als onze dappere voorouders zouden weten dat alles waar ze voor gevochten hebben in vergetelheid is geraakt zouden ze zich omdraaien in hun graven. Onderdrukking is nooit toegestaan door de mensheid vandaar ook dat genocide ooit is begonnen. Alle echte heldhaftige mensen die er waren zijn snel gewist uit de geschiedenis. Degenen die er nog instaan wordt de “draak” mee gestoken of hun verhaal wordt veranderd door “de film”.  Er zijn tal van opstanden en echte revoluties geweest door de volkeren, volkeren die zegevierden of hard zijn neergeslagen. Daarnaast zit er hetzelfde kwaad achter Fascisme, Feminisme, Communisme, Feodalisme, Zionisme, Socialisme en Liberalisme etc. Vergeet de vorm, vergeet de naam. Ieder -isme bevat de zelfde listen.

De Galliers waren een uitermate vreedzaam volk. De enige bron waaruit blijkt dat Gallië veroverd is door het Romeinse rijk is het journaal van Julius Caesar zelf! Archeologische vondsten bijv. in Nederland zouden dus wel eens vervalst kunnen zijn. Saillant detail is dat de Galliers enkele eeuwen voor Caesar zelfs Rome zijn binnengevallen en de stad hebben bezet waarna Rome zichzelf vrij kon kopen in goud. De kracht van Vrede in niet te veroveren!

De Galliërs waren een uitermate vreedzaam volk en meesters van het woud. Ze waren saamhorig en hielden het moraal hoog. Dit in tegenstelling tot het portret dat van ze neergezet wordt. Alles wat we vandaag de dag over ze weten stamt af van dezelfde bron. Misschien is Gallië wel nooit veroverd geweest. De enige bron waarin dit wordt geopperd is het journaal van Julius Caesar zelf! Vermoedelijk was dit propaganda om de rest van de wereld angst in te boezemen. Archeologische vondsten in Nederland, België en Frankrijk zouden dus best wel eens vervalst kunnen zijn. Al met al een eenzijdig verhaal geschreven door de onderdrukker.

Sinds de creatie van de aarde en de mens tot nu zijn er eigenlijk maar twee vormen van geloof. Met Hem en tegen Hem. Dus met de natuurwetten of tegen de natuurwetten. Religies zijn later in de geschiedenis gevormd en benaamd. De schepper van de aarde heeft dit alles gecreëerd uit liefde. De onzichtbare test. Een oneindige vallei aan indrukken en ervaringen. Goede en slechte. Met als doel om door deze ervaringen “ware liefde” te vinden en zo onze ultieme vorm te bereiken waarin we eeuwig zullen verderleven na dit leven.

james-15_2100_1024x768.81112434_stdDe Schepper heeft zijn wonderlijke creatie met ons willen delen door ons van alles wat we nodig hebben te voorzien. Alles is uitgebalanceerd en perfect. De flora en fauna gaan harmonieus samen met het dierenrijk en ons als mensheid. Iedereen die gelooft in de positiviteit van de schepper heeft hetzelfde geloof in de kern. De boeken zijn niet neergezonden als verschillende religies. De boeken zijn neergezonden als één geloof. De boeken herinneren de mensen aan hetgeen dat ze diep van binnen weten, omdat het gecodeerd zit in ons wezen. Wij zijn zelf de tempel. De boeken herinneren ons ook aan het feit dat we verlokt en verleid zijn door demonen die zichzelf als Goden positioneren. Het is niet de mens die de zonde in haar natuur heeft. Het zijn de Demonen die het de mens opleggen. Sinds de creatie is er maar één geloof geweest. Het geloof in God de schepper.

Ook is er maar één tegengeloof. De rest.

Het geloof van de onderdrukkers. De oud Griekse mythen en de Egyptische geestgoden zijn hier een voorbeeld van. Elk werelds tirannenrijk dat heeft gefloreerd deed dit met de kracht en zegen van de demonen waarvan Satan de leider is. Deze demonen hebben de mens al het kwaad geleerd. Hoe wapens te maken, de verleidingskunst, de geheimen van de sterren en de geheimen van de hemelen. Dit pseudo geloof is een pact tegen God. Zij hebben de arrogante opvatting dat zij Gods creatie kunnen veranderen en hopen op onsterfelijkheid. Wat we veelal zien is dat deze kracht alleen vernietigend werkt. Niets goeds kan geboren worden uit verdorvenheid.

https://www.youtube.com/watch?v=93dlMOoZp8E

https://www.youtube.com/watch?v=idBtL3RSCec

Sinds deze mensen en demonen samenwerken aan de demolitie van de schepping zien we dezelfde patronen zich herhalen in de geschiedenis. Oprechte mensen worden vermoord, eerlijke leiders geliquideerd en bolwerken van ware gelovigen worden van binnenuit overgenomen door arglist en bedrog. Revoluties worden in scene gezet om het volk in toom te houden. Onredelijke wetten worden ingevoerd en strakgedraaid als een middeleeuwse duimschroef. Waar velen van ons in falen is om in te zien dat deze eeuwige strijd nog steeds gaande is achter de schermen van onze realiteit. De realiteit die we kennen is gefabriceerd en onnatuurlijk. Ons is wijsgemaakt dat dit allemaal onderdeel is van de evolutie en gradiale ontwikkeling van de technologie en wetenschap. Deze veronderstelling komt voort uit onwetendheid en hypnose. Alles wat we denken is voorgeprogrammeerd.

De demonen en het volk van de draak proberen al sinds het begin om ons allen slaaf te maken. Alle oorlogen en geschillen vinden hierin hun oorsprong. We falen om in te zien dat er mensen zijn die hun rijkdom en kennis verborgen houden. Mensen die zich oppermachtig voelen door de offers die ze brengen aan demonen. Deze bloedlijn is volhardend en schuwt meedogenloos geweld nooit. Ze maken de wereldgeschiedenis door alles te beïnvloeden. Dezelfde mensen beïnvloeden het geloof door de religies tegen elkaar uit te spelen en daar waar ze ruimte zien iets nieuws te verzinnen. Ze rechtvaardigen hun eigen systeem door de tekstboeken te schrijven en door de auteurs, filosofen, wetenschappers en leiders uit te kiezen. Alles is ontworpen om ons weg te houden van de schepper. Ik als gelovige ga ervan uit dat de schepper altijd zijn woord nakomt en dat zijn wet altijd werkt dus. Het is niet eens persoonlijk. Als we zondigen valt zijn bescherming (tijdelijk) van ons af, zodat we geraakt (kunnen) worden door het kwaad. Daarom hebben de Demonen ( Big Brother’s) ervoor gezorgd dat we bijna elke dag en de hele dag tegen alle wetten van de schepper ingaan. Dit is veelal onbewust voor ons. Geen wonder dat er zo veel ongelukkige mensen zijn die zich alsmaar slachtoffer voelen.

CUgPWViWEAAubI3We leven in een wereld van dualisme. Goed en kwaad lijken voor de hand liggend. Het trieste is dat goed en kwaad toebehoren aan duisternis vandaag de dag. Het doel hiervan is ons afhouden van het echte goed, onze zielsbestemming en de echte schepper. Het gaat hierin niet om een naam geven aan hem, want hij heeft er velen. Het gaat erom om het verschil te zien tussen de “nepgod” die de wereld (onbewust) aanbid en de echte God die de aarde, Engelen, Demonen, mensen en dieren heeft geschapen. De “nepgod” is degene die ons genetisch modificeert met kwade bedoelingen. Als we als gelovigen blijven geloven in de oprechtheid van de mensen die de religies vandaag de dag dragen zijn we verloren en is ons leven niets meer dan een offer aan Saturnus (de zwarte zon).

Ik persoonlijk geloof dat de enige manier om dit alles te overwinnen huist in Eenheid. De Torah, Evangelie en Koran samen zijn voor mij de basis hiervan. Natuurlijk dienen we rekening te houden met de interpretatie en deze naast een kompas van moraal te leggen. Ik geloof dat de enige groep die dit wereldsysteem kan overwinnen een groep is van mensen met allerlei verschillende kleuren en religies en als overeenkomst een totale nederigheid naar God de schepper hebben. Op deze manier zijn we ook niet zomaar uit het veld te slaan. Er gaat geen leugen gecreëerd kunnen worden die gebaseerd is op verdeling (propaganda). Zolang we de vrede blijven uitdragen en tolerant doch strikt zijn zullen we met rust gelaten worden tot nader orde.

Dus mijn wens = Verenigde Eenheid z.s.m.

Carlton Alonso

quran-2_42

 

26 gedachten over “Verenigde Eenheid

 1. Douwe

  Heb je ooit de boeken van Neale Donald Walsch gelezen Carlton?

  Denk dat dat wellicht inspirerend kan zijn.

  Deze driedelige reeks bestaat uit de boeken Een ongewoon gesprek met God, Een nieuw gesprek met God en Derde gesprek met God. Wereldwijd zijn er miljoenen exemplaren van deze boeken verkocht. De reden van dit enorme succes: God was niet eerder gepresenteerd als een charmante, eigenzinnige en originele gesprekspartner. Hij geeft diepgaande en verrassende antwoorden, die inspireren tot meedenken en meeleven. Dit zijn boeken die steeds nieuwe gezichtspunten opleveren, hoe vaak je ze ook leest. ‘…briljant en hoopgevend.’

  http://www.bol.com/nl/p/de-gesprekken-met-god/9200000016170679/

  1. Carlton Bericht auteur

   Dag Douwe

   Iemand die niet in God geloofde heeft me dat boek ooit aanbevolen. Ik ben er nog niet toe gekomen. Ik zal het doen. Klinkt interessant. Daarnaast laat ik me graag inspireren. Bedankt voor de tip!

   1. Douwe

    Ik ben momenteel ook via een tip naar de Engelse luisterboeken aan het luisteren en vind het erg interessant en inspirerend. Kan het eenieder aanbevelen.

 2. Treowd

  Hoi Carlton, ben nog niet zo lang geleden bij de volgende video uitgekomen hetgeen mij een beter beeld heeft getoond hoe men naar De Ware zou kunnen kijken, de intelligentie de MIND waaruit alle gedachten en tevens manifestatie aka vormen ontspringen de BRON van Al-Wat-Is. De video vulde aan en maakte mijn visie completer. Natuurlijk zijn ook dat weer gedachten en gedachten komen en gaan en dat zijn tenslotte vormen welke gevormd worden vanuit perspectieven die voor een ieder individueel een andere betekenis kunnen vormen en die in het NU zelfs een obstakel zouden kunnen vormen het leven ten volste te kunnen beleven, dus don’t take your toughts too seriously , maar ieder puzzelstukje maakt deel uit van het completere plaatje 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=CO9v3OIFnxM

  1. Carlton Bericht auteur

   Hoi Treowd,

   Interessant, alles is een puzzelstukje ja. Tot je ziet met het hart in plaats van je ogen. Ik moedig je aan om verder te gaan de breedte in te kijken en te lezen. Ik geloof dat je gedachten niet altijd hoeven te vervliegen. Het gaat om consistent zijn en dus niet waaien met alle briesjes. Dus trouw aan jezelf en de schepper die jou gemaakt heeft en monitort op afstand.

   1. Treowd

    Dit was bekeken vanuit het hart beste Carlton 🙂 vanuit het vormloze , de observator van gedachten, daar waar we versmelten met de Ene die als je Het probeerd te benoemen niet te vangen is in woorden, maar eeuwig aanwezig is als een onvervaagbare onaantastbare waarheid.

 3. Douwe

  Om even in te gaan op je artikel Carlton.

  Wat is je definitie van god precies?

  En wat is je definitie van goed en wat is je definitie van kwaad?

  In mijn ervaring is het belangrijk dat mensen de vrije wil en vrijheid van mensen om hun eigen keuzes te maken respecteren. Zowel bij hunzelf als bij anderen.

  En als mensen dat doen dan kunnen ze in die vrijheid vanuit hun eigen vrije wil een leven vorm gaan geven volgens eigen inzicht. Iedereen kan zo optimaal zijn eigen leven gaan vormgeven binnen een gemeenschappelijke context waar iedereen zo goed mogelijk elkaars vrije wil en vrijheid respecteert en faciliteert.

  Uiteindelijk ligt waarheid altijd in mensen zelf. Alles in je externe realiteit zijn reflecties. De vraag is wat jij met die reflecties doet en of je die integreert en vervolgens praktisch gezien ook daadwerkelijk in de wereld brengt.

  In die zin zijn religieuze geschriften niets meer dan bundels vol reflecterende ideeën. Het gaat erom wat jij daar als individu van wilt meenemen en in je leven praktisch uit wilt dragen. Tegelijkertijd zou ik mezelf niet beperken tot drie boeken maar juist zoveel mogelijk reflecties tot me nemen. Als je vertrouwen hebt in je eigen denkvermogen en onderscheidingsvermogen en wederom simpelweg rekening houdt met de vrije wil en vrijheid van anderen kan er dan niet zoveel mis gaan.

  Zelf ben ik momenteel zo goed als ik kan mijn nieuwsgierigheid, interesse en passie aan het volgen en het wordt mij telkens duidelijker dat alle draken en reptielen een verwijzing zijn naar een archetype van de Reptilians. Ik weet niet hoezeer buitenaardse archetypen wel of niet met je resoneren maar Gigi Young heeft wel een mooi filmpje gemaakt over The Reptilians:
  http://achterdesamenleving.nl/alien-week-the-reptilians/#.VpYiEBXhCUk

  1. Werner

   Over het spel van Zijn, oeroud en springlevend. 🙂

   Ook in het bewustzijn van de mens spelen de drie guna’s hun spel en bepalen er de aard van. Deze drie hoedanigheden staan, afwisselend in ruimte en in tijd, in verschillende evenwichtsrelaties tot elkaar. Wanneer Sattva overheerst, is er welvarendheid en welbevinden, opbouw en zuiverheid van intentie. Wanneer Rajas overheerst, is er veel energie, vurigheid en transformatie. En wanneer Tamas overheerst, is er status quo, stagnatie, en ten slotte intern verval, verrotting, corruptie, en lethargie.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Guna_%28hindoe%C3%AFsme%29

    1. Werner

     Mooi filmpje Carlton, thanks. Die vrije wil was uitendelijk maar een grapje opdat de dwaas tot inzicht zou kunnen komen, het komt zonder garantiebewijs. 🙂

  2. Carlton Bericht auteur

   Dag Douwe,

   Voor ik mijn definitie van fenomenen uit kan leggen wil ik iets kwijt.

   In de jaren dat de meesten van ons hun kinder, jeugd en jong volwassen jaren aan het vieren waren was ik rebels op straat en binnenshuis verdiept en afgezonderd in boeken. Geloven heb ik niet meegekregen vanuit huis. In de loop der jaren heb ik zonder het volledig bewust door te hebben te veel verschillende vertalingen en interpretaties van Monotheïstische boeken gelezen. Ik heb vooral ook nooit iets klakkeloos voor waar aangenomen. Ik heb bijv. ook nog nooit een Roman gelezen. Ik zag vroeg het verschil tussen informatie en perceptie/fantasie. Vandaar dat ik enorm geïnteresseerd ben geraakt in psychologie en alles wat erachter schuilgaat. Vele jaren van mijn relatief korte leven heb ik geïnvesteerd in kennis vergaren. Plezier heb ik aan anderen overgelaten. Als ik zeg dat ik per week 5 tot 10 boeken las dan doel ik op een samenstelling als: Astrologie, Vrijmetselarij, Algemene kennis quiz, wereldgeschiedenis, muziektheorie, Culturen, Topografie, Religies , Emotionele intelligentie en Economie. Daarnaast analyseerde ik altijd bosatlassen, lexicologie, etymologie, latijn, Grieks, Arabisch en Romaans/Germaanse talen. Ik wil niet zeggen dat ik uitblinkt in kennis, maar aangeven dat ik al sinds mijn kinderjaren bewust kennis zoek omdat ik geloof dat mensen niet consistent zijn in hun “zijn”.

   Nu ik ongeveer 2 jaar geleden pas achter het complot kwam viel alles gelijk op zijn plek. En de afgelopen 2 jaar ben ik dus een spons voor informatie over het complot. Per dag ben ik hier meer dan 12 uur mee bezig. Zij het met preken op straat, zij het met schrijven online, zij het met lezen/schrijven/plannen binnenshuis. Het komt erop neer dat ik heel zuiver inzie welke theorieën door mensen zijn verzonnen en welke theorieën Goddelijke interventie hebben ondervonden. Dit probeer ik over te brengen.

   Ik heb mijn leven gegeven aan de schepper en zijn waarheid. Dat draag ik uit in alles wat ik adem. Ik zal er ook alles aan doen om daar beter in te worden. Ik heb veel zware periodes in mijn leven gehad dat ik voelde dat er een getuige was. En hij bewees me dat hij er was. Ik heb hem beloofd dat ik hem ga laten zien aan zo veel mogelijk mensen voor ik sterf. En gek genoeg lijkt alles nog steeds volgens planning te gaan. Ik voel me zelfs de planning voor. Ik had namelijk vroeger niet verwacht dat ik zou weten wat ik vandaag weet op mijn 29e. Ik dacht dat ik dat zou weten op mijn 70e en dan een eindsprint moest maken. Dus dat is gunstig.

   Terugkomend op je vragen.
   Mijn definitie van God is nobelheid, God de vader die (door bv. regen) leven geeft aan moeder aarde en alles wat er op leeft. Ik geloof ook dat de aarde plat is en het middelpunt van het “universum”
   Mijn definitie van Goed is Rechtschapenheid, Vroomheid en Moraal.
   Mijn definitie van Kwaad is Verdorvenheid, Leugenachtigheid en Zedeloosheid.
   Uitgaande van wat ik weet is dat de schepper de Engelen heeft geschapen zonder vrije wil. Ze kunnen alleen goed doen. De demonen zijn geschapen met vrije wil, vandaar dat er ook goede en gelovigen bij zitten. De dieren zijn geschapen met instinct en de mens weer met vrije wil. Ik geloof dat ons lichaam tijdelijk is en onze ziel voor eeuwig. In deze waan van 3d wordt er een weegschaal opgemaakt door de engelen en op de dag dat iedereen die ooit op aarde heeft verbleven weer tot leven wordt geroepen om zich te verantwoorden dan worden we geconfronteerd met onze daden. Hier kan niets of niemand omheen. Natuurlijk mag je vinden en denken ervan wat je wilt, maar ik anticipeer op dat kleine stukje schepper dat iedereen in zijn hart heeft en hoop dat als iemand in een stille eenzame nacht in bed ligt toch even denk aan de realiteit die ik presenteer. Er is moeilijk toe te komen in deze wereld. Vrede.

   1. Douwe

    //Plezier heb ik aan anderen overgelaten. //

    Ik denk niet dat dat waar is, ik denk dat je gewoon veel plezier beleeft aan kennis tot je nemen. Iets wat ik herken in mezelf althans.

    En overigens is het heel zinvol om je hoofd en hart te integreren dus ga vooral ook de dingen doet waar je plezier aan beleeft. Wederom met respect voor de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van alle betrokkenen. Leer je innerlijke sturingssysteem zo optimaal mogelijk te gebruiken.

    Begrijp ik correct uit je definitie dat god niet allesomvattend is? Dus dat het iets is wat los staat van onszelf bijvoorbeeld?

    Zelf gebruik ik inplaats van god liever de term – All that is – dat is simpelweg allesbevattend. Het totale bewustzijnsveld waar alles binnen bestaat is in die zin dan god. All that is, is volkomen inclusief van alles.

    //Mijn definitie van goed is rechtschapenheid, vroomheid en moraal.
    Mijn definitie van kwaad is Verdorvenheid, leugenachtigheid en Zedeloosheid.//

    Zou je dit verder kunnen uitleggen, wat is rechtschapenheid, vroomheid en moraal?

    Wat is verdorvenheid, leugenachtigheid en zedeloosheid?

    En hoe verhoudt zich dit tot bijvoorbeeld Natural Law zoals Mark Passio het uitlegt die goed bestempeld als de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes van jezelf en andere mensen te respecteren. En kwaad is simpelweg het onderdrukken en vernietigen van de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van mensen. http://achterdesamenleving.nl/the-natural-law-lessen-over-het-menselijke-bewustzijn/

    Eenheid van mensen nastreven is an sich volgens mij helemaal niet zo wenselijk. Mensen zijn individuen en kunnen prima hun eigen vrije wil en onderscheidingsvermogen gebruiken om hun eigen leven vorm te geven zolang ze die vrijheid ook aan hun medemensen gunnen.

    1. Carlton Bericht auteur

     Ik haal veel plezier uit de schepper gehoorzamen vandaar dat ik me vreedzaam heb overgegeven aan hem. En God is natuurlijk wel allesomvattend. Eigenlijk kunnen we hem niet bevatten en dus ook geen definitie geven. Definitie is maar een woord. Daar zitten veel van onze valkuilen. Woorden.. etymologie, lexicologie. Woorden zijn maar woorden.
     Vandaar dat ik alleen het Goddelijke volg. En dat is.. stel ik werd nu wakker in een groene tuin zonder mensen… vol met fruit en alles wat de natuur heeft.. hoe zou ik me gedragen? Ik zou dankbaar zijn. Hoe zou ik me gedragen als ik na maanden of jaren een mens of dier tegenkom? Ik zou aardig en warm zijn. Ik denk los van alles, maar om dat over te brengen aan anderen is moeilijk, want mensen eisen antwoorden in de opmaak van de leugen. Dus ik heb geen antwoorden op vragen. Alleen hints. Ik geloof dat God antwoord van binnenuit.. als je nederig vraagt en voorop in hem gelooft. daarom volgt ik de levensstyle van de Profeten van het Monotheïsme.

     Ik heb meer dan 30 uur Mark Passio gekeken.. Het klopt grotendeels, maar het blijft een mens, geen Profeet van de schepper.

     Maar naast dit alles vind ik dat je goed in het leven staat en van jouw positiviteit en wellicht “onschuldigheid” kunnen nog veel mensen leren. Heb ik ook gedaan.

     1. Douwe

      Er is volgens mij niets om je aan over te geven.
      Er is vooral de realisatie dat je zelf een actieve splinter bent van god en in die zin op gelijkwaardige voet staat.

      De abrahamsiche religies hebben vooral een god geschapen die op een koning lijkt en daarmee zijn die religies in mijn ogen vooral gericht op het onderwerpen van mensen. De oosterse religies gaan veel meer uit van het zelf leren nadenken en reflecteren en de god binnen jezelf zoeken. Die spreken mij persoonlijk op dit moment meer aan maar goed, zo heeft eenieder zijn eigen pad wat ze interessant lijkt en bewandelen.

     2. Hans

      God… in welke hoedanigheid dan ook, zal eens door een ieder door middel van- en aan de hand van zijn pad gevonden en beleefd worden.
      Het pad is die hoedanigheid, wat gevonden is ben jij.
      De zoektocht is het leven ervaren, het doel is het leven beleven.

      God geeft het leven wat jij geloof te ervaren op je pad.
      God is het leven als jij het doel volgens je pad bereikt.

      Ieder pad is het pad, kort of lang, goed of kwaad, het is nooit doodlopend.
      Kort of lang, goed of kwaad… welk kompas gebruik je onderweg?

 4. Chiel Wieringa

  Wauw. Een artikel welke ik erg vind resoneren met een commentaar welke ik een tijdje terug heb gemaakt.

  “Okay, a bit of lecturing from me then.

  True moral = Respect free will, both of yourself and others. Plain and simple, though putting it to practice needs a lot of wisdom and understanding. Asking this question before every action will force you to become wise to put it in a paradox 😀

  For everybody relying on God I always ask them: What do you mean with God? Please define God for me. What is he/she/it?

  My answer: it’s free will. (but not only for you!!! also your neighbour)

  (practicing free will to it’s full potential will put you in heaven)

  What is the devil? My answer: Ruling over others. (or letting others rule over you)

  (ruling over others or let yourself be ruled puts you in hell)

  Now you can write a lot of books about this, put them together and call it a bible, but it all boils down to that simple insight. God is an internal ruler, the Devil an external ruler. This world knows many Gods and even more Devils. In every institution of religion there are Gods and Devils. The Gods are the leaders that help people practicing free will without interfering the free will of others. The Devils tell you what to do (they rule) under the guise of religion.

  So yeah, moral is a man made word like all words are, but there is an objective meaning to it.”

  1. Werner

   In potentie zijn we dat alles, maar misschien zijn we vergeten wie we zijn. 🙂

   Persoonlijkheidsontwikkeling bestaat volgens de theorie van positieve desintegratie dan ook uit de inlijving van lagere hersenstructuren door hogere hersenstructuren. Dit betekent nadrukkelijk niet dat primitieve motivaties disfunctioneel zijn of ontkend dienen te worden. Maar ontwikkeling houdt in dat zij wel steeds meer in harmonie worden gebracht met hogere motivaties. Dit maakt volgens de theorie een leven als Mens met waarden als gids mogelijk.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie_van_positieve_desintegratie

 5. Wat is waar

  Nou Carlton, ik ben benieuwd wat je allemaal nog meer weet.

  Ik heb dan wel niet zoveel gelezen, maar wat jij schrijft is uit het mijn hart gegrepen.

  @Hans,

  ////God geeft het leven wat jij geloof te ervaren op je pad.
  Kort of lang, goed of kwaad… welk kompas gebruik je onderweg?////

  iedereen zal zijn eigen weg moeten gaan, maar als datgene wat gelooft wordt werkelijk tegenstrijdig is, dan zal er toch wel één van bieden een weg bewandelen die dood loopt. Nou dood loopt, je komt wel ergens, maar niet waar je zou willen zijn, als je wist wat de bedoeling van het leven was.
  Als we nu naar de realiteit kijken is dat ook niet de plaats die we in gedachten hebben, wanneer we aan de hemel op aarde denken.

  En inderdaad is dan de vraag “Welk kompas gebruik je”.
  Gezien onze wereld gebruikt de overgrote meerderheid van de mensen het verkeerde kompas.

  1. Hans

   Je komt er altijd, de vraag is alleen hoe.
   Dat is de natuurlijke wet van leven, het gaat altijd verder, leven leeft, iedere seonde weer.
   Voor dat wat het leven beleeft is dat evolutie.
   Een lam wordt een schaap, een zaadje wordt een plant, een rups wordt een vlinder, de mens wordt bewust.
   Het is nooit doodlopend, het kan als een doodlopende weg beleeft worden.

   De overgrote meerderheid gebruikt inderdaad vanuit in dit geval ons oogpunt het kompas verkeerd.
   Maar voor hun pad van het leven is dat misschien wel het goede kompas.
   Ontwaken is niet het resultaat van een perfect werkend kompas, het is het resultaat van een slecht werkend kompas.
   Ontwaken is evolutionair voor de mens niet wakker worden uit specifiek DEZE maatschappelijke situatie, maar uit de droom van vergetelheid wie hij in essentie is.
   Het blijkt dat er nog een hoop maatschappelijk gedoe nodig is om te ontwaken, het ene kompas is het andere niet.

   1. Wat is waar

    In mijn ogen zijn er maar twee kompassen, die van wat het hart ingeeft en die van wat het verstand ingeeft. In de meeste gevallen gebruiken we beiden. In principe werkt het hart door ons geweten. Let wel, het heet niet voor niets GEWETEN. Helaas is ons geweten in meer of mindere mate vertroebeld door de conditionering die we allemaal in onze opvoeding ondergaan. Conditionering werk via het verstand/mind. En ons goede kompas werktvia ons hart/geweten.

    Naar mijn idee moeten we allemaal onze weg zien te vinden door ons hart en geweten aan te spreken. Want die wijst ons de goede weg.

    1. Hans

     Inderdaad Wat is Waar, dat sowieso, dat IS de weg.
     Ik bedoelde de metafoor van het gebruik van het kompas en ontwaken juist om die weg naar het hart te vinden.

     1. Carlton Bericht auteur

      Zoals de ogen de wereld zien is de wereld niet.. Het hart is het oog. Hans heeft gelijk.

     2. Treowd

      Als je dicht bij je authentieke ( je eigenlijke) zelf blijft , dan leef je vanuit van wat je hart je ingeeft, dan leef je vanuit jouw persoonlijke waarheden, het is zaak om dat zonder enige egocentrische doeleinden te doen. Je daden zullen oprecht zijn als je in alle eerlijkheid jezelf durft te zijn, je rollen los kunt laten en je zult groeien als je je zwakheden (gedrag) durft aan te gaan en jezelf te verbeteren. Nobody’s perfect, but you can live a perfect life in being yourself 🙂
      http://patrickschriel.nl/2009/10/17/ontdek-je-ware-zelf-je-authentieke-zelf/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *