Vraag en antwoord/reflectie sessie met o.a. Pieter Stuurman – week 15

Hier een nieuwe vraag en antwoord/reflectie sessie op achter de samenleving. Gezien het succes van de vorige sessie een nieuwe mogelijkheid om al je vragen te stellen, observaties te delen, statments te maken etc.

Communiceren is elkaar mogelijkheden laten zien. Door open vragen te stellen en reflecties daarop te delen kunnen alle deelnemende partijen hun bewustzijn groeien.

Communiceren is elkaar mogelijkheden laten zien. Door open vragen te stellen en reflecties daarop te delen kunnen alle deelnemende partijen hun bewustzijn groeien.

Communiceren is elkaar mogelijkheid laten zien. Door deze vorm kunnen we open en constructief met elkaar communiceren over onderwerpen die mensen zelf bezighouden op dit moment. Door elkaar mogelijkheden te laten zien kunnen we zo met zijn allen ons bewustzijn op bepaalde gebieden uitbreiden als we willen. Uiteraard dienen aangeboden reflecties altijd door de vragensteller zelf afgewogen en op waarde te worden geschat.

exchange-ideas

Gezichtspunten met elkaar uitwisselen kan het bewustzijn van alle betrokken partijen vergroten!

Zelf heb ik enorm veel geleerd van de heldere artikelen van Pieter Stuurman en daarom heb ik hem ook voor dit idee gepolst en hij heeft toegezegd hier graag aan mee te willen werken. Het idee is als volgt. Bezoekers kunnen vragen stellen over zaken waar ze mee zitten of waar ze nieuwsgierig over zijn en Pieter Stuurman en ikzelf (en ook andere bezoekers zijn van harte welkom) geven daar vervolgens hun reflecties op. Op die manier kunnen we gezichtspunten met elkaar uitwisselen op onderwerpen die bij mensen zelf op dit moment spelen.

Als mensen dit idee aanspreekt stel dan vooral je vragen in de reacties. Ik denk dat we eerst gewoon de vragen in de reacties ook gaan beantwoorden en in bijzondere gevallen kan een vraag als apart artikel worden behandelt maar eerst maar even kijken of en hoe het balletje gaat rollen.

Dus heb je iets wat je jezelf al langere tijd afvraagt, een prangende vraag of een brandende nieuwsgierigheid over iets, stel je vraag of geef je statement dan in de reacties en dan gaan we ervaren wat voor reflecties daarop terug komen!

social-business-why-what-how-24-638

Als ik jou een euro geef, en jij geeft mij een euro, dan hebben we beide een euro. Maar als ik jou een idee geef, en jij geeft mij een idee, dan hebben we beide twee ideeƫn!

 

39 gedachten over “Vraag en antwoord/reflectie sessie met o.a. Pieter Stuurman – week 15

  1. Douwe Bericht auteur

   Het idee dat mensen hun geluk belangrijker is dan hun geld spreekt me wel aan.

   Voor landen is volgens mij daarom The Human Development Index opgezet om zo naar andere factoren te kijken dan alleen maar het inkomen. http://hdr.undp.org/en/countries

   En een initiatief wat nog verder gaat en ook naar de lange termijn overleving van een land kijkt qua hoe lang een land het huidige beleid kant voortzetten (dus hoe afhankelijk van fossiele brandstoffen is het etc.) is de Happy Planet Index. http://www.happyplanetindex.org/

   Wat dat betreft spreekt het idee van Bhutan me erg aan.

   Maar goed om er een minister voor aan te stellen gaat een beetje tegen mijn persoonlijke anarchistische wereldbeeld in. Gaan we dan een persoon in de heersende klasse aanstellen om op het geluk van de slaven te letten? šŸ˜€

   En wellicht niet onbelangrijk wat zouden de parameters voor geluk zijn waarop gestuurd gaat worden? Wellicht de piramide van Maslow? https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow

   Heb jij een idee Aladin wat we als meetpunten of richtlijnen voor geluk voor de Nederlandse burger in zouden kunnen stellen?

   1. Aladin

    Het idee dat ‘Geluk’ ’te vangen is en meetbaar kan worden gemaakt in een grafiek moeten we denk ik los laten. Daarvoor is het te ongrijpbaar. Het is immers een gevoel.
    Er zijn wel een aantal omstandigheden te schetsen die voor ieder mens nuttig en van toepassing zijn.

    Zoals in de docu al vertelt wordt is werk en je dienstbaar kunnen maken voor je samenleving en je medemens heel belangrijk. Het gevoel dat je als mens mee mag doen en daardoor van waarde bent is essentieel.
    De verdiensten zijn eigenlijk van ondergeschikt belang zolang je maar gelijkwaardig wordt beloond als collega’s die het zelfde werk doen. Er zijn projecten, ooit een film over gezien, weet niet meer precies waar, waarbij de werknemers van een fabriek hun eigen tijd indelen als het werk maar af komt en ook de chef en directie hetzelfde verdienen. Iedereen blij. Winst voor de aandeelhouders was niet of nauwelijks van toepassing.

    En die ‘minister van Geluk’ is natuurlijk als grapje bedoelt (beetje een anachronisme in de ‘nieuwe tijd’) alhoewel het aspect gelukkige burgers en werknemers veel zwaarder, of ook zou moeten meewegen voor een minister van economische zaken dan behoud van ‘Koopkracht’ en zoveel procent salarisverhoging, looncompensatie etc.

    1. Douwe Bericht auteur

     Leuke korte docu van Tegenlicht idd. Het gevoel dat je anderen van dienst kunt zijn is idd erg waardevol, althans dat is hoe ik het zelf ook ervaar. Leuk om te zien hoe ze dat hier onder woorden brengen.

     En gelukkig mede dankzij het internet zijn er ook telkens gemakkelijker manieren te vinden voor mensen om een positieve bijdrage te leveren. Zo is in Nederland inmiddels meer dan 100 hectares aan voedselbossen aangelegd. http://akkernaarbos.nl/voedselbossenkaart/

     Wellicht is het dan waardevol om uit te zoeken hoe mensen vanuit hun eigen nieuwsgierigheid en passie een bijdrage kunnen leveren aan hun medemensen en moeder aarde.

    2. Wat is waar

     “Er zijn projecten, ooit een film over gezien, weet niet meer precies waar, waarbij de werknemers van een fabriek hun eigen tijd indelen als het werk maar af komt en ook de chef en directie hetzelfde verdienen. Iedereen blij. Winst voor de aandeelhouders was niet of nauwelijks van toepassing.”

     Ricardo Semler zijn bedrijven worden op die manier bestuurd.
     Op you tube kun je veel over zijn ideeƫn vinden.

    3. Pieter

     Gelukkig zijn, is eigenlijk niks meer dan waardering hebben voor je leven. Je leven fijn vinden. Of anders gezegd: van je leven (en dus van jezelf) houden.

     Problemen kunnen dat verstoren. Als het niet lukt om die problemen op te lossen of te verwijderen, en de verstoring blijft bestaan, dan gaat dat ten koste van het levensgeluk. Als mensen die problemen (zelf, of met hulp) kunnen oplossen, dan levert dat een goed gevoel op, en dat draagt juist bij aan het geluk.

     Er zijn twee mogelijke oorzaken waarom het niet lukt om een probleem op te lossen:

     1- Wanneer mensen niet de gelegenheid of de vrijheid krijgen om de benodigde dingen te doen. Ze weten wat ze zouden willen doen, en ze weten dat ze daar in principe toe in staat zijn, maar het wordt ze verboden of onmogelijk gemaakt. Dat is onvrijheid. Om die reden werkt onvrijheid averechts voor geluk. Het ontneemt mensen de gelegenheid om hun leven in de richten naar hun eigen voorkeuren en vermogens.

     2- Wanneer mensen geloven niet in staat te zijn om de problemen (de verstoringen van hun geluk) op te lossen. Als mensen geloven dat ze daarvoor tekortschieten. Als mensen ervan overtuigd zijn dat ze het vermogen daartoe missen, dan zullen ze het ook niet proberen, en dan zal het probleem dus blijven bestaan. Maar daarnaast blijft dan ook de overtuiging van ontoereikendheid bestaan. Zowel het probleem, als die overtuiging tekort te schieten, doen afbreuk aan de waardering voor het eigen leven, en dus afbreuk aan de liefde voor dat eigen leven (liefde voor jezelf). Afbreuk aan het levensgeluk.

     In veel gevallen wordt de schuld (de verantwoordelijkheid) voor het voortbestaan van het probleem dan gelegd bij externe factoren, zoals maatschappelijke onvrijheid (punt 1). Het is de gedachte: “Ik kan in deze wereld niet gelukkig zijn, en dat ligt aan die wereld, en dus niet aan mij”. Met dit slachtofferschap wordt de regie over het eigen geluk uit handen gegeven (geĆ«xternaliseerd). “Pas als de wereld verandert, kan ik gelukkig zijn. Pas als de wereld verandert, kan ik van mijn leven (en dus van mijzelf) houden”. Deze gedachte maakt mensen afhankelijk van externe factoren. Het is zelfopgelegde onvrijheid.

     In beide gevallen is onvrijheid dus de factor die het geluk verstoort.

     Extern opgelegde onvrijheid ontstaat wanneer mensen hun verantwoordelijkheid afdragen aan een bestuurlijke klasse. Intern opgelegde onvrijheid blijft voortbestaan als mensen geloven dat externe factoren verantwoordelijk zijn voor hun problemen. In beide gevallen is de onvrijheid (en dus de verstoring van het levensgeluk) dus het gevolg van het externaliseren van verantwoordelijkheid.

     Vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en geluk, zijn daarom onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

     1. Aladin

      @Pieter
      Bedankt voor jouw uitleg.
      “Sommige mensen worden geboren met een zilveren lepel in de mond. Anderen worden geboren als ‘dubbeltje’ en worden nooit een ‘kwartje’.”

      Als wij als samenleving werkelijk sociaal gedrag zouden willen vertonen vind ik de aanstelling van een ‘minister van geluk’ toch helemaal geen gek idee. Even afgezien van wat zijn taak dan mogelijk moet gaat inhouden.

      Mensen die echt kansarm zijn verdienen in mijn ogen extra hulp en ondersteuning, simpelweg omdat ze zelf niet in staat zijn om hun omstandigheden te helpen. Zie oa. ook de korte docu. Kinderen opgegroeid in achterstandswijken etc.

      Neem het actuele geval hier, dat kinderen van ouders met een lagere opleiding, (en dus minder inkomen) een lager studie advies krijgen als kinderen met ouders met hogere opleiding, terwijl de cito uitslag in beide gevallen gelijk is…!
      De ongelijkheid is al ontstaan en wordt op die manier vrolijk voortgezet.

      Ik vind het dus niet helemaal eerlijk om veel, zo niet alle verantwoordelijkheid voor geluk te leggen bij een persoon zelf.
      Het geluk van ieder is, of zou in mijn opvatting, de verantwoordelijkheid moeten zijn van ieder.

     2. Pieter

      Als we het een goed idee vinden dat we voor de minder gefortuneerden zorgen, waarom zouden we dat dan moeten delegeren aan een minister?

      Wat zou erop tegen zijn om het gewoon zelf te gaan doen? Om daar zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen dus?

 1. Aladin

  @Pieter
  Het delegeren aan een minister of overheid is natuurlijk nooit ideaal maar in ons huidige maatschappelijke en politieke stelsel nog steeds de enige mogelijkheid om dingen centraal en voor iedereen te regelen. Of weet jij een andere oplossing?

  Deze minister of ander gezag dragend instituut zou met deze ‘geluks-regelingen’, waar ik er zo een stuk of wat van kan bedenken, het gros van de bevolking direct achter zich scharen. šŸ™‚
  Helaas doen de kapitalistische, invloedrijke en belasting-ontwijkende mensen, CEO’s van grote coƶperaties , niets zonder dwang.

  Daarom opper ik dit idee. Als eerste stap in de bewustwording dat welvaart (en daaruit voorkomende omstandigheden voor geluk) ook gelijk, eerlijk verdeelt kan en moet worden!

  Misschien een idee voor studenten, universiteiten om hier een onderzoek naar te doen met een ‘bindend ‘ advies richting onze vertegenwoordigers?

  1. Pieter

   Als veel mensen jouw voorkeur delen (zorgen voor de minder bedeelden) dan kunnen ze twee dingen doen: er een minister voor aanstellen, of gewoon gaan zorgen voor die minder bedeelden.

   Dwang zou alleen nodig zijn als er onvoldoende mensen zijn die voor anderen zouden willen zorgen. En in dat geval zal er ook geen minister voor worden aangesteld (daarvoor wordt dan niet gekozen).

   1. Aladin

    @Pieter
    Als maar Ć©Ć©n van die rijkste mensen op aarde (die van die beruchte 1 procent) dit idee zou omarmen, dus gewoon gaan zorgen voor minder bedeelden, zou er Ć¼berhaupt op aarde geen probleem zijn.

    Het punt is dat de arme ervaringsdeskundigen allemaal graag willen en de welgestelden die een echt verschil zouden kunnen maken, geen ervaringsdeskundigen zijn.

    Ik kwam toevallig dit filmpje tegen dat veelzeggend is.
    https://www.youtube.com/watch?v=SASkrBbIBJs

    Wie de mogelijkheid heeft en het hart op de juiste plaats zorgt altijd al voor minderbedeelden. Dat is toch de basis van socialisme en deugdzaamheid en menselijkheid? Zonder voedselbanken bv was en deel van Nederland al lang verhongerd. Maar een werkgever die werk heeft voor 10 mensen kan er nu eenmaal geen 1000 aannemen….

    De grap is: dwang is bij een juiste uitleg en voorlichting over de mogelijkheden voor expansie van geluk voor minderbedeelden (en in feite iedereen) kan krijgen totaal niet nodig. En bij minderbedeelden moet je dus niet alleen denken aan de armste van de armen maar aan die andere 99 %.
    Die 99% moeten gaan beseffen waar ze staan en wie hen (mogelijk) van geluk beroofd. En die 1%? Die heeft toch geen stem als het er op aan komt? Zij zouden mogen gaan ervaren welke vreugde het is om te geven en te helpen, en dat zo’n berg geld alleen ook nooit gelukkig kan maken.

    Ik ben alleen bang dat we die 1% niet verantwoordelijk kunnen houden…omdat ze niet menselijk zijn.

 2. bernadette

  Aladin , Douwe , Pieter , Buth e.a …voelen … jullie je hier ook op aangesproken , om daadwerkelijk met onze mede wakkere zielen bij elkaar te komen om in Vrede en respect voor elkaars inzichten met elkaar dan ook eens daadwerkelijk proberen het tij te doen keren , voor een betere indeling in onze Samenleving ,
  Wat zich dan verder ..mede ook door weer andere mensen in netwerken kan gaan uitbreiden.
  Het is het proberen waard .
  Maarten Horst gaat er ook zijn best voor doen ;

  Aan Alle Bewustmakende websites en blogs: Laten we bijeen komen medio Mei in Soest voor constructief overleg om een DOORBRAAK te creƫren. SLYPE: lumixa E: maartenhorst@zeelandnet.nl T: 0640947713

  https://www.youtube.com/watch?v=W1QYwOjMWkA

  1. Douwe Bericht auteur

   Welk tij dient precies gekeerd te worden?

   Het klinkt wellicht wat raar maar ik ben erachter gekomen dat geluk iets heel persoonlijks is en het zit niet in geld, niet in roem, maar in simpelweg in staat zijn te doen wat je moet/wilt doen. Want als je dat doet waardeer je je leven en dat is precies de mooie definitie die Pieter Stuurman geeft voor geluk ervaren.

   Ik wordt gelukkig door het lezen van een boek van Dolores Cannon over Buitenaardse wezens. Ik wordt gelukkig van het bekijken van een YouTube filmpje van Gigi Young over hoe je je eigen multidimensionaliteit kunt verkennen. Ik ben dus al prima in staat om mijn eigen leven te leiden zoals ik het wil.

   En wat anderen gelukkig maakt dat kan ik niet weten, en zolang anderen dus niet duidelijk maken wat hun precieze probleem is weet ik dus ook niet of ik ze erbij kan helpen om het met ze op te lossen.

   Dus kun je wellicht concreter worden over wat jij als huidige problemen ervaart in het leven van je eigen leven op een plezierige manier? Wellicht dat als dat concreter is ik er meer over kan zeggen of ik daarbij wil en kan helpen.

   1. bernadette

    Douwe ..Welk tij dient precies gekeerd te worden?

    De haren van o.a Desiree Rƶver zullen nu ook wel overeind gaan staan.

    Gisteren avond (kijk zelf met mate ā€“ bewust geselecteerd TV) zag ik tot mijn verbijstering, het vaccinatie programma, wat nu heden massaal plaats vindt in de provincie Friesland. In o.a Heerenveen zal het ook plaats gaan vinden. Het filmpje op tv liet zien hoe kinderen vanaf de leeftijd tussen 9 ā€“ 13 jaar / 2 vaccinaties kregen, tegelijkertijd, zowel in de linkse arm Ć©n rechtse arm, door de dames vanuit de GGD.

    De lieve kinderen lieten het gedegen toe, allemaal dapper gedroegen zij zich. Een jongetje werd Ć©ventjes kort geĆÆnterviewd, (de vrager) vroeg of het pijnlijk was, jongetje antwoordde; Ja ..een klein beetje ..maar nu wordt ik nooit meer ziek. Die Friese ouders hebben het volle vertrouwen, in het RIVM vaccinatie project. Niet wetende van de vaccinatie schade die daar op wat latere leeftijd tot uiting komt.

    Ik vind dit zo erg!
    Die mooi gezond frivool ogende tieners, hun immuunsysteem wordt massaal aangevallen. Wie brengt dit tot stoppen?

    http://www.lc.nl/friesland/Vaccinaties-Friese-kinderen-van-start-21196105.html

    Maarten het Horst had het in zijn filmpje ook over Vaccinaties. Dat tij dient dus ook gekeerd te worden. En dan het RIVM, moeten die ook niet verwittigt worden, waar zij mee bezig zijn?
    http://vitalifeiten.nl/sip-en-sanneke-kijken-tv-fijnstof-en-chemtrails/

    1. Douwe Bericht auteur

     Je ziet dat mensen in jouw ogen een verkeerde keuze maken door hun kinderen te laten vaccineren? Als je gepassioneerd bent om mensen betere keuzes te laten maken over vaccinaties dan kun je beginnen door mensen zo goed mogelijk van goede en betrouwbare informatie te voorzien. En dan kunnen mensen vervolgens zelf eventueel een betere afweging maken op dit gebied.

     Als je een goed onderbouwd artikel wilt schrijven over deze materie wil ik wel kijken of we het hier op Achter de Samenleving kunnen publiceren. Daarnaast zijn er ook verschillende mensen en wellicht ook groepen op facebook actief rond dit thema. Een samenwerking met die mensen zou wellicht ook voordelig kunnen zijn, krachten bundelen kan soms heel efficiƫnt zijn.

     Lijkt me prima om mensen betere informatie te geven zodat ze betere keuzes kunnen gaan maken.

     1. bernadette

      @ Douwe

      Er is zoveel te vinden over vaccinatie schade, het komt nu allemaal naar buiten. Ikzelf heb vroeger zo’n 6 vaccinaties gekregen op het consternatie bureau. En jij?

      Mensen krijgen er op den duur met lastige allergieƫn te maken, zoals hooikoorts, eczeem, voedselintoleranties, migraineaanvallen, en als je pech hebt, ontwikkeling van tumorcellen, in de inwendige organen, zo ook hersen tumoren, ADHD, Authisme, Epilepsie enz..

      Tegenwoordig krijgen Baby’s vanaf 6 weken al de eerste prikken, tot dat ze de leeftijd van 5 jaren bereikt hebben, hebben ze er inmiddels zo’n 25 vaccinaties ontvangen. In het menselijk lichaam horen geen vreemde geĆÆnjecteerde eiwitten en zware metalen thuis.
      Dr.Hans Moolenburgh en ook Desiree Rƶver proberen het uit te leggen, ook wat de agenda is, wat daar achter steekt.

      HSM TV dialoog ‘De Waarheid over Vaccinaties’ 3 uur COMPLEET!
      https://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA

      http://www.wanttoknow.nl/?s=vaccinaties

      HealingSoundMovement TV aflevering 22 Desiree Rover
      https://www.youtube.com/watch?v=6sWqG7wHcvY

      https://ccgforum.wordpress.com/category/vaccinatieschade/page/3/

     2. Hans

      Ik begrijp en deel de afschuw over het feit dat er nog vreselijk veel ouders hun kinderen laten vaccineren.
      Het is inmiddels echter wel behoorlijk openbaar wat de gevolgen hiervan zijn.
      Uit eigen ervaring kan ik wel zeggen dat heel veel mensen ondanks alle bewijzen en studies hierover een rotsvast vertrouwen hebben in de medische autoriteiten en zelfs hun beslissing tot vaccinatie tot boosheid toe verdedigen.
      Dit geldt overigens niet alleen voor dit maar zoveel schadelijke zaken die ons opgedrongen worden onder het mom van volksgezondheid, veiligheid enz.

      Er is een periode geweest dat ik heel bevlogen in de weer was om dit soort misstanden te bestrijden binnen mijn invloedsfeer tot ik inzag dat mensen rechtstreeks op de feiten wijzen alleen al vaak als een aanval op hun integriteit en gezond verstand gezien werd.
      Het zal je verbazen hoeveel mensen bijna krampachtig en hartstochtelijk vasthouden aan de alsmaar strakker aangetrokken wurgkoorden van deze maatschappij.

      Het klinkt misschien vreemd maar niet iedereen heeft (onbewust) de wens om wakker te worden of hier actief mee aan de gang te gaan..
      En nog vreemder, het is een ieders goed recht en op een dieper nivo misschien wel iemands pad om de ogen gesloten te houden.
      Ik blijf mensen de spiegel voorhouden maar laat ze in hun eigen overtuiging en geloof ook al verafschuwd het me als ik de gevolgen weet.

      Douwe kan het wat bot stellen maar hij heeft wel een punt, probeer hier in jezelf vrede mee te vinden en die spiegel gaat waarachtig steeds beter zijn werk doen.

 3. Aladin

  Mooie actie Bernadette.
  Als het even kan ben ik er bij!

  Als niemand iets doet gebeurt er ook niets.
  “Be the change you want to see in the world”

  1. bernadette

   @ Aladin

   Yes, be the change you want to see in the world.

   Mensen komen nu van achter hun computer vandaan, en gaan in vrede en respect met elkaar praten en overleggen hoe het beter kan gaan worden in Europa. De groepen worden al maar groter verspreid om nieuwe inzichten te gaan creƫren, zodat steeds meer mensen zich gaan aansluiten in netwerken, om de samenleving met elkaar weer leefbaar te maken op allerlei fronten.

   In o.a Frankrijk, Londen, Duitsland, Belgiƫ, IJsland, zijn ze al massaal op de straten elke dag. In Amsterdam zijn ze gisteren van start gegaan, en Tilburg begint nu ook.

   http://delangemars.nl/2016/04/15/nuitdebout-amsterdam-voorzichtige-start/

 4. Aladin

  @Douwe
  Weet je niet welke maatschappelijke problemen er zijn in Nederland en in Europa? Dat meen je niet serieus toch? Je zou voor de grap eens een bezoekje moeten brengen aan een verzorgingshuis voor bejaarden en gehandicapten of een willekeurig ziekenhuis….

  Natuurlijk lees ik voor mijn plezier ook graag een boek of zie ik een interessant filmpje maar het zou voor mij persoonlijk enorm bijdragen aan mijn geluk als ik, als klein radertje in het geheel, een bescheiden bijdrage zou kunnen leveren aan de verbetering van tal van maatschappelijke zaken die in mijn ogen onrechtvaardig zijn of voor verbetering vatbaar zijn. Daarom reageer ik bv ook op dit blog en doe nog wat andere dingen die binnen mijn vermogen liggen. Ik voel dat mede door de kennis en bewustwording die ik heb gehad ook een beetje als mijn plicht.

  Iedereen is natuurlijk vrij om zijn geluk zelf te vinden en te vieren maar het is veel leuker om geluk met anderen te delen, dan krijg je namelijk nog veel meer. šŸ™‚

  1. Douwe Bericht auteur

   Als daar oprecht je nieuwsgierigheid, interesse en passie ligt kun je naar 1 van die tehuizen gaan en jezelf daar aanmelden als vrijwilliger toch. Staat er je iets in de weg om nu al een bijdrage te daaraan te leveren? Meld je morgen aan bij een verzorgingshuis en kijk hoe het balletje verder rolt.

   Collectieve problemen kunnen alleen maar een reflectie zijn van het denken en doen van de individuen daarin.

   De grootste problemen die ik vooral zie is dat mensen.

   1) Geen verantwoordelijkheid nemen voor wat ze denken. En als ze dat al doen geen idee hebben hoe ze hun gedachten, geloven en geloofssystemen kunnen onderzoeken, omkeren en transformeren. En zolang mensen willekeurig hun cyclus van creatie gebruiken scheppen ze hun eigen open inrichting.

   2) Mensen hun eigen innerlijke sturingssysteem niet goed begrijpen en daardoor niet volgen. En daardoor zichzelf vrijwillig massaal conformeren aan systemen van machthebbers inplaats van dat ze vanuit hun eigen vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken leven.

   3) Mensen hun eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie niet volgen. En zo zowel zelf ongelukkig zijn alswel dat het collectief die opsomming van persoonlijke ongeluk reflecteert.

   In mijn ervaring is geluk delen niet echt mogelijk. En ik zou je eigen geluk zeker niet afhankelijk maken van de mensen om je heen. Wordt eerst zelf zo gelukkig mogelijk en kijk vanuit dat gelukkig zijn hoe je een bijdrage wil leveren aan de wereld om je heen. Dan is het win – win.

   Ik snap dat het wellicht wat bot overkomt maar vraag jezelf eens af wat jij zelf in het hier en nu zelf zou willen gaan doen qua nieuwsgierigheid, interesse en passie. Wat kun jij op dit moment doen om je eigen geluk te vergroten en begin daar dan simpelweg mee.

   En bedenk ook heel goed wat je gelooft dat je eigen geluk op dit moment in de weg zou staan. Wees daarbij zo specifiek mogelijk. Hoe helderder je dat krijgt hoe gemakkelijker je je stressvolle gedachten kunt vinden om die aan een onderzoek te onderwerpen om te kijken wat er van overblijft.

  1. Douwe Bericht auteur

   Een paar goede boeken om eens door te lezen om van je knieen af te komen en je eigen vrijheid terug te claimen zijn The Most Dangerous Superstition van Larken Rose & The End of All Evil van Jeremy Locke.

   Maar goed het is een essentieel inzicht om in te zien dat je de vrije wil en vrijheid van zowel jezelf als je medemens dient te respecteren. En er komt ook bij kijken dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en hun eigen geluk. En je eigen geluk hangt heel vaak samen met het dienen en helpen van anderen mensen maar het moet wel uit eigen vrije wil en eigen vrije keuze komen.

   Het collectief kan alleen maar weerspiegelen wat de huidige staat van zijn van de individuen erin zijn. Het geloof dat geluk bij een ander ligt, of dat een ander verantwoordelijk is voor het verbeteren van de wereld, specifiek het geloof dat een overheid dat voor ons dient te doen is vooral een symptoom van mensen dat ze zichzelf nog verder wakker kunnen maken.

   Ik heb 10 jaar geleden uit nieuwsgierigheid, interesse en passie een website over permacultuur gebouwd. Inmiddels is er mede daardoor vandaag de dag meer dan 100 hectare voedselbos aangeplant in Nederland. Was geen overheid voor nodig, integendeel…

   Het punt is dat gewone mensen zoals jij en ik prima in staat zijn de problemen die de wereld kent op te lossen. En dat doen we in mijn ogen het best door informatie en inspiratie met elkaar uit te wisselen en daarnaast door vanuit onze eigen vrije wil en interesse en passie aan de gang te gaan. Te gaan handelen.

   En dat handelen is iets wat vanuit jezelf dient te komen. Dat komt niet uit met clubjes bij elkaar zitten en naar externe partijen wijzen die er de schuld van zijn en vervolgens naar andere externe partijen wijzen die het zouden dienen op te lossen. Het is die mindset van je eigen kracht ontkennen en vervolgens die kracht weggeven aan externe autoriteiten wat voorkomt dat mensen zelf actief aan de gang gaan. Althans dat idee heb ik.

   Simpelweg zinvolle informatie delen, elkaar capaciteiten en kunde aanleren is voldoende. Dus begin simpelweg vanuit jezelf in het hier en nu met je eigen acties met het inrichting van de wereld die meer naar jouw voorkeur is. En het voordeel daarvan is dat als mensen dat beginnen te doen ze automatisch ook ophouden met het ondersteunen van allerlei structuren en systemen van de huidige heersende klasse waarmee mensen vooral hun eigen slavernij en die van hun buren scheppen.

 5. searano

  Pieter, Je stelt de vraag waarom we niet zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de minder gefortuneerden in onze samenleving, Wat zou er op tegen zijn dat zelf te gaan doen en niet meer uit te besteden aan een minister.

  Ik schat in dat je nu op dit moment niet je verantwoordelijkheid neemt voor de minder gefortuneerden. Dus waarom doe je dat nu niet en laat je het regelen door een minister. Misschien is vanuit het perspectief van de minder gefortuneerde deze beter af bij een minister die door middel van wetgeving zorgt voor inkomen bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, dan dat hij afhankelijk is van individuen die wel of niet verantwoordelijkheid nemen.

  1. Douwe Bericht auteur

   Nog een mooi plaatje van de facebookgroep Statism is a Cult

   Dwang en geweld tegen mensen gebruiken omdat ze vanuit hun vrije wil en hun eigen vrijheid om keuzes te maken zaken doen die anders zijn dan wat jij gelooft dat ze zouden moeten doen is immoreel.

   Geloven dat dwang en geweld tegen je medemensen gebruikt kan worden om zo een betere wereld te scheppen is een vrij typisch kenmerk van het geloof van Statisten. Larken Rose heeft specifiek over de vraag die jij hier stelt een heel hoofdstuk aan gewijd in zijn naar het Nederlandse vertaalde vrij te downloaden boek.

   Het begint op pagina 96:

   Liefdadigheid door middel van geweld

   De typische staatist is diepgaand schizofreen, zich gelijktijdig volledig bewust, en volledig onbewust, dat hij persoonlijk pleit voor het wijdverbreide gebruik van geweld tegen anderen. Een dramatisch voorbeeld hiervan zijn degenen die zichzelf zo liefdevol en barmhartig vinden voor het ondersteunen van “regerings” regelingen om de armen te helpen. Maar wat ze letterlijk bepleiten, via hun steun aan een “sociaal” plan, is een enorme afpersingszwendel, waarin vele miljoenen mensen worden beroofd van miljarden door middel van de dreiging te worden opgesloten. Voorstanders van dergelijke “liefdadigheid door middel van geweld” beelden zichzelf in deugdzaam en zorgzaam te zijn voor hetgeen de armen kunnen ontvangen, terwijl ze zich volledig distantiĆ«ren van de bedreigingen, intimidatie, lastigvallen, gedwongen beslagleggingen en arrestaties waarvan zij weten dat het gaat gebeuren en waarvan zij weten dat het een essentieel onderdeel is van een “sociaal” plan. Door deze bizarre selectieve ontkenning, kunnen degenen die in de “regering” geloven zich volledig bewust zijn van het brute geweld waarmee zulke “wetten” worden uitgevoerd, terwijl ze zich er schijnbaar niet van bewust zijn dat ze zelf dergelijke bruut geweld goedpraten, wanneer ze zulke “wetten” eisen.

   Het geloof in “gezag” is wat deze vreemde psychologische contradictie toelaat, want het overtuigt de voorstanders van rijkdom herverdelingsregelingen dat de slachtoffers van die “legale” afpersing de plicht hebben om mee te werken, en dat het gebruik van geweld tegen degenen die “hun belasting” niet betalen dus gerechtvaardigd is. Als gevolg daarvan wordt de fundamentele maatstaf van moraliteit en deugd volledig op zijn kop gezet, met “sociaal plan” voorstanders die zichzelf bekijken als medelevend voor het bepleiten van diefstal met geweld, terwijl ze iedereen die dat geweld probeert te vermijden of zich ertegen verzet, als verachtelijke misdadigers beschouwen.

   Ook voorstanders van “sociale zekerheid”, een ponzi stijl rijkdom herverdelingsregeling, beelden zichzelf in zorgzaam en medelevend te zijn. Verblind door hun geloof in de “regering”, zien ze niet in dat ze mensen niet alleen dwingen tot iets dat (ten onrechte) neergezet wordt als een pensioenregeling van de “regering”, maar ze maken het nog erger door te insinueren dat mensen niet in staat zijn, en niet moeten worden vertrouwd, om zelf voor hun eigen toekomst te zorgen.

   Het vereist een ernstig tekort aan realiteitszin om heftig te pleiten voor het dwingen van mensen om deel te nemen aan een “beleggingsregeling” die in niets investeert en geen activa heeft, en die een veel slechter rendement heeft dan de meeste echte investeringen (en eigenlijk helemaal geen rendement garandeert), en zich nobel en liefdadig te voelen als dit vervolgens daadwerkelijk wordt afgedwongen. Niet alleen is er geen sociale zekerheid “boekhouding” – individueel of collectief – van wat is “gestort”, maar niemand kan enige contractuele rechten ontlenen aan sociale zekerheid, ongeacht hoeveel ze aan het systeem hebben “betaald”, en de “regering” kan enkele of alle “voordelen” afsnijden wanneer het maar wil.

   Voor de mensen die meer willen weten, het hele boek is vrij te downloaden:
   http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/09/Het-meest-gevaarlijke-bijgeloof-11.pdf

   1. searano

    Er zijn in tegenstelling tot wat de schrijver beweert genoeg mensen die niet voor hun eigen toekomst kunnen zorgen of die in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Denk eens aan mensen met een ernstige ziekte of handicap.

    Als het hele zekerheidsstelsel (dat uitgaat van dwang) zoals we dat kennen wegvalt zijn deze mensen overgeleverd aan de luimen van individuele geldschieters, zoals nu min of meer in de VS de armen gevoed worden door liefdadigheid en wat gul gevende miljonairs.

    Volgens Pieter is dwang alleen nodig als er onvoldoende mensen zijn die voor anderen willen zorgen. Daarmee is Pieter een voorstander van dwang, en dat staat weer haaks op het principe van vrije keuze die mensen mogen maken.

    1. Douwe Bericht auteur

     Volgens mij moet je Pieter geen woorden in de mond leggen, dat is namelijk stropoppen.

     Er staat je niets in de weg om van alles te organiseren en daarbij de vrije wil en vrijheid van mensen om hun eigen keuzes te maken te respecteren. Maar als jij het oke vind om dwang en geweld te gebruiken tegen je medemensen voor welk doel dan ook dan zijn we volgens mij snel uitgepraat. Dat is gewoon een kenmerk van psychopatology. Anderen mensen met dwang en geweld dwingen te doen wat jij wilt dat ze doen zal je een maatschappij van heersers en slaven opleveren. Altijd. Bekijk de presentatie van Mark Passio over Natural Law er nog eens op na en lees de twee eerder gelinkte boeken van Larken Rose en Jeremy Locke eens rustig door.

     Mocht je dan nog steeds van mening zijn dat dwang en geweld tegen je medemensen gebruiken oke is dan ben je een dienaar van het kwaad. En bedenk jezelf goed dat als jij dwang en geweld mag gebruiken om je zin te krijgen dat anderen dan ook dwang en geweld mogen gebruiken tegen jou om hun zin te krijgen…

    2. Douwe Bericht auteur

     Ik zie Pieter helemaal nergens zeggen dat hij een voorstander van dwang is. Ook niet in die reactie. Dat jij vervolgens zegt dat hij een voorstander van dwang zou zijn is daarmee een totale verdraaing van de reactie en daarmee een stropopredenering.
     https://nl.wikipedia.org/wiki/Stropopredenering

     Gelieve inhoudelijk te reageren en vanuit wat je zelf denkt en gelooft.

    3. searano

     Het kan zijn dat ik zijn tekst anders interpreteer dan hij bedoelt. Maar ik denk dat het een goed idee is dat de samenleving het zo heeft geregeld dat de staat zorg draagt voor diegenen die om wat voor reden dan ook niet instaat zijn inkomsten te genereren.

     Uit eigen beweging zorgt een samenleving niet voor elkaar. Dat doet men nu ook niet. Men zorgt hooguit voor de binnenste kring maar ook daar is geen garantie voor af te geven.

     1. Douwe Bericht auteur

      Als je via dwang en geweld van een heersende klasse voor de zwakkeren wilt zorgen doet dat niets af aan het feit dat je slavernij propageert. Waarom kunnen mensen niet gewoon vanuit hun eigen vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken voor zichzelf en elkaar zorgen?

      De vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken onderdrukken en vernietigen van andere mensen is simpelweg altijd immoreel. En daarbij volkomen overbodig vanuit mijn gezichtspunt.

      Maar als dat is wat je in je eigen frequentie uitdraagt dan kun je nooit een vreedzame reflectie terug krijgen vanuit het collectief. Zolang je je buurman zijn vrije wil en je buurvrouw haar vrijheid om eigen keuzes te maken niet gunt zul je zelf ook geen vrijheid kennen.

    4. searano

     Net zomin als jij je niet bekommert om mensen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, zullen zij zich niet bekommeren om jouw vrijheid.

     1. Douwe Bericht auteur

      Ook dat is weer een stropop. Het enige wat ik zeg is dat je niet het recht hebt om mensen hun vrije wil en vrijheid te onderdrukken. Ik zeg nergens dat ik me niet bekommer om andere mensen. Ik heb genoeg vertrouwen in mezelf en in mijn medemens dat mensen in staat zijn om op een vrijwillige manier voor zichzelf en elkaar te zorgen. Daar een parasiterende heersende klasse aan toe voegen die continue dwang en geweld initieren tegen alle mensen die ze overheersen lijkt me totaal overbodig en contraproductief.

      Jij doet telkens maar weer de aanname dat dwang en geweld noodzakelijk zijn om mensen voor elkaar te laten zorgen.
      Dat is een heel vreemde definitie die jij hanteert en die aanname klopt totaal niet in mijn ervaring.
      En als anderen je daarop wijzen dan zouden zij opeens voor dwang zijn of nu zouden ze zich niet bekommeren om andere mensen.
      Opzettelijk de woorden en intentie van de communicatie van andere mensen verdraaien en zo verkeerd neer zetten is een stropop. Je doet dit herhaaldelijk zelfs nadat ik je hierop wijs.

      Kun je mij eens uitleggen waarom jij gelooft dat mensen niet op een vrijwillige manier voor elkaar zouden willen en kunnen zorgen?
      En kun je me uitleggen waarom in jouw ogen dwang en geweld noodzakelijk zijn hierbij? En hoe kun je het in je eigen visie verenigen dat je aan de ene kant openlijk zegt dat je het oke vind om dwang en geweld op mensen los te laten terwijl je tegelijkertijd lijkt te claimen dat jij het bent die om mensen geeft?.. Je vind het prima om de mensheid in slavernij te werpen omdat je zo van mensen houdt en het zo goed met ze voor hebt?

      Jij begaat vanuit mijn gezichtspunt een bizarre gedachtenkronkel. Jij doet telkens maar weer de aanname dat mensen niet vanuit hun eigen vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken voor elkaar zullen zorgen. En omdat je dat gelooft ben jij bereid dwang en geweld op mensen los te laten. Jij gelooft blijkbaar dat mensen vanuit zichzelf niet deugen en daarom is het op de een of andere manier oke om dwang en geweld tegen ze te gebruiken… Jij gelooft dat je door dwang en geweld op mensen los te laten je betere wezens van mensen kunt maken.

      Ik weet niet van wie of waar je dat geloof hebt opgepikt maar ik zou dat eens aan een grondig onderzoek onderwerpen en wat definities die je hebt rond dit punt voor jezelf herdefiniƫren.

      Claimen dat je om andere mensen geeft terwijl je bereid bent de vrije wil en vrijheid van mensen te onderdrukken en te vernietigen als dat jou een goed idee lijkt is totaal irrationeel en compleet tegenstrijdig met elkaar.

      There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality desired, without having to be hurt, to hurt yourself, or to hurt anyone else, to get it. Thatā€™s how powerful you are.
      ~Bashar ā€“ Quest for Truth

    5. searano

     ( Mijn vorige reactie is niet door gekomen. Ook constateer ik dat mijn reacties niet zonder meer geplaatst worden, wees gerust, ik doe geen vlieg kwaad))

     “Ik heb genoeg vertrouwen in mezelf en in mijn medemens dat mensen in staat zijn om op een vrijwillige manier voor zichzelf en elkaar te zorgen.”

     Waarop baseer je dat vertrouwen dat mensen in staat zijn op een vrijwillige manier voor zichzelf en elkaar te zorgen. Waarom help jij die 21 000 kinderen niet die door gebrek sterven. Of waarom voedt jij die 150 miljoen kinderen niet in ontwikkelingslanden die ondergewicht hebben.

     Als jij het vertrouwen hebt dat mensen vrijwillig voor elkaar zorgen hoe verklaar je dan dat er 10 000 mensen in Nederland dakloos zijn? Biedt jij dan een dakloze een dak boven zijn hoofd, een bed om in te slapen en een warme maaltijd?

     Wie is hier immoreel?

     1. Douwe Bericht auteur

      Moraliteit heeft te maken met het respecteren van de vrije wil en vrijheid van mensen om hun eigen keuzes te maken. Het is aan jou om voor jezelf te bepalen waar jij je tijd en energie aan wilt spenderen. Als jij gepassioneerd bent over het helpen van daklozen dan kun je voor jezelf kijken hoe jij daar een bijdrage aan kunt leveren. Er zijn vele mensen die vrijwillig al andere mensen helpen denk aan de voedselbanken etc. Dus kijk waar je eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie liggen en ga daarmee aan de gang met integriteit en zonder verwachtingen.

      Het is echter niet aan jou om mijn vrije wil en vrijheid om mijn eigen keuzes te maken te onderdrukken en te vernietigen en om mij te forceren wat jij wilt dat ik doe. Dat is immoreel. Dat is de vernietiging van vrijheid, het propageren van slavernij en het verspreiden van het kwaad. Lees nogmaals gewoon deze gratis beschikbaar gestelde pdf eens door. http://achterdesamenleving.nl/het-einde-van-al-het-kwaad-het-tijdperk-van-de-oorlogen-op-aarde-is-voorbij/

      Daarbij spreek je jezelf nu volledig tegen. Jij gelooft blijkbaar dat het toevoegen van een heersende klasse die dwang en geweld gebruikt een goede stap is om armoede te bestrijden in Nederland. Goed nieuws voor je, die heersende klasse zit er al, zowel in Den Haag als ook in Brussel. Die heersende klasse gebruikt dwang en geweld op de klasse die ze overheerst en in de praktijk zie je dat die heersende klasse de middenklasse uitknijpt, blijkbaar niets doet voor deze 10.000 daklozen waar je het over hebt en ondertussen geven ze de rijksten der aarde belastingvrijstellingen via Nederland Belastingparadijs in de hoop daar vervolgens zelf een dik betaalde baan te krijgen…

      Jouw geclaimde oplossing is al in volle werking en faalt hevig zoals jezelf constateert… Maar op de een of andere manier maak je daar weer een stropop van en zijn de problemen die er zijn in de wereld opeens de schuld van de mensen die zeggen dat we de vrije wil en vrijheid van mensen om hun eigen keuzes te maken dienen te respecteren… Wederom een wonderbaarlijk stukje hersengymnastiek en het is je derde stropop argument op rij.

      Je geeft daarbij met je vorige reactie zelf toe dat het huidige systeem van dwang en geweld blijkbaar niet werkt want er zijn 10.000 mensen in Nederland dakloos terwijl onze regering, de huidige heersende klasse die iedereen onder dwang en met (de dreiging van) geweld geld afneemt, (wie weet hoeveel van de daklozen dit zijn geworden precies door de overheid) zou moeten voorkomen dat er armoede zou kunnen zijn… Waarom faalt jouw geliefde heersende klasse die ons allemaal geld afneemt om zogenaamd te zorgen voor de armen, om dat daadwerkelijk te doen? Hoe kan al die armoede bestaan onder een systeem wat jij zegt dat de oplossing ervoor is? Zou je niet eerst die vraag eens aan jezelf stellen en voor jezelf beantwoorden?

      En waarom kan diezelfde heersende klasse wel van dat belastinggeld wat ze van het volk onder dwang en en geweld hebben afgenomen er steenrijke bankiers mee helpen als die in de nood zitten? Of er militaire missies mee financieren die de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van mensen in andere landen onderdrukt en vernietigt?..

      Niet alleen zie je blijkbaar zelf die totale tegenstrijdigheid in je eigen logica niet, vervolgens maak je de voor mij totaal onbegrijpelijk stap door te zeggen dat we omdat de huidige situatie waarbij er reeds een heersende klasse zit die al dwang en geweld gebruikt niet werkt, we juist meer van hetzelfde moeten gaan doen… Wederom dat is typisch statisme. Het is volledig in strijd met zichzelf, volkomen irrationeel en de geclaimde oplossingsrichting ligt zogenaamd altijd in het verder en meer onderdrukken en vernietigen van de vrije wil en vrijheid van andere mensen.

      Meer slavernij gaat de huidige slavernij oplossen?.. Really?…

      Waarom geloof jij dat het onderdrukken en vernietigen van de vrije wil en vrijheid van mensen om hun eigen keuzes te maken de wereld ooit een betere plek kan maken?..

      There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality desired, without having to be hurt, to hurt yourself, or to hurt anyone else, to get it. Thatā€™s how powerful you are.
      ~Bashar ā€“ Quest for Truth

    6. searano

     “Jij doet telkens maar weer de aanname dat dwang en geweld noodzakelijk zijn om mensen voor elkaar te laten zorgen.
     Dat is een heel vreemde definitie die jij hanteert en die aanname klopt totaal niet in mijn ervaring.”

     Waar is de dakloze die jij in huis genomen hebt? Waar is de hulp die jij geboden hebt aan de duizenden kinderen die vandaag gestorven zijn door gebrek. Jij geeft geen antwoord op mijn vraag maar blijft volharden in het uitventen van je theorie.

     Als je vertrouwen in de mensen zo groot is dat ze zich vrijwillig om mensen bekommeren dan vraag ik je waarom jij, (of men) dat nu op dit moment niet doet? Je kunt nu per direct aan de slag.

     Dacht jij nu echt dat een bakker iedere dag op vrijwillige basis een broodje voor jou gaat bakken, de machinist van de trein jou iedere dag op bestelling jou van A naar B brengt, of de vrachtwagenchauffeur iedere dag de voorraden naar de Albert Heijn winkel brengt.

     1. Douwe Bericht auteur

      Jij hebt alleen het recht om voor jezelf te bepalen hoe jij jouw vrije wil en jouw vrijheid om eigen keuzes te maken wilt gebruiken. Dus de enige vraag die relevant is in deze materie is hoeveel daklozen jij zelf in je huis genomen hebt. En door dat zelf te doen kun je wellicht anderen inspireren hetzelfde te doen. Dat is de morele weg. Zelf het goede voorbeeld geven en dan andere mensen de vrijheid gunnen hun eigen keuzes te maken. Je kunt andere mensen inspireren met je eigen voorbeeld en dan is het aan anderen om hun eigen vrije wil en vrijheid te gebruiken.

      Zelf niets doen aan het probleem wat jezelf constateert en dan roepen dat jij daarom het recht hebt om de vrije wil en vrijheid van anderen te onderdrukken en vernietigen is niets meer dan immorele psychopathische waanzin.

      Jij claimt dat het toevoegen van dwang en geweld de wereld een betere plek zal maken. Jij claimt dat de wereld op de een of andere mystieke wijze gebaat zal zijn bij het onderdrukken en vernietigen van de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van mensen.
      Ik daarentegen claim dat het respecteren van de vrije wil en vrijheid van mensen om hun eigen keuzes te maken de wereld een betere plek zal maken.

      We leven op dit moment in jouw systeem en in dat systeem is er armoede en zijn er 10.000 daklozen en wordt vele mensen met dwang en geweld geld afgenomen door een heersende klasse in Den Haag. Vele mensen helpen nu zelf geen daklozen omdat ze immers al belasting betalen en dat nu dus niet langer hun verantwoordelijkheid is. Daarnaast hebben mensen simpelweg minder geld waardoor ze minder goed in staat zijn anderen te helpen en wellicht is het zelfs een oorzaak dat ze zelf dakloos worden. Ze zijn te hard uitgeknepen door de huidige heersende klasse in Den Haag waardoor ze hun lasten niet meer kunnen betalen en hun huis verliezen. De huidige problemen die jij constateert zijn onstaan en bestaan voort onder precies het systeem wat jij claimt dat de oplossing ervoor zou zijn…

      Je argumentatie is daarmee volledig in strijd met zichzelf.

      Dus zou jij niet eerst je eigen vragen eens gaan beantwoorden? Hoe kan het dat er zoals jij zegt 10.000 daklozen zijn in Nederland terwijl heel Nederland onder dwang en geweld belasting betaald aan Den Haag? Waar gaat dat afgenomen geld precies heen als het niet naar het helpen van de armen gaat?… Daar was het toch voor?..

      En als je dat gedaan hebt zou ik nog steeds graag antwoord hebben op mijn vraag waarom jij gelooft dat het toevoegen van dwang en geweld, waarom het onderdrukken van de vrije wil en vrijheid van mensen om hun eigen keuzes te maken de wereld ooit een betere plaats kan maken? En hoe precies? Hoeveel slavernij, dwang en geweld is er in je ogen precies geoorloofd en nodig om je gestelde probleem op te lossen?.. En denk je echt dat er geen andere oplossingen mogelijkheden zijn dan meer dwang en geweld? Denk je dat er geen oplossingen voor problemen kunnen worden gevonden door mensen waarvan hun vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken wel gerespecteerd wordt?

      Je kunt niet een probleem constateren, en dan vervolgens zeggen dat dat de schuld is van mensen die willen dat we elkaars vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken respecteren… Dat is en blijft een stropop. Een stropop die heersende klasses keer op keer en al millenia gebruiken om hun eigen parasiterende werking buiten het zicht te houden van de gemiddelde sukkel waar ze op parasiteren.

      En ze gebruiken deze redenatie dat meer dwang en geweld vanuit de heersende klasse de problemen op zal lossen om vast goed bedoelende mensen te hersenspoelen met het promoten van immoraliteit als enige oplossingsrichting. Zo zorg je ervoor dat slaven hun eigen slavernij en die van zijn buren zelf voort zullen zetten zodat je positie als heersende klasse weer veilig is gesteld voor de komende tijd. Verdeel en heers enzo… šŸ™‚

      Zie ook deze artikelen:
      -) Wat drijft de psychopaat?
      -) Het Patroon van Tirannie
      -) De macht van illusie en de illusie van macht.

      Wordt wakker man, je bent een slaaf die zichzelf en zijn medemensen verder de slavernij in wil drukken omdat je blijkbaar volledig gehersenspoeld bent door de propaganda van de heersende klasse die er ingeramt is vanaf voordat je kon praten via wegen als het overheids gecontroleerde schoolsysteem en de mainstream media waarvan grote delen door de overheid worden betaald van je eigen belastinggeld… šŸ™

      Deze hele materie wordt stap voor stap heel simpel, helder en logisch uitgelegd in dit artikel:
      -) Stap 3 van 5: Soevereiniteit & Verwarring

      Het is wat raar in mijn ogen dat ik mensen zoals jou moet uitleggen dat ze geen slaven zijn en dat ze anderen ook niet tot slaaf zouden moeten maken maar ik lever in ieder geval uitgebreide bronnen bij wat ik zeg.

      Mocht je vast willen blijven houden aan je bewering dat dwang en geweld de wereld een mooiere plek zal maken dan is het wellicht fijn als jij die bewerking ook eens wat gaat onderbouwen met bronnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *