Wat zijn wakkere mensen? En hoe gevaarlijk zijn ze? :)

Dit artikel is in overleg overgenomen en geschreven door Pim Smit.

a599e8bb34f7aa511fa77eeadbd21c2eWakkere mensen. Een term die je steeds vaker tegenkomt. Maar wat zijn wakkere mensen eigenlijk? Volgens mij gaat het uiteindelijk over het ontwakingsproces. Een proces waar we allemaal in zitten, en in meer of mindere mate bewust van zijn. Voor mijn gevoel bestaat dat proces uit twee delen. En juist daarom voelde ik de behoefte om dit blog te schrijven. Want wat er volgens mij regelmatig gebeurt, is dat mensen (onbewust) vooral met één deel van het ontwakingsproces bezig zijn. En ik denk dat het belangrijk is – op weg naar een nieuwe aarde – dat we ons bewust zijn van beide delen van dit proces.

Het eerste deel gaat over het ontwaken van het hartgedragen bewustzijn. Dit houdt in dat we ons hart (weer) als centrum gaan zien en voelen, en dat we meer en meer gaan handelen ín verbinding en vanúit liefde. In dat proces gaan we steeds meer begrijpen dat onze perceptie van de buitenwereld een afspiegeling is van onze binnenwereld. We begrijpen dat de weg naar binnen – naar je goddelijke kern – de weg naar buiten is. Want hoe meer je naar je goddelijke kern toe beweegt, hoe meer je voelt dat we allen één zijn.

Het tweede deel bestaat uit het (meer) gaan erkennen van de donkere kanten op onze aarde. De gemeenschappelijke deler van veel van deze donkere kanten is dat de machtsverhoudingen wat anders in elkaar steken dan veel mensen op dit moment denken. In de nieuwe tijd die aan het aanbreken is zal de wereld geleid gaan worden vanuit liefde, en samenwerking die voortkomt uit vertrouwen. En niet meer vanuit angst en vormen van manipulatie. Om daar te komen is het meer gaan erkennen hoe de situatie nu werkelijk is een belangrijke stap.

a3a8cf2ef54b084ade7355e1a9d3604dAls je vooral bezig bent met het ontwaken van het hartgedragen bewustzijn, dan komt dit vaak vanuit een behoefte die meerdere levens overschrijdt. De pijn die je hebt ondergaan in eerdere incarnaties is een sterke motivator om verandering te willen realiseren. Wat hierbij kan gebeuren is dat de wens om te leven in een liefdevolle wereld zo sterk kan zijn, dat je het moeilijk vindt om te zien wat de donkere stukken op dit moment op onze aarde nog zijn. Je kunt misschien al verbinding maken met de toekomstige meer liefdevolle situatie, en dan kan het lastig zijn om de huidige situatie te erkennen.
Ook het gemakkelijk contact kunnen maken met de astrale wereld kan er voor zorgen dat het moeilijk is om de donkere kanten op aarde te erkennen. Dat is begrijpelijk, want in vergelijking met wat sommigen van ons van de astrale wereld zien of voelen, lijkt het op onze planeet een vrij hard gespeeld spel te zijn.

Als je vooral bezig bent met het naar buiten brengen van de donkere kanten op aarde, dan kan het soms moeilijk worden om vanuit je hart naar dit soort situaties te (blijven) kijken. Je wilt met de beste bedoelingen veel weten over hoe de huidige situatie werkelijk is, en je verdiept je hier zeer regelmatig in. Hierdoor verbind je jezelf soms zodanig met de lagere trillingen op onze aardbol, dat het heel erg moeilijk wordt om niet in de valkuil van het oordelen te trappen. Je gaat je misschien erg richten op het ‘bestrijden’ van de mensen die in hun huidige incarnatie een daderrol vervullen. Volgens mij is het goed om te beseffen dat iedere ziel dit soort levens heeft geleid. Het is een ervaring die doorleefd wordt om tot de groei te komen die leidt tot expansie van het bewustzijn. Vanuit dit nieuwe bewustzijn is er geen of minder behoefte om ervaringen zoals bijvoorbeeld het uitoefenen van macht over de ander nog eens op te doen.
Het oordelen kan soms doorbewegen naar aanhoudende of overheersende boosheid op de mensen die je verantwoordelijk houdt voor de donkere stukken op aarde. Dat kan een afspiegeling van onvergeven stukken uit je eigen zielsgeschiedenis zijn.

Waar je ook staat in het ontwakingsproces, kijk er met zachtheid naar. Als je inziet dat je inderdaad vooral met één aspect van dit proces bezig bent en je hebt het gevoel dat het goed zou zijn om je op beide aspecten te richten, probeer daar dan met zo min mogelijk oordeel naar te kijken. En natuurlijk geldt ook voor je persoonlijke situatie, hoe meer je kunt erkennen wat er werkelijk is, hoe krachtiger je iets kunt transformeren. Hieronder staan wat tips die je daarmee op weg zouden kunnen helpen.

BnRKckNIgAAsh9oAls je het lastig vindt om de donkere kanten op onze aarde te erkennen, dan zou het kunnen zijn dat je hier iets aan hebt:
Besef dat erkenning van wat er is, de eerste stap is naar verandering.
Voel dat er ruimte zit in jouw perceptie van de donkere kanten op aarde. En besef daarbij dat jouw perceptie van invloed is op wat het met je eigen systeem doet. Interpreteer je de donkere kanten als pijn, ellende, slecht en/of van de ander? Of kun je de ruimte voelen om naast eventuele emoties die je er over hebt het te zien als lessen die ons worden aangereikt?
Blijf je verbinden me je hart. Voel het, voel de kern, voel je centrum, voel de liefde. En vanuit die verbinding, voel dat je gevoel van veiligheid hier op aarde toeneemt. Dat gevoel van veiligheid vergroot je draagkracht en maakt het gemakkelijker je perceptie van dat wat er gebeurt aan te passen als dat van toepassing is.
Heb er vertrouwen in dat je niet alles precies hoeft te weten, maar dat je jezelf ook niet voor alles hoeft af te sluiten. Durf je vanuit vertrouwen open te stellen, zodat datgene wat past bij jouw draagkracht en ons gezamenlijke proces als informatie op je pad kan komen.

Als je het lastig vindt om niet in de valkuil van het oordelen te trappen, dan heb je misschien iets aan de volgende tips:
Blijf jezelf verbinden met je hart. Wees je er bewust van dat ieder oordeel een roep is van je hart: ‘Laat mij je centrum zijn’.
Durf te voelen dat ook jij dader levens hebt geleefd. Je hoeft er niet in te duiken, of precies te weten wat en wanneer. Alleen de erkenning dat dit zo is kan vaak al veel voor je doen. En vergeef jezelf in het hebben geleefd van dader levens. Zachtheid voor jezelf is zachtheid voor je medemens.
Heb er vertrouwen in dat je niet alles precies hoeft te weten, en durf te kiezen voor het voorbij laten gaan van sommige informatie. Als jij het vertrouwen hebt dat datgene wat belangrijk is voor ons collectieve groeiproces op je pad komt, dan kun je dat op die manier ook manifesteren. Zonder dat je heel erg hoeft te graven.
Voel dat er ruimte zit in jouw perceptie van de donkere kanten op aarde. Zie je mensen die ‘ons’ iets aandoen? Of zie je lessen die worden aangereikt?

d85e7d96ddcf867391cc02b88b4d87f3Als ik het een beetje samenvat, dan zit er volgens mij dus veel in het bewuster omgaan met onze perceptie van de waarheid, waarmee we onze eigen werkelijkheid creëren. Die invloed voelen, en daar bewust mee omgaan, dat is (een deel van) het ervaren van meesterschap.
En er zit heel veel in het verbinden met je hart. Die verbinding zorgt voor liefde, oprechtheid, mededogen, begrip en een gevoel van veiligheid en vertrouwen. En dat vertrouwen is belangrijk. Want vanuit vertrouwen zal het gemakkelijker worden om onze gedachten vooral positief te laten zijn. Door deze groei aan positieve gedachten kan het manifesteren van een wereld met meer liefde in een stroomversnelling komen. En vanuit zoveel mogelijk erkenning van hoe het nu op aarde is, kijk ik daar ontzettend naar uit.

In licht en liefde,

Pim
Website – www.pim-smit.com – Als je mijn blog volgt krijg je een mailtje als ik iets nieuws heb gepost. In rechter kolom ‘blog volgen’ op mijn website.
Facebook – www.facebook.com/pim.smit.96
Twitter – twitter.com/pimsmitter
YouTube – www.youtube.com/channel/UCUyof8zxGSaI7mJyyyiYubA

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Leer je kinderen hoe ze met hun slecht voelende gedachten om kunnen gaan
-) 7 redenen om je stressvolle gedachten te onderzoeken en te transformeren
-) Kies de beste voelende gedachte waar je toegang tot hebt in dit moment 
-) 10 veelgebruikte manieren hoe mensen zichzelf goed / beter laten voelen
-) Volg je nieuwsgierigheid, interesse en passie met integriteit en zonder verwachtingen
-) Voorbij vorige levens – Simultane parallelle incarnaties
-) Maak van binnenuit contact met je simultane parallelle incarnaties
1a0f342a4f6d2c6708392d67c80cbc93

17 gedachten over “Wat zijn wakkere mensen? En hoe gevaarlijk zijn ze? :)

 1. Douwe Bericht auteur

  Een reactie van facebook:

  Voor beide ‘kanten’ van het ontwakingsproces is het volledig accepteren van ‘wat nu is’ een vereiste…. En met acceptatie bedoel niet dat je er blij mee moet zijn of het goedkeurt… Acceptatie betekent simpelweg de erkennening van de situatie zoals die nu is…. Als je hier moeite mee hebt dan kun je afvragen hoe het gekomen is dat dit ‘wat nu is’ precies is… hoe DIT ontstaan is… Als je werkelijk aandachtig hier naar kijkt zul je uiteindelijk terechtkomen bij het feit dat dat het individuele bewustzijn zo lang afgescheiden is geweest van het grote geheel… en door die afgescheidenheid vervielen we in angst en van daaruit hebben we ‘vergissingen’ gemaakt… Om te veranderen is er in eerste plaats acceptatie nodig dat we ons ‘vergissen’ en ons denken niet helder is en dat wat we voor waar aannemen gewoon ‘niet waarheid’ is omdat we zien wat werkelijk waar is… Als voorbeeld noem ik, stel dat je s’nachts in een landschap staat met z’n allen en je kijkt rond en en je beschrijft die en geloofd dat dit de realiteit is… en dan komt het daglicht en veranderd alles wat je ziet… en opeens is dat wat je ziet dus totaal anders…. En dit is wat is gebeurd, we komen net uit een eeuswnlang durende ‘de donkere tijd’ en langzaam verschuift die naar een tijd met meer licht… En met licht bedoel ik eigenlijk bewustzijn… We verschuiven naar een tijd waar helderder bewustzijn is… Em als het bewustzijn zelf helderder is dan zullen alle bewustzijnswezens op aarde ook helderer gaan ‘zien’… Maar goed, om ‘wakker’ te worden is eerst nodig dat we ons vergeven voor de dommigheden die we gedaan hebben in het donker en ook om te herstellen en bij te komen van het vele lijden en ontberen wat we massaal meegemaakt hebben in de voorbije donkere tijd… Van begrip over het verleden en door onszelf en anderen te vergeven verzacht ons hart.. En dan kunnen we aan een ‘nieuw hoofdstuk’ , een nieuwe manier van leven gezamelijk beginnen….

 2. Pieter

  Het begrip bewustzijn wordt vaak nogal verschillend geïnterpreteerd. Mijn definitie van bewustzijn is: besef van wat IS.

  Dat begint met besef van wat we zelf zijn.

  We zijn allemaal individuen EN onderdeel van de eenheid die we de mensheid noemen. Dat zijn we dus allebei. Zonder de eenheid kan het individu niet bestaan, en zonder individuen kan de eenheid niet bestaan.

  Om ergens bewust van te worden (ergens besef van te verkrijgen) moeten we er aandacht aan geven. Alleen via aandacht kun je ergens besef van krijgen.

  Om bewust te worden van wat we zelf zijn, is het dus nodig om zowel de aandacht naar binnen te richten (naar het individu dat we zijn) ALS naar buiten (naar de eenheid waarvan we deel uitmaken). Pas dan kan besef ontstaan van wat we zijn.

  Het individu en het collectief (de eenheid) zijn dus geen tegengestelden (zoals ons zo vaak verteld wordt), maar twee grootheden van hetzelfde. Het is dus geen kwestie van OF-OF, maar van EN-EN.

  Mensen zijn vrij om te doen wat ze willen, maar nooit vrij van de consequenties van hetgeen ze doen. Alles wat we doen heeft een gevolg. Om op een verantwoorde manier om te gaan met hetgeen we doen, is het erg handig om besef te hebben (bewust te zijn) van wat we zijn (individu EN onderdeel van de eenheid) in relatie tot de dingen om ons heen.

  Pas dan zijn we in de gelegenheid om onze intenties en onze resultaten met elkaar in overeenstemming te brengen. Om verantwoordelijkheid te nemen voor de consequenties van hetgeen we doen dus. Om onze vrijheid te gebruiken op een manier die ons dient.

  Bewustzijn, verantwoordelijkheid en vrijheid horen daarom onlosmakelijk bij elkaar.

  1. Het vijfde element

   Besef van wat we zijn begint bij dat ‘zijn’ zélf. En dat is héél erg individueel. Ik zie jou een bepaald concept aanhangen, Pieter. Maar het pure zijn is nou juist buiten de concepten om. Het heeft niks met aandacht te maken en ook niet met wat men jou ooit verteld heeft.

   Het pure zijn kan worden gezien als men in staat is om het denken te verlaten. Je bent dus gewoon wakker (bij bewustzijn) doch er is geen onderwerp waar je je van bewust bent.

   Toch is er wel een correlatie van individu met het collectief. Maar dat is niet het collectief wat we mensheid noemen. Je moet het wat groter zoeken. Het gehele universum. Kortom, alles wat je niet bént. Het zijnde en het niet-zijnde. Deze twee ontstaan uit elkaar. En dat proces kan je in jezelf gadeslaan.

   1. Pieter

    Het ZIJN is inderdaad onafhankelijk van aandacht en besef. We ZIJN sowieso, of we daar nou aandacht aan geven/besef van hebben, of niet.

    Door het gadeslaan (waarnemen – aandacht aan geven) kunnen we daar besef van krijgen, oftewel ons daarvan bewust worden. Bijvoorbeeld van het feit dat we zowel individu zijn, als deel van de mensheid, als deel van het AL.

 3. Het vijfde element

  “zul je uiteindelijk terechtkomen bij het feit dat dat het individuele bewustzijn zo lang afgescheiden is geweest van het grote geheel…”

  Mijn bewustzijn is nog steeds afgescheiden van het grote geheel.
  En dat is maar goed ook, anders zou iemand anders zo maar in mijn bewustzijn verschijnen;-)

 4. Hans

  Al eens overwogen dat een ieder, inclusief jezelf, binnen jouw bewustzijn verschijnt?
  Jouw bewustzijn is een groter geheel, het collectieve bewustzijn, je neemt het nu alleen in en als je individuele bewustzijn waar, afscheiding.

 5. Het vijfde element

  Natuurlijk heb ik dat overwogen, Hans. De neo-advaita hangt die leer aan. Maar er is alleen geen enkel bewijs voor. Dat geven ze bij de neo-advaita merkwaardigerwijs zelf ook toe. Bewustzijn kan namelijk geen kenmerkende tegenstellingen worden toegeschreven. Je kan niet zeggen dat bewustzijn groot, klein, lang of kort is.

  Ik verschijn in mijn bewustzijn, jij verschijnt in jouw bewustzijn. Ik kan zeggen dat ik als druppel de oceaan ben, maar de oceaan kan niet zeggen dat hij de druppel is. Dat is een paradox. Die alleen kan worden doorzien d.m.v. dat de druppel het zijnde is en de oceaan het niet-zijnde. Die focus op bewustzijn is misleidend. Maar wel begrijpelijk. Als men bewust IS, dan zit je in het zijnde. Maar juist dan is er geen onderwerp meer waar men zich van bewust is. Onderwerp en bewustzijn werken namelijk samen.

 6. Hans

  Oke, denk dat we voor wat het begrip “bewustzijn” betreft een ander besef, een andere staat van zijn, een andere beleving hanteren.
  Ik hang overigens geen leer aan anders dan mijn ervaring en beleving.
  Thanks voor je reactie.

  1. Het vijfde element

   Een leer aan hangen is iets wat de mensheid al duizenden jaren doet. Dat waar we het hier over hebben kan alleen duidelijk worden door zelfkennis. De begrippen zijn, bewustzijn, gewaarzijn enz zijn erg lastig en je moet ze ook echt in jezelf zoeken.

   Dus je doet er goed aan om geen leer aan te hangen. Ik spreek ook uit eigen ervaring. En ik weet dat mijn bewustzijn ontvankelijk is voor -allereerst- input van mijn eigen geest. Maar daarnaast kunnen er zaken (verschijnselen) in mijn bewustzijn verschijnen welke niet afkomstig zijn van mijn eigen geest.

   Het is een boeiend onderwerp, waar ik nog niet klaar mee ben. Ik leer nog steeds bij en we kunnen ook van elkaar leren.

 7. yvonne hoekema

  Ik hang geen enkele leer aan, maar weet instinctief dat de misstanden op deze wereld geen toeval zijn, laat dat een uitgangspunt voor velen zijn…….zoals het ooit voor mij was…….

 8. wunjo

  Bewustzijn is een, focus is twee, bewustzijn van je focus is drie
  Ontdekken dat onze schepping holografisch van aard is, is vier.
  Dat dit een doel dient is
  🙂

 9. Marcel

  @ het 5de element

  “Ik verschijn in mijn bewustzijn, jij verschijnt in jouw bewustzijn. Ik kan zeggen dat ik als druppel de oceaan ben, maar de oceaan kan niet zeggen dat hij de druppel is. Dat is een paradox. Die alleen kan worden doorzien d.m.v. dat de druppel het zijnde is en de oceaan het niet-zijnde. Die focus op bewustzijn is misleidend.”

  Dat hangt af hoe je het voorbeeld gebruikt..

  De druppel is van water en de oceaan is van water. Dan is water het zijnde,in de druppel en oceaan. En dit is mijn eigen ervaring, zonder leer of concept.
  Bepaalde zaken in je bewustzijn, zijn erg lastig uit te leggen. het woord is niet wat het is.

  Als je Oneness in je bewustzijn kent, is dat met geen woord over te brengen.

  Is dat niet gelijk aan.
  De vader is in de zoon en de zoon is in de vader.

  1. dennis

   Marcel ,

   echt super gezegd, zoek de woorden vaak om het uit te leggen wat ik ervaar zonder mij ooit gebonden te hebben aan new age of wat dan ook, maar jij vertaalde ze in je korte bericht, dank daarvoor

 10. John

  Wakkere mensen hebben het grote monopolie spel van de elite door. Hoe de scholen kinderen niet leren om kritisch te denken maar alleen leren dingetjes te repeteren. Het centrale bankieren, de manier waarop de mensheid dom en in slavernij wordt gehouden, hoe de waarheid onderdrukt wordt, de oorzaak van armoede en oorlog, kortom alles. Dat is niet gevaarlijk voor ons maar wel voor hen die het spel willen controleren en blijven spelen. Het is prachtig om te zien hoe dat velen eindelijk wakker worden. Mooie interviews met wakkeren mensen:
  Globe Lie – Cameron returns
  https://www.youtube.com/watch?v=rBn33ipM9VM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *