Goedbedoelende mensen financieren het meeste kwaad op deze wereld

Belasting_50pluswereld-228x300Een stukje uit het boek: Het meest gevaarlijke bijgeloof van Larken Rose.

Rose laat zien dat belasting niet alleen diefstal is, maar dat met deze vorm van diefstal de grootste misdaden die de wereld kent tot op de dag van vandaag worden gefinancierd. Dat maakt het erger dan gewone diefstal.

Mensen worden eerst onder dwang en (de dreiging van) geweld bestolen door hun eigen overheid en vervolgens onderdrukt die overheid het volk met die inkomsten. Mensen betalen kortom zelf voor alle onderdrukking in de wereld via de belastingen.

Iets om eens over na te denken als u weer eens een blauwe envelop in de brievenbus krijgt. Fijn betalen voor de onderdrukking van uzelf en die van de buren. Larken Rose legt het prachtig helder uit in zijn stuk over hoe goede mensen het kwaad in de wereld financieren.

———-

14650740_1271671169542793_7468790065701721312_n

Er is geen ergere tyrannie dan om iemand te forceren om voor iets wat hij zelf niet wil te betalen, alleen maar omdat jij gelooft dat het goed voor hem zou zijn.

De goeden financieren de kwaden

Zelfs als iemand nooit persoonlijk slachtoffer van “rechtshandhaving” is geweest, nog nooit met de politie in aanraking is geweest, en weinig of geen directe impact van de “regering” op zijn dagelijks leven ziet, heeft de mythe van “gezag” nog steeds een dramatische impact, niet alleen op zijn eigen leven, maar ook op de manier waarop “gezag” de wereld om hem heen beïnvloedt.

Bijvoorbeeld, de miljoenen volgzame onderdanen die een verplichting voelen om een deel van wat ze hebben verdiend aan de staat af te geven, om hun “eerlijke aandeel” in de “belasting” te betalen, financieren continue allerlei instanties en verrichtingen die ze anders niet zouden steunen – die bijna niemand anders steunt, en die anders dus niet zouden bestaan.

Door middel van “belasting”,  confisqueren zij die beweren “regering” te zijn, een bijna onbevattelijke hoeveelheid tijd en inspanning van miljoenen slachtoffers en zetten dat om in brandstof voor de agenda van de heersende klasse. Zo worden miljoenen mensen die tegen de oorlog zijn, gedwongen om het te financieren via “belastingheffing”. Het product van hun tijd en moeite wordt gebruikt om iets wat ze moreel tegenstaat, mogelijk te maken.

belasting_frankrijk

Hetzelfde geldt voor door de staat geregelde rijkdom herverdeling programma’s (b.v. “welzijn”), piramide programma’s (b.v. “sociale zekerheid”), de zogenaamde “oorlog tegen drugs” en ga zo maar door. Het merendeel van de programma’s van de “regering” zouden niet bestaan als de algemene bevolking niet geloofde in een morele verplichting om “belasting” te betalen. Zelfs “regerings” programma’s voor beweerde nobele doelen – zoals bescherming van het publiek en helpen van de armen – worden opgeblazen, inefficiënte en corrupte gedrochten, die bijna niemand vrijwillig zou steunen als er geen “wet” is die hen voorschrijft dit doen.

11537699_415312791985827_8779259336024571250_n

De overheid kan een immorele daad niet in een morele daad veranderen.

Bovenop de verspilling, corruptie, en destructieve dingen die de “regering” doet met het geld dat het in beslag neemt, is er ook de minder voor de hand liggende vraag, wat de mensen anders met hun geld zouden hebben gedaan.

Als “regering” geld van producenten afneemt voor hun eigen doeleinden, ontneemt het producenten ook van de mogelijkheid om hun eigen doelen te dienen. Iemand die een bepaald bedrag via “belasting” afstaat aan de heersende klasse financiert niet alleen een oorlog die hij moreel afkeurt, maar hij wordt ook beroofd van de mogelijkheid om dat bedrag op een spaarrekening te zetten, of om het te doneren aan een goed doel dat hij de moeite waard acht, of om iemand te betalen om hovenierswerk te doen. Dus de schade door de mythe van “gezag” is tweeledig: het  dwingt mensen om dingen te financieren waarvan ze niet geloven dat die goed voor zichzelf of de samenleving zijn, terwijl het ze tegelijkertijd verhindert dingen te financieren die ze als de moeite waard zien. Met andere woorden, onderwerping aan “gezag” zorgt ervoor dat mensen zich op een manier gedragen die in meer of mindere mate, direct tegen hun eigen prioriteiten en waarden ingaan.

Zelfs de mensen die denken dat hun “belasting” geld goed wordt besteed door het bouwen van wegen, het helpen van de armen, het betalen voor de politie, en ga zo maar door, zouden vrijwel zeker niet de “regerings” versie van deze diensten financieren, althans niet in dezelfde mate, als ze niet zich gedwongen voelden – door moreel plichtsgevoel en de dreiging van straf – om dit te doen.

Elk particulier goed doel dat de inefficiëntie, corruptie, en achtergrond van misbruik heeft, dat jeugdzorg, woningstichtingen, ziekenfondsen, en andere “regerings” programma’s hebben, zou al snel al haar donateurs verliezen. Elk particulier bedrijf dat zo duur, corrupt en inefficiënt is als “regerings” infrastructuur programma’s zou al zijn klanten verliezen. Iedere particuliere beveiligingsdienst die zo vaak werd betrapt op misbruik, mishandelen en zelfs vermoorden van ongewapende, onschuldige mensen zou geen klanten hebben. Elke privé-onderneming die beweerde bescherming te verlenen, maar haar klanten vertelde dat het een miljard per week nodig had om een langdurige oorlog aan de andere kant van de wereld te voeren, zou weinig of geen donateurs hebben, inclusief de mensen die nu dergelijke militaire operaties verbaal ondersteunen.

Het gevoel van verplichting om “belasting” te betalen lijkt weinig hinder te ondervinden van het feit dat de “regering” berucht is om zijn verkwisting en inefficiëntie. Terwijl miljoenen “belastingbetalers” worstelen om rond te komen, onder het betalen van hun “eerlijk aandeel” in de “belasting”, verspillen politici miljoenen aan belachelijk domme  projecten – alles van het bestuderen van koeienscheten, tot het bouwen van bruggen naar nergens, tot het betalen van boeren om bepaalde gewassen niet te verbouwen, en zo verder, ad infinitum – en miljarden meer zijn gewoon “kwijtgeraakt” zonder boekhouding van waar het heen ging.

Maar veel van wat mensen mogelijk maken door “belasting” te betalen wordt niet alleen verspild, maar is heel destructief voor de samenleving. De “oorlog tegen drugs” is een duidelijk voorbeeld. Hoeveel mensen zouden vrijwillig doneren aan een privé-organisatie die tot doel had miljoenen niet gewelddadige mensen bij hun familie en vrienden weg te slepen, om in hokken te worden gezet? Zelfs de vele mensen die nu de “oorlog tegen drugs” erkennen als een complete mislukking, blijven via “belasting” de financiering bieden die het mogelijk maakt door te gaan met het vernietigen van miljoenen levens.

10857965_408723792609858_3702287616116513844_n

Hou op te denken dat iemand het recht heeft over je te heersen. Hou op met praten alsof iemand het recht heeft over je te heersen. Hou op je te gedragen alsof iemand het recht heeft over je te heersen.

Zelfs de meest uitgesproken critici van het vele misbruik dat door de steeds toenemende politiestaat wordt gepleegd, vallen meestal onder degenen die dat misbruik mogelijk maken, door de financiering ervan te bieden. Of het nu gaat om regelrechte onderdrukking, corruptie, of louter bureaucratisch inefficiënt geklungel, iedereen kan op zijn minst een paar dingen aanwijzen van de “regering” waar hij het niet mee eens is. En toch, getraind in het gehoorzamen van “gezag”, zal men zich verplicht blijven voelen om de financiering te verstrekken die datzelfde corrupte, onderdrukkende “regerings” geklungel mogelijk maakt, dat men bekritiseert en waar men zich tegen verzet. Zelden ontdekt iemand de voor de hand liggende niet te ontkennen tegenstelling tussen het zich verplicht voelen om dingen te financieren terwijl men denkt dat het slecht is.

not-sure-if-govt-or-criminal1

Het is me onduidelijke of de persoon die me bedreigd en mijn geld eist een crimineel is of dat hij slechts werkt voor de overheid.

Natuurlijk kunnen mensen die werken voor niet-autoritaire organisaties ook inefficiënt en corrupt zijn, maar als wat ze doen het aan het licht komt, kunnen hun klanten gewoon stoppen ze te financieren. Dat is het natuurlijke correctiemechanisme in menselijke interactie, maar dat is volledig verslagen door het geloof in “autoriteit”. Hoeveel mensen zijn er momenteel, die niet worden gedwongen om een “regerings” programma of activiteit te financieren waar zij moreel tegen zijn? Zeer weinig of geen. Dus waarom blijven die mensen dan dingen financieren waarvan ze voelen dat die destructief zijn voor de samenleving? Omdat “gezag” het hen vertelt, en omdat ze geloven dat het goed is om “gezag” te gehoorzamen. Als gevolg daarvan blijven ze de opbrengst van hun arbeid afgeven als brandstof aan de machine van onderdrukking – een machine die anders niet bestond en niet kon bestaan.

14522839_1764004240483727_1056923435648857187_n

Belasting is de prijs die we betalen als we falen om een geciviliseerde maatschappij te bouwen. Hoe hoger de belastingen, hoe groter het falen. Een centraal geplande totalitaire overheid representeert een compleet falen van de geciviliseerde wereld. Terwijl een volledig vrijwillige maatschappij het ultieme succes ervan vertegenwoordigd.

“Regeringen” produceren geen rijkdom; wat ze besteden moeten ze eerst van iemand anders afnemen. Elke “regering”, met inbegrip van de meest onderdrukkende regimes in de geschiedenis, is gefinancierd door betaling van “belasting” door loyale, productieve onderdanen.

Dankzij het geloof in “gezag”, zal de rijkdom die door miljarden mensen is gecreëerd, gebruikt blijven worden, niet om de waarden en prioriteiten van de mensen die er voor werkten te dienen, maar om de agenda’s te dienen van degenen die, boven alles hun medemens willen domineren.

Het Derde Rijk werd mogelijk gemaakt door miljoenen Duitse “belastingbetalers” die zich verplicht voelden om te betalen. Het Sovjetimperium werd mogelijk gemaakt door miljoenen mensen die zich verplicht voelden om aan de staat te geven wat het eiste. Elk binnenvallend leger, elk veroverend imperium, is opgebouwd uit rijkdom dat werd afgenomen van productieve mensen.

Overheden scheppen rijkdom op dezelfde manier als hoe teken bloed scheppen.

De vernietigers zijn altijd gefinancierd door de creërders; de dieven zijn altijd gefinancierd door de producenten; door het geloof in “gezag”, zijn de agenda’s van de kwaden altijd gefinancierd door de inspanningen van de goeden. En dat zal zo blijven, tenzij en totdat het meest gevaarlijke bijgeloof wordt ontmanteld.

Wanneer de producenten niet langer een morele verplichting voelen om de parasieten en overweldigers, de vernietigers en controleurs te financieren, zal tirannie wegkwijnen, en uitgehongerd uit het bestaan verdwijnen. Tot dan zullen de goede mensen de middelen blijven leveren die de slechte mensen nodig hebben om hun destructieve programma’s uit te voeren.

Dit is een fragment vanaf pagina 74 uit het boek van Larken Rose: Het meest gevaarlijke bijgeloof.
Lees meer in het gratis downloadbare boek: Het meest gevaarlijke bijgeloof 

Mocht bovenstaande video het niet doen bekijk de video dan op de volgende link:
Why I love waking up my friends


Oplossingen van harte welkom in de reacties 😀

Op de hoogt blijven van nieuwe berichten? Like ons op facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

10922476_602796053153478_1103629064292814701_n

Aanverwante artikelen en informatie: 
-) Toine Manders legt glashelder uit aan een tweede kamerlid waarom belasting diefstal is
-) Belasting is erger dan diefstal deel I
-) Belasting is erger dan diefstal deel II
-) Het meest gevaarlijke bijgeloof, nu in het Nederlands beschikbaar
-) Bestel een papieren of EPUB versie van – Het meest gevaarlijke bijgeloof –
-) Vrij beschikbare PDF versie – Het meest gevaarlijke bijgeloof –
-) Vrij beschikbar PDF versie van het Engelse boek – The most dangerous superstition –
-) Youtube kanaal van de schrijver Larken Rose – www.youtube.com/user/LarkenRose
-) Website van de schrijver Larken Rose – www.larkenrose.com
-) Het einde van al het kwaad, door Jeremy Locke
-) Lezing over The Natural Law van Mark Passio
-) Josie the Outlaw over zelfeigenaarschap
-) Democratie, het perfecte kwaad
-) Machthebbers & machtgevers

11351484_1636495783237349_444603357181674418_n

Je betaalt geen belastingen, ze nemen je belastingen af onder dwang en (de dreiging van) geweld.

-) De toekomst van onze economie deel 12 & 3
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Breek het monopolie van geld als enige ruilmiddel
-) Het belang van diversiteit in economische systemen – Bernard Lietaer
-) Bernard Lietaer – What about Money

10689684_730078767072930_6713649469327319590_n

41 gedachten over “Goedbedoelende mensen financieren het meeste kwaad op deze wereld

 1. Jos

  Dè oplossing heb ik niet, een oplossing echter wel.
  Kijk, men heeft ons doen geloven dat als je veel bezit en veel geld hebt je een rijk mens bent.
  Daarmee is de mens los komen te staan van zijn oorspronkelijke natuur en van de reden van zijn/haar bestaan.
  Het valse geluk noem ik dat , want hoe kan men gelukkig zijn door van andermans , meestal geleend, geld te leven?
  Immers; men is in de macht van de ander.
  Door een gans leven daar mee bezig te zijn, schiet met doorgaans het doel voorbij, namelijk; worden wie je bent.
  Geld corrumpeert, dat moge onderhand meer dan duidelijk zijn.
  En als je tenslotte dit leven verlaat, waar blijft al die zogenaamde rijkdom dan?
  En wat is er opgebouwd aan werkelijke rijkdom, het ‘ken uwZelf’ ?
  Want het lijkt mij meer dan duidelijk dat zowat elke overheid er op uit is van U een kale kip te maken door alle mooie veren die U al kip ontwikkeld er meteen weer uit te trekken.
  Dus lijkt het mij verstandiger om vanuit het bewust zijn dan maar als een kale kip te gaan leven en de innderlijke rijkdom te doen groeien.
  Stoppen met betalen, voor een belangrijk deel is het eigenlijk zeer eenvoudig.

  Het gaat er om de authentieke waarden te herstellen.
  Want om als mens te kunnen leven zijn er maar 3 dingen nodig.
  Een goed dak, eten van goede kwaliteit en schoon drinkwater.
  “Toevallig”zijn dit de dingen die thans enorm onder vuur liggen en voor veel mensen problemen opleveren.
  Om een dak boven je hoofd te hebben, dien je een lening aan te gaan die je in één leven niet kunt opbrengen.
  Anders gezegd, je huurt een huis van de geldschieter wat nooit van jou zal zijn.
  De enige manier om echt goed eten te bekomen is door het zelf te verbouwen.
  En schoon water begint onderhand het grootste probleem te worden, want zelfs het drinkwater uit de kraan is steeds minder te vertrouwen.

  WIj leven in een grote leugen en de meesten van ons zijn er aan gewend.
  Echter de enige mogelijkheid het te doen stoppen is je eigen verantwoordelijkheid over je eigen leven terug te nemen.
  Dit kun je doen door niet langer aan het Systeem deel te nemen, door het te verwerpen.
  Immers het werkt niet, dus waarom er langer deel van uit maken en waarom het nog langer te voeden?

  Inderdaad neemt men zelf deel aan alle onrust en oorlogen door steevast de verplichte contributie te blijven betalen via de belastingen. U belast uwZelf daarmee, en Uw medemensen.
  Als U ook voelt dat U met Uw rug tegen de muur staat, wordt het dan onderhand niet eens tijd om U om te draaien en Uw leven eens van een andere kant te gaan bekijken?
  En te beseffen dat U pas echt rijk bent als U met weinig tevreden kan zijn i.p.v. met steeds meer?
  Want hoe meer U hebt, hoe meer U dient af te dragen.

  Als U onder de inkomensgrens van ca. 12.700 per jaar blijft, hoeft U namelijk niets meer af te dragen.
  De overheid heeft dan namelijk haar doel bereikt, U bent voor hen een kale kip geworden.
  Zie de overheid als een boer, waar U het vee van bent.
  Wat moet een boer nog met alleen maar kale kippen?
  Denk eens goed na over wat er in het bovenstaand artikel wordt uitgelegd.
  En besef dat U de architect bent van Uw leven.
  Neem de macht over Uw eigen leven terug, en inspireer en help Uw broeders en zusters dit ook te doen.
  Of leef verder in slavernij.
  De keuze is aan Uw Zelf, en aan niemand anders.

  Fijne dag,

  1. Martine

   Wij leven al 8 jaar op deze grens en dat voelt prima. Wij hebben al heel lang geaccepteerd dat je niet boven het maaiveld uit wil komen.dus: Veel zelf doen en creatief zijn met oplossingen, veel ruilen, veel delen.
   Mijn verlangens zijn groot en ik manifesteer vaak kadootjes voor mezelf, zorg elk jaar dat ik weer op 0 uitkom en leef mijn heerlijke leven. Maar ik ben niet afhankelijk van mijn verlangens. Ik werk niet om te leven en ik leef ook niet om te werken. Ik leef gewoon en doe wat ik kan doen, op mijn manier, voor de maatschappij. Belastingbetalers, leef een sober leven: 50 euro per week voor 2 personen is zat om van te kunnen leven. Probeer het eens een week of vier. Sla sinterklaas over en vier een keer geen kerst. Ga eens een jaartje op de camping staan i.pv. naar Gran Canaria vliegen met het hele gezin.

 2. Pieter Stuurman

  Zo is het Jos.

  De reden dat geld macht vertegenwoordigt, is omdat geld als hoger en belangrijker ingeschat wordt dan mensen(levens). Geld is de afgod van deze tijd. Hij wordt aanbeden, er wordt aan hem gehoorzaamd, aan hem geofferd (rente), hij levert zondaars (schuldenaren) op, en hij is (zoals iedere afgod) volledig illusoir. En, zoals met iedere afgod, wordt hij ingezet voor het profijt en de macht van degenen die hem verzonnen hebben, en die (in tegenstelling tot de gelovigen) weten dat hij een afgod, een nepgod is.

  De gehele mensheid put zich uit in een permanente hysterische dans ter verering van de afgod. Het gunstig stemmen van de afgod geld, lijkt een levensvoorwaarde te zijn. En zo is inmiddels elk facet van het leven (en zelfs het leven zelf) beprijsd. Zelfs levensgeluk wordt in geld uitgedrukt.

  Door geld boven onszelf te plaatsen, wordt het onmogelijk om zowel de werkelijke aard van dat geld (schuld) te leren kennen, als de werkelijke aard van onszelf. Het verduistert simpelweg ons beeld van wat we werkelijk zijn: vrije en verantwoordelijke creërende wezens.

  Gedachte: geld is noodzakelijk om te kunnen leven
  Emotie: angst voor tekort aan geld/hebzucht
  Handelen: overal geld voor vragen/overal geld voor betalen
  Realiteit: geld nodig hebben
  Bevestiging: Zie je wel! Geld is noodzakelijk om te kunnen leven

  We hebben hiermee een realiteit gecreëerd waarin vrijwel de gehele mensheid gelooft dat de afgod geld, ons het leven (letterlijk) verleent. Dat we uitsluitend via die afgod, gebruik kunnen maken van de benodigde producten en diensten, die we ZELF produceren.

  1. Martine

   Er is genoeg. En als je uitgaat van de uitbundigheid en overdadige weelde die de wereld ons geeft, kun je niets anders meer dan genieten van wat er is en aantrekken wat je verlangt. In het veld van alle mogelijkheden kun je manifesteren wat je wilt. Hou meer van jezelf en waardeer jezelf!

   Angst, gebrek, jaloezie en gemis? Die laten je zien dat je op het verkeerde pad zit en brengen je nergens.
   Hoe kan je weten of je wel of niet op de juiste route zit? Voelt het niet goed, niet doen. Voelt het wel goed, wel doen. Zo simpel is het mensen.

  2. Ron

   We? Wie we? Mocht u net als ik wakker geworden zijn in een vreemde wereld keer u daar dan van af om de uwe te vinden. Realiteit is uw eigen creatie, god.

 3. Lacsap

  Hoelang is men al bezig met het zoeken naar oplossingen voor problemen die ontstaan (zijn) door geld? Wat is de hoofdfactor in een regering, de druk op je werk, vervuiling, diefstal etc. Geld is totaal overbodig voor een gewoon mens en een goede samenleving. Geld is wat de elite macht geeft en waarmee het alles vergaard wat het verlangt. Wij kunnen alles zelf want wij de slaven maken en doen alles voor de elite. Wij kunnen zelf regels maken en stemmen, de boel automatiseren etc. en wij kunnen dat veel beter dan dat enge clubje eliten die helemaal gek zijn. Zonder geld hebben die eliten geen macht meer, kun je niemand omkopen of met geld lokken.

 4. Bas van de Plas

  We kunnen naar boven wijzen, maar we dragen de machtspiramide zelf. Er hoeft geen bloedige revolutie plaats te vinden. We hoeven enkel te stoppen met het steunen van psychopaten.

  Stoppen met stemmen en belasting betalen is de oplossing. We doen alles zelf al, we hebben geen regering nodig. Ze liegen alleen maar.

  Ik speel al een tijdje met de gedachte een site op te zetten waar mensen aan kunnen melden die wakker zijn en het lef hebben daadwerkelijk te stoppen met het betalen van bijv wegenbelasting of ziektekosten. Als je dan een man of 100.000 hebt kun je eens serieus overwegen de stap te zetten. Maar als je geen grote aantallen hebt zullen de eersten dapperen gewoon uit hun huis gezet worden. Het zal een collectieve beweging moeten zijn.

  Wie doet er mee? :p

  1. Jos.

   Dag Bas,

   Ik ben zelf al jaren zover.
   Ik las ergens, weet niet meer waar, dat er in NL al zo’n 350.000+ mensen zijn die hun ziektekostenpremie nog langer weigeren te betalen.
   Dus je bent zeker niet alleen.

   Groet,

  2. jeanine

   ik ben gestopt met betalen van de ziektekostenverzekering en de hypotheek, het laatste met steun van CMN. Voor het stoppen met de ZKV dien je zo weinig mogelijk WIT inkomen te hebben want anders schrijft de “ZORG”autoriteit gewoon 143 euro van je rekening af! En dat noemen we een DEMOCRATIE????????Belastinggeld wordt gebruikt om de rijkste familie van Nederland, die van von Amsberg, NOG rijker te maken. Als je dáár in trapt ben je geen knip voor je neus waard.

   1. Albertien

    Jeanine,

    Wat een dapper besluit om te stoppen met betalen van ziektekostenverzekering en hypotheek. Kun je daar verder iets meer over vertellen? Meer mensen zouden dit moeten doen, het is al een zoektocht om de goedkoopste verzekering te vinden en die van mij is al helemaal uitgekleed en betaal dan € 80 per maand, nog een bedrag wat ik eigenlijk niet zou willen betalen, maar zoals je zegt, als je een wit inkomen hebt, dat heb ik, dan schrijven ze het gewoon van mijn rekening.
    Ben benieuwd hoe je dit heb gedaan, wellicht ook belangrijk voor andere lezers op deze site!

  3. Albertien

   Beste Bas,

   IK ben het helemaal met je eens en ik prijs je gedachte om een site op te zetten waarin een oproep wordt gedaan om te stoppen met betalen van alle belastingen en ziektekosten.
   Het zal inderdaad een collectieve beweging moeten zijn, dan bereik je misschien nog iets bij dit elitaire clubje, de roverheid van dit land, bah, ik word er langzamerhand doodziek van. Als ik de vreselijke verhalen hoor van oude mensen, zonder kinderen, wiens hulp per 1 januari wordt gestopt, een fijne mededeling door het WMO bij deze mensen thuis, ze begrijpen het wel, maar wordt doodleuk gezegd dat ze dan maar een beroep moeten doen op de buren of vrienden of familie. Familie is er niet meer, de buren hebben het druk met werken, die zullen geen behoefte hebben om mantelzorger te zijn voor de oude buren. Ja, zo zijn er zoveel schrijnende verhalen en dat alleen door het elitaire clubje, wat de regels bepaalt en de mensen alsmaar meer uitkleed, een kale kip, ja daar valt niks meer van te plukken.

   Ik weet dat Johan Oldekamp zijn ziektekostenpremie niet meer betaald, dat heeft nogal wat moeite gekost, maar volgens mij is hem dat uiteindelijk wel gelukt. Je kunt eens kijken op zijn site van http://www.pateo.nl en misschien contact met hem te zoeken.

   Het wordt tijd dat we het heft in eigen handen nemen, we willen onze vrijheid terug!

  4. JM

   Denk dat de welvaart in Ned. dusdanig hoog is dat er weinig zijn die deze weg willen ingaan. Deze stap kan je alleen maar maken als je werkelijk niks hebt. Vergeet niet als je gratis een eigen dak en een stuk grond wilt hebben je geld nodig hebt. Heb je dit wel komen ze met huis en grond belasting. Ik denk als je echt een vrij mens wilt zijn moet je weg uit Europa.

  5. lolbroek

   Ik doe mee… Ik ben mijn hele leven al werkzaam en er nog nooit wat mee opgeschoten. Vooral de laatste jaren maak ik me er zo boos over dat er steeds meer en meer afgenonen wordt, steeds meer belasting, voordelige regelingen als spaarloon, je pensioen etc etc. alles wordt je afgenomen en al dat geld verkwist de staat…steeds lees je keer op keer in de krant of op het nieuws dat er weer voor miljarden verkeerd geinvesteerd is. En het allergekste is dat die mensen nog op dezelfde posities zitten. Nooit gaat dit veranderen. Alleen wordt dit erger en erger. Iedereen om mij heen is dom, blind en zo achterlkijk als het achtereind van een zwijn dat we dit allemaal blijven pikken en betalen. Ik wil graag weer in de natuur gaan wonen, mijn huis verkopen (al zij het met schuld) i don’t fucking care!!! ik wil hier weg, uit het hele idiote kut systeem , uit dit achterlijke land wat Nederland heet met al die loozers die niks durven beginnen en leven van schouderophalen en dogma’s verzinnen. Mijn eigen vuurtje stoken, groenten verbouwen en een hut om in te wonen. Als iedereen dat zou doen hadden we geen klimaat problemen, geen geld en spullen nodig , geen machtsmisbruik, kortom geen verzinsels maar een echt leven. Dan heb je weer de eigen regie en vooral je vrijheid!!! Ik doe volmondig mee!! en mocht je nog geweldige tips hebben hoe ik zo goed mogelijk van mijn huis af kan komen dan hoor ik dat graag!

 5. Douwe Beerda Bericht auteur

  Ik denk dat de ietwat dubieuze werking van het banksysteem al een tijdje door een grote groep worden doorzien en dat de leugens van het politieke systeem ook heel hard onderuit gaan op het moment. Dat is heel goed omdat je mensen dan in ieder geval open hebt staan en mensen bereid zijn de zaken op een andere manier proberen aan te pakken.

  Volgens mij gebeurt er best wel wat in de soevereine mens beweging, van mensen die zichzelf onttrekken aan alle soort belastingen tot mensen die het bankensysteem voor het gerecht slepen etc.

  En wat volgens mij ook heel belangrijk is, is dat we simpelweg betere systemen opzetten die gemakkelijk toe te passen en gebruiksvriendelijk zijn voor de grote massa. Bitcoins is wellicht een begin en een website als http://www.spullendelen.nl is in mijn ogen ook buitengewoon waardevol.

  Waar ikzelf al een jaar of wat mee loop is het opzetten van een landelijk LETS systeem in Nederland waar mensen onderling hun arbeid kunnen uitwisselen in uren. Niet zozeer als vervanging van maar als aanvulling op het huidige systeem. http://www.strohalm.nl/ kan hier wellicht een belangrijke rol in spelen?

  Maar elk initiatief helpt volgens mij waarbij mensen samenkomen, onderling van gedachten wisselen en de handen ineen slaan om het oude systeem te laten liggen en zelf aan andere mogelijkheden te gaan bouwen.

 6. Driepinter

  @Bas

  Ik ben het helemaal met je eens. En wie doet er mee…

  Als je zo naar allerlei reageerders kijkt op allerlei websites die een beetje in die richting zitten, dan zie je dat de meeste mensen wel ontevreden zijn, maar vaak niet de kern van het probleem raken. En dan is de logische gedachte ‘met zulke vrienden (medestanders) heb je geen vijanden nodig’.

  Dat is tot nog toe helaas de realiteit, het benoemen van corruptie en misstanden, het wijzen naar politici en figuren achter de schermen is welbeschouwd nog niet een eerste stap naar een oplossing. Het aanvallen van de slechteriken zelfs ook niet. Mensen moeten een alternatief hebben, en dat alternatief ook begrijpen en aanhangen. Zolang de meesten andere mensen op de troon willen zetten ga ik er niet mee in zee.

 7. Douwe Beerda Bericht auteur

  Ik denk dat het belangrijk is dat mensen op eigen integriteit beslissen om simpelweg niet meer mee te doen. Kwam vanochtend dit filmpje tegen van de ommekeer die de brieven van de belastingdienst gewoon netjes retour stuurt en simpelweg kiest om te stoppen met meedoen.

  http://youtu.be/_hDv_JJdNIE?list=UUWnF3QV9SWY12uVW1sQEoBg

  De Ommekeer;
  http://ommekeer-nederland.nl

  Burgerlijke Ongehoorzaamheid op facebook;
  https://www.facebook.com/pages/Burgerlijke-ongehoorzaamheid/169116179839583?ref=hl

 8. Koen Heringa

  Beste lezers,
  kijk maar bij Lieuwe Tiemens (facebook) onder de video van Ron de Bollenkoning en lees de verhandeling ‘Producten en diensten’.
  Als dit plan wordt uitgevoerd, worden wij er allen beter van.
  Laat weten wat u ervan vindt: e-mail: koen6@xs4all.nl
  Met vriendelijke groet,
  Koen Heringa

 9. Sylvie Jacobs

  Wij stellen voor directe of persoonlijke fiscale methoden te beëindigen, dus onder meer inkomstenbelasting en vernootschapsbelasting te beëindigen. Alleen indirecte belastingmethoden te faciliteren, onder meer in de vorm van BTW, omzetbelasting en invoerrecht. In een leefbaar gegarandeerd basisinkomensysteem zal niet langer een noodzaak zijn aan overmatige belasting, omdat de rol en de taken die de overheid vereist zal zijn uit te voeren en te financieren, minimaal zullen zijn. Het bedrag aan belasting voor elk individu zal direct gerelateerd worden aan de eigen activiteiten en participatie binnen een bepaald systeem of deel van de samenleving (bijv. tolwegen/rekeningrijden).

  Om dit voor elkaar te krijgen is educatie nodig om de kloof tussen de regering en de mensen te dichten zodat een gewaarzijn in kan treden van wat er werkelijk op Aarde aan het gebeuren is.

 10. Leon

  Geestig, beseffen mensen dat het grootste deel van de belastinginkomsten naar zorg gaat. AOW en Ziektekosten enz. Ik ben voor een regeling dat als je bewust stopt met het betalen van je premies en verplichtingen je ook nergens meer recht op hebt tenzij je aan kan tonen dat je het echt niet kan betalen. Stel je krijgt een gehandicapt kind dat in zijn leven 10 miljoen euro aan zorg nodig heeft dat moet de rest dan maar even ophoesten? Wat stelt men voor om alles uit te betalen een BTW tarief van 50% om zorg en infrastructuur te kunnen betalen en torenhoge invoerrechten om kopen in het buitenland te ontmoedigen? Zorg en infrastructuur dat zijn de twee grootste kostenposten in iedere moderne samenleving. Opsporing en handhaving zijn relatief kleine kostenposten. Snij je die eruit dan vinden mensen de meest ingenieuze manieren om alles te ontduiken. Wat heb je vervolgens nodig opsporing en handhaving. Maar goed dan rij ik naar Duitsland waar de BTW laag is of ik importeer het uit Verweggistan. Of wil je elke kofferbak openen aan de grens dat zijn pas nazi praktijken. Vergeten wordt bovendien dat veel belastingen juist al vrij direct geheven worden zoals wegenbelasting, waterschapsbelasting, gemeentelijke belastingen. Het kan theoretisch allemaal uit 1 pot maar nagenoeg iedere grote instantie blijft nodig van de belastingdienst tot verkeer en waterstaat en je hebt een regering nodig om alle grote diensten te leiden dus wat lost het op? Los van dat een miljonair nog minder gaat betalen? Weinig mensen zijn het monetair systeem zatter dan ik maar dit artikel is een epic fail.

  1. Douwe Bericht auteur

   Ik denk eerlijk gezegd dat mensen prima op vrijwillige basis willen betalen voor diensten die hen daadwerkelijk van dienst zijn. Wegen lijken me nuttig. Ziektezorg is op dit moment al een enorme maffia waar ik waarschijnlijk niet aan mee zou doen voor de bedragen die mensen nu verplicht dienen te betalen. Het leger, topsalarissen van ambtenaren, bailouts van banken, salarissen van politici in Brussel en afdrachten aan de EU zouden direct worden geschrapt. Pure geldroof van een idiote elite die waant dat zij op deze manier op gewone mensen mag parasiteren.

   Hoe je reageert is vrij symptomatisch voor elke Statist. Je gelooft blijkbaar dat een overheid die onder dwang en geweld geld van al haar onderdanen afneemt op de een of andere manier goed zou zijn voor die onderdanen. Als je buurman onder dwang en geweld geld van jou afneemt is het ordinaire diefstal. Wat is het verschil daarmee met wat de overheid doet? Mag ik aan je vragen waarom geweld en dwang in jouw ogen iets wenselijks is. Denk je niet dat mensen op vrijwillige basis onderling in stand zijn zichzelf te organiseren?

   En lees ook dit artikel van Pieter Stuurman eens door. Laat wel mooi de idiotie van overheid en hun geldroof zien.
   http://pieterstuurman.blogspot.no/2014/09/de-klusjesman.html

   De bel gaat. U doet open.

   ‘De klusjesman!’ roept de man in het blauwe pak, ‘Dat is dan 15.000 euro!’
   ‘Hoezo?’ vraagt u.
   ‘Hoezo, hoezo…!? Omdat ik het zeg ja! Dat is hoezo!’, roept de blauwe man.
   ‘Maar, waarom moet ik u betalen?’ vraagt u netjes.
   ‘Voor allerlei klussen die ik voor u ga doen. Dienstverlening, zeg maar’.
   ‘Maar…. welke klussen dan?’ vraagt u.
   ‘Ja, dat maak ik wel uit! In ieder geval allemaal nuttige dingen!’ blaft de man.
   ‘Hmm, in dat geval bedank ik voor uw aanbod’ zegt u.
   ‘Nee nee, u begrijpt het niet! U betaalt mij gewoon, anders stop ik u in een kooi!’ dreigt de man.

   De man legt u uit dat hij mensen met vuurwapens in dienst heeft en dat hij bij uw weigering, u onder bedreiging van die wapens zal opsluiten.

   U geeft u gewonnen en betaalt.

   U hoort van uw buurtgenoten dat dezelfde man ook bij hen aan de deur is geweest. Ook zij betaalden de man. U besluit bij elkaar te komen in het buurthuis.

   Er wordt overlegd en er wordt gediscussieerd. De één wil graag een rode klusjesman in plaats van de blauwe, de ander wil een gele. De verschillende meningen buitelen over elkaar. Maar niemand lijkt zich af te vragen of zo’n klusjesman überhaupt wel een goed idee is. Onafhankelijk van de eventuele kwaliteit van zijn werk…

   Uiteindelijk wordt er gestemd en na telling van de stemmen, wordt het de rode klusjesman.

   Na korte tijd staat de nieuwe klusjesman op de stoep.

   ‘Dat is dan 15.000 euro!’ roept de rode man, ‘En het kan in de loop der tijd meer worden! Of minder, maar dat maak ik wel uit!’
   ‘Maar’ zegt u, ‘ik dacht….’
   ‘Ja, denken denken!’ zegt de man, ‘Laat dat maar aan ons over. JULLIE hebben voor mij gekozen!’
   ‘Maar, ik ben het hier niet mee eens’ zegt u.
   ‘Dat mag’ zegt de rode man, ‘Maar u gaat mij gewoon betalen, anders stop ik u in een kooi’.

   U buigt het hoofd en betaalt.

   Gek verhaaltje hè. Toch is dit precies wat er iedere dag met u gebeurt. Uw overheid bepaalt DAT u moet betalen en WAT u moet betalen. Daarnaast bepaalt diezelfde overheid ook welke diensten u ervoor in ruil krijgt (en of u er diensten voor in ruil krijgt). Over al deze zaken hebt u niets te vertellen. U kunt alleen kiezen voor een ander gezicht, een andere kleur. Voor u blijven de voorwaarden hetzelfde: u moet gehoorzamen, anders belandt u, onder bedreiging van geweld, in een kooi.

 11. Christian Kok

  Waar we echt allereerst voor moeten zorgen, zoals ook al is voorgesteld hier voorgaand, dat we ons gaan mobiliseren op een website die er inventariseert hoeveel mensen hier daadwerkelijk gehoor aan willen geven, om als het sein op groen staat/gaat vanuit die massaliteit gaat doorpakken en dus al daadwerkelijk niets meer aan de roverheid afdraagt..! Dit moet idd zeer georganiseerd en bepaald niet ieder voor zich, maar door onze krachten te bundelen kunnen we meer bereiken dan tot nu toe alleen maar blijven hunkeren naar die souvereine status, het moet een website worden die `tools` aanreikt hoe te handelen, maar die ook een burgerwacht instelt om huisuitzettingen die door de corrupte bancaire sector zeg maar Rothschild maffia worden uitgevoerd, te elimineren! Ik weet zeker dat we met zo`n website echt verder gaan komen dan alleen maar lekker blijven dromen, het moet sowieso in gang gezet worden..maar beslist geen eenmansactie worden, die is gedoemd tot falen..
  Geen twijfel mogelijk, dat deze site veel gegadigden oplevert..want het willen is er bij velen wel bij, maar komt het eenmaal tot uitvoering, dan moeten we doordacht te werk gaan en niet ieder voor zich gaan handelen.

  1. Douwe Bericht auteur

   Het staat je vrij jezelf te organiseren.

   Persoonlijk geloof ik echter dat het een mythe is dat vele mensen meer kunnen doen dan een individu. Ga vooral uit van je eigen kracht en volg vooral je eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie. Als je op dat persoonlijke pad dan mensen tegenkomt prima maar volg vooral je eigen richting en maak jezelf niet afhankelijk van wat anderen wel of niet doen.

 12. Coy Cooshein

  Ik lees vele utopische uitingen hierboven. De maatschappij veranderen moeten we met z’n allen doen. Alleen of een kleine groep heeft geen zin, dat is gedoemd te mislukken. De maatschappij blijft dus, min of meer zoals hij is, en belasting betalen ook. Vele belastingen zijn pure diefstal, waarvoor de particulier maanden de cel in zou gaan. Er zijn ook voordelen te incasseren. Het is waar dat de overheden (landelijk en lokaal) enorm veel belastinggeld verspillen. Het is waar, dat wij niet worden voorgelicht, maar voorgelogen. Wat je zelf kunt doen? Frauderen. Fraudeer waar je kan, maar doe het slim. Slimmer dan de belastingdienst, en dat is echt niet moeilijk.

 13. Peter

  Geen belasting willen betalen en ziektekosten in een wereld met 6 Miljard mensen en dan wel naar het ziekenhuis gaan als je een ongeluk hebt gehad of een ernstige ziekte hebt zodat andere mensen voor je betalen. Het idee hebben dat We allemaal in een hoekje van het land kunnen wonen en worteltjes kweken en onze problemen samen wel oplossen. Dat samen wordt een groep gelijkdenkers zonder ruimte voor andersdenkenden. Bekijk de positieve kant van ons systeem en probeer met ideeën te komen voor hoe het beter kan in plaats van deze kinderlijke ideeën over de overheid die in dienst van het grote geld en de koning werkt. En ga eens op vakantie naar plekken in de wereld waar de overheid gefaald heeft ter inspiratie. Corruptie, geweld, armoede etc ontbreken daar niet ineens. Nederland Is zo gek niet. Natuurlijk zijn er allerlei misstanden en dingen die anders kunnen of zouden moeten. Laat dat het streven zijn. Gelijkheid voor mensen met een overheid die transparant Is en zorg draagt voor de verdeling van middelen. Ik woon liever in die wereld dan in die waar mijn buurman z’n belasting ontduikt omdat hij boos Is op de maatschappij en mij laat betalen voor z’n chemotherapie. Met alle respect.

  1. Douwe Bericht auteur

   Hoe maakt dwang en geweld volgens jou precies de wereld een betere plaats?
   En waarom denk je dat dat dwang en geweld noodzakelijk zouden zijn?

 14. J.G. Bosman (werktuigkundige)

  Je travaille
  Tu travailles
  Il travaille

  Nous travaillons
  Vous travaillez
  Ils…..profitent!

 15. J.G. Bosman (werktuigkundige)

  Heel veel Nederlanders willen liever niets weten van de misdaden van hun regering. Een regering waar ze nota bene zèlf -hoe dom kan een mens worden?- op hebben gestemd.

  Want als ze echt weten wie en wat hun regeert dan zijn ze natuurlijk ook verantwoordelijk. En dat past een laf en berekenend volk van boeren en hoeren niet.

 16. Peterdj

  Wat een verademing dit schrijven. Ben recent op onderzoek gegaan door Websites als GlobalResearch, Ella Star te lezen en de Bilderberg Group. Niet geloven hoe iedereen in de wereld onderdrukt wordt door malafide regeringen onder leiding van het Cabal. Dan praten sommigen over complot theorieën noem het maar zo omdat de mensen de waarheid moeilijk kunnen bevatten. Er zijn mensen die met bedrijging van eigen leven de waarheid kenbaar maken. Wij moeten dit zoveel mogelijk met elkaar delen. Het kan gaan tenkoste van vrienden en bekenden. We leven nu eenmaal in een RIP off land net als het betalen van BPM. Succes allemaal.

 17. Matthijs

  Oud artikel maar nog steeds relevant. Ik.vroeg mij af, los van dat er een hele hoop ongevraagde zaken worden betaald van ons belastinggeld. Is het niet zo dat het overgroote deel wordt gebruikt om bijstandsuitkeringen van te betalen? Ook al wordt hier misbruik van gemaakt, het afschaffen van bijstand lijkt mij ook niet een vooruitgang in z’n geheel. Zijn er cijfers die laten zien waar al het geld heen gaat? Ik zou ook graag meer onderbouwingen willen zien voor een alternatief. De wegen , subsidies , uitkeringen etcetera zijn niet perse slecht voor de samenleving naar mijn idee al geloof ik wel degelijk dat er met een groot deel niet transparant word omgegaan en de belasting wat dat betreft een stuk lager zou moeten zijn dan 21%. Als iemand dit kan tegenspreken met goede argumenten zou ik dit graag horen. Waarheid ligt meestal in het midden.

  1. Keyboard

   Een (foutief) argument ter verdediging van belastingen is inderdaad dat er ook goede dingen mee worden gedaan zoals aanleg infrastructuur, bijstandsuitkeringen en zorg. (Ik durf onderwijs niet meer in dit rijtje te noemen omdat de leerplicht in mijn optiek net als verplichte belastingen amoreel is.)

   Maar het is kortgeleden bewezen dat er van belastinggeld dus ook terroristische organisaties in Syrië gesteund worden, belastingen worden gebruikt om iedereen te bespioneren onder het mom van terrorisme bestrijding (hoe tegenstrijdig met voorgaande), belastinggeld word gebruik voor de manipulatie van de bevolking d.m.v. media (daar gaat de vrijheid van meningsvorming), het word gebruikt om banken te redden (maar zeker geen ziekenhuizen mee redden zoals afgelopen week pijnlijk duidelijk werd!) belasting word kortom gebruikt om vrijheid te beperken en de huidige macht in stand te houden, en deze twee zaken zijn de grootste oorzaken van de problemen van deze tijd.

   Belasting moet gewoon vrijwillig en transparant zijn. Dit is te bereiken door voor alle zaken aparte ”potjes” te maken. wil je gebruik maken van de infrastructuur; dan betaal je mee aan de pot infrastructuur. Wil je dat je kinderen het staatsonderwijs volgen; dan betaal je mee aan de pot onderwijs. Wil je zorg ontvangen; dan betaal je mee aan de zorg pot. Wil je terroristen in Syrië sponsoren, dan betaal je daar aan mee. Het is ook te gek voor woorden dat politici mogen bepalen hoeveel geld er naar de zorg gaat; als mensen zelf mochten kiezen hoeveel zij jaarlijks willen betalen voor goede zorg; dan kan ik iedereen verzekeren dat dit bedrag jaarlijks veel hoger zal zijn.

   zomaar wat ideeën, want als je acties baseert op moraliteit en vrijheid hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te zijn…

  2. Douwe Bericht auteur

   Lees het vrij downloadbare boek van Larken Rose eens door. Hij gaat uitgebreid in op al die zaken.

   Ik denk dat het initiëren van geweld en het gebruik van dwang nooit ok is.

 18. Keyboard

  En vergeet de onzichtbare belastingen niet d.m.v. het geld als schuld systeem , en de schades die de keuzes/acties van de huidige machten veroorzaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *