Politici van Geert Wilders tot aan Marianne Thieme gebruiken precies dezelfde politieke trucs

Politici volgen grotendeels hetzelfde patroon, ze praten je eerst een probleem aan en overtuigen je vervolgens dat je op hun moet stemmen, zodat zij dat probleem (voor je) op gaan lossen. Probleem – Reactie  – Oplossing. De politiek schotelt je een probleem voor. De reactie die ze voorstellen is dat je op hen gaat stemmen, oftewel ze willen je overtuigen dat het goed is om je macht weg te geven aan hun. En ze doen tot slot alsof het essentieel is dat zij over jou en je buren dienen te heersen omdat dat de oplossing zou brengen…

Verschillende partijen hebben elk hun eigen favoriete problemen om je bang voor te maken. Moslims, vluchtelingen en klimaatverandering zijn slechts een paar smaken uit het brede pallet van angsten en problemen dat door verschillende politieke partijen wordt opgediend. Maar of het nu Geert Wilders van de PVV is, of Marianne Thieme van de PvdD of welke smaak dan ook tussen die twee in, ze volgen allemaal precies hetzelfde patroon.

quote-the-whole-aim-of-practical-politics-is-to-keep-the-populace-alarmed-and-hence-clamorous-to-be-led-h-l-mencken-125762

Het gehele doel van praktische politiek is om het volk gealarmeerd te houden (en zo aanhankelijk om naar veiligheid te worden geleid) door ze continue te bedreigen met een eindeloze serie van fictieve problemen, alle volledig denkbeeldig.

Hoe lang laten mensen zich nog bij de poot nemen door de politiek? Deze doorzichtige truc van mensen in de angst drukken en ze vervolgens overtuigen hun macht weg te geven aan de politiek zou toch vroeger of later een keer moeten ophouden te werken?..

Maak je bekend met dit patroon wat ook wel het Patroon van Tirannie wordt genoemd zodat je het kunt leren herkennen, doorprikken en ontmantelen.

Het Patroon van Tirannie

Tirannie is vermomd als cultuur en wetgeving. Alles wat het kwaad nastreeft is de vernietiging van vrijheid – om de waarde van mensen kapot te maken.

Het patroon van tirannie is eenvoudig. De doelstelling is om de vrije wil van mensen te breken en ze vervolgens te onderwerpen door een cultuur van gehoorzaamheid te scheppen.

Om de gehoorzaamheid van mensen te krijgen en te behouden moet een proces plaatsvinden. Dit proces is het patroon van de tirannie.

Oorlog

Vóórdat een nieuw gezag; een nieuwe heersende klasse kan worden vastgesteld, moet oorlog plaatsvinden. Oorlog is de implementatie van geweld in de samenleving. Het is het instrument dat het kwaad gebruikt om het gezag te vestigen.

Alle oorlogen in de geschiedenis zijn gevoerd als gevolg van de wens om een nieuw gezag over mensen uit te oefenen. Op kleine schaal gebeurt dit via een proces van bedreiging en berusting. Dat is het gedrag van pestkoppen, misdadigers en maffia.

Om het gezag op grote schaal te vestigen loopt het uit op grootschalige, gewelddadige gevechten, oftewel invasies en oorlogen. Dat is het gedrag van volken en naties.

Vijanden

Aan de basis van een heersende klasse; gezag ligt gehoorzaamheid. Om een uitweg uit het oorlogsgeweld te bieden zullen nieuwe vormen van gezag de mensen duidelijk maken dat, als ze aan hen gehoorzaam zijn, de oorlog zal eindigen. De autoriteiten, het gezag, conditioneren de mensen tot gehoorzaamheid door hen te beloven dat zij hen zullen beschermen tegen gevaarlijke externe vijanden.

10246724_341235642690550_1723117607620217448_n

Theocratieën benoemden godslasteraars als de ‘vijand’. De Nazi’s kozen de Joden en het communisme had het op de ‘rijken’ voorzien. Er zijn heel veel vijanden bedacht, maar de
meest gebruikelijke is anarchie.

Bescherming

Om een cultuur te scheppen en het vrije denken te manipuleren, moet het kwaad een vijand of een probleem creëren. Het is voor degene die uit is op de macht niet belangrijk wie die vijand is of wat het probleem precies is. Zolang deze vijand of het probleem mensen maar bang maakt.

In ruil voor gehoorzaamheid bieden de mensen die op macht belust zijn bescherming tegen deze ‘vijanden’ of oplossingen voor de ‘problemen’. Het gezag `beschermt´ je tegen de door hun verzonnen vijanden en problemen.

10256244_10202605563006916_2419338985643461878_n (1)

De prijs voor die (ongevraagde) bescherming is gehoorzaamheid aan het gezag. Deze bescherming en bijkomstige vereiste gehoorzaamheid zijn niet vrijwillig. Als het
gezag niet wordt gehoorzaamd dan wordt er teruggegrepen op geweld door het gezag.
De vijand of de problemen zijn alleen maar bedacht om de last van gehoorzaamheid in de gedachten van de mens te verlichten. Culturele vijanden en veel van de grote problemen zijn een illusie.

Benjamin Franklin heeft ons geleerd dat degene die zijn vrijheid opgeeft ter wille van veiligheid, al snel geen van beide zal hebben.

Het patroon van tirannie heeft als doel je ervan te overtuigen dat je behoefte hebt aan veiligheid en je daarvoor je vrijheid moet opgeven in de vorm van gehoorzaamheid aan het gezag. De vraag naar veiligheid wordt aangewakkerd door degenen die aan de macht zijn. Dit is waarom het gezag vaak zijn eigen vijanden en problemen schept.

Vergis je niet. Het is niet de vijand waar het gezag op aast. Ze zijn op jouw gehoorzaamheid aan hen uit. De illusie en eigen schepping van culturele vijanden is enkel ontworpen om het denkvermogen van de mens te beperken. Het is ontworpen om de mens ervan te overtuigen dat de échte vijand niet het kwaad is dat over hen heerst, maar een denkbeeldige externe vijand, een soort van demon die hen kwaad zal doen.

Dit is de leugen van de tirannie.
Het vereist je gehoorzaamheid aan het gezag omdat alleen het gezag je zou kunnen beschermen tegen deze ‘vijanden’ en ‘problemen’  .

Sociaal bewijs

Als mensen zich (onder continue bedreiging van geweld) beginnen te onderwerpen aan de wil van het nieuwe gezag, is dit in principe een maatschappelijk bewijs dat het gezag wordt gehoorzaamd en des te waarschijnlijker wordt het dat anderen zullen volgen. Het ‘normaal’ zijn van gehoorzaamheid wordt een deel van het dagelijkse leven.

Het is heel natuurlijk om te willen ontkomen aan het geweld van een gezaghebber. Mensen die leven onder de dreiging en onderdrukking van de staat of misdadigers zullen onvermijdelijk
het aanbod van gehoorzaamheid aan datzelfde gezag aanvaarden.

fable_3_obey_or_die_poster_by_thegeekboutique-d5imwenEen overvaller belooft niet te schieten als je hem je portemonnee overhandigt. Verkrachters beloven je niet te doden als je doet wat zij van je verlangen. De maffia geeft aan je niet te zullen martelen als je netjes op tijd je betaling aan hen doet. Overheden beloven dat je niet zult worden opgesloten of gedood als je de wetten uit hun wetboeken naleeft en braaf je belastingen betaalt.

Iemand die pijn of de dood onder ogen ziet aan de ene kant, en beloofde bescherming tegen een externe `vijand´ aan de andere kant ziet, zal uiteindelijk zijn wil om vrij te zijn verliezen, en gehoorzaamheid gaan tonen aan het nieuwe gezag.

Wetten

Wetten worden geschreven en afgekondigd om gehoorzaamheid te legitimeren.
Een wet uit een wetboek imiteert principes; natuurwetten. Mensen wordt geleerd dat de wet altijd juist is. Er wordt ze niet geleerd te doen wat juist is, maar er wordt ze geleerd om blind te gehoorzamen aan de wet. En daarmee aan de wil van het gezag.

Het doel van cultuur is mensen ervan te overtuigen dat de wetten van het gezag goed en wenselijk zijn. Dat blinde gehoorzaamheid aan de wetten van het gezag goed, wenselijk en nobel is.

Cultuur gebruikt wetten om de mensen te laten geloven dat zij zonder deze wetten niet in staat zouden zijn om te zoeken naar waarheid of om in vrede met elkaar te leven.
Het gezag leert ons dat de wet goed; legitiem is in plaats van de menselijke vrije wil, dat de wet meer waarde heeft dan jou. Dit is een leugen.

Beperking van de vrijheid van meningsuiting

Het meest essentiële wapen van cultuur is de beperking van de vrijheid van meningsuiting.
Hoewel er in het verleden gewelddadige versies van dit wapen te vinden zijn, bestaat het in elke cultuur als de geldende moraal; datgene wat fatsoenlijk is en men hoort te doen.

Het doel van de beperking van de vrijheid van meningsuiting is om er zeker van te zijn dat diegenen die besloten gehoorzaam te zijn, om zich te voegen naar de wil van het gezag nooit de moed zullen krijgen om terug te kijken.

Om ervoor te zorgen dat de gehoorzaamheid behouden blijft, vereist cultuur van iedereen die ze in bedwang heeft dat ze de wil van het gezag opleggen aan degenen rondom hen. Het leert mensen om hun ongehoorzame buren ‘gek’ of ‘gestoord’ te noemen. Het vereist van mensen dat ze zich tegen diegenen keren die niet gehoorzamen aan de culturele voorschriften.
Cultuur veroordeelt iedereen die niet gehoorzaamt aan de culturele voorschriften als, vreemd immoreel en asociaal.

Daarnaast geeft cultuur zijn meest gehoorzame volgers mooie benamingen zoals nobel, eerbiedwaardig en gerespecteerd. Diegenen die het beste de culturele regels volgen, vooral door het veroordelen en bespotten van hun vijanden en het blind gehoorzamen van het gezag, worden beloond voor het stigmatiseren van diegenen die minder makkelijk gehoorzamen aan het gezag.

Dit is de onderdrukking van de menselijke vrije wil die het kwaad van cultuur en de culturele normen bewijst. Diegenen die ongehoorzaamheid aan het gezag vertonen of een opstand tegen het gezag voorstellen, worden gehekeld, bespot en gedemoniseerd. Het kan moeilijk zijn om de eenzaamheid te verdragen die voort kan komen uit de weigering om je te voegen naar de algemene culturele norm, zoals die is uitgezet door het gezag.

Dit is hoe de beperking van de vrijheid van meningsuiting tot wapen gemaakt is om de vrije wil van mensen te breken. Het is een wapen dat ontworpen is om je te dwingen tot blinde
gehoorzaamheid aan een cultuur die altijd het gezag dient.

Zo gauw mensen elkaar dwingen om hun vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen binnen een groep, is de cultuur van het gezag ingesteld. Het heerst nu over de mensen die inmiddels zelf de wil van het gezag afdwingen naar elkaar toe.

Dit is het ontwerp van cultuur, en het gezag kan nu met je doen wat het wil.

1926945_863292163689302_1055313560587540457_n

Handhaving

Er zijn momenten waarop het gezag terug moet vallen op geweld om ervoor te zorgen dat de gehoorzaamheid gehandhaafd wordt en zo behouden blijft. Er zal altijd een kleine minderheid van mensen zijn die haar eigen waarde kent en weigert te gehoorzamen aan de culturele voorschriften en wetten van het gezag.

10614208_880616201950101_9110190598196927803_nDaarom hebben de gezaghebbers altijd een constante stroom van geweld in dienst, die bekend staat onder de naam ordehandhaving of politie en het leger. Dit zijn geen mensen die de vrijheid verdedigen, maar mensen die het gezag; de heersende klasse verdedigen.

Culturen onderwijzen altijd dat vrijheid en het gezag hetzelfde zijn; terwijl het in de realiteit elkaars tegenpolen zijn.

Het hoofddoel van het bestaan van de politie is om als wapen te kunnen worden ingezet door de heersende klasse. Via de politie wordt de benodigde hoeveelheid geweld uitgeoefend om het gezag vanuit de heersende klasse in stand te kunnen houden. Dat is omgekeerd aan wat ons geleerd wordt, namelijk dat de politie er zou zijn om onze vrijheid te verdedigen.

Het gezag moet altijd opnieuw geweld inzetten als een cultuur kapot gaat. In het verleden hebben mensen langzaam maar gestaag meer en meer geleerd over hun eigenwaarde, en derhalve meer en meer vrijheid geëist.

Verschillende culturen zijn gevallen omdat mensen zich realiseerden dat cultuur een leugen is.
Als culturen uit elkaar beginnen te vallen, is dat omdat mensen hun eigen waarde leren kennen. Zulke culturen, en de gezaghebbers die door deze culturen worden beschermd zijn ten dode opgeschreven.

Nog nooit in de geschiedenis is een cultuur die uit elkaar begon te vallen er weer bovenop gekomen. Als gezaghebbers merken dat hun cultuur afbrokkelt, en ze niet meer op de
gehoorzaamheid van de mensen kunnen rekenen, dan antwoorden ze met geweld.

Geweldsuitbarstingen zoals deze in de geschiedenis plaatsvonden waren altijd uitermate meedogenloos. De gewelddadige handhaving van de wet is een teken van aankomende vrijheid. Omdat het laat zien dat de cultuur die mensen onderdrukte is gebroken.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving is het gevaarlijkste idee dat de mensheid ooit is opgelegd. Het leert mensen dat ze minder waard zijn dan de wetten en regels.

Door de eeuwen heen heeft het ontelbaar veel namen gehad. Bij primitievere stammen heet het eerbied voor ouderen. In de tirannie van het vorstendom heet het de adel, geboorterecht en goddelijkheid. In het communisme staat het bekend als de staatssoevereiniteit. In theocratieën als door God geopenbaarde waarheden. In dictatoriale staten staat het
bekend als het tegengif tegen de anarchie. De uiteindelijke les van dit idee is dat je de wet of regels moet gehoorzamen, niet vanwege zijn verdiensten of deugden. Je moet alleen maar gehoorzamen omdat het de wet is, omdat het de regels zijn.

Obeythelaw2

Er wordt verondersteld dat ook als de wet verkeerd is, dat het goed is om die dan toch te
volgen omdat dit het systeem verdedigt, en het systeem is belangrijker dan jij bent.

Om ervoor te zorgen dat intelligente mensen voor het goede kiezen, moeten ze weten
wie er gehoorzaamheid van ze vraagt, ze moeten zich afvragen waarom het van ze gevraagd wordt en wat er van ze gevraagd wordt. Alleen dan kunnen mensen voor zichzelf op eigen integriteit bepalen of het goed is om de wet te volgen of juist niet.

Dit is niet wat de gezaghebber wil. Het gezag is niet geïnteresseerd in wat goed is, het is geïnteresseerd in blinde gehoorzaamheid van mensen aan hun gezag. Cultuur leert dat gehoorzaamheid aan de wetten uit wetboeken en de ongeschreven regels van cultuur een deugd is. Cultuur leert dat als een wet gemaakt is dat dat dan automatisch het goede en wenselijke wordt.

De wet is een wapen. Het wordt gebruikt door het kwaad om zijn prooi en slachtoffers aan te vallen. Of het nou in naam van de plicht aan de koning, van de trouw aan de staat of de wetgeving is, de wet is het wapen dat gebruikt wordt om mensen te dwingen en te overheersen.

Cultuur steunt de verhevenheid van de wet. Cultuur leert dat de wet goed en oprecht is. Het vraagt zich nooit af wie de wet heeft gemaakt; tiran en broeder zijn dezelfde. Cultuur vraagt zich nooit af of de wet goed is. Je moet gehoorzamen, wat de wet ook zegt.

Op deze manier is de wet een krachtig wapen dat tegen jou gebruikt kan worden. Alle overheden maken boekdelen vol wetten die een mensenleven kosten om ze te begrijpen en
legers vol juristen om ze te manipuleren. Al deze wetten zijn wapens in de handen van de machtigen, die ze zullen gebruiken ten koste van jou. De wet heeft alleen waarde voor degenen die ze gecreëerd hebben, en alleen maar omdat jouw cultuur van je vereist dat je die gehoorzaamt.

De zuiverste uitnodiging tot tirannie is jouw toezegging om de wet te gehoorzamen wat die wet ook zegt. Tegen jou wordt de wet een perfect wapen. Wie de wet beheerst, beheerst ook jou.

Jouw waarde voor het gezag wordt afgemeten aan de mate waarin jij gehoorzaamt aan hun wetten. Hoe beter iemand gehoorzaamd, hoe beter het gezag die persoon kan controleren en gebruiken voor haar eigen doelen.

Bovenstaande tekst is een fragment uit het boek: Het einde van al het kwaad.
Bestel het papieren boek of download de gratis beschikbaar gestelde PDF versie om meer te lezen.

Einde van al het kwaad

Hopelijk laten mensen nu ze bekend zijn met Het Patroon van Tirannie zich niet zo gemakkelijk meer bang maken door het gezag die continue de bevolking die ze zelf onderdrukt probeert af te leiden met allerlei externe vijanden en problemen.

En hopelijk leren mensen hun eigen waarde inzien na het lezen van dit gehele boek zodat goede mensen zich niet meer massaal voor de kar laten spannen om kwade doeleinden te bewerkstelligen. Op die manier kan de wereld grote stappen voorwaarts maken.

There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality desired, without having to hurt yourself, or anyone else, to get it. That’s how powerful you are.
~Bashar – Quest for Truth

what_can_we_do_to_lessen_the_grip_of_fear_from_terrorism-156063

Op de hoogt blijven van nieuwe berichten? Like ons op facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Angstporno moe
-) Wat drijft de psychopaat
-) De illusie van macht en de macht van illusie
-) Twee soorten mensen, goede en slechte
-) Het einde van al het kwaad – Het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij
-) Het meest gevaarlijke geloof veroorzaakte 262 miljoen doden in de vorige eeuw
-) Leer je angst transformeren naar liefde, openheid en nieuwsgierigheid
11825023_859301684157174_1864597269765350946_n

00001

Op het internet hebben de lezers de macht. Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! 

Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, etc. Graag zelfs hoe meer mensen dit weten hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen zich er verder in kunnen verdiepen als ze willen.Spreading-the-Word

 

19 gedachten over “Politici van Geert Wilders tot aan Marianne Thieme gebruiken precies dezelfde politieke trucs

  1. Douwe Bericht auteur

   Hangt een beetje af van welke definties je hanteert van wat volgens jezelf goed is en wat niet goed is. Uiteindelijk zijn het oordelen van jou over een ander. Ik raad zelf mensen aan om als ze geloven dat een ander slecht is dat ze die persoon veroordelen, dat op papier zetten en vervolgens die gedachten/veroordelingen te gaan onderzoeken om te zien wat er van over blijft en wat je er zelf van kunt leren.

   -) Onderzoek je gedachten, geloven en geloofssystemen, leer ervan en transformeer je leven.

 1. jantien

  De verandering van het klimaat (Moslims, vluchtelingen) is geen ‘fictief of denkbeeldig probleem’ maar een serieus te nemen probleem dat onder de aandacht gebracht moet worden van de mensen. Ik begrijp niet dat er een verband wordt gesuggereerd tussen dit gegeven en het zogenaamde patroon van tirannie.

  1. Douwe Bericht auteur

   Omdat politici ook maar al te graag eventueel echte problemen aangrijpen om mensen afhankelijk van hun te maken. Hoe je dit kunt leren herkennen is dat ze echte problemen benoemen maar dan vervolgens de mensen overtuigen dat om dat op te lossen dit altijd via de politiek moet gebeuren en de oplossingen die vervolgens vanuit die politiek worden voorgesteld komen eigenlijk altijd neer op dat mensen (meer) vrijheid en of geld in moeten leveren aan de heersende klasse.

   Ten eerste zijn er zo nu en dan echte problemen maar mensen zijn over het algemeen prima in staat om die of persoonlijk op te lossen of om in een groepsverband op te lossen. Daar heb je zelden tot nooit een heersende klasse voor nodig die dwang en geweld gebruikt. Er zijn altijd 10 betere oplossingen te vinden voor echte problemen dan politieke oplossingen.

   Ten tweede als je oprecht oplossingen zoekt voor problemen dan deel je juist de informatie van die oplossingen zo breed mogelijk en maak je zo goedkoop als mogelijk beschikbaar, het liefst gratis, zodat zoveel mogelijk mensen actief aan de oplossing bij kunnen dragen, hier zelf over na gaan denken en zo ook telkens betere oplossingen aandragen vanuit de ervaring tot nu toe.

   Als je een groep ziet die continue een probleem pusht maar nooit de oplossingen die al lang en breed beschikbaar zijn, En als die groep mensen probeert te overtuigen dat de oplossing is dat mensen hun macht en vrijheid en geld afstaan aan hun om het probleem op te lossen dan weet je dat die partijen het patroon van tirannie toepassen.

   Bekijk eventueel ook dit onderstaande mechanisme waar psychopaten op grote schaal gebruik van maken. Het is een veelgebruikt gereedschap in de social engineering toolkit en wordt heel helder uitgelegd in de YouTube.

   Problem – Reaction – Solution / Probleem – Reactie – Oplossing
   https://www.youtube.com/watch?v=chdVUGe6VHU

 2. jantien

  Als we eens het probleem van klimaatverandering, als echt probleem, als voorbeeld nemen waarmee volgens jou politici mensen afhankelijk maken.
  Wie anders dan de politiek zou volgens jou dit probleem moeten aanpakken.

  Als volgens jou de oplossingen voor de klimaatverandering die politici voorstellen er op neer komt dat mensen (meer) vrijheid en of geld in moeten leveren aan de heersende klasse, kun je daar dan concrete voorbeelden van geven?

  Als de politiek het probleem van de klimaatverandering niet oppakt, wie dan wel? Zie jij groeperingen die dit probleem van klimaatverandering adequaat oplossen?

  1. Douwe Bericht auteur

   Jij, je buren, je vrienden kunnen de echte problemen van de wereld oplossen. Enje hebt daar nog dwang nog de initiatie van geweld voor nodig.

   Wat je kunt doen om klimaatverandering aan te pakken is bijvoorbeeld je dieet aan te passen en anders te gaan eten, eet zo lokaal mogelijk bijv. verder kun je minimalisme toe gaan passen in je leven door minder te consumeren, je kunt een eetbare tuin of zelfs een voedselbos aan gaan leggen in je eigen buurt.

   Permacultuur doet heel veel om het klimaatprobleem aan te pakken.
   Op http://www.permacultuurnederland.org kun je heel veel gratis informatie vinden waarmee mensen zelf planten op 7 tot 9 niveaus kunnen planten en dat is een perfecte manier om koolstofdioxide vast te leggen.

   Om een voorbeeld te geven van politici die willen dat je meer geld gaat betalen om het probleem op te lossen is hogere accijns op fossiele brandstoffen, of geld betalen op CO2 certicifacaten. Of Kilometerheffing invoeren zodat al je reiskilometers gecontroleerd kunnen worden.

   Politici en de heersende klasse willen bange, van hun afhankelijke mensen. Door mensen te laten geloven dat ze omkomen in de problemen en dat ze politici nodig hebben om hun problemen op te lossen dan maak je mensen geestelijk tot slaaf en zullen ze vrijwillig hun geld en vrijheid bij je inleveren.

   Mark Passio heeft een hele heldere lezingenserie gegeven over hoe mind control werkt en hoe je mensen mentaal tot slaaf kunt maken door ze te laten geloven dat ze iets tekort komen en dat ze jou nodig hebben om dat tekort op te lossen.
   Mark Passio – Natural Law

 3. jantien

  Het moge duidelijk zijn dat mensen niet bereid zijn te minimaliseren of hun dieet aan te passen. Wat ik heb begrepen van de klimaatverandering is dat er haast geboden is in het doorvoeren van veranderingen in de huidige leefstijl om de opwarming van de aarde te stoppen/ af te remmen. Het is niet reëel te wachten totdat mensen uit eigen beweging gaan minderen. Daarvoor is het probleem te acuut. Dus is het aan de politiek die nu door middel van o.a jouw beschreven veranderingen de klimaatveranderingen gaat bestrijden.

  1. Douwe Bericht auteur

   Dat is aan mensen zelf om te kiezen wat ze wel en niet willen. Als ze geen verantwoordelijkheid willen nemen dan zal het probleem verergeren zodat ze vroeger of later wel verantwoordelijkheid zullen moeten nemen of anders de consequenties ervaren van hun keuzes.

   Lijkt mij nogal wensdenken dat op de een of andere manier 150 politici in Den Haag daar verandering in kunnen brengen.

   Maar goed dat is precies wat Statisme is, het geloof in politiek. Het geloof dat de entiteit politiek onze problemen voor ons op kan lossen zonder er zelf verantwoordelijkheid voor te nemen.

   Verassing maar zo werkt de wereld niet. Alleen als mensen verantwoordelijkheid nemen kunnen ze een plezierig leven voor hunzelf en hun familie, hun vrienden etc creëren.

 4. jantien

  En zo is dat. Als mensen de verantwoordelijkheid niet oppakken voor hen zelf en de omgeving dan springt de politiek in dat ontstane gat en treft dan allerlei maatregelen.

  1. Douwe Bericht auteur

   Het probleem is alleen dat politiek ook alleen maar een clubje mensen zijn die niets echt kunnen oplossen.

   Mensen willen dus een leider, die verantwoordelijk is voor de keuzes, maar ook vrij zijn. Dat kan niet samen en dat levert dus spanningen op. Iedere vorm van protest is daar een voorbeeld van, maar ook de verhulde machtsstrategieën van de bestuurlijke klasse komen eruit voort. Aan de ene kant voorziet die klasse in een behoefte (de behoefte geleid te worden) maar aan de andere kant beperkt die klasse de vrijheid van de bevolking, en dat onderdeel moet dus uit beeld gehouden worden, anders stuit het op weerstand.

   Om die spanning op te lossen, zouden mensen dus eigenlijk een keuze moeten maken: vrijheid met de bijbehorende verantwoordelijkheid, of bestuurd worden en de verantwoordelijkheid bij de leider(s) leggen. Ik heb dat mechanisme al eens beschreven in het stukje “Verandering”.

   Toen ik beide mogelijkheden onderzocht, kwam ik tot het inzicht dat de laatste keuze (leider verantwoordelijk maken) logischerwijze onmogelijk is. Alles wat mensen doen heeft een resultaat, dus ook het opvolgen van een leider heeft een resultaat, namelijk dat die leider macht krijgt. En daarvoor is niemand anders verantwoordelijk dan degenen die deze leider macht verlenen door aan hem te gehoorzamen. Het zijn dus de volgers die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van macht en dus ook voor alle gevolgen daarvan, zoals de bijbehorende onvrijheid. Onvrijheid waarvan ze zelf zeggen die niet te willen.

   Dus, ook al willen mensen geen verantwoordelijkheid, ze dragen het toch. Altijd. Of ze nou willen of niet.

   Als afdragen van verantwoordelijkheid niet mogelijk is omdat mensen toch altijd verantwoordelijk zijn voor hetgeen ze doen, resteert er eigenlijk geen andere mogelijkheid dan vrijheid. Die vrijheid bestaat altijd en heeft altijd bestaan. Waar het om gaat, is wat mensen ermee doen.

   Voor het hele artikel zie:
   http://achterdesamenleving.nl/verantwoordelijkheid-is-vrijheid/

 5. jantien

  Ik kreeg onlangs deze nieuwsbrief toegezonden waarin uit de doeken wordt gedaan wat de functie van de huidige crises is voor de mensheid. We zitten in een snelkookpan met de ene crisis na de andere op gebieden van economie, milieu, psychologie en sociale vraagstukken waarop we maar geen adequate oplossing voor kunnen vinden, ook niet zónder statisme, https://us6.campaign-archive.com/?u=7d0b25dbfd9cebb82b9a19ae6&id=1c0d28e010&fbclid=IwAR2yRkBDwsZlc_DYULkOWKaXSTLLpcOA7zzEa64xkYSnJP0q2vRye3AhCq4 De mensheid slaat en weg in van ego naar Zijn, en dat gaat heel snel omdat de omstandigheden ons er ons toe dwingen. Het Zijn is het eigenlijke anarchisme.

 6. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Van onze “volksvertegenwoordigers” valt NIETS te verwachten aangezien hun invloed al vele jaren geleden door de banken buiten spel is gezet. Stemmen is het domste dat je kunt doen en het heeft ook geen enkele zin want ons lot ligt definitief in handen van de banken. En dat wereldwijd. We horen daar nauwelijks iets over en weten daarom al helemaal niet hoe diep en desastreus de gevolgen van de onbegrensde macht van de banken zijn. Het plunderen van gemeenschapsgeld, oorlogen, diefstal van nationale goudreserves, bedrijven die opgekocht en onderuit worden gehaald omdat op hun ondergang lucratieve weddenschappen zijn afgesloten, rechtsongelijkheid, vluchtelingenstromen, een steeds verder toenemende armoede, reclame- en andere terreur…..de lijst is uitputtend.

  Met dank aan het electoraat op wier domheid onze “volksvertegenwoordiging” vast kan rekenen.

  Een tipje van de sluier. Stel u wilt een nieuwe auto kopen. U heeft daarvoor gespaard maar komt nog 5000 Euro te kort. U besluit dit bedrag voor twee jaar te lenen bij een bank. Die bank doet wat moeilijk, doet net alsof ze dat geld tijdelijk van hun spaarders moeten lenen (een leugen!) om u dat geld aan u uit te lenen. Dus wil de bank graag weten of u ook een onderpand heeft, b.v. een eigen woning. Dat heeft u en de bank leent u het bedrag en verlangt daarvoor 5% rente. U gaat akkoord en dan gebeurd het: de bank tikt per muisklik een bedrag van 5000 Euro op uw rekening. Dat geld heeft dus in werkelijkheid nooit bestaan en is “uit het niets” gecreëerd. Als u twee jaar later de lening keurig heeft afbetaald wordt deze weggestreept tegen het u verstrekte bedrag en bestaat de lening niet meer. Maar die rente van 5% die bestaat wel degelijk: deze zat eerst in uw zak en nu in de zak van de bankier. De bank loopt daarbij geen enkel risico: komt u uw verplichtingen niet na dan mag u van de rechter uw huis verkopen.

  U besluit om eens hetzelfde te doen als die bankier. U maakt geld na (schept dus ook geld uit het niets) en leent dit uit tegen rente. Dan gaat u de gevangenis in hoewel u precies hetzelfde heeft gedaan als die bankier.

  De lezer mag nu zelf beoordelen in hoeverre mensen voor de wet gelijk zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *