De illusie van macht en de macht van illusie

10731086_746529725439636_460009162515439956_nDe wereld is grofweg in twee soorten mensen op te delen.

De eerste groep zijn mensen die vanuit hun eigen vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken een zo goed en plezierig mogelijk leven proberen te scheppen voor zichzelf en de mensen waar ze om geven.

Deze mensen gunnen hun medemensen ook de ruimte om hun eigen vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken te gebruiken.

Ze begrijpen dat vrijheid, inclusief het maken van fouten, nodig is voor mensen om te leren en zo bekwamer te worden en zo een beter leven voor zichzelf en anderen te kunnen gaan scheppen. Vrijheid is de vruchtbare bodem voor succes.

Daarnaast is er een groep mensen die de misvatting hebben dat ze de vrije wil en vrijheid van de mensen om zich heen dienen te onderdrukken en te vernietigen. Ze doen dit omdat ze geloven dat dit op de één of andere manier goed zou zijn voor hun eigen voortbestaan en geluk.

Bashar geeft een interessante verklaring en oplossing voor dit verschijnsel.

Hij geeft aan dat mensen die anderen onderdrukken dit doen omdat ze geloven volledig afgesloten te zijn van hun innerlijke zelf / source / All That Is. Omdat ze van binnen geen connectie voelen proberen ze dit contact te leggen via anderen in de vorm van ze te gaan overheersen. Door macht over hen uit te oefenen via leugens, manipulaties, dreiging en geweld.

trapped_in_a_broken_society_by_visualartist_jorn-d5dw127Het grote probleem hiermee is dat de poging om via het domineren van anderen in contact met je eigen kern te komen niet werkt. Maar omdat mensen geen andere manier kennen zullen ze op dit pad door blijven gaan met alle nare gevolgen die machthebbers veroorzaken van dien. Deze in die zin negatieve spiraal van telkens meer willen overheersen om je beter te voelen noemt Bashar ook wel The Illusion of Power – De illusie van macht.

Mensen staan echter altijd al in contact met hun innerlijke kern / source. Mensen kunnen van binnenuit dat contact leggen om zichzelf beter te voelen. Dit kan zo simpel zijn als mensen te vragen hun best voelende gedachte waar ze toegang toe hebben op het moment te kiezen. Als mensen een goed voelende gedachte kiezen en daarin gaan baden zullen ze zich direct beter gaan voelen. En als dat niet direct werkt kan het nuttig zijn om te kijken of er negatieve gedachten, geloven en geloofssystemen in de weg staan die mensen vervolgens kunnen gaan onderzoeken, omdraaien en ontmantelen.

Mensen leren op die manier inzien dat ze continue al in verbinding staan met hun innerlijke kern / source en dat ze via die simpele methodes die connectie kunnen terugvinden en trainen. Jezelf goed voelen kan alleen maar van binnenuit komen en proberen dit te bereiken van buitenaf door het domineren van anderen zal altijd falen.

Het interessante is dat de communicatie van je innerlijke kern via je verbeeldingsvermogen / je fantasie loopt.  Vandaar dat Bashar dat The Power of Illusion noemt, de kracht van illusie/fantasie/verbeeldingsvermogen.

In deze video leg Bashar de hele materie zeer helder uit:

Het belang van dit stukje informatie over de illusie van macht en de macht van illusie kan niet overschat worden. Elk persoon die leert hoe ze vanuit zichzelf contact kunnen leggen met hun innerlijke kern / source, en goed gebruik leert maken van hun eigen verbeelding om zichzelf goed te voelen zal niet langer de behoefte hebben om anderen proberen te domineren en hun vrije wil en vrijheid proberen te onderdrukken en te vernietigen.

Ze zullen niet (langer) in de illusie van macht trappen, en zullen inplaats daarvan de kracht van hun verbeeldingsvermogen kunnen gebruiken om zichzelf beter te laten voelen.

1798747_10152267023683185_1583923318_n

Het is de verbeeldingkracht van mensen die ons keer op keer weer vooruit geholpen heeft, zowel persoonlijk als collectief.

Bashar geeft de mensheid hiermee een praktisch handvat hoe we psychopathologie kunnen aanpakken op onze planeet. En hoe we het kunnen voorkomen in toekomstige generaties door kinderen vanaf hun geboorte te leren hoe ze in contact kunnen blijven met hun innerlijke kern / source. Hoe meer mensen niet langer in de illusie van macht trappen, hoe vrijer onze planeer aarde zal worden!

Aanverwante informatie en artikelen: 
-) 7 redenen om je op angst en gebrek gebaseerde gedachten te ontmantelen
-) Ho’oponopono – een snelweg via je hart naar innerlijke vrede
-) 10 manieren hoe mensen zichzelf goed laten voelen
-) Kies de best voelende gedachte waar je toegang tot hebt in het moment
-) Leer je innerlijke sturingsmechanisme, wat via emoties werkt, beter te gebruiken
-) Omarm je negatieve emotie, het is je wegwijzer naar meer vrijheid en persoonlijke groei
-) Omarm je positieve gevoel, het is je wegwijzer naar meer persoonlijke groei en vrijheid
-) De moeder van alle stressvolle gedachten, de gedachte dat gebrek kan bestaan

download

7 gedachten over “De illusie van macht en de macht van illusie

 1. Douwe Bericht auteur

  Een recente reactie van Pieter die de kern van de illusie van macht ook heel goed raakt.

  De waarde van het menselijk potentieel komt alleen tot uiting wanneer dat potentieel vrij gebruikt kan worden. Onvrijheid vernietigt die waarde. Macht verlangt het potentieel van anderen te bezitten. Diezelfde macht vernietigt dus dat potentieel, en daarmee de waarde van het verlangde. Daarom leidt macht tot minachting voor het onderwerp van die macht. Het bezitten van het potentieel van anderen, is onmogelijk. Het verlangen ernaar is een misvatting. Dit zie je zowel tussen individuen (zoals in relaties met narcisten) als in collectieve machtsverhoudingen.

 2. Eric de l'tang

  Vanuit de persoonlijkheid is de mens nooit vrij. Het is het Ik dat hem misschien doet handelen om zijn medemens zogenaamd te helpen om uiteindelijk er beter van te worden, al is het op z’n minst voor de waardering van zijn omgeving en van degene die hij of zij geholpen heeft.

  Dit voortdurend je hiervan bewust te zijn zonder oordeel of zelfoordeel is de eerste stap naar ware vrijheid en naar het ware dienstbaarheid van je medemens zonder aanziens des persoon. En niet door te streven naar een goed mens te worden. Want streven is weer een ik- kenmerk en versterkt het ik . Door je van dit alles gewaar te zijn zal dan uiteindelijk ware vrijheid zijn die er toen al was en altijd zal zijn.

 3. Tom

  Misschien een leuke toevoeging over Illusie en Macht.

  Kennis en semi – kennis

  Vier kikkers zaten op een houtblok
  dat vlak langs de oever van de rivier dreef.
  Plotseling werd het blok door de stroom gegrepen
  en langzaam meegesleurd.

  De kikkers waren verrukt en volkomen geabsorbeerd,
  want zij hadden nog nooit gevaren.
  Tenslotte sprak de eerste kikker en zei:
  Dit is werkelijk een wonderlijk blok,
  Het beweegt alsof het leeft.
  Nooit hebben wij eerder van een dergelijk blok gehoord.

  Toen sprak de tweede kikker en zei:
  Nee mijn vriend, het blok is net als andere blokken,
  het beweegt niet. Het is de rivier die naar de zee wandelt
  en ons en het blok met zich meedraagt.

  En de derde kikker sprak en zei:
  Het is noch het blok noch het water dat beweegt
  De beweging is in ons denken,
  want zonder het denken beweegt er niets’.

  En de drie kikkers begonnen te kijven
  over wat er nu werkelijk bewoog.
  De ruzie werd al heviger en luidruchtiger,
  maar zij konden het niet eens worden.

  Toen wendden zij zich tot de vierde kikker,
  die tot op dat moment aandachtig had geluisterd,
  maar stil had gezwegen en ze vroegen zijn mening.

  En de vierde kikker zei:
  Ieder van jullie heeft het bij het rechte eind
  en geen heeft ongelijk.
  De beweging is in het blok én in het water en óók in ons denken.

  En de drie kikkers werden zeer boos,
  want geen van hen was bereid toe te geven
  dat zijn waarheid niet de hele waarheid was en
  dat de beide anderen niet geheel ongelijk hadden.

  Toen gebeurde er iets vreemds.
  De drie kikkers verenigden zich
  en duwden de vierde kikker van het blok af de rivier in.

  Kahlil Gibran uit “De Voorloper”

  1. Douwe Bericht auteur

   Ja hoor, natuurlijk kan je systeem wat vervuild raken maar veel van dat kun je ontgiften. Plus als je gezond gaat eten schoont je systeem over tijd wel op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *